Įmonės analizė

Įmonės charakteristika

Uždaroji akcinė bendrovė “Mažeikių Varduva” iki 1991 metų turėjo kitą pavadinimą ir statusą. Tai buvo Mažeikių statybos tresto gamybinė komplektavimo valdyba, nuo 1991 iki 1993 metų tapo valstybine gamybine – komercine įmone “Varduva”, o nuo 1993 metų vasario mėn. 05 d. – uždarąja akcine bendrove su 100% privačiu kapitalu. Jis sukoncentruotas 6 žmonių, pagrinde įmonės vadovų rankose.
Bendrovėje 2001 m. lapkričio 26 d. duomenimis dirbo 97 darbuotojai. Didžioji jų dalis kvalifikuoti specialistai. Bendrovės vadovai šiame versle jau daug metų, žino visus jo niuansus ir subtilybes.
Bendrovė pagal savo veiklos pobūdį turi visus tokio tiipo įmonei reikalingus struktūrinius padalinius: administraciją (personalo, didmeninės ir mažmeninės prekybos, tiekimo skyriai, buhalterija), ūkinius padalinius (statybos-remonto, statybinių medžiagų gamybos barai, sandėlių ūkis), parduotuves.
Darbui bendrovė turi visas reikalingas pagrindines priemones: žemės sklypą, elektros perdavimo linijas, požemines komunikacijas, gamybinius ir komercinius pastatus, transportą, asfaltuotą automobilių stovėjimo aikštelę, prie sandėlių prieinančią geležinkelio atšaką, kitą ilgalaikį turtą (baldai, prekybinė įranga, statybos darbams skirta technologinė įranga).
Visa bendrovės apskaita pilnai kompiuterizuota.

1. Teikiamų paslaugų marketingo komplekso apibūdinimas

1.1. Paslaugos charakteristika
Įmonė atlieka šias paslaugas:
 statybos ir remonto darbai;
 transporto paslaugos;
 patalpų nuuoma;
 didmeninė ir mažmeninė prekyba statybinėmis medžiagomis;
 statybinių medžiagų gamyba/

Įmonei atliekant statybos ir remonto paslaugas, dalyvauja pats klientas. Jam pateikiami keli paslaugos atlikimo variantai. Klientas gali išsakyti savo pageidavimus.
Įmonė paslaugas atlieka užsakovui patogiu laiku ir greitai.
Visas papildomas statybines medžiagas klientas gali įs

sigyti toje pačioje įmonėje ir jam nereikia kreiptis į kitas įmones. Visas paslaugas įmonė teikia pati, turi visą reikiamą įrangą atlikti tas paslaugas kokybiškai ir greitai.

1.2. Paslaugų kainos ir nuolaidos
Paslaugų kainos yra individualios kiekvienam projektui ir panašios į konkurentų kainas ar kiek žemesnės. Įmonė taiko nuolaidas tiems klientams, kurių projekto vertė didesnė nei 10000 lt. Nuolaidos sudaro 3 -10 % nuo bendros projekto vertės. Nuolaidos dydis priklauso ir nuo to, kelintą kartą klientas naudojasi įmonės paslaugomis.
Klientai už paslaugas apmoka jiems patogia forma, dažniausiai pervedimu.

1.3. Rėmimo organizavimas
Įmonė naudoja tokią reklamos strategiją, kai pastangos ir veiksmai yra nukreipti į galutinį vartotoją, kad sužadintų prekės poreikio grįžtamąjį ryšį. Nors tam reikia investuoti nemažai lėšų, kurios atsiperka tik per ilgesnį laikotarpį, tačiau tai palyginti saugi investicija, kadangi ji skiriama tiesiai galutiniam vartotojui paaveikti.
Bendrovė naudoja šias, rėmimui būdingas komunikacijos formas:
 Reklama (spaudoje, radijuje, televizijoje, lankstinukai statybos prekių parduotuvėse);
 Dalyvavimas mugėse, parodose – tai padeda išsiaiškinti naujus potencialius pirkėjus, sudaryti kontraktus su naujais klientais, sužinoti nuomonę apie teikiamas, susipažinti su naujais užsakovais;
 Vartotojų rėmimas – organizuojami įvairūs konkursai statybos prekių parduotuvėse, radio stotyse;
 Prekybos sferos rėmimas – nekokybiškai atliktų paslaugų klaidų ištaisymas.
Reklamos priemonės:
 Reklaminė medžiaga prekybos vietose:
 skrajutės A5, A6 formato;
 plakatai A4, A3 formato;
 plakatai A2, A1, A0 formato;
 reklaminiai skydai (variacinės sistemos)
 Vietinis radijas.

