praktika viešbutyje

TURINYS

ĮVADAS 3
1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 5
2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS 5
3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS 6
4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI. DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO BEI
SKATINIMO SISTEMOS 6
5. ĮMONĖS MARKETINGO APLINKOS 7
6. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINĖS RINKOS PASIRINKIMAS 9
7. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSAS 10
7.1. Įmonės teikiamos paslaugos 10
7.2. Kainų nustatymo metodai ir strategijos 10
7.3. Paskirstymas 11
7.4. Rėmimas: reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai
su visuomene 11
8. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS 12
9. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAI 12
10. KOKYBĖS LAIDAVIMO SISTEMA 13
11. DARBAS SU KLIENTAIS 13
12. PRAKTINĖS UŽDUOTYS 13
12.1. Identifikuoti įmonėje pastebėtą problemą ir pasiūlyti jos sprendimo
būdus 14
12.2. Aprašyti komunikavimo su įmonės klientais situaciją ir galimus jos
sprendimo būdus 14
13.PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS, PASIŪLYMAI 14
IŠVADOS 15ĮVADAS
Aš atlikau trečiąją profesinę praktiką viešbutyje…..,. Mano
praktika truko šešias savaites, t.y. nuo …..
Trečiosios praktikos tikslai buvo:
• susipažinti su įmonės atliekamomis funkcijomis, valdymo struktūra,
darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis;
• gebėti parengti ar patobulinti įmonės organizacinę valdymo struktūrą
aprašant darbuotojų atliekamas funkcijas ir atsakomybę;
• gebėti įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis bei
konkurencinę aplinką;
• ugdyti darbo komandoje įgūdžius, lavinti informacinių technologijų,
raštvedybos, naudojimosi biuro įranga, praktinius įgūdžius;
• gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
• gebėti atlikti marketingo tyrimus, sisteminti ir analizuoti duomenis
ir parengti įmonės veiklos strategijos projektą;
• gebėti apskaičiuoti ir analizuoti pagrindinius įmonės veiklos
rodiklius;
• lavinti praktinio darbo įgūdžius, dirbant kartu su vadybininku
įvairiose įmonės veiklos srityse, vykdyti įmonės vadovų pavestas
užduotis verslo srityje;
• gebėti identifikuoti problemas įmonėje ir pasiūlyti jų sprendimo
būdus.
Buvo iškelti tokie uždaviniai:
• aprašyti bendrą įmonės charakteristiką, įmonės veiklos rūšis, jos
siūlomas paslaugas, įmonės valdymo struktūrą, padalinius, jų
funkcijas, įmonės darbuotojus, jų darbo standartus, darbuotojų
apmokėjimo bei skatinimo sistemas, įmonės marketingo aplinkas, rinkos
segmentavimą ir tikslinės rinkos pasirinkimą, įmonės marketingo
kompleksą, įmonės veiklos planavimą, pagrindinius įmonės veiklos
rodiklius ir jų apskaičiavimą, kokybės laidavimo sistemą įmonėje,
darbą su klientais;
• atlikti dvi praktines užduotis: identifikuoti įmonėje pastebėtą
problemą ir pasiūlyti jos sprendimo būdus;
• aprašyti komunikavimo su įmonės klientais situaciją ir galimus jos
sprendimo būdus;
• pateikti praktikos įvertinimą, pasiūlymus, darbo išvadas, informacijos
šaltinius. 1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA
Šiuolaikiškai įrengtame pagal 3 žvaigždučių klasės reikalavimus
viešbutyje yra 57 jaukūs ir patogūs kambariai su oro kondicionavimo
sistema. Visuose kambariuose svečiai ras satelitinę televiziją, šaldytuvus,
patogius vonios kambarius su šildomomis grindimis. Viešbučio vanduo
filtruojamas. Viešbutyje yra liftas. Svečių patogumui kieme yra nemokama
automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat pirmame viešbučio aukšte svečias
gali pasinaudoti internetu, seifu.
Laisvalaikį svečiai gali praleisti trečiame aukšte esančioje
saulėtoje terasoje. Šalia viešbučio įrengti teniso kortai.
Kondicionuojamas, jaukus 80 vietų restoranas yra pirmajame aukšte.
Išradingi virtuvės meistrų paruoštas maistas, geras vynas, šiltas
aptarnavimas – tai mėgstama vieta svečiams praleisti laiką. Naujai
įrengtoje kondicionuojamoje konferencijų salėje telpa 50 žmonių.
Viešbutis ,,….“ orientuojasi tiek į pavienius klientus, tiek į
grupes. Viešbučio apgyvendinimo tikslas pagal kurį išskiriamas viešbučio
tipas yra komercinis (verslo), turistinis, kurortinis, apartamentinis. 2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS
Viešbučio ,,….“ pagrindinės veiklos rūšys yra apgyvendinimas ir
maitinimas. Be šių veiklos rūšių jis siūlo konferencijų rengimo paslaugas.
Taip pat apsistojus viešbutyje laisvalaikį galima leisti teniso kortuose. 3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS
[pic]

