Rekreacijos tyrimas

LAISVALAIKIS IR JO PRALEIDIMAS

REKREACINIS APLINKOS TYRIMAS

Tyrimo pagrindimas

Tyrimas buvo atliktas Naujosios Vilnios ir Pavilnio rajonuose 2004 metais spalio mėnesį.
Tyrimo tikslas – atskleisti jaunimo laisvalaikio praleidimo formas ir pomėgius, išsiaiškinti vienas ar kitas priežastis, dėl kurių laisvalaikis praleidžiamas ne taip , kaip norėtų respondentai, tiksliai nustatyti respondentų poreikius laisvalaikio praleidimui. Ištirti rekreacinę aplinką ir padaryti atitinkamas išvadas. Rekreaciniam tyrimui buvo naudojama uždara anketinė apklausa. Tyrimas sudarytas iš 1 anketos, skirtos respondentams. Anketą sudarė 10 klausimų. Iš viso buvo apklausta 30 respondentų.

Rekreacinės aplinkos tyrimas.

Naujoji Vilnia ir Pavilnys nepasižymi ypatingų laisvalaikio praleidimo vietų gausa, tačiau įdėmiai ištyrinėjus apylinkes vis dėlto galima rasti pakankamai įdomių vietų, kurios netgi labai tiktų laisvalaikio praleidimui. Naujojoje Vilnioje yra jaunimo dailės ir menų mokykla, čia daugiau nei 10 skirtingų meno būrelių siūlo jaunimui turiningai praleisti laiką. Taip pat kultūros namuose savaitgaliais vyksta diskotekos, kur susirenka skirtingo amžiaus žmonės ir puikiai praleidžia laiką. Deja, nei vienas iš anksčiau minėtų rajonų negali pasigirti kino teatro salėmis, teatro salėmis ar pramogų centrais. Džiugu, kad Pavilnyje yra puikus „Belmonto“ žirgynas, kur laiką leidžia labai skirtingo amžiaus žmonės. Vieni tiesiog atvažiuoja čia savo malonumui, kiti rimtai sportuoja ir treniruojasi. Pavilnys dar gali pasigirti puikiu kavinių ir restoranų kompleksu „Belmonto kriokliai‘, čia galima rasti visokių pasaulio virtuvių kavinių, vakarais groja gyva muzika, vyksta įvairūs pristatymai ir renginiai. Naujojoje Vilnioje ne per seniausiai atsidarė moterų sporto klubas. Vyrai gali pasidžiaugti puikiu rytų kovos klubu, kuriame yra laukiami visi, kurie nori išmokti kurią nors rytų kovos menų šaką.

Naujosios Vilnios ir Pavilnio rajonų gyventojų laisvalaikio ir jo praleidimo tyrimo rezultatai:

Atsakymai į 1 anketos klausimą:

Pagal atsakymus, galime matyti , kad kad dauguma respondentų turi 2 – 6 laisvas valandas per savautę. Kai kurie iš jų visai neturi laisvo laiko ir tai verčia susimąatyti, ar jie nesugeba susikurti laisvalaikio ar tiesiog yra taip smarkiai pasinėrę į kasdienių darbų rutiną. Vienas respondentas, atsakinedamas parašė, kad turi daugiau laisvo laiko, nei buvo nurodyta anketoje. Pagal jo tolimesnius atsakymus, susidariau nuomonę, kad respondentas studijuoja ir niekur nedirba. Todėl turi daug laisvalaik

Atsakymai į 2 anketos klausimą:

Žvelgiant į respondentų atsakymus, ryškiai matosi kad laisvalaikį aoraginuozančių įstaigų jaučiamas didelis trūkumas. Gyventojai dažnai priversti važiuoti į miesto centrą ieškoti pramogų, nes savo gyvenamojoje vietoje neranda kaip ir kur leisti laisvalaikį.

Atsakymai į 3 anketos klausimą:

Atsakius į klausima: “Kaip apskritai suprantate laisvalaikį?” respondentų dauguma palaikė ta nuomonę, kad laisvalaikis tai yra savaitgalis. Nors tai ne visai teisinga, tačiau logiška. Net 5 vaikinai paminėjo, kad laisvalaikis – tai laisvas nuo darbo laikas.

Atsakymai į 4 anketos klausimą:

Dauguma respondentų yra jaunuoliai, todėl nenuostabu, kad mėgstamiausias jų laisvalaikio praleidimo būdas – naktiniai klubai. Dar kai kas mėgsta lankytis kino teatruose ir leisti laisvą laiką namuose. Deja, tik viena merina neseniai lankėsi parodoje, kiti respondentai mieliau laiką leidžia gamtoje. Keista, kad nei vienas iš respondentų neatsimena, kada paskutinį kartą lankėsi basine ar koncerte.

