imoniu projektavimas

Techninis projektas
1. gamybos aprūpinimas žaliava ir medžiagomis;
2. žaliavos ir gatavos produkcijos transportavimo srautų schemos;
3. gamybos specializavimas ir kooperavimas;
4. technologiniai procesai ir įrengimai;
5. gamybos organizavimas ir ekonomika;
6. kadrų poreikis gamybai;
7. pagrindinių pastatų ir įrenginių tūrinis planinis sprendimas;
8. darbo organizavimo moksliniais pagrindais prielaidos;
9. statybos ir gamybos darbininkų aprūpinimas gyvenamuoju plotu;
10. statybos organizavimas ir planai;
11. statybos samata;
12. techniniai ekonominiai rodikliai.

Techniniam projektui būdingos šios dalys
1. bendras aiškinamasis raštas;
2. techninė ekonominė;
3. generalinis planas ir transportas;
4. technologinė dalis;
5. gamybos valdymo sistema;
6. statybinė dalis;
7. sąmatos.

Prie darbo brėžinių priskiriama:
1. įmonės generalinis planas (jame nurodomas antžeminės ir požeminės komunikacijos, transportavimo keliai, teritorijos apželdinimas)
2. pastatų brėžiniai:
1.1. pastatų aukštų išplanavimas;
2.2. netipinės apkrovos, užtvarų konstrukcijos;
3.3. specifikacijos.
3. planų irr pjūvių technologiniai brėžiniai (technologinių ir energetinių ir kitų įrenginių išdėstymas)
4. technologinių vamzdynų, vandentiekių ir kanalizacijos, šildymo ir ventiliacijos, dujų tiekimo, energijos tiekimo, apšvietimų ir kitų įrenginių schemos).
5. netipinių energetinių ir santechninių elementų mazgų ir konstrukcijų bendrų vaizdų brėžiniai, o taip pat nestandartinių įrengimų brėžiniai.
6. darbo apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos brėžiniai
7. specifikacijos.

Technologinių įrenginių skaičiavimas
Apskaičiuojant įrenginius operacijos įvykdymo laiko norma paimama iš normatyvinių dokumentų, o rekonstruojant įmones panaudojami veikiančios įmonės duomenys. Visais atvejais laiko normos turi būti technologiškai pagrįstos.

Gamybinių plotų skaičiavimas ir įrengimų išdėstymo principai
Prieš suudarant įmonės ar cecho įrengimų išdėstymo planą sudaromi gamybiniai procesai. Gamybiniams plotams priskiriami, darbo vietų, o taip pat pravažiavimų ir praėjimų plotis, darbo vietų plotas susideda iš ploto kurį užima įrengimas, darbininkai, apdorojamų ir apdorotų detalių rietuvės.
Plotas tarpoperacinėms atsargoms nustatomas ta

ada kai staklės dirba nevienodu našumu.
Į vieną m2 sekančių medžiagų telpa:
medienos drožlių plokštė – 1,1m3
klijuota fanera – 1 m3
drožtinis lukštas sandėliuojant rietuvėse – 0,6 m3
drožtinis lukštas sandėliuojant stelažuose – 0,24 m3
spygliuočių ir lapuočių veislės ruošiniai – 0,7 m3
iš dalies išbaigtos, supakuotos detalės – 0,5 m3
Taikant sustambintus skaičiavimus gamybinis plotas vienam darbininkui planuojamas nemažiau 4 m2

Vidaus transporto skaičiavimas
Populiariausi vežimėliai ir autokrautuvai
Transporto priemonės skaičiuojamos atsižvelgiant į pervežamų ruošinių atstumą ir vidutinę apkrovą per pamainą.

