UAB X Rinkodara

Turinys
1 Varomosios jėgos ir ištekliai 2
2 Pramonės, bendrovės ir jos produktų apžvalga 2
2.1 Pramonė 2
2.2 Informacija apie įmonę, esamos būklės charakteristika 3
2.2.1 Registracijos duomenys 3
2.2.2 Bendrovės charakteristika 4
2.3 Gaminiai ir paslaugos 5
2.4 Įėjimo ir augimo strategija 6
3 Marketingo planas 7
3.1 Bendra marketingo strategija 7
3.2 Kainų politika 8
3.3 Pardavimų taktika 8
3.3.1 Elektronikos srityje 8
3.3.2 Energetikos srityje 9
3.3.3 Kalbos technologijų srityje 9
3.4 Reklama ir skatinimas (“Rėmimas”) 10
3.5 Paskirstymas 11
4 Plėtros planai 11
4.1 Plėtros stovis ir uždaviniai 11
4.2 Problemos ir rizika 12
4.3 Produktų tobulinimas, nauji produktai ir paslaugos 12
5 Veiklos planas 12
5.1 Gamybos ciklas 12
5.2 Geografinė padėtis 13
5.3 Patalpos ir jų pagerinimas 13
5.4 Strategija ir planai 13
5.5 Teisinės problemos 13
6 Išvados 141 Varomosios jėgos ir ištekliai
UAB “Technogama” yra inovacinė įmonė, subūrusi dvi iš esmės skirtingas inžinierių ir mokslininkų komandas. Viena inžinierių projektuotojų komanda nuolat ieško galimybių savo techniniams sumanymams įgyvendinti ellektronikos srityje. Nuo pat įkūrimo elektronikos įrenginių maitinimo keitikliai nuolat tobulinami, tačiau dar yra daug nepradėtų realizuoti idėjų.
Kalbos technologijų kūrėjai labiausiai trokšta, kad jų ilgamečio darbo vaisiai nenueitų veltui. Jiems padėti ryžosi grupė inžinierių ir vadybininkų. Iš pradžių veikla buvo finansuojama tik iš elektronikos verslo, bet atėjo laikas šias sritis galutinai atskirti.
Kita nauja sritis – stambių elektros energijos vartotojų sistemų monitoringo ir modernizavimo paslauga. Papildomas verslas padėtų išlyginti grynųjų pinigų srautų ir pajamų svyravimus, natūraliai susidarančius elektronikos versle.
Visos veiklos sritys, plėtojamos beendrovėje, yra ne tik perspektyvios, bet ir laisvos nuo konkurencinės kovos. Taip jau įvyko, kad prieš daugelį metų, kai dar nebuvo pačios bendrovės, kūrybinė grupė jau tiksliai žinojo, ką darys artimiausius kelis dešimtmečius, nes kūrybinį potencialą pirmiausia domino visiškai naujos sr

ritys ir, nesitikint greitų rezultatų, labai kryptingai dirbama. Lietuvos nepriklausomybė nepakeitė darbo pobūdžio dirbti su pilnu pasiaukojimu, bet paskatino kurti savo bendrovę, kad potencialas būtų realizuotas praktikoje. Ypač tai akivaizdu su kalbos technologijomis, kai keletą dešimtmečių kauptas teorinis potencialas per dvejus metus buvo paverstas praktiniu produktu teisminei fonoskopinei ekspertizei. Gaila, kad dėl biurokratinių kliūčių prieš devynerius metus nebuvo įgyvendintas projektas – kurčiųjų vaikų kalbos mokymo kompiuterinė sistema.
Projektuotojų komanda ir toliau pasiryžusi plėtoti naujus projektus.2 Pramonės, bendrovės ir jos produktų apžvalga
2.1 Pramonė
Elektronikos srities plėtros sąlygų analizė:
 Lietuvoje elektronikos pramonė ilgus metus merdėjo arba bandė išvengti bankroto.
 Vakarų klientai ja nepasitikėjo tol, kol nebuvo įrodyta, kad lietuviški gaminiai kokybe ir kaina nenusileidžia jų gaminamiems.
 Paskutinį dešimtmetį elektronikos rinka Lietuvoje buvo labai ribota ir nuolat kito.
 Dabar poreikio auugimas vyksta palaipsniui ir rinka jau nusistovėjo.
 Staigių pokyčių nenumatoma.
 Plėsti verslą ir pardavimų apimtis galima tik eksportuojant.
 Kiekvienas naujas eksporto užsakymas didins pardavimų apimtis dideliais šuoliais – pakopomis.
 Sunku prognozuoti, nes pasaulinėje rinkoje vyksta stipri konkurencinė kova.
 Konkurencinėje kovoje pranašumų turi tos firmos, kurios nuolat tobulina savo produktus ir sugeba greitai prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių ir technologinės pažangos. Todėl labai svarbu turėti, išsaugoti ir išsiugdyti naujų aukštos kvalifikacijos specialistų, sugebančių kurti naujus gaminius ir tobulinti technologijas.

Energetikos srities plėtros sąlygų analizė:

Lietuvos kaip ir ka

aimyninių valstybių, priklausančių Rytų blokui, energetinės sistemos būklė yra labai prasta.
 Labai daug žemos kvalifikacijos specialistų energetikos ūkyje, nežinančių netgi elementariausių fizikinių elektros pagrindų ir valdymą suvokiančių tik kaip žinojimą esamam ūkyje kada ir kur išjungti kokį nors jungtuką.
 Iki šiol niekas neskaičiuoja elektros energijos nuostolių dėl nesutvarkytos sistemos, kai paprasčiausiai nėra jokios galimybės rinkti ir sisteminti informaciją.
 Iš pradžių veikla plėsis “šuoliais”, nes kiekvienas naujas projektas žymiai padidins paslaugų pardavimo apimtis.
 Vėliau augimo tempai nusistovės.

