Logistikos verslo gairės Lietuvoje

Turinys

Įvadas 3
1. Logistikos verslas Lietuvoje 5
1. 1. Lietuvos logistikos rinkos laukia permainos 6
1.2. Pavojus mažoms įmonėms po įstojimo į ES 8
1.3. ES naujokų pranašumai 8
1.4. Informacijos amžius: elektroninio deklaravimo ateitis 9
2. UAB “SCHENKER“ logistika 10
2.1. UAB „SCHENKER“ istorija 10
2.2 .“SCHENKER” grupė 11
2.3. UAB “SCHENKER” ir Lietuva 12
3. UAB “Eugesta” logistika 14
3.1. “ Eugesta” istorijos faktai 15
3.2. UAB “Eugesta”veikla ir pasiūlymai 15
4. UAB ACE Logistics verslo logistika 17
4.1. AB ACE Logistics istorijos faktai 17
4.2. ACE Logistics teikaimos paslaugos 18
5. “SANITEX” logistika 21
5.1. “SANITEX” istorijos fakatai 21
5.2. “Sanitex” paslaugų struktūra 22
5.3. “Sanitex” logistika ir distribucija 22
Išvados 24
Literatūros sąrašas 26Įvadas
Šiandien klęstinti verslo organizacija privalo sugebėti greitai mokytis, pritaikyti ką išmoko, kurti naują įžvalgą. Laisvos rinkos situacija verčia šiandieninę logistikos or rganizaciją kurti aplinką, kur ne priešinamasi pokyčiams, o jų laukiama. Aplinką, kurioje organizacijos praryja savo prekes, nelaukdamos kol tai padarys konkurentai. Svarbiausia, kad norėdamos pirmauti, organizacijos turi susijungti su visa strategijos idėja, nes sėkmė vis labiau priklauso nuo pasirinkimo.

Plečiantis tarptautinei prekybai, pereinant prie laisvosios rinkos sistemos, logistikos vaidmuo tampa vis svarbesnis, produktui keliaujant nuo gamintojo iki vartotojo, todėl paslaugų greitis ir kokybė tampa įmonių konkurenciniu pranašumu.

Šiuolaikinė logistika – tai strateginė įmonės verslo organizavimo sritis.

Pagrindinį logistikos uždavinį galima būtų iš¬reikšti pa aprasta formule: „tinkamas produktas, tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, tinkamam klientui“. Jeigu pagrindinį marketingo tikslą apibūdintume kaip paklausos kūrimą ir skatinimą, tai logistikos tikslas – paklausos tenkinimas. Lo¬gistika turi tiek taktinę, tiek strateginę dimensijas. Pirma, logistika sprendžia fizinių srautų optimizavimo uždavinius, antra, lo

ogistikos veiksmai gali prisidėti prie įmonės konkurencinio pranašumo didinimo, kai kuriamas produkto laiko ir vietos naudingumas.

Sparčiai besikeičiantys vartotojų poreikiai ir nuolat auganti konkurencija įvairiose veiklos srityse formuoja vis didesnius reikalavimus verslo paslaugų kokybei. Norintys pirmauti konkurencinėje kovoje yra priversti modernizuoti savo logistikos operacijų bazę, kuri leistų pristatyti vartotojui prekes greičiau ir mažesniais kaštais. Negana to, narystė Europos Sąjungoje įtakos ir nulems žymiai griežtesnius reikalavimus visoms prekių pristatymo grandinės dalims. Žinoma, visi šie pokyčiai susiję su didelėmis investicijomis, dažniausiai apsunkinančiomis kasdienę įmonių veiklą ir išbalansuojančiomis finansinius srautus.

Gyvename informacijos amžiuje, kur įmonės vis stokoja laiko, pajėgumų aprėbti kelias sritis, užuot sutelkę dėmesį į savo veiklos sferą. Dėl šios problemos pradeda sparčiai populiarėti kompleksinė paslauga – subranga (outsourcing), leidžianti įmonėms visą dėmesį bei finansinius išteklius sk kirti pagrindinei veiklai, logistikos uždavinius perduodant specializuotoms kompleksinių logistikos paslaugų kompanijoms .Dažniausiai tokie sprendimai ne tik ženkliai sumažina bendrąsias logistikos išlaidas, tačiau ir užtikrina logistikos paslaugų kokybę, nes tuo rūpinasi savo srities specialistai.

26
Šiandieninė pasaulinė situacija be galo dinamiška, pirmavimą šakoje įtakoja sėkminga produkto diferencijacija, tačiau skirtingumai greitai nukopijuojami. Dėl šios priežasties įmonėms reikia smarkiai dirbti dviem frintais – neatsilikti nuo savo konkurentų ir nuolat ieškoti galimybės pirmauti rinkoje.

Darbo objektas:

Logistikos verslo gairės ir galimybės Lietuvoje, ES įtaka logistikos verslui, bei didžiausių lo

ogistikos verslo kompnaijų apžvalga.

Darbo tikslai:

1. Apžvelgti ir įvertinti Lietuvos logistikos verslo situaciją rinkoje
2. Apibūdinti Lietuvos logistikos įmonių teikiamas paslaugas, kuriamus pranašumus, ateities planus.

Darbo uždaviniai:

1. Įvertinti logistikos verslo situaciją Lietuvoje;
2. Nustatyti logistikos verslo laukiamas permainas įstojus Lietuvai į ES;
3. Apžvelgti Lietuvos verslo logistų siūlomas paslaugas;
4. Nustatyti Lietuvos verslo logistų pranašumus ri trūkumus;
5. Logistikos verlo Lietuvoje ateities perspektyvos.

261. Logistikos verslas Lietuvoje
Plečiantis tarptautinei prekybai, logistikos vaidmuo vis svarbesnis, produktui keliaujant nuo gamintojo iki vartotojo, todėl paslaugų greitis ir kokybė tampa įmonės klientų konkurenciniu pranašumu.

Šiandien daugėja įmonių, kurios itelektualių logistikos produktų pagalba užtikrina efektyvų klientų logistinių sistemų funkcionavimą bei sprendžia jose kylančius uždavinius.

Lietuvoje logistikos verlsas ėmė sparčiau plėstis po 1991 – ųjų metų, ir yra sietinas su nepriklausomybės gavimo data.

Logistikos įmonių tisklas – sukurti ilgalaikius, glaudžius santykius su klientais, paremtus abipuse nauda bei tarpusavio supratimu. Logistikos organizacijoms svarbu vertinti kliento pasitikėjimą jų paslaugomis, tad logistikos mokslo raidos stebėjimas, naujų technologijų studijavimas ir naujovių diegimas yra svarbi kasdienė panašių įmonių veikla.

Šiuo metu jaučiamas didelis stambių Vakarų kompanijų susidomėjimas šiuolaikiškais sandėliais, logistikos centrais Lietuvoje. Tai įtakoja keletas sąlygų:
* Lietuvos valstybės siena tampa Europos Sąjungos išorine siena;
* Lietuva yra patogi tranzito šalis;
* Šiuo keliu greitai pasiekiamas prekių / krovinių gavėjas Rytuose.

Šiuos faktorius šiandien įvertina ir supranta daugelis kompanijų. Organizacijos numato perspektyvą plėstis, stengiasi tobulinti ir užtikrinti krovinių aptarnavimo bei sandėliavimo au

ukštą kokybę, nuolat tobulinama ir kokybės vadybos sistema. Kiekvienais metais plečiamas partnerių tinklas Vakarų Europoje, sudaromos naujos sutartys su vežėjais įvairiose šalyse.

Logistikos bendrovėms svarbu, kad darbuotojai puikiai išmanytų krovinių importo, eksporto bei tranzito įstatymus ir taisykles, dokumentaciją. Darbuotojų profesionalumas ir patirtis krovinių gabenimo rinkose leidžia sudaryti kiekvienam klientui ypatingą logistinę schemą, atsižvelgiant į individualius poreikius, terminus, kainą.

