Supaprastintas bankroto procesas

[pic]

KAUNO KOLEGIJOS EKONOMIKOS IR TEISĖS FAKULTETO TEISĖS KATEDRA

Bankroto teisinio reguliavimo referatas Supaprastintas bankroto procesas

Kaunas 2004

TURINYS

ĮVADAS 31. KODĖL ĮBĮ ATSIRADO SUPAPRASTINTAS BANKROTO PROCESAS? 4 1.1 SUPAPRASTINTO PROCESO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS 42. KADA TAIKOMAS ĮMONEI SUPAPRASTINTAS BANKROTO PROCESAS 5 2.1 Supaprastinto bankroto proceso atveju numatyta 63. TEISMO PROCEDŪROS KAI TAIKOMAS SUPAPRASTINTAS PROCESAS ĮMONEI 7IŠVADOS 9LITERATŪRA 10

ĮVADAS

Darbo tikslai: • išsiaiškinti kas yra supaprastintas bankroto procesas • kokie šio proceso tikslai, • taikymo ypatybės, • kodėl jis taikomas bankroto proceso metu

Bankrotas kaip procesas turi ir paprastesnes taikymo ypatybes. Kaiįmonės bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, kad įmonė neturiturto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms, teismas galipriimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą.

1. KODĖL ĮBĮ ATSIRADO SUPAPRASTINTAS BANKROTO PROCESAS?

Nuo 2003 m. sausio 1 d. Įsigaliojusiame Įmonių bankroto įstatymopakeitimuose numatytas supaprastintas bankroto procesas. Iki tol Lietuvosbankroto įstatymuose nebuvo kalbama apie šį procesą, tačiau jo reikėjo.Teismai iki tol kol Lietuvos Respublikos Įmonių Bankroto Įstatymas nebuvopapildytas 131 straipsniu neturėdavo pagrindo atsisakyti iškelti bankrotobylą – beturtėms nemokioms įmonėms, kurios neturi lėšų, nes įmonei nebuskur nukreipti išieškoti skolų kreditoriams. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito sukreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatytoįstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyseįmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui pokreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigusutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai(skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Beturtės arba nemokios įmonės užsienio literatūrojeinterpretuojamos įvairiai. Nemoki įmonė tapatinama su bankrutuojančia,todėl šios sąvokos gali būti suprantamos kaip lygiavertės. Beturtė įmonė,kuri negali įvykdyti finansinių įsipareigojimų per tam tikrą laikotarpį

įmonė tampa nemoki, kai jos finansiniai įsipareigojimai viršija įmonėsturto rinkos vertę.

1.1 SUPAPRASTINTO PROCESO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

1. Ši procedūra buvo numatyta siekiant užtikrinti, kad iškėlus bankroto bylą turto neturinčiai bendrovei, pakaktų lėšų jos administravimui ir likvidavimui.

2. Supaprastintas bankroto procesas tai – specialios bankroto procedūros, kai bendrovė neturi turto jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms apmokėti.

Ankščiau iškėlus bankroto bylas visiškai turto neturinčiomsbendrovėms, teismui būdavo sunku surasti administratorių, kuris veltuiadministruotų tokią bendrovę (faktiškai teismai, skirdami administratorių,didesnėms bendrovėms, jam paskirdavo ir kelias „beturtes“ bendroves).

2. KADA TAIKOMAS ĮMONEI SUPAPRASTINTAS BANKROTO PROCESAS

2.1 Supaprastinto bankroto proceso atveju numatyta

• Supaprastintas bankroto procesas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus bet teismas matydamas įmonės padėtį gali nustatyti trumpesnį laikotarpį iki 6 mėnesių ir jo metu bendrovė turi būti likviduojama. Trumpesnį laikotarpį negu metai teismas skiria, jai mato jog įmonei, kuriai taikomas supaprastintas bankroto procesas, sekasi gerai. Jeigu įmonėje susikaupia du kartus daugiau lėšų, tai iš supaprastinto proceso įmonė pereina į normalų bankroto procesą. Likviduojama įmonė – tai procesas kurio metu, įmonė pripažįstama bankrutavusia. • Likvidavimo procedūros metu, negali būti taikos sutarties • Supaprastinto bankroto proceso metu įstatymo kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus turto pardavimo klausimus sprendžia teismas bankroto procese kreditorių susirinkimai šaukiami, o supaprastintame procese nešaukiami. • Supaprastintas bankroto procesas gali būti taikomas bankroto bylos nagrinėjimui tose įmonėse, kuriose turto nėra arba (nustato teismas arba administratorius) kai jo neužtenka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. • Supaprastintas bankroto procesas gali būti taikomas ir tais atvejais, kai bankroto iniciatyva byla iš reikalavimų dėl neišmokėto darbo užmokesčio arba darbuotojui padarytos žalos atlyginimo.

3. TEISMO PROCEDŪROS KAI TAIKOMAS SUPAPRASTINTAS PROCESAS ĮMONEI

Teismas, priėmęs nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto

procesą, privalo: 1. Informaciją apie teismo nutartį taikyti įmonei supaprastintąbankroto procesą nedelsdamas pateikti juridinių asmenų registrui, įmonei,kreditoriams ir Vyriausybės įgaliotai institucijai paskelbti „Valstybėsžinių“ priede „Informaciniai pranešimai“; Iš esmės tai procedūra kuri nesiskiria nuo bankroto procesoprocedūros įspėti visuomenę apie įmonės krizę, supaprastinto proceso metutaip pat.
Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 646 žodžiai iš 1285 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?