Klausimyno sudarymas

SOCIOLOGINIS TYRIMASTeorija ir praktika.

Užsiėmimų turinys:Kiekybinio tyrimo pavyzdys. Bedarbių moterų profesinio konkurencingumo tyrimas.Kiekybinio tyrimo duomenų kompiuterinė statistinė analizė Studentų tyrimo projektų ir tyrimo instrumentų pristatymas ir analizėKiekybinio tyrimo duomenų rezultatų pristatymasIndividualios konsultacijos

Klausimymų sudarymas:

Sociologinio tyrimo tipai ir duomenų rinkimo procedūros:

Tyrimo tipai tyrimo metodologijos požiūriu:Kokybiniai ir kiekybiniaiEksperimentiniai ir neeksperimentiniai

Duomenų rinkimo procedūros:Antrinių duomenų rinkimas Pirminių duomenų rinkimas Sociodemografinės, socioekonominės charakteristikos Psichografinės charakteristikos /veikla, interesai, nuomonės/ Veiklos motyvacija ir ketinimaiDuomenų analizės procedūros

Apklausa

Pirminių duomenų rinkimo procedūros Apklausa /komunikacija/ StebėjimasApklausos metodai: Interviu /asmeniniai pokalbiai/ Apklausa telefonu Anketinė apklausa Apklausa paštu

Apklausos struktūra /standartizacijos laipsnis/ Standartizuotos apklausos /atsakymai apibrėžti iš anksto/ Nestandartizuotos apklausos/atsakymai nėra iš anksto apibrėžti/

Klausimynų konstravimas:Matavimo sąvokaOperacionalizacijaSkalės. Skalių (kintamųjų) tipaiKlausimyno kūrimo etapaiKlausimų tipaiBendri reikalavimai klausimų formulavimuiKlausimų išdėstymas klausimyneKlausimyno fizinė išvaizdaKlausimyno testavimas

Klausimyno konstravimo etapai:Remiantis tyrimo tikslais, apibrėžiama informacija, kurią reikia surinkti tyrimo metu. Išskiriami informaciniai blokai. Nusprendžiama, kokiu metodu bus renkami duomenys: anketavimu, interviu, pašto apklausa, diskusinių grupių metu ir kt. Sudaromas klausimyno eskizas, pagrindinių dalių planas. Apibrėžiamas atskirų klausimų turinys ir forma. Formuluojami klausimai (ir atsakymų variantai uždariems klausimams). Nustatoma klausimų pateikimo tvarka Klausimynas pateikiamas paša1iniams asmenims, kurie įvertina, kiek jis yra suprantamas. Atliekamas bandomasis tyrimas (testuojama 10-30 žmonių pasirinktinai). Padaromos reikalingos pataisos ir sudaromas galutinis variantas.

Matavimo sąvokaPažinimo objektą apibūdina jo požymiai.Požymius galima išmatuoti. Požymiai kiekybiniuose tyrimuose dažnai vadinami kintamaisiais.Matavimas yra procedūra, kai, laikantis tam tiktų taisyklių, objektams priskiriamos skaitinės reikšmės.Sutvarkyta skaičių sistema, naudojama požymiui matuoti, vadinama skale.

Klausimynas – vienas iš matavimo instrumentų

Operacionalizacija: Sąvokų suvedimas į operacijas, veiksmus, reikalingus toms sąvokoms (požymiams) pamatuoti.Operacionalizacija priklauso nuo tyrimo tikslų

Klausimų tipai:Fakto klausimai, klausimai išreiškiantys nuostatas, vertybes, normas ir pan.

Atviri, uždari, pusiau uždari klausimai.

Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai

Atviri klausimai IAtviri klausimai neturi galimų atsakymo variantų, leidžia respondentui laisvai atsakyti ir išreikšti bet kokią mintį, kuri, jo nuomone, yra tinkama klausimui. Atsakymai gali skirtis savo apimtimi ir detalumu, nelygu klausimo pobūdis ir respondento susidomėjimas.

Atviro klausimo pavyzdys

Kokiais būdais siekiate skatinti savo darbuotojus? Įvertinkite skatinimo būdų efektyvumą.

Privalumai Lengviausias būdas tyrėjui suformuluoti k1ausimą. Mažiau tikėtina, kad respondentas pasirinks atsakymą kuris neatspindi tikros nuomones apie klausimo subjektą. Galima gauti daug išsamios, naujos informacijos.

Trūkumai Gautus atsakymus sudėtinga užrašyti, kategorizuoti bei koduoti. Galimas informacijos iškreipimas interpretuojant atsakymus. Klausimams koduoti reikia daug laiko sąnaudų. Analizę turi atlikti labai patyręs tyrėjas, kad būtų sumažinta interpretavimo klaidos galimybė. Respondento nenoras atsakinėti į klausimus.

Uždaras klausimas sudarytas iš dviejų komponentų: paskatinančios dalies (klausimo), suformuluotų atsakymo alternatyvų.

Uždaro klausimo pavyzdys (klausimas pedagogams)

Ar Jūs susipažinęs(-usi) su “Vaikų teisių apsaugos konvencija”? taip, gerai susipažinęs(-usi); susipažinęs(-usi); šiek tiek susipažinęs(-usi) nesu susipažinęs(-usi)

Dažniausiai pateikiama nuo 3 iki 10 alternatyvų.

Privalumai Galima lengvai užrašyti ir analizuoti duomenis. Lengviau išvengti skirtingų klausimo interpretacijų. Patogūs ir paprasti respondentui.

Trūkumai Sudėtinga numatyti visus galimus atsakymų, variantus. Apribojimas pasirenkant alternatyvas / keletas alternatyvų gali būti vienodai vertinamos/. Respondentas turi galimybę iš pradžių pamatyti arba išgirsti alternatyvas, tada pasirinkti tą alternatyvą, apie kurią gavęs atvirą, klausimą nebūtų susimąstęs.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 595 žodžiai iš 1160 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?