Indigo vaikai

Žmonės nuo seniausiųjų laikų yra linkę tikėti mistika – ateiviais, pranašais, raganomis, pasaulio pabaiga arba antgamtiškaisiais jo gelbėtojais. Dažniausiai visas šias istorijas ar mintis kurdavo ir skleisdavo ne kas kitas, o vis tie patys žmonės.

Be jokios abejonės, didžiausias legendų ir neįtikimiausių istorijų „bumas“ vyko pradedant antika ir baigiant naujaisiais amžiais. Mūsų laikais, kai mokslas pasiekęs kaip niekada daug, ne kiekvieną „nupirksi“ eiline istorija apie raganystes, nors tikėjimas ateiviais vis dar gajus.

Vis dėlto tikriausiai žmogus taip jau sutvertas, kad jam nuolatos reikia tikkėti kažkuo, kas moksliškai neįrodyta, nepaliečiama, nematoma.

Šiandien, nuolatos skambant nuomonėms apie sugedusią visuomenę, susvetimėjimą ar net artėjantį žmonijos susinaikinimą, atsirado dar viena „pasaka“. Pasaka, norinti tapti tikrove ir siekianti būti pripažinta kaip faktas.

Ir ši pasaka vadinasi „Indigo vaikai“. Siūlome keletą minčių apie šias naujas idėjas, tačiau kartu siekdami objektyvumo pateikiame ir profesionalo vertinimą. Pasirinkti, kuo tikėti, – jūsų reikalas.

Kas tie indigo vaikai?

Remiantis pasauline literatūra ir teorijos kūrėjų pateikiamomis nuomonėmis bei aprašymais, indigo vaikas – tai naujojo pasaulio žmogus. Žmogus, kuris prisidės prie vissuomenės gerėjimo ir taip užtikrins, kad visos žmonijos laukia šviesia ateitis.

Kaip apibūdina teorijos kūrėjai, indigo vaikas pasižymi išskirtiniu elgesiu, psichologine charakteristika bei „kristaline aura“. Šie vaikai nuo kitų skiriasi tuo, kad yra itin talentingi, jautrūs ir jausmingi, dažniausiai turintys labai ger

rą intuiciją, gabūs daugeliui dalykų. Jų mąstymas, elgesys, pasaulio suvokimas veikiau atrodo kaip suaugusio žmogaus nei vaiko.

Šios savybės kol kas nesudaro įspūdžio, kad indigo vaikas – kažkokia nereali būtybė. Tačiau, pasigilinus ir pradėjus domėtis daugiau, pasidaro aišku, kodėl ši teorija vertinama taip prieštaringai.

Visų pirma – idėjos šalininkai teigia, kad, siekdami įgyvendinti ir sąmoningai suvokdami pagrindinį savo buvimo žemėje tikslą – pasaulio gerinimą, jie, būdami tik vaikai, pradeda maištauti, prieštarauti sistemai. Be to, visi jie turi itin didelį laisvės poreikį. Indigo vaikai tarsi instinktyviai jaučia neteisingumą, prievartą, blogą tvarką ar valdžią ir jai priešinasi. Ir čia kalbama ne apie netiesą namuose, kai vaikas negauna žaislo, bet apie pasaulyje vyraujančias nuotaikas, sistemą, situaciją įvairiose šalyse.

Be viso to, indigo vaikai labai kūrybingi, išradingi, mąsto abstrakčiai, yra labbai dvasingi, užjaučiantys. Todėl tiek tėvų, tiek ir kitų atsakingų asmenų pareiga – padėti šiems vaikams tobulėti, rūpintis jų vystymusi, skatinti atsiskleisti viso pasaulio labui.

Pasak teorijos kūrėjų bei tyrėjų, indigo vaikai pradėjo gimti apie 9 dešimtmetį ir nuo to laiko kas septintas aštuntas vaikas yra indigo.

Jie taip pat turi sunkumų

Nors kol kas atrodo, kad būti indigo vaiku – Dievo dovana, idėjų šalininkai taip neteigia. Pati pirmoji kliūtis pasaulyje šiems vaikams – jų pačių tėvai. Būdami nejautrūs ir „paprasti“, jie tiesiog nesupranta savo vaikų poreikių ir

mąstymo. O bręstant ar netgi ankstyvojoje vaikystėje iškylantys pasipriešinimai disciplinai ar tvarkai atrodo ne kaip „pasaulio gelbėtojo“, bet tiesiog nepaklusnaus vaiko veiksmai.

Vėliau, patekę į platesnę visuomenę – darželį, mokyklą, jie vėlgi susiduria su konservatyviais suaugusiaisiais ar „ne indigo“ vaikais, kuriems sunku priimti išsiskiriančius iš minios.

Be visa to, indigo vaikai yra labiau linkę į psichologinius sutrikimus, jie labai hiperaktyvūs, ypač jautriai reaguoja į aplinką ir jos veiksnius.

Vis dėlto, nors visa ši teorija bei charakteristikos atrodo labai gražiai ir tarsi suteikia vilčių, kad laukia šviesesnė ateitis, yra ir daug skeptikų. Didžiausieji – tai gydytojai, pedagogai. Tačiau tikriausiai nereikia būti specialistu, kad visose šiose idėjose įžvelgtum daug kasdieniškumo ir natūralumo. Juk nuo senų laikų buvo įvairių vaikų – tiek hiperaktyvių, tiek labai jautrių, tiek ir gabių bei talentingų.

Ir dar vienas teiginys, skelbiamas indigo vaikų šalininkų, kuris tik sustiprina skeptiškumą: tvirtinama, kad patys indigo vaikai yra tokie sąmoningi, kad nemėgsta būti vadinami išskirtiniais, indigo. Anot jų – jie paprasčiausi vaikai, galbūt kiek kitaip suprantantys pasaulį.

Nuomonės apie indigo vaikus klausiame Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos psichologės Kristinos Jackevičienės.

Kaip manote, ar indigo vaikai – realybė?

Manau, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas. ,,Indigo vaikų” fenomenas nėra moksliškai pagrįstas, nėra nustatytų pagrįstų diagnostikos kriterijų. Pateikiami ,,indigo vaikų” aprašymai labai platūs, nevienareikšmiai, galimi pritaikyti praktiškai kiekvienam vaikui. Ir iš

tikrųjų, jei kaimynės vaikas ,,indigo”, tai kodėl mano turėtų būti kitoks?

