Draudimo įmonės tyrimas

1. Verslo idėja

1.1 Įžanga

Mano pasirinkta nagrinėjama Draudimo uždara akcinė bendrovė ( DUAB) “Baltik garant” užsiima draudimo paslaugomis. Tai aktuali visuomenei veikla. Draudimo paslaugos Lietuvoje yra labai paklausios. DUAB “Baltik garant” teikia įvairias draudimo paslaugas ir pagrindinį dėmesį skiria ilgalaikiams ryšiams su klientais. Šių tikslų siekia gerindamas privačių bei verslo klientų aptarnavimo kokybę, modernizuodamas naudojamą bei diegdamas naujas technologijas. DUAB “Baltik garant” regioninių centrų Lietuvoje yra: Kaune, Šiauliuose, Vilniuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Klaipėdoje. Šiuose centruose, “Baltik garant” draudimo padaliniuose, kiekvienas darbuotojas turi tam tikras pareigas, už kurias jis atsakingas. Tačiau šioje paslaugų sferoje gan svarbi technologijos reikšmė, be kurios neįmanoma draudimo operacija. Pagrindinė naudojama technika yra kompiuterinė technika (kompiuteriai, kopijavimo aparatai, spausdintuvai ir kt.) (duomenims suvesti, draudimo operacijoms atlikti, informacijos kaupimo priemonė), faksai, telefono (stacionarūs, mobilūs) bei kasos aparatai, pinigų skaičiavimo mašinos, seifai ir t.t.

1.2 Draudimo rūšys Priklausant nuo to, ką gyventojai nori apdrausti, yra išskiriamos tokios draudimo rūšys:1. Vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimas.2. Vežėjų, vežančių krovinius draudimas.3. Draudėjo prievolių įvykdymo asociacija “Linava” draudimas.4. Krovinių draudimas.5. Laivų draudimas.6. Laivų savininkų civilinės atsakomybės draudimas.7. Turto draudimas.8. Verslo nutrūkimo draudimas.9. Verslinių gyvūnų draudimas.10. Statybos ir montavimo darbų draudimas.11. Garantinių įsipareigojimų po objekto paleidimo draudimas.12. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas.13. Darbdavio civilinės atsakomybės dėl nelaimingo atsitikimo darbe žuvus darbuotojui draudimas.14. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.15. Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.16. Užsieniečių medicininės pagalbos LR išlaidų draudimas.17. Vykstančių į užsienį sveikatos draudimas.18. Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimas.19. Sausumos transporto draudimas.20. Sausumos transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas.

Bene aktualiausios draudimo rūšys yra turto ir nelaimingų atsitikimų draudimas. Įmonėse labai svarbu apdrausti darbuotojus nuo nelaimingų įvykių. Apsidrausdami tiek darbuotojai, tiek darbdaviai ir kiti visuomenės gyventojai tikisi saugumo ir žalos, patirtų nuostolių atlyginimo. Taip jie gali apsidrausti bent jau materialiai nuo nelaimingų įvykių.

1.3 DUAB “Baltik garant” charakteristikaRegistravimo tvarka. Steigiant akcinę bendrovę būtini šie dokumentai:v Pareiškimas įregistruoti įmonę.(pavadinimas, adresas, veiklos pobūdis, laikotarpis, asmeniniai duomenys).v Pažyma apie registravimo mokesčio sumokėjimą.v Negyvenamų patalpų savininko pažyma apie patalpų suteikimą (nurodant kuriam laikui ir adresą) įmonės komercinei- ūkinei veiklai.v Registruojant įmonę gyvenamuosiuose namuose, priklausančiuose savivaldybei, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kooperatyvams ir bendrijoms, išduota pažyma, patvirtinanti, kad butas (namas) priklauso registravimo dokumentuose nurodytam savininkui ir jis suteikia patalpas įmonės veiklai.v Leidimas veiklai laisvojoje ekonominėje zonoje, išduotas zonos valdymo bendrovės, jei registruojama zonos įmonė.v Firmos vardo registravimo pažymėjimo nuorašas.v Steigimo sutarties nuorašas, o tuo atveju, kai steigėjas vienas asmuo – steigimo akto nuorašas (tik uždaroms akcinėms bendrovėms).v Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolo nuorašas.v Bendrovės įstatai (2 egzemplioriai).v Vertybinių popierių įregistravimo akto nuorašas.v Banko pažyma apie kaupiamojoje sąskaitoje esančius pradinius įnašus.v Nurodomas įstatinis kapitalas, akcijų skaičius, akcijų nominalas, jeigu yra stebėtojų taryba ir valdyba, tai nurodomos jų pavardės, adresai, asmens kodai ir duomenys apie vadovą.

Mano nagrinėjamą DUAB “Baltik garant” atstovybę Panevėžyje galima rasti adresu:Aukštaitijos regioninis centrasVasario 16-osios g. 21LT-35185 PanevėžysTel.(45)508584Faks.(45)466042

O būstinė yra Vilniuje:Ozo g.20Tel.(5)2491551(prie Rusijos ambasados)Tipas – Draudimo uždara akcinė bendrovė. Draudimo paslaugas teikiančios bendrovės kodas – 1042676. Generalinis direktorius – Jonas Beržinskas. Šiuo metu dirbančių darbuotojų DUAB “Baltik garant” yra apie 370, o Panevėžio filiale – apie 100. Aptarnaujantis bankas yra “Hansabankas”, pasirinktas būtent toks, nes juo labiausiai pasitikėta. “Hansabankas” orientuoja savo veiklą į smulkias bei vidutines įmones, taip pat į tuos gyventojus, kurių perkamoji galia yra didesnė už šalies vidurkį. Tačiau būdamas universalus bankas, jis aptarnauja visas klientų grupes. Be to, nors banko vidaus rinką sudaro Baltijos šalys, savo paslaugas teikia ir tam tikrų klientų segmentams Rusijoje. O “Baltik garant” pagrindinis akcininkas yra Rusijos draudimo bendrovė “Ingosstrakh”, todėl ir buvo pasirinktas “Hansbankas”.

