Įmonės analizė

TURINYS

ĮVADAS .............................. 2
1. Įmonės išorinė aplinka ............................. 3
2. Įmonės vidinė aplinka ............................. 4
3. Įmonės veiklos aplinka ............................ 5
IŠVADOS .............................. 6
LITERATŪROS SĄRAŠAS ........................... 7

ĮVADAS

Idėja įkurti organizaciją, kuri aprūpintų įmones gumos gaminiais kilo 1990 m. pabaigoje, kai Kauno AB “Inkaras” nesugebėjo patenkinti vis didėjančios gumos gaminių paklausos. Todėl 1991 m. vasario mėn. buvo įkurta UAB “Sadonis”, kurios akcininkai buvo Eugenijus Vichrovas, Ričardas Tilmantas, Romas Šatrauskas. Ši bendrovė pradėjo importuoti gumos gaminius iš Rusijos. Taip buvo pradėtas gumos gaminių importas. Keičiantis įvairioms ekonominėms sąlygoms, susiklostė tokia situacija, kad Vakarų šalyse gaminami gumos gaminiai tapo pi

i
igesni už Rusijos pagamintus analogiškus gaminius. Todėl buvo pradėtas naujos veiklos etapas – gumos gaminiai buvo pradėti eksportuoti į Rusiją. Kadangi Rusijos bendrovės vėluoja su atsiskaitymais, todėl buvo pradėta ieškoti bendrovių su kuriomis būtų galima prekiauti barteriniais mainais. 1996 m. UAB “Sadonis” skilo, nes nesutapo 3 akcininkų nuomonės apie verslo plėtojimą. Taip 1996 m. rugpjūčio mėnesį buvo įkurta UAB “Almeida”, kurios akcininkais tapo Eugenijus Vichrovas ir Ričardas Tilmantas.

UAB “Almeida” pradėjo prekybą ir su Europos šalimis. Taip buvo išplėstas prekių asortimentas ir kitose šalyse.

1. Įmonės išorinė aplinka

Ekonominę si

i
ituaciją sąlygoja intensyvus privatizavimo procesas, stambių įmonių smulkinimas, naujų rinkų paieška, besikeičianti ūkio struktūra. Pertvarka susijusi su gamybos mažėjimu, bankrotais ir didėjančiu nedarbu. Tai lemia ir gyvenimo lygį.

Įmonės sėkmė priklauso nuo to, ar sugebės ji aptikti atsirandančias galimybes ir jomis pa
a
asinaudoti. Kad aplinkoje esančios galimybės būtų panaudotos reikia finansų, žmonių, veiklos partnerių, informacijos. Pagrindinis uždavinys – ar gali įmonė visa tai sukaupti, kad sėkmingai įgyvendintų pasirinktą veiklą.

Mažmeninės prekybos srityje “Almeida” Alytaus apskrityje – tai oficialus “Vilniaus mėsa”, “Vievio malūnas”, “Panevėžio maistas”, “Plungės pienas”, “Plungės šaltis” atstovas.

Pagrindiniai gumos gaminių, techninių audinių, dažų ir lakų tiekėjai yra:
1. OBNOVA INTERNATIOWAL a.s. (Čekija);
2. BYDGOSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU GUMOVEGO (Lenkija);
3. OPTIMTI a.s. (Čekija);
4. AOOT URALSKI ZAVOD RTI (Rusija).
UAB “Almeida” užtikrina prekės prieinamumą vartotojams, bei prekių pateikimą į tikslines rinkas. Savo struktūroje UAB “Almeida” turi smulkesnius tarpininkus, kurie užtikrina prekių savalaikį pristatymą.
UAB “Almeida” mažmeninėje prekyboje prekes pateikia tiesiai vartotojui. Didmeninėje prekyboje UAB “Almeida” turi tarpininkus visoje Lietuvoje, iš kurių reikėtų paminėti šiuos:
1. AB “Šiaulių tiekimo bazė”;
2. S. SOMO I.Į.;
3. Firma “Delga”;
4. UAB “Šilunga”.
Palyginimas su konkurentais
UAB “Almeida” pagrindiniai konkurentai yr
r
ra:

