Įmonės įkurimas

Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio fakulteto
Komercijos katedra

KOMERCIJOS VADYBOS NAMŲ DARBAS

UAB ”Saulė” įkūrimas

Atliko VVA** studentė
L.K.
Dėstytoja as.V.Tamulienė

Kaunas, 2002

Turinys

UAB „Saulė“ veikla 3
UAB „Saulė“ personalas ir organizacinė struktūra 4
UAB „Saulė“ akcinis kapitalas 6

UAB „Saulė“ veikla
Uždaroji akcinė bendrovė „Saulė“ įsteigta 2002 vasario 1d. Tai knygynas, užsiimantis knygų, laikraščių, ir raštinės reikmenų mažmenine ir didmenine prekyba, reklamos paslaugomis. Knygynas įrengtas pačiame Kauno centre, Laisvės alėjoje. Nors patalpų nuoma čia brangi, tačiau strategiškai tai geriausia vieta, nes čia nuolatos būriuojasi žmonės, kurie gali tapti potencialiais pirkėjais, taigi tai yra vienas knygyno pranašumų. UAB „Saulė“ prekiauja įvairaus pobūdžio literatūra, daug dėmesio skiriama moksleivių ir studentų poreikiams, vaikiškai literatūrai, be to, yra prancūziškos ir angliškos literatūros skyrius. Knygyne yra daug pažintinės literatūros, skirtos užsieniečiams, norintiems sužinoti apie Lietuvą, šalies turizmą. Taip pat veikia raštinės reikmenų skyrius, kuriame galima įsigyti įvairių kanceliarinių prekių.
UAB „Saulė“ taikoma marketingo strategija – pavijimo strategija. Kompensuoti vėlyvą atėjimą į rinką stengiamasi agresyvia veikla, siekiant įsitvirtinti rinkoje. Norėdama išsiskirti iš kitų knygynų, ir išlaikyti konkurencinę padėtį – UAB „Saulė“ taiko įvairias naujoves. Pirkėjus siekiama sudominti ir pritraukti pateikiant naujausią informaciją apie pasirodančias knygas. Dažnai rengiamos prezentacijos, poezijos vakarai, susitikimai su knygų leidėjais ir pan. Įmonės vadybinkai rengia išvažiuojamąsias parodėles mokyklose, kurių metu supažindina su naujausiais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, sudaromos galimybės iškart nusipirkti patikusią prekę. Be to, planuojama prekybos salėje pastatyti kompiuterį, kuriame konsultantas iškart galėtų pažiūrėti ar pageidaujama prekė yra siūlomame knygyno asortimente. Paaiškėjus, kad ieškomo leidinio nėra sąraše, galima užsisakyti pageidaujamą knygą. Yra galimybė pigiau iš anksto užsiprenumeruoti enciklopedijas, įvairius periodinius leidinius.
Stengiamasi palaikyti tiesioginį ryši su užsienio leidėjais, tokiu būdu išvengiant padidėjusių kaštų dėl tarpininkavimo.

UAB „Saulė“ personalas ir organizacinė struktūra
UAB „Saulė“ personalą sudaro įmonės direktorius, buhalterė, apskaitininkė, 2 vadybininkai, 6 pardavėjai – konsultantai. Įmonei būdingas tiesioginis pavaldumas tiesioginiam vadovui – direktoriui. Įmonės organizacinė struktūra parvaizduota 1 scemoje.

1 schema. UAB „Saulė“ organizacinė struktūra

Personalas atrinktas viešo konkurso būdu, apie jį iš anksto paskelbus dienraštyje „Kauno diena“. Pagal gyvenimo aprašymus atrinkti kandidatai, vėliau dalyvavo pokalbyje. Tokiu būdu buvo siekiama atrinkti tinkamiausius žmones. Tarp reikalavimų buvo užsienio kalbos mokėjimas, aukštasis arba vidurinis išsilavinimas (priklausomai nuo pareigų) ir atitinkamo darbo patirtis. UAB „Saulė“ prekiauja prancūziškomis ir angliškomis knygomis ir vadovėliais, todėl buvo reikalaujama užsienio kalbos mokėjimo. Dauguma įmonės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, moka kelias užsienio kalbas, anksčiau yra dirbę kituose knygynuose.

