FMĮ FINASTA analizė

VILNIAUS UNIVERSITETASEKONOMIKOS FAKULTETASKIEKYBINIŲ METODŲ IR MODELIAVIMO KATEDRA

FMĮ FINASTA ANALIZĖKursinis darbas

Darbo vadovas doc. Dr. Valkauskas

(parašas)_____________

Darbo įteikimo data_____________

Registracijos Nr.________Darbas įvertintas________

Vilnius, 2005

TURINYS:

ĮVADAS1. Maklerių paslaugų raida 1.1. Seniausia vertybinių popierių birža Europoje 1.2. Vertybinių popierių biržos susikūrimas Amerikoje 1.3. Maklerių įmonės 1.4. Kaip vyksta prekyba vertybinių popierių biržoje? 1.5. Biržų makleriai ir jų veikla2. FMĮ FINASTA struktūra 2.1. Istorija 2.2. Paslaugos 2.3. Klientai3. Veikiančios kainos4. Paslaugų teikimo būdai ir rėmimo priemonės5. Įmonės konkurentai

IŠVADOS

ĮVADAS

Paskutiniu metu Lietuvoje ypač suaktyvėjo prekyba vertybiniais popieriais. Visi nori užsidirbti pinigų šioje rinkoje. Žinoma, ne visiem tai pavyksta, vieni pradeda nuo nedidelio pinigų kiekio ir po kelerių metų jau turi visai didelį kapitalą uždirbtą biržoje. Tuo tarpu kiti atvirkščiai pradeda su dideliu kapitalu ir gali visą tai prarasti. Pagrindinį vaidmenį šiame versle atleika finansų maklerių įmonės, kurios ne tik tarpininkauja perkant ir parduodant vertybinius popierius, bet ir investuoja klientų vardu bei suteikia kitus finansinius patarimus. FMĮ Finasta yra viena iš sėkmingiausiai dirbančių bei didžiausisią pelną gaunančių tokio tipo kompanijų. Mūsų referato tikslas ir yra, kuo detaliau apibūdinti šią paslaugų įmonę. Referato pradžioje bus nupasakojama bendra pasaulio biržų atsiradimo istorija bei pagrindnės to priežastys.Antrame skyriuje apibūdinama FMĮ Finastos struktūra, jos istorija, paslaugos bei, trumpai, klientai. Daugiausia dėmesio skyrėme pačioms paslaugų rūšims, kadangi jos ir yra pagrindinis mūsų darbo tikslas.Trečiajame skyriuje pateikiamos beveik visų paslaugų kainos, o taip pat keletą kainų palyginamos su esamų rimčiausių konkurentų kainomis.Ketvirtajame skyriuje apibūdinami paslaugų teikimo būdai bei pagrindinės rėmimo priemonės.Paskutinėje šio referato dalyje aprašomi pagrindiniai FMĮ Finastos konkurentai, jų trūkumai bei privalumai.

1. Maklerių paslaugų raida

Makleriai – tarpininkai tarp pirkėjų ir pardavėjų. Ne paslaptis, kad brokerių yra begalo daug skirstant smulkiau pagal jų specializacijas. Gali būti maisto produktų brokeris, žaliavų, draudimo, pristatymo ir kitų. Mes daugiau šnekėsime apie finansų brokerius, kurie padeda ir rekomenduoja, kokias, kiek ir už kokią kainą pirkti akcijų. Nors mūsų pasirinkta įmonė AB FMĮ „Finasta“ teikia ne vieną paslaugą, pagrindinė jos veikla yra būtent ši – tarpininkavimas perkant bei parduodant nuosavybės vertybinius popierius – akcijas. Akcijomis prekiaujama vietinėse ir tarptautinėse vertybinių popierių biržose. Dėl to pradėdami šnekėti apie finansų brokerius, pažvelkime, kur ir nuo kada jie tai daro. Norėdami suprasti finansų maklerių paslaugų raidą, yra būtina pažvelgti į vertybinių popierių biržas, kurių susikūrimas turėjo ypatingos reikšmės maklerių profesijai ir ja užsiimančių žmonių teikiamoms paslaugoms. Taigi, pradėsime nuo seniausios vertybinių popierių biržos Europoje, ir kartu visame pasaulyje, o paskui aptarsime šių biržų vystymąsi JAV.1.1. Seniausia vertybinių popierių birža Europoje

Ji buvo ne tik seniausia Europoje, bet ir visame pasaulyje. Po to, kai Vasco da Gama XV amžiaus pačiame gale atrado Indiją, Portugalija įsigalėjo Indijos vandenyne. Per ateinančius 100 metų apie surengtos apie 200 kelionių per Gerosios Vilties iškyšulį. Kelionės būdavo rengiamos ne tik dėl prieskonių, tačiau apie 1600 metais buvo atrastos ir kitos prekės, kuriomis taip pat buvo labai pelninga prekiauti. Parvežę prekes prekybininkai jas dažniausiai parduodavo mažmenininkams, tokiems kaip olandų „Cunertofr & Snel“, kurie vėliau užpildydavo Šiaurės Europos rinką parvežtomis prekėmis. Tačiau vėliau, prieskonių kainos smarkiai sumažėjo, ir Portugalų bei Ispanų laivams jau nebeapsimokėjo vežti prekių iš Pietryčių Azijos. Artėjant 16 amžiui prie pabaigos, olandų prekybininkai nusprendė prisiimti atsakomybę už prieskonių importą iš Azijos šalių. Kad galėtų finansuoti keliones, jie suformavo kompanijas „Brabantse Compagnie“, the „Rotterdamse Compagnie“, the „Old Compagnie“. Po kelių metų šios kompanijos pasitelkusios 65 laivus iš 15 skirtingų laivynų, vykdė keliones, iš kurių sėkmingai su prekėmis sugrįždavo apie 50 laivų. Olandų prekybininkai kovojo su Portugalais, Anglais ir net kitais Olandais. Tai sukėlė nepaprastai didelį kainų mažėjimą. Ypač dėl ekonominių motyvų olandų pirkliai buvo priversti bendradarbiauti.

