Įmonė – valdymo objektas

Savarankiškas darbas:

Greta Nemaniūtė, MT9-2

 

Savarankiškas darbas:

ĮMONĖ – VADYBOS OBJEKTAS

 

III užduotis

Įrašykite, kokiais ištekliais (resursais) disponuoja šios organizacijos.

 

Ištekliai

Organizacija

Medžiagos Technologija Žmonės Informacija
Kompiuterių įrangos gamybos įmonė (gamyba) Kompiuterių įrangai reikalingos detalės, mikroschemos Įrenginiai gamybai, naujausi planai Klasifikuoti inžinieriai ir kompiuterių technologai Apie naujausias technologijas, gamybą, detales, brėžiniai
Visuomeninio maitinimo įmonė (kavinė, restoranas) Maisto produktai, žaliavos, gėrimai (gaivieji ir alkoholiniai), įrankiai, indai Virtuvės įranga, kasos aparatai, kompiuteriai Padavėjos, barmenės, indų plovėjos, virėjos,valytojos Naujausi receptai, aptarnavimo principai, higienos normos
Bendrojo lavinimo mokykla (švietimas, ugdymas) Knygos, vadovėliai, kanceliarinės prekės Įvarių tipų lentos, projektoriai, kompiuteriai, internetas Mokytojai, valdžia, personalo skyrius, mokiniai Švietimo ir mokslo įstatymai, elgesio taisyklės, mokkytojo knyga
Gyventojų socialinio draudimo įstaiga (nekomercinės paslaugos) Sutartys, draudimas Kompiuteriai, programinės įrangos Draudimo darbuotojai, klientai Draudimo įstatymai

 

Palyginkite šių organizacijų naudojamus išteklius. Paaiškinkite, kaip vadovas, paskirstydamas išteklius, gali lemti organizacijos sėkmę.

 

Kiekvienoje įmonėje matomi skirtingi ištekliai, kadangi šių įmonių tikslai ir siekiai skirtingi. Tik vadovui teisingai paskirsčius išteklius, naudojant kokybiškesnes medžiagas, sekant technologijas ir inovacijas, samdant kvalifikuotus savo darbą išmanančius darbuotojus, gali nulemti organizacijos sėkmę.

Savarankiškas darbas:

ĮMONĖ – VADYBOS OBJEKTAS

I. UŽDUOTIS:

Įrašykite organizacijos išorinės aplinkos veiksnius.

 

Ekonomika

Visuomenė (tiekėjai, pirkėjai)

 

Politika (įstatymai)

Georgafinė padėtis

 

Konkurentai (pakaitalų grėsmė)

Organizacija

Technologijos

 

Teisinė aplinka

Ekologinė (gamtos apsaugos įstatymai)

 

Palyginkite šių organizacijų išorinę aplinką. Nurodykite, kurrios, jūsų manymu, organizacijos išorinė aplinka yra paslankiausia:

 

BALDŲ GAMYBOS ĮMONĖ

 

Žinoma, įmonės veiklai įtakos turi visi išorės veiksniai. Tačiau, mano manymu, konkurencija – didžiausią. Baldų gamyba ir apskritai gamyba užsiimančios organizacijos ieško vis pigesnių būdų, pakaitalų gaminant. Todėl konkuruoti su tokiomis tampa labai sun

nku. Taip pat baldų gamintojai turėtų atsižvelgti ir į vieną iš veiksnių – technologijas. Jos sparčiai vystosi, o klientų poreikia vis keičiasi. Todėl norint išlikti, privalu taikytis prie pirkėjų norų.

 

ELEKTROS ENERGIJĄ TIEKIANTI ĮMONĖ

 

Šios įmonės veiklą mažiau veikia konkurencija, kadangi vinintelė šios įmonės prekė – elektra, kuri bus paklausi bet kada, o ir pakaitalų jai nėra ir ne kiekvienas užsigeides galės ją pardavinėti. Todėl manyčiau jog šią įmonę labiausiai veiktų politinė valdžia ir ekonomika. Tokias įmones prižiūri valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri gali įsikišti ir reguliuoti kainas.