Šiandien daugelis logistikos kompanijų priartina savo klientus prie jų vartotojų, atskirus kliento logistikos procesus sujungdami į vieningą, darniai ir operatyviai veikiančią sistemą bei teikdami platų logistikos paslaugų kompleksą, kurį sudaro:
• Stambių ir dalinių krovinių tarptautiniai gabenimai
• Smulkių krovinių tarptautiniai gabenimai;
• Krovinių gabenimai Lietuvoje;
5
• Krovinių pristatymas klientui “nuo durų iki durų”;
• Multimodaliniai pervežimai
• Krovinių išmuitinimo paslaugos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, naudojantis ilgalaikių verslo partnerių paslaugomis;
• Logistikos paslaugų kompleksai;
• Efektyvių logistinių sistemų bei atskirų procesų projektavimas;
• Konsultacijos logistinių sistemų klausimais;
• Bendro verslo galimybės.

Šiandien įmonės organizuodamos krovinių gabenimą klientams, atsižvelgia į krovinio pobūdį, gabaritus ir pageidaujamą pristatymo terminą. Daugelis kompanijų įsipareigoja krovinius pristatyti iki reikiamos vietos, atlikus visas krovinio išmuitinimo procedūras, kliento pageidavimu, nuolat teikti naujausią ir operatyvią informaciją apie kliento krovinio buvimo vietą.

Šiame amžiuje, kaip ir visose srityse, taip ir logistikoje didelė reikšmė tenka informacinei sistemai. Kiekviena logistinė operacija paprastai yra susijusi su pirkėjo pateiktu užsakymu. Šiandien ypač populiarios ir efektyvios yra naujos ko
ompiuteriais valdomos sistemos, kurių pagalba per keliolika sekundžių įvykdomas užsakymas.

Saugumas, greitis, patikimumas ir kaina – tai faktoriai, lemiantys logistikos įmonės pasirinkimą šiuolaikiniame verslo pasaulyje. Vadovaudamasi savo ir verslo partnerių ilgalaike patirtimi logistikos kompnijos teikia kokybiškas krovinių vežimo paslaugas bei siūlo profesionalius logistikos sprendimus, tinkamus įvairiausių verslo sričių įmonėms.

1. 1. Lietuvos logistikos rinkos laukia permainos

Artėjanti narystė ES visoms Lietuvos įmonėms kelia aibę klausimų apie pokyčius, su kuriais jos neišvengiamai susidurs. Lietuva yra tranzito šalis, šiam sektoriui kyla daug aktualių klausimų prieš stojant į ES gretas. Svarbu išsiaiški.nti būsimus pokyčius finansų, muitinės, transporto, tarptautinės logistikos ir kitose srityse ir tinkamai pasirengti veikti išsiplėtusioje ES rinkoje

Narystė Europos Sąjungoje suteiks galimybę logistikos kompanijoms rinkai pristatyti naujus logistikos spendimus, o jų klientams – efektyviau organizuoti savo verslo procesus.

Europos rinkos tendencijos ir Lietuvos rinkos pokyčiai didins tarptautinių kompanijų susidomėjimą šalies rinka. Lietuvoje bus steigiami įvairių užsienio kompanijų padaliniai, o jų

5
vadovai Lietuvoje ieškos logistikos paslaugų, analogiškų teikiamoms ES šalyse.

Logistikos kompanijų klientai reikalaus vis efektyvesnių logistikos sprendimų. Daugeliu atveju logistikos paslaugos turės būti pritaikytos konkrečiam atvejui – atskirai kompanijai, atsižvelgiant į jos verslo pobūdį.

Logistika ir šiuo metu yra labai svarbi verslo organizavimo dalis, tačiau ateityje jos vaidmuo bus lemiamas šias paslaugas perkančių kompanijų kovoje už vietą rinkoje.

Švedijos paštui priklausančios kompanijos „Baltic Logistic System Vilnius“, teikiančios smulkių siuntų pristatymo paslaugą „Bizpak“, generalinio direktoriaus Vytauto Kudzio nuomone, per penkerius profesionalių logistikos kompanijų veiklos Lietuvoje metus šalies verslininkai pakeitė savo požiūrį į logistikos tvarkymą – dabar jau didelė dalis jų naudojasi kurjerinių kompanijų paslaugomis. Be to, vis dažniau sprendimą logistiką perduoti profesionalams lemia ne tik teikiamos garantijos ir priimtina kaina, bet ir įgyjama galimybė koncentruotis ties pagrindine kompanijos veikla.

Prognozuojama, kad po Lietuvos įsijungimo į bendrą ES rinką siuntos smulkės, nes greitės jų pristatymas bei gerės pristatymo kokybė. Bus naikinama dalis mažų sandėlių, steigiami dideli efektyviai dirbantys regioniniai paskirstomieji sandėliai. Logistikos rinkoje auganti konkurencija vers kompanijas jungtis, bus daug investuojama į paslaugos kokybę, naujas informacines technologijas, automatines siuntų pristatymo linijas.

Kadangi narystė Europos Sąjungoje turės įtakos daugeliui Lietuvos verslo subjektų, šiai datai įmonės ruošiasi, atidžiai studijuodama ES teisės aktus, kitų ES narių patirtį, ieškodamos naujesnių įmonės valdymo metodų ir įdėmiai skaičiuodamos iki ES likusias dienas.

Pasak UAB “Schenker” vykdančiojo direktoriaus E.Daukanto, Lietuvos ekspeditorių asociacijos “Lineka” viceprezidento, būtent “mes – ekspeditoriai, į reisą išvykę vežėjai – būsime pirmieji, kuriems bus taikoma naujoji prekių judėjimo tvarka 2004-ųjų gegužės 1 dieną Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare”.

“Schenker” koncernas įeina į Europos logistikos lyderių trejetuką. Anot p. Daukanto, Lietuvos ekspeditoriams ir vežėjams daugiausia rūpesčių kelia perėjimo iš vienos prekių gabenimo sistemos į kitą techniniai dalykai: kelintą valandą Lietuva taps ES nare, kokius dokumentus reikės pildyti gabenant prekes per ES šalių sienas, kokios bus mūsų įmonių sąskaitos, kokios jų tiekėjų sąskaitos, kokie tarpusavio įsipareigojimai, kiek laiko užtruks statistinės ataskaitos “Intrastat” pildymas, ar reikės daugiau darbuotojų ir kt. “2004 metų gegužės 1 dieną nustos galioti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) faktūros. Kas bus vietoj jų? Kaip reikės išrašyti sąskaitas? Į tuos klausimus kol kas atsakymo nėra. Bet iki gegužės 1 dienos jį reikėtų žinoti”, – sako p.Daukantas. J 5