,,….“ valdo pats savininkas, jis kontroliuoja visą viešbučio
veiklą, pats priima sprendimus, lanksčiai gali keisti paslaugų profilį,
pelną paskirstyti savo nuožiūra. Savininkas atsako už savo veiklą visa
nuosavybe.
Viešbutis ,,….“ padalinių neturi. Viešbučio darbuotojai yra
pavaldūs vyriausiai administratorei, o ji yra pavaldi direktorei, kuri
dažnai apsilanko viešbutyje ir tikrina ar gerai atliekami darbai. 4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI. DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO BEI
SKATINIMO SISTEMOS
Viešbutyje dirbo 19 darbuotojų, mano praktikos atlikimo metu.
Viešbutyje dirbantys darbuotojai yra atsakingi už skirtingas veiklos
sritis, darbą būtina koordinuoti. Kiekvienas darbuotojas privalo žinoti
savo pareigas, jausti atsakomybę bei suprasti, kad nuo jo darbo priklauso
ir kitų darbuotojų rezultatai.
,,….“ priėmimo skyrius yra atsakingas už kambarių pardavimą,
rinkodarą, rezervavimą, apmokėjimą už sąskaitas tiekėjams, sąskaitų
pateikimą svečiams, kanceliarinių prekių bei higieninių priemonių užsakymą,
pinigų priėmimą, mokėjimus pavedimu. Už buhalteriją taip pat atsakingas
priėmimo skyrius, jis tvarko finansinę apskaitą bei ataskaitą, dėl to šis
skyrius yra glaudžiai susijęs su priėmimo tarnyba.
Viešbučio kambarių ūkio skyrius atsakingas už kambarių ir kitų
viešbutyje viešų patalpų valymą (tualetą, liftą, laiptus, terasas).
Viešbutyje ,,….“ priėmimo ir kambarių ūkio skyriai bendradarbiavo, nes
kitaip nebūtų įmanoma apibendrinti duomenų apie paruoštus ar neišvalytus
kambarius. Maitinimo skyrius atsakingas už restoraną, maisto atsargų
užsakymą. Ūkvedys atsakingas už aplinką, už inventoriaus taisymą.
Darbuotojai atlyginimus gauna pagal Lietuvos įstatymuose nustatytus
tarifus. Taip pat už puikiai atliktą darbą darbuotojas gauna premijas,
priedus prie atlyginimų. 5. ĮMONĖS MARKETINGO APLINKOS
Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų,
darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo
sprendimams. Marketingo aplinkos skirstomos į:
• makroaplinką;
• mikroaplinką.

Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje
teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai
negali daryti įtakos.
Marketingo makroaplinkoje išskiriami keli elementai, kurie savo
ruožtu taip pat yra tam tikros aplinkos. Tai:
• ekonominė;
• socialinė – kultūrinė;
• politinė – teisinė;
• mokslinė – technologinė;
• gamtinė aplinka.

