Darbuotojų motyvaciaja BY Arūnas

TURINYS

ĮVADAS 3
UAB „INGMAN LEDAI 4
AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ – FILIALAS „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“ 5
UAB „INGMAN LEDAI“ darbuotojų anketų analizė 6
AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“- FILIALAS „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“ 6
darbuotojų anketų analizė 6
PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI 7
Išvados 8ĮVADAS
Darbo tema – darbuotojų motyvavimas.
Darbo objektas – UAB „INGMAN LEDAI“, AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ – Filialas „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“
Darbo tikslas:
• Įvertinti motyvacijos svarbą įmonei, įstaigai, remiantis šiuolaikinėmis motyvavimo teorijomis.
• Pasiūlyti motyvavimo būdą pagal pateiktą situaciją.
• Apibūdinti ir palyginti motyvavimo teorijas
Darbo uždaviniai:
• Įvertinti pagrindines problemas kylančias darbo kolektyve.
• Nustatyti darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykius (mikroklimatą).

Darbo metodika – duomenys apie UAB „INGMAN LEDAI“, AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ – Filialas „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“ surinkti stebėjimo būdu, palaikant tiesioginį ryšį su administratorėmis, bei naudojantis informaciniais šaltiniais (http://www.pienas.lt/?id=38 http://www.ingman.lt/apie.html)

TRUMPAS ĮMONĖS PRISTATYMAS

UAB „INGMAN LEDAI“

1992 metų pavasarį Lietuvos įmonė „Vega“ ir Suomijos įmonė „Ingman Foods Oy“ įkūrė bendrą Lietuvos ir Suomijos įmonę UAB „Ingman Vega“. 2003 metų vasarą įmonė pakeitė savo pavadinimą į UAB „INGMAN LEDAI“. 2003 metų pabaigoje pradėta įmonės rekonstrukcija. Didžioji dalis investicijų skirta naujos gamyklos statyboms, gamybos procesų automatizavimui, produkcijos sandėliavimo plotų didinimui, logistikos centro statyboms.
Tai viena didžiausia valgomųjų ledų gamintoja Baltijos šalyse. Mažeikių bendrovė UAB „INGMAN LEDAI“ 2004 metų pabaigoje baigė įmonės rekonstrukciją ir dabar yra pajėgi pagaminti 20 mln. litrų ledų per metus.
2004 metais įmonė eksportavo trečdalį savo produkcijos, daugiausia į Estiją, Latviją ir Rusiją. Šiemet numatomas eksportas į kaimynines Baltijos šalis, Skandinaviją, tikimasi rasti partnerių kitose Vakarų Europos šalyse.
Įmonės sėkmę garantuoja tiek vartotojų, tiek ekspertų pripažinta ypač aukšta produkcijos kokybė, produktų naujoviškumas, kasmet atnaujinamas produkcijos asortimentas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Įmonės vadovai:

1992-1993 m. – Vaclovas Radvilas.
1994 m. – Tom Numelin.
Nuo 1994 m. iki šiol – Virgilijus Radvilas.

Šiuo metu įmonėje dirba 214 darbuotojai.
Administracijos darbuotojai – 48
Tarnautojai – 96
Darbininkai – 70

Pagal darbo stažą darbuotojai pasiskirstę:
Iki 1 metų – 36
Nuo 1 iki 5 metų – 160
Virš 5 metų -18

TRUMPAS ĮMONĖS PRISTATYMASAB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ – FILIALAS „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“
AB „Pieno žvaigždės“ užsiima pieno surinkimu, perdirbimu ir realizavimu. Tai viena iš didžiausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje.
Mažeikių pieninė susikūrė 1926 metais Tirkšlių – Sedos gatvių sankryžoje ir priklausė Mažeikių kooperacijos sąjungai. 1972 m. pradžioje iš senųjų patalpų, buvusių Tirkšlių – Sedos gatvių sankryžoje persikelta į naujai pastatytą pastatą šiaurės vakarinėje miesto dalyje – Skuodo gatvės pradžioje. 1994 m. spalio 13 d. Valstybiniame patentų biure įregistruotas firmos vardas AB “Mažeikių pieninė”, 1995 metais įmonė pavadinama AB “Mažeikių pieninė”. 1990 metais pieninėje dirbo 490 darbuotojų, o 1996 metais virš 600. 1998 m. gruodžio 31 d. savanoriškai susijungus dviems bendrovėms AB “Mažeikių pieninė” ir AB “Pasvalio sūrinė” įregistruota AB “Pieno žvaigždės” ir jos filialas Mažeikių pieninė, kuriai priklauso Skuodo ir Akmenės cechai.
Bendrovė kasdien keičia savo veidą, o tuo pačiu ir Mažeikių filialas: rekonstruojami cechai, įdiegiama pažangesnė technologija. 2002 metais įdiegta nauja kompiuterizuota įrengimų plovimo TETRA ALCIP linija, o 2003 metų pradžioje duris atvėrė naujas separuotos varškės gamybos skyrius. Pakeitė veidą ir pieno išpilstymo skyrius. Nuo 2003 m. birželio 1 d. nuo filialo atsiskyrė prekybos padalinys Vilniaus mieste, o nuo spalio mėn. ir prekybos padalinys Klaipėdos mieste. Decentralizuojant pieno produktų gamybą, perskirsčius žaliavos surinkimo zonas, sumažėjo produkcijos pristatymo atstumai, taip pat mažėja pieno surinkimo išlaidos. Rekonstravus buvusį nenaudojamą pieno mišinių pastatą, 2004 metais į eksploataciją įvestas techninių tarnybų korpusas. 2004 metais atliekama sviesto skyriaus rekonstrukcija, numatyta varškės skyriaus, sandėlių rekonstrukcija.

