AB „Smagūs batai“ verslo planas

Turinys
1. Santrauka 3
2. Verslo plano aprašymas 4
3. Marketingas 6
4. Gamyba 7
4.1 Gamybinė programa 8
4.2 Žaliavų ir medžiagų pareikalavimo ir vertės apskaičiavimas 9
5. Valdymas 12
6. Finansai 14
7. Nenuostolingo taško analizė 33
Naudota literatūra 361. SANTRAUKA
AB “Smagūs batai” įsikūrusi Vilniuje, Žvėryno – 16. Šios bendrovės steigėjas yra R. Steiblys. Akcinės bendrovės kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalai. Nuosavas kapitalas suformuotas išleidus akcijas.
Bendrovė gamina vyriškus pusbačius. Ši avalynė yra gaminama iš natūralios odos, tinkanti rudens – pavasario sezonams. Ši avalynė pasižymi geromis higieniškomis savybėmis, patogi avėjimui. . Pagaminta produkcija bendrovės vartotojams pateikiama per kanalų lygius. . Mūsų tarpininkas yra mažmenininkas.
Praktika rodo, kad konkurencinėje kovoje laimi tas, kuris vartotojui si iūlo būtent tai, ko jis nori. Konkurencija verčia akcinę bendrovę ”Smagūs batai” labiau įtikti vartotojams. Bendrovė numato kainų reguliavimo strategiją, kuri orientuojasi į konkurentus. Žinodami konkurento prekę ir kainą, sudarėme ir nustatėme savo kainas savoms prekėms, konkurento prekės kainą laikydami orientaciniu tašku.
Bendrovė planuoja atidaryti savo parduotuvę, kurioje būtų prekiaujama jos gaminama avalyne, todėl reikalinga banko paskola. Taip pat ateityje norima plėsti gamybą, t.y. gaminti visų metų sezonų avalynę ir ne tik vyrišką, bet ir moterišką bei vaikišką.

2. VERSLO PLANO APRAŠYMAS

AB “Smagūs batai” įs sikūrusi Vilniuje, Žvėryno – 16. Šios bendrovės steigėjas yra P. Narkevičius. Akcinės bendrovės kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalai.
Nuosavas kapitalas suformuotas išleidus akcijas. Akcijos yra privilegijuotosios ir turi šias teises:
1. Gauti garantuotą dividendą;
2. Pirmenybė gauti įnašus, kai bendrovė likviduojama;
3. Teisė į nustatytą dividendą nepelningais metais;
4. Pirmenybė pe