VIEŠBUČIO „…“ MAKROAPLINKOS ANALIZĖ

• Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas,
pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei
tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir
veiksmams. Šią aplinką apibūdina ekonomikos rodikliai,
infliacija, nedarbas, šalies BVP, pirkėjų pajamos, kaupimo
lygis, prekių kainų lygis, kredito gavimo galimybės.
Ekonominiu ciklu – vadinami reguliarūs ekonomikos svyravimai nuo piko
iki kritimo. Cikle išsiskiria keturios aiškios fazės: pikas, nuosmukis,
dugnas ar žemiausias taškas ir pakilimas. Mano nuomone, palankiausia įmonei
yra piko fazė, kai nedarbo lygis yra minimalus arba jo iš vis nėra, nes
tada būtų daug potencialių klientų, kurie apsistoja viešbutyje.
Infliacija – yra piniginio vieneto perkamosios galios smukimas,
pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. 2008 m.
rugpjūčio mėn. metinė infliacija (2008 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2007
m. rugpjūčio mėn.) sudarė 12 % (remiantis statistikos departamento
duomenimis). Metinės infliacijos lygį daugiausia lėmė 17,8 % pabrangę
maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai, 19,4 % – būsto, vandens,
elektros, dujų ir kito kuro, 15,5 % – transporto grupių prekės ir paslaugos
ir 3,3 % atpigę drabužiai ir avalynė. Kadangi viešbutis ,,….“
orientuojasi ne tik į lietuvius turistus, bet ir į užsienio, tai reiškia,
kad per daug viešbutis nenukentėjo.
Kadangi viešbutis ,,…..“ yra sezoninis ir jis yra kurortiniame
miestelyje, tai nedarbo lygis įmonei turi įtakos. Statistikos departamentas
praneša, kad gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, antrąjį 2008 m. ketvirtį
nedarbo lygis buvo 4,5 %, tai yra 0,4 % mažesnis nei pirmąjį 2008 m.
ketvirtį. Taigi, nedarbo lygio mažėjimas Lietuvoje įmonei atsiliepia
teigiamai.
Kaip ir daugelis kitų rodiklių, įtakos turi ir pirkėjų pajamų dydis.
Didėja ir minimali mėnesinė alga nuo 2008m. sausio mėn. – 800lt. Kuo
daugiau pajamų gaus Lietuvos gyventojai, tuo daugiau viešbutis turės
klientų.

• Socialinė ir kultūrinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas,
atspindintis visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų
įgyvendinimui. Šią aplinką apibūdina demografinės aplinkos pokyčiai.
Kadangi Lietuvoje gimstamumas yra nedidelis, o pensinio amžiaus piliečių
yra daugiau, norėčiau paminėti, kad viešbutis yra pritaikytas tokio amžiaus
gyventojams, nes senjorai iš Vokietijos, čia puikiai leidžia laiką.
Taip pat šiai aplinkai turi įtakos gyventojų migracija. Taigi
pasikeitus gyventojų skaičiui ir tikintis, jog rinka plėsis galima sulaukti
kuo daugiau klientų, kurie padėtų gerinti paslaugų kokybę, padaryti
vienokią ar kitokią paslaugą paklausią.

• Politinė ir teisinė aplinka – marketingo makroaplinkos
elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir
teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones.
Teisės aktai nustato įmonių, jų filialų, atstovybių ir …pan.
steigimo, registravimo, perregistravimo, reorganizavimo,
likvidavimo tvarką, nustato licencijų išdavimo tvarką. Taip pat
priskiriami teisės aktai, turintys tiesioginį ryšį su įmonės
marketingu, formuojantys jos mikroaplinką, t.y.
reglamentuojantys santykius su tiekėjais, pirkėjais,
konkurentais. Iš jų paminėtini prekių kokybę, jų saugą,
įpakavimą, ženklinimą, kainų nustatymą, reklaminę veiklą
reglamentuojantys dokumentai.
Apgyvendinimo įmonių steigimą ir veiklą reglamentuoja daug teisės
aktų. Keli iš jų:
• Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Turizmo įstatymo
pakeitimo įstatymas;
• Darbo kodeksas. Darbo kodekso pakeitimai.
• Higienos normos;
• Buchalterinės apskaitos įstatymas;

• Mokslinė ir technologinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos
elementas, apimantis mokslo, žinių ir technologijų įtaką
marketingui. Mokslinėje technologinėje aplinkoje pastebimos
tokios tendencijos: techninės pažangos spartėjimas, kuris padeda
kuo geriau ir tiksliau aptarnauti klientą, pvz.: sąskaitų
išrašymas kompiuteriu, neribotos naujovių galimybės. Darbuotojai
dirbantys apgyvendinimo sferoje turi būti kvalifikuoti,
susipažinę su naujomis technologijomis.

• Gamtinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas,
apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir
aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir
veiksmams. Kadangi viešbutis ,,….“ yra Kuršių marių regione,
netoli Baltijos jūros, tai gamtinė aplinka, jam yra palanki.

VIEŠBUČIO „…..“ MIKROAPLINKOS ANALIZĖ

Marketingo mikroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurioms įmonė,
siekdama savo tikslų, gali daryti dalinę įtaką. Mikroaplinką sudaro:
pirkėjai, konkurentai, pardavimo tarpininkai ir pagalbininkai, tiekėjai.
Pirkėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, norintis iš kito asmens
įsigyti prekę ar paslaugą ir įsipareigojantis už ją sumokėti nustatytą
pinigų sumą. Viešbučio pirkėjai yra pavieniai asmenys, norintys pailsėti ar
tiesiog pernakvoti vieną naktį, taip pat grupės turistų, šeimos. Taigi
įmonė norėdama prisitraukti kuo daugiau klientų taiko nuolaidas pvz.
taikomos nuolaidos kelionių agentūroms, pasirašiusioms su viešbučiu
sutartis dėl turistų apgyvendinimo ir maitinimo.
Konkurentai – tai rinkos dalyviai, siūlantys potencialiems pirkėjams
tuos pačius ar panašius poreikius tenkinančias prekes ar paslaugas.
Viešbučio „….“ teikia apgyvendinimo, maitinimo bei konferencijų
organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, vadinasi tiesioginiai jos
konkurentai analogiškas paslaugas teikiančios įmonės.
Iš visų Neringos mieste veikiančių apgyvendinimo įmonių, pagrindiniai
konkurentai – viešbučiai esantys Nidoje bei teikiantys panašios kokybės
pagyvendinimo, maitinimo bei konferencijų organizavimo bei aptarnavimo
paslaugas: ,,Linėja“, ,,Nidus“, ,,Nidos Smiltė“, ,,Litorina“. Be šių, jau
paminėtų konkurentų, galima teigti, kad visi Nidoje gyventojai, kurie savo
namuose apgyvendina turistus yra konkurentai viešbučiui „……“.
Konkurencija naudinga vartotojams. Nes konkuruodamos įmonės stengiasi
teikti kuo geresnes paslaugas…. 6. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINĖS RINKOS PASIRINKIMAS
Segmentavimas – rinkos suskirstymas į atskiras identifikuojamas
dalis. Rinkos segmentas – tai pagal tam tikrą požymį išskirta rinkos dalis,
kai iš tai daliai priklausančių pirkėjų tikimasi vienodos reakcijos į
rinkodaros veiksmus. Rinkos segmentavimas pradedamas nuo rinkos tyrimo,
kurio tikslas – rinkos dalies išskyrimas į atitinkamas grupes (segmentus).
Tikslinė rinka – tai vartotojų grupė, turinti panašių poreikių, į kuriuos
orientuodamasi įmonė kuria marketingo kompleksą. Rinką galima segmentuoti
pagal daugelį kriterijų, tačiau specialistai siūlo keturis pagrindinius
rinkos segmentavimo kriterijus:
• Geografinis kriterijus – daugiausiai viešbutis ,,….” susilaukia
svečių iš Lietuvos ir Vokietijos miestų.
• Demografinis kriterijus – viešbučio paslaugom naudojosi įvairaus
amžiaus svečiai: vokiečių senjorai, vidutinio amžiaus šeimos. Dauguma
svečių buvo didesnias pajamas gaunantys asmenys.
• Psichografinis kriterijus – psichografinis rinkos segmentavimas
remiasi vartotojų suskirstymu į grupes pagal psichologinius požymius.
• Vartotojo elgsena – tai naudojimo dažnumas, laukiama nauda, paslaugos
paskirtis, lojalumas, jautrumas kainos pokyčiams. Viešbutis turi savo
