Kaip pažeidžiamos vaikų teiės namuose?

Kaip pažeidžiamos vaikų teisės namuose?

Dažniausiai vaikų teisės yra pažeidžiamos ne mokykloje, ar kitokiose įstaigose, o jų pačių namuose. Prieš vaikus dažniausiai smurtaujama, jie yra išnaudojami tiek fiziškai, tiek psichologiškai, yra įžeidinėjami, neprižiūrimi ar su jais nerūpestingai, grubiai elgesi. Taip pat gali būti išnaudojami, įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą. Siekiant apsaugoti vaikus nuo vių šių dalykų, Lietuva yra priėmusi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją (nuo 1995 m.), kuri skelbia: „Valstybės dalyvės, siekdamos apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar psichologinio smurto <…> kuriuos jis gali patirti iš tėvų, teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens, imasi visų reikiamų teisinių, administracinių, socialinių ir švietimo priemonių.“ Vaikai dažniausiai kenčia nuo tėvų arba globėjų, kurie vartoja narkotikus ar alkoholį. Tėvai, apsvaigę nuo narkotikų ar alkoholio, sumuša ar kaip nors kitaip pažeidžia vaiko teises. Kiti vaiko globėjai ar tėvai, norintys iš kur nors prasimanyti pinigų kvaišalams, išnaudoja vaikus. Tikriausiai dažniausiai vaikai yra mušami. Televizijoje, radijuje ir laikraščiuose nuolat rašoma apie girtų tėvų, globėjų ar patėvių nužudytus arba žiauriai sumuštus vaikus. Kartais, net pačios motinos badu marintus. Dalis tėvų, globėjų ar patėvių sumuštų vaikų atsiduria vaikų globos namuose, bet vis gi, tikriausiai vaikui reikia motiniškos meilės bei šilumos. Kita vertus, jeigu motina nuolat vartoja alkoholį ar narkotikus, tos šilumos nelieka. Manau, geriausia tokiam vaikui augti vaikų globos namuose arba pas artimuosius, o ne su savo motina, nes psichologijos knygose nuolat minima, kad nuo vaiko auklėjimo priklauso koks jis bus užaugęs ir kaip auklės savus vaikus. Vilniuje bei kituose Lietuvos miestuose prie lankytinų vietų nuolat galima išvysti išmaldos prašančius vaikus. Galima tik spėti ar jie prašo išmaldos sau, nes neturi už ką nusipirkti būtiniausių priemonių ar jie yra pasiųsti ir prigrasinti tėvų kokia nors baume (kad sumuš, neduos valgyti arba, kad jų laukia kitokios, žiauresnės bausmės), kad parneštų pinigų kvaišalams. Tikriausiai kiekviename mieste, kiekvienoje šalyje yra taip tėvų išnaudojamų vaikų. Bet kodėl tėvai patys negali nueiti ir prašyti išmaldos? Šiuo atveju tėvai pasielgia ne kvailai. Juk pamačius skurstantį vaiką, kuris prašo išmaldos, suspaudžia širdį ir duodi jam pinigų. O pamačius narkomaną arba degradavusį alkoholiką norisi nuo jo eiti kuo toliau.

Galima vaikus išnaudoti ir kitaip. Pavyzdžiui Lietuvoje globėjai, pasiėmę globoti vaiką iš vaikų globos namų, kas mėnesį gauna po 500 litų. Tačiau dalis globėjų vaikus muša bei kitaip išnaudoja ir žemina, o pinigus, gautus už vaiko globą ir skirtus vaikui aprūpinti, pasilieka sau. Arba tiesiog tėvai gauna socialinę pašalpą iš valtybės, nes negali išlaikyti vaikų, o tuos pinigus praleidžia alkoholiniams gėrimams arba narkotikams ir psichotropinėms medžiagoms. Nesenai žiniasklaidoje nuskambėjo įvykiai apie išžagintą septynmetę mergaitę, kuri gyveno Marijampolės vaikų globos namuose. Tai yra vaiko seksualinis išnaudojimas. Nemanau, kad septynmetė mergaitė darė tai savo noru. Taip pat visame pasaulyje nuskambėjo informacija apie vaikų pornografijos tinklapius internete ir jų kūrėjus, kurie buvo sulaikyti. Apie tai yra rašoma ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, kuri skelbia:„Valstybės dalyvės įsipareigoja ginti vaiką nuo visų seksualinio išnaudojimo ir seksualinio suvedžiojimo formų. Šiam tikslui valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių nacionaliniu, dvišaliu ir daugiašaliu lygiu siekdamos uždrausti:a) lenkti arba prievartauti vaiką dalyvauti kokioje nors neteisėtoje seksualinėje veikloje;b) išnaudoti vaikus verčiant juos užsiimti prostitucija arba kita neteisėta seksualine veikla;c) išnaudoti vaikus pornografijai ir pornografiniams leidiniams.“ Taip pat suaugusieji pažeidžia vaiko teises į vaiko asmeninį gyvenimą. Pavyzdžiui klausinėja vaiko apie jo asmeninius reikalus, pavyzdžiui apie jo jausmus, išgyvenimus ir kitus dalykus. Lietuvoje siekiant apginti vaikų teises, gerinti vaikų gyvenimą, norint išugdyti labiau išsilavinusius žmones yra priimta daug įstatymų, konvencijų ir kitų teisės aktų. Tačiau jie nuolat yra pažeidinėjami ir jų yra nesilaikoma. Tuo galima įsitikinti pažiūrėjus žinias, paskaičius laikraščius, paklausius radijo stočių, nes žiniasklaidą nuolat pasiekia informacija apie pažeistas vaikų teises. Tačiau kuo toliau, tuo labiau tobulėja žmonija. Tikėkimės, kad ateityje daugiau žmonių laikysis visų teisės aktų, o galbūt patys stengis apsaugoti vaikų teises.

Literatūra:• Gučas A. „Vaiko ir paauglio psichologija“ 1990 m., Kaunas, Šviesa• Vaikų pasaulis „Paauglys“ 1984 m., Kaunas, Šviesa• Šarnhorst E. „Tarp vaikytės ir brandos“ 1986 m., Kaunas, Šviesa• Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija