AB “Klaipedos baldai”

ĮVADAS

AB “Klaipėdos baldų” istorija siejama su 1937 m. Klaipėdoje veikusia
švedų kapitalo degtukų bei šiaudelių fabriku dirbusiu eksportui. 1954 m.
įsteigtas Klaipėdos baldų fabrikas, pradėjęs gaminti pirmuosius baldus.
1980 m. pradėtas produkcijos eksportas į Vakarų Europos šalis. 1993 m.
įmonė buvo privatizuota ir jau tais pačiais metais apdovanota Europos
rinkos tarptautinės asociacijos už pasiekimus prekybos, gamybos bei
paslaugų srityse. Tais pačiais metais – gaminių kokybę, technines bei
technologines inovacijas į Europos rinką. 1996 – 2000 m. Lietuvos
Pramonininkų konfederacija už nuopelnus modernizuojant gamybą, gerinant
darbo sąlygas, plečiant ir atnaujinant asortimentą pripažino AB “Klaipėdos
baldai“.

Šiandien Lietuvai gyvenant rinkos sąlygomis, svarbų vaidmenį
organizacijose įįgauna rinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimai – tai
informacinė funkcija, jungianti organizaciją ir jos aptarnaujamą rinką.
Pastaruoju metu rinkodaros tyrimams skiriamos išlaidos labai išaugo. Įmonė
nori ir siekia priimti tikslesnius sprendimus, o tam reikalinga kuo
tikslesnė informacija.

Bendroji įmonės strategija ir rinkodaros vadybos strategija daugelyje
veiklos sričių sutampa šie veiksniai padeda nustatyti įmonės misiją bei
tikslus. Rinkodara įvertina vartotojo poreikius bei įmonės galimybes juos
patenkinti. AB “Klaipėdos baldai”, kaip ir kiekviena įmonė siekia
rinkodaros strategijos pranašumo. Strategija nustato svarbiausią įmonės
veiklos sritį ir tikslus, kurie turi būti pasiekiami naudojant rinkodaros
strategiją ir tam tiikrų strategijų kombinaciją. Gali būti naudojamos šios
rinkodaros strategijos: nauja prekė, tikslinė rinka, pranašumo
išnaudojimas, strateginė sąjunga ir išėjimas. Todėl referato tikslas –
atlikti išsamią AB “Klaipėdos baldų” veiklos analizę, kokie yra veiksniai,
kurie lemia bendrovės veiklą, t. y.: ištirti mikroaplinką, makroaplinką,
rinkodaros kompleksą (prekę, ka

ainą, paskirstymo kanalus, rėmimą ir
reklamą). Siekiant šio tikslo, referate formuluojami šie uždaviniai:

➢ Susipažinti su bendra rinkos charakteristika;

➢ Išanalizuoti, kokia yra AB “Klaipėdos baldų” veiklos raida ir

rinkos analizė;

➢ Įvertinti AB “Klaipėdos baldų” išorinę aplinką;

➢ Paanalizuoti prekių aprašymą;

➢ Įvertinti techninius ir organizacinius išteklius;

➢ Paanalizuoti įmonės strateginių tikslų formulavimą.

BENDRA RINKOS CHARAKTERISTIKA

Baldai atsiranda ir tobulėja nuo to laiko kada žmonės tampa sėsliais. Dėl
sėslumo prireikia jiems savo gyvenamosiose patalpose kokių rakandų turėti.
Pradžioje tai reikalinga maistui gaminti ir suvartoti, maistui ir turtui
saugoti, vaikams auklėti (sūpuoklės). Valstybiniai valdžiai tvirtėjant,
atsiranda reikalas specialiais baldais apstatyti ir svečių trobesius,
sales. Ilgainiui beatsirandant naujoms visuomeninėms ir valstybinėms
funkcijoms, kyla reikalas ir toms funkcijoms skiriamus trobesius
atitinkamais baldais apstatyti.

Skiriamieji viešiesiems reikalams baldai paprastai parūpinami tokie, kad
jie veiktų pašaliečius savo puošnumu, gražumu, brangia medžiaga. Tam tikros
rūšies ir formos baldais valdovų pomėgis tuojau užžkrėsdavo ir platesniąsias
mases nepasiduoti, ir tuo būdu atsirasdavo baldų stilių, rokokinis Liudviko
XVI, Empire stilius Napaleono.

