Kainų politika

Turinys

Įvadas 3
1. Lizingo paslaugos plėtros esmė 4
2. Situacija rinkoje 5
3. Rinkotvarkos aspektai 7
4. Ekonominis pagrindimas 9
5. Investicijos ir jų atsipirkimas 12
6. Paslaugos konkurencingumo aspektai 13
Išvados ir pasiūlymai 14Įvadas
Gyvenant XXI a. pradžioje kasdienybė tampa neįsivaizduojama be prekių ir paslaugų. Jei planinės ekonomikos laikais, daugelis prekių buvo deficitinės, arba jų iš viso nebuvo rinkoje, tai rinkos ekonomikos laikais, prekių yra įvairiausių. Maža to,- yra įvairiausių būdų toms prekėms įsigyti: tiesioginis pirkimas, pirkimas išsimokėtinai, pirkimas lizingo būdu.
Būtent apie vieną iš šių būdų, lizingo paslaugas perkant kompiuterius, ir bus kalbama šiame darbe. Taip pat čia bus analizuojamas kompleksinių se erviso paslaugų plėtra, reikalingos investicijos, planuojamos išlaidos bei pajamos ir projekto atsipirkimas. Be to čia bus išanalizuota rinka, rinkotvarka, paslaugos konkurencingumas bei kiti šios paslaugos aspektai.1. Lizingo paslaugos plėtros esmė
Gyvenant XXI a. pradžioje kasdienybė tampa neįsivaizduojama be įvairios technikos ir informacijos priemonių. Ypač svarbus mūsų gyvenime tampa kompiuteris. Nepaisant medikų įspėjimų, kad kompiuteriai kenkia sveikatai: silpsta akys, pakinta laikysena, sutrinka vidaus organų veikla ir t.t., žmonės vis daugiau laiko praleidžia įsmeigę akis į monitorių.
Tačiau kompiuteriai, o ypač nauji ir galingi, nepigiai ka ainuoja. Ne kiekvienas turi visą sumą, reikalingą kompiuteriui pirkti. Tokiu atveju galima pasirinkti vieną iš išeičių: atidėti kompiuterio pirkimą vėlesniam laikui arba pirkti dabar, pasinaudojant lizingo paslauga.
Įmonei, prekiaujančiai kompiuteriais svarbus ne tik pelnas, gaunamas pardavus prekes, bet ir klientai be

