Teisės skundai

TELŠIŲ APYGARDOS TEISMUI

APELIANTAS: Jonas Jonaitis, gim. 1975 02 14,
gyv. Pavasario 11-30, Mažeikiai
dirb. AB „Mažeikių Nafta“
asmens kodas 37502140157

ATSAKOVAS: Petras Petraitis, gim. 1980 01 05,
gyv. Sodų 7-143, Mažeikiai
bedarbis
asmens kodas 38310050183

APELIACINIS SKUNDAS
/dėl nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo faktinių bylos aplinkybių (vagystės byloje)/

Mažeikių rajono apylinkės teismo 2003 m. gegužes 31 d. nuosprendžiu Petras Petraitis, gimęs 1980 01 05, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs 8 klases, 2000 m. teistas pagal BK 146 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams ir 6 mėnesiems, bausmę atlikęs 2001 m. vasario 23 d., nedirbantis.
P. Petraitis kaltinamas tuo, kad 2003 m. 03 mėn. 12-13 d. naktį, išlaužęs automobilio durų spinelę pavogė audiomagnetolą „Panasonic“, iš viso padaryta žala 130 Lt.
Nuosprendis naikintas ir priimtas naujas apkaltinamasis nuosprendis.
Teismas P. Petraitį išteisino, remdamasis tuo, kad jis kaltas neprisipažinęs, o būtų įrodymų, patvirtinančių jo kaltumą, nesurinkta. Vadinamasis „išėmimo aktas“, kuriuo įformintas magnetolos poėmis iš P. Petraičio buto, neatitinkąs įstatymo reikalavimų, nes Lietuvos Respublikos BPK tokio procesinio veiksmo nenumatąs. Taip pat esą nenumatyta, iš kur buvęs paimtas piršto antspaudas.
Šios nuosprendyje išdėstytos teismo išvados netitinka faktinių bylos aplinkybių (BPK 389 str.) ir išteisinamasis nuosprendis priimtas nepagrįstai.
Parengtinio tyrimo metu iš P. Petraičio buto buvo paimta magnetola. Pats P. Petraitis šį faktą pripažino ir teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad policijos pareigūnai iš jo buto paėmę šį daiktą.
Aš atpažinau savo magnetolą, kurią P. Petraitis pavogė iš mano automobilio.
Iš daktiloskopinės ekspertizės akto matyti, kad ant išlaužtų automobilio durų spynelės piršto pėdsakas padarytas P. Petraičio pirštu.
Teismas i šiuos įrodymus, kurie galėjo esmingai paveikti teismo išvadas, neatsižvelgė. Jis nepagrįstai rėmėsi P. Petraičio, parodymais, duotais teisinamajame posėdyje. Šie jo parodymai yra neteisingi, nes jie neatitinka minėtų įrodymų ir paties P. Petraičio parengtinio tyrimo metu duotų parodymų.
Apklausiamasis parengtinio tyrimo metu P. Petraitis kategoriškai neigė vogęs magnetolą iš automobilio, o pirkęs iš savo pažįstamojo Viliaus. Toks asmuo policijos pareigūnų nebuvo surastas. Nors P. Petraitis paaiškino, kad su Viliumi dažnai susitikdavęs, bet negalėjo pasakyti jo pavardės ir adreso. Apie tariamą Vilių jis nieko nepasakojo savo draugams, jiems neminėjo, kad pirkęs iš jo magnetolą,
Šie faktai rodo, kad neteisingus paaiškinimus P. Petraitis davė, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės, o jo kaltumas byloje surinktais įrodymais yra nustatytas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 366 str. 1 d., prašau:
Telšių apygardos teismo 2003 m. gegužės 31 d. nuosprendį panaikinti dėl teismo išvadų neatitikimo faktinių bylos aplinkybių ir priimti naują nuosprendį: pripažinti P. Petraitį kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 271 str. 2 d., ir nuteisti jį laisvės atėmimu 4 metams, atliekant bausmę griežto rėžimo pataisos darbų kolonijoje.

2003-06-06
Parašas

MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMUI

IEŠKOVAS: Jonas Jonaitis, gim. 1975 02 14,
gyv. Pavasario 11-30, Mažeikiai
dirb. AB „Mažeikių Nafta“
asmens kodas 37502140157

ATSAKOVAS: Petras Petraitis, gim. 1983 10 05,
gyv. Sodų 7-143, Mažeikiai
bedarbis
asmens kodas 38310050183

Byla bus vedama be advokato

IEŠKININIS PAREIŠKIMAS

Ieškinio suma: 130 Lt.

Š.m. kovo 12 d. 1900 val. parvažiavau į Pavasario 11 namo kiemą ir palikau automobilį Wolksvagen Golf valstybinis numeris FLG 204, stovėti nakčiai. Užrakinau automobilio dureles ir neįjungiau signalizacijos. Ryte 600 val. Pastebėjau, kad yra atidarytos automobilio durelės, o iš automobilio pavogta audiomagnetola „Panasonic“ ir išlaužtos automobilio durų užraktas. Vagystės metu man buvo padaryta žala: audiomagnetola 70 Lt vertės ir užraktas durelių 30 Lt. Dėl vagystės kreipiausi į Mažeikių rajono PK. Pareigūnai surado įtariamąjį vagyste Petrą Petraitį, gyv. Sodų 7-143.
Remiantis anksčiau išdėstytu ir LR CK 6.263; 6.281 Prašau Teismą: 1) iš piliečio Petro Petraičio priteisti 100 Lt, už man padarytą žalą ir už remontą. Viso:130 Lt. 2) Priteisti iš atsakovo Petro Petraičio visas Teismo išlaidas.
Pridedu:
1 čekius už mašinos remontą
2 pirktų automobilio dalių čekius
3 policijos nutarimo kopiją.

