Įmonės analizė, vadybos kursinis darbas VGTU

Turinys

1. Įvadas 3

2. Proceso dalyviai

4

3. Planavimas 6

4. Skatinimas 6

5. Kontrolė 7

6. Išvados 8

1. Įvadas

Šiuo namų darbu susipažinsime su įmonę UAB „LNK Studija“, bendrovė
įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje 2001 m. Sausio 11 d. Bendrovė
veikia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais
įstatymais bei teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, savo
įstatais. Bendrovė užsiima komercine – ūkine veikla, nurodyta Bendrovės
įstatuose.

Organizacijos veikla galima apibūdinti ir kitaip, tai yra žmonių
švietimas, arba kuriamas produktas skirtas yra žmonėms šviesti,
pralinksminti, sudominti, ar tiesiog praleisti laisvalaiki. Taip pat prie
veiklos galima priskirti įvairių renginių rėmimą. Pagrindinis organizacijos
produktas yra autorinių laidų kūrimas, filmavimas ir t..t. Tai yra žinios,
publicistinės laidos („Antroji banga“), pramoginės laidos („Myli ne Myli),
humoristinės laidos („Dviračio žynios“), diskusijų („Vakaras su Marijonu“).
Pagrindiniai „LNK Studija“ vartotojai yra TV kanalai: TV1 ir LNK, nes
laidos yra kuriamos abiem kanalam.

Panašia veikla užsiimančių įmonių (konkurentai) galiu paminėti kaip UAB
„Arteta“, tai bendra Lietuvos – Latvijos įmonė, viena didžiausiu video
produkcijos kompanijų Lietuvoje. Taip pat UAB „Terra Media“, ji užsiima
irgi video produkcijos gamyba ir dar kita veikla.

Kaip jau minėjau produktas yra TV laidų kūrimas, pradedant nuo minties,
komandos, piniginių lėšų, baigiant jos pardavimu TVV kanalui ir
transliavimui. Kad sukurtas produktas būtu perkamas, jis turėti atitikti
tam tikrus reikalavimus: turi turėti savo žiūrovus arba reitingą, jei
reitingas būna mažas produktas jau nėra perkamas, ir kuriamas.

Kuriant produktą naudojamos darbo priemonės turi atitikti kiekvieno
darbuotojo poreikius, todėl darbo priemonės gali bū

ūti ir lipni juostelė ar
segtukas, ir baigiant video kameromis, automobiliais, kompiuteriais.

Įmonės valdymo struktūra nėra konkreti, joje galima įžvelgti ir linijinės
ir funkcinės struktūros bruožų, taip yra todėl kad vieni darbuotojai
atlieka jiems paskirtą funkciją, o kiti gauna nurodymus iš aukštesnių
instancijų (pvz. Direktoriaus). Įmonėje dirba apie 120 darbuotojų, apie 50
dirba tik pagal autorines sutartis, t.y. jie nėra etatiniai darbuotojai,
visi kiti yra etatiniai darbuotojai, daugelis darbuotojų yra su aukštuoju
išsilavinimu, arba dar su nebaigtu aukštuoju išsilavinimu. Taip pat yra
tokiu kurie turi daktaro laipsnį pvz. redaktore, žurnalistė, reporterė
Jolanta Sviderskytė.

Tiesiogiai prie produkto kūrimo prisideda: technikos padalinys, kuriame
dirba 44 darbuotojai, kurie turi aukštąjį techninį įsilavinimą, TV laidų
gamybos padalinys kuriame dirba 24 darbuotojai, TV laidų savireklamos
padalinys, kuriame dirba 5 žmonės,informaciniu padalinys, kuriame dirba 28
darbuotojai, reklamos padalinys, kuriame dirba 6 žmonės. Kaip ir sakiau
visi darbuotojai tuuri aukštąjį išsilavinimą.