Kita vertus, manau, kad vadinamųjų ypatingų vaikų buvo visais laikais: o kokia aura buvo mažojo Leonardo da Vinčio, Volfgango Amadėjaus Mocarto, Alberto Einšteino, kitų iškilių istorinių asmenybių? Kiek jų auroje būta ,,indigiškumo”? Be to, ir pasaulinėje literatūroje pilna ,,indigo vaikų” iliustracijų, jei ne pagal aurą, tai pagal asmenybės ypatingumą. Pavyzdžiui, Gabrielis Garsija Markesas savo knygos ,,Šimtas metų vienatvės” pabaigoje yra aprašęs, spėju, ,,indigo vaiko” gimimą, kuris, dar neatskirtas nuo motinos, išmintingu, skvarbiu senio žvilgsniu dairėsi aplinkui – tyrinėjo aplinką.

Galbūt iš tiesų šiuolaikiniai vaikai skiriasi nuo senesniųjų kartų, o „indigo vaikas“ – tik naujos kartos hiperbolizacija?

Kiekvienos kartos žmonės pasižymi savitais bruožais, daugiau ar mažiau skiriasi nuo kitų kartų. Tos pačios kartos žmonės tarpusavyje lengviau randa bendrą kalbą, geriau supranta vieni kitus. Ir nenuostabu – juk jų socialinė kultūrinė situacija panaši. ,,Nauji laikai, nauji vaikai”. Mūsų vaikai auga kitokioje aplinkoje nei mes augome, mūsų tėvų aplinka taip pat buvo kitokia – didesnis ar mažesnis atotrūkis neišvengiamas.

Šių dienų vaikai pasižymi didesniu judrumu, ribų nepaisymu, savo teisių geru išmanymu, dažnai pareigų ignoravimu. Jie lengvai įvaldo naujausias technologijas – greitai išmoksta naudotis kompiuteriais, mobiliais telefonais, lengviau įvaldo kitas technikos naujoves, be baimės, natūraliai, nes atėję į pasaulį visa tai jau rad

do. Dabartiniai vaikai yra daug laisvesni nei jų tėvai ir seneliai, nes jų auklėjimas dažniausiai pagrįstas ne baime, o meile.

Kita vertus, anksčiau vaikų auklėjime dalyvaudavo ,,visas kaimas”, o dabar dalis vaikų auga beveik neauklėjami, nes visuomenės kišimasis į auklėjimą dažnai nepageidaujamas ir netoleruojamas. Vieni gyvenime pasimetę, kiti darbais užsivertę tėvai patys nuo auklėjimo nusišalina ir geriausiu atveju auklėja priešokiais. Beje, visi patarimai, kaip padėti ,,indigo vaikams” vystyti savo potencialą, kaip juos auklėti ir mokyti, yra universalūs – tinka visiems nūdienos vaikams.

Ar matote kokių nors neigiamų šios – indigo vaikų – teorijos skleidimo pasekmių?

,,Indigo vaikų” išskyrimas jau pats savaime yra pasakymas, kad šie vaikai yra kitokie, ne tokie kaip visi. Šis ,,indigo vaikų” mitas gali paralyžuoti dalies tėvų iniciatyvą, didinti atsiribojimą nuo vaikų auklėjimo ir atsakomybės už juos. Vaikai apriboja mūsų egoizmą, įpareigoja. Vaikams svarbus mūsų rūpinimasis jais, jų poreikių pažinimas, geranoriškumas, parama ir pagarbus vadovavimas.

Svarbu ugdant vaikus nesumaišyti vaidmenų. Kad ir kokie mūsų vaikai ,,indigo”, mes, tėvai, esame už juos atsakingi, mes sprendžiame, kas jiems geriausia. Be to, mes, tėvai, esame daug daugiau patyrę, ilgiau gyvename šiame pasaulyje ir esame ne mažiau verti pagarbos. Tėvų meilė ir direktyvumas tikrai nepagadino ir nepagadins nei vieno vaiko, o užtikrins jam saugumą ir tinkamas ugdymosi sąlygas.

Kita vertus, perdėtai dideli lūkesčiai gali trukdyti tėvams vaiką priimti tokį, koks jis yra. Gyvenimas vaiko pasiekimais, noras skatinti jį kopti į tokias aukštumas, kurių patys tėvai negalėjo pasiekti, dažnai apsunkina. Vaikas negali visą laiką gyventi tėvų lūkesčiais, ypač kai jie jam visai nepriimtini. Kai iš vaiko pernelyg daug tikimasi, bet kokia nesėkmė jam gali tapti sunkia našta. Sumenksta jo savigarbos jausmas, apninka slogi būsena. Vaikas, kurį tėvai trokšta matyti ypatingą, gali ilgai ar net visą gyvenimą jausti įtampą, kartais skriaudą, neteisybės jausmą. Nesvarbu, kad vaikas anksti išmoko skaityti, rašyti ar skaičiuoti, pasižymėjo kitais ypatingais gabumais ar talentais.

Iki 16 metų amžiaus dažnai mažieji ,,genijai” susilygina su kitais jų amžiaus vaikais. Gabumams galioja normaliojo pasiskirstymo dėsnis. Ypač gabių ir talentingų lieka tik apie 4 procentus, ypač negabių – panašiai tiek pat. Visose kartose apie 70 procentų žmonių būna vidutiniškai išskirtini. Greičiausiai mūsų vaikai – ne išimtis. Kad ir kaip ten būtų, svarbu nepamiršti, kad auginame ne beveidį ,,indigo”, o Gretutę, Andriuką, Mildutę, Benuką, su visais jų ir savo džiaugsmais bei rūpesčiais.

Daugiau straipsnių rasite apsilankę svetainėje www.sveikaszmogus.lt

0 thoughts on “Indigo vaikai”

 1. O kaip ten su tom aurom? Ar jas galima objektyviai pamatyti? Tada nebeliktų paslapties, ar iš tiesų egzistuoja indigo vaikai.