ei jų poreikiai. Kad kompiuteris – būtina šiuolaikinė informacinė priemonė, neabejoja niekas. Tačiau ne visi turi pakankamai pinigų jam nusipirkti. Kaip alternatyvą UAB „Skorpiono takas“ siūlo galimybę pirkti kompiuterį lizingo būdu, kuomet norimą daiktą galima įsigyti neturint visų reikiamų lėšų, pakanka 5 – 30 % prekės vertės. Lizingo arba išperkamosios nuomos pranašumai – nedidelės pradinės išlaidos, laisvos apyvartinės lėšos (įmonei), naujas turtas, mokesčių mokėjimo pranašumai, nesudėtingi formalumai. Sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos kitiems poreikiams tenkinti.
Lizingo paslaugomis gali naudotis privatūs asmenys, bendrovės, valstybinės institucijos. T.y. lizingas leidžia prekę gauti tuojau pat, o atsiskaityti už ją nedidelėmis įmokomis per nustatytą laikotarpį. Vadinasi ir vilkas sotus, ir avis sveika: įmonė gauna pelną už parduotas prekes, klientas turi kompiuterį, o lizingo bendrovė gauna pelną iš palūkanų.
Panevėžyje veikia ne viena fi irma, prekiaujanti kompiuteriais, ir beveik visose jų galima lizingo būdu nusipirkti kompiuterį. Kodėl klientas turėtų iš visų lizingo būdu kompiuterius parduodančių įmonių rinktis būtent UAB „Skorpiono takas“? Todėl, kad UAB „Skorpiono takas“ bendradarbiauja su UAB „SNORO lizingu“, kurios sąlygos yra palankiausios klientams. Be to, pirkdami iš patikimos, gerą vardą turinčios įmonės, klientas patenkins ir savigarbos poreikį
Daugybė įmonių siūlo pirkti kompiuterinę įrangą lizingo būdu, bet maža dalis jų siūlo ir platų aptarnavimą. Pirkėjas pirkdamas prekę atsižvelgia ne tik į technines kompiuterio ga
alimybes, bet ir į jo ekonomiškumą bei garantiją. UAB „Skorpiono takas“ turi darbuotoją, kuris yra atsakingas už kompiuterių remontą. Šis darbuotojas šalina gedimus į servisą atneštiems kompiuteriams. Tačiau šiandien, kuomet brangi kiekviena sekundė, gabenti kompiuterį į servisą – per didelė prabanga. Todėl reikalinga steigti papildomas paslaugas.
Perspektyvoje bus priimti dar keletas darbuotojų, kurie užtikrins tobulesnį servisą. Klientui patogumui bus įkurta telefoninė linija, kuria paskambinus bus galima pasikonsultuoti kompiuterio darbo sutrikimų klausimais. Pašnekovus konsultuos operatorė, turinti žinių šioje srityje, o jeigu gedimas sudėtingesnis, klientas bus sujungiamas su įmonės specialistais.
Taip pat reikalingas dar vienas kompiuterių specialistas, kuris kompiuterius prižiūrėtų, aptarnautų kliento namuose, kur atvyktų pagal iškvietimą. Esant rimtesniam gedimui, kompiuterį nusivežtų į įmonės servisą, pataisytą pristatytų atgal. Perkantiems kompiuterį lizingo būdu iš UAB „Skorpiono takas“, serviso paslaugoms bus taikomos nuolaidos.
Šios paslaugos numatomos teikti fiziniams asmenims, turintiems asmeninius kompiuterius. Taip pat ateityje numatoma ir nauja paslauga įmonėms. Bus siūloma klientams pasirašyti sutartį, pagal kurią kompiuterių specialistas už nustatytą mėnesinį abonentinį mokestį reguliariai atvyktų ir patikrintų kompiuterio sistemas, šalintų gedimus, užkirstų kelią galimiems gedimams, t.y. užsiimtų prevencija. Esant pageidavimui, ši paslauga gali būti teikiama ir fiziniams asmenims.
Kadangi šių paslaugų Panevėžyje neteikia nė viena firma, o kompiuterinė technika nėra amžina, tokios paslaugos reikalingos. Kadangi gyventojai nieko nežino apie tok.ias pa
aslaugas, svarbu skirti lėšų reklamai, kad klientai išgirstų apie naujoves. Taip padidėtų paklausa, klientų dėmesys.2. Situacija rinkoje
Rinka – tai vieta, kur susitinka pirkėjas ir pardavėjas, kur mainų proceso metu veikia pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą reguliuojantis mechanizmas, vadinamas kaina. rinkoje veikia daugybė įmonių, siūlančių žmonėms įvairias paslaugas, konkuruojančių tarpusavyje dėl klientų.
UAB „Skorpiono takas“ turi filialus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, o Panevėžyje yra ne tik dvi parduotuvės, bet ir pagrindinis biuras. Čia plėtojamos lizingo paslaugos. Kaip rodo praktika, lizingo paslaugomis daugiausia naudojasi privatūs asmenys. Tai nenuostabu, žinant, kad privatiems asmenims lizingas patogus pirmiausia todėl, kad nereikia jokio užstato ar garanto, kurio reikalaujama imant kreditus bankuose.
UAB „Skorpiono takas“ užima apie 30 proc. rinkos. Šios įmonės vietą konkurentų tarpe galima pavaizduoti grafiku (žr. 1 pav.).

1 pav. Situacija rinkoje

Pradėjus teikti lizingo paslaugas, kompiuterių paklausa šioje įmonėje padidėjo apie 20 – 30 proc. Apskritai, kompiuterius perka studentai, kuriems jis reikalingi mokymosi metu, įmonės, kurių darbas be kompiuterių nebeįsivaizduojamas, taip pat tėvai dažnai perka kompiuterius savo vaikams, manydami, kad šie mokysis, nors dažniausiai vaikams rūpi kompiuteriniai žaidimai. Taigi, lizingo būdu perkamumu pasižymi 20 – 45 metų amžiaus vidutines pajamas (800 – 1200 Lt.) gaunantys klientai, turintys vieną arba du vaikus ir gyvenantys mikrorajonuose, įsikūrusiuose netoli „Skorpiono tako“ parduotuvės.
Kadangi Panevėžio mieste nė viena įmonė nekonsultuoja telefonu, nei vienos firmos darbuotojai neatvyksta į