2. DUAB ”Baltik garant” istorija

Draudimo UAB “Baltik garant” savo veiklą vykdo nuo 1992 m. birželio 17 d. 2003 metais bendrovė pagal pasirašytas draudimo įmokas užėmė 7 vietą tarp 24 rinkos dalyvių. Šiuo metu bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 4 mln. Lt. DUAB “Baltik garant” pagrindinis akcininkas yra viena didžiausių Rusijos draudimo bendrovių “Ingosstrakh”- kapitalo dalis 55.6%, likusią kapitalo dalį valdo Lietuvos draudimo rinkos dalyvė UAB “Baltijos garantas”- 44.3% ir 0.1% kapitalo dalis priklauso kitiems juridiniams asmenims. DUAB “Baltik garant”, būdama Transnacionalinės “Ingosstrakh” grupes nare, savo klientams gali užtikrinti operatyvią pagalbą ir draudimo paslaugas praktiškai visose Lietuvą ekonomiškai dominančiose pasaulio šalyse. 2003m- Draudimo bendrovė „Baltik garant” pasirašė bendradarbiavimo sutartį su tarptautiniu draudimo bendrovių asistavimo tinklu „Coris International”, kuri teikia draudimo konsultavimo, ekspertizės, regreso ir asistavimo paslaugas. Įmonės glaudžiai bendradarbiauja teikiant medicininės pagalbos užsienyje išlaidų draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų , civilinės atsakomybės draudimo, bagažo ir neįvykusios kelionės draudimo pretenzijų sprendimo klausimais. Vežėjų civilinės atsakomybės, krovinių gabenimo rizikų draudimo, Sausumos transporto priemonių (kasko) draudimo bei Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo žalų reguliavimo klausimais yra bendradarbiaujama su tarptautine Žalų nagrinėjimo kompanija iš Austrijos „AVUS”. Ši bendrovė turi atstovų tinklą daugiau nei 40 pasaulio šalių, kas leidžia užtikrinti patikimą ir savalaikį “Baltik garant” klientų aptarnavimą nelaimės atveju. Prioritetinė „Baltik garant” veikla – transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, krovinių gabenimo rizikų bei vežėjų ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimai. Bendrovė turi didelę darbo su Rusijos bendrovėmis patirtį. DUAB „Baltik garant” vienas iš Lietuvos draudimo rinkos lyderių teikiant draudimo paslaugas vežėjams. Lietuvai tapus ES nare, išnaudodama “Ingosstrakh” privalumus bendrovė įvertino verslo pokyčius ir vežėjus ne tik draudžia, bet ir rūpinasi muitinės procedūromis, sandėliavimu, teikia techninį, juridinį ir medicininį asistavimą.

3. Organizacinė DUAB “Baltik garant” valdymo struktūra

Oraganizacinė valdymo struktūra – sąlygiškai savarankiškų elementų, atliekančių tam tikras jiems priskirtas funkcijas, tam tikros kompetencijos ribose visuma, susieta tam tikrais formaliais ryšiais, kurie yra būtini organizacijos tikslams pasiekti. Taip pat yra nustatomas teisių ir atsakomybės pasiskirstymas, pavaldumas tarp susijusių funkcinių vietų. Mano nagrinėjama “Baltik garant” atstovybės valdymo struktūra yra tokia:

Tiesiogiai direktoriui yra pavaldūs pavaduotojai ir buhalterė. Pavaduotojai atlieka kai kurias direktoriaus funkcijas, kai šis pats negali jų atlikti, t.y. pavaduoja susirinkimuose, nagrinėja iškilusius klausimus ir konsultuoja darbuotojus, duoda jiems nurodymus.Taip pat direktoriui tiesiog pavaldi yra buhalterė. Ji yra atsakinga už finansinę įmonės veiklą taip pat privalo ruošti ataskaitas, pagal kurias direktorius atsiskaito su mokesčių inspekcija. Šios ataskaitos naudingos jam, kadangi jis gauna tikslų finansinės padėties vaizdą kiekvieną mėnesį, žino kokios buvo išlaidos ir kokios pajamos, kiek liko gryno pelno, be to gali palyginti kelių mėnesių ataskaitas ir sužinoti kam aš išleido daugiau ir kam mažiau, kurį mėnesį gavo didesnį pelną ir gali analizuoti kodėl.Administratorės turi pateikti direktoriui informaciją apie draudimo užsakymų skaičių ir pobūdį, pranešti su kuriais klientais jau yra susitarta ir kurie norėtų tartis perdirektorių, taip pat jos privalo pateikti informaciją, jei, sakykim, klientai yra nepatenkinti bendrovės darbu. Įvertinęs šią informaciją direktorius gali daryti sprendimus ir koordinuoti veiklą reikiama linkme. Todėl efektyviausia šiuo atveju taikyti funkcinę struktūrą, kuri leidžia prieiti prie įvairiarūšės informacijos. Svarbu, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo atsakomybės sritį, tai, ko iš jo reikalaujama, savo pareigas ir kas gręsia už jų nevykdymą.Tad apibendrinant galima sakyti, kad Aukštaitijos regioninio centro (Panevėžyje), DUAB “Baltik garant” atstovybėje yra funkcinė valdymo struktūra. Jai būdinga tas, kad organizacija dalinama į padalinius, kiekvienam jų priskiriant konkrečią užduotį arba pareigas. Ji priklauso tradicinei organizavimo valdymo sistemai.Tad vadovai yra atsakingi už tam tikras funkcijas. Darbas yra pasidalijamas ir kiekvienas darbuotojas specializuojasi savo srityje, todėl jų žinios yra gilios, išsamios.

Svarbiausi funkcinės struktūros privalumai :Ų skatinama dalykinė ir profesinė specializacija;Ų mažinamas dubliavimas;Ų gerinamas darbo koordinavimas.Ir trūkumai:Ų atskiri padaliniai savo tikslus gali vertinti labiau už bendrus organizacijos tikslus, ir dėl to gali kilti konfliktai;Ų didelėse organizacijose komandų grandinė nuo vadovo iki vykdytojo gali pasidaryti pernelyg ilga

Bendrovės sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo jos valdymo ir vadovavimo, todėl natūralu, kad didžiausia atsakomybė tenka direktoriui.

4. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas

DUAB “ Baltik garant” yra labai svarbios, kaip ir kitose įmonėse ar bendrovėse, darbo pasidalijimo formos: funkcinė ir technologinė. Bendrovėje labiau jaučiamas funkcinis darbo pasidalijimas, kurio metodu darbai yra suskirstyti pagal atliekamų funkcijų pobūdį. Funkcija yra veiklos sritis, laikoma savarankiška darbuotojų darbų rūšimi. Pagrindinės funkcijos suskirstomos į smulkesnes. Pvz.: Smulkiausias funkcijas atlieka draudimo vadybininkai, stambesnes – ekspertai, administratorius ir kt. Darbo pasidalijimas nulemia ir siauresnę darbuotojų specializaciją, tačiau jų kompetencija jų specializavimo srityje yra aukšta ir nuolat keliama kvalifikacija. Tad darbo pasidalijimas yra vienas svarbiausių organizacinių darbo našumo didinimo veiksnių. Dėl darbo pasidalijimo, darbuotojai greičiau ir efektyviau atlieka savo funkcijas, pvz: administratorė rūpinasi klientų draudimu ir jai visiškai nereikia rūpintis kompiuteristo – statistiko atliekamu darbu, greičiau įgauna įgūdžių, pripranta prie darbo ritmo, naudojamos technologijos. Todėl yra išvengiama laiko gaišaties, nesusipratimų, nes kiekvienas žino, ką jam reikia daryti. Darbo pasidalijimo lygis organizacijoje yra aukštas, vartojamos pastovios darbo priemonės, dažniausiai – kompiuteris, spausdinimo aparatas, skeneris ir t.t. Darbas nėra monotoniškas, todėl atliekamas ne vangiai, o noriai. Klientai visiškai gali pasitikėti aukšta darbo kokybe.Darbo pasidalijimas taip pat susijęs ir su kooperavimu, t.y. įvairių specialistų: administratorės, žalos administratoriaus, ekspertų, vadybininkų ir kt.- darbo organizacijoje sąveika. Darbo kooperavimo optimizavimas – tai atskirų darbuotojų tikslų suderinimas tarpusavyje ir su visos organizacijos tikslais. Tikslai DUAB “Baltik garant” darbuotojų ir pačios bendrovės sutampa, o kadangi kolektyvas yra labai “susigyvenęs”, tai ir bendradarbių tikslai nukreipti panašia linkme. “Kitaip ir negali būti.” – sakė administratorė I. Vaškevičiūtė.

5.Organizacijos vidinė ir išorinė aplinkaPagrindinis vidinės organizacijos aplinkos objektas yra žmogus. DUAB “Baltik garant” labai daug dėmesio yra skiriama klientams, nes būtent jiems ir yra sukurtos draudimo paslaugos. Bendrovė siekia palaikyti kuo geresnį bendradarbiavimą su klientais, todėl su jais visada yra maloniai elgiamasi, atsižvelgiama į jų norus, poreikius ir, žinoma, patariama bei išrenkamas geriausias ir priimtiniausias klientui variantas. Visa orientacija yra skiriama vartotojo poreikių patenkinimui.Siekiant kuo geresnės komunikacijos su klientais, naudojama įvairi reklama: leidžiamos knygutės apie bendrovės veiklą, teikiamų paslaugų rūšis, naudą ir pan. Reklama yra transliuojama ir radijo bei televizijos pagalba. Taip pat, esant kokiems nors nesusipratimams ar draudimo terminui pasibaigus, yra rašomi klientams laiškai. Žodžiu, stengiamasi klientams suteikti tikrai aukštos kvalifikacijos paslaugas. Tai DUAB”Baltik garant” bendrovės reklaminis ženklas, simbolis.Bendroji organizacijos aplinka – tai ne tik “asmeninė” vienos organizacijos aplinka. Bendroji aplinka sieja visa tam tikro laikotarpio ir tam tikros teritorijos organizacijas. Bendroji aplinka yra analizuojama šiais aspektais:1) Socialinių – kultūrinių;2) Ekonominių;3) Politinių – įstatyminių; 4) Technologinių;5) Tarptautinių.Artimoji aplinka nagrinėjama šiais aspektais:1. Konkurentai.Pagrindiniai DUAB konkurentai yra šie: Lietuvos draudimas, Ergo Lietuva, Lindra, IF draudimas, BTA draudimas, Snoro garantas, Baltijos garantas, Baltic Polis.2. Vartotojai. Tai visi klientai, esantys tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.3. Bankininkai, akcininkai.4. Kontrolieriai. Yra draudimo priežiūros komisija.5. Profesinės sąjungos, tiekėjai.Kiekvienos organizacijos atstovai turi stengtis palaikyti gerus santykius su prof.sąjungomis, partijomis ir jų judėjimais. Tad kiekviena., norinti sėkmingai dirbt organizacija ( ne išimtis ir DUAB “ Baltik garant”), turi pažinti savo aplinką ir daryti jai įtaką.

6. Pagrindinės veiklos kryptys

6.1 Pagrindinės 2003 m. veiklos kryptys (remtasi draudimo įmonių ataskaitomis).

2003 m. DUAB “Baltik garant” draudimo rinka sparčiai augo: sudaryta 3,6 mln. draudimo sutarčių, t. y. 5,4 proc. daugiau nei 2002 m. Pagal pateiktas draudimo įmonių ataskaitas, per 2003 m. tiesioginiame draudime, neišskaičiavus perdraudikų dalies, buvo pasirašyta 814,8 mln. Lt draudimo įmokų ,apmokėta 320,0 mln. Lt žalos atlyginimui (21,6 proc. daugiau nei 2002 m.). Pagal 2003 m. pasirašytas tiesioginio draudimo įmokas gyvybės draudimo rinkos dalis sudarė 26,3 proc., ne gyvybės draudimo rinkos dalis – 73,7 proc. Prieš metus pasiskirstymas buvo atitinkamai 18,8 ir 81,2 proc. 2003 m. draudimo įmonių bendrasis veiklos rezultatas – 54,5 mln. Lt pelno (2002 m. – 13,3 mln. Lt nuostolio): gyvybės draudimo įmonių rezultatas – 1,8 mln. Lt, ne gyvybės draudimo įmonių- 56,3 mln. Lt pelno.Ne gyvybės draudimo įmokų pasirašyta už 600,5 mln. Lt bei apmokėta žalos už 290,7 mln.Lt. Ne gyvybės draudimo rinkai mažėti didžiausios įtakos turėjo 19,8 proc. sumažėjusios Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokos. Be privalomojo draudimo pasirašytų draudimo įmokų, ne gyvybės draudimo rinka padidėjo 13,1 proc. Per 2003 m. sudaryta 3,568 tūkst. ne gyvybės draudimo sutarčių. Palyginti su 2002 m., ne gyvybės draudimo sutarčių skaičius pa didėjo 7,2 proc.Minėtomis draudimo rinkos sąlygomis DUAB „Baltik garant” ir toliau nuosekliai gerino pagrindinius kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius bei balansinius duomenis. Kai kurių draudimo rūšių plėtra gerokai lenkė bendrus draudimo rinkos plėtros tempus – tai padėjo bendrovei sustiprinti pozicijas ne gyvybės draudimo rinkoje ir kurti tvirtą pagrindą tolesnei veiklai.