erkant naujas akcijas.
Skolintas kapitalas suformuojamas imant kreditus.
Akcinė bendrovė ”Smagūs batai” už skolintą kapitalą perka žaliavas, medžiagas, įrangą. Bendrovė įsikūrusi Žvėryne, nes čia yra didelis žmonių judėjimas, geras susisiekimas su kitais didžiausiais Lietuvos miestais.
Akcinė bendrovė gamina vyriškus pusaulinius.
Akcinė bendrovė ”Smagūs batai” įsteigta įstatymų nustatyta tvarka. Įmonė turi juridinio asmens teises. Akcinėje bendrovėje sukaupiamas didelis kapitalas, egzistavimo trukmė neribota, galima parduoti akcijas, konkurencijos ir vartotojų nuomonės, kaina tikslinama. Mūsų bendrovės konkurentai yra tiesioginiai, nes parduoda tuos pačius gaminius tiems patiems klientams, tai yra parduoda avalynę vyrams. Žinodami konkurento prekę ir kainą, sudarėme ir nustatėme savo kainas savoms prekėms, konkurento prekės kainą laikydami orientaciniu tašku. Bendrovės tiesioginiai konkurentai yra: Akcinė bendrovė ”Viktorija” – Vilnius, Akcinė bendrovė ”Lituanika” – Kaunas, Akcinė bendrovė ”Tauras” – Kaunas. Išanalizavus konkurentus mū ūsų bendrovei reikėtų skirti daugiau lėšų reklamai, tačiau bendrovė teikia didesnes nuolaidas perkant didesnį kiekį avalynės. Atsižvelgiant į tai, jog mūsų firma ką tik įsikūrusi, konkurentai nukonkuruoja didesnę reklamą platesniu prekybos tinklu ir asortimentu. Kad galėtų parduoti daugiau gaminamų prekių ir padidinti vartotojų kiekį, akcinė bendrovė ”Smagūs batai” išleidžia reklamines skrajutes ir užsako reklamą Lietuvos spaudoje: dienraščiuose ”Lietuvos rytas” ir “Lietuvos žinios”. Reklaminiuose skelbimuose bus paminėtas įmonės adresas, telefonas, parduodamos produkcijos svarbiausios charakteristikos, kainos, bei teikiamos paslaugos. Skrajutės bus siunčiamos klientams pa
aštu, taip pat dalijamos įvairiose parduotuvėse.
Bendrovė gamina vyriškus pusbačius. Ši avalynė yra gaminama iš natūralios odos, tinkanti rudens – pavasario sezonams. Ši avalynė pasižymi geromis higieniškomis savybėmis, patogi avėjimui. Bendrovė gamina tokių dydžių avalynę: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Per pamainą pagaminama 480 porų avalynės. Pagaminta avalynė pakuojama į dėžutes. Pagaminta produkcija bendrovės vartotojams pateikiama per kanalų lygius. Mūsų bendrovė prekę pateikia naudodama vieno lygio kanalą, tai yra, kai panaudojamas vienas tarpininkas. Mūsų tarpininkas yra mažmenini.nkas. Taigi mūsų avalynė keliauja nuo gamintojo iki mažmenininko, ir nuo mažmenininko iki vartotojo.3. MARKETINGAS
Akcinė bendrovė ”Smagūs batai” įsikūrusi Žvėryne. Čia pakankamai didelis žmonių judėjimas. Taip pat ši vieta patogi, nes geras susisiekimas su didžiausiais Lietuvos miestais, todėl patogu atsigabenti medžiagų ir išvežti produkciją į kitus miestus. Bendrovė gamina vyrišką avalynę. Bendrovės produkcijos kaina pakankamai žema. Tuo siekiama privilioti kuo daugiau klientų. Bendrovės gaminama produkcija yra skirta vyrams 18- 60 metų amžiaus, uždirbantiems vidutines pajamas. Nustatyta, kad avalynė yra perkama į metus kartą vienam asmeniui. Ši avalynė yra kokybiška, taip pat atsižvelgiama į technologinius reikalavimus.
Bendrovė ateityje planuoja atidaryti savo parduotuvę, kurioje būtų prekiaujama jos gaminama avalyne.
Praktika rodo, kad konkurencinėje kovoje laimi tas, kuris vartotojui siūlo būtent tai, ko jis nori. Yra dvi konkurencinės kryptys: kainų ir kokybės konkurencija. Tačiau tai toli gražu ne visas galimybių sąrašas. Orientyras turi bū
ūti kliento poreikiai. Konkurencija verčia akcinę bendrovę ”Smagūs batai” labiau įtikti vartotojams. Bendrovė numato kainų reguliavimo strategiją, kuri orientuojasi į konkurentus.
. Mūsų bendrovės konkurentai yra tiesioginiai, nes parduoda tuos pačius gaminius tiems patiems klientams, tai yra parduoda avalynę vyrams. Žinodami konkurento prekę ir kainą, sudarėme ir nustatėme savo kainas savoms prekėms, konkurento prekės kainą laikydami orientaciniu tašku. Bendrovės tiesioginiai konkurentai yra: Akcinė bendrovė ”Viktorija” – Vilnius, Akcinė bendrovė ”Lituanika” – Kaunas, Akcinė bendrovė ”Tauras” – Kaunas. Išanalizavus konkurentus mūsų bendrovei reikėtų skirti daugiau lėšų reklamai, tačiau bendrovė teikia didesnes nuolaidas perkant didesnį kiekį avalynės.4. GAMYBA
Visi pagrindiniai gamybiniai pastatai ir įrenginiai yra Vilniuje. Pastatų kompleksas išdėstytas labai kompaktiškai. Aplinkui teritoriją yra asfaltuoti keliai, kadangi žaliava ir pagaminta produkcija pervežama autotransportu. Gamybos kompleksas nupirktas išsimokėtinai. Su buvusiais šeimininkais sudaryta sutartis, pagal kurią pinigai už jį bus sumokėti per trečiuosius metus, tai yra už įrenginius. Bendrovė transporto operacijoms atlikti turi savo transportą. Įmonei transportas reikalingas tam, kad parsivežtų žaliavas, skirtas avalynės gamybai.
Medžiagas savo produkcijai gaminti mes atsivežame iš pastovių mūsų tiekėjų, tai AB “Šiaulių elnias”, nes jų produkcija yra pigesnė ir kokybiškesnė, nei kitų tiekėjų. Šią įmonę mes atradome besireklamuojančią spaudoje ir susidomėjome jos pasiūlyta preke. Su tiekėjais mes atsiskaitome iš karto grynaisiais pinigais.
Parvežtos medžiagos yr
ra sandėliuojamos. Šiam procesui yra paskirtas atsakingas darbininkas. Jis surūšiuoja medžiagas ir nurodo kiekį, kurį turi pagaminti darbuotojai per pamainą. Medžiagos surūšiuojamos pagal storį, spalvą, odos kokybę.
Surūšiuotos medžiagos patenka į sukirtimo cechą. Čia detalės sukertamos atitinkamai gaminamos avalynės dydį, pilnumą. Sukirstos ir sužymėtos detalės toliau patenka į surinkimo cechą, kur detalės yra suklijuojamos, susiuvamos. Surinktas visas batviršis yra tvirtinamas prie pado. Pritvirtintas padas prie batviršio turi atlikti visus keliamus kokybės reikalavimus. Jei avalynė atitinka šiuos reikalavimus, tai toliau atliekama avalynės apdaila, t.y. mažų defektų taisymas, klijų likučių valymas, apretavimas, retušavimas, avalynės suvarstymas. Pagaminta avalynė toliau yra tikrinama pagal Lietuvos standartus. Ji turi atitikti visus keliamus reikalavimus. Jei tokia produkcija atitinka keliamus reikalavimus, ji yra žymima ir pakuojama. Žymima yra pado platmens dalyje, kur nurodoma avalynės dydis, pilnumas. Į dėžutes dedama poromis. Ant pakuotės etiketės turi būti nurodoma: avalynės pagaminimo data, firma, kuri ją pagamino, avalynės spalva, dydis, pilnumas.
Supakuota avalynė yra sandėliuojama atitinkamai pagal dydį, spalvą.
Mūsų cechas dirba dviem pamainomis. Iš viso dirba 53 darbininkai. Vienai pamainai tenka 26 darbininkai.4.1 Gamybinė programa
1 lentelė
ASOR-TIMEN-TAS GAMYBINĖ PROGRAMA DARBO DIENŲ SKAIČIUS GAMYBOS APIMTIS (tūkst. porų)