1.“Algama” (Klaipėda);

2. “Vadaksis” (Vilnius);
3. “Vilkaviškio rytas” (Vilkaviškis).
Šie stambesni konkurentai užima apie 30% Lietuvos rinkos, 10% užima labai smulkios gumos gaminių bendrovės, o 60% rinkos turi UAB “Almeida”.
“Vadaksis” yra Vilniaus firma, todėl daugiausiai aptarnauja Vilniaus regioną. Kadangi prekybą gumos gaminiais lemia asmeniniai ryšiai, todėl perimti “Vadaksis” firmos rinka neįmanoma. Šios firmos pelnas per metus yra apie 200-250 t. Lt.
Firma “Algama” yra Klaipėdoje. Ši firma prekiauja transporterine juosta. Jos apyvarta iš gumos gaminių yra apie 800 t. Lt.
UAB “Almeida” stipriosios pusės lyginant su konkurentais:
1. Platus prekių asortimentas;
2. Prekės pristatomos savo transportu už
ž
ž tai neimant papildomo mokesčio.
3. Be gumos gaminių galima pasiūlyti ir metalo bei lako ir dažų. Tai labai patogu pirkėjui.
UAB “Almeida” silpnosios pusės lyginant su konkurentais:
1. Konkurentai labiau išanalizavę regionus, kuriuose yra rinkos, todėl ir turi tuose regionuose daugiau pirkėjų;
2. Konkurentų asortimentas nėra gilesnis, tačiau viską lemia asmeniniai ryšiai;
UAB “Almeida” nori padidinti apyvartines lėšas, kad būtų galima pagilinti asortimentą.
Išorinė aplinka yra problemų šaltinis ir įmonei, ir jos vadovams. Vadovai turi atskleisti išorės veiksnius, kurie darys įtaką įmonės veiklai, ir tinkamai reaguoti į juos. Išlikti ir sėkmingai gyvuoti gali tik tokia įmonė, kuri sugeba prie aplinkos prisitaikyti.