  Reply
 2. Aktualus straipsnis, seniai norejau su ta tema susipazinti. Idomu butu suzinoti kokiais saltiniais remesi autore. Rasinys sukele keleta minciu, kuriom noriu pasidalinti. Tiesa, kad siuolaikiniai vaikai gerokai skiriasi nuo mano kartos vaiku (kiek prisimenu). Ir ne tik elgesiu, bet ir kartais stebinancia intuicija, jautrumu. Negaliu sutikti, kad tai gimsta gelbetojai, zinantys savo tiksla, nes tada kas tai organizuoja ir kodel, ir kas tie zmones, kurie atskleide sia vaiku paslapti, is kur jie tai suzinojo?
  Kita vertus nukrypstant nuo pagrindines temos noriu atkreipti demesi, kad raganos, ateiviai, gelbetojai, pranasai, pasaulio pabaigos klausimas suversti i viena kruva ir laikomi prasimanymu. Ir as nesakyciau, kad viskas kas atrodo mistiska yra tiesa. Bet si tema nera tokia paprasta(apskritai nezinau kuri gyvenimo sritis yra paprasta), galbut taip atrodo del informacijos trukumo. Baigiau fizikos specialybe ir tikrai mokslo pasiekimai netrukdo pavyzdziui buti tikinciu zmogumi, zinau daug izymiu ir nezymiu fiziku, biologu, kurie buvo ir yra tikintys zmones ir net priklausantys religinems organizacijoms, judejimams. Turiu vilti, kad vis didejant globalizacijai zmonems taps vis lengviau keistis informacija ir tai pades mums visiems kartu geriau suprasti naujus nezinomus reiskinius.

  Reply
 3. Man asmeniskai “indigo vaikai” yra tokia pat nesamone kaip “metroseksualas”, “emo” ir kiti madingi dalykai. Tas noras klijuoti etiketes, skirstyti zmones i kategorijas rodo, kokia pasimetusi yra visuomene, kaip ji bijo to, ko negali paaiskinti. Surusiavai visus, sudeliojai i lentyneles ir jau ramu, zinai, ko is ko tiketis. O tiksliau, patys labai ieskome, kokia etikete uzsiklijuoti, kad galetume atitinkami elgtis. Neiprastu vaiku buvo visais laikais, tik nebuvome informuojami apie kiekviena atveji kaip dabar. Kiekvienas tam tikra prasme yra stebuklingas, tik ne visi turi salygas savo talentus isreiksti. Daug kam kyla klausimas, kodel paauglysteje sie vaikai staiga tampa vidutinybemis. Ogi tokiam amziuje prasideda lytinis brendimas, o kai kam ir lytinis gyvenimas, taigi ju “nezemiska” energija yra paprasciausiai “izeminama”.

  Reply
 4. Sutinku, kad “indigo” interpretacija gali buti klaidinga. Tikrai nereikia daryti is to naujos mados. Taciau kiek zinau ir froidiskas zmogaus prigimties aiskinimas (tik libido arba agresyvumo pasireiskimais) yra jau visuotinai pripazintas nepakankamu. Apskritai 20 amziaus fizikos atradimai parodo, kad jau nebeiseina supriesinti materialaus(“labai aiskaus”, “labai paprasto”) ir to kas nematerialu, kad materija ir samone(arba dvasia) papildo viena kita. Gal naujas poziuris pades suprasti kodel vaikai keiciasi.

  Reply
 5. O man kilo mintis, kad vaikų jautrumas ir intuicija padeda jiems geriau prisitaikyti prie šiuolaikinio pasaulio. Visuomenėje daug nužmogėjimo, todėl gal indigo vaikai gimsta kaip atsvara tam, jau turintys stiprų gėrio pajautimą.

  Reply
 6. Pritariu paskutinei Agnės minčiai. Anksčiau gyvenimo sąlygos versdavo prisitaikyti prie sistemos, o dabar vaikai turi daugiau laisvės, todėl jų labiau išlavinta intuicija, kad galėtų teisingai rinktis.

  Reply
 7. Is niekur nieko matyt tokia teorija neatsiranda. Tam turejo atsirast kazkoks pagrindas, siuo atzvilgiu tai kitokie vaikai. Kai nesusiduri su tuo, gal ir norisi viska neigti ir sakyti nera, tokiu negali buti. Bet dalis tiesos sioje teorijoje tikrai yra. Sakau is savo asmenines patirties. Nuo pat gimimo stebiuosi savo sunum, i ka jis toks keistas. Nemoku net aprasyti, ir labai daug reiktu rasyti, kaip jis bendrauja, masto, kartais net baugu, kad man toli iki jo pasaulio suvokimo. Nesenai radau si straipsni ir labai susidomejau.. Daug dalyku jam tinka… neramiai dabar lauksiu jo paauglystes, ji jau netoli…Butu tikrai gaila, jei jis taptu vidutinybe….

  Reply
 8. Mano nuomone, kvaila isskirti, kad kazkokie vaikai yra “indigo”. Kiekvienas vaikas savo tevams yra ypatingas ir apskirtai kiekvienas zmogus isskirtinis individualus, kiekviename galime rasti kazka tokio kuom jis kitoks nei kiti, bet del to isskirstyti i kategorijas vaikus manau nesamones 🙂 Toks skirstymas iskarto vaikam daro spaudima, kai tevai tiesiog reikalauja is vaiko, tu ypatingas, tu privalai moketi ta ir ana, privalai mokytis puikiai ir pan… Gal tevam tiesiog permazai veiklos, ar nebezino kaip issiskirti is aplinkiniu, tai megina skirstyti vaikus, kad butu kuom pasigirti? Va mano vaikas indigo… Man tiesiog kvailos tokios mintys 🙂

  Reply
 9. Pritariu Simonai, juk čia ,kaip ir visais kitais gyvenimo atvėjais- supranta tie, kas gyvena su tokiais vaikais.Tik ,bent jau man atrodo, kad indigo vaikas šeimoje dažniau yra ne pasididžiavimas, o nelaimė.Protas tokių vaikų veikia labai siauroje sferoje ir kitkas jiems neegsistuoja.Dėl to tie vaikai- nepriklausomai nuo amžiaus-tampa baltomis varnomis, kurias pilkosios geriausiu atveju išvaro iš būrio, o blogiausiu…
  Visuomet visuomenė buvo banda ir nesvarbu, kad moka klavišais žaisti ar automobilį vairuoti.Esam primityvai. Dėl to kiekvienas kito žmogaus “išsikišimas” visus erzina.O čia dar suveikia taisyklė kad lietuvis lietuviui yra LIETUVIS…

  Reply
 10. Medardai, pataikei net labai :)). Kazkodel galvojama kad tokiais vaikais tik giriasi ir puikuojasi… Pagalvokit, tam vaikui tikrai labai sunku visur, o ypac mokykloje, net neisivaizduojat kas ten jo laukia kiekviena diena. Juk jis kitoks, nepritampantis….

  Reply
 11. Geriau jau indigo vaikas,nei silpnu vertybiu mama:)…as suprantu tik tiek,kad vaikai mato daug daugiau nei suauge,nes tevai yra inike i jau sukurta sistema,o indigo vaikai…yra tie,kurie kurs tolimesni pasauli,tad ar verta kartais taip grieztai ”aukleti”,kai kuriuos vaiku teigiamus bruozus…?