Pa-mai-nai porų Dviem pamai-nom porų Metuose Iš to skaičiaus ketvirčiui Me-tuose Iš to skaičiaus
ketvirčiui

1 2 3 4 1 2 3 4
VYRIŠ-KI PUSAU-LINIAI 480 960 253 63 64 63 63 242,88 60,48 61,44 60,48 60,48

Gamybos apimtis metams (tūks. porų)  253 x 0,96  242,88
1 – am ketvirčiui  0,96 x 63  60,48
2 – am ketvirčiui  0,96 x 64  61,44
3 – am ketvirčiui  0,96 x 63  60,48
4 – am ketvirčiui  0,96 x 63  60,484.2 Žaliavų ir medžiagų pareikalavimo ir vertės apskaičiavimas
2 lentelė
Eil. Nr. MEDŽIA-GŲ PAVADI-NIMAS GRYNAS PLOTAS 1-ai porai dm2 METINĖ GAMY-BOS PROGRA-MA (tūkst.porų) ŽALIA-VŲ IŠNAU-DOJI-MO  NOR-MA (brutto) 1 porai VIENO dm2 pirkimo kaina (Lt.ct.) ŽALIAVŲ VERTĖ
1-ai porai

Lt. ŽALIAVŲ VERTĖ VISAM KIEKIUI (tūkst. Lt.)
1. PRIEAUG-LIŲ CHRONI-NĖ ODA 19,92 242,88 70,5 28,26 0,8 22,6 5489
2. KIAULIŲ PAMUŠA-LINĖ ODA 17,8 242,88 72 24,72 0,38 9,39 2280,6
3. TERMO-PLASTINĖ ODELĖ 13,52 242,88 80 16,9 0,35 5,9 1432,9
4. KARTO-NAS C-2 4,08 242,88 80 5,1 0,11 0,56 136
5. NEAUSTI-NĖ MEDŽIA-GA 1,28 242,88 82 1,56 0,20 0,31 75,3
6. TERMO-PLASTAS 1,58 242,88 80 1,97 0,35 0,69 167,5
7. KARTO-NAS T-1 2,1 242,88 80 2,63 0,11 0,29 70,4
8. FORMUO-TAS PADAS – 242,88 – – – 11 2671,6
9. UŽKULNIS (KARTO-NAS 3-1) – 242,88 – – – 0,72 174,8

VISO 51,46 12498,1

Apskaičiuojama žaliavų vertė vienai porai:

28,26 x 0,80  22,60 (Lt.)
Apskaičiuojama žaliavų vertė visam kiekiui:

22,60 x 242,88  5489,08 (Lt.)
Atsargos:

12498,10 x 20  365  684,82 (Lt.)

DARBININKŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMAS

Planinis vieno darbininko balansas

3 lentelė
RODIKLIO PAVADINIMAS PLANAS MATO vnt.
Kalendorinės dienos 365 Dienos
Nedarbo dienos (poilsio ir švenčių) 112 Dienos
Darbo dienos 253 Dienos
Neatvykimai į darbą 25 Dienos
Darbo dienų sk. Metuose 228 Dienos
Vidutinė pamainos trukmė 8 Val.
Naudingas vieno darbininko darbo laiko fondas 1824 Val.

Naudingas vieno darbininko darbo laiko fondas apskaičiuojamas:
darbo dienų skaičius metuose dauginamas iš vidutinės pamainos trukmės:

228 x 8  1824 val.

DARBININKŲ SKAIČIAUS IR DARBO
UŽMOKESČIO FONDO PLANAVIMAS

4 lentelė
EIL.NR. PRO-
FE-
SIJA KATE-
GORI-
JA ATVYK-TINIS DARBI-NINKŲ SKAIČIUS (2pam.) NAU-DINGAS 1 DAR-BININ-KO DAR-BO LAI-KO FON-DAS val. NAUDIN-GAS VISŲ DAR-BININKŲ DARBO LAIKO FONDAS val. TARI-FINIS ATLY-GIS Lt. val.

DARBO UŽMO-KESTIS
Lt. PER METUS VIDUTINIS
VIENO DAR-BININKO UŽMOKESTIS PER MĖN.
Lt. VIENO DARBUOTOJO UŽMOKESTIS PER METUS PRISKAITYTA SOC. DRAUDI-MUI PER MĖN. LT. (31%) PRISKAITYTA SOC. DRAUDI-MUI PER M. LT. (31%)
1. PAG-RIN-DINIAI DAR-BININ-KAI I
II
III
IV
V
VI 6
44
22
12
18
2 1824
1824
1824
1824
1824
1824 10944
80256
40128
21888
32832
3648 3,30
3,70
4,20
5,00
5,60
6,20 36115,20
296947,20
168537,60
109440,00
183859,20
22617,6 501,60
562,40
638,40
760,00
851,20
942,40 6019,2
6748,8
7660,8
9120
10214,4
11308,8 155,5
174,3
197,9
235,6
263,9
292,1 1866
2092,1
2374,8
2827,2
3166,5
3505,7