Atsiradusi masinė, fabrikinė baldų gamyba įgalino vartoti ir kitą
medžiagą (plieną, geležį, aliuminį), pačius baldus žymiai atpiginti ir
labiau suvienodinti, stilius pritaikant masinės gamybos sąlygoms. Užtat nuo
to laiko mėgėjų vertinte vertinami seniau gaminti rankų darbo stilingi
baldai. Rankų darbo baldai su fabrikiniais varžosi tik tose srityse, kur
pigi ir lengvai gaunama medžiaga leidžia tokius baldus gaminti pigiau, negu
fabrikuose (pvz.: įvairūs pintiniai baldai vasarai). Bet specialios
paskirties įvairūs baldai visokiems biurams, raštinėms i

ir kam vis dėlto
pigiausiai ir tobuliausiai dirbami fabrikuose. Baldų gamyba specializėja,
skyrium dirbant baldus pvz.: bibliotekoms, raštinėms ir kt., ir
standartizėja, leidžiant masinę visai vienodai norint meniškai butus
baldais papuošti.

Lietuvoje ligi mūsų laikų kaimuose išsilaikė savojo stiliaus ir meninio
skonio baldai. Betgi iš senų laikų didieji kunigaikščiai ir bajorai baldų
pasirinkimu pasiduodavo svetimai įtakai: pačius baldus ir jų stilių imdavo
iš artimesnių ar tolimesnių kaimynų nuo XIII a. iš rusų, totorių,
kryžiuočių, nuo XIV a. iš lenkų, o nuo XVI a., dažniau ir vakarų Europoje
apsilankydami, atsiveždavo ir ano laiko atitinkamų baldų pomėgį ir stilių.
Nuo XVII a. pabaigos per visą XVIII a. ir iš dalies per XIX a. bajorų butų
baldams vyravo prancūzų baldų stilius, nors kitur tuo pačiu laiku ir toje
pačioje vietoje net ir įvairios įtakos susigyvendavo.

Visiems lietuvių liaudies baldams būdinga paprasta jų konstrukcija,
estetinės formos, saviškas bei puošnus dekoravimas.

Greta lietuviškų liaudies rakandų mūsų garsieji amatininkai gamindavo ir
dvaruose vartojamus Vakarų Europos didžiųjų epochinių stilių baldus su
vietiniu lietuvišku atspalviu. (Lietuvių enciklopedija. B-Bir II-t).

Verslo sritis

Bendrovės veikla – biuro, svetainės, jaunuolio, virtuvės, miegamojo bei
viešbučio baldų prekyba vidaus ir užsienio rinkose, o taip pat prekyba
ūkinėmis prekėmis. Bendrovės įstatuose įregistruota ir ši komercinė – ūkinė
veikla: gatavų austinių dirbinių, išskyrus rūbus, gamyba; laikraščių
leidyba; kėdžių ir sėdynių gamyba; čiužinių gamyba; kitų raštinės ir
parduotuvės baldų gamyba; kitų virtuvės baldų g

gamyba; kitų baldų gamyba;
statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo įgaliotinių (agentų)
veikla; audinių, drabužių, avalynės, odos dirbinių pardavimo įgaliotinių
(agentų) veikla; įvairių prekių pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla;
tekstilės dirbinių didmeninė prekyba; drabužių ir avalynės didmeninė
prekyba; elektros buitinių prietaisų, radijo ir televizijos prekių
didmeninė prekyba; porceliano ir stiklo dirbinių, sienų apmušalų ir valymo
medžiagų didmeninė prekyba, kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė
prekyba; kitų buitinių prekių didmeninė prekyba;miško, statybinių medžiagų
ir sanitarinių įrengimų didmeninė prekyba; geležies dirbinių, vandentiekio
ir šildymo įrengimų bei reikmenų didmeninė prekyba; cheminių produktų
didmeninė prekyba; kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba; atliekų ir
laužo didmeninė prekyba, raštinės mašinų ir įrengimų didmeninė prekyba;
kitų pramonės, prekybos ir navigacijos mašinų didmeninė prekyba; kita
didmeninė prekyba; kita mažmeninė prekyba nespecializuotose.

