socialinio elgesio nukrypimų sociologija

SOCIALINIO ELGESIO NUKRYPIMŲ SOCIOLOGIJA

Konspektai

DEVIANTINIS ELGESYS. NUKRYPIMAI.
1. Medicininės normos – jei žmogaus psichikai naudinga, tai viskas normalu; nukrypimų nėra.
2. Idealistinis požiūris į normas – normos yra visą laiką.
Tikslas atskleisti dieviškasias normas.
3. Statistinis požiūris į normas. Jei daugelis sako, kad tas elgesys yra blogas tai ir yra blogas.
Gera ar bloga yra asmens patyrimas.
Visuomenė Individas
Norai neturi ribų, daugina patys save. Kiekviena visuomenė ribas nustato pati.
Žmogaus priklausomybė nuo kito žmogaus yra iki 5 metų, po to žmogus palaipsniui įgauną pasitikėjimą savimi.

NORMA yra standartizuota taisyklė, kuri nurodo ką daryti ar nedaryti.
Žmonęs skiria nuuo gyvūnų religija ir moralė. Žydai į Europą įnešė gailestingumo.
NORMOS priklauso nuo laiko ir teritorijos.
SUBJEKTYVIOS GRUPĖS
Visuomenė yra susisluoksniavusi į grupes:
Amžiaus grupės (žmonės grupuojasi pagal amžių);
Gyvenamąją vietą;
Religingumą;
Pagal išsilavinimo lygį;
Subjektyvi grupė yra grupė kuri turi savo interesus ir randa sprendimą kaip spresti problemą.

Rašytinė norma yra įstatymu nustatytos normos.
SUBJEKTYVIOS GRUPĖS UŽ ĮSTAYMO RIBŲ: homoseksualai; narkomanai ir t.t.
Normos yra skirtingos : privalai ir būtų gerai. Senos (10 Dievo įsakymų) ir naujos (kelių eismo taisyklės); draudžiama kraujomaiša.
SUB.GRUPĖS ĮSTATYMŲ PALAIKOMOS IR NEPALAIKOMOS:
Deventinių subjektyvių grupių normos yra labai griežtos (pvz. Banditai naaudojanti narkotikus nušauna, jo negydo).
E. Durheimas „nėra visuomenės be nusikaltimų“ ir sakė, kad tai yra normalu. Pati visuomenė gimdo nusikaltimus. Kai pažeidimai viršija normas – tokioje visuomenėje yra kažkas negerai.
VISUOMENĖS REAKCIJA Į NUKRYPIMUS
Nukrypimai yra palaikomi arba nepalaikomi; nepalaikomi yra ignoruojami.
NUKRYPIMŲ FUNKCIJOS:
1.) Jei yra nu

ukrypimų – jie rodo ribą, kokį elgesį toleruoja ir netoleruoja;
2.) Nukrypimai mobilizuoja visuomenę (reikalauja keršto);
3.) Nukrypimai atlieka tam tikrą socialinio vožtuvo apsauginį vaidmenį.
NUKRYPIMAI:
1. Nusikaltimai prieš asmenį;
2. nusikaltimai prieš nuosavybę;
3. Lytiniai nukrypimai;
4. Narkomanija;
5. Ekonominis savanaudiškumas;
6. Išnaudojimas;
NUKRYPIMAI pagal JAV:
1. homoseksualai;
2. narkomanija;
3. alkoholizmas;
4. prostitucija;
5. žmogžudystės;
6. nusikaltimai prieš nuosavybę;
7. lezbizmas;
8. jaunimo gaujos;
9. ištvirkėliai;
10. ateizmas.
NUSIKALSTAMO ELGESIO TEORIJOS (yra labai daug).
13-ka teorijų.
Nusikaltimai-pažeidimai yra apibrėžti Baudžiamajame kodekse.
* DEAVACIJA – elgesio standartų pažeidimas.
* Biocheminės teorijos – yra tai ką jos laiko nusikaltimo priežastimis.
Nuaikaltimo priežastys siejamos su paveldamumu, vitaminų trūkumu; elerginės organizmo reakcojos, toaksinai, smegenų dispucija.
Priemonės – yra izoliacija ir gydymas
Č. LOMBROZO išvados – nusikaltėliai (paveldėjimas iš praeities)
1.) PSICHOLOGINĖS TEORIJOS:
Nusikaltimo priežastys – žemas intelektas, stresas, psichopatinė elgsena.
Gydymas – psichotarapija.
3. * Homultavimas atsirado 1914 m., intelektinis koeficientas žemas – tipo silpnaprotystė. Žemo intelekto koeficieno žmonės beprotiškos drąsos.
* Ekologinis požiūris (1920 m.) – banditizmas, korupcija ir t.t., gydymas – psihologinės terapijos – ieško asmenyje.