Kalbos technologijų srities plėtros sąlygų analizė:
 2001 metais dėl staigių rinkos pokyčių e-verslo srityje atsirado poreikis sparčiai kalbos technologijų plėtrai ir naujų bei patikimų produktų atsiradimui.
 Kalbos technologijų rinkoje daugiausiai dirbo kelios Rusijos ir JAV firmos bei mokslo institutai. Dabar tuo rūpinasi daugiausia privataus kapitalo atstovai ir todėl steigiasi naujos įmonės. Labai aktyviai reiškiasi Belgijos ir Vokietijos firmos.
 Lietuva yra viena iš tų nedaugelio valstybių, kur buvo kuriamos ir tobulinamos kalbos technologijos, tačiau po nepriklausomybės atgavimo valstybė savanoriškai atsisakė nuo šios srities tyrimų finansavimo, todėl atsirado vietos privačiai iniciatyvai.
 Iki šiol UAB “Technogama” kalbos technologijų plėtra vyko lėtai dėl nuosavų lėšų stygiaus. Bendrovei pavyko išsaugoti apie 30 metų laikotarpio ankstesnių mokslinių tyrimų rezultatus, todėl dabar yra ką pasiūlyti rinkai.
 Atsiradus poreikiui rinkoje, reikia greičiau užbaigti turimų technologijų sprendimų pritaikymą atskirų vartotojų poreikiams.
 Savalaikio ir

r sėkmingo investicinio projekto dėka galima pasiekti aukštą investicijų atsipirkimo lygį, kuris vėliau natūraliai turėtų sustoti arba pereiti į aukštesnį lygį.2.2 Informacija apie įmonę, esamos būklės charakteristika
2.2.1 Registracijos duomenys
Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė “Technogama”
Įmonės kodas: 2201771
Registravimo data: 1993 07 13
Rejestro Nr. AB93-868
Bendrovės adresas: Kalvarijų g. 125-4d
2042 Vilnius
Lietuva

Telefonai: (22) 700 047
Faksas: (22) 700 049
El.paštas: tg@technogama.lt
Interneto svetainė: http://www.technogama.lt

Įstatinis kapitalas: 500.000 litų
Steigėjai: Alfredas Motuzas – direktorius
Bendrovės administracija:
Buhalterė Liusė Miakonkich, tel. (22) 70 00 48

2000 m. spalio mėn. Bendrovė įdiegė kokybės valdymo sistemą, atitinkančią ISO9001 standarto reikalavimus elektroninės įrangos maitinimo sistemų projektavimui ir gamybai bei programinės įrangos kalbinėms technologijoms projektavimui.2.2.2 Bendrovės charakteristika
Bendrovė nuo 1998 m. ėmėsi aktyvaus eksporto politikos.
Įmonės veiklos sąlygos nuo pat jos įsikūrimo nuolat keitėsi. Jei iš pradžių komponentai buvo tiekiami tik Rytų, tai nuo 1994 m. visi gaminiai perprojektuoti ir gaminami naudojant gerai žinomų Vakarų gamintojų komponentus. Daug dėmesio buvo skiriama naujų technologijų įsisavinimui.
Elektronikos srityje bendrovė pradėjo kurti ir gaminti impulsinius maitinimo keitiklius, kurie tuo metu pasaulyje buvo jau plačiai taikomi, bet dėl buvusio socialistinio regiono (pradedant Lenkija ir baigiant Sibiru) energetinės sistemos ypatybių, energetikams negarantuojant stabilaus ir be trikdžių elektros tiekimo vartotojui, dirbo nepatikimai (pavyzdžiui SIEMENS, PHILIPS, ERICSON ir kitų kompanijų gaminių maitinimo sistemų vidutinis gedimų intensyvumas iki dešimties kartų aukštesnis, nei tai pačiai įrangai, eksploatuojamai vakarų Europoje).
UAB “Technogama” projektuotojų galimybė taikyti matematinį modeliavimą, kuriant naujas elektroninės įrangos maitinimo sistemas, garantavo parametrų ir

r savybių prognozę bei kontrolę. Savalaikis perėjimas prie patikimos vakarietiškos radijo komponentų bazės ir naujų technologijų taikymas atvėrė UAB “Technogama” kelią išlikti rinkoje vienintelei (įskaitant ir Latviją bei Estiją) tokios srities bendrovei ir aktyviai konkuruoti su žinomomis ir senai dirbančiomis Suomijos, Norvegijos, Lenkijos kompanijomis.
Iki šiol spartesnį bendrovės augimą stabdo apyvartinių lėšų trūkumas. Galima įvardinti kelias kliūtis, kurios trukdė sukaupti apyvartines lėšas:
 sustabdžius NVS šalių komponentų naudojimą gamyboje, teko atsisakyti sukauptų atsargų ir įsigyti naujų;
 Lietuvos rinka elektronikos gaminiams yra labai ribota, todėl projektavimo išlaidas tenka paskirstyti ilgesniam laikotarpiui ir pradiniam etape, kai daugiau projektuojama, nei gaminama, sunaudojamas visas pelnas;
 išlaidos padidėja ir kaupiant importinių komponentų minimalias atsargas, kad dėl netolygaus tiekimo nesutriktų gamyba, o tai savo ruožtu mažina gaminių rentabilumą;
 komercinių bankų krizė sumažino galimybes savalaikiai gauti bankų kreditus apyvartinėms lėšoms padidinti;
 bendrovė skyrė daug lėšų naujiems produktams kurti, kalbos technologijoms vystyti ir rinkodarai.
Dabartiniu metu yra sukurtas patikimos kompanijos vardas ir įvaizdis. UAB “Technogama” naudojasi pažangiausia elektroninės įrangos projektavimo programine įranga PROTELL’99, sukaupta informacija apie pagrindinius komponentų gamintojus, jų gaminių specifiką ir trūkumus. Baziniai maitinimo keitikliai gali būti lengvai modernizuoti pagal kliento reikalavimus.