Pagrindinė kryptis – serijinė korpusinių baldų gamyba. Naudojamos
medžiagos: įvairaus storio medžio drožlių plokštė (MDP), dengiama
natūraliu lukštu, sintetine dekoratyvine plėvele bei laminatu. Bendrovės
gaminiai turi saugumo, ilgaamžiškumo, patogumo reikalavimų ir higieninių
normų sertifikatus. AB “Klaipėdos baldai” priklauso koncerno SBA įmonių
grupei, gamina šiuolaikinio, modernaus stiliaus korpusinius svetainės,
miegamojo baldus, spintas, lentynas. Daugiau nei 90 proc. įmonės
produkcijos eksportuojama. Gamybos plotas – 10000 kv. m. 1999 – 2001 m.
kasmetinėje Lietuvos baldų parodoje AB “Klaipėdos baldai” produktai
pripažinti geriausiais. 2004 m. bendrovė gavo nacionalinį kokybės prizą, o
baldų kolekcija ANDA pripažinta geriausiu Lietuvos metų gaminiu.

AB “KLAIPĖDOS BALDŲ” VEIKLOS RAIDA IR RINKOS ANALIZĖ

AB “Klaipėdos baldai ” įkūrimo tikslas – suaktyvinti prekybą baldais.
Pagrindiniai steigėjai : Asociacija “Pramonės ir

marketingo biznio
centras”, UAB “Tekstbalta”, fiziniai asmenys.

Ši bendrovė yra sudariusi sutartys dėl išimtinės prekybos teisės
Lietuvoje ir NVS šalyse, bei vykdome visas produkcijos, parduodamos šiose
rinkose, rinkotyros, rinkodaros, sandėliavimo, paskirstymo funkcijos. AB
“Klaipėdos baldai” ir “Šilutės baldai” teritorijose išnuomoti sandėliai ir
patalpos mažmeniniai prekybai.

AB “Klaipėdos baldai” biuras yra Klaipėdoje. Prekybos skyriai iš pirkėjų
surenka užsakymus, juos paskirsto gamintojams, seka užsakymų vykdymą.
Centrinis biuras tiria naujos produkcijos paklausą ir siūlo ją pirkėjams,
vykdo visą reklamos darbą, ieško naujų rinkų ir pirkėjų, kontroliuoja ir
vykdo perkybos plėtimo programą. Konkrečiose įmonėse vykdo užsakymų tai
įmonei vykdymo eigą, organizuoja savalaikį produkcijos atkrovimą į sandėlį
ar tiesiai pirkėjams.

Lietuvoje įkurta nuosavų parduotuvių tinklas pagrindiniuose miestuose –
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šilutėje.
Klaipėdoje ir Alytuje turi nuosavas parduotuves, o kituose miestuose
nuomoja. Šiuo metu apie 80% prekybos Lietuvoje vyksta per šio tinklo
parduotuves.

1998 metais atidaryti nauji salonai Šiauliuose, Alytuje, Klaipėdoje
prekybos centre “Šilas”, 1999 metais Kaune prekybos centre “Plaza”
atidaryta moderni ekspozicija, atliktos kapitalinės rekonstrukcijos Kauno,
Šilutės ir Klaipėdos salonuose.

Atliekant rinkos analizę buvo stengiamasi išskirti svarbiausius
aspektus. Konkurencinė aplinka bei tiesioginis kontaktas su vartotoju
išskirtinai nulemia bendrovės priimamus sprendimus, siekiant numatyto
tikslo: išplėsti gamybos apimtis tokiu mastu, kad būtų gaunamas pakankamas
pelnas. O tai pasiekti įmanoma tik tuomet, kai bus optimaliai patenkinti
vartotojo poreikiai. Tokiu būdu, AB “Klaipėdos baldai” priima sprendimus,
susijusius su gaminama produkcija – baldais, jų kainomis, baldų pateikimu
užsakovui ir rėmimo programos įgyvendinimu. Verslo organizacija, siekdama
sėkmės, turi sugebėti nuolat atsižvelgti į besikeičiančią aplinką. Ji
privalo numatyti išorinių veiksnių poveikį ir užimti poziciją, kad palankių
galimybių dėka įgautų pranašumą ir išvengtų susijusių su aplinkos
permainomis.