Jeigu nebus išspręstos tokios techninės smulkmenos, įmonės turės finansinių problemų. Nors daugelis įmonių tikisi, kad šios smulkmenos jų nepalies, tačiau klysta. Jeigu iki gegužės 1 dienos Finansų ministerija nebus paskelbusi, kuo pakeis PVM faktūrą, įmonės nežinos, kaip išrašyti sąskaitas – bus įšaldomi pinigų, negautų pajamų srautai. Susiklostys ydinga grandinė, kuri gali sukelti bankrotų grėsmę. Grėsmė reali, nes Lietuvoje daugumos įmonių pelningumas siekia 5 procentus (tai vidutiniškai įmonės vienos darbo dienos per mėnesį pajamos). Šiandien logistikos bendrovės vardija daug smulkių darbų, kuriuos būtina apgalvoti ir padaryti, kad įmo.nė būtų pasirengusi dirbti ES bendroje erdvėje, pagal naujas taisykles. 1.2. Pavojus mažoms įmonėms po įstojimo į ES
Logistikos specialistai prognozuoja, kad šaliai įstojus į ES krovinių tranzito srautai per Lietuvos teritoriją padidės. Jie jau didėja. Tiesa, krovinių daugėja, bet kainos nekyla, nes daugiau logistikos organizacijų turilojalius klientus ir jų apyvarta taip pat didėja. Tačiau reikia nepamiršti, kad Lietuvos įmonės Europos masteliais matuojant yra vidutinio dydžio arba smulkios. Tikėtina, kad įstojus į ES krovinio siuntėjui bus patogiau bendradarbiauti su stambia, gerai žinoma Vakarų logistikos įmone. Tai reiškia, kad smulkios lietuviškos įmonės iš rinkos bus stumiamos. Tokiems pokyčiams Lietuvos logistikos organizacijos privalo ruoštis. Jau dabar reikia galvoti apie tai, kad lietuvos logistai, partneriai Rusijoje ir Vakarų Europoje būtų reikalingi, jog jų prekės saugiai judėtų. “Versle, kaip ir politikoje, nėra amžinos meilės, tik interesai. Jeigu lietuviai siūlo patogesnes sąlygas negu jų kaimynai, dirbame su lietuviais”, – viename interviu prisipažino didelio Rusijos koncerno atstovas. Lietuvos logistai geriau negu užsienio kompanijos yra prisitaikę prie vietos sąlygų, geba įlįsti į kliento kailį ir geriausiai tenkinti jo poreikius. Bet lietuvos logistams reikės konkuruoti su Europos Sąjungos senbuviais, kurie geriau išmano žaidimo taisykles Europoje. Versle, kaip žaidime – kiek baudų gaus lietuvių verslininkai žaisdami su Europos Sąjungos senbuviais pagal jų taisykles, tiek mažės jų tikslinė rinka, potencialių klientų ratas. 1.3. ES naujokų pranašumai
Pagrindiniai prekių srautai ir po pusmečio judės tomis pat kryptimis – tarp Rusijos ir

5
Vakarų Europos. Gabenti prekes gali bet kas – belgai, vokiečiai. Tačiau jie gabena tik prekes, o lietuvos logistai vairuotojai gabena prekes ir jas lydinčius dokumentus – tai vieną iš klastingų “smulkmenų”. Vokiečių, belgų verslininkai ir vairuotojai įpratę prekių dokumentus siųsti elektroniniu paštu arba įdėti į prekių dėžę. Vakarų Europos muitinės žino, kad vairuotojai dokumentais nesirūpina. Bet jeigu jie taip elgsis gabendami prekes per Lietuvos ir Rusijos pasienio muitinę, problemų neišvengs. Lietuvos vežėjai kruopštūs. Kita vertus, į rinką įsilies ir mažiau išlepinti slovakai, čekai, lenkai, kurie turi mažesnę darbo patirtį Skandinavijoje, bet Vokietijoje, Austrijoje dirba seniai. Vakarų Europos logistikos kompanijos – belgų, vokiečių, prancūzų, italų – turi patirtį ir Rusijos rinkoje, gal tik slavų mentalitetas artimesnis lietuvos logistikos verslui. Ir tai Lietuvos vežėjų pranašumas. Lietuvos verslininkams reikia ne tik galvoti apie konkurenciją, bet ir apie bendradarbiavimą. Juo labiau, kad tiek lenkai, tiek čekai logistikos srityje yra gerokai pažengę. Jie turi modernius tiekimo sandėlius, tokius Lietuvoje tik planuojama statyti. Ir apie krovinių kaimelius Lietuvoje dar tik kalbama, nes iš trijų planuotų pastatyti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nė vieno nėra. Prie europinio geležinkelio įkurta Šeštokų geležinkelio stotis jau per maža kroviniams. Reikia statyti naują.

Logistikos specialistų susirūpinimas, ar ES kontekste jų kompanijos bus patrauklios verslo partnerės ir galės garantuoti greitą bei saugų prekių judėjimą, ko gero, pagrįstas. Neabejotina ir tai, kad daugėjant multimodalinių gabenimų, didės ekspeditorių vaidmuo. Per kelerius artimiausius metus situacija pasikeis, logistikos politiką diktuos ekspeditoriai, jie bus įvairių transporto rūšių jungiamoji grandis.

Pirmaus tos kompanijos, kurios subebės sujungti strategija, ir siūlys logistikos sprendimus ir pasaulinio masto tiekimo grandinės valdymą “iš vienų rankų”.1.4. Informacijos amžius: elektroninio deklaravimo ateitis
Vadybos modeliai kilę iš pramonės eros mokė, jog verslo išteklius sudaro ketvertukas – žmonės, mašinos, medžiagos ir pinigai. Šiandien pridedamas penktas išteklius – informacija – kurią privalome valdyti kaip turtą, kuris atlieka ir verslo plėtros sverto, ir organizacijų valdymo proceso funkcijas. Kiekvienas verslas, o ypatingai logistikos verslas tampa informacijos verlu.

Informacija – tai svarbiausias eros išteklius, todėl ji yra įmonės energija, kurianti naujas paslaugas ir atverianti naujus valdymo būdus.

Šiame informacijos amžiuje, logistikos organizacijų vadovams reikalinga informacijos strategija, kuria sudaro technologinė strategija, kuri garantuoja tinkamą infrastruktūrą, skirtą informacijos eros verslo darbui. 5

Šiuo metu logistikos versle pradedamas elektroninis duomenų pateikimas – yra pirmieji žingsniai prekių elektroninio deklaravimo srityje. Platesnės galimybės atsivers Lietuvoje įdiegus kompiuterizuotą mokesčių ir garantijų administravimo sistemą, sujungus prekių elektroninio deklaravimo ir supaprastintų procedūrų teikiamus privalumus. Kompiuterizavus muitinio tranzito procedūrą (numatoma 2004 m.), kuri kol kas yra „popierinė“, sudarius galimybes pateikti deklaracijas internetu ir t.t., elektroninio deklaravimo galimybės ir taikymas dar labiau išsiplės. Tikimasi, kad, Lietuvoje pradėjus deklaruoti prekes elektroniniu būdu, tokių muitinės deklaracijų skaičius greitai augs ir viršys “popierinių” muitinės deklaracijų skaičių. Dabartinėse ES valstybėse elektroninių deklaracijų skaičius dažnai viršija 90 procentų, todėl panašių tendencijų tikimąsi ir Lietuvoje. Šios tendencijos ateityje turėtų padaryti didelį poveikį ir Europos Sąjungos muitų teisės aktams, kuriuos rengiamąsi iš esmės reformuoti nustatant, kad įprastinė muitinės deklaracija yra elektroninė deklaracija, o popierinė deklaracija priimama tik išimtiniais atvejais. Prekių elektroninio deklaravimo principų įtvirtinimas tėra viena iš „Elektroninės muitinės“ koncepcijos, apie kurią aktyviai diskutuojama Europos Komisijoje, sudėtinių dalių.

Tikimasi, kad šios koncepcijos įgyvendinimas per artimiausius penkerius metus didžiąja dalimi turėtų lemti visų ES valstybių narių, taip pat ir Lietuvos, muitinių ir verslo raidą.2. UAB “SCHENKER“ logistika
2. 1. UAB „SCHENKER“ istorija

Atšventusi gražų 130-ies metų jubiliejų SCHENKER kompanija turi savo istoriją ir Lietuvoje. Pradėjusi veiklą dar iki Antrojo pasaulinio karo, ji vėl veiki jau Nepriklausomoje Lietuvoje.

1920 – 1940. Pirmasis SCHENKER biuras buvo atidarytas 1920 m. Mėmelyje, dabartinėje Klaipėdoje, Borsen g. 13 (Turgaus a.). Kiek vėliau pradėjo veikti biurai ir Reval (Talinas ) bei Rygoje. Iš viso Baltijos valstybėse 1920-1940 m. veikė 7 biurai. Juose dirbo 100 žmonių.

