Socialiniai nukrypimai

1986-7 Emilijo Turgejevo knyga. Nuo to laiko sociologija pradėjo pretenduoti i mokslus. Pabandoma skaičiuoti kas lemia nukrypimus. 1927/32 Čikagos mokykla.Gėris, grožis, tiesa, gailestingumas per jas atsiskleidžia žmogus.Deviantinis – socialiai nukrypstantis; nukrypimas.Padeda suprasti apie socialine diferenciją.Visuomenes ir socialines normos.Žmogus priklauso nuo kito žmogaus būties. Žmogus yra priverstas pasitikėti kitais. Jis išmoksta gyventi su kitais.Visuomene, ar socialine grupe- žmones.Žmones grupuojasi, nes turi idėjų. Simbolis- kiekvienam svarbus. Bendrumo jausmas- pvz. lietuvis prie lietuvio. Kuriamos abipusio įsipareigojimo sistema. Turi įstatymus ir moralinius sprendimus. Gamtoj tai padės tai nepadės tai išlikti. Socialiniai ryšiai- tai nuolatos besikartojančios socialines sąveikos.Norma- bet kuri standartizuota taisykle.1. Mūsų kasdienines taisyklės gali skirtis nuo normų.2. Jei visuomenėj nebūtų kas verčia laikytis normų mes jų nesilaikytume.3. Visada yra galimybe interpretuoti normas.(teisėta, nemėgstama, baudžiama)4.Tie patys reiškiniai skirtingose visuomenes sluoksniuose kitaip suprantama.Priklauso nuo geografinės aplinkos ir nuo istorinio laiko.Lietuvoj nuo 18a. prostitutes sąvoka (beloglavka)Socialines normos yra išmokstamos ir perduodamos iš kartos į kartą per grupes ir kiekvienas individualiai įneša savo idėjas, mintis…Normos klasifikuojamos1. Į tai kiek jos tęsiasi.2. pagal prievartos laipsnį reikalinga normoms priimti.3. pagal jų paplitimo laipsnį

Arba tai idealios kultūros normos arba kaip męs jas suvokiame praktiškai (normos) Elgesio prisitaikymas prie normų:1. skatinimas arba 2. bausmėRašytinių normų laikomasi labiau.Socialinė diferencijasija. Kai asmenybė įsisąmonina ir išmoksta žinias.Asmenybė linksta išmokti tas normas tų grupių, kurioms pati priklauso. (Nekąsk duodančiam- lietuviams būdinga) požiūris į valstybę (lituviams)- neapykanta ir baimė.Mes organizuoti į subgrupes (kurios turi vienodas problemas, kurias bando spręsti), per kurias męs įeiname į visuomenę.Normos efektyvios yra subgrupėse. Jos reguliuoja mūsų elgesį. Pgal ką formuojasi normos:1. pagal rasę

2.pagal etnines šaknis3. pagal vertybes4. pagal religiją5. pagal politines partijas 6. pagal gyvenamąją vietą (nuo 4000 tūkstančių prasideda didelis miestas)7. pagal kultūrą8.pagal amžių (pimpas- suteneris lotyniškai)A.Kinsuf- biologas. Net lytinis gyvenimas priklauso nuo socialinio sluoksnio.ISVADOS1. Viduje kultūros turime skirtingų grupių normos, kurios stipriai skiriasi.2. Nusikaltimų, subgrupių, elgesį galima paaiškinti tokiu būdu kaip pvz. žemaitis tampa žemaičiu.3. Net kalbėdami apie šeimos normas apie kitos normasŽmogaus elgesio rūšys, prieš kurias nukrypstama: 1. Nusikaltimai prieš turtą, prieš asmenį2. Seksualiniai nukrypimai 3. Seksualiniai iškrypimai 4. Narkomanai 5. Alkoholikai6. ProstitucijaPagal Ameriką:1.Homoseksualai2.Narkomanai3. Alkoholikai4. Prostitucija5. Žmogžudystė 6. Nusikaltimas prieš turtą7. Lezbiizmas8. Nepilnamečių nusikaltimai 9. Protiniai negalavimai

Socialiniai nukrypstamas elgesys(Devintinis elgesys)