1620 metų kovo 20 dieną buvo įkurta didžiulė kompanija ir pavadinta „Vereinigte Ostindische Compagnie“ (laisvoji ostindijos kompanija). Ši kompanija parodė pagrindinius modernios vertybinės biržos bruožus ir paliko svarbią žymę finansų bei ekonomikos istorijoje. Įstatinis kompanijos kapitalas siekė 6 424 588 guldenus, nepaprastai didelė suma tais laikais. Šios sėkmės priežastis buvo tai, jog kompanijos savininkai nusprendė atverti duris plačiajai publikai ir priimti akcininkus kaip savo kompanijos dalinius savininkus. Kompanijos akcininkai (terminas pradėtas vartoti po 1606) turėjo supirkti akcija per keturis kartus, kurie buvo paskelbti tarp 1603 ir 1606. Toks dokumentas patvirtinantis teisę į kompanijos nuosavybę ir įmoką kaip šiais laikais nebuvo išduodamas, tačiau akcininkas buvo įvestas į kompanijos akcininkų registrą. Kaip jau minėjome, akcijų pirkimai ir pardavimai buvo įrašomi kaip naujas įrašas į registrą liudijant dviems vadovams, kurie patvirtindavo akcijų pervedimą savo parašais. Taip VOC kontora Amsterdame tapo pirmąja vertybinių popierių birža pasaulyje, prekiaudama savo akcijomis. Ši olandų Rytų Indijos kompanija savo laiku buvo turtingiausia visame pasaulyje. Ji padėjo finansuoti Olandų civilizacijos kilimą – Rembrantas, Spinoza, daugybę poetų, autorių, architektų ir žinoma patronų.1.2. Vertybinių popierių biržos susikūrimas Amerikoje

1700 metais brokerių grupelė iš Filadelfijos, Pensilvanijos ir Niujorko norėdami pirkti ir parduoti vertybinius popierius pradėjo susitikinėti parkuose ir kavinėse. Atviruose aukcionuose, prekybininkai šaukdavo kompanijų pavadinimus bei galimą pirkti akcijų kiekį. Akcijos atitekdavo aukščiausią kainą pasiūliusiems pirkėjams. Po Amerikos revoliucijos (1775-1783) prekiaujamų vertybinių popierių skaičius labai smarkiai pakilo. Brokeriai nusprendė įvesti kažkokią tvarką, kad galima būtų susitvarkyti su vis kylančia prekybos apimtimi. 1800 metais Filadelfijos brokeriu taryba nustatė taisykles bei konstituciją ir įkūrė centrinius ofisus specialiai skirtus vertybinių popierių prekybai, tuo kartu nustatydama ir prekybos vietą. Jų įkurta organizacija, Filadelfijos vertybinių popierių birža, buvo pirmoji tokia institucija Amerikoje. 1817 metais labai panaši birža buvo suformuota ir Niujorke, bei pavadinta Niujorko vertybinių popierių birža.Jungtinėms Amerikos Valstijoms besivystant ir turtėjant 19 amžiuje, daugelis įmonių panoro prekiauti savo akcijas ir obligacijas. Daugiau žmonių ėmė investuoti, dėl to atsirado daugybė naujų biržų. Kai kurios iš jų dar vis egzistuoja ir sėkmingai tęsia savo veiklą, tačiau daug daugiau buvo tokių, kurios susikūrė tik trumpam laikui. Kaip pavyzdį, galime paminėti, kad 1849 metų aukso karštligė Kalifornijoje padėjo susikurti ne vienai nedideliai biržai, kuriose pirkėjai galėjo įsigyti akcijų kasybos kompanijose. Tačiau nuslūgus aukso karštinei, šios kompanijos turėjo nutraukti veiklą tuo priversdamos kartu užsidaryti ir biržas.Antroje 19 amžiaus pusėje, Niujorkas iškilo kaip pagrindinis Amerikos finansų centras. Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) tapo sėkmingiausia ir populiariausia birža. Jos nariai stengėsi pardavinėti tik didžiausių ir galingiausių korporacijų vertybinius popierius. Tuo pačiu metu mažesnių kompanijų akcijomis brokeriai prekiavo centrinio miesto gatvėse, Niujorke. Taip 1953 susiformavo organizacija, kuri žinoma ir dabar Amerikos vertybinių popierių biržos vardu. Pabaigai vertėtų paminėti, jog Amerikoj yra žinomiausios trys vertybinių popierių biržos – jau minėta anksčiau NYSE, NASDAQ bei S&P.

1.3. Maklerių įmonės

Didžiausia dalis vertybinių popierių prekybos yra atliekama per maklerių įmones. Individualūs asmenys bei organizacijos norinčios pirkti vertybinių popierių skambins maklerių įmonėm, kad ji įvykdytų pirkimo ar pardavimo operaciją. Kad maklerių įmonė galėtų atlikti šias operacijas, ji privalo turėti narystės pažymėjimą biržoje, kurioje nori veikti. Vertybinių popierių biržos dažniausiai riboja maklerių įmonių skaičių, dėl to kaina įsigyti narystės pažymėjimą yra labai aukšta. 2002 metais Niujorko biržoje narystė maklerių įmonei kainavo nuo 2 iki 2,6 milijonų dolerių. Maklerių įmonės, įgijusios narystės teises, gali ne tiktai iki galo įvykdyti prekybos operacijas, bet ir pritarti arba ne vienokiai ar kitokiai biržos politikai.

Maklerių įmonės pasiruošusios mokėti aukštas kainas, kad įgytų narystę biržose, dėl didžiulio pelno galimybių. Mokesčiai gali būtų imami už pirkimo ar pardavimo įvykdymą kaip ir už savarankišką prekybą kažkurios kompanijos akcijomis. Dažniausiai kur dideli pinigai, ten didelė ir rizika. Tas pats yra ir su maklerių įmonėmis. Tarkim, jeigu maklerių firmos klientas nusipirkęs vertybinių popierių negali išmokėti paskolos už kurią būtent ir pirko juos, šią sumą pinigų turi padengti maklerių įmonė. Taip prarandami pinigai.

1.4. Kaip vyksta prekyba vertybinių popierių biržoje?

Tarkime investuotojas nusprendžia nusipirkti 200 IBM akcijų. Suinteresuotas pirkėjas skambina arba rašo elektroninį paštą maklerių įmonei ir pateikia užsakymą, kad nori pirkti tiek ir tokių akcijų. Šis bendravimo procesas dažniausiai vyksta per biržų maklerį. Tada maklerių kompanija kontaktuoja su savo atstovu vertybinių popierių biržoje (VPB), šiuo atveju Niujorko, kadangi tik joje prekiaujama IBM akcijomis. Atstovas VPB nuskuba į konkrečią vietą, kur prekiaujama IBM kompanijos akcijomis. Kitų firmų makleriai greičiausiai čia taip pat pirks ir pardavinės savo klientams vertybinius popierius. Šioje vietoje vyksta kaip ir atviras aukcionas, vykdant sandorius rankų signalų pagalba. Patį svarbiausią darbą atlieka tas asmuo, kuris šiuo atveju prekiauja IBM akcijomis. Jis turi užtikrinti sėkmingą aukciono procesą. Šis asmuo taip pat informuoja maklerių firmos atstovą VPB dėl galutinės kainos, kuria buvo įvykdytas sandoris. Akcijų kaina priklauso nuo rinkos pasiūlos bei paklausos. Įmonių, leidžiančių į apyvartą tik ribotą kiekį akcijų, kaina bus apspręsta pagal jos paklausą. Paklausos padidėjimas kels kainą ir atvirkščiai, jos sumažėjimas mažins kainą. Dažniausiai akcijos paklausa priklauso nuo laukiamo įmonės pelno. Kuo optimistiškesnės prognozės ir tikėjimas, kad įmonė į kurią investuota uždirbs daug pelno, tuo didesnė bus paklausa jos akcijoms, ir tuo bus didesnė akcijų kaina.

1.5. Biržų makleriai ir jų veikla

Biržų makleris yra maklerių firmos darbuotojas. Individualūs investuotojai susisiekia su savo finansų makleriais ir suteikia jiems visas detales, kokį sandorį, kada ir už kiek norį įvykdyti. Biržų brokeriai yra ne tik paprasti užsakymų vykdytojai ar prekybos atstovai firmoms; jie dažnai duoda gerų patarimų investuotojams. Biržų brokeriai gali turėti savo pastovių klientų sąrašą ir kai mato kaip tik tinkamų sandorių investuotojams, skambina jiems ir tai praneša.

2. FMĮ FINASTA STRUKTŪRA

2.1. Istorija

1994 m. pradžioje buvo įsteigta UAB FMĮ „Finasta“, tačiau 1997m. ji buvo reorganizuota i AB. Vėliau 1998 m. prie „Finastos‘ prisijungė kita finansų maklerių įmonė „Mifonda“. Tais pačiais metais kontrolinį akcijų paketą įsigijo KIB “Invalda” ir padidino įstatinį kapitalą iki 3.4 mln. litų, taip “Finasta” gavo “A” kategorijos Vertybinių popierių komisijos išduotą generalinę licenciją Nr. A061. Po metų prie bendrovės prisijungė UAB FMĮ „Apyvarta“. 2001 m. bendrovės direktorius Darius Šulnis pagal abipusį susitarimą iš KIB “Invalda” įsigijo 34% “Finastos” akcijų, po mėnesio prisijungė UAB FMĮ „Klaipėdos vertybiniai popieriai“. 2003 m. AB FMĮ „Finasta“ įsigijo 100 % UAB FMĮ “Finansų spektras” akcijų, dar po kelių mėnesių Įkurta pensijų ir investicinių fondų valdymo bendrovė UAB “Finasta investicijų valdymas”.

2.2. Paslaugos

Viena pagrindinių AB FMĮ “Finasta” veiklos sričių išlieka tarpininkavimas prekiaujant nuosavybės vertybiniais popieriais – akcijomis.Investicija į akcijas yra viena iš pinigų investavimo alternatyvų. Ji gali būti taikoma kartu su kitais investavimo būdais (investicijos į skolos vertybinius popierius, valiutą, nekilnojamąjį turtą ir kt.) siekiant sumažinti diversifikuoto portfelio riziką arba kaip vienintelis investavimo tikslas.AB FMĮ “Finasta” veikla apima šias sritis: · tarpininkavimas perkant ir parduodant akcijas· pirminio Vyriausybės vertybinių popierių dilerio veikla ir tarpininkavimas perkant bei parduodant VVP· taupymo lakštų platinimas ir apyvartos tvarkymas · vertybinių popierių portfelių valdymas · įmonių perėmimas, restruktūrizavimas ir akcijų paketų koncentravimas · įmonių obligacijų emisijų išleidimas ir platinimas · emitentų akcijų apskaita · pagalba bendrovėms didinant bei mažinant įstatinį kapitalą, reorganizuojant bendroves, jas sujungiant ar skaidant · emitentų konsultacijos vertybinių popierių emisijos, apyvartos bei investicijų klausimais · emitentų konsultacijos, aptarnavimas bei atstovavimas Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, Centriniame vertybinių popierių depozitoriume bei Vertybinių popierių komisijoje · įmonių analizė, akcijų vertinimas · vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimas vertybinių popierių pirkimui

Investavimas į obligacijas

Valstybės biudžeto finansavimui LR Vyriausybė leidžia įvairių rūšių vertybinių popierių (VVP), kurie yra parduodami Lietuvos ir užsienio kapitalo rinkose. Šių vertybinių popierių gali įsigyti tiek fiziniai, tiek juridiniai Lietuvos ar užsienio asmenys.VVP būna:

· Trumpalaikiai – tai iždo vekseliai, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip vieneri metai;· Ilgalaikiai – tai obligacijos, kurių terminas yra ilgesnis nei vieneri metai;· Užsienio rinkose platinami VVP yra vadinami euroobligacijomis. Jos būna denominuotos eurais, JAV doleriais, arba litais.Kita alternatyva investuotojams gali būti įmonių obligacijos. Jų pelningumas paprastai būna didesnis nei Vyriausybės skolos vertybinių popierių.AB FMĮ “Finasta” yra dileris ir turi teisę dalyvauti Lietuvos banke organizuojamuose aukcionuose. Investuotojai, norintys įsigyti VVP gali kreiptis į AB FMĮ “Finasta”, kuri kaip pirminis VVP dileris nupirks norimų įsigyti vyriausybės skolos vertybinių popierių.

Įmonių finansai

“Finasta” vykdo įmonių perėmimo, valdymo, restruktūrizavimo, akcijų paketų koncentravimo projektus, finansuoja arba padeda surasti finansavimo šaltinius, konsultuoja savo klientus įvairiais įmonių finansų klausimais. Didelė patirtis sprendžiant konfliktines situacijas leidžia „Finastos“ specialistams kompetentingai ir greitai spręsti iškilusius ginčus tarp akcininkų ir jų grupių.

Vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimas

Ši paslauga teikiama atskiru susitarimu pasirašius paskolos sutartį, remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymu. Vertybinių popierių atpirkimo (repo) sandoris – sandoris, pagal kurį klientas laikinai perleidžia turimus vertybinius popierius AB FMĮ “Finasta” ir gauna atpirkimo sutartyje nustatytą pinigų sumą (apie 50 %– 70 % vertybinių popierių rinkos vertės). Gautus pinigus klientas gali naudoti kitų vertybinių popierių pirkimui. Iki sutartyje numatytos datos klientas atperka atpirkimo sandoriu perleistus vertybinius popierius, sumokėdamas nustatyto dydžio metines palūkanas už atpirkimo sandorio galiojimo laiką.

Tai naudinga, nes:· klientas turi daugiau pinigų investavimui į vertybinius popierius bei gali susikurti investavimo svertą.· sudaryti atpirkimo sandorį ir gauti pinigus yra žymiai greičiau ir lengviau, negu gauti paskolą bankeAB FMĮ “Finasta” taip pat siūlo klientams skolintų vertybinių popierių pardavimo (short sale) paslaugas. Šiuo atveju klientas, tikėdamasis vertybinių popierių kainos kritimo skolinasi vertybinius popierius iš AB FMĮ “Finasta” ir parduoda juos biržoje. Iki sutartyje numatytos datos klientas atperka vertybinius popierius biržoje ir grąžina AB FMĮ “Finasta” sumokėdamas sutarto dydžio palūkanas. Skolinimas atliekamas atvirkštinio atpirkimo sandorio pagalba (reverse repo). Norėdamas pasinaudoti šia paslauga klientas turi turėti piniginių lėšų sumą, sudarančią 30 % – 50 % skolinamų vertybinių popierių rinkos vertės. Taip pat klientas turi būti pasirengęs grąžinti paskolintus vertybinius popierius per 3 darbo dienas nuo AB FMĮ “Finasta” pareikalavimo.Skolintų vertybinių popierių pardavimas (short sale) yra būdas uždirbti iš vertybinių popierių kainų kritimo biržoje.

Bendrovių aptarnavimas

Vertybinių popierių apskaitaTurėdama ilgametę patirtį vertybinių popierių apskaitos srityje Finasta gali pasiūlyti visus įstatymų keliamus reikalavimus atitinkančias vertybinių popierių apskaitos paslaugas.Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas bendrovėms dažniausiai teikiamas kartu su periodinių ataskaitų rengimu, konsultacijomis. “Finasta” yra viena iš šios srities lyderių, turinti patikimai veikiančią apskaitos sistemą, kvalifikuotus darbuotojus bei patirtį.Konsultavimas visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimo ir organizavimo klausimais“Finastos” siūlomomis konsultacijomis visuotinių akcininkų susirinkimų šaukimo ir organizavimo klausimais vis dažniau naudojasi bendrovės, patyrusios, kad dėl techninių klaidų gana dažnai sustabdomi investiciniai projektai, sulaikomas kreditavimas, neįvykdomi susirinkimų sprendimai. Ši paslauga teikiama ir uždarosioms akcinėms bendrovėms.Reorganizavimai, pertvarkymai“Finasta” turi didelį patyrimą reorganizuojant ir pertvarkant bendroves. Įmonė dalyvavo reorganizuojant AB “Sanitas”, AB “Grigiškės”, AB”Pieno žvaigždės”, AB LISCO ir kitas įmones.Reorganizavimas jungimo, skaidymo ar atskyrimo būdu yra pakankamai ilgas ir sudėtingas teisinis – ekonominis procesas, apimantis visą eilę veiksmų: reorganizavimo sąlygų paruošimą bei jų vertinimą, akcijų keitimo santykio pagrindimą, visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimą, bendrovių įregistravimą ir išregistravimą ir pan. Akcinės bendrovės dažniausiai pertvarkomos į uždarąsias akcines bendroves. Svarbu žinoti ir įvertinti, kad akcininkai, kurie balsuoja už sprendimą pertvarkyti akcinę bendrovę, privalo teikti oficialų pasiūlymą supirkti akcijas iš visų kitų akcininkų. Akcininkų konsultavimas“Finasta” konsultuoja akcininkus jų turtinių ir neturtinių teisių, informacijos gavimo klausimais, rengiant akcininkų sutartis bei kitais akcininkams aktualiais klausimais.

Konsultavimas išleidžiant vertybinius popierius ir juos platinant“Finasta” yra A kategorijos finansų maklerio įmonė. Tai suteikia teisę ne tik registruoti akcijų ar obligacijų emisijas, bet ir dalyvauti jas pasirašant, t.y. ne tik ieškoti potencialių finansinių ar strateginių investuotojų, bet ir patiems finansuoti jų išleidimą.“Finasta” konsultuoja įstatinio kapitalo mažinimo, akcijų konvertavimo ir kitais su akcijomis bei įstatiniu kapitalu susijusiais klausimais.Oficialių pasiūlymų supirkti vertybinius popierius registravimas ir vykdymas“Finasta” konsultuoja privalomų oficialių pasiūlymų vykdymo prievolių klausimais, registruoja Vertybinių popierių komisijoje investuotojų privalomus ar savanoriškus oficialius pasiūlymus akcijoms supirkti ir vykdo juos per Vilniaus vertybinių popierių biržą. “Finasta” vykdo oficialius pasiūlymus supirkti akcijas pertvarkant akcines bendroves į uždarąsias akcines bendroves.Periodinių ataskaitų ruošimas“Finasta” ruošia bendrovių metų prospektus – ataskaitas, pusmečio ir ketvirčių ataskaitas bei pateikia jas Vertybinių popierių komisijai.Konsultacijos, ruošiant pranešimus apie esminius įvykius“Finasta” konsultuoja bendroves ruošiant pranešimus apie esminius įvykius bei pateikiant juos atitinkamoms institucijoms ir žiniasklaidos priemonėms.Konsultacijos, ruošiant pranešimus apie akcijų paketų įsigijimą ar netekimąItin svarbu, kad akcininkai pateiktų pranešimus apie akcijų paketų įsigijimus, nes laiku to neatlikus dviems metams netenkama dalies ar visų akcijų suteikiamų balsų. Skaičiuojant balsus svarbu įvertinti ir kitus kartu veikiančius asmenis. “Finasta” konsultuoja akcininkus ruošiant pranešimus apie akcijų paketų įgijimą ar netekimą bei pateikiant juos atitinkamoms institucijoms.

Įmonių analizė, akcijų vertinimas

Ekonomikoje nuolat vyksta sudėtingi reiškiniai ir procesai, darantys įtaką įmonės veiklai. Todėl apsispręsti, į kurią įmonę investuoti, galima tik tada, kai apie bendrovę surinkta informacija – duomenys apie jos veiklą, konkurentus, tiekėjus, perspektyvas – yra nuodugniai išanalizuota, atsižvelgiant į mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnius. Visa tai nulemia tolesnį įmonės likimą rinkoje. Tačiau vien tik bendrovės ūkinės veiklos analizės sėkmingai investicijai neužtenka. Būtina išsami finansinė analizė, kuriai atlikti naudojami įvairūs metodai bei rodikliai, siekiant nustatyti įmonės ar jos vertybinių popierių realią vertę rinkoje bei kainos kitimo tendencijas. FMĮ “Finasta” kaupia ir analizuoja informaciją apie įmones, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus; kliento pageidavimu ruošia analitines ataskaitas apie daugelį kitų įmonių; rengia įvairiapusį ir išsamų bendrovių bei jų išleistų vertybinių popierių vertinimą, naudodama šiuolaikinius vertinimo metodus; prognozuoja vertybinių popierių kainos kitimo tendencijas.

Dalyvavimas privatizacijoje

Viena iš AB FMĮ “Finasta” teikiamų paslaugų – dalyvavimas valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto privatizavime. Valstybei dar priklauso daug patrauklių neprivatizuotų objektų, kuriuos galima nusipirkti, reorganizuoti ir tikėtis pelningos veiklos. Tai puiki galimybė investuoti į perspektyvių įmonių akcijas, modernizuoti įmones, dalyvauti jų valdyme.Nuo 1995 metų valstybės ir savivaldybių turtas privatizuojamas už grynuosius pinigus:· įvertintas privatizuojamas turtas perduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims už grynuosius pinigus rinkos verte; · vietos ir užsienio investuotojai, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys turi lygias teises privatizuoti valstybės ir savivaldybių turtą.

Privatizuojamų objektų sąrašas nuolatos papildomas naujomis tiek mažesnėmis, tiek didesnėmis įvairių ūkio sektorių įmonėmis bei nekilnojamo turto objektais. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo būdą ir sąlygas numato valstybės įmonė – Valstybės turto fondas. AB FMĮ “Finasta” sudaro galimybę įsigytą akcijų paketą padidinti iki kontrolinio paketo, supirkdama akcijas centrinėje rinkoje ar iš kitų akcininkų. Kontrolinio paketo įsigijimas potencialiam pirkėjui suteikia galimybę realizuoti savo strategines idėjas ir iš esmės pagerinti įmonės veiklą.

AB FMĮ “Finasta”, turinti didelę patirtį savo ir klientų vardu pirkti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius privatizuojamus objektus. Todėl AB FMĮ “Finasta”:· konsultuoja dėl privatizavimo procedūrų;· teikia informaciją apie privatizuojamus objektus;įvertina privatizuojamą objektą;· rengia viešo aukciono, viešo konkurso dokumentus;· ruošia investicinius, verslo planus;· atstovauja klientą derybose su valstybės įmone Valstybės turto fondu, ruošiant ir pasirašant akcijų pirkimo – pardavimo sutartį;k

· kliento pavedimu perka valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas Vilniaus vertybinių popierių biržoje;· rengia projektus dėl konsorciumų steigimo ir dalyvavimo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavime.

2.3. Klientai

Šiandien “Finastos” klientai – daugiau kaip 30 tūkstančių pavienių investuotojų ir keli šimtai solidžių įmonių, Lietuvos ir užsienio finansų organizacijų, bankų, valstybinių institucijų.UAB FMĮ „Finasta“ klientu gali tapti bet kuris Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinis ar juridinis asmuo. Tereikia pasirašyti su „Finasta“ sąskaitos aptarnavimo sutartįPasirašius Sąskaitos aptarnavimo sutartį, klientams atidaroma piniginių lėšų ir vertybinių popierių sąskaitos. Iš karto įmokėjus pinigus į kasą ar pervedus reikiamą pinigų ar vertybinių popierių sumą į savo sąskaitą, galima pirkti, parduoti ir pervesti vertybinius popierius, teikiant pavedimus „Finastos“ makleriams.

2.4. Valdymo struktūra

ValdybaPirmininkas Darius ŠulnisNarys Alvydas BanysNarys Dailius Juozapas MišeikisNarys Algirdas BučasNarys Algimantas VariakojisNarys Dalius KaziūnasNarys Romas MatiukasAdministracijaDirektorius Dalius KaziūnasVyr.finansininkė Audronė Minkevičienė

3. VEIKIANČIOS KAINOS

FMĮ Finasta Lietuvoje žinoma kaip dideles kainas bei tvirtas pozicijas užimanti įmonė. Štai pagrindinių šios įmonės teikiamų paslaugų kainos:Vertybinių popierių ir piniginių lėšų sąskaitų atidarymas nemokamaiKetvirtinis mokestis už akcijų likučius nemokamaiVertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimai nemokamaiIšrašų iš sąskaitų, pažymų, ataskaitų apie atliktas operacijas pateikimas nemokamai

Akcijų pirkimas – pardavimas VVPB

Vienkartinis akcijų pardavimas VVPB ne daugiau 2% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 10 Lt.Reguliariai prekiaujančių klientų komisiniai mokesčiai startinis 1-1.5% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 10 Lt.Kai kliento paskutinių 3 mėn. apyvarta akcijomis centrinėje rinkoje sudarė virš 50.000 Lt 0,88% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 10 Lt.virš 200.000 Lt 0,65% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 20 Lt.virš 500.000 Lt 0,50% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 40 Lt.

Vyriausybės vertybinių popierių pirkimas Lietuvos banko aukcione

iki 99.999,99 Lt 0,2% nuo nominalios VVP vertės, bet ne mažiau 10 Lt.nuo 100.000 Lt 0,1% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 40 Lt.nuo 500.000 Lt Pagal atskirą šalių susitarimą

Vyriausybės vertybinių popierių ir Lietuvos įmonių obligacijų pirkimas – pardavimas VVPB

iki 99.999,99 Lt 0,2% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 10 Lt.nuo 100.000 Lt 0,1% nuo sandorio sumos, bet ne mažiau 40 Lt.nuo 500.000 Lt Pagal atskirą šalių susitarimąSkolos vertybinių popierių, nekotiruojamų VVPB, pirkimas- pardavimas Pagal atskirą šalių susitarimąLietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų platinimas nemokamai

Piniginių lėšų ir vertybinių popierių skolinimas

Oficialiojo prekybos sąrašo bendrovių VP ne daugiau 10% metinių palūkanųEinamojo prekybos sąrašo bendrovių VP ne daugiau 12% metinių palūkanųpapildomai 100 Lt komisinis mokestisVertybinių popierių skolinimas ne daugiau 12% metinių palūkanųpapildomai 100Lt komisinis mokestisKliento piniginių lėšų sąskaitos įsiskolinimas 0,0658% už kiekvieną dieną