Apie 25% klientų kreipiasi pagal rekomendacijas, kurias teikia buvę įmonės klientai, patenkinti pa

aslaugų kokybe.
Naudojama reklama paštu. Siunčiami bukletai, skrajutės su kainos statybinėms, projektinėms organizacijoms.
Taip pat įmonė siūlo paslaugas tiesiogiai, klientui perkant statybines medžiagas įmonės parduotuvėse.
Plačiausiai naudojamos masinės informacijos priemonės t.y. vietinis rajoninis laikraštis “Santarvė”, taip pat “Būdas žemaičių”, ”Žemaičių kraštas” bei žurnalas “Statyba ir architektūra”. Vietiniame rajoniniame laikraštyje reklama spausdinama 2 kartus per savaitę, o žurnale ir laikraštyje “Lietuvos rytas” 1 kartą per mėnesį.
1.4. Paslaugų teikimo vieta ir aptarnavimo būdai
Pagrindinė bazė yra įsikūrusi Mažeikiuose, Naujoji g.4. Taip pat yra bazė Palangoje. Be šių bazių įmonė dar eksploatuoja savo veiklai būtinus objektus – parduotuvių sandėliai, kurie yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Klientai reikalingus bukletus ir informaciją gauna biure. Į telefono skambučius dažniausiai atsako sekretorė, kuri suteikia visą jiems reikalingą informaciją arba nukreipia konsultacijai pas specialistus.
Paslaugas atlieka aukštos kvalifikacijos specialistai. Užsakymai įvykdomi laiku, pasitaikančios klaidos tuoj pat ištaisomos.

2. Paslaugų marketingo planas

2.1. Bendrieji tikslai.
 Tapti lyderiu Žemaitijos zonoje, Palangos mieste ir aplinkiniuose kurortiniuose miesteliuose: Šventojoje, Giruliuose, Nidoje, Neringoje, Kretingoje, Gargžduose;
 Orientuojantis į Klaipėdos ir Vilniaus miestų ekonominį vystymąsi ir augimą, daugiau specializuotis į vartotojus, kuriems reikalingos ypač aukštos kokybės apdailos ir interjero paslaugos;
 Prie parduodamų prekių siūlyti vartotojui aukštus standartus atitinkančią palydomųjų paslaugų (konsultacijos, dizaino modeliavimo ir pan.) kokybę;
 Laikytis parduodamų prekių ir paslaugų kainų vidurkio vietinėje rinkoje;
Pagrindinis tikslas – padidinti paslaugų užsakymą 20%.