  Reply
 12. Sveiki, pastumė musų laiką vakar, kažkas pasikeitė ar ne? Susitarimas, dabr gyvensime truputi kitaip. Nors saule dar nepatekėjo, tačiau į darbą reikia keltis ir panašiai..

  Kas dėl aurų? Daromos fotografijos! Kiek daug is to galima pasakyti? hmmm Vel gi atsirėmus i sausą techniką toli tirai nepažengsime.. Tiesiog netvirtinu kad nebus geresnės kokybes nuotrauku, interpretacija, kaip su ja?

  Reply
 13. Manau Simonos vaikas, ypatingas tiek, kiek kiekvienai mamai ypatingas, jos vaikas 🙂 nes savas visada bus uz visus protingesnis, grazesnis, sumanesnis, talentingesnis… 🙂

  Reply
 14. Agne, mane stebina nuo pat mazens, dar nuo darzelio laiku, jo domejimasis pasauliu, visais ivykiais jame, domejimasis astronomija, gamtos reiskiniais, biologija, chemija, visatos sandara ir panasiai… Ir be abejo didelis jautrumas, naivumas. Dabar jau paaugo, tai ismoko uzsisklesti nuo visu, pasidare labai uzdaras, nes jam sunku bendrauti su bendraamziais… O Kestai, tau pasakysiu kad jis man tikrai ne pats paciausias, ir net nepasakyciau kad graziausias :)), maciau grazesniu. Jis tiesiog keistas. Kartais tikrai norisi kad butu kaip visi, tai turetu maziau problemu..O dabar tikra balta varna.. Ir jokiu budu nesakau kad jis indigo vaikas…Tai jau ne man spresti.

  Reply
 15. dar paklausit, o is kur jis tuo domisi. Ismoko skaityt nuo 4 metu, tai griebesi visu moksliniu knygu ir enciklopediju namuose…Pasakos beveik nedomino…Tai vat jam ir uzkliuna visiems jau nuo pat mazens…O pasisaipyti visada lengviausia, ar ne, Kestai…

  Reply
 16. Pirma karta isgirdau termina “indigo vaikas”, kai gime mano sunus. Jam buvo virkstele uzsisukusi aplink kakliuka tris kartus… ir tik tai, kad jis buvo uzkises rankyte, ji isgelbejo nuo uzdusimo. Akusere pasake – Indigo vaikas. Nesupratau ka ji tuo norejo pasakyt ir nebuvo tada man tai galvoj. Kita karta si pavadinima isgirdau is savo tevo, kai jam papasakojau, kaip sunus (1,5 metu) eina prie duru likus porai minuciu iki tevelio grizimo. O jis tai grizta visiskai skirtingu laiku, taigi negali tai buti tiesiog iprotis. Nujaucia, intuicija, nezinau kaip tai pavadint, bet tai nevienintelis mane stebinantis dalykas. Paziuresim kas bus veliau :)))
  Nesvarbu manau kaip pavadinsim, bet tikrai yra “kitokiu” vaiku. Pati esu dirbus pedagogini darba ir esu su tuo susidurus. Kai tu kalbi su vaiku ir jauti, kad jis daug giliau tai supranta, gal net daugiau negu tu. Tokius vaikus norint ismokint tereikia juos uzvest ant kelio, kad patys ieskotu atsakymo. Ir gal net pasakyciau kalbet kaip su sau lygiais – klaust ju nuomones.

  Reply
 17. Gabija, gal is tiesu kazkas jiems dovanoja tuos keistus dalykus kaip kompensacija uz sunkumus nestumo ar gimimo metu… Maniskis gime menesiu anksciau, ir gana sunkiai. Bet cia tik speliones…Nors kartais pagalvoju, gal tai nera gerai, sunku tiems vaikams turetu buti

  Reply
 18. Su indigo vaikais susipazinau perskaiciusi knyga “Indigo vaikai”. Is pradziu skaiciau visiskai be jokio uzsidegimo, bet veliau suvokiau apie ka sioje knygoje rasoma, pradejau skaityti is naujo ir tai man suteike nauja matyma. pati vaiku neturiu, taciau kasdiena su jais dirbu ir dabar jau galiu kur kas aiskiau atsakyti i keleta man iskylanciu klausimu, su kuriais anksciau niekaip nesusidorodavau.

  Visiems, kad aktali informacija apie Indigo vaikus siulau paskaityti sia knyga.

  As pati asmeniskai net neabejoju, jgo tokie vaikai egzistuoja ir labia noru pati su jais pabendrauti.

  Knyga Indigo vaikai
  Gamintojas: Alma Littera

  Lee Carroll, Jan Tober
  Iš anglų k. vertė Lina Jurėnienė

  Reply
 19. “Šiandien, nuolatos skambant nuomonėms apie sugedusią visuomenę, ” jai dar kam reikia “skambinti” kad musu visuomene galvazudziu valdoma tada jis kurcias,aklas

  Reply
 20. Apie mano dukrą taip sako ir mokytoja, nes nesugeba atsakyti į užduodamus klausimus.man taip pat trūksta žinių, todėl tenka pasistengti. O mokykloj yra nepatogi, nes gal kai ką žino geriau nei mokytoja. Tai geriau pasakyti, kad yra indigo vaikas. Tai normalūs vaikai, kurie viskuo domisi. O kadangi technologijos daug pažengę į priekį, tai ir vaikai nuo jų neatsilieka. Ir džiugu, kad vaikai protingesni už mus. Kantrybės tėvams, auginantiems tokius vaikus.

  Reply
 21. Kokių tik nesąmonių iš tų vakarų ateina… Visokių psichoanalizių, matyt neturi ką veikti, ten namų šeimininkėms šauna į galvą, kad jų vaikas ypatingas, oi, oi oi… Gal tegu pasidomi, ar ne šizofrenija? Dabar kai tėvai persirūkę žolės vaikus daro, tai nieko nuostabaus, kad jiems visokie indigai gimsta. Paskui tokiems depresijos, paskui susiranda šautuvą ir iššaudo pusę mokyklos… Užauginkit paprastus darbščius žmones su sveikom pažiūrom – ir jam, ir visuomenei nauda, ir tėvams mažiau rūpesčių. O jau tie nesuprasti genijai…Visiems vargas, labiausiai jam pačiam. Mano vaikas irgi 4 metų skaitė, turi absoliučią klausą, aukštą intelektą, na ir kas? Nei koks genijus, nei ką. Mokykloje patinginiavo, bet paskui studijose susiėmė, dirba mėgstamą darbą su muzika, kažkiek uždirba, bet nedaro iš to stabo, vedė normalią merginą, ne kokią ten fifą. Žmogus kaip žmogus, ne koks ten iš kosmoso. Kiekvienam Dievas duoda gabumų, reikia tik pasinaudoti, bet be darbo niekas nieko nepasiekia.