Nusikaltimus daro visuomenė – sako sociologai. Susilpnėja socialiniai ryšiai, neveikia (nedaro įtakos) mokyklos, bažnyčia ir t..t.
Sprendimas – bendruomenės stiprinimas.
2.) Sudaužytų langų teorija – visada iš mažamečių vaikų išauga nusikaltėliai, jeigu šalia yra apleista gamykla ar apleisti namai. Būtinai užaugs banditai.
3.) Struktūrinių suvaržymų. Anomijos teorija (R. Martonas)
Priežastys – ekonominių siekių blokavimas;
Sprendimai – šių siekių realizacijos išplėtimas ( pakelti ekonomiką, sudaryti geresnes sąlygas žmonėms gyventi).
Nusikaltimas – visuomenė sukuria tikslus (pvz. Prestižinis gyvenimas, automobilis, namas išsilavinimas ir t.t.).
1-as kelias – priemonės pasiekti yra; gerai baigti mokyklą, karjera, ir t.t., ir visa tai pasiekti yra užsibrėžtas tikslas siekti visko.
2-as kelias INOVACIJOS kelias; tikslai lieka tie patys – visi nori ge
ero gyvenimo „kam dirbti jei galima atimti“. Priimti tikslai ir atmestos priemonės.
3-as ritualinis kelias (laikausi tam tikrų priemonių, matau kad nepasieksiu tikslo).
4.) RETREADISTAI – (gyvena prie konteinerių)
MAIŠTININKAI – nieko nereikia (kažkas yra negerai). Pagrindinė problema yra ekonominė.
4.) IŠMOKIMO TEORIJA. E. Saterlandas.
Nusikaltimo priežastys – imitacija, pirminės grupės normų spaudimas;
Sprendimas – negatyvus grupės spaudimo neigiamas įvertinimas „sugebėjimas sakyti tiesą „NE“. Pagrindinė nuomonė bendramžiui yra bendraamžis, grupės paauglių nuomonė. Sako „Nuvaryk mašiną, jeigu tu esi kietas“
6.) SOCIALINĖS KONTROLĖS TEORIJA
nusikaltimo priežastys – žemas savikontrolės, susilaikymo lygis, blogas sociolizavimas, susitvardymo lygmuo;
sprendimas – geresnė vaikų priežiūra, socialinio ryšio stiprinimas (tai dominuoja Lietuvoje). Dėmesys sutelkiamas į tėvus, mokytojus, pareigūnus – yra norma. Socialinės kontrolės teorija sako „turi auklėti“.
7.) ETIKEČIŲ KLIJAVIMO TEORIJA
nusikaltimo priežastys – identiteto įsisavinimas ir stigmatizavimas.
Sprendimo būdas – minimalus kišinimasis ir asmens integracija į visuomenę (pvz. 1 kattą sėdai į kalėjimą it turi etiketę).
8.) KONFLIKTO TEORIJA 1960-1970 m.
nusikaltimo priežastys – netolygus valdžios, galios pasiskirstymas ir valdžios troškimas.
Sprendimas – lygybės puoselėjimas.
9.) RADIKALIOS TEORIJOS
nusikalt. Priežastys – klasių kova;
sprendimas – soc. visuomenės įtvirtinimas. Esmė – sunkios ekonominės sąlygos sukuria priežastys nusikaltimui, vyksta klasių kova.
10.) KAIRIOJO REALIZMO TEORIJA.
Nusikaltimo priežastys – gruobuoniški santykiai tarp žmonių;
Sprendimas – efektyvi policijos apsauga (atsirado D. Britanijoje), (pvz. Kodėl skurdžius muša skurdžių; emigrantai vienas kito bijo).
11.) TAIKIOJI KRIMINALOGIJA
nusikaltimo priežastys – žmogaus vidinė kančia ir netvarka;
sprendimas – žmogaus dvasinių jėgų atstatymas. Atsirado 1990 m.
(Metadono programa – suvienija pogrindžio narkomanus). Turi būti siejama su vyriausybine organizacija.
12.) TEMINISTINĖ KRIMINALOGIJA (1990 m.)
nusikaltimo priežastys – lyčių ne
elygybė ir patriarchatas.
Sprendimas – lyčių diskriminacijos pabaiga.
13.) POSTMODERNI KRIMINALOGIJA (1990 m.).
nusikaltimo priežastys – herarhiškos privelegijos;
sprendimas neformali socialinė kontrolė.
KATALIKIŠKAS POŽIŪRIS Į NUSIKALTIMUS
Aiškina: 1) per gundyma;