AB “Klaipėdos baldai” 2003 m. vidutinis sarašinis darbuotojų skaičius
buvo 677 darbuotojai, iš jų 603 darbininkai, kas sudaro 89% visų
dirbančiųjų ir 74 administracijos darbuotojai, t. y. 11 % visų
dirbančiųjų. Gamybos užsakymų gausa lėmė darbininkų skaičiaus didėjimą.
2003 m. lyginant su 2002 m., pagrindinių darbininkų skaičius išaugo 28.3
proc. 2003 m. bendrovėje dirbo 68 darbuotojai, turintys aukštąjį, 95 –
aukštesnįjį, 460 – vidurinį ir 54 – nebaigtą vidurinį išsilavinimą.

Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas taikomas visam bendrovės personalui.
2003 metais įvairiuose mokymuose dalyvavo 287 bendrovės darbuotojai, t.y.
43 proc. visų dirbančiųjų. Daugelis darbuotojų pabuvojo mūsų šalies bei
užsienio valstybių organizuotose Baldų parodose. 2003 m. Bendrovėje
personalo mokymui išleista 87.1 tūkst.lt.

2003 m. bendrovėje dirbo 68 darbuotojai, turintys aukštąjį, 95 –
aukštesnįjį, 460 – vidurinį ir 54 – nebaigtą vidurinį išsilavinimą.

AB “Klaipėdos baldai” veikia licenzijuota darbo medicinos tarnyba. Visi
dirbantieji gali naudotis medicinos tarnybos teikiamomis sveikatos
priežiūros, pirmosios pagalbos ir kitomis paslaugomis bei konsultacijomis.
Kiekvienais metais yra atliekamas darbuotojų medicininis patikrinimas.
Bendrovė siekia sudaryti kiek įmanoma saugesnes, palankesnes darbo ir
poilsio sąlygas, mažinti traumatizmą ir sergamumą.

IŠVADOS

Apžvelgdamas savo kursiniame darbe iškeltas ir nagrinėtas problemas,
padariau tokias išvadas:

Vartotojai šiems AB “Klaipėdos baldai” baldams jau nuo seno teikė
privalumą, ir ateityje šio privalumo neatsisakys.

Pagrindinė problema, su kuria susiduria tiek baldų gamintojai, tiek jų
pardavėjai ir vartotojai – žemas vartotojų informatyvumo lygis.

AB “Klaipėdos baldai” vadovas turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog reikia
kuo daugiau informuoti esamus ir potencialius vartotojus apie savo gaminamą
produkciją, nes tai turėtų galimybę padidinti paklausą rinkoje.

Daugeliui vartotojų yra neprieinamos baldų kainos, ypač – naujausių, ir
tai mažina realią paklausą.

Baldų pasirinkimą Lietuvoje sąlygoja du faktoriai: tai kaina ir kokybė.

AB “Klaipėdos baldai” mažai dėmesio skiria reklamai ir vartotojų
pritraukimui.

Baldų gamintojų rinkoje pasiūla yra labai didelė ir labai įvairi, ypač
biuro baldų gamintojų, net 14 įmonių.

AB “Klaipėdos baldai” labai stipriai palaiko ryšius su Vakarais.

Atlikusi apklausą, sužinojau, jog AB “Klaipėdos baldai” gaminama
produkcija Lietuvoje vertina 66% gerai, 26% labai gerai ir patenkinamai
8%.

AB “Klaipėdos baldai” dirbama rinkos sąlygomis, ir todėl turi nuolat kurti
ir gaminti naujus produktus. Kad šis procesas vyktų sklandžiai ,įmonė turi
remtis naujų produktų kūrimo strategija.

Kaina yra vienas iš svarbiausių rodiklių. AB “Klaipėdos baldai” didina
prekių kainas, kai negali patenkinti visų vartotojų poreikius. Bet įmonė
keisdama prekių kainas, turi atsižvelgti į konkurentų reakciją, ir į
vartotojų reakciją. Nes vartotojai ne visuomet suvokia kainų pasikeitimą.

Pardavimui vadovaujama pagal atitinkamą programą, kuri yra marketingo
plano sudėtinė dalis. Priklausomai nuo pasirinktų pardavimo ir strategijų
įmonė skirtingose rinkose nustato nevienodą to paties produkto kainą. Taip
įmonė gali sėkmingai įgyvendinti pardavimo programą ir gauti maksimalų
pelną iš kiekvieno segmento. Sudarius pardavimo planą, nustatomos rėmimo
apimtys bei parenkami pateikimo, paskirstymo kanalai, kurie užtikrina AB
“Klaipėdos baldai” sėkmingą pardavimo plano vykdymą.

Leave a Comment