2.2. Situacijos analizė.

Ekonominė aplinka.
Lietuvos ek

konominė padėtis bloga, tai įtakoja bedarbystę, mažą vartotojų perkamąją ir vartojimo galią. Didėjant kuro, energijos kainoms, didėja paslaugos realizacijos išlaidos, mažėja pelnas, tačiau įmonė negali didinti savo paslaugos kainų adekvačiai kylant gamybos, realizacijos išlaidoms. Statistikos departamento duomenimis, vartojimo prekių ir paslaugų kainos šiame ketvirtyje, palyginus su praeitu ketvirčiu šalyje išaugo 0,3. Šio ketvirčio metinė infliacija sudarė 2,3.
BVP, tenkantis vienam gyventojui apsprendžia vidaus vartojimo augimą ir struktūrą. Todėl vertinant BVP augimo prognozes galima tikėtis, kad Lietuvoje vartojimas augs.
Politinė – teisinė aplinka.
UAB “Mažeikių Varduva” kaip paslaugų subjektą visuomenėje nusako organizacijų veiklą reglamentuojantys įstatymai, Vyriausybės ir atitinkamų institucijų nutarimai, teisiniai ir normatyviniai dokumentai. Trukdo planuoti ir plėtoti verslą dažnai besikeičiantys įstatymai, paini mokesčių sistema, mažai skatinanti verslo ir paslaugų plėtrą.
Technologinė aplinka
Didelę įtaką bendrovės veiklai, jos finansiniams rodikliams turi naujų technologijų atsiradimas, taip pat įmonės technologinis naujumo lygis. UAB “Mažeikių Varduva” yra įsigijusi pilną technologinę įrangą ir kvalifikuotus specialistus.
Konkurentų analizė.
Šiuo metu statybos ir remonto paslaugas Lietuvoje teikia apie 15-20 stambių įmonių ir keliolika kartų didesnis kiekis mažesnių paslaugų firmų.
Stambiausi UAB “Mažeikių Varduva” konkurentai yra: UAB “Senukai” (Kaunas), UAB “Viti” (Vilnius), UAB “Ekspo Matec” (Vilnius), AB “Rubikon” (Vilnius), AB “Ortas” (Vilnius), UAB “Eika” (Vilnius), UAB “Ekama” (Mažeikiai), UAB “Vaineta” (Mažeikiai), UAB “IRIS” (Vilnius).
Daugumos konkurentų paslaugų asortimentas pakankamai di
idelis, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių vis dar nepatenkina vartotojo poreikių. Nemažą vaidmenį vaidina tokių firmų savo tinklo nebuvimas, geografiškai nepatogus jo išdėstymas, blogos privažiavimo galimybės ir pan.
Tačiau konkurentai turi savų pranašumų. Kai kurių iš jų paslaugų asortimentas yra didesnis nei UAB “Mažeikių Varduvos”. Jie gali pasiūlyti platesnę gamą paslaugų, kurių neteikia UAB “Mažeikių Varduva”. Nors dabar įmonė stengiasi kompensuoti šį trūkumą.
UAB “Mažeikių Varduvos” privalumai:
 Ilgametė patirtis veiklos srityje (buvusi Mažeikių statybos tresto komplektacijos bazė).
 Patyrę ir profesionalūs vadovai.
 Nusistovėję ryšiai su tiekėjais ir klientais-statybinėmis organizacijomis.
 Neblogas mažmeninių parduotuvių tinklas (geografine prasme).
 Vienas plačiausių apdailos ir interjero paslaugų asortimentų visoje Lietuvoje.
 Galimybė klientui pasiūlyti specifines paslaugas, tokias kaip konsultavimas, dizaino modeliavimas ir t.t
Nors finansinė situacija Lietuvoje ir sudėtinga, situacija planuojamam tęsti verslui kol kas yra palanki. Į Lietuvą pamažu ateina tiek Vakarų, tiek Rytų kompanijos, bankai, investicinės bendrovės, atskiri verslininkai, kurie domisi galimomis investicijomis, prekybinėmis operacijomis, bendrų įmonių kūrimu.
Į sostinę – Vilnių, į Lietuvos pajūrį, konkrečiai Klaipėdą su galingu jūsų uostu, kurortinius miestus: Palangą, Nidą, Neringą, atvyksta vis daugiau užsieniečių, kuriems reikia patogių gyvenimo ir darbo sąlygų. Todėl įvairaus dydžio įmonės ir firmos, gyventojai vis daugiau dėmesio skiria savo veiklos ir gyvenimo aplinkos (interjero ir eksterjero) įvaizdžio formavimui. Dabar jau suprantama, kad įmonės kontoros ar gamybinių patalpų išvaizda ir įrengimas, net jų detalės, yra svarbi įmonės įvaizdžio ir prestižo dalis;

2.3. Marketingo strategijos.
Savo parduodamų paslaugų rinką segmentuojame pagal:
 Įrengiamų ar remontuojamų patalpų tipą.
 Gyventojų namų ūkio pajamas.
 Geografinį išsidėstymą.

Pagal patalpų tipą išskiriami šie paslaugų vartotojai:
– Gyventojai, statantys nuosavus gyvenamuosius namus. Jų skaičius paskutinius penkerius metus buvo sumažėjęs, tačiau dabar pastebima tendencija jų didėjimui.
– Įmonės, statančios savo veiklai patalpas. Čia įeina įvairios atstovybės, kontoros, parduotuvės, gamyklos ir t.t.
– Gyventojai ir įmonės, rekonstruojančios ir atnaujinančios savo gyvenamąsias bei darbo patalpas. Dabar daugelio įmonių kontorų ir gyventojų gyvenamo būsto apdaila yra pasenusi. Šios paslaugų vartotojų dalies galimybės priklauso nuo jų finansinių galimybių.

Pagal namų pajamas UAB “Mažeikių Varduva” pirkėjus skirsto į dideles, vidutines ir mažas pajamas uždirbančius (ir atitinkamai galinčius išleisti savo būsto remontui). Įmonė orientuojasi į vidutines pajamas turinčius paslaugų vartotojus. Tokių Lietuvoje yra 30-40 .
Pagal geografinį išsidėstymą, pirkėjai skirstomi į Pajūrio regioną, Vilniaus zoną, Žemaitijos regioną.