  Reply
 22. Atleisk bet tokių vaikų yra- ir per daug gyveni šiame realiame pasaulyje kad tai suvoktumei… taip sutinku, Dievas duoda gabumų ir reik dirbti kad kažką pasiekti pilnai su tuo sutinku, bet gymė vaikai jau su dovana kuriai tik galima tobulėti ta prasme tie vaikai jau moka kažką, kekvienas gavo gabumu tam kad juos tobulinti ir kažkur panaudoti musų realeme gyvenime….

  Skype: killerpilze_

  Reply
 23. Esu 20metė panelė. Iš pažiūros, rodos, tokia kaip visi.
  Kas susipažinę su Indigo vaiko savybėm supras, kad tai ką dabar parašysiu nėra savo asmenybės susireikšminimas ir noras pasipuikuoti.
  Atrodo, kad esu talentinga daug kam, tik niekam iki galo. Mane vargina mano hiper aktyvumas ir negalėjimas susikaupti tada, kai REIKIA. Aš neįtelpu į jokius socialinius rėmus, visos taisyklės mane varžo, visur man norisi daugiau kūrybiškumo, daug svajoju, dažnai esu paskendus fantazijose. Jaučiuosi pasimetus, nes nesuprantu kas su manim vyksta. Tikrai žinau, kad aš nesu tik kūnas, jaučiu, kad manyje gyvena sena ir išmintinga siela. Aišku nesivadinu Indigo vaiku, galbūt esu kažkas kitas.. bet tikrai ne ligonė, kaip skeptiška mūsų visuomenė pasakytų.
  Nežinau kaip apibūdinti savo būseną, bet dažnai jaučiuosi nelaiminga dėl pasaulyje kylančios neteisybės, liūdžiu ne dėl savęs, o dėl kitų.
  Mane itin traukia dvasiniai dalykai, ezoterika.
  Gal dar yra panašių žmonių??

  Reply
 24. Milda, suprantu tave , pati panasiai jauciuos, taip pat esu talentinga daugeliui dalyku, bet niekur iki galo, daznai issiblaskiusi, nes paskendus savo mintyse.Svarbiausia, kad mastau ne siaip apie paprastus kasdeninius dalykus (apie kuriuos reiktu mastyti ), o apie susijusius su pasauliu, kurie ne man naudingi yra ne ka, o vat negaliu, traukia prie visokiausiu apmastymu.Dar domina mistika,ezoterika.Kai perskaiciau apie indigo vaikus (nesakau, kad save tokia skaitau, tiesiog gal kai kas sutampa) buvo malonu kad yra dar zmoniu, kurie panasiai jauciasi, turi tokius pat sunkumus.Nes labai daznai jauciu ta vienisybes jausma (ne tiesiogine prasme, o kad net budama tarp zmoniu jauciu kad nieks is kitu zmoniu ne suvokia pasaulio taip kaip as, ta prasme, gaila, bet jauciu kad skirtingai daznai mastau nei kiti).irgi labai traukia dvasiniai dalykai ir aplamai ne pagal mano amziu (19metu) temos domina, filosofija

  Reply
 25. Nežinau, ar man gera pasidarė, ar baisu. Kur tik nesidomėjau, kur tik neskaičiau apie šiuos ateities vaikus. Visur ši sąvoka aprašoma panašiai, tačiau taip pat visur ir skirtingai.Ir tikrai nežinau, kartais tai skamba taip antgamtiškai, perskaičiau knygą “Žvaigždžių vaikai” ir imu manyti, kad indigo vaikai nėra iš mūsų Žemės. Jie protingi, hyperaktyvūs, viskuo domisi- jie kitokie. Panašiai, beveik taip pat rašoma apie ateivius, kurie atėję, atvykę įsimaišo tarp mūsų, ir jie kitokie. Žinau, skamba keistai. Ir nežinau, ar džiaugtis čia tais ateities vaikais, ar bijot kažko. Kuo daugiau žinau apie tai, tuo labiau man keista, painu ir nesuprantama. Bet tikėti, aš tuo tikrai tikiu.

  Reply
 26. Milda, tu aprašei ne tik save, bet ir mane:) gal galėtum duoti el. pašto adresą savo?parašyčiau, pasidalintume mintimis..

  Reply
 27. Man 17 metu, mokausi gan prastai, per pamokas beveik visada bunu “isejas” is pasaulio, neturiu draugu, esu nedrasus, gan daznai susilaukiu patyciu. visada mastau apie visiskai bereiksmius ir nesuprantamus dalykus mano amziuje, taipat budamas kompanijoj pasijuntu vienisas, visiskai nesuprastas. Man galvoj nera minciu apie vakarelius, gerimus, mergas. Kai klaseje kas uzduota normalu klausima, as atsakau protingai, bet tuo paciu ir kvailai, nesuprantamai. Del indigo manau tai visai bereikalingas “pavadinimas”, visais laikais zmoniu kartos skyresi daug kuo, tiesiog dar niekad nebuvo taip patogu gyventi kaip dabartineje civilizacijoje tai savaime vyksta spaudimas, zmonems vis daugiau kyla nepaaiskintu klausimu. Ir neabejoju kad visos mamos laiko savo vaika nors kazkiek iskirtiniu, ypatingu, tiesiog esam galutinai atbukinti ir iskvailinti vakaru pasaulio is ten tokie dalykai dazniausiai ir prasideda. Beabejo nesakau kad indigo nera, per savo iskirtinuma blogaja prasme pats kartais atrodau toks.

  Kas nori padiskutuoti sia tema skype: ridnuras

  Reply
 28. Visiškai kai kuriems pritariu, mano nuomone tie vaikai egzistuoja, pradėjau skaityti būdama 3-jų metų, penkerių jau daug ką mokėjau savarankiškai, prie manęs niekas negali prisėlinti, net nesistengdama tai girdžiu, ar jaučiu nežinau kaip tai paaiškinti… mokykloje nuo mažens mane laiko “debile” – atsiprašau už tokį terminą…. žliumba ir pan. spardo muša ir pan. į kitų klausimus laisvai galėčiau atsakyti, jei mokėčiau paaiškinti tai žodžiais. Kur tik nueinu – greitai pagaunu kampą ir pan.
  Jei atsirastų panašių žmonių – rašykit per skaipą – cornelia-minako

  Reply
 29. Agne, ooo taip, auros( bent jau man) puikiai matosi. nesuprantu dauguma neigia sia tiesa kad egzistuoja indigo vaikai ,bet tai yra tiesa. jeigu sakot kad tai yra nesamone tada jus patys esat nesamones… jeigu indigo vaikai neegzistuoti dabar as prie kompo nesedeciau ir cia nerasyciau… tiesiog buciau negimus 😀 . taip kad darykit isvadas.