lojalius klientus, kurie kasmet vasarą apsistoja viešbutyje. 7. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSAS
Marketingo kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir
sprendimų, kuriais siekiama patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti
įmonės marketingo tikslus. Tai:
– Prekė,
– Kaina,
– Paskirstymas,
– Rėmimas. 7.1. Įmonės teikiamos paslaugos
Prekė – visa tai, kas gali patenkinti poreikį ir siūloma rinkai,
siekiant sudominti, paskatinti įsigyti ir vartoti ar naudoti. Viešbutis
,,……“ pardavinėja ne prekę, o paslaugą, kuri tenkina vartotojo
poreikius ir yra neapčiuopiama, ne taip kaip prekė. Įmonė teikia
apgyvendinimo, maitinimo ir konferencijų rengimo paslaugas. 7.2. Kainų nustatymo metodai ir strategijos
Kaina – pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą, arba vertybių
suma, kurią vartotojai išmaino į teisę turėti arba vartoti produktą ar
naudotis paslauga.
Dauguma viešbučių naudojasi konkurenciniais kainų nustatymo būdais,
kad į tai atsižvelgdami galėtų tinkamai koreguoti savo kainas. Tam tikroje
rinkoje pirmaujantys viešbutis nustato sąlygas savo konkurentams, kurie
atitinkamai reaguoja į jo veiksmus. Rinkoje lyderiaujančių pozicijų
neužimantys viešbučiai linkę reaguoti, o ne patys imtis iniciatyvos plėsti
klientų aptarnavimo galimybes. Viešbučio žvaigždučių skaičius, kambarių
dydis, interjeras, vaizdas pro langą taip pat lemia kainą.
Viešbutis ,,…“ kainą nustato pagal sezoniškumą, kambarių tipą
(vienvietis, dvivietis, apartamentai ar kambarys su mini virtuve). Kadangi
svečių poreikiai labai nevienodi, kambarių kainos irgi labai įvairios.
Nevienodomis kainomis ir nuolaidomis viešbutis siekia priartinti produktą
prie vartotojų rinkos. Kadangi viešbutis bendradarbiauja su agentūromis ir
nori pritraukti naujas bendroves, jis siūlo 10 – 15 % nuolaidą. ,,……”
priima grupes, todėl joms siūlo 20 – 25 % nuolaidą. 7.3. Paskirstymas
Paskirstymas – marketingo komplekso elementas, kuris apima
sprendimus ir veiksmus susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki
vartotojo. Paskirstymas yra dvejopas: tiesioginis – gamintojas savo prekes
pateikia vartotojui pats (per savus prekių pardavimo padalinius bei
specialius darbuotojus arba per savarankiškus tarpininkus, veikiančius
pagal gamybos įmonės nurodymus ir jos interesais) ir netiesioginis – prekės
pas vartotoją patenka per pardavimo tarpininkus (didmeninė ir mažmeninės
prekybos įmones).
Viešbučio ,,…..“ paskirstymas vyksta tiesiogiai ir netiesiogiai:
jo paslaugas pardavinėja agentūros ir klientai rezervuoja kambarius patys –
telefonu, elektroniniu paštu ar atėję į viešbučio priėmimo skyrių. 7.4. Rėmimas: reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai
su visuomene
Kad įmonė sėkmingai gyvuotų jai būtina komunikuoti su visuomene,
komunikacijos procesas – tai veiksmai, kuriais informacijos siuntėjas
siekia paveikti jos gavėją ir sukelti pageidaujamą reakciją.
Reklama – kaip objektas yra informacija, skirta paveikti
potencialius pirkėjus (vartotojus, tikslinę grupę) atlikti įvairius
veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Viešbutis
,,…..“ turi savo internetinį puslapį, taip pat reklamuojasi Nidos turizmo
informacijos centre, kiekvienais metais važiuoja į turizmo parodas
Lietuvoje bei užsienyje, brošiūrose.