2. Įmonės vidinė aplinka

Įmonės organizacinė ir valdymo struktūra nuolat kinta. Vietoje specializuotos palyginti stambios pramoninės gamybos, ją skaidant ir privatizuojant dalimis, formuojasi smulki ir vidutinė gamyba.
Gamybos pobūdis lemia valdymo, organizavimo ir personalo lygį. Valdymo darbas stambiose ir mažose bei vidutinėse įmonėse skiriasi. Įmonės vidaus aplinką formuoja jos vidiniai kintamieji veiksniai. Pagrindiniai veiksniai yra: tikslai, organizacijos struktūra, uždaviniai, technologija, žmonės.
Tikslai yra geidžiami rezultatai, kuriuos įmonė bendru darbu stengiasi pasiekti. Jie parengiami planavimo metu ir iš anksto pranešami įmonės nariams.
UAB “Almeida” visas verslo planas yra nukreiptas į gumos gaminius, todėl natūralu, kad pagrindinės sėkmės firma tikisi iš prekybos gumos gaminiais. Prekyba maisto prekėmis tik nedaug papildo pelną.
Norint padalinti pardavimų apimtis, firma tikisi papildyti savo prekių asortimentą aukštos temperatūros rankovėmis, kurios yra skirtos specialiems maisto produktams.
Taip pat jau yra sudaryta sutartis dėl didelės apkrovos transporterio juostų su trosais, kurios yra specifinės paklausos, tačiau reikalingos Lietuvos rinkoje.
UAB “Almeida” ateityje ruošiasi tobulinti diferencijuoto marketingo strategiją. Ši rinkos strategija remiasi tuo, kad kiekvienam klientui siūloma prekė, kurios jam labiausiai reikia.
Įmonės organizacinė struktūra
UAB “Almeida” yra trys skyriai:
1. Mažmeninės prekybos skyrius;
2.Didmeninės prekybos skyrius;
3.Finansų skyrius.
Mažmeninės prekybos skyrius užsiima maisto prekių parduotuvių veiklos užtikrinimu. Taip pat teikia transportavimo paslaugas: maisto produktai bendrovės transportu pristatomi Alytaus miesto lopšeliams-darželiams.
Didmeninės prekybos skyrius daugiausiai užsiima gumos gaminių prekyba. Atlieka transportavimo paslaugas – klientų užsakytas prekes pristato į nurodytą vietą.
Vadovai
UAB “Almeida” turi tris vadovus:
– generalinis direktorius – Eugenijus Vichrovas;
– didmeninės prekybos direktorius – Ričardas Tilmantas;
– mažmeninės prekybos direktorė – Ona Surdokienė.
Darbuotojų planas
Tolesniam verslui plėtoti UAB “Almeida” ateinantiems 3 metams darbuotojų skaičius bus atitinkamai:
1 metais – 62 darbuotojai;
2 metais – 77 darbuotojai;
3 metais – 77 darbuotojai.
Bendras visų darbuotojų atlyginimas per 1 metus yra 426600 Lt. Per 2 metus sudaro 568920 Lt. Atskaitymai socialiniam draudimui sudarys 196980 Lt.
Technologija – tai įrengimų, įrankių ir atitinkamų techninių žinių derinys, reikalingas darbui, informacijai ar medžiagoms transformuoti į produktus ar paslaugas. Ji susijusi su užduotimis, nes kiekvienai užduočiai atlikti reikalinga specifinė technologija.
Su geresnes technines savybes turinčiais gaminiais UAB “Almeida” bandys įeiti į tuos rinkos segmentus, kuriuose neturėjo stiprių pozicijų.
Gumos gaminių gamybos asortimente yra naudojama tokia technologija:
1. Aukštakrosnės;
2. Guminės rankovės;
3. Hidraulinės lanksčios rankovės su antgaliais;
4. Trapeciniai, plokšti diržai;
5. Juostos bendram naudojimui, atsparios šalčiui ir nedegios.
Aplinkos poveikis asmenybei ir jo elgsenai
Žmogaus elgesys priklauso ir nuo psichologinio klimato. Aplinka žmogaus elgesiui daro didesnį poveikį už asmens savybes. Nepakanka surinkti žmonių, turinčių darbui reikalingų bruožų, dar reikia sudaryti ir aplinką, kuri šiuos bruožus palaikytų ir stiprintų.
Žmones labiausiai skiria gabumai. Gabumais paremtas darbuotojų parinkimas bandant juos geriausiai panaudoti, nes tam tikroje srityje gabumų turintis žmogus tą veiklą geriausiai ir atliks.
Žmones skiria jų požiūriai į bet ką. D.Berno nuomone, požiūris yra tai kas patinka ir kas nepatinka, nepakantumas ar “prisirišimas prie daiktų, žmonių ar prie bet kurių suvokimo aspektų”.
Įmonių vidiniai kintami veiksniai visada tarpusavyje susieti. Vienam pasikeitus, kinta ir kiti.