DUAB ” Baltik garant” rinka 2003 metais

1.diagrama. DUAB “Baltik garant” rinka Lietuvoje 2003 metais

6.2 Pagrindinės 2003 m. veiklos rodikliai DUAB „Baltik garant”, tarptautinės „Ingosstrakh” grupės narė, savo klientams gali užtikrinti operatyvią pagalbą ir draudimo paslaugas daugelyje pasaulio šalių.2003 m. pagal pasirašytas draudimo įmokas DUAB „Baltik garant” užėmė 7 vietą iš 24 rinkos dalyvių. Bendrovė savo veiklą vykdo tiek tradicinėse, tiek specifinėse (laivų KAS-KO draudimas, laivų savininkų CA draudimas ir kt.) savanoriško bei privalomojo draudimo srityse ir yra plačiai atstovaujama visuose savo bei DUAB „Baltijos garantas” tinklo regioniniuose centruose ir atstovybėse.Dvylikos metų veiklos patirtis draudimo rinkoje, aukštas bendrovės darbuotojų profesionalumas, efektyvus draudimo rizikų portfelio perskirstymas bei didėjantis pardavimų tinklas leidžia tęsti ilgametę finansiškai stabilios draudimo bendrovės veiklą.2003 m. bendrovė pasirašė tiesioginio draudimo įmokų 17 595 014 Lt, iš jų 10 979 219 Lt – transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo.Tiesioginio draudimo įmokų dalis (be privalomojo TPSVCAD dalies) padidėjo 10,02 proc. (2002 m. pasirašytos tiesioginio draudimo įmokos be TPSVCAD dalies sudarė 27,58 proc; 2003 m.-37,60 proc.).Siekiant didinti draudimo apimtis ir plėtoti regioninį tinklą, bendrovės dėmesio centre buvo informacinės analitinės programos tobulinimas vadovaujantis naujais Draudimo priežiūros komisijos nutarimų ir įstatymų reikalavimais. Taip pat buvo tobulinamas Interneto ryšys tarp centrinės buveinės bei regionų padalinių. Kitais metais numatoma investuoti apie 2 mln. Lt į informacinės ana litinės programos tobulinimą, tolesnį tinklalapio kūrimą bei Interneto ryšio plėtojimą.

Pagrindiniai DUAB “Baltik garant” 1998-2003 m. veiklos rodikliai

2. diagrama DUAB “Baltik garant” veiklos rodikliai

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, prognozuojamas tiek gyventojų , tiek verslo klientų draudimo rinkos augimas. Pasak Ievos Vaškevičiūtės, “Baltik garant” Aukštaitijos regioninio centro administratorės, bendrovė 2004 metais siekia išplėsti siūlomų draudimo paslaugų spektrą ir naujais draudimo produktais sustiprinti kompleksinį paslaugų paketą. Tad planuojama pasirašyti daugiau draudimo įmokų.Tai matyti 2 diagramoje.

7. Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė – sąmoningai formuluojamų ekonominių, politinių, teisinių, dorovinių santykių tarp organizacijos ir visuomenės, įvairių jos struktūrų forma; pasirengimas atsakyti už savo poelgius ir veiksmus, gebėjimas atlikti pareigą ir prisiimti sau visuomenės sankcijas, esant tam tikroms teisingumo arba kaltumo sąlygoms.

Socialinė atsakomybė reiškia, kad priimant sprendimus, specialistai atsako už kiekvieną savo veiksmą, kuris paveikia žmones, jų bendruomenes ir aplinką. Neigiama verslo įtaka žmonėms ir visuomenei turi būti pripažįstama, o padaryta žala atlyginama iš bendrovės pelno. JAV profesorius A. Carrollo išskiria 4 socialinės atsakomybės rūšis:v FILANTROPINĖ ATSAKOMYBĖ. Reiškia: įnešti indėlį į bendruomenės gyvenimą, įrodyti gyvenimo kokybę.v ETINĖ ATSAKOMYBĖ. Reiškia: įsipareigoti daryti tai, kas yra teisinga, sąžininga ir dora. Reikia vengti žalos.v JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ. Reiškia: privalu laikytis įstatymų.v EKONOMINĖ ATSAKOMYBĖ. Reiškia visų atsakomybių pagrindą. Siekimas – pelno gavimas.

Pasak organizatorių, socialiai atsakingo verslo koncepcija žinoma visame pasaulyje. Ja vadovaujasi daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių verslo organizacijų. Socialinės atsakomybės tikslas – skatinti verslo įmones atsakingai plėtoti savo verslą, rūpintis darbuotojų teisėmis, nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, neprisidėti prie korupcijos plitimo, dalyvauti visuomenės raidoje ir tokiu būdu prisidėti prie ekonomikos augimo. Visuomeninė verslo nauda atsiranda tik tuomet, kai verslininkai orientuojasi į vartotojo poreikius. Tai kuria pilietiško verslo tradicijas ir išsklaido neigiamas nuostatas verslo atžvilgiuDUAB “Baltik garant” paramos veikla:„Baltik Gąrąnt” kartu su bendrove „Baltijos garantas” jau antrus metus vykdo pilietinę akciją, kurios metu besidraudžiantys gali prisidėti prie Valdovų rūmų atstatymo – tam skiriama 5 proc. sumokėtos metinės draudimo įmokos. Visiems į akciją įsijungusiems „Baltik garant” ir „Baltijos garanto” klientams yra įteikiami specialūs aukotojo pažymėjimai, liudijantys apie paramą, atstatant Valdovų rūmus. Akcijos dalyviai, parėmę Šį istorinį projektą, taip pat yra įtraukiami į oficialų Valdovų rūmų atstatymo rėmėjų sąrašą. Valdovų rūmų atstatymas – unikalus reiškinys, nes suteikia mums visiems galimybę dalyvauti tautos palikimo atkūrime. Galimybę stebėti, kaip atskirų, vienos idėjos vienijamų žmonių indėliai kuria išties didingą reiškinį.