Aplinkinis pasaulis suvokiamas kaip tam tikra tvarka, kurią galima numatyti. Mūsų pasalio tikruma pradeda svyruoti, kai susiduriama su kitoniškumu. Socialinia tvarka palaikoma socialinės kontrolės forma:1. Vidinė kontrolė2. Išorinė kontrolė (sankcijų ir normų sistema)Nusikaltimas- bet kuris veiksmas, pažeidžiantis visuomenės normas ir yra visuomenės baudžiamas.Kodėl žmonės nusikalsta?1. Biocheminės teorijos- kai nusikalstamumas siejamas su paveldimumu. Reikia izoliuoti ir gydyti( Biologinės, morfologinės, genetinės ir antropologinės). E.Lambrosas. Nusikaltėliai yra nepilnaverčiai žmonės.2. Psichologinės teorijos- žemas intelektas psichopatinė elgsena arba stresas- nusikaltimo priežastis. Prevencija- gydymas, konsultacija, psichologinė terapija. (Psichopatinės, socialinės ir antisocialinės asmenybės)3. Ekologinės teorijos- susilpnėję bendruomeniniai ryšiai. Sprendimas- socialinių santykių, šeimyninių stiprinimas. Manoma, kad nusikaltimų priežastys aplinkoje.4. Anemijos (struktūrinių suvaržymų) teorija- priežastys: ekonominių siekių blokavimas. Sprendimas- ekonominių siekių realizacijos galimybių išplėtimas. Mertonas: nusikaltimas- visiškai normali amerikiečio asmenybės išdava. Sprendimas- sumažinti lūkesčių arba išplėsti jų patenkinimo galimybes.5. Išmokimo teorija- imitacija. Pirminės grupės normos sprendimas. Sprendimas- negatyvus pirminės grupės sprendimo vertinimas. Atstovas-Erikas Sutherland. Nusikalstamumas išauga paauglių bendraamžių grupėse. Reikia skaldyti tas grupes.