Energetikos srityje
1. Įgyvendinimui paruoštas vėjo jėgainės projektas.
2. Įsigyta mobili laboratorija energetinės sistemos monitoringui.
3. SATEC sistema pristatyta stambiems vartotojams (Būtingės terminalui, AB Klaipėdos nafta, AB Vakarų laivų remontas, AB Akmenės cementas, AB Baltijos laivų statykla ir kitos) specializuotos konferencijos Klaipėdoje metu.

Kalbos technologijų srityje
Užbaigtas programinis paketas fonoskopinėms teisminėms ekspertizėms SIVE V6.1 ir sukurta nauja versija su papildomu nepriklausomu programiniu moduliu SIVE V6.2
Be Vilniaus jau įrengtos eksperto darbo vietos Rygoje, Prahoje, Taline ir Varšuvoje. Paklausimai iš Graikijos, Rumunijos, Lenkijos, ir kitų respublikų. Darbinis SIVE V6.2 paketas atiduotas testavimui į Briuselį, Liublianą ir Londoną, demonstracinis – į Helsinkį.
Sukurtas ir tarptautinėse parodose pristatytas demonstracinis balso rakto programinis modulis “RAKTAS”, o Biometrics-2001 parodoje balso rakto algoritmų pagrindu veikiantis kompiuterinių duomenų apsaugos ir kodavimo paketas “RAKTAS-C”.2.3 Gaminiai ir paslaugos
UAB “Technogama” gaminius ir paslaugas galima sugrupuoti į 4 grupes iš kurių 3 pagrindinės ir viena papildoma:
1. Maitinimo sistemų elektronikos įrangai projektavimas ir gamyba;
2. Produktų, remiantis kalbos technologijomis, kūrimas;
3. Energetikos sistemų monitoringas ir modernizavimas;
4. Papildoma – užsienio partnerių atstovavimas Lietuvoje ir prekyba jų produktais (Norvegijos kompanija ELTEK; www.eltek.no, Anglijos Izraelio kompanija GAMATRONIC; www.gamatronic.co.il, Čekijos – LEC; www.lec.cz, Slovėnijos ISKRAZASČITE, Rusijos SPEECH TECHNOLOGY CENTER)

Elektronikos gaminių sąrašas pateiktas prieduose.
Elektronikai skirti maitinimo keitikliai unikalūs tuo, kad pritaikyti žymiai platesniam tinklo parametrų svyravimų diapazonui, todėl yra patikimesni, o atskirais atvejais gali turėti išskirtinių savybių, be analogų.

Kalbos technologijų plėtra ir vystymas.
Tai verslo sritis, kuria įmonės steigėjai domisi jau daugelį metų. Kalbos technologijomis pradėta domėtis gerokai anksčiau nei buvo įkurta UAB “Technogama”. Įkūrus bendrovę, buvo pasirinkta mokslinio potencialo pritaikymo praktikai strategija. Pirmasis tinkamas rinkai produktas SIVE (Teismo ekspertizei skirta kalbančiojo identifikavimo ir verifikavimo sistema) pasirodė 1994 metais. Kelios sistemos buvo įdiegtos Lietuvos teismo ekspertizės institute, vieną jų įsigijo Lenkijos Vidaus reikalų ministerija (1997 vasario mėn.). Tai buvo pirmoji DOS operacinei sistemai pritaikyta programa.
Nuo 1999 metų pradžios UAB “Technogama” pateikė rinkai Windows aplinkai pritaikytą programinį paketą SIVE 6.1, kuris pirmą kartą buvo pristatytas Hanoverio mugėje tais pačiais metais.
Be to SIVE buvo pristatytas ENFSI (WORKING GROUP FOR FORENSIC SPEECH & AUDIO ANALYSIS 2th MEETING) Madride 1999 06 17-18, 2000 – analogiškoje konferencijoje Krokuvoje, o 2001 metais – Paryžiuje. Kaip mus informavo šios grupės darbe dalyvavęs Lietuvos atstovas iš Teisminės ekspertizės instituto, mūsų darbai gerai įvertinti ir sukėlė susidomėjimą, bet pripažinimui prireiks dar nemažai įrodymų, nes teisinei praktikai skirti produktai turi praeiti visus pripažinimo etapus. Ne tik plečiasi įdiegtų sistemų geografija, bet ir teigiami atsiliepimai: 2001 metų specializuotoje INTERPOL’o konferencijos medžiagoje, apibūdinant fonoskopinių ekspertizių pasiekimus Europoje, mūsų programinis paketas SIVE paminėtas kaip efektyvus ir realiai veikiantis produktas. Turbūt svaresnio pripažinimo neverta tikėtis.
Pagal PHARE teisėsaugos vystymo programą daug lėšų skiriama teisminių ekspertizių tobulinimui, taikant naujausius mokslo pasiekimus. Jau laimėjome trečią pagal PHARE programą organizuotą konkursą eksperto darbo vietai įrengti.
Detalius gaminių aprašymus pateikiame prieduose. Ten pat yra ir SIVE produkto palyginamosios charakteristikos su Europoje fonoskopinei ekspertizei plačiausiai taikomu sonografiniu metodu. Kai kuriose šalyse taikomas palyginamasis audioakustinis metodas reikalauja daugelio metų darbo patirties, specifinių muzikalios klausos savybių, ir galų gale vis tiek lieka tik subjektyvus įvertinimas, bet ne ekspertizė.2.4 Įėjimo ir augimo strategija
Pradėti aktyvią veiklą, ruošiant gaminamus maitinimo keitiklius eksportui į Europos ir kitų regionų valstybes. Tam pasinaudoti gautu ISO 9001 sertifikatu kokybės valdymui. Labai gerus rezultatus gavome sertifikuojant Odesoje naują maitinimo sistemą telekomunikacinės įrangos maitinimui pagal Ukrainos telekomo užsakymą, todėl buvome pakviesti į specializuotą parodą Kijeve “PROMSVIAZ-2001”, išsiuntėme bandomuosius pavyzdžius ir formuosime visą spektrą gaminių, tiekiamų į Ukrainą. Taikant išankstinį mokėjimą, ši rinka nepavojingesnė, nei Europoje.
Energetikos srityje, kol stambiosios įmonės neturi apibrėžtos strategijos, modernizuojant visą ūkį, o ne atskiras grandis, 2-3 stambiose įmonėse minimaliom sąnaudom netgi savo rizika įrengti po vieną kontrolės sistemą, kad būtų kaupiami duomenys, o tai pasitarnautų gera reklama tolimesnei plėtrai. Tam skatina mus SATEC kompanija, suteikdama iki keturių mėnesių laikotarpio 100% mokėjimų atidėjimą už patiektą įrangą.