Įmonė planuoja reguliariai, bet saikingai vartotojui pateikti informaciją apie savo paslaugas, vykdomas nuolaidų kompanijas. Planuojama, kad reklama bus naudojama pasitelkiant spaudą (“Vakarų Lietuva”, “Klaipėda”, “Alio reklama”, “Lietuvos rytas”); radiją (“Laluna”, “Radiocentras”). Paslaugų reklaminiai stendai prekių ekspozicijos pardavimų vietose miestuose, dalyvavimas parodose. Po intensyvių reklaminių kompanijų seks nuosaikios palaikančios reklaminės kompanijos.Remiant renginius miestuose (Palanga, Klaipėda, Vilnius, Mažeikiai), bus reklamuojama firma ir jos teikiamos paslaugos. Tokiuose renginiuose dažniausiai dalyvauja ir miesto svečiai, verslo atstovai, užsieniečiai – potencialūs klientai.
Marketingo strategijos:
 Tikslinės rinkos strategija;
 Vidaus marketingo strategija;
 Komunikavimo strategija;
 Konkurencinių kainų strategija;

Sprendžiami šie uždaviniai:
 paskirti žmogų, atsakingą už ryšį su rekomendacijas teikiančiais asmenimis;
 informuoti pastovius klientus apie siūlomą 5% nuolaidą;
 pavesti 1 darbuotojui palaikyti pastovų ryšį su klientais;
 sukaupti reikiamą apyvartinių lėšų kiekį, kad būtų galima pratęsti apmokėjimo už paslaugas laiką
 pakviesti specialistą, kuris skaitytų paskaitas apie bendravimą su klientais;
 užsakyti pagaminti įvairių suvenyrų su firmos ženklu
 paruošti ir išsiųsti reklaminę medžiagą buvusiems ir potencialiems klientams

Išlaidos dėl nuolaidų ir apmokėjimo sąlygų pakeitimo sudarys apie 10000 Lt per mėnesį, žmogaus pasamdymas 850 Lt per mėnesį, kitiems uždaviniams spręsti apie 18000 Lt.

2.4. Veiklos planas.
Priemonė Atsakingas asmuo Įvykdymo terminas Pastabos
Klientų sąrašo sudarymas Komercijos direktoriaus pavaduotoja 02.06.15 Klientų sk. nustatymas
Žurnalisto paieška Vadybininkas 02.06.15
Reklaminės medžiagos kūrimas ir paruošimas įmonėje Vadybininkas 02.07.15 Naujų klientų pritraukimas
Organizacijų sąrašo sudarymas Vadybininkas 02.06.15 Organizacijų sk. nustatymas
Papildomų apyvartinių lėšų nustatymas Buchalterė 02.07.01
Papildomų apyvartinių lėšų kaupimas Buchalterė 02.07.01
Parinkti darbuotoją ir pavesti jam palaikyti pastovų ryšį su klientais Personalo sk. viršininkė 02.06.15 Siekis išlaikyti esamus klientu
Specialisto (psichologo ar pan.) suradimas ir pakvietimas skaityti paskaitas Personalo sk. viršininkė 02.07.20 Siekis palaikyti gerus santykius su klientais
Reklamos firmos pasirinkimas Komercijos direktoriaus pavaduotoja 02.07.01
Parinkti ir paskirti žmogų atsakingą už ryšį su rekomendacijas teikiančiais asmenimis Personalo sk. viršininkė 02.06.15 Naujų klientų pritraukimas
Reklaminio klipo kūrimas Reklamos firma 02.08.01
Firmos, gaminsiančios suvenyrus parinkimas Vadybininkas 02.07.01 Įmonės atributikos paskirstymas klientams
Suvenyrų užsakymas Vadybininkas 02.07.10
Suvenyrų gamyba Pasamdyta firma 02.08.10
Reklaminės medžiagos išsiuntimas Vadybininkas 02.07.01 Informuoti apie teikiamas paslaugas
Iš veiksmų plano matyti, kad marketingo priemonės bus įgyvendintos per 3 mėnesius. Jos padės įveikti esamus konkurentus, užimti didesnę rinkos dalį ir pasiruošti sutikti naujus konkurentus.
TURINYS

Įmonės charakteristika 1
1. Teikiamų paslaugų marketingo komplekso apibūdinimas 1
1.1. Paslaugos charakteristika 1
1.2. Paslaugos kainos ir nuolaidos 2
1.3. Rėmimo organizavimas 2
1.4. Paslaugos teikimo vieta ir aptarnavimo būdai 3
2. Paslaugų marketingo planas 3
2.1. Bendrieji tikslai 3
2.2. Situacijos analizė 3
2.3. Marketingo strategijos 5
2.4. Veiklos planas 6

Leave a Comment