  Reply
 30. galiu pasakyti nesu tikras ar klysciau Indigo vaikai ,ta prasme vaikai zmones ,ar sielos kurios yra is to padzio kranto tarkim taip, jie turiu vienas kita atpazinti akiu kontaktu , jie zino jie iskarto atpazysta zmones kurie yra is to padzio kranto , tai va.

  Reply
 31. Aš nenormalus, adaptuotas,ar aš indigo?dar neturiu draugu, nors esu labai draugiskas…apie paneles net negalvoju.manau as indigo…ar as ipatingas?menkystos atrasykit 🙂 aciūūūū 🙂 P.S. Man 23metai,dar sedžiu 10klaseje.Del vaiku patyciu buvau trumpam metes mokykla…Dabar is manes niekas nesitycioja,nes as pats didziausias isskyrus Rokas. 🙂

  Reply
 32. nors perskaitciau ne visus komentarus bet susidaraiu nuomone kad yra dvi zmoniu grupes. viena palaiko sia minti kita ne. as pirma karta susiduriau su sia tema kai mano mama man papasakojo jos skaityta straipsni. ji pasake jog galiu buti tas vadinamasis indigo vaikas.kai as pati pradejau dometis vis daugiau ir daugiau pradejau lyginti indigo vaiku aprasimus su savimi ir tai ka isgyvenau vaikysteje bei pauglysteje galiu teikti kad visdelto gal ir esu… o jei ir tiesa visa tai..? pabandykite suprasti kaip sunku yra tokiems vaikams siam pasaulyje. visada jautiesi kitoks, sunku rasti bendraminciu. sunku rasti ta kuris butu toks kaip tu ir jam patiktu tiepatys dalykaip kaip tau.besistengdamas buti supratingas jautrus ir rupestingas atsimusi i siena. o patycias ir nesupratinguma patiri nuolatos. indigo tikrai yra tik prireiks nemazai metu kol jie ka nors sugebes pakeist siam pasaulyje, nes zmones tiesiog nesugeba ju suprasti.

  Reply
 33. zinote,turiu keturis vaikus.vyriausiai dukrai tuoj bus 16.ir tai kad ji nuo mazens buvo aktyvi,auksto intelekto labai nesureiksminau.bet dabar kai atejo ta nelemta paauglyste tai imu galvoti ar mano vaikas ne psichikos ligonis.elgesys kaip kad butu kralaite ir visi kiti aprasymai atitinka ta indigo savoka.sunus metais jaunesnis tikrai kitoks….ir mazosios dukros taip nesielgia.ir jei tai indigo tai kaip su tuo gyventi?juk nebutinai jie yra gerieciai.bent jau musu atveju be labai gero mokymosi ir visos veiklos mano dukra namie yra nesugyvenama asmenybe….

  Reply
 34. Man siemt suejo 10 metu perskaicius siuos komentarus tikrai buciau uztikrinus kad as INDIGO MERGAITE ,laisvai kalb Lietuviu,rusu,lenku,anglu,dabar pradejau mokytis prancuzu,nors ir kabai sunkiai pradet ,as galiu,taip pat kaip ir su smuiku,kanklemis ar pianinu.Neneigsiu,as nesu angelas,reikalui esant as lr pameluoju,jei reikalauja sito mano drauges,arba mamai ,kuri netiki kai jai sakai tiesa,.Vienintelis zmogus pasaulyje kuriam nesu sumelavus,tai mociute.Todel,darant komentaru isvadas:-Laikykis 10 dievo istatymu,klausyk Seneliu,JIE TAVIM PASITIKES,o tai didziausia palaima,Pagrok jiems bacha,caikovski,Sumana ar Strausa ir tikrai isitikinsit kad jusu seneliai buvo,tebera ir liks 20 amziaus pradzios ir21amziaus pradzios INDIGO SENELIAI.Linkiu sekmes savo bendraamziams ir dar labiau vyresniems.Neuzmirskit pakeist sauskelniu savo jaunesniems broliukams ar sesytems kad gryzus namo mama nenukirptu jums kasu

  Reply
 35. Aš perskaičiau ne tik šį straipsnį, bet ir visą knygą indigo vaikų tema. Na, pasakysiu, kad ten man pasirodė daug kosmoso, bet už jo radau ir daug tiesos. Nežinau, ar esu Indigo, gal netgi viduje bijau save taip pavadinti, dėl jiems skirto likimo. Kadangi esu vyresnė, virš 20, o indigo vaikų masinis gimimas prasidėjo vėliau, nesu sutikusi į save panašių. Mokykloje buvo baisiai sunku, patyčios, keistuolės etiketė. Nesupratau, argi aš kitokia, kol vienos mergaitės nepaklausiau už ką manęs nekenčia, o kai pasakė, kad manęs nesupranta kai kalbu… Ir visą gyvenimą, net būdama labai maža būtent “žinojau”, kad kažkas ne taip, kad esu ne ten kur turėčiau būt, kad šitas pasaulis ne toks, žmonės ne tokie. Tik būdama vyresnė pradėjau suvokti apie kitų žmonių “dvasinį bukumą”, ar kas rūpinasi daugiau, nei sava panosė? Kodėl man taip liūdna dėl pasaulio, kartais dėl jo aš verkiu, nes man taip skauda. Ir man keista, kodėl kiti to nejaučia, to nerimo, kad kažką turiu daryti, nes laikas nestovi vietoje, o mano misija laukia manęs. Jaučiuosi kaip psichinė ligonė šiam pasaulyje, bandžiau surasti sau ligą, nes neradau į save panašių, bet čia iš kai kurių žmonių aprašymų matau kad tai artima man ir suprantu, ką jie sako, ir man dėl to ramiau.