8. Bendrovės misija ir vizija

Bendrovės vizija – tai pageidaujama organizacijos ateitis. Vizijoje turi būti numatyta, kokia, esant palankioms aplinkybėms, organizacija galėtų tapti numatomoje ateityje. Šiuo metu dažniausiai orientuojamasi į 3-5 metų trukmės viziją. Vizija – tai idealas, kurio organizacijos nariai įsipareigoja bendrai siekti.Bendrovės misija – tai dabartinės organizacijos paskirties apibūdinimas. Misijoje turėtų atsispindėti organizacijos pobūdis, jos veiklos specifika. Misijoje turėtų būti aprašyta ne tik tai, ką organizacija veikia, bet ir kuo ji skiriasi nuo kitų panašaus tipo organizacijų. Misija yra atskaitos taškas organizuojant kasdienę veiklą ir siekiant ateities vizijos. Pageidautina, kad misijos apibrėžimas būtų lakoniškas ir apsiribotų maždaug 50 žodžių. Organizacijos misija turi būti labai kruopščiai suformuluota, kadangi ji reikalinga ne tik organizacijos nariams. Misija – tai taip pat ir įstaigos vizitinė kortelė, skirta kitiems asmenims ir organizacijoms. Tai neatsiejama organizacijos įvaizdžio dalis. DUAB “Baltik garant” vizija. Lietuvai tapus ES nare, prognozuojamas ir gyventojų, ir verslo klientų draudimo rinkos augimas. Atsižvelgdama į tai DUAB „Baltik garant” siekia išplėsti siūlomų draudimo paslaugų spektrą ir naujais produktais sustiprinti kompleksinį draudimo paslaugų paketą. DUAB “Baltik garant” misija: “Mes siekiame, kad mūsų klientams būtų sudarytos kuo palankiausios draudimo sąlygos ir kad visi mūsų siūlomi draudimo produktai būtų lankstūs , šiuolaikiški ir verti savo kainos. Šiltas ir paslaugus bendravimas su klientu – mūsų bendrovės vizitinė kortelė. Mūsų specialistai pasirengę konsultuoti visais draudimo klausimais. Mums svarbu, kad kiekvienas žmogus, užsukęs į mūsų biurą pasijustų laukiamas. Kad norėtų dar kartą sugrįžti – patarimo ar tiesiog puodelio arbatos.DUAB “Baltik garant” darbo su klientais principai:

· Garbingumas,· Profesionalumas,· Lankstumas, · Operatyvumas, · Konfidencialumas.

9. Planavimas ir strateginis valdymas

Planavimas organizacijoje – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimas.Be plano vadovai nežino, kaip efektyviai organizuoti žmones ir tvarkyti išteklius. Jie net negali aiškiai įsivaizduoti, ko reikia organizacijai. Be plano jie negali vadovauti su pasitikėjimu. Tad labai dažnai planai veikia visos organizacijos būseną.

Strateginis valdymas – tai detalus, visapusiškas planas, skirtas tam, kad padėtų įgyvendinti organizacijos misiją ir užsibrėžtus tikslus. Strategija turi būti kuriama aukščiausiame valdymo lygmenyje ir apibrėžti pagrindiniai organizacijos tikslai bei misija turi būti visiškai įsisąmoninti, į strategijos realizavimą turi būti įtraukiami visi valdymo lygiai, strateginė veikla numato visų rangų vadovų mąstymo išvystymo įgyvendinimą, formuojant organizaciją, kuri gali mokytis iš praeities strateginių sprendimų. Sugebėjimas mokytis iš patirties duoda organizacijai galimybę teisingai sukoreguoti savo strateginę kryptį ir įkelti strateginio valdymo profesionalumą. 9.1 DUAB “Baltik garant” planaiLietuvai tapus ES nare, prognozuojamas ir gyventojų, ir verslo klientų draudimo rinkos augimas. Atsižvelgdama į tai DUAB „Baltik garant” siekia išplėsti siūlomų draudimo paslaugų spektrą ir naujais produktais sustiprinti kompleksinį draudimo paslaugų paketą.Taip pat dabar yra suplanuotos išlaidos kitiems metams, t.y. sudarytas planas, kiek reikės išlaidų kuro sąnaudoms, patalpų nuomai, kanceliarinėms prekėms, atlyginimams išmokėti bei pačiam ofiso išlaikymui.Dar 2004 m. DUAB “Baltik garant” planuoja pasirašyti 39 mln.draudimo įmokų. Plečiamas bendrovės tinklas, profesionali darbuotojų komanda rūpinasi kokybišku draudimo paslaugų teikimu ir – kas ne mažiau svarbu kiekvienam, pasirinkusiam DUAB “baltik garant” bendrovę,- saugiu lėšų investavimu. Surinktos draudimo įmokos yra investuojamos į VVPir nekilnojamąjį turtą, terminuotus ir neterminuotus indėlius (3 diagrama).

DUAB “Baltik garant” pasirašytų draudimo įmokų dinamika1998-2003 m ir planuojamos įmokos 2004 m.

3.diagrama DUAB “Baltik garant” draudimo įmokų dinamika

Planavimas – būsimos veiklos sumanymas, glaudžiai susijęs su valdymo apskaita, prognozavimu ir sprendimų priėmimu.DUAB “Baltik garant” prognozuojama ne į tolimą ateitį, o dažniausiai iki 1-2 metų. Planams koordinuoti yra vedamos mėnesinės apskaitos, finansinės ataskaitos. Tokia veikla padeda kontroliuoti paslaugų vykdymą, jų įgyvendinimą ir numatymą.Remdamasi I.Vaškevičiūtės teigimu galiu pasakyti, jog siekdama 2004 metais padidinti pajamas, bendrovė planuoja diferencijuoti draudimo portfelį, didinant savanoriško draudimo apimtis.Didelis dėmesys bus skiriamas nekilnojamo ir kilnojamo turto draudimui, bendrosios civilinės atsakomybės bei transporto priemonių draudimui. Taip pat bendrovė sieks pagerinti pozicijas medicininių išlaidų užsienyje draudimo bei draudimo nuo nelaimingų atsitikimų srityse.Numatomos pasirašyti draudiminių įvykių administravimo sutartys su užsienio partneriais leis pasiūlyti konkurencingą produktą bei padidinti bendrovės draudimo apimtis.