1997 gegužės 8 d. . Vilniuje, Kirtimų g. 51, atidarytas (atkurtas) vienos iš BTL grupės – rinkos lyderės Skandinavijos šalyse – kompanijų filialas SCANSPED su skyriumi Kaune. Klientams pradedama siūlyti vietinio krovinių surinkimo–išvežiojimo, apimančio visą Lietuvą, paslaugas. Dirbama su Latvija, Estija, Suomija, Švedija. Dirba 6 žmonės.

1999 metais po SCHENKER AG ir BTL grupių susijungimo ir vieno stambiausių

5
transporto bei logistikos tinklų Europoje susikūrimo keičiamas firmos pavadinimas – SCHENKER-BTL. Įmonė sparčiai auga. Atidaromas Klaipėdos skyrius. Sukuriamas naujas produktas – muitinės tarpininkavimo paslauga. Pirmieji kroviniai oro transportu.

2000 metų Vasario 14 d. įmonė persikelia į naujas ir erdvias patalpas Kirtimų g. 47b. Biuro plotas padidėja iki 350 m2, sandėlio – 4100 m2. Kuriamas logistikos padalinys. Klientams siūlomos sandėliavimo bei logistikos paslaugos. Kroviniai sandėliuojami paprastuose bei muitinės sandėliuose, komplektuojami, pakuojami, žymimi. Sparčiai vystomas vietinių siuntų pervežimų tinklas, darniai priderintas prie tarptautiniais maršrutais judančių bei vėliau sandėliuojamų tolimesnei distribucijai skirtų krovinių. Schenker klientai turi galimybę sujungti į vieningą sistemą savo valdymo ir organizacines struktūras su Schenker logistikos paslaugų kompleksu. Tai minimizuoja atsakomybės perskirstymą, kuris stambiuose projektuose yra vienas iš svarbiausių kaštų kontrolės veiksnių. Kuriamos dalinių krovinių pervežimo linijos į Vokietiją, Austriją, Italiją, Prancūziją, Angliją, Belgiją, Olandiją, Suomiją, Švediją ir t.t. Įsteigiamas oro ir jūrų transporto padalinys. SCHENKER-BTL – oficialus LTOK ekspeditorius. Dirba 34 žmonės.

2001 metai. SCHENKER valdybos nutarimu nuo 2001 spalio mėn. 10 d. SCHENKER-BTL pavadinimas keičiamas į SCHENKER. Dirba 52 žmonės.

2002 metais Įdiegta visuotinio kokybės valdymo sistema ISO 9001:2000. SCHENKER pasirinkta kaip oficialus Salt Lake žiemos olimpinių žaidynių vežėjas. Klientams įmonė gali pasiūlyti 4100 m2 paprastus sandėlius, 1400 m2 – muitinės terminalo bei 700 m2 – muitinės sandėlio patalpas.2.2 “SCHENKER” grupė
Schenker – integruotosios logistikos paslaugų tinklas.

Schenker yra viena iš lyderių, teikianti kompleksines logistikos paslaugas. Schenker veiklą sudaro trys padaliniai: krovinių pervežimas žemės transportu (tame tarpe – ir geležinkeliu) – Schenker Land Transport, krovinių gabenimas oro transportu ir jūriniais konteineriais – Schenker Air & Sea bei Schenker Logistics – integruotosios logistikos sprendimai. Schenker savo padalinių veikla siekia didinti savo klientų konkurencingumą. Išvystytas tankus krovinių pervežimo tinklas jungia Europos šalių svarbiausius ekonominius regionus.

Kompanijos apyvarta siekia 6,4 mlrd. eurų. Pasaulyje veikia per 1100 Schenker biurų, kuriuose dirba apie 35000 darbuotojų.

Schenker yra viena iš pirmaujančių kompanijų Europoje kelių ir geležinkelių transporto

5
srityje. Tankus transporto tinklas jungia visus pagrindinius regionus pagal iš anksto patvirtintą judėjimo grafiką. Iš Europos transporto ir logistikos paslaugų tiekėjų Schenker išsiskiria savo transporto tinklo tankumu: turi daugiau kaip 600 biurų 30-yje Europos šalių, kuriuose dirba apie 18700 darbuotojų bei platų paslaugų spektrą šiame padalinyje.

Schenker atsakinga už sandėliavimo sistemas, tiekimo valdymą ir su tuo susijusias papildomas paslaugas: vietinį krovinių surinkimą bei pristatymą, pridėtinės vertės paslaugas sandėlyje.

Schenker klientai turi galimybę sujungti į vieningą sistemą savo valdymo ir organizacines struktūras su Schenker logistikos paslaugų kompleksu. Tai minimizuoja atsakomybės perskirstymą, kuris stambiuose projektuose yra vienas iš svarbiausių kaštų kontrolės veiksnių.

Schenker integruotosios logistikos centrai pasaulinių prekių kelių sandūrose sujungia visas transporto rūšis. Kompanija siūlo savo klientams idealų paslaugų pasirinkimą vienoje vietoje.

Ši sėkminga Schenker koncepcija turi seną tradiciją: prieš 130 metų Gottfried Schenker sukurta sėkmės formulė – “nuo firmos iki firmos iš vieno šaltinio“ – greitai pavertė kompaniją rinkos lydere.

2. 3. UAB “SCHENKER” ir Lietuva

Schenker UAB yra tarptautinė kompleksinės logistikos paslaugas teikianti kompanija, kurios specializacija – tarptautiniai ir vietiniai krovinių gabenimai sausumos keliais, geležinkeliu, oro transportu bei jūriniais konteineriais, muitinės tarpininkavimo paslaugos, krovinių sandėliavimas paprastuose bei muitinės sandėliuose, krovinių komplektavimas, žymėjimas, paskirstymas bei išvežiojimas.

SCHENKER – Stinnes padalinys Schenker yra vienas didžiausių lyderių, teikiantis kompleksines logistikos paslaugas. Lietuvoje veikia 3 biurai – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriuose dirba 63 aukštos kvalifikacijos darbuotojų.

Schenker yra viena iš pirmaujančių kompanijų Europoje kelių ir geležinkelių transporto srityje. Tankus transporto tinklas jungia visus pagrindinius regionus pagal iš anksto patvirtintą judėjimo grafiką. Iš Europos transporto ir logistikos paslaugų tiekėjų Schenker išsiskiria savo transporto tinklo tankumu: turi daugiau kaip 600 biurų 30-yje Europos šalių, kuriuose dirba apie 18700 darbuotojų bei platų paslaugų spektrą šiame padalinyje.

5

FAKTAI apie SCHENKER:

UAB “Schenker” yra Lietuvos ekspeditorių asociacijos LINEKA narė.
• Pramonės, prekybos ir amatų rūmų narė.
• Muitinės tarpininkų asociacijos narė.
Darbuotojų skaičius: 59.
Sandėliuojamas plotas: paprasti sandėliai – 6700 m2

muitinės terminalas – 1400 m2

muitinės sandėlys – 700 m2

2000 m. UAB Schenker pelnė laikraščio VERSLO ŽINIOS “Aukso luitą” kaip sparčiausiai besivystanti bendrovė. 2002 m. SCHENKERkompanija pervežė 17.570 krovinių, o apyvarta siekė 6. 738. 880 EUR.
Schenker naudingumas: SCHENKER kompanija siūlo kompleksinės logistikos paslaugas, reguliarų smulkiųjų bei stambiųjų krovinių vežimą sausumos transportu iš / į visas Europos šalis, krovinių gabenimą oro bei jūros transportu, vietinio krovinių pervežimo paslaugas. Kliento patogumui – muitinės tarpininkų paslaugas, krovini.ų sandėliavimą, skirstymą bei kontrolę, prekių markiravimą, prekių saugojimą muitinės sandėliuose.
Schenker patikimumas: profesionalūs SCHENKER darbuotojai, ISO 9002 sertifikatas, pažangios ir nuolat vystomos IT programos, globali Strateginių Klientų Vadovybės programa, suteikianti galimybę maksimaliai efektyviai identifikuoti ir suteikti Strateginio kliento statusą visame pasaulyje, moderni krovinių sekimo sistema leidžia kontroliuoti visą gabenimų procesą, garantuoja kokybę ir saugumą.