  Reply
 36. sveiki,manau,kad sie vaikuciai yra.Gyvenu sioj Zemej 49m,visada jauciausi Balta varna,kitaip priemiau pasauli,manes niekada nesuprato artimieji ,mama vadino durnele.O kada pradejau dar ir pasakoti ,ka matau kitu zmoniu viduje,apie esancius energetinius blokus zmoniese ir ligas,kurios daugiausiai yra psichologinio pobudzio arba karmines,apie minciu strukturas,kurios trukdo zmogui judeti i prieki tai sulaukiau skambaus Raganos pavadinimo.Bet tai manes jau nebeveikia taip kaip vaikystej.Megstu buti viena,isiklausyti i save.Daznai jauciu rysi su Saule ,atrodo jog kazkas artimo yra kitoje Saules puseje ir as to ilgiuosi.Siuo metu studijuoju Svedu kalba,ruosiuosi studijuoti psichologija.Vaikysteje buvau labai gabi ,bet tevu parinkimas ir zinojimas ko man reikia sutrype tai kas is tikruju manyje augo.Taigi 32metus ejau laukais taisydama kitu klaidas ir augindama save,Luzis po luzio atkasinejau save tikraja,o dabar paziuresim kas tai bus.Vaika auginant reikia stebeti kas jame auga ir puoseleti ,bet neuzkasti jo savo neisipidziusiom svajonem,cia tiems teveliams ,kurie geriausiai zino ko vaikams reikia
  pagarbiai Sigita

  Reply
 37. krc. gelbetoju ussimanet stebuklu, tipo ims kasakas jumis manipuliuot kaip yprate, taip suprntu is to ka paskiauciau, jokios perspektyvos, bet kaika atrodo uzmirsta ir ko negalit cia istenet

  Reply
 38. Neseniai matyta per tv nemato šachmatų lentos o žaidzia šachmatais su Algiu Greitai ir plius dar groja pianinu ir dar jį apžaidzia, nemanau kad eilinis žmogus tai sugebėtų

  Reply
 39. vyriskis italas su Kristaus zaizdomis atnese zinia pasauliui jog ateina nauja karta vaiku kuri turi isgelbeti pasauli.Nuo ko kyla klausimas?ogi nuo zmoniu pykcio ,egoizmo ir savanaudiskumo,musu kartai rupi tik nauda,o apie meile zmoguo negali buti ir kalbos.Pazistu tik viena kita dvasinga zmogu o kiti kas -tai ne zmones ,nes jie savo blogomis mintimis tersia Visata ir nuo ju bus atsikratyta o liks sitie vadinami indigo vaikai ,kurie kurs ateity zemei jos nesunaikindami-protingai.Kodel?Ogi todel kad nemazai planetu jau yra sunaikinta kuriose gyveno neprotingi padarai,kurie kure technologija auksto lygio visiskai pamirsdami dvasinguma ir savo planetos nemyledami.niekas nestovi vietoje viskas kinta ir isliks tik tie kurie visgi sugeba pasikeisti ir tapti dvasingais.

  Reply
 40. O taip, Indigo vaiku buna –
  as pati perskaiciusi straipsni supratau, kad esu tipinis INDIGO vaikas :)))

  Reply
 41. As ir esu kitokia…Gabi,turinti didelia intuicija, kitokios sielos nei daugelis mane supa.Galeciau daug apie save papasakoti. Galbut kartais manes nesupranta vyras,draugai, artimieji. As i pasauli ziuriu kitokiu aspektu.Esu teisybes ieskotoja,gyvenu tobula gyvenima, kuri sau susikuriau su didziule energija ir meile…As apie savo aura suzinojau is senos mociutes, kuri pasake, kad esu indigo vaikas. Kuri labai teisingai man pasake, kad tik as pati savo gyvenime galiu viska padaryti. Man nebuvo galima susilaukti vaikelio, viltys buvo pasmerktos, as is didziulio troskimo ir kasdieninio galvojimo apie ji suradau ir antra puse gyvenime ir manyje atsirado ta ypatinga gyvybe, kuri dabar mano rankose, mano nuostabus be galo mylimas berniukas, zinau ir jis yra ypatingas, jam dar tik 10 menesiu, bet matau jo gabumus.Man sitas vaikas -mano angelas! Turiu labai ypatinga istorija savo gyvenimo, bet tik viena as ja zinau ir giliai tikiu , kad nepaaiskinamu reiskiniu gyvenime yra. Zmogaus smegenys gali labai daug, tobulejimas savo sielos gali daug ka pasiekti sioje planetoje. Turiu daug minciu ir irodymu, kaip jos veikia musu likimus…As nenoriu vadinti saves indigo vaiku, as tiesiog manau, kad esu daug laimingesne, nei kiti zmones , savo sielos, gal po laiminga zvaigzde tiesiog gimiau, as zmones permatau kiaurai, man net kartais nemalonu, kartais sutrinku, kai matau , kad zmogus apsimetineja…Indigo, cia tik kvailas pavadinimas, kuris apibudina kitokius zmones. Kazkas minejo, kad tai liga, as sutinku, kad galimos maisatys labai judrus vaikai , kurie tik ciulpia energija, nemanau, kad yra indigo vaikai, teveliai turetu susirupinti tokiais vaikais, ypatingu gebejimu ir sielos gelmiu vaikas, kurio akyse matai didziule meile, kuriam pati mama ,ar tetis sugebi duoti ta reikalinga meile ir siluma….to labiausiai reikia vaikui, kad jis normaliai vystytusi. Vaikus reikia ismokinti pagarbos aplinkiniams, tiek bendraamziuj, tiek vyriasniam, kad jis visuomeneje pritaptu ir jaustusi pilnavertis. Tevai turi visada islikti demesingi savo vaikui,net jei jis pasielge blogai ir pykstame ant jo neatsukimia nugaros, nes vaikas darys savo kvailystes ir paskui bus vadinamas Indigo vaiku. As tikiu, kad yra ypatingi zmones, tikra to zodzio prasme ypatingi, bet indigo vaiku apibrezimas man is keliu aspektu labai nepatinka,indigo vaikas prilygsta aukstu intelektu, bet ji gretinama su serganciu vaiku. Ypatingas vaikas ir sergantis vaikas yra du visiskai skirtingi dalykai. Visuomene maisosi.Vieni zmones gime i si pasauli atsinesa labai daug sekmes, kiti nelabai, kiti tik siek tiek, o kiti jos is vis neturi, lygiai taip paciai yra ir su zmoniu intelektais ir protu,mastymu, galiausiai scharakteriu. Vieni linke daugiau filosofuoti, kiti maziau. Laime ten,kur musu siela jauciasi rami…Man nereikia skaityti daug knygu atsakymus randu pati.O zmones ir yra tam salia, kad padetu juos rasti. Mokslas visais laikais buvo svarbus ir yra labai svarbus. Vieni zmones tik per ji moka tobuleti, kitiems nereikia daug mokytis, kad pasiektu everesta…