Aktyviai bendradarbiaujant su visais galimais partneriais Europoje ir kitose šalyse, įrengti bent po vieną eksperto darbo vietą. Tai garantuotų paketo SIVE pardavimus ateityje. Šio paketo pardavimams būtina labai aktyvi strategija, nes pripažinimą galima pasiekti tik įrodžius tinkamumą ir rezultatų patikimumą. Per galimą strateginį partnerį Belgijos kompaniją BABEL Technologies SA (wwwbabeltech.com) arba kitą analogišką išeiti į JAV rinką.
Kuriant balso rakto produktus, plėsti bendradarbiavimą su partneriais Europoje, kad projektų įgyvendinimui būtų galima panaudoti Europos sąjungos skiriamas lėšas, kai finansuojama iki 90% projekto kaštų.
Bendrovę paruošti strateginiam investuotojui, pateikus kalbos technologijų plėtros projektą. Bendrovės veiklos lemiamą prieaugį turi duoti kalbos technologijos, o programinės įrangos pardavimai sudarytų didžiausią apyvartą. Tai ne tik stipriai padidintų pelno dydį, bet ir atsirastų nuosavų lėšų investicijoms. Bendrovės pagrindiniai akcininkai pasiruošę artimiausiu metu pelną skirti reinvesticijoms, kad būtų suformuotas progresyvios ir sparčiai augančios įmonės įvaizdis.3 Marketingo planas
3.1 Bendra marketingo strategija
UAB ”Technogama” 2006 metais planuoja:

Elektronikos srityje:
Pradėti eksportuoti gaminius į Latviją, Daniją, Estiją, Rusiją, Ukrainą.

Viena iš strateginių eksporto krypčių – UAB “Technogama” techninių sprendimų pritaikymas ir panaudojimas, tobulinant vakarietiškų firmų maitinimo šaltinius ir pritaikant juos Rytų rinkų eksploatacinėm sąlygoms.
Kita strateginė kryptis – maitinimo keitiklių projektavimas ir gamyba užsienio partneriams, kurie užsiims rinkų paieška ir paslaugų tiekimu klientams, o UAB “Technogama” – projektavimu ir gamyba.

Energetikos srityje:
Paruošti vėjo jėgainės projektą ir 2008 metais pradėti jėgainių gamybą.
Pradėti įgyvendinti elektros energijos tinklų monitoringą Lietuvoje.
Energetikos monitoringas – tai nauja sritis, kuria UAB “Technogama” pradėjo užsiiminėti tik šiais metais, kai atsižvelgiant į “SIA Lattelekom” darbuotojų rekomendacijas, Izraelio firma SATEC Ltd. (www.satec.co.il) pasiūlė jai atstovauti Lietuvoje. Verslo esmė yra paslauga, diegiant kompiuterizuotą kontrolę ir valdymą, teikiama didelėms įmonėms, įskaitant ir elektrines bei elektros energijos perdavimo sistemą, kuri leidžia sumažinti elektros energijos nuostolius, šalinant jų atsiradimo priežastis ir taip sutaupyti lėšų. Vieno projekto vertė nuo 80 tūkst. Lt, o stambiems objektams siekia 0,5-0,7 mln. Lt. Jau aktyviai bendraujame su Būtingės naftos terminalu, Klaipėdos nafta, Klaipėdos laivų statykla, Alytaus šaldytuvų gamykla, Alytaus medvilne, Kėdainių AB “Lifosa” ir kitomis Lietuvos įmonėmis.