kliento namus ar įstaigą esant kompiuterių gedimams, todėl UAB „Skorpiono takas“, siūlydamas tokio pobūdžio paslaugas, turės šimtaprocentinę paklausą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu kompiuteriais naudojasi asmenys nuo 5 iki 85 metų amžiaus, analogiškų paslaugų vartotojų ratas apims kur kas platesnį nei esamą rinkos segmentą.
Lizingo paslauga kompiuteriams turi paklausą. Kaip įrodymą galima paminėti, jog lizingo būdu nuperkama 90 proc. iš visų per mėnesį parduodamų kompiuterių. Pastebimas pirkimo sezoniškumas: vasaros metu kompiuterių parduodama mažiau, o didžiausio klientų susidomėjimo ir pirkimo sulaukiama rudenį ir prieš Kalėdas. Tai paaiškinama tuo, kad vasara – atostogų metas ir daugelis tiesiog ilsisi, pinigus leidžia atostogoms, o ne dideliems pirkiniams. Rudeninis susidomėjimo pagyvėjimas paaiškinamas tuo, kad prasidėjus mokslo metams, kompiuterių prireikia moksleiviams bei studentams. Na, o Kalėdinis pardavimų pagausėjimas siejamas su šventinėmis nuolaidomis bei akcijomis.
Būtent pirkimų pagausėjimo metu įmonė daugiausia investuoja į reklamą: radijo klipus, reklamą spaudoje, platina informacines skrajutes. Vidutiniškai reklamai išleidžiama apie 1200 Lt. per mėnesį. UAB „Skorpiono takas“ dalyvauja parodose, tokiose kaip „InfoBalt“ bei „Expo’ Aukštaitija“, kas taip pat teigiamai veikia paklausą. Kadangi UAB „Skorpiono takas“ patikima, kokybiškas prekes ir paslaugas teikianti įmonė, todėl didelę dalį klientų pritraukia jau esamų klientų rekomendacijos draugams bei pažįstamiems.
UAB „Skorpiono takas“ reklaminės skrajutės platinamos tuose mikrorajonuose, kur turima didžiausia paklausa. Tai motyvuojama tuo, kad būtent ten maksimalus susidomėjimas ir plati potenciali rinka, į kurią ir orientuojama reklama.
UAB „Skorpiono takas“ kainos panašios kaip ir visų kompiuterius parduodančių įmonių, kadangi kompiuterių sudėtinės dalys perkamos iš tų pačių tiekėjų: „GNT Lietuva“, „ACME“, „TECHDATA“ ir kt. Tik šioje įmonėje perkantiems kompiuterius lizingo būdu sąlygos yra palankesnės nei kitose įmonėse, nes ši įmonė bendradarbiauja su UAB „SNORO lizingas“. Čia išperkamosios nuomos sutarties terminas gali būti nuo 3 iki 24 mėnesių. Jei prekės kaina didesnė nei 7 000 Lt, išperkamosios nuomos sutarties terminas sutartinis. UAB “SNORO lizingas” siūlo lanksčiausius tarifus – galima pasirinkti avanso dydį ir sutarties terminą. Prekės pabrangimas sudaro tik 0.70% – 19.9% prekės kainos parduotuvėje, atsižvel.giant į sutarties terminą ir avanso dydį. Išperkamosios nuomos sutarties terminų variantai ir įkainiai pateikti 1 priedas.
Be to, plataus ir kompleksinio serviso paslaugų neteikia nė viena įmonė, taigi UAB „Skorpiono takas“ aptarnavimo paslaugos bus vienintelės tokio pobūdžio paslaugos rinkoje. Kadangi kompiuterius jau turi apie 70 proc. Panevėžio gyventojų, tokia aktuali ir reikalinga paslauga turės paklausą.3. Rinkotvarkos aspektai
Niekam ne paslaptis, kad ekonomika funkcionuoja, kai veikia trys elementai: pelnas, konkurencija ir kainų sistema. UAB „Skorpiono takas“ taikoma rinkodaros koncepcija pirmiausia orientuojasi į klientus ir jų poreikius. Juk be kliento nebus nei pelno, nei konkurencijos, nei stimulo dirbti.
UAB „Skorpiono takas“ parduodami kompiuteriai pasižymi kokybe ir ilgaamžiškumu. Įmonės darbuotojai atsakingai atlieka savo darbą ir stengiasi, kad ir lizingo būdu, ir apmokėjimu grynais pirkti kompiuteriai veiktų užtikrintai ir stabiliai. Tačiau ir kompiuteris neamžinas, todėl tokios paslaugos kaip kompiuterių servisas, priežiūra, gedimų šalinimas yra neatsiejama patikimos įmonės paslaugų dalis. Svarbu patenkinti visų: realių ir potencialių vartotojų poreikius. Tam ir kuriamos papildomos paslaugos. Kad klientai negaištų laiko veždami sugedusį kompiuterį į įmonės servisą, jie gali rinktis: paskambinti mokamu telefonu, kur į jo klausimus atsakys kompetetingi darbuotojai, o jeigu telefonu atsakyti sunku, gedimas rimtesnis, įmonės specialistas gali atvykti pas klientą.
Žinoma, tokios paslaugos kainuoja, o kainų sistema padeda nustatyti, ko reikia klientui, ir kaip tai pateikti. Kadangi „Skorpiono takas“ būtų vienintelė įmonė, teikianti kompleksines serviso paslaugas, paslaugos įvedimo stadijoje ji gali taikyti lėto nugriebimo strategiją ir skirti nedidelę sumą rėmimui, o kainas užkelti. Vėliau būtų galima paslaugų kainas mažinti, šiek tiek daugiau lėšų skirti reklamai. Tačiau kadangi pagrindinis dėmesys skiriamas klientui, realių kainų nustatymui bus atliekamas tyrimas, kuriuo įmonė išsiaiškins, kiek mokėti už konkrečias paslaugas yra nusiteikę klientai.
Planuojama mokama telefoninė linija, kur skaičiuojami pinigai priklausomai nuo pokalbio trukmės. Atvykstančio specialisto darbas vertinamas brangiau. Užmokestis priklauso nuo gedimų šalinimui sugaišto laiko. Šiai dienai specialisto darbo valanda vertinama 60 Lt. Priklausomai nuo gedimo rimtumo, kainą galima koreguoti į abi puses. Be to reikia atsižvelgti ir į transporto išlaidas, t.y. atvykimo kaštus.
Kaip jau minėta, UAB „Skorpiono takas“ patikima, gerą vardą turinti įmonė, kuriai svarbus ne tik pelnas, bet ir klientai bei jų poreikiai. Kadangi dirbant su kompiuteriu svarbi kiekviena minutė, tai bet koks gedimas ne tik trukdo darbui, bet ir gaišina laiką. Kiekvienas nori kokybiškos kvalifikuotos paslaugos, ir kartu kiekvienas nenori tuojau pat už ją atsiskaityti. Todėl UAB „Skorpiono takas“ sudarys sąlygas už naujai diegiamas serviso paslaugas atsiskaityti per sutartinį laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Arba, klientui pageidaujant, bus galima sąskaitą apmokėti dalimis.
Šiai dienai siauros serviso paslaugos teikiamos ten, kur parduodami patys kompiuteriai. Tačiau, kad ir kaip arti įmonės begyventum, kartais tiesiog aplinkybės neleidžia atnešti „užlūžusio“ kompiuterio į servisą. Taip sutrikdomas dienos ritmas, gaištamas laikas ir pan. Panevėžyje niekas nesiūlo tokių kompleksinių serviso paslaugų, kokios numatomos UAB „Skorpiono takas“ perspektyvoje. Čia bus galima esant prie savo kompiuterio paskambinti ir pasikonsultuoti, kaip pašalinti gedimą pačiam. Jei klientas pats to padaryti nesugeba arba tiesiog neapsiima, galima išsikviesti specialistą į namus. Panevėžio miesto ir apskrities ribose specialistas atvyks per 8 val. Žinoma, esant sudėtingesniam gedimui, kaip ir iki šiol, kompiuteris bus vežamas į įmonės servisą, o pašalinus gedimus – pristatomas atgal pas klientą.
UAB „Skorpiono takas“ orientuojasi į privačių asmenų, turinčių asmeninius kompiuterius rinkos segmentą. Manoma, kad potencialūs naujai diegiamų paslaugų vartotojai bus ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Juk įmonės, dirbančios su kompiuteriais, suinteresuotos stabiliu nuolatiniu darbu, o bet kokie gedimai sukelia prastovas. Todėl sutartis, pagal kurią UAB „Skorpiono takas“ specialistas įsipareigoja keletą kartų per mėnesį patikrinti kompiuterinę įrangą ir sistemas, už tam tikrą mė.nesinį mokestį, turėtų sudominti įmonių vadovus. Ši paslauga užtikrina ne tik stabilų firmų darbą, bet ir prevenciją nuo bet kokių sutrikimų, kuriuos gali sukelti kompiuterinės įrangos gedimai.
Visos šios paslaugos yra naujos ir klientai nežino, kad tokios yra. Todėl pirmiausia reikia informuoti visuomenę. Tam pasiekti reikalinga pasitelkti įvairius rėmimo būdus. Tam pasitarnautų reklama. Patirtis parodė, kad efektyviausia reklama transliuojama per regioninę radijo stotį „Pulsas“. Naudojantis šios radijo stoties eterio reklama, apie UAB „Skorpiono takas“ naujas paslaugas sužinos ne tik Panevėžio, bet ir Biržų, Pasvalio gyventojai, kurie yra potencialūs klientai.
Reklamai planuojama skirti 3 proc. nuo būsimo pelno.
UAB „Skorpiono takas“ turi nuolatinių klientų, kurie tiesiogiai bus informuojami apie naujas paslaugas, o pastarieji neabejotinai patirtimi pasidalins su savo draugais ir pažįstamais. Taip bus praplečiamas potencialių klientų ratas.4. Ekonominis pagrindimas
Planuojamos diegti naujos UAB „Skorpiono takas“ serviso paslaugos, ne tik neš pajamas, bet ir pareikalaus papildomų išlaidų. Detaliau panagrinėkime, ar verta naujas kompleksines serviso paslaugas diegti.
Pirmiausia aptarkime išlaidas, susijusias su naujų serviso paslaugų diegimu. Yra numatoma steigti papildomą mokamą telefoninę liniją bendradarbiaujant su UAB „Lietuvos telekomas“. Pagal galiojančius tarifus tokios skaitmeninės linijos steigimas kainuoja 600 Lt. (su PVM). Taip pat reikia mokėti ir abonentinį mokestį, kuris lygus 100 Lt. (su PVM) kiekvienam mėnesiui. Konsultacijoms telefonu taip pat reikalinga patalpa, kurioje galėtų dirbti naujai priimta operatorė. Čia galima rinktis vieną iš alternatyvų: skirti atskirą kabinetą arba skirti erdvės įmonės pagrindiniame biure. Atsižvelgiant į tai, kad esamos UAB „Skorpiono takas“ patalpos pakankamai didelės, priimtinesnis ir mažiau lėšų reikalaujantis yra antrasis variantas. O be to, efektyviau bus išnaudojama ir biuro erdvė. Tačiau operatorei taip pat reikalingas ir darbo stalas, kompiuteris.
Kitas svarstytinas klausimas yra darbuotojų darbo užmokestis. Praktika rodo, kad darbo efektyvumas priklauso nuo motyvacijos dirbti ir darbo apmokėjimo. Geriausi rezultatai pasiekiami, kuomet darbuotojo darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo jo darbo kokybės ir rezultatų. Taigi geriausia darbo užmokesčių politika tokia: darbuotojas gauna fiksuoto dydžio bazinį atlyginimą ir procentinį priedą nuo uždirbtų pajamų. Operatorei, kuri konsultuos klientus telefonu, procentinis priedas bus apskaičiuojamas priklausomai nuo laiko, praleisto konsultuojant, t.y. palaikant tiesioginį ryšį su klientais. Naujai priimamam kompiuterių specialistui toks procentinis priedas bus apskaičiuojamas nuo sumos, kurią sumoka klientai už jo atliekamas paslaugas. Taip kiekvienas darbuotojų bus suinteresuotas aptarnauti kuo didesnį skaičių klientų, o tai finansine prasme naudinga ne tik jiems, bet ir visai įmonei.
Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad kompiuterių specialistas pas klientus vyks automobiliu. Vadinasi reikia atsižvelgti į transporto išlaidas.
Kad būtų lengviau apskaičiuoti numatomas išlaidas, sąnaudos pateiktos lentelėje (žr. 1 lentelė).
1 lentelė
Numatomos sąnaudos

NUMATOMOS SĄNAUDOS 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn.
Telefono linijos diegimas 600 0 0 0 0 0
Abonentinis mokestis 100 100 100 100 100 100
Kanceliarinės išlaidos 1700 40 40 40 40 40
Darbo stalas 100 0 0 0 0 0
Telefono aparatas 60 0 0 0 0 0
Kompiuteris 1500 0 0 0 0 0
Kitos kanceliarinės išlaidos 40 40 40 40 40 40
Transporto sąnaudos 420 520 620 670 720 720
Kuras 400 500 600 650 700 700
Padangos 0 0 0 0 0 0
Draudimas 20 20 20 20 20 20
Reklama 300 200 100 100 100 100
Reprezentacinės išlaidos 16 16 16 16 16 16
Darbo užmokesčiai 805 805 805 805 805 805
Įmokos už darbuotojus 310 310 310 310 310 310
Viso 4251 1991 1991 2041 2091 2091

Dabar aptarsime, kiek pelno UAB „Skorpiono takas“ atneš nauji darbuotojai ir naujai diegiamos kompleksinės paslaugos. Atsižvelgiant į klientų poreikius, naujai diegiamai telefoninei linijai bus parinkti minimalūs tarifai, t.y. 0,49 Lt./min. Minimaliais paslaugos tarifais tikimasi pritraukti kuo daugiau klientų. Kitu atveju, t.y. esant didesniems tarifams, klientui finansine prasme labiau apsimokėtų kviestis specialistą į namus. Mažais tarifais tikimasi pritraukti daugiau klientų, kad ne tik atsipirktų linijos diegimas, bet dar ir įmonė gautų pelno.
Atsižvelgiant į šiandieninę problematišką situaciją, kuomet vis labiau populiarėja personaliniai kompiuteriai ir ne visi moka jais tinkamai naudotis, kompiuterių serviso inžinieriams darbo netrūksta. Kadangi jau dabar įmonės servise inžinierius prie vieni kompiuterio praleidžia apie 2 – 3 valandas, tai ir specialistas, vykstantis į kliento namus, sugaiš panašiai tiek pat laiko. Viena specialisto darbo valanda vertinama 60 Lt., todėl pas vieną klientą atvykęs darbuotojas minimaliai uždirbs 60 Lt. grynųjų pajamų. Nors, kaip buvo minėta .anksčiau, kompiuterius įsigijusiems lizingo būdu iš šios įmonės, bus taikomos nuolaidos, planuojamos pajamos turėtų ne mažėti dėl nuolaidų, o išaugti dėl paslaugos teikimo apimčių.
Kad būtų lengviau apskaičiuoti, prognozuojamos pajamos pateiktos lentelėje (žr. 2 lentelė).

