Šeimos taisyklės (2 dalis)

Gyvenimas šeimoje – tai nuolatinis stebėjimas ir klausymasis. Vieni dalykai sukelia džiaugsmą, kiti skausmą arba tiesiog gėdą. Kad ir kokie būtų jausmai, jie gali nusėsti į pasąmonę ir iš ten kelti grėsmę šeimos gerovei, jeigu šeimos nariai nesugeba tų jausmų atpažinti ir jais pasidalyti.

Suteikdami sau galimybę dalyvauti visose jūsų šeimos gyvenimo srityse, padarysite sau didelę paslaugą. Galima ne tik išreikšti žodžiais tai, kas vyksta šeimoje, bet ir sulaukti supratimo. Šeima, kurios taisyklės leidžia aptarti viską, kas vyksta, nesvarbu ar tai būtų skausminga, ar džiaugsminga, turi visas galimybes tapti harmoninga.

Kas ką žino?

Pasak garsios JAV šeimos psichoterapeutės Virginios Satir, daugeliui šeimų gali būti naudinga susėsti visiems kartu ir pasikalbėti apie šeimos taisykles.

Žmonės dažnai mano, kad aplinkiniai žino tą patį, ką ir jie. Tai bene labiausiai paplitusi klaida. Išsamus pokalbis apie taisykles gali padėti suprasti kai kurių nesusipratimų ir nesusikalbėjimų jūsų šeimoje priežastis.

Prieš kaltindami kitą šeimos narį, kad jis nesilaiko nustatytų taisyklių, išsiaiškinkite, ar jis apie jas žino. Pavyzdžiui, žmona piktinasi, kad jos vyras, nors praaėjo šitiek metų, vis dar išmėto savo kojines kur papuola ir nesudeda indų į kriauklę. Vyras galvoja, kad jis ir taip sunkiai dirba, o žmona turi daugiau laiko. Galbūt jums patiems kai kas pasirodys ne visai teisinga ar adekvatu.

Jaunėlis sūnus gali gal

lvoti, kad jis turi plauti indus tik tada, kai tėvai užsiėmę kokiais nors svarbesniais dalykais, t. y. jis save laiko atsarginiu indų plovėju. O tėvai galvoja, jog šis plauna indus tik tada, kai to paprašoma. Vyresnioji dukra mano, kad mažosios sesers priežiūra užkrauta jai ant sprando. Ji įsitikinusi, jog neprivalo sesers visur su savimi tampyti ir už tai susilaukti draugų patyčių. O tėvams atrodo, kad labai gražu, kai vyresnieji vaikai rūpinasi jaunesniaisiais. Tėvai dažnai galvoja, kad jeigu jie žino taisykles, jas žino ir vaikai. Tačiau tai – ne visada tiesa.

Metas keistis

Tikriausiai supratote, jog taisyklės – neatskiriama šeimos funkcionavimo dalis. Mes dažnai remiamės dar vaikystėje išmoktu taisyklių rinkiniu, kol nauja patirtis priverčia jas pakeisti. Šios taisyklės tarsi nepermaldaujami šeimininkai reikalauja visiško paklusnumo. Bėda ta,, kad išmoktos taisyklės negali tikti absoliučiai visoms gyvenimo situacijoms. Ką manote apie savo taisykles? Kokios jos: žmogiškos, šiuolaikiškos, o gal dauguma jų paslėptos, nežmoniškos ir pasenusios? Koks jų vaidmuo jūsų gyvenime? Ar jūsų taisyklės jums padeda, ar trukdo? Ką jomis norite pasiekti?

Pabandykite suprasti, kurios iš taisyklių veiksmingos ir atitinka dabartinį laikmetį, kurios nebe, nes taisyklės sensta. Sakykime, trylikamečiui paaugliui patikimi tokie patys darbai, kaip kad tada, kai jis buvo penkerių, nepasitikint, jog vaikas sugebėtų nuveikti kur kas daugiau. Taisyklės gal

li būti pasenusios, neteisingos, neaiškios arba nesavalaikės.

Įdomu tai, kad daugelis mūsų nuoširdžiai mėgina gyventi pagal neįmanomas ir nežmoniškas taisykles, o po to jaučia kaltę ir pyksta ant jų. „Visuomet suvalgyk tai, kas yra lėkštėje“, „Nekelk bangų“, „Visada išnešk šiukšles 18.30“ – tai tik keletas tokių taisyklių pavyzdžių. Jeigu mėginsite įsprausti savo gyvenimą į senas taisykles, lengvai gausite skrandžio opą, persekios nesėkmės, kaltės jausmas ir konfliktai, o kiti apie jus galvos, kad esate susikaustęs ir nemokate mylėti.

Ar kartais nevairuojate naujos mašinos pagal senas taisykles? Dauguma šeimų elgiasi būtent taip. Jeigu pastebėjote, jog taip elgiatės, pakeiskite senas taisykles naujomis, juk gyvenimas keičiasi.

V. Satir teigimu, vienas iš harmoningos šeimos bruožų yra sugebėjimas suderinti taisykles su dabartiniu laikmečiu. Kokios permainos jums atrodo būtinos? Kokias taisykles galima palikti? Kokių reikia atsisakyti? Kokias reikia papildyti? Ką galėtumėte padaryti, kad pakeistumėte savo taisykles? Kas turi teisę prašyti arba inicijuoti pokyčius?

Jeigu nusprendėte kurti naujas taisykles, jums prireiks tam tikro ryžto ir tikėjimo pokyčių reikalingumu. Tai padės priimti naujas idėjas ir atmesti senas, nebetinkamas taisykles, paliekant tik tas, kurios gali būti jums naudingos. Keičiasi taisyklės – keičiasi ir situacija šeimoje. Jeigu išmoksite ir sugebėsite aptarti tai, kas vyksta jūsų šeimoje, jos gyvenimas greitai pasikeis į gerąją pusę.

Pratimas

Kad suprastumėte, kokios taisyklės egzistuoja jūsų šeimoje, V. Sat

tir siūlo atlikti tokį pratimą: susėskite visi kartu prie vieno stalo ir paklauskite savęs, su kokiomis taisyklėmis susiduriate savo kasdieniniame gyvenime. Pamąstykite apie tai, kaip jaučiatės šeimoje, ir išdrįskite šį klausimą užduoti kitiems šeimos nariams. Kol kas negalvokite apie tai, ar tos taisyklės teisingos, ar ne ir ar jūs jų laikotės. Neskubėkite ir skirkite šiam užsiėmimui pakankamai laiko. Šis pratimas turėtų būti panašus į senos palėpės tyrinėjimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, kas gi toje palėpėje yra. Kas nustato taisykles jūsų šeimoje? Ar jas nustato tik kažkuris vienas šeimos narys? Jei taip, kuris? Pats vyriausias, pats stipriausias ar pats geriausias? Galbūt perskaitėte savo taisykles kokioje nors knygoje arba sužinojote iš kaimynų? O gal atsinešėte iš savo tėvų arba senelių šeimos?

Leave a Comment