2002 m. balandžio 8 d. UAB “SCHENKER” buvo išduotas kokybės standarto ISO 9001:2000 patvirtinimo sertifikatas.
Sertifikuotos sritys:
• krovinių ekspedijavimas kelių, oro, jūrų transportu;
• sandėliavimas ir logistikos sprendimai.

Nuo 2004 01 07 visas, tame tarpe ir tranzitines, deklaracijas UAB “Schenker” muitinės tarpininko atstovai pateikia tik elektroniniu būdu. Su ASYCUDA MODBRK moduliu dirbantys muitinės tarpininko atstovai nuo šiol ne tik užpildo deklaraciją, bet ir patikrina ją pagal tas pačias taisykles, kurias naudoja muitinės inspektorius. Be to, UAB “Schenker” muitinės tarpininko atstovams suteikta teisė ne tik patikrinti deklaraciją bei ją užregistruoti, bet jie gali ir matyti, kokį iš trijų tikrinimo kanalų (žaliąjį, geltonąjį arba raudonąjį) gali pritaikyti muitinės pareigūnas ir iš anksto paruošti tikrinimui reikalingus dokumentus arba prekes. Tai taupo UAB “Schenker” klientų laiką. 5

Pagrindinis elektroninio prekių deklaravimo privalumas yra tas, kad muitinės deklaraciją galima pateikti tiesiai iš UAB “Schenker” patalpų, nevykstant į muitinės įstaigą ir nelaukiant bendroje eilėje. Tiesa, vėliau muitinei turi būti pateikiama sistemos ASYCUDA atspausdinta elektroninės deklaracijos popierinė kopija, kuri naudojama įmonės apskaitoje, ir krovinį lydintieji dokumentai. Tačiau šiuo atveju muitinės formalumai trunka žymiai trumpiau, nes muitinės deklaracija jau būna patikrinta, todėl pakanka jos popierinę kopiją ir lydinčiuosius dokumentus pažymėti muitinės žymomis.

Stinnes padalinys Schenker yra vienas iš pasaulio integruotosios logistikos paslaugų tiekėjų lyderių, siūlantis kompleksines paslaugas apibūdinamas kaip, pasaulinio masto tiekimo grandinės valdymą “iš vienų rankų”.3. UAB “Eugesta” logistika
Uždaroji akcinė bendrovė “Eugesta” – tai viena iš didžiausių didmeninės prekybos kompanijų Lietuvoje. Dešimt aktyvios veiklos metų, stipri ir išvystyta prekybos bei logistikos bazė, garsūs visame pasaulyje prekiniai ženklai, platus prekių asortimentas ir tvirti ryšiai su gamintojais – tai stipriosios kompanijos pusės.

“Eugesta” importuoja, platina, parduoda ir pristato įvairias prekes visoje Lietuvos teritorijoje. Bendrovė vysto savo veiklą trimis kryptimis: didmeninė prekyba maisto ir nemaisto produktais, kavos ruošimo įranga ir servisas, logistikos paslaugos.

“Eugesta” savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
• taikyti savo darbo kokybei aukščiausius reikalavimus
• grįsti savo veiklą pasitikėjimu, pagarba vieni kitiems ir sąžiningu darbu
• skatinti darbuotojų iniciatyvą ir atsakingumą, palaikyti žinių siekimą ir asmenybės augimą
• siekti firmos pelno kaip stabilumo ir sėkmingos veiklos ateityje garanto

Vizija: “Eugesta” Siekia tapti pirmaujančia įmone, teikiant aukštos kokybės paslaugas didmeninės prekybos rinkoje.

UAB “Eugesta” per 10 veiklos metų sukūrė stiprų logistinį pagrindą tarptautinių krovinių pervežimui ir prekių sandėliavimui bei platinimui Lietuvoje.

Nuo 1994 m. “Eugesta” užsiima krovinių pervežimu tarptautiniais maršrutais tarp Vakarų Europos valstybių, Baltijos, NVS šalių. Didžiąją krovinių dalį sudaro “Eugestos” užsakomos prekės, tačiau bendrovė teikia ir šias paslaugas:

5
• Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais
• Rinktinių ir dalinių krovinių gabenimas
• Krovinių ekspedijavimo paslaugos
• Krovinių pervežimas Lietuvos teritorijoje

Krovinius gabena “Volvo” ir “Iveco Eurotech” vilkikai, “Transvario” tipo puspriekabės – šaldytuvai, bei “Krone” tipo puspriekabės – tentai. Visi vairuotojai turi patirtį krovinių gabenimo tarptautiniais maršrutais srityje bei naudojasi mobiliuoju ryšiu, kad būtų užtikrintas sklandus ir greitas prekių pervežimas. Kad kroviniai būtų gabenami saugiai, “Eugesta” naudojasi bendrovės “Baltik Garant” draudimo paslaugomis.

Prekių sandėliavimui ir paskirstymui bendrovė šiuo metu naudoja sandėlius (taip pat ir su temperatūriniu režimu 2-6°C) 5 pagrindiniuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose.

3. 1. “ Eugesta” istorijos faktai

UAB “Eugesta” buvo įkurta 1992 m. rugpjūčio 25 d. 100% privataus kapitalo pagrindu. Pirmaisiais metais bendrovėje dirbo tik penki žmonės, o savo veiklą “Eugesta” pradėjo nuo maisto produktų importo iš Vakarų Europos į NVS ir Lietuvą.

1994 m. “Eugesta” įsigijo pirmuosius vilkikus ir pradėjo gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais tarp Vakarų Europos valstybių, Baltijos ir NVS šalių.

Nuo 1995 m. bendrovei pradėjus importuoti kompanijų “Wrigley” ir “Ferrero” produktus, buvo padėtas tvirtas pagrindas tolesniam maisto produktų platinimui ir distribucinio tinklo vystymui visoje Lietuvoje. UAB “Eugesta” padaliniai įsikūrė šešiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, o 1997 m. taip pat buvo įkurta kompanija Latvijoje “Eugesta un Partneri”.

1999 m. “Eugesta”, tapusi išskirtiniu “Colgate – Palmolive” produkcijos distributoriumi, į platinamų prekių asortimentą įtraukė ir nemaisto prekes.

2000 m. bendrovė pradėjo teikti naują paslaugą – kavos ruošimo sistemų nuomą bei pardavimą HoReCa segmentui, biurams ir kitoms įstaigoms.3.2. UAB “Eugesta”veikla ir pasiūlymai
Šiuo metu bendrovė aptarnauja apie 7000 klientų visoje Lietuvoje. Ji tiekia prekes prekybos tinklams, mažmeninėms parduotuvėms, restoranams, kavinėms, viešbučiams ir

5
kontoroms. Kompanijos kolektyvą šiandien sudaro 270 darbuotojų.
Pagrindiniai “Eugesta” prekybos principai:
• Individualus darbas su klientais
• Aktyvi prekių pasiūla ir optimalaus asortimento palaikymas
• Prekybos marketingo planavimas, koordinavimas ir organizavimas
• Produktų pardavimų palaikymas ir rėmimas, lentynos ploto valdymas
• Patikimas ir savalaikis prekių tiekimas
• Efektyvi kreditų kontrolė

Gamintojams UAB “Eugesta” siūlo bendradarbiauti prekių gamintojus ir tiekėjus. “Eugesta” siūlo išvystytą distribucinį tinklą ir stiprią prekių logistinę bazę, o Jūsų prekių platinimu visoje Lietuvos teritorijoje rūpinsis darbštus ir darnus firmos kolektyvas. Bendrovė vykdo ir “šaltąją” distribuciją – platina produktus, reikalaujančius temperatūrinio režimo (2-6°C).