6. Socialinės kontrolės lygmuo (aukštas savęs vertinimas, agresyvumas). Sprendimas- gera vaikų priežiūra ir socialinių ryšių tvirtinimas.7. Etikečių klijavimo teorija- identiteto įsisavinimas ir stigmatitacijos. Sprendimas- minimalus kišimasis ir asmens integracija į visuomenę. Nesikišti ir iš naujo šį žmogų integruoti į visuomenę. Sigma- atstūmimas.8. Konfliktų teorija- netolygus galios pasiskirstymas ir varžymas dėl jos. Sprendimas- lygybės teisingumo puoselėjimas.9. Radikalios teorijos- klasių kova ir kapitalistinės santvarka. Sprendimas- masių sąmoningumo žadinimas. Karlas Marksas. Dideli ekonominiai skirtumai sukuria sunkias egzistavimo sąlygas.10. Kairiojo realizavimo teorija- grobuoniški santykiai. Sprendimas- efektyvi policijos apsauga. 1980m.D.Britanijoje. Siekia didesnio policijos vaidmens ginant neturtingus žmones. Tuose rajonuose stengiamasi vengti didelio kišimosi.11. Taikioji kriminologija- vidinė kančia ir netvarka. Sprendimas- dvasinių jėgų nustatymas. 1990m. Skelbiama kova nusikalstamumui iššaukia negatyvų efektą, pablogina situaciją. Pvz. narkomanijos gaudynes. Sprendimas turi būti siejama su globėjišku elgesiu.12. Feministinė teorija- lyčių nelygybė ir patriarchatas. Sprendimas lyčių diskriminacijos pabaiga.13. Postmoderni kriminologija- hierarchiškos privilegijos. Sprendimas- neformali socialinė kontrolė. Nusikalstamumas- susvetimėjimo išraiška. Stiprinti neformalias grupes, vienyti žmones.Demonai:1. Asmodėjas- gali įgauti sukubo ir inkubo pavidalus.( sukubo- nepaprastai graži moteris, nkubo- vyras). Seksualumas, vaikų tvirkinimas, paleistuvystė.2. Belzebubas- žmogžudystė, kanibalizmas, nekrofilija3. Liuciferis- išdidumas4. Samuelis- žudikų demonasKlasikinė kriminologinė tradicijaČ.Baccaria- italas. Knyga: “Apie nusikaltimą ir bausmę (1964m.). Nauja prasideda kriminologija. Žmogus nusikalsta tada, kada jis siekia daugiau naudos, nei bijo bausmės.Č.Lambroso- nusikaltėliams būdingos unikalios fizinės išraiškos tipas. Yra keturi nusikaltėlio asmenybių tipai: gimęs, nesveikas, atsitiktinis ir emocialus. Ūgis neįprastai žemas arba aukštas. Nedidelė, nuožulni galva, retėjantys plaukai, kaulėtas veidas, didelės ausys, kaukolės gumbai, atsikišę skruostikauliai, tankūs, suaugę antakiai, kampuota arba priplota nosis, stiprus sukandimas, nenormalūs dantys, storos lūpos, ilgos ranko, pirštai, tatuiruotė…
E.Ferri- 1.yra gimę nusikaltėliai- bepročiai ir epileptikai 2.amocianalūs nusikaltelės- moterys yra vertinamos pagal žiaurumo ir impulsyvumo lygį 3.nesveiki nusikaltėliai- kleptomanai, nimfomanai, alkoholikai ir pedofilai. Jie turi smegenų defektą. Yra nepakaltinami 4. atsitiktiniai nusikaltėliai. B3 ir B6 vitaminų trūksta nusikaltėliams.Psichologinė asmenybė. Jai būdinga:1. Žavesys2. Intelektas3. Jaudulio trūkimas4. Nepatikimumas5. Nesąžiningumas6. Gėdos jausmo trūkumas7. Neadekvačiai motyvuota soc.8. Nemokėjimas priimti teisingo sprendimo 9. Nesugebėjimas10. Nemokėjimas mylėti11. Emocionaliai nejautrūs12. Įžvalgumo trūkumas13. Neatsakingumo tarpusavio santykiuose14. Patologiškas egocentrizmasPsih. asmenybė- atsiranda dėl fiziologinio arba smegenų nukrypimo, sutrikimo.Psichopato modelis.Serijinis žudikas- gauna malonumą žudant. Jie pavaldūs alkoholiui, sulėtėjusi reakcija, atsparūs skausmui. Turi padidėjusį kraujospūdį, neramūs, dažnai prakaituoja.Intelekto koeficiento teorijos- intelekto trūkumas, proto stoka. Nesugeba suprasti savo aplinkos, nesugeba atskirti gėrio nuo blogio, nesuvokia įstatymo.1907m.- intelekto nustatymo aparatas išrastas.Pirmasis buvo iš 54 klausimų.Kuo žemesnis intelektas, tuo didesnė tikimybė nusikalsti.Soldan- prostitutės yra protiškai neįgalios 90 %. Tinginiai ir kaliniai yra silpnapročiai. Nusikaltėliai blogai mokosi, asmenybės sutrikimas. Hipohondrikai- kuriems trūksta pasitikėjimo savimi, isterikai, depresantai, per daug savimi rūpinasi, paranoja, šizofrenija( keistas ekscentriškas mąstymas), hipomanija, L skalė( poreikis padaryti teigiamą įspūdį), F skalė ( patologiškas melas), K skalė ( gynybinė reakcija), FB skalė ( nedėmesingumas), VRIZ skalė ( atsakymo neatitinkamumas), TRIN skalė ( nuolankus atsakinėjimas)

Heteroseksualiniai nukrypimai

Nei viena žmogaus gyvenimo sritis nėra toks tabu kaip seksualinis gyvenimas.Dėl naujos gyvybės pradėjimo žmonės sueina į lytinius santykius.Moralė labai neapibrėžtas žodis.Heterosekse dalyvauja du: vyras ir moteris. Santykiai tarp moters ir vyro turi būti reglamentuojami: apsaugoti moterį nuo vyro, apsaugoti vaiką nuo tėvų.Šeimos: Monogaminė- vyras ir žmona