Kitos paslaugos

Privatizuojamų objektų pirkimas kliento vardu pagal atskirą šalių susitarimąAkcijų paketų formavimas pagal atskirą šalių susitarimąUžbiržinio sandorio registravimas 50 Lt

Šioje lentelėje pateikiami vieno iš pagrindinių konkurentų VB Makleris akcijų prekybos sandorių sudarytų internetu įkainiai: 1 lentelė

Vertybinių popierių ir piniginių lėšų sąskaitų atidarymas iki 4999,99 lt nuo 5000 iki 9999,99 Lt nuo 5000 iki 9999,99lt nuo 10000 Lt iki 29999,99 Lt nuo 50000,00 LtVB Makleris 10lt 0,60%, ne mažiau 5lt 0,50% ne mažiau 5lt 0,45% ne mažiau 5lt 0,45% ne mažiau 5lt 0,35% ne mažiau 5lt

Kaip matyti iš šios lentelės, šio konkurento kainos yra žymiai mažesnės nei mūsų aprašomos FMĮ Finasta. Štai pavyzdžiui sandorio nuo 50000lt Finastos įkainiai yra 0,88%, o VB MAKLERIS 0.35% nuo padaryto sandėrio vertės. Kitų paslaugų kainos taip pat labai skiriasi.

Kitoje lentelėje (lentelė 2) pateikta kitų konkurentų (Hansabanko “IVESTUOTOJO” bei Jūsų Tarpininko “JT ONLINE”) akcijų prekybos sandorių sudarytų internetu įkainiai. Šių konkurentų kainos yra didesnės už VB Maklerio ir labiau panašios į FMĮ Finasta. Kaip matyti, iš šios lentelės nuolaidos daromos didėjant akcijų apyvartai. Ta pati nuolaidų sistema taikoma ir obligacijų prekyboje (pvz. iki 99999,99lt už 0,2%, nuo100000lt už 0,1% komisinis mokestis nuo obligacijų apyvartos).

Lentelė 2 Vertybinių popierių ir piniginių lėšų sąskaitų atidarymas Reguliariai prekiaujančių klientų komisiniai mokesčiai: startinis Paskutinių 3 mėn. apyvarta akcijomis virš 50000 Paskutinių 3 mėn. apyvarta akcijomis virš 200000 Lt Paskutinių 3 mėn. apyvarta akcijomis virš 500000 LtFinasta nemokamai 1-1,5%, ne mažiau 10lt 0,88%, ne mažiau 10lt 0,65%, nemažiau 20lt 0,50%, nemažiau 40ltInvestuotojas nemokamai 0,5-1,15%, ne mažiau 5lt 0,5-0,65%, ne mažiau 5lt pagal susitarimą pagal susitarimąJT Online nemokamai 0,6% ne mažiau kaip 5lt 0,6% (iki 200000lt) 0,5% (nuo 200000lt iki 600000lt) 0,4% (nuo 600000lt iki 1,5mln)Šiame skyriuje daugiausia kalbama apie oficialias FMĮ Finastos kainas, tačiau jos nėra visada tokios, kadangi ši įmonė taip pat vykdo įvairias akcijas, kurių metu kainos tam tikram laikui mažinamos, kad pritraukti daugiau klietų. Taip pat beveik visur yra minima, kad dėl kainų galima tartis individualiai su FMĮ Finastos makleriais, kurie turi teisę daryti nuolatos tam tikras nuolaidas.

4. Paslaugų teikimo būdai ir rėmimo priemonės

AB FMĮ „Finasta“ orientuojasi daugiausiai į verslo klientus, žmones užsiimančius finansais ar verslo veikla. Dėl to beveik nepamatysime šios įmonės reklamos nei per televizorių, nei išgirsime jos per radiją. Šios firmos teikiamos paslaugos yra labai specifinės, ir jos vardas gerai žinomas. Jai nereikia skirti daug lėšų, kad taptų žinoma potencialiems klientams. Jos reputacija suteikia galimybę iš karto patraukti klientų dėmesį. Nauji klientai dažnai sužino apie įmonių veiklą per pažįstamus, o turint gerą reputaciją galima net neabejoti, kad seni klientai atves naujų.

Kad ir kaip bebūtų, be reklamos šiais aršiais konkurencijos metais įmonei išlikti yra būtina reklama, ryšiai su visuomene, efektyvus komunikacijos procesas. Būtent dėl to, FMĮ „Finasta“ dažnai remia kokius nors renginius, žaidimus ar viešosios spaudos leidinius. Pavyzdžiui ši įmonė bendradarbiauja su dienraščiu „Verslo Žinios“, dažnai galime pamatyti jos straipsnių šiame laikraštyje, ar reklamų. Kadangi šis laikraštis ypač skirtas verslininkam, „Finasta“ orientuojasi į tikslinę rinką, aplenkdama publiką kuri greičiausia būtų nesuinteresuota pasinaudoti įmonės paslaugomis. Taip pat ieškodama naujų darbuotojų, ši FMĮ dalyvauja tokiuose renginiuose kaip kad „Karjeros mugė“, kur supažindina studentus su savo teikiamomis paslaugomis, darbo aplinka ir pačiu būsimu darbu. Kartais „Finasta“ renkasi darbuotojus pagal studentų sąrašus, jiems paskambina ir kviečia į interviu. Įmonė palaiko ryšius su visuomene ir per internetą. Čia gausu informacijos ir straipsnių apie „Finastą“. Tokiu būdu vėl pasiekiama ne visa publika, tačiau tai yra pigus, greitas ir efektyvus būdas pasiekti potencialius vartotojus. Įmonė turi naujovišką tinklapį http://www.finasta.lt, kuriame galima rasti labai daug informacijos apie vertybinių popierių biržą, įmonės pagrindinius kontaktus bei dar daug dalykų. Nereikia dairytis toli į šalį, ir jau Delfi, Tako ar Omni naujienų portale galima iš karto pamatyti naujienų apie „Finastą“ O tai savo ruožtu pačius klientus, kurie dar negirdėję apie įmonę, skatina išsiaiškinti kas ji tokia. Manau nedaugelis skaitančių naujienas praleido straipsnį, kuriame šnekama apie Finastos ketinimus tapti komerciniu banku, arba neseniai skirtą 100 000 tūkst. baudą šiai įmonei už vertybinių popierių prekybą pažeidžiant taisykles. Atrodytų, kad „Finasta“ daugiausiai dėmesio skiria savo pastoviems klientams. Žinoma suprasdama dabartinio verslo dinamiškumą ir konkurencingumą rinkoje naudoja kai kuriuos reklamos bei rėmimo būdus naujų potencialių klientų ratui plėsti. Nors reklama ir rėmimas „Finastai“ yra būtinas, tačiau ypač svarbu kad reklama atitiktų reklamuojamo produkto kokybę. Dėl to ypatingas dėmesys yra skiriamas klientų poreikių išsiaiškinimui, kontaktavimui su jais, paslaugų kokybiškumui ir visapusišku įmonės personalo tobulėjimui.