Direktorius vadovauja knygyno veiklai, rūpinasi tiekėjais, priima į darbą darbuotojus, nustato apmokėjimą už darbą, nustato bendroves teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir antkainius, suteikia įgaliojimus darbuotojams.
Buhalterė sudaro finansinės atskaitomybės dokumentus, skaičiuoja atlyginimus darbuotojams, atsiskaito su tiekėjais, pajamuoja prekes.
Apskaitininkė veda prekių apskaitą, registruoja parduotas prekes. Prekių apskaitai naudojama specialiai įsigyta kompiuterinė apskaitos programa „Konto“
Vadybininkai rūpinasi sutartimis su tiekėjais, formuoja asortimentą.
Pardavėjai – konsultantai dirba prekybos salėje, jie atsakingi už kokybišką, aukšto lygio pirkėjų aptarnavimą, pageidaujamos informacijos apie prekes suteikimą. Visi pardavėjai pasikeisdami dirba kasoje.
Knygynas dirba pirmadieniais – šeštadieniais, nuo 10 iki 19 valandos. Direktorius ir buhalterė dirba 5 darbo dienas, o pardavėjai keičiasi slenkamu grafiku, tokiu būdu prekyba nenutrūkstamai vyksta šešias dienas per savaitę.
UAB „Saulė“ sudaro konsignacines sutartis su įvairiomis leidyklomis. Už parduotas prekes su tiekėjais atsiskaitoma kartą per mėnesį, ar per kitą nustatytą laikotarpį. Jei knygos per sutartą laikotarpį neparduodamos, jos grąžinamos atgal tiekėjui, arba sutartis pratęsiama. Asortimentas nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus. Sudaromos sutartys su mokyklomis, ir pagal jų pageidavimus užsakomas atitinkamas kiekis vadovėlių ir pratybų. Perkant didesnį prekių kiekį, knygos gali būti pristatomos pirkėjui, taikoma įvairi nuolaidų sistema. Pastoviems klientams (bibliotekoms, universitetams) taikomos didesnės nuolaidos.
Asortimento planavimas knygyne labai problematiškas, nes neaišku kokios knygos turės paklausą ir kokius kiekius knygų užsakyti. Norint ištirti būsimą paklausą, buvo atliekami rinkos tyrimai, paruošiamieji projektai ir apklausos. Nutarta daug dėmesio skirti mokamajai literatūrai, orientuojantis į mokinių ir studentų poreikius.
Įmonės kapitalas skirtas ilgalaikio turto – patalpų įsigijimui ir trumpalaikio turto, atsargų formavimui. UAB atliko patalpų remontą, paruošė prekybos salę, pastatė knygų stelažus, įrengė kabinetus, sanitarines patalpas, knygų sandėlį. Daug dėmesio skirta knygyno apipavidalinimui, sukurta jauki aplinka. Būtent graži knygyno išorė pritraukia praeivius, kurie vėliau tampa nuolatiniais klientais.

UAB „Saulė“ akcinis kapitalas
UAB „Saulė“ steigiama neribotam laikui. Įmonės įstatinis kapitalas – 150000 Lt. Įmonės įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 50 Lt. Užregistruota 3000 vardinių akcijų, iš kurių 2000 paprastų ir 1000 privilegijuotų. UAB „Saulė“ akcijas pasidalino 5 akcininkai. Akcijų išpirkimas pasirašytas vasario mėnesį. Akcijos išpirktos taip:
A.Jonaitienė nusipirko 400 paprastųjų ir 200 privilegijuotųjų akcijų. Vasario pabaigoje ji įnešė į kasą grynais 20000 Lt. Už likusius 10000 ji balandžio mėnesį įnešė materialines vertybes – 2 kompiuterius su programine įranga, skirtus buhalterijai ir prekių apskaitai.
N. Vaitkevičius nusipirko 400 paprastų akcijų ir 300 privilegijuotų. Vasaro pradžioje jis pradinį įnašą – 20000 Lt – sumokėjo grynais kasą, o už likusius 15000 balandžio mėnesį jis perleido įmonės nuosavybėn lengvąjį automobilį. Automobilis skirtas prekių pristatymui vartotojams, prekių parsigabenimui iš tiekėjų.
E. Lukenskas pirko 600 paprastųjų akcijų ir 200 privilegijuotųjų akcijų. Vasario pradžioje jis sumokėjo 15000. Kovo pabaigoje įnešė į kasą dar 15000. Likusius 10000 sumokejo balandžio mėnesį.
V. Kazlauskienė pirko 200 paprastųjų ir 200 privilegijuotųjų akcijų. Už jas atsiskaitė kovo pabaigoje į kasą įnešdama 20000 grynais pinigais.
P.Kaminskas nusipirko 400 paprastųjų ir 100 privilegijuotųjų. Jis vasario pradžioje įnešė 10000 Lt grynais į kasą o už likusius 20000 kovo mėnesį įnešė materialines vertybes – administracijos kabineto baldus.

1 lentelė. Akcinio kapitalo pasiskirstymas

Pavardė

Paprastosios
akcijos, vnt
Privilegijuotosios
akcijos, vnt
Suma, Lt
Akcinio kapitalo dalis, %
A. Jonaitienė 400 200 30000 20.00
N. Vaitkevičius 400 300 35000 23.33
E. Lukenskas 600 200 40000 26.67
V. Kazlauskienė 200 200 20000 13.33
P.Kaminskas 400 100 25000 16.67
Viso 2000 1000 150000 100%