Darbosauga

DARBOSAUGA

Yra žinoma, kad pagrindinis žmogaus regos organas – akies tinklainė gali
būti pažeista tik matomais (nuo 0.4(m) ir artimais infraraudoniems (iki 1.4
(m) spinduliais. Be to akies lęšiukas ir obuolys, veikdami kaip papildoma
fokusuojanti optinė sistema, kuri gerokai padidina energijos kiekį,
krentantį į akies tinklainę, kas savo ruožtu žymiai sumažina maksimalų
leistiną akies apšvietimo lygį.

Naudojant lazerinį spinduliavimą, pavojingumo lygis priklauso nuo
lazerio techninių charakteristikų – spinduliavimo energijos, bangos ilgio,
apšvietimo laiko, impulsų trukmės ir periodiškumo ir t.t., o taip pat ir
nuo apšviečiamų audinių reakcijos apšvietimą. Nustatyta, kad pavojingiausi
yra šie spinduliuojami ba

a
angų ilgiai:

380 – 1400 nm – akies tinklainei,

180 – 380 nm ir daugiau 1400 nm – priekinei akies daliai

180 – 105 nm (t.y. visame nagrinėjamame diapazone) – odai
Yra nustatyti reikalavimai pagal kuriuos, projektuojant lazerinę techniką
reikia numatyti principus, kaip operatoriui išvengti tiek tiesioginių, tiek
veidrodiškai ar difuziškai atspindėtų lazerio spindulių.

Yra išskiriamos keturios lazerinės įrangos pavojingumo klasės, kurios
labiausiai priklauso nuo naudojamo lazerio pavojingumo klasės. Lazerinio
įrenginio priklausomybė vienai ar kitai pavojingumo klasei yra nustatoma,
įvertinant tiesioginio ir atspindėto lazerinio spindulio pataikymą į
žmogaus akis ir odą. Šios keturios pavojingumo klasės yra skirstomos:

1 – visiškai nepavojingi lazeriai, kurių spinduliuojamas šviesos srautas
nekelia pavojaus žm
m
mogaus akims ar odai

2 – žmogaus akims ar odai pavojų gali sukelti tik per apsauginius
sluoksnius prasiskverbęs spindulys. Tačiau nėra jokio pavojaus dėl
veidrodinio ar difuzinio atspindžio.

3 – šiai klasei priklauso lazeriai, kurių spindulys yra matomas ir yra
pavojingas žmogaus akims ar odai dešimties centimetrų atstumu.

4 – pavojingiausia klasė, k
k
kurios net difuziškai atspindėtas apindulys
kelia pavojų akims ar odai.

Nustatant lazerio pavojingumo klasę yra įvertinami trys diapazonai:

|Pavojingo | |
|Spinduliavimo |180(((380 нм |380(((1400 нм |1400(((105 нм |
|Klasė |Diapazonas |
| |I |II |III |
|1 |+ |+ |+ |
|2 |+ |+ |+ |
|3 |— |+ |— |
|4 |+ |+ |+ |

Lentelė Lazerinio spinduliavimo diapazonai

Taip pat kiekvienam lazerio spinduliavimo diapazonui yra nustatyta
maksimalus apšvietimo lygis. Normuojančiais parametrais šiuo atveju yra
galia P, spinduliavimo energija W, energetinė ekspozicija H, ir
apšviestumas E

|Bangos ilgis (,nm |Poveikio laikas t, s |W, J |
|380(((600 |t(2.3(10-11 |[pic] |
| |2.3(10-11(t(5(10-5 |8(10-8 |
| |5(10-5(t(1 |[pic] |
|600(((750 |t(6.5(10-11 |[pic] |
| |6.5(10-11(t(5(10-5 |1.6(10-7 |
| |5(10-5(t(1 |[pic] |
|750(((1000 |t(2.5(10-10 |[pic] |
| |2.5(10-10(t(5(10-5 |4(10-7 |
| |5(10-5(t(1 |[pic] |
|1000(((1400 |t(10-9 |[pic] |
| |10-9(t(5(10-5 |10-6 |
| |5(10-5(t(1 |[pic] |

Lentelė Ribinės vienkartinio akies poveikio lezerio spinduliu dozės