5. Įmonės konkurentai

FMĮ FINASTA (finansų maklerio įmonė), kaip ir kiekviena pelningai dirbanti įmonė, turi daugybę konkurentų. Šio skyriaus tikslas kaip tik ir yra:· apžvelgti pagrindinius mūsų aprašomos kompanijos esamus bei potencialius konkurentus;

· aptarti pagrindinių konkurentų privalumus bei trūkumus;· pateikti prognozes apie atetyje išliksiančias tokio pobūdžio įmones.

Nors akcijų prekybos rinka Lietuvoje, palyginus su stipriosiomis Vakarų valstybėmis, yra naujas reiškinys, tačiau įmonių teikiančių tarpininkavimo paslaugas perkant bei parduodant vertybinius popierius bei konkuruojančių su FINASTA (Finansų maklerių įmone) yra pakankamai. Štai keletas iš jų: VB MAKLERIS (Vilniaus bankas), INVESTUOTOJAS (Hansabankas), JT ONLINE (Jūsų tarpininkas), NORD/LB investicijų valdymas,SNORAS, ŪKIO BANKAS, PAREX, kt.Kaip matyti iš keletos išvardintų konkurentų, tai daugiausia bankai, kurių pagrindinės paslaugos, žimona, yra susiję su bankinkyste, o tarpininkavimas perkant bei parduodant vertybinius popierius yra tik papildoma paslaugų rūšis.Mūsų aprašomos įmonės pagrindiniai konkurentai yra VB MAKLERIS, HANSA BANKAS, bei JŪSŲ TARPININKAS turi ne tik trūkumų bet privalumų. Šiame skyriuje kaip tai ir aptariama.

VB MAKLERISŠi finansų maklerių įmonė paskutiniu laikotarpiu įvardijama kaip viena iš daugiausią įvykdanti sandorių. Pagrindinis VB Maklerio privalumas yra labai lanksčių ir konkrečių kainų paketas. Tai pagal naujausius duomenis ypač privilioja daugybę naujų smulkių investuotojų. Štai pagindiniai šios įmonės privalumai ir trūkumai. Privalumai:– Operatyviai vykdo pavedimus (30-120s).– Palankiausi komisinio mokesčio tarifai. Minimalus komisiniu dydis tik 5lt. Augant apyvartai, mažėja mokamų komisinių procentas.– Pinigai tarp Vertybinių Popierių sąskaitų (skirtingu asmenų) pervedami labai operatyviai.– Pateikiama pakankamai daug apie įmones, kurių akcijomis prekiaujama informacijos.– Naudingi ir įdomūs VB tyrimai.– Laiku sutvarko kotiruojamųjų bendrovių finansines ataskaitas ir neperkrauna informacija.– Galima susidaryti virtualų portfelį, kas įdomu ir naudinga pradedantiesiems.– Patogi naudotojo aplinka. Paprasta, greita ir patogu naršyti po VB Maklerio puslapį.– Pinigų gavimas/pervedimas per Euroclear sistemą pagal VP sandorį. Trūkumai:– Dažnai dirba nestabiliai dėl VB serverio atnaujinimo darbų;– Nėra rytinės prekybos, pavedimai į biržą pateikiami nuo 10:07-10:15;– Negalima padaryti pavedimo, kuris galiotų ilgiau nei vieną dieną.– Ilgas puslapio atsinaujinimo laikas (5 minutės).– Daugybės kitų finansinių paslaugų vykdymas tik pagal specialius užsakymus (valstybės obligacijų bei lakštų pirkimas bei pardavimas). VB Makleris su Finasta konkuruoja tik akcijų prakyboje, kadangi kitų paslaugų, kurias teikia mūsų pasirinkta įmonė (pvz. privatizavimas, finansinei patarimai bei pagalba bendrovių aptarnavime ir t.t.) neteikia. Žinoma, šio konkurento įkainiai tarpininkaujant akcijų pirkime ir pardavime yra kur kas mažesni negu Finastos, tačiau stambių investuotojų vien tik paslaugų kainomis nepriviliosi.

INVESTUOTOJAS“Hansabankas”

Tai dar vienas bankas, kuris taip pat teikia įvairias investicijų valdymo paslaugas. Pagrindinis šios įmonės privalumas yra patikimas ir greitas visos sitemos darbas bei tikslus naujienų apie svarbiausius įvykius rinkoje pateikimas. Be šių privalumų įmonė turi dar keletą: Privalumai:– Išskirtinai patikimas sistemos darbas. – Galima prekiauti rytinėje prekyboje, tačiau nerodo jokių duomenų.– Galima pirkti Vertybinius Popierius ir kitose pasaulio biržose.– Santykinai pigu, jei stengiatės, kad pavedimas įvyktų per vieną sandorį.– Automatinis valiutų konvertavimas. Sugalvojate ką norite pirkti ar Estijoje, ar Lietuvoje, ar Rusijoje ir spaudžiate „buy“. – Dažnai „Eltos“ ir „BNS“ pranešimus vieni pirmųjų išmeta. Galima rasti ir platesnių apžvalgų ar statistinių duomenų ne tik apie Lietuvos rinką.– Ką tik įvykus pardavimo sandoriui, galima pirkti už tuos pinigus kitas akcijas ir nereikia skambinti makleriui, nors pinigų sąskaitoje dar nesimato.Trūkumai:– Nėra vaizdinės informacijos (grafikų).– Pavedimų vykdymo laikas priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Kartais ilgai neįveda pavedimų. Sunku greitai sureaguoti į rinkos pokyčius.– Naudotojui nepalanki komisinio mokesčio apskaičiavimo politika. Už kiekvieną išskaidyto pavedimo sandorį reikia mokėti minimalų komisinį mokestį.– Kai pateiki pavedimą, negali žinoti, kada ar tavo pavedimas jau patenkintas. Tokia informacija pateikiama per vėlai.– Portfelyje nerodo įsigijimo kainos arba procentinio pokyčio, tik praėjusios sesijos kainą, taigi nežinote kiek pakilo/nukrito Jūsų portfelyje esančios akcijos.– Visiškai nepatogi naudotojo aplinka. Prekybos platforma primityvi, nerodo atskirų įvykdytų pavedimų, matosi tik bendra apyvarta ir pozicijos.