Atsakymai į 5 anketos klausimą:

Taigi pagal atsakymus, vėl matome kad jaunimo tarpe išlieka populiariausi naktiniai klubai, tik nedaugelis mėgsta dažniausiai leisti laiką kino teatruose, gamtoje arba namuose.Galbūt tokius tyrimo rezultatus lemia tai, kad respondentu amžius gana jaunas, tačiau tai taip pat rodo, kad arba kitos įstaigos nesugeba sudominti jaunimo, arba jie yra nepakankamai apie tai informuoti.

Atsakymai į 6 anketos klausimą:

Visiška dauguma respondentu nesidomi seniūnijos organizuojamais renginiais, kurie yra daugiau visuomeninio pobūdžio. Jie dažniausiai vyksta gamtoje arba kultūros namuose. Deja, jie būna gana reti ir itin neinformatyvūs. Kai kurie iš respondentų atsakė, kad net nežino kur ir kada tokie renginiai vyksta. Visiškai juos palaikau, nes ir pati tirdama rekreacinę aplinką, bandžiau rasti kokios nors informacijos apie seniūnijos organizuojamus renginius. Deja, nepavyko. Apsilanksius pačioje seniūnijoje, radau mažą A4 formato skelbima ant durų apie įvyksiantį susitikimą su kažkokiu išeivijos poetu ir jo biografinės knygos pristatymą. Taigi susidarė įspūdis, kad šie renginiai reikalingi tik seniūnijos darbuotojams.

Atsakymai į 7 anketos klausimą:

Kaip matome atsakymai praktiškai vienareikšmiai, išskyrus tai, kad kai kuriems respondentams iš viso tai nerupi.

Atsakymai į 8 anketos klausimą:

Kadangi dauguma respondentu yra jau baigę vidurines mokyklas ir dirbantys, todėl nelabai turi laiko ir galimybių lankyti kokius nors papildomo ugdymo būrelius. Kiti lanko kalbų ar vairavimo kursus, kurie nėra šiuo atveju priskiriami prie papildomo ugdymo ar laisvalaikio praleidimo įstaigų.

Atsakymai į 9 anketos klausimą:

Dauguma apklaustųjų laisvalaikį leidžia su bendrais draugais, arba su savo antrosiomis pusėmis. Keli iš respondentų jau yra sukūrę šeimas, todėl visą savo laisvą laiką skiria praleidimui su šeima. Kai kurie jaunesni respondentai dar vis leidžia leiką su tėvais.

Atsakymai į 10 anketos klausimą:

Kadangi daugumos respondentų finansinė padėtis dar nėra stabili, tai jie išleidžia laisvalaikiui tik iki 20 Lt per savaitę. Ir tik keli išleidžia iki 50Lt per savaitę. Ir tik vienetai išleidžia daugiau.

Atsakymai į 11 anketos klausimą:

Kadangi prieš sudarydama apklausos anketą, pati ištyriau visą rekreacinę aplinką, įsitikinau, kad informacijos trūksta. Tai rodo ir respondentų atsakymai. Tik keli iš jų mano, kad yra pakankamai gerai informuoti. Kai kurie iš viso nežino, kad tokie renginiai yra organizuojami.

Atsakymai į 12 anketos klausimą:

Respondentų amžius yra gana įvairus, tačiau visi yra jauni. Kai kurie iš jų bebaigią vidurines mokyklas, kai kurie studijuoja. Dalis yra dirbančių. Tačiau stengiausi orientuotis į tuos, kurie įdomiau ir aktyviau praleidžia savo laisvalaikį.

Atsakymai į 13 anketos klausimą:

Rekreacinio aplinkos tyrimo metu iš viso buvo apklausta 30 respondentų. Iš jų 15 vaikinų ir 15 merginų.

Atsakymai į 14 anketos klausimą:

Tyrimo apibendrinimas:

Gauti ir apdoroti anketų apklausos duomenys leidžia daryti išvadas, kad jaunimas mieliau leidžia laika naktiniuose klubuose, kino teatruose, nei skaitydami knygas ar iškylaudami gamtoje. Respondentai visiškai neturi laiko ir noro lankyti papildomo ugdymo būrelius ar užsiėmimus. Jie labiau suinteresuoti lankyti kokius nors kursus, kurie duos naudos vėlesniame gyvenimo etape. Pagal respondentų amžių ir norą kuo greičiau pradėti savarankišką gyvenimą, visiškai natūralu, kad būtent šiuo gyvenimo periodu jie stengiasi daugiau laiko skirti karjerai ir mokslams. Kai kuriu jaunuolių – sunki materialinė padėtis šiuo gyvenimo tarpsniu tiesiog neleidžia jiems smarkiai išlaidauti ar praleisti daug laiko laisvalaikį organizuojančiose įstaigose.