Kalbos technologijų srityje:
Pateikti rinkai programinį produktą “Raktas C” ir pristatyti pasaulinėse parodose. Galutinai išsiaiškinti bendradarbiavimo sąlygas kalbinių technologijų tobulinimo klausimais su strateginiais partneriais Belgijoje ir Vokietijoje. Parengti ir įgyvendinti bendrą tobulinimo darbų ir marketingo strategiją rinkoje.
Sustiprinti SIVE marketingą visose Europos šalyse, ypač daug dėmesio skiriant Anglijai, Belgijai, Vokietijai, Suomijai, Švedijai ir kitoms vakarų Europos šalims.

Bendra:
Jei 2005 metus galime laikyti UAB “Technogama” aktyvaus eksporto ir tarptautinio marketingo pradžios metais, tai ateinantieji metai turi tapti sparčiais eksporto plėtros metais. Pirmasis mėginimas 1998 metų pabaigoje, kai UAB “Technogama” atstovai dalyvavo Pirmojoje tarptautinėje kontaktų mugėje “Baltijos tigrai”, vykusioje Kristianstad, Švedijoje. Nuo to laiko, įvertinus susitikimų efektyvumą ir naudingumą, UAB “Technogama” pasirinko aktyvią eksporto marketingo strategiją, atsižvelgdama į turimus finansinius išteklius, ir planuoja ją tęsti.
Jei bus kuriama Technogama Grupė, tai pirmiausiai įsteigti UAB sąlyginiu pavadinimu “GARSU GAMA”, pritraukiant kitus strateginius investuotojus iš Vakarų, kurie kartu būtų agentais ir garantais vakarų rinkose. Naujai firmai, perdavus licenciją gaminio tobulinimui ir platinimui, ir už tai imant licencinius mokėjimus nuo pardavimų apimties, UAB “Technogama” galėtų daugiau dėmesio skirti strateginių krypčių plėtrai.3.2 Kainų politika
Bendrovė nustato kainas elektronikos gaminiams 25 procentais pigiau nei konkurentų, be to, siūlo geresnės kokybės gaminius, įskaitant ir papildomas funkcijas.
Kalbos technologijų ir programinės įrangos kainas diktuoja rinka. Norint padidinti pardavimų apimtis, reikia sumažinti programinės įrangos kainas.
Kadangi SIVE vartotojų skaičius yra labai ribotas ir skirtas tik profesionalams, todėl šio produkto kaina yra orientuota į analogiškų produktų kainas rinkoje. Ji toli gražu nepadengia kaštų šio produkto sukūrimui, bet puikiai atlieka du uždavinius – taupo lėšas reklamai ir sudaro galimybes užsienio profesionalams įvertinti mūsų technologijos kokybę. Būtent jų rekomendacijos bus vienas iš svariausių įrodymų, ruošiant ir įgyvendinant marketingo planą naujam produktui “Raktas C”.
“Raktas C” kaina galėtų būti simboliškai žema ir siekti 20-40 JAV dolerių vienam vartotojui, kad pasiekti kuo didesnes apimtis, nes rinkos tendencijos ir konkurencinė kova reikalauja prisitaikyti prie egzistuojančių sąlygų.3.3 Pardavimų taktika
3.3.1 Elektronikos srityje
Pagaminta elektroninė įranga realizuojama tik pagal išankstinius užsakymus ir nesudaromos gatavos produkcijos atsargos. Mažiau žinomiems klientams produktai tiekiami tik pagal išankstinį apmokėjimą (Kai labai reikėjo, specialiu vyriausybės sprendimu KAM 100% apmokėjo užsakymą avansu, kurio suma viršijo 150.000 Lt, ir liko patenkinta bendradarbiavimu). Šiuo metu realizuojamas KAM užsakymas už 125.000 litų.
AB “Lietuvos telekomas” apmoka sąskaitas tik praėjus 30 dienų po produkcijos pristatymo, bet esant reikalui, bankai mielai teikia faktoringo paslaugą.
Elektroninės įrangos kainos palaipsniui, įrodžius jų kokybę vartotojams, buvo keliamos ir dabar tik nežymiai nusileidžia vakarietiškiems gaminiams. Dalyvaudami konkurse tiekti galingą maitinimo sistemą energetikams, jį laimėjome, nors mūsų kaina buvo apie 20% aukštesnė nei Prancūzų kompanijos, bet lėmė sistemos kokybiniai parametrai.3.3.2 Energetikos srityje
Vėjo jėgainėms nesant konkurencijos, pardavimams didelę reikšmę turės galimybė pritraukti iš Europos teikiamas subsidijas, kurios dabartiniu metu Europoje vėjo jėgainėms siekia 80%.
Lietuva, turėdama didelius savo energetinius resursus, sparčiai vystė energijai imlią pramonę, bet toliau vis brangstant šiems resursams, gaminami produktai darosi nekonkurencingi Europos rinkoje. Tai tapo dar aktualiau, nes Lietuvai įstojus į Pasaulinės prekybos organizaciją (PPO), nelieka galimybių gintis muitais ar kitomis priemonėmis. Vienas iš svarbiausių būdų tai racionalus turimų resursų naudojimas, bet tam reikia sutvarkyti energetinį ūkį. Mūsų diegiama SATEC energetinio ūkio monitoringo sistema vien tik iš galimybės bet kuriuo momentu kontroliuoti visus energetinius parametrus leidžia sutaupyti apie 10% lėšų. Vienos sistemos įdiegimo kaštai, priklausomai nuo įmonės dydžio, sudaro nuo 100 iki 600 tūkstančių litų, ir vartotojams, kurie už elektros energiją per metus sumoka iki 15 milijonų litų, sistema gali pilnai atsipirkti jau pirmaisiais metais.
