Vilemas Kapas “Šiaurės pakrantėj”

Vilemas Kapas „Šiaurės Pakrantėje“ KŪRINIO ANALIZĖ Estijos chorinė literatūra XVI a. pabaigoje Estijoje paplito liuteronų tikėjimas. Jo skleidėjai reikalavo, kad bažnytinių apiegų metu visi maldininkai giedotų protestantiškus choraluis. Nuo 1740m. iš Vokietijos į Estiją prasiskverbė „hernhutų“ (brolių draugija) judėjimas. Hernhutai skatino giesmių giedojimą choru, mokė muzikos rašto, groti instrumentais. Chorinių tradicijų formavimąsi taip pat skatino … Peržiūrėti…