Darbuotojų skaičius filiale:
2000 – 1044
2001 – 1225
2002 – 1036
2003 – 976
2004 – 876

Pagal darbo stažą darbuotojai yra pasiskirstę (2004 metais)
Iki metų – 89
Nuo 1 iki 5 metų – 265
Virš 5 metų – 522UAB „INGMAN LEDAI“ darbuotojų anketų analizė
Išanalizavus UAB „INGMAN LEDAI“ darbuotojų anketinius atsakymus paaiškėja įmonės vadovo ir darbuotojų santykiai. Kolektyvas gana jaunas. Dauguma darbuotojų moka 3 labiausiai paplitusias užsienio kalbas:
anglų
vokiečių
rusų.
Į klausimą „Kokie santykiai su viršininku?“ atsakymai buvo teigiami. Beveik visi įmonės darbuotojai patenkinti dabartiniu darbu, darbo sąlygomis.
Įmonės darbuotojai geriau dirbtų, jei jiems butų mokamos premijos. Daugiau nei 80% apklaustųjų į klausimą „Kas skatintų Jus geriau dirbti?“ atsakė, kad premijos.
Į klausimą „Ar tenkina atlyginimas“ 50% apklaustųjų atsakė, kad taip.
Jie darbo nekeistų, norėtų toliau dirbti ir kilti karjeros laiptais.AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“- FILIALAS „MAŽEIKIŲ PIENINĖ“
darbuotojų anketų analizė
Kolektyvas – vyresnio amžiaus. Darbuotojai moka vieną arba dvi užsienio kalbas. Kolektyve dirba aukštesnįjį išsilavinimą turintys žmonės. Santykiai su viršininku geri.
Į klausimą „Ar patenkintas(-a) dabartiniu darbu 50% darbuotojų atsakė, kad taip. Beveik visi darbuotojai norėtų gauti didesnius atlyginimus.
Dauguma darbuotojų įmonėje dirba ne pagal išsilavinimą. Kad geriau dirbti, darbuotojai norėtų gauti didesnius atlyginimus. Pagal galimybes įmonės darbuotojai yra skatinami. 50% apklaustųjų įmonės darbuotojų yra gavę pasiūlymą keisti darbą. Darbo sąlygomis daugiau nei pusė apklaustųjų yra patenkinti.PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI
PANAŠUMAI

Išanalizavus, kaip darbuotojai motyvuojami darbe, paaiškėjo šie panašumai ir skirtumai
• Dauguma darbuotojų dirba ne pagal profesiją.
• Santykiai su viršininkais – geri.
• Darbuotojus atlyginimas netenkina.
• Esamomis darbo sąlygomis dauguma darbuotojų yra patenkinti.
• Įmonėse dirbančių žmonių amžių vidurkis yra tarp 26-35 metų.
• Tai ne prima darbovietė, įmonėje dirbantiems žmonėms.
• Abiejų įmonių darbuotojai yra patenkinti dabartiniu darbu.

SKIRTUMAI

• Jaunesni įmonės darbuotojai norėtų keisti darbą, nes turi pasiūlymų iš kitų įmonių.
• UAB „INGMAN LEDAI“ dirba jaunesnio amžiaus darbuotojai.
• UAB „INGMAN LEDAI“ darbuotojai moka daugiau užsienio kalbų.Išvados
Išanalizavus įmonių darbuotojų anketas „Kaip Jūs esate motyvuojami darbe?“, „Kokie motyvatoriai Jus skatintų geriau dirbti?“ prieiname bendrą išvadą:
• Įmonių darbuotojai norėtų gauti didesnį atlyginimą, nes tai skatintų Juos geriu dirbti.
• Įmonėse darbuotojai motyvuojami teigiamai.
• Viršininkų ir darbuotojų „mikroklimatas“ yra teigiamas, palaikomas glaudus tarpusavio ryšys, kas šiuo metu kai kuriuose įmonėse šito pasigendama.
• Teigiami bendradarbiavimo rezultatai atsiliepia į įmonių pelno rodiklius (jos pelningai dirba).