2) per apsėdimą;
1) nusikalsta tik silpni – doras visada ras jėgų pasakyti ne; silpnas žmogus nusikalsta.
2) Nusikalsta per apsėdimą – jis nekaltas už savo elgesį (piktoji dvasia išvaroma iš žmogaus). Atleidimas tik Dievo.
APSĖDĘ ŽMOGŲ DEMONAI:
Liuciferis – pagal nuodėmę – išdidumas;
Belzebudas – pagal nuodėmę – apsirijimas, kapų niekinimas, mirusiujų niekinimas, žmogžudystės.
3) Abadonas – pagal nuodėmę – azartinių lošimų demonas.
4) Asmodėjas –pagal nuodėmę – ištvirkimo demonas.
5) Samaelis – angėliškų akių serijinis žudikų demonas.
TIPIŠKO NUSIKALTĖLIO BRUOŽAI: labai aukštas arba labai žemas, maža galva, platus veidas, reti plaukai, nuožulni kakta, labai raukšlėta kakta ir veidas, kaulėtas veidas, didelės atsikišusios ausys, atsikiše skrostikauliai, tankūs antakiai, gyliai esančios akys, kumpa arba priplota nosys, stora apatinė ir siaura viršutinė lūpa, ilgos rankos, pirštai.
TIPIŠKO PSICHOPATO BRUOŽAI:
Žavingas, gražus, intelektualus, nejautrus, nepatikimas, nesugebėjimas priimti teisingo sprendimo ir t.t.
HETEROSEKSUSLINIAI NUKRYPIMAI (tarp skirtingų lyčių nukrypimai)
Žmonių lytiniai santykiai organizuojami per šeimą. Lietuvoje moteris ir vyras.
Kodėl į litinius santykius kišasi visuomenė.
1) seksualinis potraukis toks stiprus, malonus, galingas – jis turi būti kontroliuojamas.(jeigu nekontroliuosime susprogdinsime visuomenę).
2) Sekse dalyvaija vyras ir moteris (jei nekontroliuosime vyras užguitų moterį).
3) Iš vyro ir moters sekso atsiranda vaikai. Visuomenė turi sudaryti sąlygas apsaugoti šeimą, vaikus – visuomenė turi tęstis.
Apibrėžimas. Normalūs lytiniai santikiai (pagal bažnyčią) – lytiniai santikiai šeimoje, kurių santikis pradėti naują gyvybę.
Heteroseksualiniai nukrypimai įv
vairūs.
Laikytis taisyklių:
1) Lytinis aktas abiejų sutikimu be prievartos;
2) Objekto prigimtis (priešingos prigimties žmogiška būtybė);
3) Reikalingas tinkamas amžius (Lietuvoje nuo 16 metų);
4) Distancija giminysei (kraujomaiša);
5) Sutuoktuvės;
6) Sekso aktas vykdomas teisingai (turi būti pradėta gyvybė).
BAUDŽIAMA IR NEPALAIKOMI SANTIKIAI :
1) išžaginimas;
2) tarp vienos lyties asmenų;
3) baudžiama už kraujomaišą (incesas);
4) nepalaiko lytinių santikių su mažamečiais ir nepilnamečiais vaikais;
5) seksualinis priekabiavimas prie vaikų;
6) adulteris – šeimyninė neištikimybė;
7) seks. santikiai tarp nevedusių suaugusiųjų
8) keistai žiūri į abortus;
9) tyčinis savo organo rodymas – ekshibicionizmas;
10) miksoskopija – kai žiūrima kada kiti mylisi;
11) santikiai su gyvuliais – zoofilija;
12) parnografija (gamyba, platinimas, BK baudžiama iki 2 metų).
Visą tai suskirstyta į 3 dideles dalis: LYTINIAI NUKRYPIMAI
1) normalūs lytiniai nukrypimai, kuriose dalyvauja labai daug žmonių (nevedybinis lytinis gyvenimas, mesturbacija);
2) esminiai lytiniai nukrypimai – dalyvauja mažai žmonių ir tarp elgesio ir bausmės ryšiai yra labai trumpi (žaginimas, priekabiavimas ir t.t.)
3) tie nukrypimai kuriuos gimdo pati visuomenė (prostitucija, homoseksualizmas.
Socialiniai santikiai priklauso nuo: regiono, socialinės klasės, nuo išsilavinimo ir religingumo ir t.t.

Visuomenės aplinkos erotizavimas.
Iki 1991 m. buvo užkonservuota (išsilaikė) buržuazinė moralė.
Revoliucija kontraceptikoje;
Pasikeitė moters padėtis visuomenėje.
HOMOSEKSUALIZMAS
Lytinis potraukis prie tos pačios lyties asmenų.
Homo. Įdentitetas – kai yra homos. Ir tuo didžiuojasi.
Homoseksualus elgrsys – berniukai berniukai už narkotikų dozę Londono tualetuose;
Feliacija – oralinis (vyrų);
Sodomėja – analinis;
Masturbacija – auksiniai piršteliai;
Vibratorius moterims;
Kunilingas – moterų oralinis;
Biseksoalas – tarpinė pozicija nuo heteroseksualo į homoseksualizmą;

Kuo didesnis pakantumas homoseksualizmui – tuo daugiau atsiranda homoseksualų; Homoseksualų istorija (Oskaro Vaildo gynamoji kalba teisme): Sokratas; Platonas; Virgilijus; Shoracijus; Mikelandželas; Šekspyras; Makedonietis; Cezaris;, Karolis XII; Fridrichas Didysis;, Marlo, Brando ir t.t.
Paide (vaikas Graikų kalboje)
Erastas
Eromenas.

Alkibicitas – nepaprasto grožio berniukas, kurį įsimylėdavo visi vyrai, o kai jis suaugo tapo nepaprasto grožio vyru, kurį įsimylėjo visos moterys.
Pederastai – viduramžiais vadinami sodomitais.
Iki 18 a. vadinami uronitais (nuo Urano planetos);
1869 m. atsiranda žodis homoseksualus;
1930 m. jie nori vadintis gėjais;
nuo 1974 m. homoseksualų atgimimas;
1993 m . Lietuvoje panaikintos bausmės už homoseksualizmą;
25 proc. homoseksualų yra vedę moterys.