10. Organizavimas

Organizavimas – tai nustatytiems tikslams pasiekti reikalingos sistemos sukūrimas. Čia struktūrizuojama socialinė sistema, įvertinant tikslui pasiekti reikalingų darbuotojų , medžiaginių, informacinių ir piniginių išteklių apimtis.Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymo į griežtą sistemą,vieną visumą arba kieno nors struktūrą, sandara, vientisų sistemų (techninių, technologinių, socialinių) kūrimas, įgyvendinimas ir tobulinimas. Tokiu būdu, organizavimas yra viską apimanti valdymo funkcija, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys, kuriamos teorijos, jų realizavimo praktikoje būdai ir pan. Svarbiausi organizavimo elementai yra žmogus, jo darbas. Organizavimo funkcija yra kiekvienam darbuotojui nurodyti jo darbą bei suteikti įgaliojimui, tam darbui kokybiškai atlikti, t. y. suteikti tam tikras teises ištekliams panaudoti ir atsakomybę už tų išteklių panaudojimą. Nuolat tobulinamos, organizavimo teorijos keitėsi. Šiuolaikinis organizavimas remiasi sisteminiu požiūriu, taip pat nuolatiniu bei visuotiniu procesų racionalizavimu. Organizavimas akivaizdžiai ir tiesiogiai susietas su daugeliu vyksmo uždavinių sprendimu, pvz.: įmonės organizavimas yra atitinkamos struktūros sudarymas, jos įgyvendinimas, išbandymas ir tobulinimas. Geras organizavimas kaip ir planavimas – tai kelias į klestinčią bendrovę. Atkreipiant dėmesį į tai, kad bendrovė siekia plėsti savo veiklą, galime pažiūrėti, kaip bendrovė organizuoja savo pardavimus.(4 pav.)

4. pav. Tiesioginio draudimo įmokų pasiskirstymas pagal pardavimo kanalus 2003 m.,%

Kaip matyti iš 1 paveikslo, DUAB “Baltik garant” pardavimą organizuoja per savo pardavimų tinklą. Siekiant plėsti draudimo paslaugų pardavimą per draudimo tarpininkus ir draudimo brokerius bendrovėje buvo sukurtas Marketingo ir plėtros skyrius. Viena iš šio naujojo skyriaus funkcijų – darbo su Draudimo brokeriais koordinavimas.

11. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas

11.1 Informacinio darbo su draudimo brokeriais organizavimas

Darbas su Draudimo brokeriais DUAB “Baltik garant” organizuojamas teritoriniu principu, t.y. kiekvienas regionas atsakingas už bendradarbiavimo sutarčių su Draudimo brokeriais sudarymą ir administravimą; Juridinis skyrius centrinėje būstinėje atsakingas už bendradarbiavimo sutarčių bei jų priedų parengimą ir tų sutarčių registrą.darbą su draudimo brokeriais koordinuoja Marketingo ir plėtros skyrius. Kartą per mėnesį Draudimo skyriai per Marketingo ir plėtros skyrių suformuoja informacinį paketą Draudimo brokeriams, kurį perduoda elektroniniu ar bet kuriuo kitu patogiu būdu.11.2 Personalo organizavimasPagrindinis personalo organizavimo uždavinys – suformuoti reikiamą personalo potencialą, atsižvelgiant į kiekį ir kokybę. Kiekvienas žmogus turi savo individualių interesų, ir tik suderinus įmonės bei individualius interesus galima sukurti efektyviai dirbančią sistemą.Gera, tobula organizacijos strategija leidžia žmonėms bendrai ir rezultatyviai dirbti. Organizavimas turi du pagrindinius aspektus: 1) įgaliojimų delegavimas ir suderinimas; 2) organizacijos padalinių kūrimas pagal užsibrėžtus tikslus, pasirinktą misiją ir suplanuotą strategiją. Remiantis I.Vaškevičiūtės teigimu, aišku, kad personalas labai gerai sutaria. Draugiškas kolektyvas sukuria teigiamą, palankią darbui psichologinę aurą. Nors darbas yra individualus, kiekvienas atlieka savo pareigas, taip pat pats už savo darbo kokybę ir atsako, tačiau, esant reikalui, visada galima sulaukti pagalbos iš bendradarbio. Norint gerai atlikti gautą užduotį, reikia, kad bendrovės interesai nesikirstų su paties darbuotojo interesais. O to išvengiama kruopščiai atrenkant darbuotojus, t.y. priimant į darbą, jau iš anksto atsižvelgiama į žmogaus asmeninius interesus, ir jeigu jie nesikerta su bendrovės interesais, tai žmogus priimamas į darbą. Taigi šiuo metu “Baltik garant” personalas yra draugiškas, kartu švenčia šventes, o taip pat kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį darbuotojų gimtadienius, žinoma, jeigu tą mėnesį buvo jubiliatų. Direktorius taip pat dalyvauja visose šventėse, bei nepamiršta pagirti, jeigu kuris nors darbuotojas gerai atliko savo darbą ir nusipelnė premijos. Taip pat darbo sąlygos yra geros, turima visa technika, reikalinga užduotims atlikti.

11.3 Darbo užmokestisDarbo užmokestį lemia tokie išoriniai veiksniai:v Darbo rinkos sąlygos.v Darbo užmokesčio lygis regione.v Gyvenimo lygis.v Kolektyvinė sutartis.v Vyriausybės poveikis.

Vidiniai veiksniai:v Konkretaus darbo vertė.v Darbuotojo reliatyvi vertė.v Darbdavio išgalės mokėti.Daro įvertinimo metodai:1. Kokybinis įvertinimo metodas:a) Darbų palyginimo metodas;b) Darbų klasifikavimo metodas.2. Kiekybinis įvertinimo metodas:a) Įvertinimo balais metodas;b) Darbo veiksmų palyginimo metodas.

