Statybvietes ruosimas. Pagrindiniai darbai

Turinys:

Įvadas 1
1. Laisvės aikštės rekonstrukcija 2
2. Statybvietės paruošimas 2
3. Konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimas 3
4. Teritorijos planavimas 3
5. Rekonstrukcija ir teritorijos tvarkymas 4
6. Trinkerlių klojimas 4
6.2 Pagrindo ruošimas 5
6.3 Atramos grįstai dangai paruošimas 5
6.4 Taisyklingas klojimas 5
6.5 Įrangos trinkelių klojimui pasirinkimas 6
6.6 Galutinis paviršiaus apdirbimas 6
7. Monolitinės konstrukcijos 6
8. Granito plokštės 7
9. Paminklas Juozui Miltiniui 8
Priedas 9
Informacijos šaltiniai 10ĮVADAS
AB “Iglus” įregistruota 1992 m. kovo mėn. 28 d. Panevėžyje. Įmonei suteiktas atestatas atlikti statinio dalies projektavimo bei statinio ir statinio dalies statybos darbus. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, inžineriniai tinklai, nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės. Šiuo metu yra daug rekonstruojamu ir statomu objektu AB “Iglus”. Rekonstruojamos: daarbo biržos (Visagine, Biržuose, Linkuvoje) laisvės aikštė. Statoma gamykla- Ramygalos g. Vilniaus banko remontas (Šiauliuose) ir daug kitų objektų. AB “Iglus” statybininkai naudojasi naujausiomis technologijomis atliekant statybinius darbus, pažangiausiomis technologijomis siekiant pagerinti darbo našumą. Siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius, įmonė didžiausią dėmesį skiria statybos proceso kokybės priežiūros tobulinimui.

Kokybės politikoje apibrėžti pagrindiniai bendrovės kokybės principai, tikslai ir strategija. AB “Iglus” kokybės politikos tikslas – patenkinti klientų lūkesčius ir pateisinti parodytą pasitikėjimą, sutartu laiku kvalifikuotai atliekant darbus. Tam, kad būtų galima pasiekti užžsibrėžtus tikslus AB “Iglus” įdiegta šią dieną reikalavimus atitinkanti tarptautinė kokybės valdymo sistema ISO 9001-2000.
VEIKLA
• Bendrieji statybos darbai
• Specialieji statybos darbai
• Mechanikos darbai
• Pastatų ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas
• Šilumos ir karšto vandens gamyba (šilumos punktai iki 2 MW galios)
• Šildymo, vė

ėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimai
• Elektrotechnikos (elektros energijos perdavimo, skirstyklų ir pastočių iki 10 kV) įrengimai
• Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių tvarkymo darbai
PARTNERIAI
UAB „LANKMETA”; UAB „VĖJO TILTAS”; UAB „VAIGLUS”; UAB „LUGAS”; UAB „BETONITAS”; UAB „STATYBŲ MECHANIKA”; UAB „DAILISTUS”
RAKTINIAI ŽODŽIAI
statybos darbai, mechanikos darbai, elektros energijos pastotės, vandentiekis, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas

.
AB “Iglus” pripažinta viena saugiausių rangovų šalyje 1. Laisvės aikštės rekonstrukcija
Aš praktiką atlikau AB „Iglus” rekonstruojamoje laisvės aikštėje (1 priedas). Iki metų pabaigos turėtų būti baigta Laisvės aikštės rekonstrukcija. Panevėžiečio Seimo nario Gintaro Šileikio iniciatyva susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius pasirašė įsaką skirti 200 tūkstančių litų centrinės miesto aikštės remonto darbams. Iki vasaros tikimasi gauti dar pusantro milijono litų. Panevėžio miesto savivaldybė, rengdamasi režisieriaus J.Miltinio gimimo 100-osioms gimimo metinėms, 2007 metus Panevėžyje paskelbė Teatro metais. Šiai miiestui itin svarbios asmenybės sukakčiai paminėti organizuojama daug renginių ir projektų, pradėtų jau pavasarį. Vienas tokių projektų – Laisvės aikštėje planuojamas pastatyti J.Miltinio paminklas bei sutvarkyta paminklo aplinka – šiaurinė Laisvės aikštės dalis (kartu – ir šalia J.Miltinio dramos teatro esanti Panevėžio apskrities viršininko administracijos valdoma 26 arų teritorija). Numatytus darbus atliks AB „Iglus“. Šios bendrovės darbuotojai betono trinkeles pakeis visame 5,2 tūkst. kvadratinių metrų plote, nuo „Panevėžio“ viešbučio iki J.Miltinio dramos teatro.2. Statybvietės paruošimas
Norint paruošti statybviete statybai, reikia atlikti inžinerinius darbus: išvalyti teritoriją, aptverti st