UAB “Eugesta” centrinė būstinė įsikūrusi Vilniuje o kitų regionų prekybininkus aptarnauja benrovės filialuose Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje. Šiuo metu UAB “Eugesta” bendradarbiauja su 7000 įvairių prekybos taškų visoje Lietuvoje. “Eugesta” klientai – tai prekybos tinklai, kitos didelės ir mažos įmonės, tarp kurių ir 900 klientų, priklausančių HoReCa segmentui.

Klientai, sudarę su bendrove prekybinę sutartį, gali užsakyti prekes padedant juos aptarnaujančiam prekybos atstovui arba paskambinti kontaktuose nurodytais telefonais.

“Eugesta” klientas nereikia rūpintis dėl prekių pristatymo, nes bendrovė turi išvystytą logistikos bazę ir atveš pageidaujamas prekes savo transportu.
Pagrindinės platinamų prekių grupės:
1. Impulso arba priekasio prekės. Tai saldumynai “Ferrero”, cigaretės “West”, “Davidoff”, “R1”, sargiai “Cool”, baterijos “Toshiba”, fotojuostelės “Agfa”.
2. Greito apyvartumo maisto prekės: kava “Merrild”, arbata “Pickwick”, jogurtai “Danone”, margarinas “Rama”, “Delma”, majonezas “Hellmann’s”, sausos sriubos “Knorr” ir kt.
3. Nemaisto prekės. Asortimentą sudaro “Colgate”, “Palmolive”, “Bella” kūno priežiūros ir asmens higienos prekės, “Ajax” valikliai, “AmbiPur” oro gaivikliai ir kita.
4. Alus ir alkoholiniai gėrimai. Šiai grupei priskiriami alus “Warsteiner”, taip pat vyno rūšys iš įvairių pasaulio šalių: Prancūzijos gamintojų “Aimery Sieur d’Arques S.A”, “Yvon Mau S.A.”, Italijos gamintojų “Casa Girelli Spa”, “Friulvini Scarl”, “Cantina Di Soave”, Ispanijos gamintojų “Bodegas Berberana S.A.”, “Covides Sccl”, “Bodegas Vinos de Leon S.A.” ir kt

5

Atstovauja šiuos prekinius ženklus: “Kinder”, “Colgate”, “Rama”, “Knorr”, “Bella”, “Merild”, “Danonki”.4. UAB ACE Logistics verslo logistika
4.1. AB ACE Logistics istorijos faktai
1996m. ACE Logistics UAB įsteigta 1996 metų spalio mėnesį. Įmonės akcinį kapitalą valdo Olandijos ir Estijos kompanija ACE Logistics Group.

1997 m. ACE Logistics yra viena iš pirmųjų krovinių ekspeditorių oro transportu Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. 1997 -ieji metai yra atspirties metai tolesniam ACE Logistics vystymuisi. Įmonė pradeda užmegzti ilgalaikius ryšius su užsienio partneriais.

1998 m. ACE Logistics tampa Pasaulinės vežėjų oro transportu organizacijos WACO nare. Būdami šios organizacijos sudėtyje, turime ryšius su partneriais daugiau kaip 50 -yje pasaulio šalių.

2000 m. ACE Logistics klientams pasiūlomos naujos paslaugos. Tai krovinių gabenimas žemės ir jūrų transportu. Paslaugų kiekio išplėtimas rodo įmonės ilgalaikę strategiją, pagal kurią mes pristatome Baltijos šalių regioną kaip bendrą vienetą. Sparčiai vystoma krovinių gabenimo žemės transportu paslauga. Pradeda funkcionuoti reguliari linija tarp Pietų Voklietijos ir Baltijos šalių.

2001 m. ACE Logistics išlieka viena iš lyderių krovinių ekspedijavimo oro transportu srityje. Taip pat sparčiai plečiama krovinių, gabenamų žemės transportu, geografija. ACE Logistics, specializuodamasi teikti aukštos kokybės paslaugas, atidaro reguliarius maršrutus iš pramoninės Vokietijos, Italijos ir Olandijos.Įmonėje dirba 8 darbuotojai.

2002 m. Rinkoje pristatomos naujos paslaugos: „ace Priority“, „ace Standart“ ir „ace Economy“

5 4.2. ACE Logistics teikaimos paslaugos
UAB ACE Logistics teikia krovinių gabenimo, ekspedijavimo ir logistikos paslaugas. Per ACE Logistics grupės įmones teikia šias paslaugas visose Baltijos šalyse.

Visą ACE Logistics siūlomą paslaugų spektrą galima apibūdinti kaip „logistinį sprendimą“. Sparčiai tobulėjant transporto ir logistikos paslaugoms, ypatingai svarbią vietą ima užimti paslaugų tiekėjo žinios ir profesionalumas, nes tik profesionalus tiekėjas gali pasiūlyti patį geriausią krovinių gabenimo, sandėliavimo, išskirstymo būdą. Dabartiniame pasaulyje yra svarbi ne tik konkreti transportavimo paslauga (gabenimas iš punkto A į punktą B), bet ir visos kitos su šiuo gabenimu susijusios paslaugos. O tokį platų paslaugų spektrą įmanoma pasiūlyti tik turint patikimą partnerių ir subkontraktorių tinklą, patikimas informacines technologijas, tinkamas žinias apie kiekvienos šalies ekonominę ir kultūrinę specifiką. Tai neįmanoma be profesionalių darbuotojų, atliekančių konkretų darbą.
UAB ACE Logistics teikia šias paslaugas:
• Krovinių gabenimas oro transportu
• Krovinių gabenimas žemės transportu
• Krovinių gabenimas jūrų transportu
• Muitinės formalumų tvarkymas ir krovinių gabenimas Lietuvoje

Krovinių gabenimas oro transportu

ACE Logistics yra pasaulinės vežėjų oro transportu organizacijos WACO (World Air Cargo Organozation) narė ir bendradarbiauja su daugiau kaip 50-čia partnerių įvairiose pasaulio šalyse.

WACO organizacija jungia stiprias nacionalines transporto įmones. Būdami šios organizacijos nariais galime:
– nuskraidinti Jūsų krovinius patikimai ir laiku,
– gabenti specialius ir pavojingus krovinius,
– suteikti visas logistikos paslaugas Lietuvoje ir užsienio šalyse,
– kontroliuoti krovinių judėjimą,
– organizuoti krovinių paėmimą ir pristatymą “nuo durų iki durų”,
– pranešti apie krovinio paruošimą išsiuntimui,
– apdrausti krovinius nuo visų rizikų gabenimo metu ir t.t. .
ACE Logistics UAB bendradarbiauja su:

5
Lietuvos avialinijomis, Scandinavian Airlines SAS, Lufthansa, Finnair, Singapore Airlines, Aeroflot, Air Baltic, Estonian Air, Polish Airlines LOT, Czech Airlines etc.

ŽEMĖS TRANSPORTAS : reguliarus krovinių gabenimas Europoje
Pagrindiniai šios paslaugos bruožai:
– patraukli ir stabili kaina,
– griežtas grafikas,
– optimalios sąnaudos, susijusios su krovinių gabenimu,
– paprasta planuoti krovinių užsakymo ir pristatymo terminus.
Tiesioginės linijos jungia ACE Logistics ir mūsų partnerių terminalus Vokietijoje, Italijoje, Olandijoje ir Belgijoje. Kartu su partneriais taip pat gabename krovinius iš Austrijos, Šveicarijos, Slovėnijos ir Kroatijos.
Kitos paslaugos:
– muitinės formalumų tvarkymas,
– krovinių gabenimas “nuo durų iki durų”,
– krovinių draudimas.