Asmeninis pardavimas – tai asmeninis bendravimas siekiant įtikinti
potencialų pirkėją nupirkti siūlomą prekę. Viešbučiui tai teikia daugiau
lankstumo galimybių (pastangas ir veiksmus galima priderinti prie
individualių pirkėjų reikmių, elgsenos, pažiūrų ir įsitikinimų), pardavimo
pastangos sutelkiamos tik į potencialius pirkėjus (išvengiama nenaudingų
laiko, piniginių, materialinių sąnaudų) bei pastangos užsibaigia paslaugos
(kambario) pardavimu.
Pardavimų skatinimas – tai visuma į pirkėjus nukreiptų skatinamojo
pobūdžio veiksmų, sudarančių palankias sąlygas prekei įsigyti. Viešbutis
,,….“ puikiai pritaiko šį metodą savo svečiams: pastoviems klientams
taiko nuolaidas, siūlo specialių pasiūlymų rinkinių kainas.
Ryšiai su visuomene – veikla, kuria siekiama visuomenėje ar tam
tikrose jos grupėse suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti
pasitikėjimo bei supratimo atmosferą. Viešbutis savo klientams siunčia
pasiūlymus, sveikinimus švenčių progomis. 8. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS
Viešbutis ,,……“ sėkmingai dirba sezono laikotarpiu (nuo gegužės
iki spalio mėn.), kadangi Nida yra kurortinis miestas, tai daugiausiai
turistų būna būtent šiuo metu. Todėl įmonė neplanuoja plėstis, tik žada
renovuoti kambarius. 9. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAI
Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai yra svečių, apsigyvenančių
jame, skaičius bei apsilankančių restorane skaičius. Kad būtų aiškiau ar
įmonės veikla yra pelninga yra ruošiamos pelno – nuostolio ataskaitos,
apyvarta. Nuostolio ataskaitos parodo ar įmonė dirbo pelningai ar
nuostolingai. 10. KOKYBĖS LAIDAVIMO SISTEMA
Viešbučio – restorano ,,…….“ kokybės laidavimo sistema – tai
įsivertinimo, vertinimo ir tobulinimo veiklų visuma, užtikrinanti kokybės
laidavimo sistemos efektyvumą visuose lygmenyse, siekiant ir išlaikant
aukštus veiklos rezultatus, atitinkančius viešbučio misijos ir vizijos
iškeltus tikslus.
Viešbutis yra trijų žvaigždučių. Mano nuomone, kokybės laidavimo
sistema priklauso ne tik nuo kambarių esančių viešbutyje, bet ir nuo
restorano, kuriame klientai praleisdavo daug laisvo laiko. Kadangi
restorane pateikiami gurmaniški patiekalai.
Taip pat paslaugų laidavimo sistema priklauso nuo aptarnaujančio
personalo, todėl visi dirbantys viešbutyje stengdavos suteikti malonią
aplinką viešbučio svečiams. 11. DARBAS SU KLIENTAIS
Kaip ir kiekvienai įmonei, taip ir viešbučiui,,….“, rūpi kiekvienas
klientas. Todėl direktorė priimdama naują darbuotoją pirmiausiai išbando
jį. Darbuotojai turi būti mandagūs, paslaugūs ir pagarbūs su klientais.
,,Labas rytas“, ,,laba diena“, ,, labas vakaras“, ,,prašom“, ,,ačiū“ – turi
būti nuolat vartojami žodžiai. Taip pat darbuotojui labai svarbi šypsena,
kalbėti reikia aiškiai, maloniu balsu. Ne vien verbalinė kalba turi būti
maloni, bet ir neverbalinė – laikysena tiesi, judesiai neįžūlūs. 12.1. Identifikuoti įmonėje pastebėtą problemą ir pasiūlyti jos sprendimo
būdus
Atlikdama praktiką viešbutyje ,,….“ pastebėjau vieną problemą – tai
darbuotojų stygius. Nors ši problema būdavo išsprendžiama, darbuotojai
vieni kitiems padėdavo, kai prireikdavo. Tačiau atlikdama praktiką
pakalbėjau su direktorę apie šią problemą ir ji sakė atsižvelgt į mano