VISO: 104 817516,80 4256 51072 1319,3 15832,3

2.
PAGAL-BINIAI GAMY-BINIAI DAR-BININ-KAI

VISO:
Mech.IV
Elektr. IV
Kurp.tais. II
Valytojos
4
2
2

10
1824
1824
1824

1824
7296
3648
3648

3648
5
5
4,20

3,30
36480
18240
15321,60

12038,4

82080,00
760
760
638,40

501,60

9120
9120
7660,8

6019,2

31920
235,6
235,6
197,9

155,5

824,6
2827,2
2827,2
2374,8

9895,2

VISO: 114 899596,80 6916 82992 2143,9 25727,5

1. Naudingas visų darbininkų darbo laiko fondas:
atvyktinis darbininkų skaičius dauginamas iš naudingo vieno darbininko darbo
laiko fondo (val.)  6 x 1824  10944 val.
2.Darbo užmokestis:
naudingas visų darbininkų darbo laiko fondas (val.) dauginamas iš tarifinio atlygio (Lt.)  10944 x 3,30  31737,60 Lt.
1. Vidutinis vieno darbininko darbo užmokestis:
darbo užmokestis Lt. dalinamas iš atvyktinio darbininkų skaičiaus ir dauginama iš 12 mėnesių :

36115,20 : 6 x 12  501,60 Lt

899596,80 : 114 : 12  657,60 Lt5. VALDYMAS
Įmonių organizacinė valdymo struktūra

GENERALINIS DIREKTORIUS – numato tikslus ir uždavinius, priima strateginius sprendimus, vadovauja visai įmonės veiklai ir atsako už jos rezultatus.
GAMYBOS IR TECHNOLOGIJOS DIREKTORIUS – vadovauja naujų gaminių kūrimo procesui, koordinuoja gamybos paruošimą ir gamybos procesą.
TECHNIKOS DIREKTORIUS – vadovauja įmonės transporto, įrenginių ir kitos techninės įrangos ūkiui, užtikrina racionalų jų panaudojimą, kontroliuoja jų naudojimą, atsako už gamybos techninę būklę, technikos modernizavimą ir atnaujinimą.
VYR. FINANSININKAS – formuoja įmonės finansinę strategiją, vadovauja finansų ir apskaitos sritims, kontroliuoja piniginių lėšų įplaukas ir tikslingą panaudojimą.
GAMYBOS TECHNOLOGAI – sudaro gaminio technologinį nuoseklumą, darbo padalas, instruktuoja ir konsultuoja cechų meistrus, kontroliuoja technologinį procesą.
BUHALTERIAI – veda įmonės turto, darbo užmokesčio apskaitą, rengia finansinės atskaitomybės formas.
FINANSININKAI – tvarko finansinę dokumentaciją, skaičiuoja pelną, veda vertybinių popierių apskaitą.
JURISTAS – rengia įmonės veiklos juridinius dokumentus, padeda įmonės specialistams parengti sutartis, atstovauja įmonę teismuose. Tiesiogiai pavaldus direktoriui.
PERSONALO APSKAITOS SPECIALISTAS – veda darbuotojų apskaitą, rengia darbo sutartis ir kt. dokumentus, reikalingus darbuotojų priėmimui ir atleidimui.
PERSONALO SKYRIAUS VIRŠININKAS – vadovauja įmonės personalo apskaitos, parinkimo, įdarbinimo, atleidimo, mokymo ir perkvalifikavimo socialinių klausimų sritims, analizuoja kadrų kaitos priežastis.
APRŪPINIMO SKYRIUS – organizuoja medžiagų įsigijimą, ieško patikimų tiekėjų, dalyvauja pirkimo sutarčių sudaryme, kontroliuoja medžiagų sandėlio darbą.
VYR. MECHANIKAS – ELEKTRIKAS – koordinuoja mechanikų ir elektrikų darbą, organizuoja atsarginių dalių užsakymą, saugojimą ir išdavimą.
MEISTRAI – organizuoja gamybos procesą ceche, atsako už savo pamainos užduočių vykdymą ir produkcijos kokybę, materialines vertybes, esančias cecho žinioje.
TIEKIMO SKYRIAUS SPECIALISTAS – palaiko ryšius su medžiagų tiekėjais, rengia pirkimo sutartis, koordinuoja medžiagų pristatymą ir saugojimą.
TECHNOLOGAI – paskirsto darbus, organizuoja ir kontroliuoja technologinio proceso eigą gamybiniuose cechuose.6. Finansai
5 lentelė
Pradinės lėšos verslui
Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas Suma Lt
1. Marketingas 15000
2. Naujų pastatų įsigijimas 500000
3. Naujų įrengimų įsigijimas 120000
4.
5.

Iš viso (visų eilučių suma) 635000

6 lentelė
Eil.
Nr. Lėšų poreikis Suma
Lt Eil.
Nr. Lėšų šaltiniai Suma
Lt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Marketingas

15000

1.
1.1.

Banko paskolos:
Ilgalaikės

635000

Naujų pastatų įsigijimas 500000 Iš viso: 635000

Naujų įrengimų įsigijimas 120000

Viso 635000
Finansavimo poreikiai ir šaltiniai

7 lentelė
Balansas laikotarpio pradžiai
TURTAS Lt NUOSAVYBĖ Lt
Ilgalaikis turtas:

Pastatai

Įrengimai ir įrenginiai

Transporto priemonės 1066000

800000
216000
50000 Savininko nuosavybė 1792550
Trumpalaikis turtas:

Atsargos

Pinigai

1361550

1311550
50000 Skolintojo nuosavybė 635000
TURTAS IŠ VISO 2427550 NUOSAVYBĖ IŠ VISO 2427550

8 lentelė
Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos
Kreditorius NORD/LB..............................
Kredito terminas 1 metai..............................
Kredito gavimo data 2004-12-01..............................
Kredito grąžinimo data 2005-01-01..............................
Kredito grąžinimo pabaiga2005-12-31............................
Kredito grąžinimo dažnumas-kartą per mėnesį.......................
Metinė palūkanų norma 9%..............................
Mėnesio palūkanų norma 0.75 %..............................