2 lentelė
Numatomos pajamos

NUMATOMOS PAJAMOS 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn.
Konsultacijos telefonu 350 500 700 800 850 850
Specialisto darbas 2500 5000 6500 7500 7800 8000
Pajamos iš sutarties 450 600 900 900 900 1000
Viso 3300 6100 8100 9200 9550 9850

Turint tokius duomenis nesunku paskaičiuoti, kad jau antro mėnesio gale pajamos ima viršyti išlaidas apie 48 proc.
Tačiau sudarant grynųjų pinigų apimties vertinimo lentelę, duomenys gaunami kiek kitokie (žr. 3 lentelė).
3 lentelė
Grynųjų pinigų apimties vertinimas

Rodikliai Laiko periodai

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn.

Sumos (tūkst. Lt.)
Prognozuojama rinkos apimtis 6,2 8,6 16,6 18,6 20,5 26,8
Rinkos dalis proc. 39,7 40,6 40,9 41 42 42,6
Paslaugų teikimo apimtys 2,46 3,49 6,79 7,63 8,61 11,42
Bendrieji kintamieji kaštai 1,48 2,09 4,07 4,58 5,17 6,85
Bendrieji pastovūs kaštai 3,83 1,47 1,37 1,37 1,37 1,37
Įsigyjamos įrangos vertė 2,2
Grynųjų pinigų cirkuliacija -5,01 0 1,34 1,68 2,07 3,20
Sukaupta grynųjų pinigų apimtis -5,01 -5,08 -3,74 -2,06 0 3,21

Lentelėje (žr. 3 lentelė) paslaugų teikimo apimtys paskaičiuotos remiantis prognozuojama rinkos apimtimi ir rinkos dalimi. Bendrieji kintamieji kaštai šiuo atveju sudaro 60 proc. nuo paslaugų teikimo apimčių. Bendrieji pastovūs kaštai pirmaisiais mėnesiais šiek tiek didesni už vėlesnių mėnesių. Taip yra todėl, kad pirmaisiais paslaugos diegimo mėnesiais perkamas ilgalaikis turtas, taip pat daugiau lėšų skiriama reklamai.
Grynųjų pinigų cirkuliacija tam tikru laikotarpiu apskaičiuojama iš to laikotarpio paslaugų teikimo apimčių atimant tiek kintamąsias, tiek pastoviąsias išlaidas taip pat ir įsigyjamos įrangos vertę.
Sukaupta grynųjų pinigų apimtis kiekvienu laikotarpiu įvertinama sumuojant einamąsias grynųjų pinigų apimtis visais iki tol buvusiais laikotarpiais.5. Investicijos ir jų atsipirkimas
Diegiant naujas paslaugas reikalingos investicijos. Kadangi UAB „Skorpiono takas“ jau dešimt metų gyvuojanti ir pelningai dirbanti įmonė, naujų paslaugų diegimui naudojamos nuosavos lėšos. Tai yra šioms paslaugoms diegti skiriama dalis pagrindinės veiklos pelno. Taip įmonei nereikia imti paskolos iš banko, mokėti palūkanų, vadinasi mažiau sąnaudų. Tačiau ir sąlyginai laisvi pinigai įmonei yra reikalingi, todėl reikia, kad veikla, į kurią investuojami pinigai, būtų ne nuostolinga, o neštų pelną investuotojams.
4 lentelė
Projekto atsipirkimo skaičiavimas

Rodikliai Laikotarpis

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn.

Sumos (tūkst. Lt.)
Pajamos 2,46 3,49 6,79 7,63 8,61 11,42
Išlaidos: 5,31 3,57 5,44 5,95 6,54 8,22
pastoviosios 3,83 1,47 1,37 1,37 1,37 1,37
kintamosios 1,48 2,09 4,07 4,58 5,17 6,85
Įrenginių vertė 2,2
Einamoji pinigų apimtis -5,01 0 1,34 1,68 2,07 3,20
Sukaupta pinigų apimtis -5,01 -5,08 -3,74 -2,06 0 3,21

Skaičiuojant projekto investicijų atsipirkimą (žr. 4 lentelė), lengva pastebėti, kada bus pasiekta nenuostolingumo riba, tai yra, kad grynųjų pinigų apimtis bus nebeneigiama. Kaip matome, nenuostolingumo riba bus pasiekta jau antrą mėnesį, kuomet paslaugos teikimo apimtys išauga iki 3,49 tūkst. Lt.
Žiūrint į tą pačią lentelę (žr. 4 lentelė), matyti, kad investicijų atsipirkimas pasiekiamas jau penktąjį mėnesį, kuomet paslaugų teikimo apimtys išauga iki 11,42 tūkst. Lt.
Kad būtų lengviau tai suprasti, pateikiamas einamųjų ir sukauptų pinigų apimčių grafikas (2 pav.), kuriama matyti pinigų einamosios ir sukauptosios apimčių kilimas kiekvienu laikotarpiu.