pasiūlymą. 12.2. Aprašyti komunikavimo su įmonės klientais situaciją ir galimus jos
sprendimo būdus
Atlikdama praktika susidūriau tik su viena komunikavimo su viešbučio
klientais problema – tai vokiečių kalbos nemokėjimu, kadangi viešbutyje
būdavo daug vokiečių turistų. Tačiau lengvai išspręsdavau šią problemą,
susikalbėdavau anglų arba rusų kalba. Taip pat būdavo tokių komunikavimo
problemų, jog atvažiavęs klientas neprisimena kieno pavardę ar vardu
rezervavo kambarį, tokiu atveju jei yra laisvų kambarių klientui reikėdavo
parodyti jį ir jei jis sutinka, apgyvendinti. 13.PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS, PASIŪLYMAI
Praktikos metu atsakingai lankiau praktikos atlikimo vietą visu
praktikos atlikimo laiku, kruopščiai vykdžiau visas viešbučio direktorės
bei vyr. administratorės pavestas užduotis, laikiausi įstaigos nuostatų ir
darbo tvarkos nustatytų taisyklių, stengiausi įgauti kuo daugiau žinių bei
kompetencijos, panaudodama žinias, įgytas paskaitų metu. Susipažinau su
įmonės atliekamomis funkcijomis, valdymo struktūra, darbuotojų
pareigybinėmis instrukcijomis. Taip pat ugdžiau darbo komandoje įgūdžius,
savarankiškai rinkau, sisteminau ir analizavau informaciją. Taip pat
susipažinau su kambarių ūkių, jų tvarkymu. Stengiausi kuo turiningiau
išnaudoti praktikai skirtą laiką, nes mano manymu žinias įgytas profesinės
praktikos metu galėsiu panaudoti ateityje dirbdama darbe, taip pat ir
moksluose.
Mano praktika buvo įvertinta puikiai.
Mano pasiūlymai yra toks, jog praktikos metu norėjosi įvairesnių
užduočių. Taip pat turiu pasiūlymą įmonei: reikėtų atnaujinti internetinę
svetainę, nes joje mažai informacijos apie patį viešbutį. IŠVADOS
Savo trečiosios praktikos metu, kurią atlikau viešbutyje – restorane
,,……“, susipažinau su įmonės valdymo struktūra, darbuotojų
pareigybinėmis funkcijomis. Taip pat išmokau įvertinti stipriąsias ir
silpnąsias veiklos sritis bei konkurencinę aplinką, ugdyti darbo komandoje
įgūdžius, identifikuoti problemas įmonėje ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.
Rašydama praktikos ataskaitą įvykdžiau sau užsibrėžtus uždavinius:
aprašiau bendrą įmonės charakteristiką, įmonės veiklos rūšis, jos siūlomas
paslaugas, įmonės valdymo struktūrą. Taip pat aprašiau darbuotojų darbo
standartus, už ką jie atsakingi, apmokėjimo bei skatinimo sistemas.
Išnagrinėjau marketingo makro ir mikro aplinkas bei marketingo kompleksą,
rinkos segmentavimą ir tikslinę rinką. Savo darbe aprašiau įmonės veiklos
planavimą, veiklos rodiklius ir jų apskaičiavimą, kokybės laidavimo sistemą
įmonėje. Taip pat kaip darbuotojai turi elgtis su klientais. Praktikos metu
identifikavau įmonėje pastebėtą problemą ir pasiūliau jos sprendimo būdą.
Praktikos ataskaitoje aprašiau komunikavimo su įmonės klientais situaciją
ir galimus sprendimo būdus. Taip pat pateikiau praktikos įvertinimą,
pasiūlymus, darbo išvadas bei informacijos šaltinių sąrašą.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. http://lt.wikipedia.org/wiki/Segmentavimas
2. Viešbučių valdymas. R. Miknius, 2007, Vilnius
3. www.neringahotels.lt

———————–

Ūkvedys

Priėmimo skyriaus darbuotojos

Virtuvės darbuotojai

Restorano darbuotojai

Vyr. administratorė

Kambarinės

Direktorė