Gyventojų apsauga ekstremaliomis situacijomis

Gyventojų apsauga ekstremaliomis situacijomis

Civilinės saugos perspėjimo signalai. Gyventojų perspėjimo sistema ir jų veiksmai pagal signalus

Viena svarbiausių gyventojų apsaugos priemonių yra jų įspėjimas laiku apie gresiantį pavojų. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 patvitiino civilinės saugos signalus ir jų paskelbimo tvarką. Visų Lietuvos žmonių pareiga – gerai juos žinoti ir mokėti veikti, išgirdus atitinkamą signalą.
Signalai skelbiami tokia tvarka: susidarius ekstremaliai situacijai, iš pradžių duodamas garsinis signalas. Jį išgirdę, gyventojai privalo skubiai įsijungti laidinį radiją, televizorių ir išklausyti tarnybinį prranešimą apie kilusį pavojų bei reikalingus nurodymus. Visi signalai skelbiami tris kartus, vėliau jie dar kartojami papildant juos reikalingais nurodymais. Priklausomai nuo įvykio masto signalus gali perduoti įmonių vadovai, miestų ir rajonų valdybos, Krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamentas. Tam sukurta Lietuvos gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimo ir, informavimo sistema. Ji dar tobulinama, plečiama, aprūpinama naujesne šiuolaikine aparatūra.
Dabartiniu metu ši sistema jau gerai veikia visoje valstybės teritorijoje. Per radiją, laidinį radiją, televiziją galima perduoti įvairius pranešimus apie susidariusias ekstremalias situacijas, paateikti gyventojams nurodymus, kaip elgtis.

Civilines saugos signalai

“Dėmesio – visiems”

Tai įspėjamasis garso signalas, kuris skelbiamas, įjungiant sirenas, įmonių garsinius signalus ir kitas signalines priemones. Juo perspėjami gyventojai, kad būtinai įsijungtų radiją, televiziją ar radijo transliacijos tašką, per kurį bus perduotas skubus civilinės sa

augos signalas ar žodinis pranešimas apie susidariusią ekstremalią padėtį. Priklausomai nuo įvykio masto signalas duodamas įmonių vadovų, miestų ir rajonų valdybų, krašto apsaugos ministerijos Cvilinės saugos departamento sprendimu.

“Radiacinis pavojus”

Tai tiesioginis radioaktyviojo užteršimo grėsmės (arba nustatyto tokio užteršimo) signalas, išgirdus kurį būtina: nekelti panikos, laikytis drausmės; griežtai vykdyti Civilinės saugos departamento rekomendacijas; perspėti artimuosius ir kaimynus apie gresiantį pavojų ir patarti, kaip elgtis tokiu atveju.

1. Organizuojama jodo profilaktika, kuriai atlikti būtina iš anksto pasirūpinti stabilaus jodo preparatais. Vaistinėse jie parduodami be recepto ir tinka vartoti 4 metus.
Tai kalio jodidas ir jodo vandens spiritinis 5% tirpalas. Kalio jodidą suaugusieji vartoja po 1 tabletę (130 mg), vaikai – 0,5 tabletės – (65 mg) vieną kartą per parą, bet ne ilgiau kaip 10 parų.
Neturint tablečių, vartojamas jodo tirpalas, praskiestas vandens stiklinėje; suaugusiems – po 3-5 lašus (vvaikams 2-3) 3 kartus per dieną po valgio iš viso 7 paras. Vaikams iki 3 metų ir nėščioms. moterims jodo preparatus vartoti rekomenduojama ne ilgiau kaip 2 paras. Laiku atliktLls jodo profilaktiką, skydliaukės apšvitos dozė sumažės 100 kartu!

2. Pavojaus atveju užsandarinkite duris, langus, uždarykite orlaides,balkonus, ventiliacijos angas, dūmtraukius, duris uždenkite storu audiniu.

3. Suvarykite gyvulius į tvartus, užsandarinkite, parūpinkite 3-5 paroms pašaro ir vandens.
4. Užterštoje vietovėje negalima būti be asmeninių apsaugos priemonių, draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, liesti daiktus plikomis rankomis, vaikščioti po aukštą žolę, po mišką, maudytis, degintis, žvejoti, medžioti.

5. Apsirūpinkite geriamojo vandens at

tsargomis. Tam panaudokite sandarius indus: termosus, bidonus, stiklainius.

6. Sudėkite maistą į sandarią tarą, šaldytuvus, emaliuotus indus. Nelaikykite greitai gendančių produktų. .

7. Turėkite nešiojamą radijo imtuvą.
8. Ruošdamiesi evakuotis, surinkite reikalingus daiktus (drabužius, avalynę,baltinius), dokumentus, pinigus, brangenybes, pasiimkite maisto 2-3 parom ir šiek tiek geriamojo vandens. Nešiokite asmenines apsaugos priemones (viso iki 50 kg).