[pic]

1. pav. „Organizacijos struktūra“

Proceso dalyviai

Kad būtų lengviau suvokiamas darbų organizavimas iš pradžių peržvelkime
padalinių (1 pav) sudėtį: bendrovės struktūrą sudaro 8 padaliniai,
padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už padaliniams pavestų funkcijų,
darbų organizavimą

Padalinių sudėtis:

Direktorių skyrius:

Generalinis direktorius

Vyriausia buhalterė

Darbų saugos inžinierius

Informacinių laidų padalinys:

Vyriausias redaktorius

Redaktoriai (25)

Prodiuseris

Kalbų stilistas

Informacinių technologijų skyrius:

Informacinių technologijų specialistas

Kompiuterinių tinklų inžinierius

TV reklamos padalinys:

TV reklamos padalinio vadovė

Projektų vadovai (3)

Redaktoriai (3)

Technikos padalinys

Vyriausias inžinierius

Garso technikos inžinierius

Garso technikos technikai (8)

Vaizdo aparatūros technikai (15)

Vaizdo aparatūros inžinieriai (5)

Montažo aparatūros technikai (9)

Išleidimo aparatūros technikai (4)

Apšvietimo aparatūros technikas

TV Laidų gamybos padalinys:

TV laidų padalinio va

adovas

Vyriausias prodiuseris

Prodiuseriai (3)

Grimuotojai (2)

Kalbos redaktorės (3)

Stilistės (2)

TV laidų savireklamos padalinys:

Vyr. Redaktorė

Redaktoriai (3)

Prodiuseris

Administracija arba direktorius skyrius yra organizacijos valdymo
organas. Administracija tvarko galutines ataskaitas, taip pat galutinai
patvirtina įvairius projektus organizacijos viduje ir už jos ribų.
Sekretorė atsakinga už įvairių dokumentų ruošimą, jų tvirtinimą. Buhalterė
atsakinga už įvairius finansinių ataskaitų rengimą bei piniginių srautų
paskirstymą įvairiems darbams ir projektams. Darbų saugos inžinierius
atsakingas už organizacijos darbų saugą. Likę padaliniai yra atsakingi už
konkrečia organizacijos veiklą. Technikos padalinys atsakingas už vaizdo,
garso, apšvietimo ir montažo technika. TV laidų padalinys yra atsakingas TV
laidos kūrybinę veiklą. Informacinių laidų padalinys rūpinasi šalies ir
užsienio įvykiai, kriminalais, sporto naujienomis, oru prognozėmis.

Kuriant autorinę laida, daugiausia prisideda TV laidų gamybos padalinys
ir technikos padalinys. Norit sukurti laidą, reikia turėti mintį, priežastį
kam sukurta laida bus skirta, kokio ji tipo, žanro arba išvis apie ką ta
laida bus. Po to reikia surinkti komandą, komandai vadovauja prodiuseris.
Prodiuseris rūpinasi laidos kūrimui reikalingais finansiniais reikalais,
ieško rėmėjų, derina laidos struktūrą. Komanda taip pat sudaro redaktoriai,
tačiau tai yra pareiga, pagal profesijas redaktoriumi gali būti:
režisierius, žurnalistas, stilistas, dailininkas, grimuotojas ir kt.
Režisierius rūpinasi laido vaizdine puse, tai gi šie žmonės rūpinasi
kūrybine laidos puse. Toliau apžvelgiu technikos padalinį: garsi technikos
inžinierius rūpinasi garso techniką, jos išdėstymą ir nepriekaištingą
veikimą kūrimo procese. Vaizdo aparatūros technikai: tiksliau operatoriai,
jų pareiga pagauti pačius įdomiausius, svarbiausius la

aidos momentus, arba
konkrečiau dirba su video kameromis. Garso aparatūros technikai yra
atsakingi už garsinę medžiagą kuriant produktą, įrašo metu ir
transliacijoje. Montažo aparatūros technikai, arba kitaip montuotojai yra
atsakingi už galutini produktą, kuris bus išleistas į eterį. Išleidimo
aparatūros technikai rūpinasi, laidų, reklamų, serialų ir kitų produktų
išleidimu į eterį. Apšvietimo technikai rūpinasi laidos apšvietimu,
visokiausiu šviesos efektais įrašo, ar transliacijos metu. Vaizdo
aparatūros inžinieriai rūpinasi vaizdo aparatūros veikimų, vaizdo
efektaitis įrašo ar tiesioginės transliacijos metu.