Kredito grąžinimo grafikas
Laikotarpis Skola Lt Planuojama grąžinti Skola laikotarpio

pabaigoje

Laikotarpio pradžia Palūkanos per ketvirtį Iš viso Skola palūkanos Iš viso (4-7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Pirmieji metai: 635000
1 mėnuo 635000 4762,5 639762,5 52916,67 4762,5 57679,17 582083,33
2 mėnuo 582083,3 4365,62 586449 52916,67 4365,62 57282,29 529166,66
3 mėnuo 529166,7 3968,75 533135,4 52916,67 3968,75 56885,42 476250
4 mėnuo 476250 3571,88 479821,9 52916,67 3571,88 56488,55 423333,33
5 mėnuo 423333,33 3175,00 426508,33 52916,67 3175,00 56091,67 370416,66
6 mėnuo 370416,66 2778,12 373194,78 52916,67 2778,12 55694,79 317499,99
7 mėnuo 317499,99 2381,25 319881,24 52916,67 2381,25 55297,92 264583,32
8 mėnuo 264583,32 1984,37 266567,69 52916,67 1984,37 54901,04 211666,65
9 mėnuo 211666,65 1587,50 213254,15 52916,67 1587,50 54504,17 158749,98
10 mėnuo 158749,98 1190,62 159940,60 52916,67 1190,62 54107,29 105833,31
11 mėnuo 105833,31 793,75 106627,06 52916,67 793,75 53710,42 52916,64
12 mėnuo 52916,64 396,87 53313,51 52916,67 396,87 53313,54 0

9 lentelė
Ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas

Eil.
Nr. Turto pavadinimas Reikmė vnt. Įsigijimo kaina Lt
Vnt. Bendra suma Likvidacinė vertė Lt Pradinė vertė Lt Naudojimo laikas metais Nusidėvėjimas per mėn. Lt vnt. Nusidėvėjimas per metus Lt vnt Bendras nusidėvėjimas per mėnesį Bendras nusidėvėjimas per metus
1 Pastatai 1 300000 300000 1 299999 15 1666.67 20000 1666.67 20000
2 Kompiuteris 15 3000 45000 1 2999 3 83,33 1000 1250 15000
3 Staklės 8 12000 96000 1 11999 8 125 1500 1000 12000
4 Transporto priemonės 2 25000 50000 1 24999 10 208,33 2500 416,67 5000
5 Nauji pastatai 1 500000 500000 1 499999 15 2777.78 33333.33 2777.78 33333.33
6 Nauji įrengimai 10 12000 120000 1 119.99 8 125 1500 1250 15000

Viso 25 841200 1111000 851994 4986,11 58333,33 8361,12 100333,33

5.1 Vadovų, specialistų, tarnautojų
10 lentelė
Darbo užmokestis

EIL. NR. PAREIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS MĖNESIO ALGA (Lt.) METINIS DARBO UŽMOKESTIS PRISKAITYTA SOC. DRAUDI-MUI PER MĖN. LT. (31%) Priskaityta soc. draudi-mui per m. Lt. (31%)
1. ĮMONĖS DIREKTORIUS 1 1800 21600 558 6696
2. TECHNIKOS IR GAMYBOS DIREKTORIUS 1 1700 20400 527 6324
3. VYR. FINANSININKAS 1 1650 19800 511,5 6138
4. DIREKTORIUS EKONOMIKAI IR PREKYBAI 1 1600 19200

496 5952
5. TECHNOLOGAI 2 1000 24000 310 7440
6. DARBO SAUGOS INŽINIERIUS 1 850 10200 263,5 3162
7. VYR. BUHALTERIS 1 1500 18000 465 5580
8. BUHALTERIS 1 1000 12000 310 3720
9. FINANSININKAS 1 1450 17400 449,5 5394
10. PERSONALO SK. VIRŠININKAS 1 1300 15600 403 4836
11. PERSONALO APSKAITOS SPECIALISTAS 1 1000 12000 310 3720
12. JURISTAS 1 1200 14400 372 4464
13. PLANAVIMO SK. VIRŠININKAS 1 1100 13200 341 4092
14. PLANAVIMO SK. SPECIALISTAS 1 1000 12000 310 3720
15. APRŪPINIMO SK. VIRŠININKAS 1 1200 14400 372 4464
16. APRŪPINIMO SK. SPRCIALISTAS 1 1000 12000 310 3720
17. PREKYBOS SK. VIRŠININKAS 1 1200 14400 372 4464
18. PREKYBOS SK. SPECIALISTAS 1 1000 12000 310 3720
19. MEISTRAI 2 1000 24000 310 7440
20. VYR.SANDĖLININKAI 2 1000 24000 310 7440
21. SANDĖLININKAI 2 900 21600 279 6696
VISO 25 25450 352200 7889,5 109182