Dar vienas išskirtinis bruožas, kad SATEC kompiuterinė analizės ir valdymo sistema pripažįsta įvairių gamintojų įrangą, diegiamą elektros ūkyje, tuo sudarant sąlygas vartotojui pagal konkurso rezultatus pirkti tinkamiausią. Jeigu vartotojas neturi viso energetinio ūkio valdymo sistemos, diegdamas viename bare modernią, pavyzdžiui, ABB kompanijos elektros paskirstymo ir valdymo sistemą su programiniu aprūpinimu ir automatizuota kontrole, kitame bare vartotojas negalės pasirinkti kito gamintojo sistemos, nors ir geresnės, nes kiekvienas gamintojas kuria individualias valdymo programas ir tik SATEC programos pritaikytos kitų gamintojų elektros įrangai.3.3.3 Kalbos technologijų srityje
Programinei įrangai sukurti reikalingos didelės sąnaudos, tačiau tolimesnis tiražavimas galimas neribotais kiekiais. Galimiems SIVE programinio paketo pirkėjams yra ruošiamos demonstracinės programos versijos, o apsisprendimui pirkti gali prireikti 6-12 mėnesių. Programinio paketo, priklausomai nuo versijos, kaina sudaro iki 18.000,- litų. Pilnai eksperto darbo vietai įrengti reikalinga papildoma aparatinė ir programinė įranga, kainuojanti nuo 10.000 iki 100.000 Lt, kurią tiekia taip pat mūsų bendrovė. Ekspertai už savaitės trukmės kursus moka 9.200 litų.
Lietuvos teismo ekspertizės institute jau įrengtos septynios darbo vietos netenkina poreikių, nes nusikaltimų skaičius, kuriuose panaudojami audio ir video įrašai sparčiai auga (ir ne tik Lietuvoje) ir tik gaila, kad blogai valstybės finansuojama ši institucija nepajėgi mums apmokėti už šias programas (yra nupirktos tik dvi licenzijos).
Kitose šalyse šie procesai tik prasideda, nes, remiantis su iki šiol naudojamu sonografiniu metodu, gali būt pateiktas tik subjektyvus įvertinimas, kas teismui nepriimtina. Metodas, kai ekspertizę lygiagrečiai atlieka 500 ekspertų (labai brangus metodas), kurie įrašą paprasčiausiai vertina iš klausos, dėl didelės apimties statistiškai tikslesnis, nei kelių ekspertų, bet tik tuo atveju, jeigu įrašas tikrai originalus, nebuvo montuojamas arba specialiai imituojamas, ką šiuolaikinės elektronikos galimybės leidžia daryti. Tuo tikslu 2000 metais Švedijoje buvo atlikti tyrimai, kurių metu keturios ekspertų grupės po 7-10 specialistų klausėsi patektų įrašų ir turėjo nustatyti kalbančiųjų tapatybes. Šiam eksperimentui pirmą kartą buvo panaudota ne standartinė balsų bazė, bet įtrauktas ir imitatoriaus pagalba atliktas įrašas. Netgi statistiškai vertinant, rezultatai buvo labai blogi, nes tik vienoje grupėje teisingi sprendimai siekė apie 58%. Blogiausias variantas tesiekė 20%. Dabartiniu metu turėjome galimybę minėtus įrašus patikrinti su SIVE paketu ir gavome tiesiog idealiai tikrus visus atsakymus. Mes patys negalime šių rezultatų paskelbti, nes nesame nupirkę kontrolinio balsų paketo, bet tai visuomet nevėlu atlikti ir tinkamai reklamuoti mūsų programą.
Jeigu SIVE programa skirta specifinėms reikmėms, tai visi kiti kalbinių technologijų pagrindu kuriami produktai turėtų būti taikomi masiškai:
 tai ir balso “Raktas” duomenų apsaugai kompiuteryje, kurio labai maža kaina bet parduodamas dideliais tiražais;
 balso “Raktas” elektroninės prekybos sistemų apsaugai;
 balso “Raktas” bankinių operacijų saugumui užtikrinti;
 balso “Raktas” balso komandų autentiškumo patvirtinimui automobilyje ir kitur;
Šio produkto realizavimo apimtys mūsų masteliais yra neribotos netgi būsimos konkurencijos sąlygomis, jeigu produktus rinkai patieksime laiku, o tam šiandien yra visos prielaidos, išskyrus finansus. Sudėtingiausia produkto dalis jau sukurta, nors dar reiks atlikti nemažai darbų, kad pagal esamus algoritmus sukurti taikomąsias programas.
Finansų ministerija pergyvena, kaip reikės įsisavinti milijardines Europos sąjungos paramos lėšas, kurioms reikia 20% nuosavo kapitalo. Kalbinės technologijos, tai viena iš sričių, kuri leistų šuoliškai pakelti technologinį lygį be valstybės paramos, įgyvendinant projektus, skirtus VRM, KAM ir kitoms institucijoms, sukuriant balsu valdomas ir apsaugomas patikimas duomenų bazes su automatizuota paieška, įdiegiant efektyvias papildomas individualias apsaugas bankininkystėje ir elektroninėje prekyboje, elektroniniam parašui. Naujos technologijos ankščiau ar vėliau pasieks Lietuvą, bet Lietuva galėtų būti avangarde ir svarbiausia už tos pačios Europos sąjungos lėšas.3.4 Reklama ir skatinimas (“Rėmimas”)
UAB “Technogama” specialiai nerengia reklaminių kompanijų, tačiau labai plačiai ir sumaniai naudojasi įvairių verslo skatinimo agentūrų ir organizacijų veikla. Pirmiausia tam, kad būtų sutaupyta lėšų, ir, antra, taip kuriamas teigiamas įvaizdis ir lengviau įgaunamas tikslinės klientų grupės pripažinimas. Pasirinkta strategija ir taktika – dalyvauti didžiausiose tarptautinėse parodose ir kontaktų mugėse.
UAB “Technogama” dvejus metus iš eilės tapo Lietuvos pramoninkų konfederacijos organizuojamo konkurso “Metų gaminys” nugalėtoja ir apdovanota diplomais ir medaliais: 1999 metais už AB”Lietuvos telekomas” skirtą maitinimo sistemą TMK68/60 ir 2000 metais už programinį paketą teismo ekspertizei SIVE.
Taip pat buvo dalyvauta šiose tarptautinėse parodose, konferencijose ir kontaktų mugėse.