Darbo užmokestis DUAB “Baltik garant”, pasak I. Vaškevičiūtės, remiasi darbų palyginimo metodu. Jis paprasčiausias ir seniausias. Šiuo metodu bendrovėje atliekami darbai išdėstomi nuosekliai pagal jų reliatyvią vertę. Darbas vertinamas pagal kvalifikaciją, atliktų darbų kiekį ir kokybę.Darbus palyginti gali tik aukštos kvalifikacijos ekspertai, labai gerai perpratę visus lyginamuosius darbus. Darbo užmokestis niekad nevėluoja, darbdavys jį stengiasi išmokėti laiku. Už papildomą darbą nemokama, t.y. už viršvalandžius. Atlyginimas būna pastovus, tačiau kiekvieną mėnesį dar prisideda procentinė suma nuo surinktų draudimo įmokų.

12. Kontrolė ir koordinavimasKontrolė – tai procesas, kurio metu nustatoma, kiek atliktoji veikla atitiko lauktus rezultatus, ir, esant reikalui, atliekami koreguojamieji veiksmai. Kontrolė padeda išsiaiškinti, kiek veiksmingi ir tikslūs buvo planavimas, organizavimas bei vadovavimas. Paprastai išskiriami keturi esminiai kontrolės proceso etapai:1. Kriterijų ir metodų veiklos kokybei įvertinti kūrimas.2. Veiklos kokybės vertinimas.3. Nustatymas, ar veiklos kokybė atitinka kriterijus.4. Koreguojamieji veiksmai.Viena iš priežasčių, kodėl reikalinga kontrolė, yra ta, kad net ir patys geriausi planai gali keistis, veikiami iš anksto nenumatytų aplinkybių. Kontrolė padeda sekti vidinius bei išorinius pokyčius ir nustatyti jų įtaką organizacijai.

Kontrolė yra labai reikšminga ir sudėtinga vadybos funkcija. Kaip ir organizavimo funkcija, ji yra viską aprėpianti vadybos funkcija. Kiekvienas vadovas, nepaisant jo rango, privalo kontroliuoti, ir tai įeina į jo pareigas. Kontrolė yra pagrindinis vadybos elementas. Kontrolė lydi ir planavimą, ir organizavimą. Ji reikalinga tam, kad viskas būtų daroma pagal planus, įstatymus, įsakymus ir nutarimus. Jos tikslas yra pamatyti ir parodyti klaidas, siekiant jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti. Kontroliuoti reikia viską: žmones, medžiagas, įrenginius, veiksmus ir visą veiklą. Kontroliuoti reikia pradėti tuojau pat, kai suformuluoti tikslai, paskirstytos užduotys arba įkurta organizacija. Kiekviena organizacija siekia laiku pastebėti savo klaidas ir jas ištaisyti, kol nesužlugo užsibrėžti tikslai. Kontrolė skatina palaikyti viską, kas organizacijoje yra gero. Kontrolė duoda garantiją, kad organizacija pasieks savo tikslus.Efektyvios kontrolės bruožai: strateginis pobūdis, orientacija į rezultatą, savalaikiškumas, lankstumas, ekonomiškumas. Informacinės valdymo sistemos ir efektyvios kontrolės planavimas. Veiksmingai kontrolei reikia dviejų dalykų:1) turėti aiškų planą;2) gerai pažinti organizacijos struktūrą. Pats planas jau yra kontrolės pradžia. Planas čia tampa normatyvu, su kuriuo lyginami gauti ir pageidaujami rezultatai. Kad būtų sėkmingai įgyvendinti organizacijos tikslai, kontrolė turi turėti keletą svarbių savybių:1. strateginį kryptingumą;2. orientaciją ir galutinius rezultatus;3. informacijos operatyvumą;4. būti lanksti, paprasta ir ekonomiška.Kontrolės sėkmė priklauso nuo informacijos. Todėl ypač svarbu, kad visi bendrovės veiklos procesai būtų įforminami dokumentuose, o gautoji informacija laiku pasiektų įvairaus lygio vadovus.DUAB “Baltik garant’ savo kontrolę vykdo vesdama apkaitą, dokumentuodama visas operacijas.Kad apskaitos sistema būtų efektyvi, reikia šių 3 sąlygų:1. Užtikrinti informacijos slaptumą, atskiriant išorinę – viešą ir vidinę atskaitomybę.2. Sumažinti apskaitos išlaidas, užtikrinant minimalų, bet pakankamą informacijos kiekį, tinkamai organizuojant apskaitą.3. Operatyviai pateikti informaciją vartotojams.Kiekvieną antradienį būna susirinkimai, kad būtų išspręsti iškilę klausimai, pateikta nauja informacija darbuotojams. Paprastai susirinkimus praveda direktorius , tačiau, jam nesant, jį pavaduoja pavaduotojai. Dažnai įvairius klausimus pateikia ir nagrinėja ir draudimų rūšių specialistai.Koordinavimas – tai skirtingų struktūrinių grandžių veiklų integravimo procesas, efektingai siekiant organizacijos tikslų. Be gero koordinavimo žmonės nebežinotų savo vaidmens visos organizacijos metu ir rūpintųsi tik savo interesais, o ne visos organizacijos interesais bei tikslais. Koordinavimas tiesiogiai priklauso nuo to, kaip informacija gaunama, perduodama ir apdorojama. DUAB “Baltik garant” net ir mažos užduotys yra smulkiai apibrėžtos, kad būtų kuo lengviau ir efektyviau pasiektas norimas rezultatas. Tačiau tai nereiškia, kad negalima improvizuoti, t.y. nėra išimčių. Pats darbuotojas, laikydamasis nurodymų, gali priimti sprendimus, nes situacijos nėra kaip mašinų gamykloj monotoniškos, o įvairios ir skirtingos. Aišku, tai darbuotojas gali atlikti tik tada, jei pakankamai aukšta yra jo kompetencija.Koordinavimas yra “kontroliuojamas” komunikacijos pagalba, kad kuo greičiau informacija būtų pasiekiama kiekvienam darbuotojui.