11 lentelė

Darbuotojų atlyginimas

Vardas, Pavardė Pareigos Priskaičiuota suma Lt. per mėn. NPD

Lt. GPM 33% Soc. draudimas 3% Išmokamas atlyginimas per mėn. Išmokamas atlyginimas per metus Soc. Draudimas 31%
Ramūnas Steiblys Įmonės direktorius 1800 290 498,3 54 1301,7 15620,4 6696
Donatas Minkevičius Technikos ir gamybos direktorius 1700 290 465,3 51 1234,7 14816,4 6324
Dalia Kukėnaitė Vyr. Finansininkas 1650 290 448,8 49,5 1201,2 14414,4 6138
Saulius Minkevičius Direktorius ekonomikai ir prekybai 1600 290 432,3 48 1167,7 14012,4 5952
Lina Verikaitė Technologas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 7440
Rasa Grincevičiūtė Technologas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 7440
Lina Pilvinskytė Darbo saugos inžinierius 850 290 184,8 25,5 665,2 7982,4 3162
Egidija Slavinskaitė Vyr. buhalteris 1500 290 399,3 45 1100,7 13208,4 5580
Sofija Kovaliova Buhalteris 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 3720
Inga Steiblytė Finansininkas 1450 290 382,8 43,5 1067,2 12806,4 5394
Egidijus Tamulionis Personalo skyriaus viršininkas 1300 290 333,3 39 966,7 11600,4 4836
Agnė Matuliauskaitė Personalo apskaitos specialistas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 3720
Marius Dobilas Juristas 1200 290 300,3 36 899,7 10796,4 4464
Domas Čečiuolis Planavimo skyriaus viršininkas 1100 290 267,3 33 832,7 9992,4 4092
Onutė Šeduikienė Planavimo skyriaus specialistas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 3720
Mindaugas Kemėšius Aprūpinimo skyriaus viršininkas 1200 290 300,3 36 899,7 10796,4 4464
Mindaugas Guobys Aprūpinimo skyriaus specialistas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 3720
Gintas Repečka Prekybos skyriaus viršininkas 1200 290 300,3 36 899,7 10796,4 4464
Aušra Noreikaitė Prekybos skyriaus specialistas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 3720
Gita Gečytė Meistras 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 7440
Tomas Steiblys Meistras 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 7440
Edvinas Ruzgas Vyr. Sandėlininkas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 7440
Ramūnas Titenis Vyr. Sandėlininkas 1000 290 234,3 30 765,7 9188,4 7440
Dominykas Kralikevičius Sandėlininkas 900 290 201,3 27 698,7 8384,4 6696
Mantas Čimbaras Sandėlininkas 900 290 201,3 27 698,7 8384,4 6696

VISO: 25450 290 7293 880,5 22057 264684 109182

12 lentelė

Savikainos kalkuliacija 2004m.
(vienam mėnesiui)
Produkto pavadinimas Pagamintos produkcijos kiekis per mėn. Išlaidos žaliavoms ir medžiagoms Išlaidos darbo užmokesčiui su priskaitymais soc. draudimui Transporto išlaidos Energijos išlaidos (kuras ir elektros energija) Nusidėvėjimas

Viso išlaidų Vieno vieneto savikaina Lt
Vyr. Pusbačiai 20240 1041508,3 4031,8 8000 20000 8361,12 1081901.2 5.4

13 lentelė
Gaminamų produktų (paslaugų) kainos nustatymas
Eil.Nr.

Produkto pavadinimas Vieno vieneto kaina Lt Pelno priedas
% Pelno priedas
Lt Vieno vieneto kaina Lt Kaina su
PVM
1 Vyr. pusbačiai 54 50 27 81 95,58

14 lentelė

2005 m. produktų savikainos analizė
Mėn. I produktas

Vnt savikaina suma
1 20160 54 1088640
2 20160 54 1088640
3 20160 54 1088640
4 20480 54 1105920
5 20480 54 1105920
6 20480 54 1105920
7 20160 54 1088640
8 20160 54 1088640
9 20160 54 1088640
10 20160 54 1088640
11 20160 54 1088640
12 20160 54 1088640
Iš viso: 242880 13115520

15 lentelė

Savikainos prognozė 2006 – 2007 m.

Metai I produktas

Kiekis savikaina Suma
2006 255024 56,7 14459861
2007 267775 59,5 15932613

16 lentelė

2005 m. pardavimo prognozė

Mėn. I produktas Pardavimas viso Lt

Vnt. Kaina Suma
1 20160 95,58 1926893 1926893
2 20160 95,58 1926893 1926893
3 20160 95,58 1926893 1926893
4 20480 95,58 1957478 1957478
5 20480 95,58 1957478 1957478
6 20480 95,58 1957478 1957478
7 20160 95,58 1926893 1926893
8 20160 95,58 1926893 1926893
9 20160 95,58 1926893 1926893
10 20160 95,58 1926893 1926893
11 20160 95,58 1926893 1926893
12 20160 95,58 1926893 1926893
Iš viso: 242880 23214471 23214471

17 lentelė

Pardavimų prognozė 2006 – 2007 m.

Metai I produktas

Kiekis Kaina Suma
2006 255024 100,36 25594209
2007 267775 105,38 28218130

18 lentelė

Veiklos sąnaudos 2005 m.

Mėnuo
Sąnaudos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso
Nusidėvėjimas 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 8361,12 100333,44
Atlyginimai 28973 28973 28973 28973 28973 28973 28973 28973 28973 28973 28973 28973 347676
Soc.draudimas 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 66216
Palūkanos 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 4762,5 57150
Degalai ir tepalai 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000
Elektra 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000
Kelių mokestis 9249 9249 9249 9249 9249 9249 9249 9249 9249 9249 9249 9249 111429
Marketingas 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15000

Viso per mėn. 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 1033804

19 lentelė

Veiklos sąnaudos 2006 – 2007 m.