tatybvietę, apsaugoti nuo paviršinio ir gruntinio vandens, atlikti geodezinį statinių žymėjimą, nutiesti laikinuosius ar nuolatinius kelius, pastatyti laikinuosius buitinius ir kitokius pastatus, nutiesti laikinuo¬sius ar nuolatinius inžinerinius tinklus (elektros, vandentiekio, kanalizacijos, šilumos g ir kt.), įgyvendinti gamtosaugos priemones.
Prieš pradedant statybos procesus, reikia atlikti kai kuriuos inžinerinius darbus. Tai technologinių statybos procesų projektavimas, geodeziniai staty¬bos procesų darbai, paviršinio vandens pašalinimas ir gruntinio vandens pažemi¬nimas, laikinos pagalblnės statybos procesū įrangos sukaupimas.Geodezinis statinių žymėjimas vietovėje su geodeziniais ženklais (jų koordinatėmis, aukščiais ir natūriniais ženklais) – geodezinio žymėjimo pagrin¬das prieš statybos pradžią statytojo perduodamas rangovui.
Statybos metu visais geodezijos darbais rūpinasi statybos imonių geode¬zinės tarnybos arba patys darbų atlikėjai. Laisvės aikštėje pašalinti vadenį nuo paviršiaus buvo gręžiamos duobutės.3.Konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimas
Nenutrūkstamam statybos gamybos procesui užtikrinti būtina. kad statybvietėje būtų reikiamų konstrukcijų ir medžiagų. Jų kiekis statybvietėje turi būti minimalus,tačiau užtikrinantis technologišką statybos vykdymo nuoseklumą. Sukaupti daugiau konstrukcijų ir medžiagų statybvietėje nuostolingą, nes tam reikia lėšų, be to, per ilgesnį sandėliavimo laikotarpį jos sensta arba dėl įvairių priežąsčių apgadinamos. Kai statomi nauji arba rekonstruojami seni pastatai, dažnai statybvietės teritorija yra labai maža, todėl įrengti ten didesnių sandėlių neįmanoma. Tokiais atvejais atvežtas konstrukcijas stengiamasi montuoti tiesiog nuo transporto priemonių, o medžiagoms sandėliuoti įrengiami nedideli sandėliai. Didesni ko
onstrukcijų ir statybinių medžiagų kiekiai, gabenami iš toliau, turi būti statybvietėje, nes dėl įvairių priežasčių tiekimas gali sutrikti. Pvz.: AB „Iglus“ laisvės aikštei granito plokštes gabeno iš Kinijos.
Statybvietėse gali būti įrengiami uždari, pusiau uždari ir atviri sandėliai. Uždari sandėliai turi būti įrengti kiekvienoje statybvietėje. Juose laikomi įrankiai, vinys, dažai, individualios saugos priemonės ir pan. Šių sandėlių dydis priklauso nuo statybos darbų apimties.