 

TELEKOMUNIKACINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ

 

Be šios įmonės paslaugų niekas neišsiverstume, nes mobilieji ir internetas, pripažinkime, užimą didelę dalį mūsų gyvenime. Čia didžiausią įtaką turės konkurentai ir vartotojai. Visų pirma vartotojas turi daug poreikių, kuriuos reikia tenkinti, o konkurentai bando tuos poreikius pateikti pigiau.

 

UNIVERSITETAS

 

Tai pelno nesiekianti įmonė, kuri visada turės klientų (studentų). Didžiausią įtaką čia daro geografinė padėtis, politinė sfera. Nuo universiteto buvimo vietos priklausys ar jis pritrauks daug studentų, o gal atvirkščiai – mažai kas norės ten mokintis. Taip pat kuo labiau valstybės remiama, tuo ji patrauklesnė studentui dėl: nemokamų studijų galimybės, gražios ir jaukios aplinkos, gausių technologijų. Nepaisant to, tokios institucijos turi paisyti valstybės įstatymus, švietimo ir mokslo ministerijos nurodymus.

 

ALKOHOLINIAIS IR GAIVIAISIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANTI DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖ

&n

nbsp;

Šiai įmonei didžiausią įtaką turės teisinė aplinka, t.y įstatymai. Nes šie numato alkoholio akcizo dydį, svaigalų vartojimo amžiaus cenzą iki 18 metų, bei jo pardavimą iki 22 val., kas mažina pardavimų skaičių.

 

IŠVADOS: mano manymu, išorinė aplinka paslankiausia umiversitetui, nes šios įmonės tikslai nesusiję su pelno siekimu, konkurencija pakankamai maža.

 

Savarankiškas darbas:

ĮMONĖ – VADYBOS OBJEKTAS

 

II. UŽDUOTIS:

Tiesioginio poveikio išorinė aplinka daro ne tik tiesioginę įtaką organizacijos veiklai, bet ir pati yra veikiama organizacijos.

 

Tiesioginio poveikio

 

Įstatymai

Žiniasklaida

 

Darbo ištekliai

 

Vartotojai

ORGANIZACIJA

 

Konkurentai

Kapitalas

Medžiagos

Tiekėjai

 

 

Išorinė aplinka

 

Paaiškinkite, kaip šios organizacijos gali veikti tiesioginio poveikio išorinę aplinką:

 

MODELIŲ NAMAI (madingų drabužių modeliavimas, siuvimas, demonstravimas)

 

Diktuoja madas vartotojams. Kitoms panašioms organizacijoms gali būti kaip konkurentas dėl kurio kita įmonė gerins savo darbą ir produkciją.

 

DARBO BIRŽA

 

Ši valstybinė įmonė – pelno nesiekianti ir nekonkuruojanti. Jos tikslas įdarbinti kuo didesnį skaičių piliečių ir suteikti įmonėms naujų darbo išteklių.

 

INTERNETO PASLAUGOS

 

Organizacija teikianti internetines paslaugas gali būti konkurente kitai panašaus pobūdžio įmonei. Taip pat gali aprūpinti kitas įmones savo paslaugomis.

 

UNIVERSITETAS

 

Tai pelno nesiekianti įmonė, kuri valstybei ruošia įvairios srities specialistus, nuo kurių priklausys vienos ar kitos organizacijos gerovė.

 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMO IR GAMYBOS ĮMONĖ

 

Organizacija įsigyja išteklių, o nuo to, kokius pasiima, priklauso jos galutinio gaminio kokybė ir kaina. Todėl ji priklausoma nuo išteklių bei tiekėjų, ir stengiasi išnaudoti konkurenciją tarp jų, siekdama žemesnių kainų. Bet gali būti kaip konkurentė panašaus tipo įmonei. Taip pat ir

tiekėja.

 

TRĄŠŲ GAMYBOS ĮMONĖ

 

Yra vartotoja, nes užsisako medžiagas iš tiekėjų. Gali būti konkurentė panašiai įmonei. Taip pat kitoms organizacijoms gali būti kaip medžiagų tiekėja.

 

Leave a Comment