1. Tolimųjų reisų vairuotojai;
2. Vidut. Amžiaus išsilavinę, turi daug pinigų ir neturi ką beišsigalvoti;
3. Karalienės arba tualetinės žiurkės – praktikuoja, bet bijo prisipažinti – tylūs pederastai;

536 m. JUSTICIANA KODEKSAS
Kinsey 1938 m. padarė tyrimą, apklausė JAV 15000 žmonių ir 1947 m. išleido knygą „vyrų pasitenkinimo būdai“
37 proc. vyrų turėjo kada nors homoseksualinių santkių; 4 proc. bet kurios nacijos vyrų yra homoseksualai;
Homoseksualumo genų neatrasta;
homoseksualai argumentuoja, kad tai yra įgimta: t.y. – kairiarankiai dažniau už dešinarankius; pagl pirštų ilgį; dvynio argumentai – zigotiniai 25 proc.; 90 proc. iš

pasileidimo, madinga; 10 proc. – genetinės problemos.
HOMIKŲ KULTRŪRA
1. Sekso turgus;
2. Dėl informacijos;
3. Dėl karjeros;
4. Socialinis poreikis (nusimeta kaukes);
5. Medicininė pagalba;
6. Gandai;

ARGUMENTAI PRIEŠ HOMOSEK.
1. Religija;
2. Baimė savo hom. Potraukio;
3. Pavydi hom. Gero gyvenimo;
4. Heteroseksualai negali suprasti ir atleisti kaip vyras gali nenorėti savo vaikų;

ARGUMENTAI:
1. Įstatymai ypatingai diskriminuoja vyrų homosek., o moterų neliečia;
2. Homosek. Teisinio persekiojimo pasekmės yra labai blogos;
3. Homosek. Galėtų teikti didesnės naudos visuomenei, jei nereikėtų slapstymuisi skirti daug energijos;
4. Istaymiškia nustatyti griežtas taisykles, kad nesikabinėtų prie moksleivių, studentų.

HOMOSEKSUALINĖ PROSTITUCIJA
Prostitucija ( viešai išstatau iš Graikų kalbos žodžio).

Prostitutė yra ta moteris, kuri turi daug netvarkingų , bejausmių, gerai apmokamų santykių.

Konsumacija – 15 proc. nuo vyrui sugirdytų gėrimų (jokių lytinių santykių).

Prostitutės gali būti skirstomos pagal rasę. Labiausiai negerbiamos baltaodės; pagal amžių; ekonominį statusą; seksualinio akto formas.

Visose tautose yra prostitučių.
Dž. Davie – prostitucija gimdo pati visuomenė:
1. ypatingi poreikiai (iškrypėliški);
2. negyvenantys namuose ( jūreiviai, kareiviai, prekybininkai ir t.t.).
3. nevedę.

Sutenieriavimas prilyginamas sunkiam nusikaltimui (prekyba žmonėmis)

Prostitutės kaina nuo 20 iki 4000 Lt. 69 proc. vakarų europiečių turėjo santikius su prostitutėmis.
14 proc. turi santykius 3-4 kartus per metus.
Vyrai pas prostitutes eina:
1.Analinis seksas;
2. naujos provakuojančios aplinkos;
3. greitas ir pakankamai pigus aptarnavimas;
4. suartėjimas be įsipareigojimų;
5. laisvi santykiai nuo civilizacijos;
6. maži vyrai, mažo ūgio; invalidai – be rankų , be kojų ir t.t.;

VISUOMENĖS REAKCIJA:
1. Klijento pažiūra į prostitutes;
2. kokiems tikslams panaudoti uždirbti pinigai;
3. ar prostitucija yra derinama su labiau gerbiamomis profesijomis.

Leave a Comment