13. Organizacijos kultūra

Organizacijos kultūra – tai būdingų tos ar kitos organizacijos nariams normų, vertybių bei įsitikinimų visuma. Organizacijos kultūrą taip pat sudaro rašytos ir nerašytos elgesio taisyklės, ritualai, papročiai, ceremonijos, mitai, simboliai ir kt. Organizacijos kultūrą sunku apibrėžti ir ne visuomet lengva iš pirmo žvilgsnio pastebėti. Gali būti, kad ji išryškės tik tuomet, jei sulaužysime kurią nors iš nerašytų organizacijos taisyklių. Organizacijos kultūros formavimąsi veikia jos atsiradimo bei raidos istorija, ją supanti aplinka ir joje dirbantys žmonės. (R. Želvys „Švietimo organizacijų vadyba“ VU leidykla 2003)Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuri vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama organizacijos narių, įtakoja jų elgesį ir yra palaikoma organizacijos istorijų, mitų bei pasireiškia per tradicijas, ceremonijas, ritualus ir simbolius(P. Jucevičienė „Organizacijos elgsena“ Technologija, 1996)

“Baltik garant” organizacija sukūrė savo tikslus, kurių siekia jos nariai. Organizacijos veiklos efektyvumas bei sėkmė priklauso ne vien tik nuo jos narių sugebėjimų ir motyvacijos. Organizacijos viduje esanti tam tikra sistema veikia jos narių elgesį. Tai – organizacijos kultūra. Organizacija turi tarsi nematomą kokybę – savo stilių, charakterį, veiklos būdą ir pan. Dvi organizacijos gali būti visiškai skirtingos, nors ir užsiima panašia veikla, įsikūrusios toje pačioje geografinėje teritorijoje.Organizacijos elgsenos aspektu reikia ugdyti ne tik gerą darbuotoją, bet ir tobulesnę asmenybę, taigi svarbu analizuoti ne tik tai, kokią įtaką darbas turi žmogaus meistriškumui, bet ir visuminei asmenybei.Ypač svarbu organizacijoje įvertinti žmonių elgesio, veiklos motyvus, kurių pagrinde glūdi poreikiai. Svarbu žmogui parodyti, kokia kryptimi veikiant jo poreikiai gali būti visiškai realizuoti. Mūsų tiriamai organizacijai labai svarbi aplinkinių nuomonė ir jie labai domisi, ką mano kiti. Jiems malonu ir gera išgirsti gerus atsiliepimus apie savo organizaciją Organizacijos vadovai turi rūpintis, kad darbuotojai suprastų, jog: jie žino organizacijos padėtį, ko ir kodėl ji siekia, dirba gerai organizacijai, patys gali susikurti sau norimą darbą,jiems bus tinkamai atsilyginta, organizacijos pasiekimams įtakos turi jų santykiai.

Labai paplitęs kultūros atspindys yra simboliai. Tai ir pastatų forma, spalvos, apranga, firminis vardas, specialūs simboliai atspindintys atskiras veiklas ir daugelis kitų. Atrodytų, kad tai nelabai svarbu, tačiau tai neretai žymia dalimi lemia bendrą organizacijos sėkmę. Dažnai simboliai yra pagrindinė organizacijos identifikavimo priemonė ir jų patrauklumas arba priešingai – neišraiškingumas, gali sąlygoti vienokią ar kitokią vartotojų elgseną. Koks yra “Baltik garant” simbolis jau rašiau skyrelyje :”Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka”.

14. Vadovavimas

Vadovavimui būdingi asmeniniai valdymo aspektai, skatinantys bendradarbius deramai suvokti organizacijos tikslus, derinti juos su savais tikslais ir padėti efektyviai juos pasiekti.Vadovai turi palaikyti kontaktus ir su atskirais individais, ir su grupėmis. Būtent taip ir yra “Baltik garant” bendrovėje. Vadovas šioje bendrovėje vadovaujasi demokratiniu valdymo stiliumi.Vadovas, t.y. bendrovės direktorius, ir jo darbuotojai veikia kaip komanda tai yra suvokia, kad veiksmai turi būti suderinti nes siekiama bendro tikslo – gauti pelną. Vadovas supranta, kad darbininkas yra toks pat žmogus kaip ir jis, tačiau jis mąsto individualiai ir negali visų vadovo pavestų užduočių atlikti taip, kaip tai padarytų jis pats. Darbininkai savo ruožtu turi suvokti, kad jei ką padaro neteisingai, direktorius turi teisę juos perspėti ar pasakyti, kas jam nepatinka, kad kiekviena veikla reikalauja kontrolės. Bendrovėje naudojamas vienas iš vadovavimo modelių yra delegavimas. Tai vienas priimtiniausių variantų, nes yra suinterisuotumas, kad bendrovėje dirbtų savarankiški, savo darbą išmanantys darbuotojai, o tai nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo ir yra pagrįstas delegavimas. Kaip tai ketinama daryti? Darbuotoją priimant į darbą iš jo dar nereikalaujama nieko, tik su juo bendraujama stengiamasi jį pažinti, išsiaiškinti jo sugebėjimus, kad būtų sužinota, ko galima iš jo reikalauti ir tikėtis ir ar iš viso jis tinka. Vėliau jam duodami įvairūs nurodymai kaip ir ką daryti ir kontroliuojamas kaip jis tai vykdo, daroma atatinkamos pastabos, pasakoma, kaip norima, kad būtų atliktas darbas. Kai yra įsitikinama, kad darbininkas suprato reikalavimus ir veiklos specifiką, paliekama jam daug didesnes galimybes veikti laisvai – svarbus veiklos rezultatas, o ne tai kaip tai daroma. Taip palengva darbuotojas pripranta prie reikalavimų, nusistovėjusios tvarkos įmonėje, sužino savo atsakomybės sritį, o vadovui belieka tik teirautis pas darbų vykdytoją kaip sekasi veikla.Sėkmingą bendrovės veikla didžiąja dalimi lemia jos valdymas ir vadovavimas jai. Taigi didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka vadovui, kadangi jis yra vienintelis šios įmonės savininkas ir pats turi sukurti firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių Vadovas pasirenka, kas geriausiai atitinka bendrovės veiklą ir garantuoja gerą valdymą, kurį jis suvokia taip: geras valdymas yra tuomet, kai visi planuojami darbai yra atlikti, pasiekti užsibrėžti įmonės tikslai ir tai padaryta efektyviausiu būdu.