JT OnlineUAB FMĮ “Jūsų Tarpininkas”

Šis konkurentas savo teikiamų paslaugų pobūdžiu labiausiai panašus į mūsų aprašomą įmonę. JT Online, padeda ne tik paduoti pavedimus į biržą, bet ir konsultuoja klientus įvairiais finansiniais klausimais bei atlieką kitas paslaugas. Štai pagrindiniai šio konkurento privalumai ir trūkumai:Privalumai:– Absoliučiai viskas padaryta per internetą: pinigų įnešimas, atsiėmimas; VP pervedimas iš vienos maklerinės i kitą; galima parduoti per JT Vertybinius Popierius, kurie yra kitoje maklerinėje.– Pati patikimiausia sistema (garantija, kad galėsi pasijungti į prekybą nuo pat 10 iki 14 valandos).– Galimybė dalyvauti rytinėje prekyboje. – Įvykdžius sandorį, pinigai užskaitomi momentaliai; jei pardavei – iškart gali pirkti.– Vos įvykus rytinei prekybai, galima pažiūrėti susikotiravusias akcijas. Taip pat po rytinės galima matyti visų pozų ask/bid pavedimus.– Labai greitai paduodami pavedimai į biržą, faktiškai nuo patvirtinimo slaptažodžiu, pavedimas pasimato biržoje po 5 sekundžių.– Visada labai tvarkingai rodo laisvų pinigų suma už kurią galima pirkti, ir sumą, kurią gali persivesti į savo sąskaitą. Jos gali skirtis, nes ką tik parduotų akcijų pinigų reikia laukti 3 dienas. Pirkti akcijas galima iš karto. – Galimybė paduoti ilgalaikį pavedimą.– Pasiekus tam tikrą apyvartą mažėja komisiniai. – Pakankamai daug informacijos, netgi galimybė daryti šiokią tokią techninę analizę.– Gali pažiūrėti savo portfelio archyvą pagal norimą datą, su tai datai galiojusiomis rinkos kainomis.– Galimybė paduoti pavedimą ir atsistoti į eilę, bet kuriuo paros metu. Trūkumai: – Darbas su dviem atskirais langais: JT Client ir JT Online.– Tiesiogiai bendraujant su JT kolektyvu, gali kilti abejonių dėl jų patikimumo. – Lėtas prekybos sistemos darbas nepertraukiamos prekybos metu, jei prekyba intensyvi. – Kuo vėliau įjungi JT Client, tuo ilgiau kraunasi, nes turi pakrauti visą dienos prekybą nuo rytines prekybos. ~12-13 valandomis pakrauna per ~10 min. Bet JT Client prekybai nereikalinga.– Jei JT Client nulūžta, tai visi duomenys kraunasi nuo pradžios. Ateityje sakė, šią problemą turėtų išspręsti.– Dieninėje prekyboje nėra galimybės paduoti pavedimo geriausia kaina. – Nėra galimybės modifikuoti pavedimo. Jei nori perstatyti pavedimą kita kaina, reikia jį pradžiai atšaukti ir tada paduoti iš naujo. – Jei nori įsinešti pinigų į sąskaitą, tas užtrunka minimum vieną dieną.– Įvykę sandoriai rodomi grafike, matosi tik jų dydis pinigine išraiška, bet nesimato kiek vienetų buvo parduota.– Negalima pirkti į skolą.

Plyginus su konkurentais FMĮ FINASTA turi daug daugiau trūkūmų nei privalumų. Štai pavyzdžiui šios įmonės komisiniai mokesčiai kur kas didesni nei išvardintų konkurentų, ir yra vieni iš didžiausių Lietuvoje. Pavedimus Finasta atlieka taip pat palygimus lėtai, per 1-2 minutes. Visa sistema dažnai dirba nestabiliai. Investuotjai, kurie per dieną padaro keletą pavedimų turi patys apskaičiuoti pinigų likučius bei akcijų kiekius, nes vidinė buhalterija atnaujinama tik vakare. Nepaisant visų šių trūkumų FMĮ FINASTA grynasis pelnas per paskutinius metus smarkiai padidėjo. Štai pavyzdžiui 2002 metais jis buvo apie 1,132 mln. litų, o 2003 metai jau apie 2,961 mln.. Taip yra dėl to, jog šioje įmonėje dirba vieni iš geriausių maklerių Lietuvoje. Jiems savo pinigus patiki dauguma turtingiausių mūsų valstybės ir ne tik žmonių. Finasta daugiausia dirba su stambiais bei pastoviais klientais, kurie ypač vertina bendravimą su šios įmonės makleriais. Dėl savo stiprios pozicijos bei didžiausios patirties vertybinių popierių prekyboje FMĮ Finasta išliks ir toliau viena iš lyderių Lietuvoje. Žinoma, pagrindiniams konkurentams taip pat didėlės perspektyvos dėl tam tikrų privalumų, kurie privilios naujuosius investuotojus bei tuos, kurie labiau linkę investuoti asmenine nuožiūra.

IŠVADOS

1. Finasų maklerio įmonės yra tarpininkai tarp vertybinių popierių pirkėjų bei pardavėjų. Pajamas jos gauna iš procentinio užmokesčios nuo kliento padarytos vertybinių popierių apyvartos.2. Šio verslo atsiradimas siejamas su 16 amžiaus olandų prekybininkais.3. UAB FMĮ „Finasta“ įkurta 1994 metais, tačiau dar kelis kartus buvo reorganizuojama, kol 1997 metais pradėjo prijunginėti kitas finansų maklerio įmones ir aktyviai prakiauti biržoje.

4. FMĮ „Finasta“ teikia ne tik tarpininkavimo vertybinių popierių rinkoje, bet ir kitas įvairias finansines paslaugas.5. Ši įmonė išsiskiria savo didelėmis kainomis bei aukšta kokybe.6. FMĮ „Finasta“ sugeba ne tik konkuruoti su kur kas mažesnius įkainius siūlančiomis įmonėmis, bet ir gauna labai dideli pelną.