Paprastai didžiausią statybvietės plotą užima atviri sandėliai. Juose san¬dėliuojami atmosferos kritulių nebijančios medžiagos ir konstrukcijos: ply¬tos, betoniniai ir gelžbetoniniai gaminiai ir pan. Tokius sandėlius reikia įrengti bokštinio krano veikimo zonoje arba galimose strėlinio krano privažiavimo vietose. Laisvės aikštėje taip pat buvo įrengti atviri sandėliai, ten buvo laikomos trinkelės, granito plokštės ir t.t.4. Teritorijos planavimas.
Laisvės aikštės šiaurinės dalies rekonstrukcija yra visos aikštės dangos keitimo baigiamasis etapas.
Ilgos trapecijos formos Laisvės aikštės erdvė šiaurinėje dalyje baigiasi Elektros gatvės urbanistine kraštine ir lūžusi Dramos teatro link , persilieja į Nevėžio Senvagės panoramą.
Šiuo metu šiaurinėje aikštės zonoje yra likę buvusios Lenino skulptūros pamatai ir granitiniai gėlyno bordiūrai.
Šioje aikštės dalyje tradiciškai organizuojami masiniai miesto renginiai — koncertai miesto šventės , sporto varžybos .Ši aplinkybė lėmė šios aikštės dalies planavimo idėją — teritorijos aukščiais , danga ir eksterjero elementais suformuoti apibendrintą plokštumą tarp Dramos teatro ir viešbučio, tinkamą įvairiems renginių scenarijams. 5. Rekonstrukcija ir
r teritorijos tvarkymas
Likę buvusios Lenino skulptūros pamatai ir gėlynų bordiūrai, teritorijos laiptų pakopos išardomos , teritorija išlyginama pagal aukščių planą.
Aikštės masinių renginių zona organizuojama į žiūrovinę dalį ir septynių pakopų fragmentiško amfiteatro pakylą ties viešbučiu. Žiūrovinės zonos ir Elektros gatvės aukščių skirtumas atremiamas betonine atramine sienute, granito bortu . Prie sienutės aikštės pusėje tvirtinami mediniai suolai.
Rekonstruojamos aikštės dalies pietvakariniame kampe po augančiais vešliais kaštonais projektuojama poilsio aikštelė , atribota nuo gausiai medžiais apželdinto ploto atramine sienute su mediniais suolais.Žalia veja šiame plote išlyginama , apsinuoginusios medžių šaknys užpilamos augaliniu gruntu .
Aikštės erdvėje ties Dramos teatru numatyta vieta režisieriaus Juozo Miltinio skulptūrai. Skulptūra . jos pastatymo architektūrinis – konstruktyvinis sprendimas skulptūros apšvietimas pateikiamas atskirame projekte.
Dramos teatro atraminės sienutės viršus ištiesinamas. Betonuojama gelžbetoninė juosta, į juostą tvirtinamas metalinis turėklas.
Buvusi kalėdinės eglės vieta patraukiama į žiūrovinės aikštės dalies išilginę ašį.
Dramos teatro laiptai, ties Elektros gatve, rekonstruojami. Projektuojami trys septynių pakopų maršai. Pakopos- 40 x 12 cm. Prie teatro sienos tvirtinamas turėklas.
Rekonstruojant laiptus atidengta Dramos teatro siena ir atraminės sienutės, atidengti betoniniai paviršiai apdailinami skeltais akmenimis.