  Reply
 42. Matau, kad daugelis žmonių nesupranta, kad gali, ir yra kitokių tipų personų. Indigo – tai ne kažkoks išsigimimas, kodėl daugelis panašiai galvojat? Nuo pat mažumės neturėjau draugų (savo amžiaus), kurie suprastų mano mąstymą, todėl dažniausiai būdavau suaugusiųjų rately, nes ten man būdavo įdomiau. Dabar, esu gimnazistė, ir niekuo nepasikeičiau nuo mažumės, tik patobulėjau protiškai, kadangi lankiau tą pačią mokyklą kaip ir kiti, tiesiog žinias vertinu kitaip. Tai pastebėjo keletas mokytojų (dažniausiai, kurie nėra tiksliukai, mokina kalbas arba etikątikybą), ir mano tėvai. Mano apklausų atsakymai būna visai kitokie negu tipinių paauglių. Dažniausiai situacijose įžvelgiu daugiau negu kiti mano bendraamžiai, todėl ir dabar neturiu gerų draugų, kurie mane tikrai suprastų. Pritapti prie kitų taipogi ne visad galiu, dažniausiai tenka kiek laiko stebėt žmones, kad galėčiau pasireikšti ir būti suprasta pagal kitus. Stengiuosi nieko neišskirti ir nieko nesumenkinti.

  Reply
 43. sveiki. as jau gan senokai domiuos indigo vaikais,turiu daug informacijos,tik deja viskas yra apie vaikus,o kur dingsta visas ”INDIGO@@ kai jie suauga? i sita klausima dar neradau atsakymo.. perskaiciau visus komentarus ir manyciau ,kad cia yra daug neteisiu zmoniu,as manyciau ,kad indigo yra tie tikrai isskirtiniai,kurie nuo pat mazu dienu daro ispudingus dalykus (kaip milziniskus skaiciavimus,mintinai. mato ateiti ar ligas, jaucia tokius dalykus,kuriu tikrai neimanoma paaiskinti it t.t. ) as manyciau,kad yra zmoniu mastymo profilis,vieni linki i konkretu mastyma,kiti apstrakciai masto, treti gyvena svajones todel sunku pritapti prie tradicinio konkretaus mastymo,prie pilkos visuomenes,juk kaip pas mus priimta,jei mastai kitaip,tu esi blogas ir neteisus. tai paprasciausiai yra isskiritnumas ir viskas,tu siek tiek issiskiri is visu aplinkiniu ir gyveni savo pasaulyje su savo taisyklem ir salygom.. tarkim as ,man dabar yra 24m. mano abu seneliai buvo zmones prie technikos (technikos myletojai ir gabus zmones) man tevai paprasti eiliniai praktiski zmones,niekuom neisskirentys is kitu. man mokykloje visiskai nesiseke, (kiaura galva,per viena ausi iejo,per kita isejo) bet as nup pat mazu dienu jutau ,kaip mane traukia technika,as pradejau dirbti nuo 13m. (po pamoku) pas dede ,zemes ukio technikos remonto dirbtuvese. as pamatau koki nors nors darba,viena syki tiksliai isiziuriu ir pats is pirmo karto sugebu padaryti tai beveik idealiai. nesu dar susidures su tokiom staklem su kuriom nemokeciau dirbt, dar nera tokios technikos kuri neklausytu manes (net ir lektuvus jau baigiu prisijaukinti) technikos srity esu nepralenkiamas (nesididziuojant),galvoj galiu padaryti bet kokios brezinius per keliolika minuciu,bet as neskaitau saves indigo,as manau,kad cia paprasciausiai yra dievo dovana (nors netikintis,bet patinka tas posakis) ir siek delis seneliu geno.. galima sakyt ,kad man pasiseke,todel jeigu jus galvojat ,kad jus siek tiek isskirtiniai,su kitokiais sugebejimais,bet atrandat panasiu i save,tai nusiraminkit,jus taip pat tikrai ne indigo,indigo yra vieninteliai ,jie neturi analogu jei yra vieninteliai ir nepakartojami,todel man atrodo,kad mum paprastiem zmonem (su savotisku mastymu) nera ko lygintis su tikrais indigo..

  Reply
 44. Indigo vaikai? Pastebejau, kad visi teveliai noretu, kad ju vaikuciai butu kazkokie ypatingi, nepaprasti, mistinemis galiomis apdovanoti..taciau manau, kad viskas daug paprasciau – vieni vaikai aukstesniu gebejimu, kiti autistiniu bruozu, dar kiti aspergerio sindroma turi (taip taipapie si pasidomekite), o dar kitiems tik siaip atrodo, kad kitokie. Bet nurimkite – niekas naujo nuo 2000 metu neatsirado ir kitokie vaikai negime, tokiu vaiku buvo visuomet, tik niekas to nemistifikavo ir neeskalavo. Rekia vertinti kritiskai ir blaiviai – indigo, tai gudriu ir samojingu zmoniu sugalvota etikete tam, kad is to butu galima pasipinigauti ir is patikliu teveliu pinigu ismelzti.
  Be abejones esama vaiku, kurie suauga ir nepraranda savo gebejimu, turinciu ypatingu gebejimu ir daranciu nepaprastu dalyku, betsvarbiausia, kad tie gebejimai butu naudojami geriems darbams daryti. Jei jie panaudojami finansinei sukciavimo piramidei kurti (mavrodzio genialumo pavyzdys), tai tada tokia dovana ne is Dievo ir anokia cia nauda zmonijai?

  Reply
 45. Ciniškas straipsnis, sules psichologė cinikė paskutine, kai šuo loja, nu ir kas kad tu kažka šneki vadovaudamasi savo “turiningu” išsilavinimu

  Reply
 46. Sveiki. Mes neskirstome žmonių į Indigo ir paprastuosius. Mes esame sielos įsikūnijusios į žmogaus kūną kuris riboja daug mūsų galimybių. Bet mūsų minties galia vis dar gali daug ką pakeisti. Mūsų tikslas suburti žmones kurie trokšta gėrio ir laisvės. Mes nenorime būti laikomi bepročiais. Jei tu jautiesi kitoks, jei nepritampi arba tiesiog nori pakeisti pasaulį parašyk mums el. paštu; laisvieji@gmail.com.

  Reply
 47. Dabar ant tiek ispupuliarejo tas ,, indigo ” jog atrodo jei juo nesi tai nesi kazkuo ypatingas arba muvertinamas…

  Reply

Leave a Comment