1999 m.:
balandžio mėn. – Hanoverio naujų technologijų mugė;
rugsėjo mėn. – Europartneriatas Potsdame, Vokietijoje;
spalio mėn. – “MilPol 99” paroda Paryžiuje, Prancūzijoje ir lygiagrečiai IST konferencija ir kontaktų mugė “Baltijos liūtai”, Helsinkyje, Suomija.

2000 m.:
vasario mėn. – CeBit 2000 paroda Hanoveryje, Vokietija;
balandžio mėn. – “Lietuvos ir Lenkijos mokslas ir pramonė gynybai” paroda ir mokslinė konferencija Vilniuje, Lietuva.
birželio mėn. – Europartneriatas Aalborge, Danija;
rugpjūčio mėn. – Tarptautinė kalbos technologijų konferencija Budapešte, Vengrija;
spalio mėn. – INFOBALT asociacijos Investuotojų lygos susitikimas Vilniuje, Lietuva
lapkričio mėn. – Systems 2000, Miunchene, Vokietija.

2001 m.:
kovo mėn. – CeBit 2001 Hanoveryje;
gegužės mėn. – Europartneriate Rygoje;
spalio mėn. – SYSTEM 2001 Miunchene;
spalio mėn. – INFOBALT 2001 Vilniuje;
lapkričio mėn. – PROMSVIAZ Kijeve;
lapkričio mėn.- Biometric 2001 Londone.

2002 m.:
kovo mėn. – CeBit 2002 Hanoveryje;
gegužės mėn. – Lietuvos gamintojai- Rygoje;
spalio mėn. – SYSTEM 2002 Miunchene;
spalio mėn. – INFOBALT 2002 Vilniuje;
lapkričio mėn.- Biometric 2002 Londone.3.5 Paskirstymas
Lietuvoje bendrovė dirba tiesiogiai su klientais.
Eksportas vykdomas tiesiogiai, per partnerius arba tarpininkus, kai tiesioginis eksportas atskirais atvejais neįmanomas saugumo sumetimais.4 Plėtros planai
4.1 Plėtros stovis ir uždaviniai
Esami gamybiniai pajėgumai su nežymiais technologiniais pertvarkymais ir naujos įrangos papildymu leistų apimtis padidinti 2-3 kartus. Papildomai reiktų į gamybos barą priimti 2-3 darbuotojus.

Energetikos sektoriui papildomai reikalinga transporto priemonė ir 2-3 darbuotojai. Darbai būtų vykdomi su subrangovais, kurie jau numatyti ir būtų konkurso keliu atrenkami.