Įrengimų remonto ir įrankių ūkio organizavimas
Rekomenduojamas vidutinis remonto įrengimų procentinis pasiskirstymas:
tekinimo staklės – 40%
gręžimo staklės – 30%
frezavimo staklės – 20%
kitos staklės – 10%
Mechaniniuose skyriuose taip pat numatoma: darbastaliai, šaltkalviams,
darbuotojo vieta su darbastaliu ir spaustuvu – 5 m3
staklėms(metalo apdirbim)-15m3
galandinimo – 5 m3

Technologinių įrengimų išdėstymas, cecho planas
Rekomenduojama, kad važiavimo minimalus plotis pervežant autokaru pusfabrikačius ir detales būtu 2,5m (vienpusiam transporto judėjimui)
Dvipusio judėjimo atveju 3,8m.
Technologiniai įrenginiai išdėstomi atsižvelgiant į technologinio proceso nuoseklumą įvertinant kiiekvienos darbo vietos plotą, bei ruošinių, detalių, bei surinkimo vienetų gabaritinius matmenis.
Įrengimai paskirstomi taip, kad srautas būtu tiesialinijinis, be grįžtančių, persikertančių, bei susikertančių srautų. Detalių judėjimo kelias technologinio proceso metu turi būti minimalus.
Įrenginių išdėstymo plane sutartiniu žymėjimu vaizduojama: įrenginiai, darbininkai, apdirbtų ir neapdirbtų detalių rietuvėse, pagalbiniu stalai, taip pat nurodomi įėjimai, išėjimai, liftai, ventiliacinės kameros, buferiniai sandėliai.
Atsižvelgiant į detalių apdirbimo nuoseklumą įrenginiai išdėstomi grupiniu, sroviniu, ar kombinuotais principais:
a) grupinis – tai maža, nedidelė gamyba nestandartinių gaminių
b) srautinis – įrengimai paskirstyti nuosekliai atsižvelgiant į technologinio proceso st

truktūrą.
c) Kombinuotas – vieni įrenginiai paskirstomi grupiniu, kiti srautiniu principu. Priklausomai nuo apdirbamų detalių judėjimo krypties, jie išdėstomi lygiagrečiai cecho išilginiai ašiai.
Tačiau jei liniją sudaro skersinio pjaustymo staklės, tai jos gali būti projektuojamos linijose ja išdėstant jas 90º kampu staklių su išilgine pastūma atžvilgiu, arba atitinkamu atstumu statmenai cecho ašiai. Tada šiose staklėse detalių pastūmos kryptis yra statmena cecho ašiai.
Kartais įrengimai cecho išilginės ašies atveju išdėstomi atitinkamu kampu, o šalia vienatipių staklių įrengiami transporteriai.
Išdėstant įrenginius kampu gamybinio ploto panaudojimo efektyvumas priklauso nuo įstrižainės ilgio pagal kurią išdėstoma įrenginių grandinė, didėjant tos įstrižainės ilgiui, ploto panaudojimas mažėja. Darbininkui dirbant su keliomis staklėmis išdėstomos taip, kad atstumai tarp įrenginių būtu nominalūs, o judėjimo trajektorijos nesusikirstų. Darbo vieta planuojama įvertinus įrenginių, rietuvių išdėstymo atstumus. Medienos gaminių gamybos cechuose atstumas tarp užpakalinės įrenginio pusės ir sienos būtu 0,6m.
Atstumas tarp šoninės įrenginių pusės ir sienos 0,6m.
Atstumas tarp išilginės rietuvės pusės ir sienos 1m.
Atstumas tarp užpakalinės įrenginių ir gretimų įrenginių išilginės rietuvės pusės 1m.
Atstumas tarp įrenginių užpakalinių pusių 0,7m.
Atstumas tarp rietuvių galų pervežant iki 2m ilgio detales vežimėliais 1m. Pervežant daugiau kaip 2m detales1,5m, o pervežant į vieną pusę bet kokio ilgio detales vežimėliais su pakeliama platforma 2m.

Darbo vieta planuojama taip, kad apdirbamos detalės iš rietuvės į stakles dirbančiojo atžvilgiu vi

isada būtu paduodamos iš dešinės į kairę. Detalių rietuvės aukštis nedidesnis kaip 1,7m. Cechuose važiavimo vieta turi būti visada laisva, o jos ribos pažymėtos linijomis, kurių spalva skirtųsi nuo grindų spalvos.
Jei projektuojamo cecho plotis yra 24m tai rekomenduojama vienas išilginio važiavimo kelias. Atstumas tarp gretimų skersinių važiavimų turi būti nedidesnis kaip 50m.

Leave a Comment