Metai
Sąnaudos
2005
2006
Viso
Nusidėvėjimas 105350 110618 1165968
Atlyginimai 365060 383313 748373
Soc.draudimas 69527 73003 142530
Degalai ir tepalai 100800 105840 206640
Elektra 252000 264600 516600
Kelių mokestis 117000 122850 239850
Marketingas
Viso: 1009737 1060224 3049961

20 lentelė

Pelno (nuostolio) ataskaita 2005 m.

Mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viso
Rodikliai
Pardavimai Lt 1926893 1926893 1926893 1957478 1957478 1957478 1926893 1926893 1926893 1926893 1926893 1926893 23214471
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina Lt 1088640 1088640 1088640 1105920 1105920 1105920 1088640 1088640 1088640 1088640 1088640 1088640 13115520
Bendras pelnas 838253 838253 838253 851558 851558 851558 838253 838253 838253 838253 838253 838253 10098951
Veiklos sąnaudos 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 86114 1033804
Pelnas prieš apmokėjimą 752139 752139 752139 765444 765444 765444 752139 752139 752139 752139 752139 752139 9065583
Pelno mokestis 97778,07 97778,07 97778,07 99507,72 99507,72 99507,72 97778,07 97778,07 97778,07 97778,07 97778,07 97778,07 1178525,79
Gryna.sis pelnas 654360,9 654360,9 654360,9 665936,3 665936,3 665936,3 654360,9 654360,9 654360,9 654360,9 654360,9 654360,9 7887057,21

21 lentelė

Metai 2006 2007
Rodikliai I pusmetis II pusmetis I pusmetis II pusmetis
Pardavimai 12187596 12796975 13436823 14108664
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 6885648 7229930 7591427 7970999
Bendrasis pelnas 5301948 5567045 5845396 6137665
Veiklos sąnaudos 542747 542747 569884 569885
Pelnas prieš apmokestinimą 4759201 5024298 5275512 5567780
Pelno mokestis 618696,1 653158,7 685816,6 723811,4
Grynasis pelnas 4140505 4371139 4589695 4843969
Pelno (nuostolio) ataskaita 2006 – 2007 m.

22 lentelė
Pinigų srautų ataskaita 2005 m.

Mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodikliai
Likutis laikotarpio pradžiai 1566000 1683017 2231036 2779053 3348603 3918152 4487701 5036375 5585047 6133719 6682655 7231593
Įplaukos iš pirkėjų 1926893 1926893 1926893 1957478 1957478 1957478 1926893 1926893 1926893 1926893 1926893 1926893
kreditas 635000
Viso įplaukų: 2561893 1926893 1926893 1957478 1957478 1957478 1926893 1926893 1926893 1926893 1926893 1926893
Ilgalaikio turto pirkimas 1066000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žaliavų ir medžiagų pirkimas 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508 1041508
Atlyginimai, soc. draudimas 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060
Transporto išlaidos 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Marketingas 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Mokamas PVM 293933 293933 293933 303104 303104 303104 293933 293933 293933 293933 293933 293933
Palūkanos 4762,5 4365,62 3968,75 3571,88 3175 2778,12 2381,25 1984,37 1587,5 1190,62 793,75 396,87
Paskolų grąžinimas 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67 52916,67
Kelių mokestis 9249 9249 9249 9396 9396 9396 9249 9249 9249 9249 9249 9249
Viso išlaidų: 2486679,2 1420282 1419885 1428807 1428410 1428013 1418298 1417901 1417504 1417107 1416710 1416314
Grynųjų pinigų srautas 75213,83 506610,7 507007,6 528671,5 529068,3 529465,2 508595,1 508992 509388,8 509785,7 510182,6 510579,5
Laikotarpio pinigų balansas 1641213,8 2189628 2738044 3307724 3877671 4447617 4996296 5545367 6094436 6643505 7192838 7742172

23 lentelė
Pinigų srautų ataskaita 2006 – 2007 m.

Metai

2006 2007
Rodikliai I pusmetis II pusmetis I pusmetis II pusmetis
Likutis laikotarpio pradžiai 3871086 7286343 10872363 4481266
Įplaukos iš pirkėjų 12187596 12796975 13436823 14108664
Viso įplaukų: 12187596 12796975 13436823 14108664
Žaliavų ir medžiagų pirkimas 6561500 6889575 7234054 7595757
Atlyginimai ir soc. draudimas 57078 59932 62929 66075
Transporto išlaidos 50400 52920 55566 58344
Marketingas 7875 8269 8682 9116
Mokamas PVM 1866222 1959533 2057510 2160386
Kitos išlaidos (kelių mokestis ir t.t.) 58501 61426 64497 67722
Išmokų suma: 8601576 9031655 9483238 9957400
Grynųjų pinigų srautas 3586020 3765320 3953585 4151264
Laikotarpio pinigų srautas 7457106 11222426 15176011 19327275

24 lentelė
Planinis balansas 2005m.