6. Trinkelių klojimas
Pastaraisiais metais vis daugiau kiemų ir šaligatvių Lietuvoje išklojama įvairiaspalvėmis ar vienspalvėmis trinkelėmis.
Deja, ne visada klojimo darbai atliekami taip, kaip to reikalauja taisyklės: pasitaiko technologijos pažeidimų, naudojamos netinkamos medžiagos. Pasitaiko, kad keliai ir šaligatviai pradeda banguoti, įgriūna, o atskiri elementai išsijudina ir subyra. Siekiant šito išvengti, klojant trinkeles reikia laikytis technologinių reikalavimų, naudoti tik tam tinkamas medžiagas ir specialią įrangą.

6.2 Pagrindo paruošimas

Pirmasis darbas turėtų būti žemės, kur bus klojamos trinkelės, sutankinimas. Dėmesį ypač reiktų skirti jo drenavimui. Jei gruntas drėgnas ir nelabai tvirtas, reiktų naudoti specialias geosintetines medžiagas. Kita vertus, jei gruntas smėlėtas, dažnai visiškai nereikia kloti laikančiojo sluoksnio.6.3 Atramos grįstai dangai paruošimas
Skersinis atramos nuolydis turi atitikti skersinį išorinės dangos nuolydį. Atraminio sluoksnio storis būna 2–5 cm. Viršutinės ribos viršyti negalima, nes, veikiant eksploatacinėms apkrovoms, gali deformuotis išorinė danga. Kaip atraminis sluoksnis tinkamiausias yra 0–2 arba 0–4 mm frakcijos smėlis, 1–3 arba 2–5 mm skalda, taip pat trupinto smėlio ir 0–5 mm skaldos mišinys. Stambių dalelyčių dydis neturi viršyti 8 mm.
Atkarpose, kur transportinė apkrova didesnė, kaip jungiamąją atraminio sluoksnio medžiagą rekomenduojama naudoti cementą arba kalkes. Vietose, kurias dengia stogai, atraminio sluoksnio medžiagos paprastai lieka sausos ir birios. Tokiu atveju trinkelės klojamos į sausą skiedinį ir atitinkamą skaldos masę, o baigus darbus visi tarpai tarp trinkelių užpildomi smulkiu smėliu.6.4 Taisyklingas klojimas
Plyteles ar trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant reikiamo dydžio plyšius.
Suspaudžiant paviršių net ir mažiausio klojimo broko pašalinti nepavyks. Tai pasakytina ir apie klojamus akmenis su tarpikliais. Tiesa, tarpiklių negalima vertinti kaip pilnaverčio užpildytų siūlių pakaitalo. Jie gali būti naudojami tik kaip pagalbinė priemonė, siekiant sukurti atitinkamo pločio siūles. Siūlių išsidėstymą ir dydį šalia šaligatvio blokų ir kitų atitveriamųjų elementų ar pastatų būtina planuoti prisilaikant moduliavimo tinklelio. Šiuo atveju reiktų nepamiršti, kad, įvertinus grindinio elementų gamybos technologiją, leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm.
Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas 1–3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai. Kaip grįstų paviršių įrėminimą reikia naudoti į betoną klojamus bordiūrus arba kraštų elementus, kurie dažniausiai ganėtinai patikimai priima dangos kraštų apkrovas. Tokias užtvaras kloja prieš įrengiant išorinę grindinio dalį, kad būtų užkirstas kelias skersiniams nukrypimams ar akmenų sėdimui.
Atsiremiančias į pastatus grindinio atkarpas kloja taip, kad paviršiniai vandenys tekėtų ne prie pastato, o nuo jo. Priešingu atveju būtina numatyti nutekamuosius griovelius ir lietaus vandens kanalizaciją prie pastato.
Pagal DIN 18318 standartą paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių ar plytelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 mm. Tiesa, šio kriterijaus, priklausomai nuo išorinės dangos struktūros, ne visada reikia laikytis. Betoninių trinkelių aukščio skirtumą galima kompensuoti klojant jas į sąlyginai purų smėlingą atraminį sluoksnį.6.5 Įrangos trinkelių klojimui pasirinkimas
Siekiant iš trinkelių iškloti kokybiškus ir ilgaamžius paviršius, tikslinga naudoti šiuolaikinę techniką. Vibracinės plokštės su darbine 130 kg mase ir išcentrine 18–20 kN jėga tinka tankinti grįstus iki 6 cm aukščio paviršius. 8–10 cm aukščio grįstų paviršių tankinimui naudojamos 170–200 kg vibracinės plokštės, kurių išcentrinė jėga ne mažesnė negu 20–30 kN. Dar storesniems grįstiems paviršiams tankinti reikia naudoti nuo 200 iki 600 kg masės vibracines plokštes, turinčias 30–60 kN išcentrinę jėgą. Vibracinėmis plokštėmis ne tik tankinamas gruntas, taip pat ir jungiamasis tranšėjose ar atvirose erdvėse, bet ir sutankinami sunkūs akmenys grįstuose grindiniuose. Vibracines plokštes lengva eksploatuoti, jei naudojamos papildomos standartinės plokštės. Nesunku, naudojantis hidrauline sistema, reguliuoti mašinos judėjimą pirmyn ir atgal, vibracinė plokštė turi elektrinį įjungimą ir papildomus greičio režimus.
Vibracinės plokštės yra kompaktiškos, jų svorio centras yra žemai ir jos turi minimalų darbinį aukštį. Reguliavimo sistema leidžia nesunkiai mašiną pritaikyti bet kokiam grunto tipui. Papildomo greičio režimas leidžia padidinti vibracinės plokštės judėjimo greitį statybų aikštelėje iki 28 m/min. Specialus guminis apvadas, skiriantis viršutinę masyvią mašinos dalį ir vibracinę plokštę, apsaugo įrangą nuo purvo. Vibraciją gerokai susilpnina nuožulnūs amortizatoriai.6.6 Galutinis paviršiaus apdirbimas
Baigtą tankinti išgrystą paviršių reikia apibarstyti smėliu, kuris turi kurį laiką pasilikti ant šio paviršiaus, kad gerai užpildytų visas siūles.
Grindiniai, kuriais juda automobiliai, turi turėti tvirtu ir atspariu užpildu užpildytas siūles, kad postūmio jėga, kurią sukuria ratų apkrova, patikimai būtų perduodama nuo vieno elemento kitam, nes kitaip elementai pradės slinktis iš savo vietų. Ypač aktualus siūlių užpildymas yra mašinų plovimo aikštelėse ir degalinėse. Siūlių plotis neturi būti mažesnis negu 8 mm. Norint parinkti tinkamą užpildančią medžiagą, reikia įvertinti klimato ir eksploatacines sąlygas. Naudojamos bituminės ar analogiškos užpildymo medžiagos išsaugo tam tikrą grindinio paviršiaus elastingumą. 7. Monolitinės konstrukcijos
Dažniausiai monolitinė konstrukcija (betoninė, asfaltinė) arba grindinys iš betono, akmens plokščių, plytų, trinkelių ir t. t.
Monolitiniai betoniniai takeliai patrauklūs tuo, kad jiems galima suteikti bet kokią formą, įmantriausius kreivalinijinius kontūrus. Tokiai dangai pakloti kasamas iki 10-15 cm gylio „lovys“, į dugną beriamas 6-8 cm storio drenažinis skaldos sluoksnis, aplink kraštus daromas medinis klojinys, į kurį liejamas betono mišinys. Kad danga būtų tvirtesnė, virš skaldos galima pakloti specialų takelių tinklą. Nelygu keliui tenkančios apkrovos, naudojamas įvairaus tankumo betonas. Gana tvirtas betoninis mišinys gaminamas iš cemento, stambiagrūdžio smėlio ir skaldos (1:3:2).8.Granito plokštės
Granitas – tai natūrali gamtinė uoliena randama įvairiose pasaulio šalyse. Nuo seno šis akmuo naudojamas statyboje. Puikiai tinka tiek pastatų interjerui, tiek eksterjerui. Degtu arba tašytu paviršiumi jis puošia įvairias dangas, aikštes bei laiptus
Tiekiamas Kinijos granitą ir gaminius iš jo. Kiniško granito rūšių pasirinkimas labai didelis. Kainos, daugelio klientų nuomone, vienos iš mažiausių. Kokybė puiki, nes turi atstovą Kinijoje, kontroliuojantį užsakymus.
Laisvės aikštėje taip pat buvo naudojamos granito plokštės iš Kinijos.