Parašas
2003 03 31

PRAŠYMAS
Mažeikių rajono
Policijos komisariato 2003 m. 03 mėn. 13 d.
Vyresniajam komisarui
A. Markevičiu

Jonas Jonaitis
Pavasario 11 – 30, Mažeikiai
AB „Mažeikių Nafta“
37502140157

Š.m. kovo 12 d. 1900 val. parvažiavau į Pavasario 11 namo kiemą ir palikau automobilį Wolksvagen Golf valstybinis numeris FLG 204, stovėti nakčiai. Užrakinau automobilio dureles ir neįjungiau signalizacijos. Ryte 600 val. Pastebėjau, kad yra atidarytos automobilio durelės, o iš automobilio pavogta audiomagnetola „Panasonic“ ir išlaužtos automobilio durų užraktas. Magnetola „Panasonic“ buvo nenauja, ji turėjo ypatingą žymę pagal kurią atpažinčiau (nulaužta rankenėlė). Vagystės metu man padaryta žymi materialinė žala, audiomagnetola verta 70 Lt, (jos dokumentus turiu), o sulaužytas automobilio durų užraktas 30 Lt. Kas galėjo padaryti šį nusikaltimą nežinau, liudininkų neturiu.
Pridedu audiomagnetolos „ Panasonic” techninį pasą.

Parašas

LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI

KASATORIUS: Jonas Jonaitis, gim. 1975 02 14,
gyv. Pavasario 11-30, Mažeikiai
dirb. AB „Mažeikių Nafta“
asmens kodas 37502140157

ATSAKOVAS: Petras Petraitis, gim. 1980 01 05,
gyv. Sodų 7-143, Mažeikiai
bedarbis
asmens kodas 38310050183

KASACINIS SKUNDAS
/dėl Mažeikių miesto apylinkės teismo 2002-04-06 sprendimo ir 2003-06-10 Telšių apygardos teismo sprendimo panaikinimo/
2003-03-31 d. aš, kasatorius su ieškininiu pareiškimu kreipiausi į Mažeikių miesto apylinkės teismą dėl žalos atlyginimo.
Iškininiame pareiškime nurodžiau, kad š.m. kovo 12 d. 1900 val. parvažiavau į Pavasario 11 namo kiemą ir palikau automobilį Wolksvagen Golf valstybinis numeris FLG 204, stovėti nakčiai. Užrakinau automobilio dureles ir neįjungiau signalizacijos. Ryte 600 val. Pastebėjau, kad yra atidarytos automobilio durelės, o iš automobilio pavogta audiomagnetola „Panasonic“ ir išlaužtos automobilio durų užraktas. Vagystės metu man buvo padaryta žala: audiomagnetola 70 Lt vertės ir užraktas durelių 30 Lt. Dėl vagystės kreipiausi į Mažeikių rajono PK. Pareigūnai surado įtariamąjį vagyste Petrą Petraitį, gyv. Sodų 7-143.
Mažeikių miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs bylą 2003-04-06 priėmė sprendimą, kuriuo mano ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.
2003-06-06 d. su apeliaciniu skundu kreipiausi į Telšių apygardos teismą, prašydamas panaikinti Mažeikių miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kutiuo aš pakeičiau atsakomybės rūšį, sikdamas ne tik žalos atlyginimo, bet ir laisvės atemimo iki 4 metų.
2003-06-10 d. Telšių apygardos teismas išnagrinėjęs apeliacinį skundą priėmė sprendimą, kuriuo paliko galioti Mažeikių miesto apylinkės teismo sprendimą.
Toks teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, byla išnagrinėta neobjektyviai, todėl sprendimas yra naikintinas, dėl sekančių motyvų:
Mažeikių miesto apylinkės teismas priimdamas sprendimą visai neįvertino mano pateiktų įrodymų. Teismas P. Petraitį išteisino, remdamasis tuo, kad jis kaltas neprisipažinęs, o būtų įrodymų, patvirtinančių jo kaltumą, nesurinkta. Vadinamasis „išėmimo aktas“, kuriuo įformintas magnetolos poėmis iš P. Petraičio buto, neatitinkąs įstatymo reikalavimų, nes Lietuvos Respublikos BPK tokio procesinio veiksmo nenumatąs. Taip pat esą nenumatyta, iš kur buvęs paimtas piršto antspaudas, todėl sprendimas yra naikintinas.
Telšių apygardos teismas taip pat visai nevertino mano įrodymų priimant sprendimą. Jie priimdami nuosprendį teip pat tikėjo kaltinamojo pasisakymu, kad kaltės nepripažįstąs, todėl sprendimas yra naikintinas.
Teismo prašau:
1) Panaikinti Mažeikių miesto apylinkės teismo 2003-04-06 sprendimą ir Telšių apygardos teismo 2003-06-10 sprendimą, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, ir priimti naują sprendimą – mano ieškinį patenkinti.
2) Priteisti iš atsakovo mano naudai visas turėtas teismo išlaidas.

PRIEDAI: Kasacinio skundo nuorašas, Apeliacinio skundo nuorašas, Iškininio pareiškimo kopija. 2003-04-06 Mažeikių m. apylinkės teismo sprendimo kopija, 2003-06-10 Telšių apygardos teismo sprendimo kopija, žyminio mokesčio kvitas.

2003-05-01 Parašas