seima ir jaunimas, kas tai

Šeima ir jaunimas kas tai?

Šeimos instituciją ardantys veiksniai ir

jaunimo pastoracijos uždaviniai

Šeima – santuoka. Kas yra santuoka? Visų pirma santuokinę sandorą kuria vyras ir moteris sukuriantys viso gyvenimo bendrystę , jie viską skiria santuokinio labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Idiali šeima turėtų būti tokia : jis (vyras) , ji (žmona) ir tokioje šeimoje gimęs dvasinis ryšys meilė. Tačiau sutuoktiniai turi ne vien tik myleti vienas kitą , bet ir privalo savo širdis ir mintis kreipti į Dievą. Jaunimas tai iš dviejų žmonių ir Dievo bendradarbiavimo vaisius – nauja gyvybė. Dievas suteikia nemirtingą sielą , o žmogus padeda subrandinti materialų apvalkalą – kūną.
Tačiau šeimai būti darniai ir mylinčiai ilgą laiką yra labai sunku , nes yra daug šeimos instituciją ardančių veiksnių . Kaip ir jaunimo pastoracijos uždavinių. Šeimos institucijas ardantys veiksniai duoda didelį neigiamą atliepą į jaunimo pastoracijas. Pagrindiniai šeimos kaip institucijos misija – tikinčiųjų šeimos turi tapti krikščioniškojo gyvenimo salelėmis supagonėjusiame pasaulyje ir bendradarbiaudamos su Viešpačiu kurti Dievo karalystę. Tačiau taip daryti yra labai sunku , nes šeimos institucijos pagrindus ardo santuokos sakramento tikslams irr jų vienybei priešiški veiksniai , tiesiogiai žeidžiantys žmogaus oruma ir gyvybę bei sukeliantys moralines – etines , socialines problemas. Šeimos institucijas ardo : savižudybė , tėvų atidavimas i senelių namus , abortai , nesantuokinis lytinis gyvenimas , kontraceptikų naudojimas , skyrybos , kohabitacija , gimstamumo mažėjimas , dirbtinis apvaisinimas , smurtas prieš va

aikus.Šie šeimos instituciją ardantys ir prieš žmogaus orumą bei gyvybę nukreipti veiksniai iškreipia santuokos esmę ir suskaldo tai , ką Dievas sukūrė būti neatskiriama ir vientisa. Tačiau sąmoningai pasirinkę kelio kryptį aukštyn į Viešpatį sutuoktiniai kartu eina prie Dievo ir tuo pačiu artėja vienas prie kito. Šeima vis labiau tampa vienu branduoliu.Bet atmetus Viešpaties siūlomą gyvenimo kelią , tuo pačiu didėja atstumas tarp sutuoktinių. Šeima vis labiau skaidosi , didėja skyrybų tikimybė. O visi šie veiksniai turi didelę įtaką jaunimo auklėjimui. Bet darnioje , sąmoningu tikėjimu grindžiamoje šeimoje dkleidžiasi ir yra ugdoma asmenybė , laisvas , nepriklausomas nuo įvairių ydų žmogus , arba priesingai – pažeistoje santuokoje , nesantuokinėje šeimoje , ypač jei vaiką augina tik viemas iš tėvų , dėl patiriamų dvasinių traumų formuojasi lengvai neigiamoms įtakoms pasiduodantis , linkęs į egoistinę “noro tuurėti“ maniją ir linkęs į malonumų tenkimimą bet kokia kaina žmogus. Visos mirties kultūros yra nukreiptos ne tik prieš gyvybę , bet kartu ir prieš šeimą.
Taigi šeimoje vyksta lemiama kova už ateities žmogų ir visuomenę. Jug šeimos institucijos vienos iš pagrindinių uždavinių – laiduoti ateinančios gyvybės saugumą ir darnų jos augimą bei ugdymąsi. Teigiama jog pagrindinė prieš žmogaus gyvybę ir šeimą nukreiptų moralinių – etinių bei socialinių problemų priežastis – asmeninė tikėjimo krizė. Juk pagrindinė žmogaus nuodėmingumo priežasstis yra neištikimybė Dievui , pasireiškianti netikrų stabų susikūrimu. Aš
š pritariu šiam teiginiui , nes jai mes visi labiau pasišvęstume Dievui nekiltų tokio didelio pavojaus ei šeimos institucijosms nei jaunimui.

Leave a Comment