6. Įmonės veiklos aplinka

Veiklos aplinkos pagrindiniai bruožai yra šie:
1. Politiniai – teisiniai.
2. Ekonominiai – socialiniai.
3. Kultūriniai – technologiniai.
4. Demografiniai – gamtiniai bruožai.
Kainų strategija
UAB “Almeida” savo pastoviems klientams taiko nuolaidų sistemą, kuri pasireiškia tuo, kad nupirkus už didesnę sumą, suteikiama didesnė nuolaida.
UAB “Almeida” kainų politikoje kainas sumažino iki minimalaus lygio, kurio konkurentai pasiekti negali. Pelną įmonė gauna parduodama didesnį produkcijos kiekį su mažesniu pelno procentu.
Bendrovė visą laiką stengiasi, kad prekių kaina būtų žemesnė už vidutinę.
Pastovūs klientai, kurie perka prekes seniai, sutinka apmokėti pusę ir daugiau sumos iš anksto, kadangi jiems suteikiama nuolaida. Naujiems klientams prekės parduodamos į kreditą. Už prekes šiuo atveju pirkėjai atsiskaito per penkiolika dienų, mokomuoju pavedimu.
Vartotojų perkamoji galia
Gamybinės paskirties prekių vartojimas nėra visuomenės siekiamas tikslas. Šių prekių vartojimas – būtinybė, kylanti siekiant patenkinti visuomenės narių asmeninius poreikius. Didėjant asmeninio vartojimo prekių pardavimui, didėja jų gamyba, todėl didėja poreikis nenutrūkstamą gamybos procesą, užtikrinančių priemonių visuma. Didžiausi pardavimai yra tose rinkose, kuriose pramonė gerai išvystyta ir nėra konkurentų.
Gumos gaminių vartotojai naujas prekes priima sunkiai. Jau vien tik žinomų gumos gaminių pardavimas yra labai sunkus, o įvedant į rinką naują produktą yra labai sunku klientus įtikinti tuo, kad būtent ši prekė yra geresnė už seną.
Ateityje dauguma vartotojų turėtų pirkti gumos gaminius pagal rodiklį: tarnavimo laikas/ kaina, nes vis dėlto Lietuva žengia link Europos Sąjungos ir čia sutiksime tik kokybiškus produktus. Aukštos kokybės gumos gaminiai yra labai brangūs, todėl vartotojai linkę pirkti pigesnius ir prastesnės kokybės gumos gaminius.
Kadangi laipsniškai didėja gamyba, todėl didėja ir gumos gaminių poreikis.
Išanalizavus pardavimus nustatyta, kad užimamos rinkos dalis yra apie 60%. Pardavimai per metus Lietuvos rinkoje turi padidėti apie 7 mln. Lt.
Gumos gaminių perkamąją galią labai veikia sezoniniai svyravimai, kadangi vasarą gamyba yra intensyvesnė negu žiemą.
Politinis poveikis
Didelės reikšmės įmonėms turi tai, kaip verslo atžvilgiu nusiteikusi valstybė, parlamentas, teismai. Vyriausybėje tai pasireiškia mokesčių dydžiu ar jų lengvatomis, muitais.
Politinis stabilumas svarbus tuo, kad pritraukia kapitalą, o stabilumui sumažėjus mažėja investicijos – kapitalas pradeda bėgti. Visuomeninės santvarkos forma (laisva rinka) nulemia įmonės veiklos galimybes, verčia įmonę rinktis vieną ar kitą kelią.
Vis svarbesnė darosi ir ekologinė aplinka. Formuojasi aplinkos apsaugos reikalavimai, kurių reikia laikytis.

IŠVADOS

1. Išorinė, vidinė ir veiklos aplinkos tarpusavyje glaudžiai susietos. Neegzistojant vienai iš jų, paveiktų ir kitą. Išorinės aplinkos dalis – vartotojai, turi žinoti apie vykstančius veiklos aplinkos pakitimus. Juk jie nieko nepirks nežinodami kainų lygio pakitimo. Ir atvirkščiai: perkamoji galia labai svarbi tiekėjams ir konkurentams. Tiekėjai nežinodami paklausos tarp vartotojų negalėtų pristatyti reikiamo gaminių kiekio.
2. Vidinė aplinka, tarsi papildymas. Įmonė nusistato sau tikslus ir uždavinius, kuriuos stengiasi pasiekti.
3. UAB “Almeida” siūlomas gumos gaminių asortimentas platus, tačiau norint dar labiau įsitvirtinti Lietuvos rinkoje reikia, kad parduodamų gaminių asortimentas pilnai patenkintų ir pačius specifiškiausius klientų poreikius.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Jusevičius R. Strateginis organizacijų vystymasis. 1998.
2. Neverauskas B., Rosteris J. Vadybos pagrindai. Kaunas, Technologija. 2001.
3. Sakalas A. Personalo vadyba. V.: Margi raštai. 1998.