JTRANSPORTAS : krovinių gabenimas tarp kontinentų
Platus partnerių tinklas ir biznio kontaktai su daugybe laivininkystės kompanijų – tai galimybė pasiūlyti ne tik pilnų konteinerių (FCL), bet ir smulkių krovinių (LCL) gabenimą jūromis.

Krovinių gabenimas į Lietuvą (importas)

Krovinių gabenimas iš Lietuvos (eksportas)
Taip pat :

– suteikia visas logistikos paslaugas Lietuvoje ir užsienio šalyse,

– organizuoja krovinių paėmimą ir pristatymą “nuo durų iki durų”,

– praneša apie krovinio paruošimą išsiuntimui,

– apdraudžia krovinius nuo visų rizikų gabenimo metu,

– tvarko importo ir eksporto formalumus ir t.t. .

MUITINĖS FORMALUMŲ TVARKYMAS:
ACE Logistics UAB tvarko muitinės formalumus nuo 1997 m. Ši paslauga logiškai pradeda (eksportas) arba užbaigia (importas) visą transportavimo grandinę.
Kvalifikuotų ir patyrusių ACE Logistics muitinės tarpininko atstovų užduotis yra greitai ir laiku
5
įforminti muitinės formalumus bei pateikti krovinius tolesniam gabenimui.

Paslaugų spektras:
– importo muitinės formalumai,
– eksporto muitinės formalumai,
– tranzito muitinės formalumai,
– laidavimo raštų (garantijų) išdavimas,
– formalumai sutvarkomi Vilniuje visiems Lietuvos ūkio subjektams ar fiziniams asmenims,
-skubus .muitinės formalumų tvarkymas (pagal atskirą užsakymą),
-muitinės formalumų tvarkymas oro uoste visą parą ir savaitgaliais (pagal atskirą užsakymą).

Planuodami užsakyti krovinio gabenimą, kiekvienas klientas rūpinasi, kas nutiks, jei transportuojant krovinys bus apgadintas arba dings. Tačiau nevisada galime būti tikri, kad nuostoliai bus kompensuoti.

Krovinio sugadinimo ar dingimo atveju krovinio savininkas turi teisę pareikšti pretenziją krovinio vežėjui. Krovinio vežėjas yra atsakingas už krovinio sugadinimą ar praradimą, bet jo atsakomybę riboja tam tikros tarptautinės sutartys.
• Oro transporte vežėjo atsakomybė yra apribota 16,67 SDR* (apie 21 USD) už kiekvieną bruto kilogramą. Tai numato 1929 m. Varšuvos konvencija. Kitaip tai vadinama oro važtaraščio draudimu, šių taisyklių santrauka yra pateikta kitoje oro važtaraščio pusėje.
• Žemės transporte vežėjo atsakomybę apibrėžia 1956 m. Ženevoje pasirašyta „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“. Vežėjo atsakomybė yra apribota 8,33 SDR( apie 10 USD) už bruto kilogramą. Tai žinoma kaip CMR draudimas, taisyklių santrauka yra pateikta kitoje CMR važtaraščio pusėje.
Jūrų transporte vežėjo atsakomybę numato 1968 m. Hagos – Visbio taisyklės ir ji apribota 2 SDR (apie 2,4 USD) už bruto kg arba 666,67 SDR (apie 800 USD) už konteinerį. Tai vadinama Bill of Lading draudimu, šių taisyklių santrauka pateikta kitoje Bill of Lading pusėje.

Pagal išdėstytus faktus matyti, kad vežėjo atsakomybė yra aiškiai apibrėžta. Bet kas garantuos, kad vežėjas pajėgs atlyginti nuostolius? ACE Logistics UAB yra apsidraudusi savo atsakomybę draudimo kompanijoje ERGO.

Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad vežėjas atsakingas tik už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Tokiu būdu nebus kompensuojami nuostoliai dėl blogo įpakavimo, neteisingos informacijos pateikimo ir t.t.
5

Kai krovinio vertė yra didesnė nei vežėjo atsakomybė ir jei norite būti tikri dėl kompensacijos, kai sugadinimas ar praradimas įvyko ne dėl vežėjo kaltės – rekomenduojame Jums apdrausti krovinį nuo visų rizikų.5. “SANITEX” logistika
5.1. “SANITEX” istorijos fakatai
Įmonė ,,Sanitex” įkurta 1992 m. lapkričio 12d. Prekybinė veikla pradėta Kauno mieste, centrinio biuro vieta nepasikeitė iki šių dienų. Jau pirmi sėkmingi veiklos žingsniai suteikė galimybę tolimesniam įmonės vystymuisi. Per 1993 metus ,,Sanitex” įsteigė filialus visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje. Ši plėtra užtikrino efektyvią distribuciją visoje Lietuvoje. Jau veiklos pradžioje buvo suteiktos teisės platinti tarptautinių kompanijų “Masterfoods”, “Procter & Gamble”, “Kellogg‘s”, “Tchibo” produktus. Gerų rezultatų dėka, platinamų prekių portfelis augo, prijungdamas vis daugiau maisto ir plataus vartojimo produktų. Šiandien “Sanitex” partneriai daugiau nei 700 įmonių, tarp kurių yra “Philip Morris”, “Nestle”, “Kraft Foods”, “Bonduelle”, “Burnus”, “Tetrapak”, “Tele2”, “Italpasta”, “Tork” ir kiti.

1997 metais Kaune atidarytas pirmas ,,Cash & Carry” – didmeninė prekybos vieta orientuota į mažesnes parduotuves, kioskus, kavines, barus ir t.t. Iki 1998 m. pabaigos ,,Cash & Carry” atidaryti dar 7 miestuose Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Alytuje ir dar vienas Kaune. Šiandien tinklas turi 13,000 klientų ir yra šio segmento lyderis, užimdamas apie 45 procentus Lietuvos pasyvios didmeninės prekybos rinkos.

Nuo 1998-ųjų veikia “Sanitex” padalinys, aptarnaujantis “HoReCa” (viešbučius, restoranus, kavines ir kt. maitinimo įstaigas), institucinius klientus (mokyklas, darželius, ligonines, kalėjimus, policiją ir pan.) bei kitus klientus (kepyklas, mėsines, degalines,biurus ir pan.).

Šiuo metu “Sanitex” aptarnauja daugiau nei 8,800 prekybos vietų visoje Lietuvoje, įskaitant apie 4,600 mažmeninių parduotuvių ir vaistinių, 1,700 “HoReCa”, 1,200 institucinių bei 900 kitokio profilio klientų.

5 5.2. “Sanitex” paslaugų struktūra
2000 metais, įmonės veikla buvo perorientuota į paslaugų teikimą. Reorganizacijos tikslas
išskaidyti paslaugų spektrą į atskiras paslaugas, iš kurių klientai galėtų pasirinkti jiems reikalingų paslaugų paketą. Pagrindinės paslaugų grupės yra distribucija, logistika ir marketingo paslaugos. Taigi šiandien “Sanitex” gali pasiūlyti pilną distribuciją – nuo importo iki prekių priežiūros lentynose – bei teikti atskiras paslaugas, tokias kaip sandėliavimo, pervežimo ir t.t.