Produktu kuriama yra daug, tad kaip pavyzdį pasirinkau tik vieną, nes
laidos yra mažos ir didelės, didelės laidos turi daug grandžių, mažos
mažiau. Tai vidutinio dydžio laida „6 Nuliai Milijonas“. Žemiau pateikiu
(2. pav) kaip planuojamas šis projektas, ir kokias užduotis atlieka
darbuotojai

(2. pav „6 Nuliai Milijonas“ laidos struktūra“)

Čia prodiuseris rūpinasi finansiniais reikalai, ieško rėmėjų, tariasi
su režisieriumi kaip bus kuriama laida. Koordinatorius rūpinasi dalyviais,
prizais, žiūrovais, ir kt.reikalais. Šioje laidoje prodiuseris yra ir
laidos vedėjas, tad jis turi padėjėjas, kur padeda vesti pačia laidą.
Režisierius yra atsakingas prodiuseriui už laidos vizualine struktūra. Vyr.
operatorius rūpinasi irgi laidos vizualine laidos struktūra, jis su
apišvietėju rūpinasi šviesos efektais, o su režisieriumi derina vaizdines
laidos struktūra. Montažo režisierius yra atsakingas režisieriui už
galutini projektą, kuris bus išleistas į eterį. Kitu dalyviu užduočių
neaptarinėsiu, nes jos savaime yra aiškios.

3. Planavimas

Labiausiai organizacijos planavimą įtakojo strategijos horizontas. Taigi
planuojant komercinę veiklą strategijos horizontas sunkei nusakomas, nes
didžiausia paklausa būna senojo metu (t

t.y. rudeni, žiema ir pavasari), ir
tai priklauso kokios laidos kuriamos (pramoginės, publicistinės ir kt.)
Paprastai produktas planuojamas daryti vienam sezonui, tačiau jei laida
neturi reitingo, laidos kūrimas nutraukiamas, jos vietoje gali būti
pakeičiama į kitą laidą, o jie produktas turi reitingą jis gali būti
kuriamas sekančiam sezonui.

Taigi pirmiausia, organizacijos mastu nustatoma gamino strategija –
esminiai ir produktą identifikuojantys bruožai. Tada numatoma personalo
strategija, jos metu nustatoma koks padalinys ar skyrius imsis konkrečių
užduočių. Priklausomai nuo produkto strategijos rašomas aprašomasis,
rodiklinis arba konkrečių darbų planas. Kai planas aprašomas TV laidų
skyriaus vyr. prodiuserė paskirsto darbus paprastiems darbuotojams. Po to
vyr. prodiuserė sudaro planą dviem mėnesiams, toliau sudaro savaitini planą
ir konkrečiai paskirsto užduotis konkretiems darbuotojams.

4. Skatinimas

Suplanavus veiklą, suorganizavus visą plano įgyvendinimo sistemą,
naivu būtų tikėtis, kad darbai bus atlikti greitai ir puikiai. Todėl
organizacijoje stengiamasi skatinti darbuotojus gerai ir našiai dirbti.
Skatinimui pasitelkiami filosofiniai, psichologiniai ir ekonominiai
skatinimo metodai. Už gerą pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir
nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbuotojas gali
būti skatinamas: pareikšta padėka, apdovanotas dovana, premijuotas,
suteiktos papildomos atostogos, pirmumo teise pasiustas tobulintis ir kt.
Labiausiai juntamas skatinimo metodas paprastam darbuotojui yra ekonominis.
Tačiau kartais taikoma ir laikinė (pareiginė) sistema. Ji taikoma už
ilgalaikius vadovavimo pasiekimus, bet dažnai šios sistemos skatinimas būna
menkas ir teikia mažai naudos. Tačiau ne visada yra galimybė ekonominiam
paskatinimui, todėl į pagalbą pasitelkiama psichologiniai ir filosofiniai
metodai. Filosofinis metodas taikomas ganėtinai retai. Dažniausiai jis
taikomas naujiems darbuotojams. Prie darbo darbuotojai pratinami pamažu
pasitelkiant filosofines žinias, tai vadinama skatinimas darbo turiniu.