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rodikliai
Ilgalaikis turtas: 1066000 1058889 1051778 1044667 10.37556 1030445 1023333 1016222 1009111 1002000 994889 987777,9
Pastatai 800000 795555,56 791111,12 786666,68 782222,24 777777,8 773333,36 768888,92 764444,48 760000,04 755555,6 751111,16
Įrengimai ir įrenginiai 216000 213750 211500 209250 207000 204750 202500 200250 198000 195750 193500 191250
Transporto priemonės 50000 49583,34 49166,68 48750,02 48333,36 47916,7 47500,04 47083,38 46666,72 46250,06 45833,4 45416,74
Trumpalaikis turtas: 2073590 2734665 3125741 4068391 4741041 5413691 6074767 6735842 7396917 8057992 8719067 9380142
Atsargos 432376 545037 387697 760667 863370 966074 1078471 1190475 1302481 1414487 1526229 1637970
Pinigai 1641213,8 2189627,7 2738043,6 3307724,5 3877671,3 4447617,2 4996296,1 5545367 6094435,8 6643504,7 7192837,6 7742172
VISAS TURTAS: 3139590 3793554 4177518 5113058 5778597 6444136 7098100 7752064 8406028 9059992 9713956 10367920
Savininko nuosavybė: 3081911 3736272 4120633 5056569 5722505 6388441 7042802 7697163 8351524 9005885 9660246 10314607
Įstatinis kapitalas 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550 2427550
Nepask. atask. metų pelnas 654361 1308722 1693083 2629019 3294955 3960891 4615252 5269613 5923974 6578335 7232696 7887057
Skolintojo nuosavybė: 57679 57282 56885 56489 56092 55695 55298 54901 54504 54107 53710 53313
Trumpalaikės skolos 57679 57282 56885 56489 56092 55695 55298 54901 54504 54107 53710 53313
Savininko nuosavybė ir įsipareigojimai 3139590 3793554 4177518 5113058 5778597 6444136 7098100 7752064 8406028 9059992 9713956 10367920

25 lentelė
Pinigų srautų ataskaita 2006 – 2007 m.

Metai

2006 2006 2007 2007
Rodikliai I pusmetis II pusmetis I pusmetis II pusmetis
Ilgalaikis turtas: 945111,26 902444,62 859777,98 817111,34
Pastatai 724444,52 697777,88 671111,24 644444,6
Įrengimai ir įrenginiai 177750 164250 150750 137250
Transporto priemonės 42916,74 40416,74 37916,74 35416,74
Trumpalaikis turtas: 7457106 11222426 15176011 19327275
Atsargos
Pinigai 7457106 11222426 15176011 19327275
VISAS TURTAS: 8402217,3 12124871 16035789 20144386
Savininko nuosavybė: 6568055 6798689 7017245 7271519
Įstatinis kapitalas 2427550 2427550 2427550 2427550
Nepask. atask. metų pelnas 4140505 4371139 4589695 4843969
Skolintojo nuosavybė: 1834162,3 5326182 9018544 12872867
Trumpalaikės skolos 1603415,8 5326070 8759837,7 12872867
SAVININKO NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 8402217,3 12124871 16035789 201443867. Nenuostolingo taško analizė
Momento, kuriame pardavimai susilygina su kaštais, nustatymo metodas vadinamas lūžio momento analize.
Lūžio momentas nustatomas: Q= F/(P-V)

P- produkto vieneto kaina (litais)
Q – kiekis (vienetais)
F – pastovūs kaštai (litais)
V – kintami kaštai produkcijos vienetui (litais)

2005 metai

Nagrinėjamu atveju vidutinė batų kaina 81 Lt (be PVM)., kintami kaštai vienam produkcijos vienetui ( produkcijos vieneto kainos): 27 Lt, pastovūs kaštai 9285788 (40% nuo pardavimų apimties). Rasti kiekį prekių (Q), kurias pardavusi įmonė pradėtų gauti pelną.
Pardavimai = 23214471 Lt
Pastovūs kaštai: 9285788 Lt
Vidutinė vieno vieneto kaina: 81 (be PVM) Lt
Kintami kaštai vienam produkcijos vienetui : 27 Lt
Q = 9285788/(81-27) = 171959 Vnt.

Lūžio taško grafinis pavaizdavimas

Pardavimai mln.

50 100 150 200 Vnt. Tūkst

Prognozuojami ekonominiai rodikliai

Investicinių projektų įvertinimui naudojami įvairūs pelningumo rodikliai, nes jie geriausiai atspindi ūkinės veiklos rezultatus. Pagal juos sprendžiama kokios naudos gali tikėtis verslininkai rizikuodami investuoti kapitalą. Plačiausiai naudojami šie rodikliai:

1) Bendrasis pardavimų pelningumas = Bendrasis pelnas / Pardavimų apimtis
10098951/ 23214471= 0,44
Šis rodiklis atspindi įmonės pardavimo efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo
pelningiau dirba įmonė.

2) Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas / Pardavimai = 7887057,21/ 23214471 = 0,34
Šis rodiklis atspindi visos ūkinės veiklos efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo
pelningiau dirba įmonė.

3) Turto grąža = Grynasis pelnas / Viso turto * 100 = 7887057,21/ 10367920 * 100 = 76
Šis rodiklis rodo kiek grynojo pelno litų tenka turto litui.

4) Nuosavo kapitalo pelningumas = Grynasis pelnas / Nuosavo kapitalo * 100 = 7887057,21/ 1792550 * 100 = 440
Šis rodiklis rodo kiek grynojo pelno tenka vienam savininkų nuosavybės litui.

Naudota literatūra:
1. Bagdonas V., Verslo rizika. – V.: UAB Saulės vėjas, 1996.
2. Garškienė A., Klevanskaja M., Pelanienė M., Verslo planas. – Lietuvos informacijos institutas, 1994.
3. Jonuša A., Kaip parengti verslo planą. – V.: UAB Spauda, 1996.
4. Pranulis V., Marketingas. – V.: Eugrimas, 1999

Leave a Comment