Kalbos technologijoms plėtoti nuolatiniam darbui papildomai bus reikalingi darbuotojai, bet tik po to, kai jie įrodys savo sugebėjimus. Šioje srityje naudinga plėsti profesionalią programuotojų grupę, nes lengvai realizuojamos naujos darbo vietos, o sukurti produktai duoda labai didelį pelną.4.2 Problemos ir rizika
Elektronikos srityje jau sukurtų maitinimo keitiklių gamybos technologija perimta iš autoriaus bendrovės nuosavybėn ir žinion. Ne tik gamyba, bet ir naujų gaminių tobulinimas vyksta be autoriaus pagalbos ir tai garantuoja gamybos nenutrūkstamumą.
Energetikos srityje įsisavinta darbo su naujais prietaisais specifika, vienas darbuotojas baigė SATEC kompanijos mokymo programą, atliko keletą bandomųjų matavimų ir belieka paruošti pirmąjį pilotinį projektą vienoje iš respublikos įmonių.
Kalbos technologijų srityje reikia sukurti programas ir jas įdiegti veikiančiose sistemose. Problemos – yra nedaug programuotojų, nusimanančių kalbos signalų apdorojimo srityje ir mažai kalbos technologijų specialistų, mokančių programuoti. Bet šios problemos išsprendžiamos, dirbant komandomis, nes algoritmų kūrėjai ir mokslininkai dirba bendrovėje, o programuotojų visuomet galima surasti, su jais sudarant kūrybines sutartis.4.3 Produktų tobulinimas, nauji produktai ir paslaugos
Elektronikos srityje maitinimo sistemos iš esmės nebus kuriamos, jos tik toliau bus tobulinamos. Tačiau šių projektų autorius ir bendrovės bendrasavininkas Alfredas Motuzas pradėjo plėtoti naujus perspektyvius projektus, vienas iš kurių yra alternatyvių ekologiškai švarių energijos šaltinių gavybos būdai ir naujos efektyvios technologijos. Matematiniai ir fizikiniai pagrindai tam jau padėti, atlikti eksperimentai ir ruošiamas veikiantis 3-10kW galios vėjo jėgainės pavyzdys.
Kalbos technologijų srityje bus sukurtas naujas produktas kodiniu pavadinimu balso “Raktas” ir jo modifikacijos, pritaikytos įvairioms technologinėms sistemoms.
Paruoštos prielaidos sukurti automatinės informacijos paieškos duomenų bazėje pagal balsą programinį paketą, kuris galėtų būt pritaikytas ne tik policijos darbui (teroristo telefoninio skambučio laike sistema automatiškai nustato pagal balsą jo tapatybę, jeigu jis jau užregistruotas duomenų bazėje arba bent žinome, kas neskambino), bet ir pagal turimą kalbos fragmentą surasti visus autoriaus pasisakymus visose prieinamose duomenų bazėse.
Pagal paklausimą iš Londono ruošiamas bankams skirto programinio paketo pasiūlymas, skirtas bankinių operacijų telefono pagalba papildomai apsaugai. Pradėtos konsultacijos su kitais bankais.5 Veiklos planas
5.1 Gamybos ciklas
Dabartiniu etapu, kai užsakymų paketas gamybai suformuojamas iš daugelio užsakovų, o apimtys kiekvieną mėnesį auga, labai svarbu turėti lanksčią gamybos technologiją, optimizuotą komplektuojamų komponentų ir medžiagų nomenklatūrą.
Bendrovė visus sutartinius įsipareigojimus vykdo, patiekdama tik kokybiškus gaminius.
Technologinė gamybos proceso schema grindžiama tuo, kad standartines operacijas patikėti patikimiems subrangovams, jeigu jų yra bent du arba turėti vidinius rezervus užpildyti galimus sutrikimus, o įmonėje organizuoti darbo vietas galutiniam surinkimui ir kontrolei, unikalių operacijų vykdymui.
Tai, kad gaminame tik savo sukurtus gaminius, garantuoja operatyvų reagavimą į iškilusias problemas. Tai labai gerai įvertina vartotojai.
Kokybės valdymo sistemos įdiegimas sudarė sąlygas paspartinti bendrovės valdymo reorganizaciją ir perduoti dalį direktoriaus vykdytų funkcijų kitiems darbuotojams. Reikėtų paminėti, kad buvo atskirti gamybos ir projektavimo procesai, sutvarkyta projektinė dokumentacija. Dabar informacija prieinama visiems bendrovės specialistams ir nepriklauso tik nuo vieno kurio nors projektuotojo žinių. Tai įgalina geriau valdyti bendrovę.5.2 Geografinė padėtis
UAB “Technogama” įsikūrusi Vilniaus pramoniniame Kalvarijos gatvės rajone, buvusioje “Sigmos” gamykloje. Vieta yra patogi privažiuoti ir gerai žinoma klientams, todėl kol kas nėra prasmės keisti bendrovės buveinės vietą.5.3 Patalpos ir jų pagerinimas
Patalpos
UAB “Technogama” turi įsigijusi 120,6 kv. m. ploto gamybines ir biuro patalpas Kalvarijų 125-4d korpuse, buvusios “Sigmos” gamyklos Vilniuje pastate. Patalpų inventorizacinė vertė – 332 472 Lt, balansinė vertė – 519 000 Lt.
Dalis patalpų nuomojamos papildomai: 70 kv.m mechaninėms dirbtuvėms ir gabaritiniams sandėliams kitame korpuse ir vienas 16 kv. m ploto kabinetas biuro reikmėms 4d korpuse tame pačiame aukšte šalia nuosavų patalpų. Plėtimuisi yra galimybė nuomuoti papildomo gamybinio ir biurų ploto.
Gamybines ir projektavimo skyriaus patalpas reikia remontuoti, pakeisti langus, įrengti komponentų ir gatavos produkcijos sandėliavimo patalpas.
Pritraukus papildomų investicijų į elektronikos sritį, planuojama įsigyti patogesnes serijinei ir masinei gamybai patalpas 1 aukšte. Pradėjus elektronikos gaminių eksportą, racionalu būtų planuoti apie greitą serijinės gamybos baro įsigijimą ar statybą, nes reikės daug papildomo ploto nebaigtos gamybos ir gatavų gaminių sandėliavimui ir saugojimui.
Tuomet, turimos patalpos galėtų būti pilnai perduotos kalbinėms technologijoms.5.4 Strategija ir planai
Bendrovės augimo strateginio pasirinkimo analizė parodyta prieduose.5.5 Teisinės problemos
Šiuo metu bendrovė neturi jokių teisinių problemų.6 Išvados
Šiuo metu kompanija tam tikrame segmente užima pakankamai didelę Lietuvos rinkos dalį, taigi norint toliau vystytis ir augti būtina persiorientuoti ir skirti daugiau dėmesio užsienio rinkoms, ištirti jas ir bandyti ten užsitvirtinti. Taip pat reikia investuoti į naujų technologijų tobulinimą ir įdiegimą. Įmonė turi tikrai didelį potencialą, belieka tik jį tinkamai išnaudoti.

Leave a Comment