9. Išyykdami nuosavu transportu, pasirūpinkite degalais; užsiregistruokite kur vykstate; pasiimkite kuo daugiau pakeleivių ir vykite nurodyta kryptimi.

10. Prieš išvažiuojant iš namų; išjunkite elektrą, dujas, šaldytuvą, išimkite iš jo maisto produktus, užsukite vandens čiaupus.

11. Grįžę iš lauko, apavą, viršutinius drabužius, galvos apdangalą palikite prieangyje.

Būtinai kruopščiai nusiprauskite po dušu. Prausdamiesi. stenkitės nepažeisti odos, būtinai užsičiaupkite ir užsimerkite!

“Cheminis pavojus”

Tai tiesioginis cheminio _žteršimo grėsmės (arba nustatyto tokio užteršimo) signalas.

Atidžiai išklausykite pranešillią ir rekomendacijas, kaip elgtis. Stenkitės kuo skubiau išeiti iš užterštos zonos. Eikite statmenai vėjo krypčiai, prisidenkite nosį ir burną šlapiu audeklu, jei neturite dujokaukės. Odai apsaugoti naudokitės plėvelės lietpalčiais, guminiais batais, pirštinėmis. Prieš išeidami iš namų, išjunkite dujas elektrinius šildymo prietaisus, užgesinkite ugnį krosnyje.

2. Pajutę specifinį kvapą gerklėje, ašarojimą, pykinimą reikia suleist priešnuodį (antidotą).

3. Jokiu būdu nesislėpkite žemose vietose, tuneliuose, požeminiuose perėjimuose. Galite gelbėtis užsandarintame bute.

4. Eidami užteršta teritorija, laikykitės saugumo taisyklių, negalima nusiimti apsaugos priemonių.

5. Išėjus iš užterštos vietovės atlikite sanitarinį švarinimą, degazaciją naudokitės priešcheminiu paketu.

“Katastrofinis užtvindymas”

Tai katastrofinio užtvindymo grėsmė dėl avarijos Kauno valstybinės hidroelektrinės už

žtvankoje signalas. Signalas duodamas Kauno, Sakių Jurbarko ir Šilutės rajonams per ryšių priemones ir įspėjamąją sistemą, taip pat įjungiant automobilius su garso stiprintuvais.

1. Gavus šį signalą, kuo skubiau evakuojami vaikai, seneliai, invalidai. Kitiems gyventojams būtina pasitraukti į aukštesnes vietas.

2. Skubėdami nepamirškite išjungti elektros prietaisų, dujų.

3. Jeigu nespėjote pasitraukti į aukštesnes vietas, lipkite į viršutinius name
aukštus arba ant stogo ir laukite gelbėtojų.

“Potvynio pavojus”

Tai signalas apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių: pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos.
1. Kilus potvynio pavojui, pasirūpinkite savo turtu, nes pastatai gali būti apsemti. Viską sukeIkite kuo aukščiau, metalines konstrukcijas patepkite tepalu: apsirūpinkite plaukiojimo priemonėmis, maisto atsargomis, medikamentais, pašaru gyvuliams.
2. Nedelsiant palikite galimo užtvindymo vietas. To nespėję, užlipkite Į viršutinius namų aukštus, ant stogų, padėkite seniems žmonėms, vaikams.

“Uragano pavojus”

Tai signalas apie ekstremalaus hidrometeorologinio reiškinio grėsmę.

1. Prieš prasidedant audrai:
– uždarykite langus, langines ir duris;
– išjunkite elektros srovę, dujas;
– apsirūpinkite apšvietimo priemonėmis, nešiojamu radijo aparatu.

2. Perkūnijos metu: išjunkite elektros prietaisus, patalpose nesudarykit skersvėjų, nesinaudokite dušu. Jei esate lauke, nestovėkite po aukštais pavieniu augančiais medžiais. .
3. Nevažiuokite dviračiu, plynėje atsigulkite ant žemės – gulinčio žaiba netrenkia. Siaučiant audrai, likite namie, nes lauke gali sužaloti nuolaužos, stiklų duženos, virstantys stulpas ar medis.
4. Jeigu viesulas netikėtai užklupo jus atviroje vietoje, gulkite ant žemės slėpkitės lomose, jei įmanoma – mūrinių namų nišose.

“Oro pavojus”

Tai signalas visiems gyventojams apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę.

1. Išgirdę šį

į signalą, slėpkitės nuo bombų ir kitų sprogstamųjų įtaisų grioviuose, namų rūsiuose, slėptuvėse.

“Oro pavojaus atšaukimas”

Tai signalas visiems gyventojams, kad praėjo tiesioginė užpuolimo grėsmė.
1. Suteikite pirmąją pagalbą. Nuvežkite sužeistuosius į gydymo įstaigą.
2. Padėkite gelbėtojams apžiūrėti ir apieškoti griuvėsius.
3. Padėkite atpažinti žuvusiuosius.
4. Padėkite valyti griuvėsius.

Leave a Comment