Plieninės virintinės sijos skaičiavimas

KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMO PAGRINDŲ

SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTIS

PLIENINĖS SIJOS SKAIČIAVIMAS IR KONSTRAVIMAS

DARBO TIKSLAS: paskaičiuoti ir sukonstruoti suvirintinę sudėtinę siją iš plieninių lakštų.

DARBO UŽDAVINIAI:

parinkti suvirintinės sudėtinės sijos skerspjūvį iš plieninių lakštų;

patikrinti atsparumą (laikomąją galią), bendrą ir vietinį pastovumą, standumą (įlinkius);

parinkti pagrindines skersines sąstandas;

parinkti atramines sąstandas;

atlikti sijos darbo brėžinį, sudaryti plieno žiniaraštį.

DUOMENYS:

Skaičiuotinė apkrova įvertinus sijos nuosavą svorį .

Atstumas tarp sijų .

Sijos anga tarp ašių .

Plienas S235.

Darbo sąlygų koeficientas – 1,0

Plieno charakteristinis stipris pagal takumo ribą:

Plieno skaičiuotinis lenkiamasis stipris pagal takumo ribą:

Plieno skaičiuotinis šlyties stipris:

Skaičiuotinis sijos lenkimo momentas (lenkimo momentas kurį gebės atlaikyti sija):

Skaičiuotinė sijos skersinė jėga skersinė jėga kurią gebės atlaikyti sija:

Reikalingas sijos skerspjūvio atsparumo momentas:

Optimalus sijos sienelės aukštis:

Priimamas sienutės aukštis .

Reikiamas sijos sienutės storis:

Rekomenduojamas sienelės storis

Priimamas sijos sienelės storis

Sijos sienelės inercijos momentas:

Sijos juostos storis:

Reikalingas sijos juostų inercijos momentas:

Sijos vienos juostos skerspjūvio plotas:

Reikalingas sijos juostos plotis:

Priimamas sijos juostos plotis

Sijos juostos stabilumo patikrinimas:

Sąlyga tenkinama, juostos stabilumas pakankamas.

Sijos skerspjūvio inercijos momentas:

Sijos tikrasis skerspjūvio atsparumo momentas:

Sijos lenkiamasis tamprusis atsparis:

Lenkiamų elementų stiprumo sąlygos tikrinimas:

Lenkiamų elementų stiprumo sąlyga tenkinama.

Skaičiuotinis skerspjūvio kerpamasis atsparis:

Kerpamų elementų stiprumo sąlygos tikrinimas:

Kerpamų elementų stiprumo sąlyga tenkinama.

Lenkiamų elementų standumo sąlygos tikrinimas:

Sijos įlinkio skaičiavimas:

Sijos ribinio įlinkio skaičiavimas:

Lenkiamų elementų standumo sąlyga tenkinama.

Sienelės sąstandos minimalus plotis:

Priimamas sienelės sąstandos plotis

Sienelės sąstandos minimalus storis:

Priimamas sienelės sąstandos storis

Atstumas tarp sienelės sąstandų:

Plieno charakteristinis stipris pagal stiprumo ribą:

Skaičiuotinis galinio paviršiaus glemžiamasis (prigludinis paviršius) plieno stipris:

Atraminių sąstandų skerspjūvio plotas:

Atraminės sąstandos storis:

Priimamas atraminės sąstandos storis

Perskaičiuojamas atraminės sąstandos skerspjūvio plotas:

Kur (atraminės sąstandos plotis prilyginamas bendram sijos pločiui).

Atraminės sąstandos pastovumo tikrinimas(iš sijos plokštumos, kaip sąlyginio centriškai gniuždomo strypo):

Atraminės sąstandos iškišos ilgis

Priimamas atraminės sąstandos iškišos ilgis

Atraminės sąstandos sąlyginis elemento liaunis:

Centriškai gniuždomo elemento klupumo koeficientas, kai

 

Atraminės sąstandos (kaip strypo) sąlyginis skerspjūvio plotas:

Atraminės sąstandos pastovumo sąlyga tenkinama.