Televizijos diskusijų laidos „Pikas“ stebėjimas ir analizė

Individualus namų darbas

Televizijos diskusijų laidos „Pikas“ stebėjimas ir analizė

Šį individualų namų darbą atlikau stebėdamas televizijos diskusijų laidą „Pikas“, kuri buvo rodoma gegužės 3 dieną, 2145 valandą per „LNK“. Iš viso diskusijoje dalyvavo 3 asmenys, t.y. vedėjas – Edmundas Jakilaitis, bei 2 kviesti dalyviai: Nacionalinės vartotojų konfederacijos vadovė – Alvita Armanavičienė ir ,,VP Market” generalinis direktorius Jonas Staškevičius. Alvita Armanavičienė yra apie 40 metų moteris, Jonas Staškevičius apie 45 metų vyras. Laidoje buvo nagrinėjama tema „Kodėl prekybos centrai reikalauja iš visų žmonių asmens dokumento perkant alkoholį ir tabako gaminius “.
Diskusijų ei igoje buvo daug šnekama apie verslininkų ir vartotojų interesus, bei teises. Alvita pareiškė savo nuomonę dėl šio įstatymo. Jos nuomone tai yra sveikintina, kad visaip stengiamasi užkirsti kelią nepilnamečiams įsigyti alkoholio ar tabako gaminius. Alvita kėlė klausimą, ar nesityčiojama iš vyresnio amžiaus žmonių, reikalaujant asmens dokumento, kuriems akivaizdžiai matosi, kad seniai jau nebe aštuoniolika metų. Nes, pasak jos, šio įstatymo dėka verslininkai gali netekti daug pajamų, nes pažeidžiami vartotojų interesai. Elvitos teigimu portalo ,,Delfi” apklausos duomenimis yra neigiama reakcija prekybininkams iš š vartotojų.
Taip pat laidoje buvo kalbama apie tai kad, įstojus į ES, tuoj pat pradėjo galioti šis įstatymas. Prekybininkai šiam įstatymui buvo nepasiruošę, turėjo daug nuostolių. Jonas Staškevičius pabrėžė, kad tai ne akcija, o nauja tvarka, kuri reikalauja atsakomybės iš ve

erslininkų, pardavėjų ir pirkėjų. Jo teigimu, prekybininkai turi teisę reikalauti dokumento, nes į kompiuterį vedama tiktai asmens gimimo data, o ne asmens kodas, kaip daugelis manė. Verslininkai beabejo pasikliauja pardavėjų sveiku protu, bet sistema yra tokia, kad neįvedus pirkėjo gimimo datos pardavimo operacija neįmanoma.

Dabar norėčiau paanalizuoti dviejų, jau minėtų, šios diskusijos dalyvių elgesį. Analizę pradedu, užpildant pateiktą protokolo formą:

1 Dalis

Jonas Staškevičius:

KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IR ELGESYS KOMENTARAS
Apranga: juodas švarkas ir kaklaraištis, balti marškiniai. Šukuosena: plaukai šviesūs, tvarkingai sušukuoti, truputį praplikęs, makiažo nepastebėjau. Atrodė inteligentiškai
Mimika neišraiškinga, raminanti Atrodė rimtas
Gestai: dažnai mosuoja rankom.
Poza: Neramiai sėdi. Atrodė nesusivaržęs ir ramus
Akių kontaktas: Oponentams į akis žiūri labai dažnai.
Balsas tolygus
Intonacija sunkiai jaučiama Kalbėjo nepakeldamas balso
Taisyklinga
Kalba be pauzių
Teiginius išdėstė aiškiai bei detaliai
Rėmėsi faktais
Diskutavo ištisai, šnekėjo aiškiai ir išsamiai
Kritikuoja priimtą įstatymą
Neekspresyvus
Ramiai nusiteikęs

Alvita Armanavičienė:

KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS IR R ELGESYS KOMENTARAS
Apranga: raudonas klasikinis kostiumėlis, balti marškiniai . Plaukai atrodė natūralūs, tvarkingai sušukuoti. Makiažas ne itin ryškus, kasdieninis. Atrodė inteligentiškai
Atrodė rimta, susikaupusi
Gestai: dažnai mosuoja ranka Įsijautė į diskusiją
Poza: Sėdi
Akių kontaktas: Šnekėdama oponentams žiūrėjo į akis. Bandė juos įtikinti
Balsas netolygus, kartais užgožiantis pašnekovą Nevaldė emocijų
Intonacija jaučiama
Taisyklinga
Kalbėjime pauzių nėra, tempas vidutinio greitumo
Teiginius išdėsto aiškiai bei detaliai
Visus teiginius pagrindžia faktais
Diskusijoje dalyvauja aktyviausiai Nori įrodyti savo teiginius
Kritika pagrįsta faktais
Ekspresyvi
Emocionali

2 Dalis:

Alvitos Armanavičienės tikslas buvo apginti vartotojų teises. Jono Staškevičiaus tikslas apginti savo ir kitų prekiautojų teises. Jų nuomone priimtas naujas įstatymas kelia di

idelę sumaištį tiek tarp vartotojų, tiek tarp prekybininkų. Įstatymo tikslas geranoriškas, bet nesuderintas su abejomis pusėmis. Manau, kad abiem mano analizuojamiems asmenims pavyko šį tikslą pasiekti, nes buvo apgintos vartotojų ir prekybininkų teisės.
Diskusijos psichologinei atmosferai teigiamą poveikį darė J. Staškevičiaus tolygus kabėjimo tonas, bei A. Armanavičienės supratingumas pašnekovo atžvilgiu. Manau, kad diskusijos metu stebimi asmenys neišgyveno jokių emocinių būsenų, nes jie turėdami įvairiausių faktų jautėsi padėties šeimininkais.
Diskusijos metu nebuvo nukrypta nuo temos, nes problema buvo aiški abejiems pašnekovams. Abu pašnekovai buvo supratingi vienas kitam, aiškiai suprato problemą ir bandė ją išspręsti. Diskusiją truputėlį apsunkino tai, kad gerbiama A. Armanavičienė retkarčiais pakeldavo balso toną.
Pašnekovai buvo įsijautę į problemos analizavimą, manau tai suteikė teigiamų emocijų, nes buvo bandoma išspręsti didelę problemą. Tai parodė ramus ir pagarbus pašnekovų bendravimas.
Alvitą Armanavičienę priskirčiau cholerikų tipui, nes ji retkarčiais pakeldavo balso toną ir neleisdavo pertraukti jos dėstomų minčių. Tuo tarpu Joną Staškevičių priskirčiau sangvinikas, greitai susikaupiantis, lankstaus proto, ramiai bei aiškiai dėsto savo mintis.

Manau, kad abiejų mano stebimų dalyvių dalyvavimas diskusijoje buvo sėkmingas, nes buvo išaiškinta problema, apgintos teisės, tik deja sprendimo nerasta, nes tai priklauso ne nuo diskusijos pašnekovų.

Leave a Comment