Norint skatinti darbuotojus iš pradžių, reikia juos įvertinti. Darbuotojų
įvertinimas dažniausiai nekelia problemų, nes organizacijoje darbai
paskirstomi aiškiai, o darbuotojų rezultatai puikiai matomi, ypač
komercinio produkto gamyboje. Tačiau, norint apsidrausti nuo nenumatytų
atvejų, yra sukuriama darbuotojų vertinimo sistema. Ji kuriama glaudžiai
bendradarbiaujant vadovui ir darbuotojui. Tai vadinama vertinimu kaip
paskata, nes tuo metu darbuotojas būna psichologiškai skatinamas siekti
geresnių rezultatų.

Kontrolė

Darbų kontrolė organizacijoje vykdoma dviem etapais: nustatomos normos,
tikslai arba uždaviniai ir po to vertinami veiklos rezultatai arba procesas
lyginamas su tomis normomis. Žinoma kontrolės tikslai arba uždaviniai
nustatomi taip pat su pačiais darbuotojais, kad jie būtų įvykdomi.
Taisyklių tikslas yra nustatyti bendras darbuotojų elgesio bendrovėje
nuostatus, įgalinančias našiai dirbti, racionaliai naudoti darbo laiką,
gerbti kito teises bei laikytis priimtų elgesio normų. Už darbo drausmės
pažeidimus, darbo taisyklių nevykdymo, darbuotojams gali būti skiriamos
drausminės nuobaudos, pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo. Surinkus
tris griežtus papeikimus galima netekti darbo. Išskirtinė kontrolė taikoma
skyriaus vadovui ir finansų skyriui.

Be šių kontrolės būdų, organizacijoje skatinama savikontrolė, nes tai
mažiau erzina darbuotojus. Savikontrolę leidžia taikyti tai, kad
organizacijos darbuotojai yra pastovūs ir ilgalaikiai, vadovas ir
pavaldiniai puikiai sutaria, o darbuotojai puikiai supranta savo užduotis
ir moka jas įvertinti.

5. Išvados

Šio namų darbo metu susipažinau su UAB „LNK studija“ vadybiniu darbu ir
įgijau nemažai vadybinių žinių, kurios man pravers ateityje. Išnagrinėjąs
valdymo ypatybes suvokiau, kaip valdomos organizacijos, bei joje
veikiančius veiksnius ir panašiai. Deja, mano žinios dar neleidžia
įvertinti organizacijos valdymo ir siūlytį įvairius pakeitimus, kurie
suteiktų didesnį darbo našumą, geresnę kontrolę ir lengvesnį darbų
planavimą. Todėl sakykime, kad šios organizacijos valdymas yra neblogas.

6. Literatūra

1. UAB „LNK studija“ įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės

2. Paskaitų konspektas

———————–
Garso ir vaizdo technikai

Montažo režisierius

Operatoriai

Apšvietėjas

Vyr. operatorius

Režisierius

Padėjėjas

Koordinatorius

Prodiuseris

TV Reklamos padalinys

Informacinių laidų padalinys

TV Laidų savireklamos skyrius

TV Laidų padalinys

IT padalinys

Technikos padalinys

Darbų saugos

inžinierius

Vyr. Buhalterė

Sekretorė

Generalinis direktorius

TV Laidų gamybos padalinys

Leave a Comment