2 pav. Projekto atsipirkimas

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, šis projektas yra pelningas ir investicijos gana greitai atsipirks.6. Paslaugos konkurencingumo aspektai
Paslaugos konkurencingumas – tai paslaugos savybė tenkinti konkretaus šios paslaugos vartotojo poreikius pagal paslaugos kokybę ir jos suteikimo kainą tam tikru laikotarpiu, tam tikroje vietoje, abiems pusėms priimtina forma. Kalbant apie konkurencingumą ypatingai svarbu pabrėžti, kad čia lemiamą vaidmenį vaidina du rodikliai: kaina ir kokybė. Nesunku suprasti, kad jei dviejų identiškų paslaugų kaina yra vienoda, klientas mieliau rinksis tą, kuri yra kokybiškesnė. Kalbant apie kompiuterinės įrangos serviso paslaugas: priežiūrą, remontą, nesunku pastebėti, kad čia ypač svarbi ne tik darbų atlikimo kokybė, bet ir atlikimo laikas, taip pat bendravimas su klientu.
Kitas labai svarbus veiksnys, lemiantis paslaugos konkurencingumą, yra įmonės, teikiančios konkrečią paslaugą, įvaizdis, reputacija. Žinoma, gerą vardą turinti įmonė turi daugiau galimybių prisivilioti klientų, nei nauja, rinkoje nežinoma firma. Žinoma, gerą vardą reikia užsitarnauti, o tam reikia ir laiko, ir sąnaudų, ir daug darbo. UAB „Skorpiono takas“ yra gerai žinoma rinkoje, turinti gerą vardą ir klientų pasitikėjimą.
Malonus operatorės, konsultuojančios telefonu, balso tembras, komunikabilumas, dėmesys pašnekovui, atidus problemos išsiaiškinimas – tai tie kriterijai, kurie lemia klientų dėmesį ir naudojimąsi paslauga. Antra vertus, kol Panevėžio apskrityje analogiškos paslaugos niekas neteikia, klientai naudosis tik UAB „Skorpiono takas“ darbuotojų konsultacijomis. Paslaugos gyvavimo pradžioje klientams sudarius teigiamą įspūdį, net ir didėjant analogiškos paslaugos tiekėjų skaičiui, didžioji dalis klientų išliks ištikimi šiai įmonei.
UAB „Skorpiono takas“ pasirinkti kompetetingi specialistai užtikrina kokybišką ir greitą darbo atlikimą, kas labai svarbu klientui. Respektabili specialisto išvaizda, komunikabilumas, dėmesys kiekvienam klientui lemia ne tik naudingumą, bet ir malonumą klientui naudojantis šios įmonės specialistų paslaugomis.
Pasirašius dvišalę sutartį, kurie UAB „Skorpiono takas“ specialistai įsipareigoja reguliariai tikrinti kompiuterinės įrangos būklę, klientui nebereikia rūpintis stabiliu įrangos darbu, nes tai jau užtikrinta. Mokėti palyginus nedidelį mėnesinį mokestį, klientui finansine prasme labiau apsimoka nei kviestis specialistą sugedus kompiuteriui. Taip yra todėl, kad pirmuoju atveju mokestis nepriklauso nuo specialisto sugaišto laiko, o antruoju – priklauso. Be to, aptarnaujantis specialistas pažins kompiuterį, jo galimybes ir galės ne tik lengviau paaiškinti jo veikimą, bet ir lengviau bei greičiau pašalinti gedimus.
Iš visko sprendžiant, kompleksinės kompiuterių serviso paslaugos reikalingos, vertos dėmesio ir investicijų.Išvados ir pasiūlymai
1. Kompiuterių lizingo plėtros projektas yra naudingas ir pelningas, nes nenuostolingumo riba pasiekiama jau po dviejų projekto gyvavimo mėnesių, o atsipirkimas pasiekiamas per penkis darbo mėnesius.
2. Plečiamos kompiuterių lizingo serviso kompleksinės paslaugos leis UAB „Skorpiono takas“ pritraukti daugiau klientų, gauti daugiau pelno ir didinti darbo vietų skaičių.
3. Kad projektas būtų pelningas reikia investuoti į rėmimą, taip informuojant visuomenę apie naujas paslaugas ir pritraukiant klientus.

Leave a Comment