AB”Vilniaus Vingis” rinkodaros planas

TURINYS:

1. ANOTACIJA VADOVAMS 32. BENDRA INFORMACIJA APIE AB “VILNIAUS VINGIS” 43. AB “VILNIAUS VINGIS” MISIJA IR TIKSLAI 54. SITUACIJOS ANALIZĖ 64.1 ŠAKOS ANALIZĖ 64.2. MAKROAPLINKOS ANALIZĖ 94.3. KONKURENTŲ ANALIZĖ 104.4 VIDINĖ ANALIZĖ 145. SWOT ANALIZĖ 166. RINKODAROS TIKSLAI 187. RINKODAROS STRATEGIJA 207.1 SEGMENTAVIMAS. 207.2 TIKSLINIŲ SEGMENTŲ PASIRINKIMAS. 207.3 POZICIONAVIMAS 217.4 RINKODAROS STRATEGIJA: APIBENDRINIMAS. 218. RINKODAROS TAKTIKA 238.1.1 ESAMAS PRODUKTAS. 238.1.2 NORIMAS PRODUKTAS. 238.2 RĖMIMAS. 248.3 PASKIRSTYMAS 258.4 KAINODARA 268.5 IŠVADOS 269. FINANSINIAI RODIKLIAI IR PROGNOZĖS 2810. PERSONALAS 2911. PLANO ĮGYVENDINIMAS 30

1. Anotacija vadovams

Technologijų raida pakeitė kreipiamųjų sistemų ateitį. Šios produkcijos rinka, dėl technologijų raidos, pasidarė mažėjanti ir po 10 – 20 metų išnyks. AB „Vilniaus Vingis“ gaminanti kreipiamąsias sistemas jau 40 metų atsirado keblioje situacijoje.Šis rinkodaros planas aprašo naujas strategijas, taktikas kaip iš nykstančios rinkos gauti pelną. „Vilniaus Vingis“ yra viena pirmaujančių kompanijų kreipiamųjų sistemų rinkoje. Užimanti 21 % rinkos dalies. Pagrindiniai konkurentai yra garsios pasaulinės kompanijos: LG Philips Displays, Sony, Samsung. Šiame rinkodaros plane pagrindinis tikslas yra su senais produktais įeiti į Azijos rinką. Tuo pačiu pasinaudodama užimti kuo didesnę rinkos dalį jau esančioje Europos rinkoje.

2. Bendra informacija apie AB “Vilniaus Vingis”

Vilniaus Vingis” buvo įkurta 1954 metais ir priklausė TSRS. Įmonės veiklą reguliavo TSRS elektronikos pramonės ministerija. Įmonės produkciją buvo gaminama visoms TSRS televizorių gamykloms ir kariniui sektoriui. Taip pat buvo nežymus eksportas į Lenkiją, Prancūziją ir Jugoslaviją. Savo gaminamuose produktuose “Vilniaus Vingis” turėjo monopoliją. 1991 metais po nepriklausomybės atgavimo “Vilniaus Vingis” priklausė valstybei, o 1994 metais vasario mėnesį buvo įregistruota kaip akcinė bendrovė. Įmonėje projektuojamos ir gaminamos kreipiamosios sistemos spalvoto vaizdo nuo 14 iki 29 colių kineskopams, taip patpakopiniai eilučių skleistinių transformatoriai. Taip pat įmonė teikia įvairias paslaugas susijusias su elektronika t.y. specialūs technologiniai įrengimai bei įranga minėtiems produktams gaminti. Bendrovėje yra projektuojama ir gaminama: štampai, liejimo formos, vyniojimo įrengimai, kreipiamųjų sistemų elektroninių-optinių parametrų derinimo įrenginiai.Šiuo metu įmonėje dirba 2113 darbuotojų su ekonominiu ir techniniu išsilavinimu. AB „Vilniaus Vingis“ administracija buvo apmokyti vakarietiškų tradicijų aukštosiose mokyklose užsienyje. Šiuo metu įmonė parduoda savo produkciją šioms kompanijoms : Ekranas (Lietuva), Samsung SDI (Vokietija, Vengrija), LG. Philips Displays (Ispanija, Jungtinė Karalystė), Šiaulių Tauro televizoriai (Lietuva), Rubin (Rusija), Vitiaz (Baltarusija).

3. AB “Vilniaus Vingis” misija ir tikslai

AB “Vilniaus Vingio” misija:Elektronikos komponentų projektavimas ir gamyba orientuojantis į pirmaujančių pasaulio firmų pasiekimus ir poreikius. Imlumas naujovėms ir tradicijoms. Spartus, harmoningas vystymasis visuomenės interesų labui – geriausia prielaida darbuotojų ir akcininkų siekių įgyvendinimui. Aukšti profesionalumo ir etikos standartai, savitarpio pagarba ir atidumas kolektyve.AB “Vilniaus Vingis” tikslai:Strateginiai Vilniaus Vingio veiklos tikslai 2003 – 2006 metams

1. Parduoti produktų už (ne mažiau):

2003 m – 158,4 mln. Lt2004 m – 162,0 mln. Lt2005 m – 170,0 mln. Lt2006 m – 177,0 mln. Lt

2. Gauti pelno prieš apmokestinimą (ne mažiau):

2003 m. – 9,0 mln. Lt2004 m. – 9,5 mln. Lt2005 m. – 10,0 mln. Lt2006 m. – 10,5 mln. Lt

3. Klientų grąžintų neatitiktinių produktų lyginamasis svoris pardavimuose (ne daugiau):

2003 m. – 0,020 %2004 m. – 0.018 % 2005 m. – 0.016 %2006 m. – 0.015 %

4. Situacijos analizė

4.1 Šakos analizė

Šioje skiltyje bus aprašoma, rinka kurioje yra AB „Vilniaus Vingis“. Potencialūs konkurentai. Įėjimo į rinką barjerai:• Specializuota technika;• Darbuotojų kvalifikacija;• Reikia didelio personalo gaminti dideliam kiekiui produkcijos;• Apmokymas su technika, užima daug laiko;• Dideli finansiniai ištekliai, reikia tiek įsygyti technikai, personalui;• Specifinių žaliavų įsigyjimas, jos randasi Azijos, Europos, Afrikos valstybėse.Išvada: įeiti į šią rinką pagrinde reikia daug finansinių išteklių. Jei kompanija nėra žinoma yra sunku įgauti pirkėjų pasitikėjimą.Produkto pakaitalai. 2001 metai pasižymėjo alternatyvių technologijų pažanga. Kompanija Lowe pirmi Europoje pateikė LCD tipo televizorius. LCD tipo televizoriai yra pakaitalas kreipiamosioms sistemoms, nes:• LCD tipo televizoriai yra pakaitalas įprasitems televizoriams;• LCD tipo televizoriuose nemontuojamos kreipiamosios sistemos; Šie televizoriai išsprendė daug buitinių ir techninių problemų:

• Jie užima mažiau vietos namuose;• Jų vaizdas yra ryškesnis;• Vaizdo stebėjimo kampas padidintas nuo 160 iki 170 laipsnių;• Panaikinta inertiškumo problema;• Neturi problemų dėl liekamosios nesuvesties;• Neturi problemų dėl vaizdo geometrinių iškraipymų;• Rentgeno spindulių fono nebuvimas.Šiuo metu, LCD tipo ekranų kainos yra santykinai aukštos 20“ televizorius kainuoja apie 2150 dolerių. Augant šių televizorių rinkai ir didėjant paklausai, kiekvienais metais šių televizorių pagaminama vis daugiau ir jų kainos, prognozuojama, kad kris. Lentelėje parodyta kaip tikimasi, santykinai, gaminti LCD tipo televizorius ir įprastus televizorius tūkst. vnt. Europoje:

2001 2002 2003 2004LCD 642 659 678 696PDP 33 67 154 3601 lentelė Šioje lentelėje parodyta alternatyvių televizorių gaminimas pasaulyje tūkst. vnt.: 2001 2002 2005LCD 2374 3100 5562PDP 95 200 4782 lentelė Klientai. Klientas Dydis, % Kliento apibūdinimasPanevėžio “Ekranas” 32 Lietuvos kompanija, gaminanti televizoriaus ekranus ir eksportuoja į kitas Europos šalis.Samsung SDIG, Berlynas 30 Globali kompanija turinti gamyklas visame pasaulyje, Berlyne yra gamykla kuri surenkami televizorių ir kompiuterių ekranai.LG Philips Displays, Barselona 14 Taip pat globali kompanija kur turi savo filialus visame pasaulyje, Barselonoje yra naujai atidaryta LG Philips televizorių gamykla.Samsung SDIHU, God 11 Vienas iš Samsung kompanijos padaliniųLG Philips Displays, Wales 6 Vienas iš kompanijos gamyklos padalinių kurie yra išskirstyti po įvairias pasaulio šalis, kad sumažinti transportavimo kaštusLG Philips Displays, Durham 5 Vienas iš LG Philips padaliniųLG Philips Displays, Hua Fei 1 Vienas LG Philips padaliniųKiti (Tauro televizoriai (Lietuva), Rubin (Rusija), Vitiaz (Baltarusija) 1 Tai yra kompanijos, Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos kurios pardavinėja savo produkciją Europoje ir Azijoje. Jų vardai nėra labai žinomi pasaulyje išsiskiria tuo, kad jų produkcija parduodama pigiai.3 lentelė Šių kompanijų spaudimas kreipiamųjų sistemų gamykloms yra didelis. Žemiau išdėstyta dėl ko pirkėjai turi didelią spaudimo galią:• Atvežama iš Azijos pigesnė, bet prastesnė produkcija;• Kompanijos turi didelę perkamą galią, nes yra garsios pasaulinės kompanijos kurios pardavinėja buitinę techniką, garso, vaizdo aparatūrą ir t.t.;• Dauguma kompanijų yra vertikaliai integruotos;• Stipri konkurencija tarp gamyklų;• Didelis kokybės reikalavimas;• Jautrumas kainoms.Išvada: šioje rinkoje yra svarbu kuo greičiau sureaguoti į pirkėjų poreikius. Pasiūlyti priimtinas kainas ir užtikrinti gerą produkcijos kokybę. Tiekėjai, AB „Vilniaus Vingiui“ yra svarbūs kaip ir visoms kompanijoms. Kreipiamasias sistemas sudaro daug įvairių dalių: plastmasinis pagrindas, laidai, magnetas ir t.t.. Produkcijos gamybą apsunkina tai, kad skirtingoms kreipiamosioms sistemoms reikia skirtingų medžiagų. Europos rinkoje, kreipiamųjų sitemų komponentų, gamintojų yra didelė koncentracija. Šių komponentų gamintojų yra ir Azijoje, bet jų kokybė yra prastesnė ir kainos mažesnės. Todėl kreipiamųjų sistemų gamintojams nereikia didelių kaštų, kad galėtų pakeisti savo tiekėją. Tiekėjai šioje rinkoje negali daryti didelio derybinio spaudimo.Išvada: tikėjai negali daryti didelio derybinio spaudimo, nes:• Didelė komponentų gamintojų koncentracija;• Gamintojams nereikia didelių kaštų, kad pakeisti tiekėją;• Gamintojai iš Azijos siūlo savo produkciją Europoje už žymiai mažiasnes kainas.Išvados: Potencialių konkurentų grėsmė yra labai maža, nes rinka yra nykstanti ir nepatraukli.  Produktas pakaitalų neturi, bet televizoriai kuriuose yra montuojama paskirstymo sistema turi pakaitalą – LCD ekranai. Kuriuose nėra montuojama skirstomoji sistema. Klientai įmonei daro labai didelį derybinį spaudimą, nes jos yra žinomos visame pasaulyje ir renkasi kokybę. Tiekėjai, neturi didelio derybinio spaudimo, kadangi rinkoje yra daug kompanijų kurios gamina panašų produktą.

4.2. Makroaplinkos analizė

Sritis Pagrindinės tendencijos Įtaka organizacijos strategijai LaikotarpisTechnologijos Ši rinka yra nykstanti dėl naujų technologijų atsiradimo, t.y. dėl naujų LCD ekranų atsiradimo Kompanijos savo strategijas turi pakeisti iš esmės, nes turi reorganizuoti į kitas gamybas 5 – 15 metųTeisinė aplinka Įstojus į ES kompanijos atsiras lengvesnis kelias į kitas Europos šalis, nebus sienų. Didesnių pakitimų nepadarys, nei kompanijai, nei strategijoms;. 6 mėn.

Ekonominė aplinka Pagrindinės tendencijos yra tai, kad ši rinka yra nepatraukli, nes ji yra nykstanti Kompanija turės keisti savo veiklą ir tuo pačiu ir savo strategijas 5 – 15 metųKultūrinė aplinka Žmonės dar daugiau vertins savo žinias ir išsilavinimą; įmonės daugiau rinksis pagal žmonių specializaciją nei pagal veidą. Kompanijos strategiją reikės pakeisti, nes kompanija aplamai reorganizuosis į kitą sritį; kompanija daugiau vertina specialistus, nei paprastus darbuotojus. 2 – 3 metųDemografinė aplinka Įstojus į ES daug žmonių gali migruoti į kitas Europos šalis, bus sunku pritraukti darbuotojus pas save su mažu atlyginimu. Įmonėje yra kuriamas motyvacijos sistema kuri gali padėti išlaikyti darbuotojus pas save. 6 mėn.4 lentelė

4.3. Konkurentų analizė

AB „Vilniaus Vingis“ konkurentus galima suskirstyti į 2 grupes:Strateginė įmonių grupė (sąlyginė grupės pavadinimas) Stipriosios pusės Silpnosios pusėsPirma grupė: garsios kompanijos kurios gamina televizorius Šios kompanijos yra garsios, jos pardavinėja savo produkciją su savo brand’u yra finansiškai stabilios ir gali įvykdyti tiek priešakinę, tiek atgalinę integraciją. Antra grupė: kompanijos kurios gamina tik kreipiamąsias sistemas Šios kompanijos yra koncentruotos gaminti tik šį produktą, jį vystyti ir gaminti geros kokybės produktą. Jos gamina tik toms kompanijoms kurios tas produktas reikalingas; jų finansinis pajėgumas yra silpnesnis negu pirmos grupės kompanijų, negali įvykdyti priešakinę ir atgalinę integraciją; jų brand’as žinomas tik pirmos grupės kompanijoms.5 lentelė AB “Vilniaus Vingis” konkuruoja oligopolinėje rinkoje. Paskaičiavus esančių firmų koncentraciją rinkoje, Herfindahl‘o indeksas yra didesnis nei 0,2. Konkurencijos pobūdis lemia tai, kad įėjimo į rinką barjerai ir prekių diferenciacija yra dideli. Šioje rinkoje masto ekonomija negalima, nes kompanijos kurios perka šią produkciją perka tik savo poreikiams. Kompanija savo pagamintos produkcijos ne sandėliuoja, o iš karto išveža. Kompanijos, kurios perka, nekaupia didelių tos produkcijos atsargų, nes šių televizorių rinka yra nykstanti ir neapsimoka jų nusipirkti daugiau. Sunku nustatyti rinkos tendencijas LCD televizoriams. Firmos labai stipriai žiūri ir stengiasi kuo mažesniais kaštais ir kuo geresnį produktą pagaminti. Šiuo metu „VV“ užima 20.6 % rinkos. Visų kompanijų konkuravimo strategijos yra panašios, kadangi: produktas yra toks pats visose kompanijose. Produkto kainos yra žemos, nes Azijoje gaminamos tos pačios prekės yra labai pigios ir prastos kokybės. Todėl Europoje pagamintos prekės yra labai aukštos kokybės ir gana žema kaina. Visos kompanijos užima panašias kainos ir kokybės pozicijas, naudoja tuos pačius paskirstymo kanalus. Visos kompanijos vykdo to pačio produkto vystymą ir vykdo jos tyrimus. Pagrindiniai AB”Vilniaus Vingio” konkurentai yra:

Konkurentas Charakteristikos/strategijos Stipriosios pusės Silpnosios pusėsLG Philips Displays Naudoja kaip ir visos šioje rinkoje esančios kompanijos t.y. vidutinėmis kainomis aukšta kokybė Turi daug padalinių visoje Europoje ir gali maksimaliai sumažinti transportavimo kaštus; didelė kompanija kuri žinoma visame pasaulyje ir gali vykdyti tiek atgalinę integraciją, tiek priešakinę _Thomson multimedia Garsi kompanija kuri savo televizorių kokybe garsėja visame pasaulyječ taip pat yra garsi ir gali vykdyti atgalinę ir priešakinę integraciją. Ši produkcija pardavinėja ne visame pasaulyje savo produkciją. Vardas nėra taip gerai žinomas kaip kitų tokio pačio lygio kompanijų.Sony Aukštos kokybės prekė, aukšta kaina. Sony vardas visame pasaulyje žinomas kaip aukštos kokybės garantas; kompanija yra labai aukšto lygio ir taip pat kaip kitos yra įvygdžiusi atgalinę ir priešakinę integraciją. Aukšta kaina neleidžia kompanijai užimti šioje rinkoje aukštų pozicijų, bet kompanija ir negali nuleisti jų, nes prieštaraus kompanijos strategijai.Vidox Žema kaina, vidutinės kokybės produktas Kompanija orentuojasi tik į kreipiamųjų sistemų gamybą. Kompanija nėra progresyvi, nesistengia išgauti geresnės kokybės, neturi lėšų keisti technologiją ar priešakinei ar atgalinei integracijai.

Samsung SDIHU Vidutinė kaina ir vidutinė kokybė Kompanija yra žinoma visame pasaulyje yra įvykdžiusi tiek priešakinę, tiek atgalinę integraciją; Kai kur manoma, kad Samsung vardas nėra kokybiška prekė; kompanija nenori lysti į nykstančią rinką.6 lentelė 3 lentelė Pagrindiniai konkurentai

Nei vienas konkurentas, techninių pranašumų neturi, nes naudoja pačią moderniausią techniką, tokią pačią techniką naudoja ir “Vilniaus Vingis”, kalbant apie kreipiamųjų sistemų gamybą. Taip pat jos kuria ir modifikuoja savo gaminamą produkcija, tik tokios kompanijos kaip LG Philips , Sony, Thomson yra vertikaliai integruotos, jos yra televizorių gamintojos, jos savo vardu pardavinėja ir galutinį produktą t.y. televizorių. Todėl “Vilniaus Vingis” gaminą produktus tokius kokie reikalingi šioms kompanijoms. Dauguma kompanijų gamina ne vien tik televizorius, bet ir kitą techniką. Tokių kompanijų priėjimas prie žaliavų yra žymiai didesnis ir daro žaliavų tiekėjams didelį derybinį spaudimą. Produktų gamyba yra visiškai automatizuota. Kadangi šis produktas ne galutinis, tik sudedamas, tai šių produktų pirkėjai yra televizorių ir kineskopų gamyklos. Šioje rinkoje segmentavimas nereikalingas, nes visos kompanijos perka visų tipų kreipiamąsias sistemas. Galimas segmentavimas, pagal produkto tipus, t.y., pagal ekrano įstrižaines. Šiuo metu rinka Europoje pasiskirsčiusi:

1. paveikslasKadangi, kaip minėjau, šis produktas dėl technologijų raidos greitu laiku gali būti nereikalingas, tai šio produkto prognozės yra, kad jo pardavimai palaipsniui mažės. Šios kompanijos yra pasaulinio lygio, jos pardavinėja savo produkciją visame pasaulyje. Jų vadovavimo patirtis yra labai didelė. Manyčiau, verslo išmano labai gerai ir tuo labiau žino vartotojų poreikius ir žino savo galimybes. Prekių charakteristikos visų produktų yra vienoda, tik skiriasi jų kokybė, t.y., geometriniai iškraipymai, rentgeno spindulių fonas ir t.t.. Prekių ženklo žinomumas šių didelių kompanijų yra labai didelis, kaip ir sakiau, dėl to, kad šios kompanijos pardavinėja savo produkciją visame pasaulyje. AB “Vilniaus Vingio” ženklo žinomas tik toms kompanijoms kurios perka iš jos produktus, kadangi gaminama produkcija yra televizoriaus sudedamoji dalis. Prekių asortimentas praktiškai visose kompanijose yra vienodas tai: nuo 14 iki 29 colių įstrižainės televizoriams, kreipiamosios sistemos. Kitos gamyklos taip pat gamina ir visiškai plokštiems ekranais televizoriams kreipiamąsias sistemas. “Vilniaus Vingis” taip pat neatsilieka nuo jų, taip pat gamina šiems televizoriams šias sistemas.

4.4 Vidinė analizė

Pagal nefinansinius veiklos rodiklius, pradėsiu vidaus analizę nuo klientų pasitenkinimo/ lojalumas prekės ženklui. Pagrindiniai AB “Vilniaus Vingio” klientai pagal pirkimus pasiskirsto taip :

2 paveikslas. 2002 m. parduotų 9,83 mln. kreipiamųjų sistemų pasiskirstymas pagal pirkėjus

AB “Vilniaus Vingis” garsėja kaip vienos kokybiškiausios produkcijos gamintoja, kas ketvirtas Europoje surenkamas televizorius yra surenkamas su “Vilniaus Vingio” pagaminta kreipiamąja sistema. Tai rodo, kad kokybė ir pirkėjų pasitenkinimas yra didelis. Produkcijos pirkėjai, pagal tokius rodiklius, yra lojalūs šiai produkcijai. Didžiausios asociacijos su firma siejamas kino teatras “Vingis”, kuris dabar vadinamas “Coca – Cola Plaza”. Šiaip Lietuvos gyventojams, mano pastebėjimu, nedaugelis žino “Vilniaus Vingį”. Tai yra dėl to, kad kompanija negamina galutinio produkto, gamina tik sudedamąsias televizoriaus dalis. Šiuo metu, kompanija ieško naujo produkto, gaminimui. Kadangi, kaip minėjau anksčiau, šiai produkcijai yra likę labai nedaug laiko. Įmonė konkuruoja Europos kreipiamųjų sistemų rinkoje, todėl jei reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų kurie galėtų greitai reaguoti į rinkos pokyčius. Įmonėje šiuo metu diegiama skatinimo ir nuobaudų sistema kuri turėtų užtvirtinti darbuotojų darbo kokybę. Kaip skaičiai rodo, “Vilniaus Vingis” sėkmingai konkuruoja rinkoje ir tai rodo, kad įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Įmonė kaip kokybės garantą, turi daug sertifikatų, tai : ISO 9001, ISO 14001, visi nauji gaminiai sertifikuojami pagal pasaulyje vertinamas elektronikos saugos reikalavimų sistemas: VDE (Vokietija), BSI (Jungtinė Karalystė) ir UL (JAV).

Pagrindinis AB „Vilniaus Vingis“ verslas yra būtent iš kreipiamųjų sistemų, taip pat jie gamina ir pakopinias eilučių transformatorius naudojamus televizoriams. Atlieka įvairias paslaugas. 2003 m. prognozės yra tokios: 3 paveikslas. 2003 m. pardavimų prognozė pagal produktus. 158,4 mln. Lt

5. SWOT analizė

Baigiant šią “Vilniaus Vingio” situacijos analizę pabaigsiu SWOT analize, kuri leis parodyti šiuo metu esamas kompanijos stipriąsias puses ir kompanijos galimybes. Ši analizė padės padaryti išvadas kaip “Vilniaus Vingiui” išlikti toliau rinkoje ir kaip toliau sėkmingai konkuruoti joje.

Vidinei veiksniai Stipriosios pusės Silpnosios pusėsVadovai Patyrę, gavę aukštą išsilavinimą garsiuose vakarų Europos universitetuose ir turi vakarietiškų standartų verslo patirtį; –Siūlomi produktai Aukštos kokybės produktai, vidutinėmis kainomis Neįmanoma Lietuvoje sumažinti darbo jėgos kaštų, sumažinti produkto kainai;Rinkodara Aukšta produkto kokybė sudarė gerą įvaizdį Europoje; Produktas yra komponentinis ir “Vilniaus Vingis” brand’as žinomas tik kompanijoms kurios perka iš įmonės produktąPersonalas Aukštos kvalifikacijos Įmonėje tik šiuo metu diegiama skatinimo sistema, išėjus pagrindiniams specialistams sunku būtų rasti naują; esančiame personale sunku pastebėti gerus darbuotojus.Finansai Pardavimai kasmet auga; Negalima priešakinė integracija Gamyba Greitas reagavimas į rinkos pokyčius ir kvalifikuotas personalas užtikrina gerą produkcijos kokybę; Neįmanoma mąsto ekonomija (produkcija parduodama tik rinkos poreikiams);Tyrimai ir vystymas Nuolat tikrinimai produktai ir stengiamasi išgauti kuo geresnę produkto kokybę; Produktas yra visiškai išvystytas; Išoriniai veiksniai Galimybės PavojaiRinkos Gamybą perkėlus į tokias valstybes kur yra pigi darbi jėga ir sumažinti produkto kainą; įeiti į Azijos rinką; Dėl televizorių rinkoje pasirodžiusių naujų technologijų kreip. sist. greitai bus nereikalingos; Konkurenciniai Kadangi rinka nykstanti, rinka yra nepatraukli ir naujų konkurentų atsiradimo grėsmė yra maža; Esami konkurentai norėdami iš šios rinkos gauti maksimumą gali atimti rinkos dalį;Technologiniai – Dėl atsiradusių LCD tipo ekranų, jiems nereikia kreip. sist., produktas vis toliau darosi populiaresnis; Ekonominiai Dėl gero “Vilniaus Vingio” užtarnauto vardo, įmonė gali be didelių problemų gauti paskolą iš banko ir geromis sąlygomis; įmonė yra patraukli investuotojams Dėl didelio spaudimo iš pirkėjų ir spaudimo iš Azijos šalių, įmonei atsiliepia kainos politikai;Teisiniai/reguliaciniai Įstojus į ES, teisinė bazė yra naudinga ‘Vilniaus Vingiui”, nes lengviau galės konkuruoti su konkurentais; Įstojus į ES sunku bus išlaikyti gerus darbuotojus įmonėje. 7 lentelė

Stipriausia “Vilniaus Vingio” pusė yra jos produkcijos pagaminimo produkcija ir greitas reagavimas į rinkos pokyčius kreipiamųjų sistemų rinkoje. Silpniausia pusė, kad įmonė neturi pakankamai lėšų, kad galėtų įvykdyti priešakinę integraciją. Taip[ pat pagrindinė grėsmė dėl pakaitalų, nes įmonė gamina sudedamąja dalį senesnio tipo televizoriams ir, kaip minėjau, rinka yra po truputi nykstanti.

6. Rinkodaros tikslai

Šiame skyriuje bus pateikiami “Vilniaus Vingis” (toliau – “VV”) rinkodaros tikslai penkiariems metams. “VV” pagrindinis tikslas yra įeiti į naujas rinkas ir tuo pačiu maksimaliai gauti pelną iš esamos rinkos.Šioje lentelėje parodyti kokie įmanomi “VV” rinkodaros tikslai:

Esami produktai Nauji produktaiEsamos rinkos Augimas esančioje rinkoje. Pati rinka yra nepatraukli, nes ji yra nykstanti. “VV” gali didinti savo rinkos dalį. Panaudojant įvairias skatinimo taktikas. T.y., padidinti vartojimo kiekį. Produkto vystymas. “VV” negamina visiems televizoriams KS, tai galėtų gaminti plokštiems tel. KS ir galėtų užimti esamos rinkos geresnias pozicijas.Naujos rinkos Rinkos vystymas. Geografinė ekspansija, labai padėtų “VV”. Įeiti į Azijos rinkas “VV” būtų labai naudinga. Kadangi Azijoje darbo jėga pigesnė ji stipriai sumažina gaminimo kaštus. “VV” perkelęs savo gamybą į Baltarusiją, ten sumažintu darbo jėgos kaštus. Geografiškai labai patogu, nes arti tiek Azijos rinka, tiek Europos rinka. Diversifikacija. “VV” turi vykdyti nesusijusią diversifikaciją, t.y., gaminti visiškai naują produktą, naujoms rinkoms.

8 lentelė Išvados: Esamos rinkos, esamu produktu. Gamyklos kurios perka „VV“ produktą siūlyti įvairias nuolaidas ir t.t..Taip skatinti pirkti produktą didesniais kiekiais. Naujos rinkos, esamais produktais. „VV“ labai būtų naudinga savo gamyba perkelti į gerą geografinę vietą t.y., kur arti būtų tiek Europos, tiek Azijos rinka ir būtų pigi darbo jėga. Tai leistų „VV“ konkuruoti su azijos kompanijomis, nes produkto kaina susivienodintų su Azijos kainomis. Europoje leistų įgyti konkurencinį pranašumą.Esamos rinkos, nauji produktai. „VV“ tūrėtų pradėti gaminti didesnį spektrą kreipiamųjų sistemų plokštiems televizoriams, taip įgytų konkurencinį pranašumą. Naujos rinkos, naujas produktas. „VV“ norint išlikti elektronikos pramonėje, reikia vykdyti nesusijusią su kreipiamosiomis sistemomis diversifikaciją. Įmonė tūrėtų gaminti naują elektronikos produktą visiškai naujoms rinkoms.„VV“ geriausia šiuo metu būtų, eiti su esamais produktais į naujas rinkas. Taip „VV“ galėtų padidinti savo produktų pardavimus ir leistų per artimiausius dešimt metų išlikti rinkoje. Kadangi ši rinka yra nykstanti, t.y., per 5 – 15 metų jos gali nelikti, tai galimas atvejis, kad „VV“ gali likti vienintelė įmonė kuri gamins kreipiamąsias sistemas Europoje. Norint pagrįsti šį teiginį, buvo remtasi faktais, kad LCD tipo ekranų gaminama vis daugiau, kiekvienais metais (žr. 1 lentelę). Šio tipo ekranų kainos kiekvienais metais mažėja ir darosi konkurentabilios įprastiems televizoriams.

7. Rinkodaros strategija

7.1 Segmentavimas. „VV“ gamina televizorių kreipiamąsias sistemas, t.y., sudedamoji televizpriaus dalis. Vieninteliai šio produkto pirkėjai yra kompanijos kurios gamina televizorius ir kineskopus. Kreipiamosios sistemos gali būti segmentuojamos pagal jų technines charakteristikas ir skiriamos taip:• Mažiems kineskopams 17“;• Vidutiniems kineskopams nuo 19“ iki 24“;• Dideliems kineskopams nuo 25“ iki 29“;• Jumbo ekrano kineskopams nuo 30“ ir daugiau. Kadangi kompanijos perka visų rušių kreipiamąsias sistemas, tai šis rinkos segmentavimas yra nereikalingas. Jei „VV“ eina į kitas rinkas, tai jų segmentai turi būti: Europos ir Azijos rinkos. • Europos rinkoje „VV“ yra gerai žinomas ir užsitarnavęs gerą vardą.• Azijos rinkoje „VV“ nėra žinomas, bet joje yra beveik tie patys dalyviai t.y., tos pačios kompanijos kaip ir Europoje. Tai leistų „VV“ užsitarnauti gerą vardą. Šių dviejų rinkų poreikiai yra tokie patys, ir vienai ir kitai rinkai reikia tų pačių kreipiamųjų sistemų. Taip pat abejose rinkose reikia tų pačių tipų kreipiamųjų sistemų. Todėl segmentuoti „VV“ produktą yra nenaudinga. 7.2 Tikslinių segmentų pasirinkimas. Rinkos segmento pavadinimas Segmento charakteristika Priežastys, dėl kuriųsegmentas buvo pasirinktas prioritetiniu Segmentui jau siūlomos, prekės/paslaugos1. Televizorių ir kineskopų gamintojai. Televizorių ir kineskopų gamyklos Europoje ir Azijoje. KS skirtos nuo 17“ iki 30“ kineskopams. Įvairių tipų televizoriams. Tai yra vienintelės kompanijos kurioms yra reikalingos KS. Konkurencijos lygis labai didelis tiek Europos, tiek Azijos rinkose. Įmonė rinkoje išsiskiria kaip ypač kokybiškais produktais. Visų tipų KS. „VV“ gamina tik tada, kai turi užsakymą.9 lentelė

Kadangi „VV“ yra surenkamo produkto dalies gamintojas, tai produktas nesegmentuojamas pagal vartotojus. Šioje rinkoje yra tik vienas segmentas: „televizorių ir kineskopų gamintojai“. Jie perka įviraus tipo kreipiamąsias sistemas. Šiuo metu rinkoje vyksta intensyvi konkurencinė kova, nes dar didelią rinkos dalį užema įprasti televizoriai. Įmonė gamina nuo 17“ iki 30“ kineskopams kreipiamąsias sistemas. 7.3 Pozicionavimas. „VV“ pozicionuoja kaip turinti daug patirties, kokybiškus produktus gaminanti kompanija ir patikima. Kompanijos ženklas ir vardas žinomas tik toms įmonėms kurios yra tiesiogiai susijusios su „VV“. Paprasti žmonės ar įmonės kurios yra nesusijusios su elektronika nežino „VV“. Ši kompanija gamina kokybišką produkciją, todėl „VV“ užsitarnavęs kaip kokybiškos produkcijos gamintojas tarp savo klientų. Europos rinkoje „VV“ užima antrą poziciją po LG Philips Displays iš Anglijos. Lyginant „VV“su konkurentais, šio produkto rinkoje, geriau žinomas tik LG Philips Displays. Azijoje taip pat pirmauja LG Philips, todėl norint būti daugiau žinomiems „VV“ reikia dalyvauti įvairiose parodose ir pasitelkti ryšius su visuomenę (PR) pagalbą. Tai gali įmonei daugiau padėti pritraukiant investuyotojų iš kitų šalių. LG Philips Displays yra užsitarnavęs geresnį vardą todėl, kad jie patys gamina ir kuria produktus. Taip pat ši kompanija turi didelius pajėgumus, nes turi daug pasistačiusi gamyklų, kurios gali greitai ir profesionaliai aptarnauti. „VV“ paranašumas yra tai, kad visa pagaminta produkcija yra testuojama. „VV“ gamina prietaisus su kuriais galima gaminti kreipiamąsias sistemas. Tai klientams rodo, kad „VV“ yra moderni ir turinti daug galimybių, įmonė.

7.4 Rinkodaros strategija: apibendrinimas. Šiuo metu pagrindinis „VV“ tikslas yra eiti į naujas rinkas su esamais produktais. Tuo pačiu didinti produkto asortimentą. Taip „VV“ galės padidinti savo pajamas ir pelną. Žemiau lentelėje aprašyta stipriosios, silpnosios ir pagrindiniai trūkumai, norint pasiekti pagrindinius tikslus: Segmentai Televizorių ir kineskopų gamintojaiPagrindinės priežastys dėl kurių segmentas laikomas tiksliniu Vienintelės kompanijos kurios perka šį produktą.Tikėtina pardavimų apimtis šiais metaisTikėtina pardavimų apimtis kitais metais Parduoti už 162,0 mln. LtParduoti už 170,0 mln. LtPagrindinė vertė vartotojui 1. kokybė, 2. patikimumas, 3. patirtisPrekės ženklo pozicionavimas 1. kokybė, 2. patirtisTrys pagrindiniai konkukrentai LG Philips Displays,Thomson multimedia,SonyPagrindinės konkurencinės jėgos 1. produkto „madas“ diktuoja tel. gamintojos;2. garsūs konkurentų vardai;3. asortimento platumas.Išskirtiniai įmonės pranašumai 1. kokybiškai gaminamas produktas;2. greitas reagavimas į kliento poreikius.Pagrindinės spręstinos problemos 1. ėjimas į naujas rinkas; 2. diversifikacija (nesusijusi) – naujo produkto gamyba.Pagrindiniai rinkodaros sprendimai 1. asortimento didinimas;2. geografinė vieta;3. „VV“ brand‘o žinomumą didinti.10 lentelė Išvada: • Norint pasiekti šiuos tikslus reikia, žiūrint iš rinkodaros pusės, didinti „VV“ brand‘o žinomumą, gilinti asortimentą. Naujos geografinės vietos paieška. Naujos geografinės vietos paieška – tam, kad įėjus į naują rinka t.y. Azija, būtų arti abi rinkos ir sumažinti darbo jėgos kaštus.• Pagrindinės problemos: įėjimas į naują rinką. Europos rinkoje paprastų televizorių kiekiai mažės. Kreipiamųjų sistemų pardavimai mažės netgi jei „VV“ užims visą rinką. Norint gauti tokį pelną kuris patenkintų ir akcininkus ir vadovus ir siekiant būti geriausiems „VV“ turi eiti į Azijos rinką.• Diversifikacija (nesusijusi), ši rinka yra nykstanti. Ji išliks apie 10 – 20 metų dėl technologijų raidos. Todėl „VV“ turi pradėti gaminti visai kitą produktą kuris būtų nesusijęs su kreipiamosiomis sistemomis.

8. Rinkodaros taktika

8.1.1 Esamas produktas. „VV“ pagrindinis produktas yra televizorių kreipiamosios sistemos. Rinkos segmento pavadinimas Esami kompanijos produktai AprašymasTelevizorių ir kineskopų gamintojai • Mažiems kineskopams 17“;• Vidutiniems kineskopams nuo 19“ iki 24“;• Dideliems kineskopams nuo 25“ iki 29“;• Jumbo ekrano kineskopams nuo 30“ ir daugiau Visi šios kreipiamosios sistemos viniojamos su „VV“ pagamintomis viniojimo staklėmis. Sureguliuojamos su „Sanyo“ pagamintomis staklėmis. Pagamintos KS patikrinamos „VV“ specialistų. 11 lentelėIšvada: šis produkto asortimentas apima dauguma tik mažo ir vidutinio dydžio ekrano istrižaines. „VV“ nedaug gamina didelio dydžio, t.y. „jumbo“ dydžio ekranams kreipiamąsias sistemas.

8.1.2 Norimas produktas. Norint pagerinti „VV“ konkurencines sąlygas, įmonė turi gilinti savo asortimentą:Rinkos segmento pavadinimas Poreikis papildomiems produktams Produkto charakteristika Poreikio priežastisTelevizorių ir kineskopų gamintojai Diodėja poreikis pasaulyje, didelių istrižainių tel. Plokštiems ir ne tik tel. kurių istrižainė viršytų 30“ Padidinti „VV“ konkurencinius pranašumus.12 lentelė Išvada: pagilinus produkto asortimentą „VV“ įgautų konkurencinį pranašumą prieš kitas mažiau rinkos užimančias kompanijas. Taip pat leistų užimti daugiau rinkos Europoje. Palengvintų sau kelią einant į Azijos rinką.

8.2 Rėmimas.Lentelėje aprašyta esamos rėmimo kampanijos tikslai ir pasiekimai:Rėmimo kampanijos esmė:• Išskirti segmentai pagal produktą• Didintas „VV“ vardas Lietuvoje:– renginių rėmimas, labdaros;– straipsniai laikraščiuose;– dalyvavimas parodose Lietuvoje;– atributika.Rėmimo kampanijos tikslas: formuoti modernios ir pasiekusios aukštą kokybės lygį kompanijos įvaizdį. 13 lentelė Išvada: šioje rėmimo kampanijoje buvo siekiama įvaizdžio Lietuvoje. Norint lengviau įeiti į Azijos rinkas reikia siekti gero įvaizdžio Europoje ir Azijoje. Europoje „VV“ jau yra pasiekęs gerą įvaizdį, bet jį reikia stiprinti, nes nesusijusiom su tel. kompanijoms „VV“ yra nežinomas. Azijos rinkoje reikia sukurti „VV“ įvaizdį, nes ten jo nėra.

Užduotis Segmentas Tel. ir kineskopų gamintojai

Sukurti prekės ženklo žinomumą √Suformuoti prekės ženklo įvaizdį √Sukurti produkto žinomumą Sukurti produkto įvaizdį Pozicionuoti pagal konkurentus Perpozicionuoti Sukurti pirminę produkto paklausą √Paveikti vartotojų mąstymą apie pagrindinę produkto vertę Sukurti pardavimų apimtį Popardaviminio aptarnavimo reklama Dilerių reklama Kreditų vartotojams reklama Paveikti sprendimo pirkti priėmimo procesą Kiti 14 lentelė Išvada: norint įeiti į Azijos rinką reikia sukurti prekės ženklo žinomumą ir įvaizdį. Taip pat rinkoje sukurti pirminę produkto paklausą, kad padėtų rinkoje susiformuoti įvaizdžiui ir žinomumui.

Norint įvykdyti šiuos uždavinius reikia sudaryti naują rėmimo kampaniją:

Rėmimo kampanijos tikslai:• sukurti prekės ženklo žinomumą ir gerą įvaizdį;• sukurti pradinę produkto paklausą Azijos rinkoje;Siūlomos reklamos ir pardavimų skatinimo programos: • Dalyvauti didžiausiose specializuotose parodose Azijoje ir Europoje;• Prezentacijos įmonėms kurioms tai galėtų būti įdomu;– filmas apie įmonę;– powerpoint prezentacijos;– vizitai;• Atributika– Šratinukai;– kalendorius;– stalinis kalendorius;– komp. pelės padas;– lankstinukai, žurnalai apie „VV“– maišeliai;• Verslo dovanos;• Renginių rėmimas Azijoje ir Europoje;• Ryšiai su visuomene (PR) Europoje ir Azijoje.Parodos – 500 tūkst. Lt, prezentacijos – 100 tūkst. Lt, atributika – 50 tūkst. Lt, dovanos – 10 tūkst., PR – 100 tūkst. Lt, renginių rėmimas – 75 tūkst. Lt15 lentelė Pagrindinės taktikos norint sukurti prekės ženklo žinomumą ir gerą įvaizdį, tai dalyvavimas didžiosiose sepcializuotose parodose Azijoje ir Europoje. Taip Europoje padidintų „VV“ žinomumą, o Azijoje jį sukurtų. Taip pat svarbu paminėti, kad ryšiai su visuomenę yra labai svarbu. Rašant straipsnius, rengiant įvairius reportažus, renginius apie įmonę kuria įvaizdį ir žinomumą.Vizitai į įmones kurios naudoja kreipiamąsias sistemas, sukurtų pradinę paklausą Azijoje. Be abejonės, įvairi atributika ir dovanos yra labai svarbu.Renginių rėmimas – taip pat padėtų viename ir kitame regijone stiprinti prekės ženklo žinomumą.

8.3 Paskirstymas. „VV“ vykdė tiesioginį paskirstymą. Niekas neigyja nuosavybės teisę, produkto, kol nepatenka pas klientą. Pervežimą „VV“ organizuoja patys, t.y., su savo transportu ar samdo logistikos kompaniją kuri transportuoja produktą pas klientą. Siūlant naujas strategijas ir taktikas yra geriausia nekeisti šios paskirstymo strategijos ir toliau taikyti tiesioginio paskirstymo strategiją. Kreipiamosios sistemos yra sudedamoji televizoriaus dalis, todėl šiai produkcijai nereikia nei didmeninkų, nei mažmeninkų.

8.4 Kainodara. Šiuo metu „VV“ naudojamos kainodaros strategijos:• „grietinėlės nugrėbimo“ strategija, tik servisinėm įmonėm;• skverbimosi strategija, naudojama beveik visom KS produkcijai.Dauguma kainų yra derinama su užsakovu, nėra visoms kompanijoms viena kaina. Sprendžiant iš kainodaros strtegijų „VV“ stengiasi rinkoje užimti kuo geresnę poziciją. Norint įeiti į Azijos rinką, pavykus sumažinti darbo jėgos kaštus, „VV“ turėtų naudoti skverbimosi strategiją. Tai įeiti į rinką kuo mažesnėmis kainomis. Tuo pačiu, kiek įmanoma, užtikrinti produkto kokybę. Azijos šalyse kreipiamųjų sistemų kainos yra apie 10% mažesnės. Produktas Kaina EURMažų istrižainių tel. 1,60 – 1,80Vidutinių istrižainių tel. 2,40 – 3,70Didelių istrižainių tel. 4,30 – 7,30Šiuo metu Europoje KS kainos yra:

16 lentelė

Lyginant su viršuje parodytomis kainomis ir tendencija, kad Azijoje kainosapie 10% mažesnės, tai „VV“ tūrėtų pradžioje nuleisti kainas apie 12%. Pateikę geros kokybės produktą, geromis kainomis, sukurtų pradinę paklausą Azijoje. Išvados: • „VV“ naudoja dvi kainodaros strategijas: grieinėlės nugriebimo ir įsiskverbimo• einant į naujas rinkas „VV“ reikėtų ir toliau naudoti įsiskverbimo strategiją;• darbo jėgos kaštų sumažinimas leistų „VV“ sumažinti kainas.

8.5 Išvados.• Pagilinus produkto asortimentą „VV“ įgautų konkurencinį pranašumą prieš kitas mažiau rinkos užimančias kompanijas.;• Norint įeiti į naujas rinkas „VV“ turi sukurti prekės ženkložinomumą ir gerą įvaizdį Azijos šalyse. Sukurti pradinę paklausą Azijoje.• Toliau naudoti tiesioginį paskirstymą ir nieko nekeisti.

• Einant į naujas rinkas „VV“ reikėtų ir toliau naudoti įsiskverbimo strategiją.• darbo jėgos kaštų sumažinimas leistų „VV“ sumažinti kainas.

9. Finansiniai rodikliai ir prognozės

Šiuo metu rinkoje pastebimas nuosmukis. Kompanijos esančios elektros pramonėse patiria nuostolį dėl pasaulinės ekonomikos recesijos. Paskutinius 2 metus „VV“ rodikliai augo, šiais metais – smuktelėjo: 2000 2001 2002 2003Apyvarta Lt 120,4 mln. 137,4 mln. Apie 140,1 mln. 130 mln.17 lentelė Nepaisant to, kad rinka mažėjanti „VV“ tikisi, kad jų pardavimai ir pelnas didės: 2004 2005 2006 2007 2008Apyvarta mln. Lt 156.8 164.2 170,0 177,0 180,018 lentelė Šias prognozes galima būtų pasiekti jei:• pagilinus „VV“ produkcijos asortimentą;• einant į Azijos rinką.Sėkmingai įėjus į Azijos rinkas apyvarta gali būti ir didesnė.

10. Personalas

Siekiant įgyvendinti šio rinkodaros plano pagrindinius uždavinius, svarbu nepamiršti ir žmonių – AB „Vilniaus Vingio“ personalo.Naujo personalo poreikis:„VV“ turi kvalifikuotą personalą ir šiuo metu nereikia jo keisti;pakeisti personalui reikia labai daug pinigų.Mokymų poreikis:tikslai:užtikrinti vadybinią kvalifikaciją;paruošti administravimo personalą darbui su Azijos rinkomis; nevisi personalo nariai turi gilias vadybines žinias;tūrėtų trukti neilgiau nei 2 mėn.;administracijos personalas.Motyvuojantys veiksniai:tikslai: užtikrinti personalo efektyvų darbą;kuriama efektyvumą užtikrinanti programa, kuri nespėjo įsitvirtinti (niekas jos nejaučia); jaučiamas totalitarinis valdymas, t.y., kad direktorius yra „Dievas“;terminai: kuo greičiau;19 lentelė Išvada:• Kai kurie administracinio personalo darbuotojai neturi pakankamai gilias vadyvinias žinias.• Kompanijoje kuriama motyvacijos programa, kuri dar neturi poveikio ir nejaučia personalas.• Jaučiamas kompanijos valdyme totalitarinis valdybas (sovietų laikų), kai vadovas yra „Dievas“.

11. Plano įgyvendinimas

Šis rinkodaros planas parengtas penkiariems metams. Per šiuos metus turi būti padaryta:• išplėstas asortimentas;• sukurtas prekės ženklo žinomumas ir geras įvaizdis;• sukurta pradinė paklausa Azijos šalyse.Šio plano eiga atrodytų taip:Uždaviniai Atsakingas padalinys Išlaidos Pasekmės įmoneiIšplėstas asortimentas Technikos padalinys 150 tūkst. Lt Padės užimti daugioau rinkosSukurtas prekės ženklo žinomumas ir įvaizdis Azijoje Marketingo skyrius 845 tūkst. Lt „patiestas“ kelias į Azijos rinką.Sukurta pradinė paklausa Azijos rinkoje Pardavimų skyrius 105 tūkst. Lt Didesnis pelnas ir apyvarta20 lentelė Kiekvieną uždavinį norint įvykdyti reikia padaryti daug papildomų darbų, kad pasiekti galutinį tikslą. Norint išplėsti asortimentą reikia atlikti, taip:Padalinys Užduotis Data/terminas Išorinė agentūra/tiekėjasTechnikos padalinys Sukonstruoti 30“ ir daugiau įstrižainės ekranui KS Konstravimas ir testavimas turi užtrukti ne daugiau mėn. –Marketingo padalinys Suformuoti KS kainą ir jos pardavimo strategiją 1 mėn. –Pardavimų skyrius Pasiūlyti kompanijoms produktą 1 – 2 mėn. –21 lentelė Sukurti prekės žinomumui ir pradinę paklausą, reikia atlikti tokius darbus:Padalinys Užduotis Data/terminas Išorinė agentūra/tiekėjasRinkodaros padalinys Pradėti ieškoti geografinę vietą atidaryti „VV“ filialą Azijoje Nuo 6 mėn. Iki 1 metų. –Marketingo padalinys Parašyti straipsnius apie „VV“ ir jo ketinimus Azijoje 1 mėn. PR agentūra AzijojePardavimų padalinys Važiuoti į įvairias Azijos kompanijas ir siūlyti „VV“ produkciją, užmegsti ryšius Gali trukti 1 metus Marktingo padalinys Inicijuoti gamyklos įrengimą ir jos pastato sutvarkymo darbus, surastoje geografinėje vietoje Azijoje 6 mėn. Logistikos kompanijos 22 lentelė