7 sėkmingo žmogaus ypatybės

Kas paneigs, kad skaičius 7 – magiškas ir reikšmingas? Jis dažnai įgyja simbolinę prasmę lietuvių liaudies kūryboje, minimas religiniuose raštuose ir net mūsų kasdienybėje vartojamas su gilesnėmis, nei vien skaitmens, potekstėmis. Štai neseniai mane pasiekė informacija apie Stephen Covey aprašytas SEPTYNIAS sėkmingo žmogaus ypatybes.

Kuris gi nenori būti sėkmingas..? Tad pamaniau, pasidomėsiu, kuo gi, anot S. Covey, pasižymi ar turi pasižymėti tie, kuriuos vadiname sėkmingais. Juk ne kas kitas, o patys tvarkome savo likimą. Tad žinoti bent nedideles gaires, kur link reikia judėti, kad viskas klostytųsi geriau ir šauniau, tikrai verta. Taigi Jūsų dėmesiui – septyni pagrindiniai sėkmingųjų bruožai. Beje, aš netgi turėjau pakankamai įžūlumo kai kuriuos jų pakomentuoti iš savo “varpinės”.

1 bruožas: būk iniciatyvus ir veiksnus.

Iniciatyvumas – tai gebėjimas imtis kontroliuoti aplinką ankčiau, nei ji ima kontroliuoti tave. Tai ryžtas, užtikrintas spendimų priėmimas bei galia apsispręsti, įvertinus aplinkybes, sąlygas, stimulus.

Kitaip tariant, iniciatyvus žmogus nelaukia, kol Likimas, Dievas, Kažkas Tokio ištemps jį už ausų iš netikusios situacijos. Jis pats imasi srėbti košę ir žino, kad tiks pats gali sau padėti. Kaltinti APLINKĄ gal ir patogu, tačiau norint būti sėkmingam, reikia nelaukti malonių, o pačiam jas kurti.

2 bruožas: pradėk žinodamas, kur tavo minties pabaiga

Tai – asmeninė lyderystė, susijusi su gebėjimu apsibrėžti savo aiškius tikslus. Privalu ugdytis įpročius, padedančius koncentruotis į tikslą. Taip sukuriamas tvirtas pagrindas judėjimui teisinga linkme be išorės trukdžių.

Taigi sėkmingi žmonės gerai žino savo tiklus ir moka koncentruotis į jų siekimą. Tai nėra vien gebėjimas –  tai įprotis, kuris padeda neisimušti iš vėžių.

3 bruožas: pirmą atlik pirmą

Covey’us tai vadina asmenine vadyba. Gebėjimas organizuoti ir vykdyti savo veiklą tikslo link. Taigi antrasis bruožas svarbus tuo, kad padeda susidėlioti planus savo galvoje, o trečiasis – įgalina mus veikti. Ir veikti gerai.

4 bruožas: galvok apie abipusę naudą

Tarpasmeninė lyderystė. Ji būtina, nes visi laimėjimai didžia dalimi priklauso nuo sėkmingo bendradarbiavimo su kitais. Pagal Covey’ų, ypatybė “Galvok apie kitus” yra paremta prielaida apie bendrą naudą. Bendradarbiavimas daug lengviau atneša sėkmę, nei kraštutiniai susidūrimai “laimėti arba pralaimėti”.

Žodžiu, šioje vietoje lengvausiai galime pritaikyti posakį “vienas lauke ne karys”. Tik dirbdant komandoje galima pasiekti šaunių rezultatų, o komandiniame darbe negalima koncentruotis tik į save.

5 bruožas: pirmiau siek suprasti, o tik tada – būti suprastas

Tai viena iš moderniųjų laikų maximų. Tai nepaprastai galinga komunikacijos ypatybė. Galvoti apie kitą – regis, taip paprasta. Tačiau labai dažnai sunkiai įgyvendinama, nes pokalbio metu stengiamės ginkdie nepalikti savo tiesų nesuprastų. Tačiau, anot Covey’aus, atidumas tam, ką sako kitas, padeda susikalbėti.

6 bruožas: būk sinergiškas

Visuma yra geriau, nei atskirų dalių suma. Taigi svarbu darbą organizuoti atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Sėkmingieji moka komandos nariuose įžvelgti ir panaudoti būtent tas savybes, kurios yra geriausiai išvystytos ir gali būti naudingiausiai pritaikytos konkrečiame darbe.

7 bruožas: nuolat atsinaujink

Tai ypatybė, nuo kurios stipriai priklauso ir likusios šešios. Asmenybė nėra statiška, ji nuolat kinta, tad jai nuolat reikia peno ir medžiagos augimui. Covey’us skirtos asmenybę į keturias dalis – dvasinę, protinę, fizinę ir socialinę/emocinę – ir teigia, kad visoms joms reikia nuolatinės priežiūros ir “maitinimo”, kad galėtų augti.

Blogiausia, ką galime padaryti, tai tapti statiški, prisirišę prie vieno konretaus požiūrio ir nekintantys. Tuomet net geriausiai išlavintos kitos yatybės neatneš daug naudos, nes veiks pagal pasenusį modelį. Todėl būkime atviri patyrimui ir informacijai!

Ši trumpa apžvalga man tik dar kartą priminė, kad genealumo nereikia ieškoti toli. Dauguma čia išsakytų tiesų paprastos kaip trys kapeikos. Na kuris gi iš mūsų nežinojo, kad reikia išklausyti kitą..? Visa esmė, kad dažnai pamirštame tas pagrindines bendravimo taisykles ir taip ne tik užkertame sau kelią į sėkmę, bet ir tampame priklausomi nuo aplinkybių.