Nuo 2001-ųjų vasaros užsakymams priimti iš klientų “Sanitex” prekybos atstovai naudoja nešiojamuosius rankinius kompiuterius, įgalinančius per kelias akimirkas mobiliuoju ryšiu perduoti užsakymą iš pardavimo vietos į užsakymų apdorojimo centrą. Tokia technologija sudarė galimybę dar geriau aptarnauti mūsų klientus: operatyvus užsakymų perdavimas leidžia sutrumpinti prekių pristatymo laiką, pagal matomus realius likučius sandėlyje klientas iš karto informuojamas apie užsakymo įvykdymo galimybes, kartu sumažinant klaidų tikimybę. Ta pati technologija leidžia ir operatyviai surinkti bei perduoti informaciją apie situaciją parduotuvėse, taip pat prekybos atstovams skubias užduotis.

2002-ųjų rudenį pradėjo veikti “Sanitex” interneto svetainė www.sanitex.lt , kurioje įmonės, tapusios jos klientais, gali susipažinti, išsirinkti ir užsisakyti reikalingus produktus.5.3. “Sanitex” logistika ir distribucija
Sparčiai besikeičiantys vartotojų poreikiai ir nuolat auganti konkurencija įvairiose veiklos srityse formuoja vis didesnius reikalavimus verslo paslaugų kokybei. Norintys pirmauti konkurencinėje kovoje yra priversti modernizuoti savo logistikos operacijų bazę, kuri leistų pristatyti vartotojui prekes greičiau ir mažesniais kaštais. Negana to, narystė Europos Sąjungoje įtakos ir žymiai griežtesnius reikalavimus visoms prekių pristatymo grandinės dalims. Žinoma, visi šie pokyčiai susiję su didelėmis investicijomis, dažniausiai apsunkinančiomis kasdienę įmonių veiklą ir išbalansuojančiomis finansinius srautus.

Tačiau yra ir kita išeitis. Vakarų ir centrinėje Europoje sparčiai populiarėjanti kompleksinė paslauga – subranga (outsourcing) – leidžia įmonėms visą dėmesį bei finansinius išteklius skirti pagrindinei veiklai, logistikos uždavinius perduodant specializuotoms kompleksinių logistikos paslaugų kompanijoms. Dažniausiai tokie sprendimai ne tik ženkliai sumažina bendrąsias logistikos išlaidas, tačiau ir užtikrina logistikos paslaugų kokybę, nes tuo
5
rūpinasi savo srities specialistai.UAB “Sanitex” pasiūlo pilną subrangos paslaugų paketą, pradedant produkcijossandėliavimu bei transportavimu ir baigiant įvairiomis papildomomis paslaugomis. Didesnė nei 10 metų patirtis Lietuvos rinkoje bei specializacija logistikos srityje leidžia siūlyti aukščiausios kokybės Europinio lygio logistikos paslaugas patraukliomis sąlygomis.
“Sanitex” siūlo šias paslaugas:
• Sandėliavimo paslaugos naujame, moderniame 20 000 m2 sandėlyje Kaune. Šis sandėlis yra pilnai kompiuterizuotas ir atitinka visus Europos Sąjungos standartus. Jame įrengtos įvairių temperatūrinių režimų aplinkos, realizuoti įvairūs atsargų apskaitos metodai (FIFO, LIFO).
• Jūsų produkcijos pristatymas visoje Lietuvoje per 24 valandas nuo užsakymo priėmimo. Beveik 250 įvairių temperatūrinių režimų krovininių automobilių užtikrins, kad jūsų prekė pasiektų vartotoją greičiausiu būdu.
• Produkcijos galiojimo laikų kontrolė, optimalių atsargų palaikymo prognozė remiantis įvairiais statistiniais metodais bei kliento nurodytais kriterijais, užsakymų planavimas.
• Importo – eksporto procedūrų įforminimas.
• Pakavimas, perpakavimas, markiravimas, reklaminių pardavimo vienetų gamyba bei kitos pridėtinės vertės paslaugos.

5Išvados
1. Šiuolaikinė logistika – tai strateginė įmonės verslo organizavimo sritis.
2. Šiandien daugėja įmonių, kurios itelektualių logistikos produktų pagalba užtikrina efektyvų klientų logistinių sistemų funkcionavimą bei sprendžia jose kylančius uždavinius.
3. Logistikos mokslo raidos stebėjimas, naujų technologijų studijavimas ir naujovių diegimas yra svarbi kasdienė Logistikos įmonių veikla.
4. Stiprėjanti konkurencija rinkoje verčia Lietuvos logistikos įmones ne tik stiprinti savo konkurencinius pranašumus, bet kurti naujus.
5. Norintys pirmauti konkurencinėje kovoje yra priversti modernizuoti savo logistikos operacijų bazę, kuri leistų pristatyti vartotojui prekes greičiau ir mažesniais kaštais.
6. Saugumas, greitis, patikimumas ir kaina – tai faktoriai, lemiantys logistikos įmonės pasirinkimą šiuolaikiniame verslo pasaulyje.
7. Schenker yra viena iš lyderių, teikianti kompleksines logistikos paslaugas. Schenker klientai turi galimybę sujungti į vieningą sistemą savo valdymo ir organizacines struktūras su Schenker logistikos paslaugų kompleksu. Schenker sėkmės formulė – “nuo firmos iki firmos iš vieno šaltinio“ – greitai pavertė kompaniją rinkos lydere.
8. Visą ACE Logistics siūlomą paslaugų spektrą galima apibūdinti kaip „logistinį sprendimą“.
Dabartiniame pasaulyje yra svarbi ne tik konkreti transportavimo paslauga (gabenimas iš punkto A į punktą B), bet ir visos kitos su šiuo gabenimu susijusios paslaugos, kurias siūlo ACE Logistics.
9. UAB “Eugesta” – tai viena iš didžiausių didmeninės prekybos kompanijų Lietuvoje. Dešimt aktyvios veiklos metų, stipri ir išvystyta prekybos bei logistikos bazė, garsūs visame pasaulyje prekiniai ženklai, platus prekių asortimentas ir tvirti ryšiai su gamintojais – tai stipriosios kompanijos pusės.
10. Sparčiai populiarėjanti kompleksinė paslauga – subranga (outsourcing) – leidžia įmonėms visą dėmesį bei finansinius išteklius skirti pagrindinei veiklai, logistikos uždavinius perduodant specializuotoms kompleksinių logistikos paslaugų kompanijoms. Tai viena naujausių logistikos kompanijų atliekamų paslaugų, kurią Lietuvoje siūlo „Sanitex“.
11. Artėjanti narystė ES visoms Lietuvos įmonėms kelia aibę klausimų apie pokyčius, su kuriais jos neišvengiamai susidurs. Europos rinkos tendencijos ir Lietuvos rinkos pokyčiai didinstarptautinių kompanijų susidomėjimą šalies rinka.
5
12. .Narystė Europos Sąjungoje suteiks galimybę logistikos kompanijoms rinkai pristatyti naujus logistikos spendimus, o jų klientams – efektyviau organizuoti savo verslo procesus.
13. Ateityje logistikos kompanijų klientai reikalaus vis efektyvesnių logistikos sprendimų. Daugeliu atveju logistikos paslaugos turės būti pritaikytos konkrečiam atvejui – atskirai kompanijai, atsižvelgiant į jos verslo pobūdį.

5Literatūros sąrašas
1. ŽIDONIS. Ž. „Verslo logistika studentams ir verslininkams“, 2002 m. ISBN 9986-9349-8-2
2. PRANULIS, Vytautas; PAJUODIS, Arvydas ir kt. Marketingas. Vilnius: “The Baltic Press”, 2000. ISBN 9955-9318-0-9.
3. HAMEL, G.; PRAHALAD, C.K. Competing for the future. Boston: Harvard Business School Press, 1994.
4. REBEL, B. Breakpoints: How managers exploit radical business change, Part II. . Boston: Harvard Business School Press, 1992.
5.http:// www.jura.lt/2003_01/Article.14.html
6. http://www.sanitex.lt/index.php?show_content_
7. http://www.schenker.com/index_en/ – 40k
8. http://www.eugesta.lt/logistika.php

Leave a Comment