Granito gaminiai:

Granitas – keliaudamas nuo senovės laikų kaip nepakartojamas dvasingas jėgos simbolis žavi savo nepaprastu atsiradimu, nepakartojama spalvų gama. Tik deimantais pjaustoma granito stiprybė nepriklausomai nuo akmens tolesnio apdirbimo įkvepia žmogaus darbą neišblėstančia jėga ir paverčia jį unikaliu bei amžinu.

Granitas – tai natūrali gamtinė uoliena kasama įvairiose pasaulio šalyse. Nuo seno šis akmuo naudojamas statyboje. Puikiai tinka tiek pastatų interjerui, tiek eksterjerui. Degtu arba tašytu paviršiumi jis puošia įvairias lauko dangas, aikštes, laiptus.

Granitas turi ir meninį pritaikomumą neretai naudojamas menininkų, skulptorių darbuose.

9. Paminklas Juozui Miltiniui (2 priedas)
Paminklo Juozui Miltiniui projektas Panevėžio Laisvės aikštės šiaurinėje
dalyje parengtas Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu ir konkursinio
projekto pagrindu. J. Miltinio skulptūra statoma Panevėžio Laisvės aikštės šiaurinėje dalyje
prie jo sodintų medžių sudarančiais ramų foną skulptūrai. Paminklas komponuojamas Laisvės aikštės
ir Panevėžio dramos teatro prieigų skverelio sandūroje. Skulptūra lyg laisvai talpinama ant apvalaus
80 cm. aukščio 9 m. skersmens poliruoto granito plokštėmis dengto pjedestalo, simbolizuojančio
teatro sceną, orientuojant skulptūrą pietvakarių kryptimi. Aikštės dalis apie skulptūrą grindžiama
betono trinkelėmis kaip ir visa aikštė.
J. Miltinio skulptūra papildomai ryškiai apšviečiama koncentruota specialaus prožektoriaus
šviesa ant 10.8 m. aukščio atramos. Gembinis šviestuvas tunėtų asocijuotis su teatriniu apšvietimo
prožektoriumi.
Aikštėje iškils autentiškus bruožus išlaikanti realistinė portretinė skulptūra, kadangi Juozas
Miltinis buvo realistinio- psichologinio teatro šalininkas, sekęs Stanislovskio ir savo mokytojo
Diuleno mokynu, studijavęs Froidą, kitus psichoanalitikus ir taikęs tai savo kūryboje.
Siūloma 2,25 natūros dydžio 210 cm. aukščio figūrinė kompozicija, vaizduojančią režisierių
kėdėje, apmąstantį naują dramos kūrinį ar režisuojantį spektaklį, išlieti bronzoje. Amžininkai liudija
J. Miltinį buvus labai pagarbų rašytam žodžiui. Jis beveik niekada nekeisdavo dramaturgų sukurtų
tekstų, Iaikė tai šventvagyste. Laikui bėgant išryškėjo ypatingas Miltinio prisirišimas prie klasikinės
literatūros ir jos pirminių šaltinių. Tai gi, Miltinį sunku įsivaizduoti be knygos
Pjedestalas liejamas iš monolitinio armuoto g/b ir aptaisomas granito 4
cm. plokštėmis.
Matomi granito plokščių paviršiai poliruojami. Vertikalios ir horizontalios kraštinės granito plokštės ankeruojamos prie betoninio pagrindo.
kraštinės granito plokštės ankeruojamos prie betoninio pagrindo.
kraštinės granito plokštės ankeruojamos prie betoninio pagrindo.

Darbo rezultatus matome šiandien. Laisvės aikštė sutvarkyta ir puikiai atrodo.

Informacijos šaltiniai:

1. V. Krušinskas, V. Mažeika, P. Mikštas „Statybos technologija“
2. E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikštas, H. Nakas, R. Sakalauskas „Statybos procesų technologija“
3. www.google.lt
4. AB „Iglus“

Informacijos šaltiniai:

1. V. Krušinskas, V. Mažeika, P. Mikštas „Statybos technologija“
2. E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Mikštas, H. Nakas, R. Sakalauskas „Statybos procesų technologija“
3. www.google.lt
4. AB „Iglus“

Leave a Comment