Poligaminė- daug žmonų ( arabų)Poligaminė- daug vyrų TibetietiškaŽmonių lytinį gyvenimą stengiamasi organizuoti per šeimą.Seksualinio gyvenimo norma- normalus lytinis aktas šeimoje, kurio tikslas pradėti kūdikį.Kada prieštaraujama apibrėžtiems įstatymams arba kada negatyviai reaguoja visuomenė-nukrypstama:1. Lytinio akto metu prievarta negalima2. Objekto prigimtis (kitos lyties žmogus)3. Tinkamo amžiaus4. Reikalingas tam tikra distancija giminystėje5. Reikalingos vestuvės6. Seksualinių santykių prigimtis7. Seksualinių santykių atlikimo vietaNukrypimai:1. išprievartavimas 2. homoseksualizmas 1995 išimtas iš baudžiamojo kodekso3. seksualiniai santykiai giminystės rate- insestas4. seksualiniai santykiai tarp asmenų iki tam tikro amžiaus (įstatymiškai tai išprievartavimas)5. seksualinis kibimas prie vaikų- pedofilija6. neištikimybė- adulteris7. seksualiniai santykiai tarp nevedusių suaugusiųjų 8. grupinis seksas arba svingerizmas9. abortai ( Lietuva pirmoj vietoj )10. tyčinis savo organų rodymas11. žiūrėjimas į besimylinčias poras- pypingas ( vojerizmas )12. seksualiniai ryšiai su gyvuliais- zoofilija 13. pornografija- viešo kūno demonstravimasSeksualinis nukrypimas- veiksmas priešingas visuomenės seksualiniams lūkesčiams.Lietuvių visuomenė susideda iš daugeli subkultūrų.Bohema ( elitas )- žmonės laisvo elgesio:Trys grupės nukripimų:1. Nukrypimai į kuriuos visuomenė žiūri neigiamai bet jie apima didžiąją dalį.a. masturbacijab. oralinis ir analinis seksasc. ikivedybiniai2. Esminiai seksualiniai nukrypimai: insestas, seksualinė prievarta, seksualiniai santykiai su vaikaisi k.t.3. Lytiniai nukrypimai kuriuos visuomenė palaiko: prostitucija, homoseksualizmas.Nukrypimai priklauso nuo: išsilavinimo, rasės, religijos, regiono, socialinės klasės.Nuo vietos ir kultūros priklauso ir seksualinis auklėjimas.Socialiniai pasikeitimai: seksas tapo dominuojančia vertybe.1. Nuogų kūnų naudojimas įvairiuose renginiuose2. Visuomenės aplinkos erdizavimasVisuomenės reakcija:1. Entuziastingai palaiko2. Pasaulio pabaiga ( pedagogai, kunigai ir k.t ) žlunga visuomenė ir šeimos3. Tas pats. Manęs neliečia man neidomuKodėl atsitiko?:1. Labai pasaulietinė visuomenė2. Vyrų ir moterų teisės sulyginimas3. Revoliucija kontraceptikoje.

SOCIALINIAI NUKRYPIMAI

1986-7 Emilijo Turgejevo knyga. Nuo to laiko sociologija pradėjo pretenduoti i mokslus. Pabandoma skaičiuoti kas lemia nukrypimus. 1927/32 Čikagos mokykla.Gėris, grožis, tiesa, gailestingumas per jas atsiskleidžia žmogus.Deviantinis – socialiai nukrypstantis; nukrypimas.Padeda suprasti apie socialine diferenciją.Visuomenes ir socialines normos.Žmogus priklauso nuo kito žmogaus būties. Žmogus yra priverstas pasitikėti kitais. Jis išmoksta gyventi su kitais.Visuomene, ar socialine grupe- žmones.Žmones grupuojasi, nes turi idėjų. Simbolis- kiekvienam svarbus. Bendrumo jausmas- pvz. lietuvis prie lietuvio. Kuriamos abipusio įsipareigojimo sistema. Turi įstatymus ir moralinius sprendimus. Gamtoj tai padės tai nepadės tai išlikti. Socialiniai ryšiai- tai nuolatos besikartojančios socialines sąveikos.Norma- bet kuri standartizuota taisykle.1. Mūsų kasdienines taisyklės gali skirtis nuo normų.2. Jei visuomenėj nebūtų kas verčia laikytis normų mes jų nesilaikytume.3. Visada yra galimybe interpretuoti normas.(teisėta, nemėgstama, baudžiama)4.Tie patys reiškiniai skirtingose visuomenes sluoksniuose kitaip suprantama.Priklauso nuo geografinės aplinkos ir nuo istorinio laiko.Lietuvoj nuo 18a. prostitutes sąvoka (beloglavka)Socialines normos yra išmokstamos ir perduodamos iš kartos į kartą per grupes ir kiekvienas individualiai įneša savo idėjas, mintis…Normos klasifikuojamos1. Į tai kiek jos tęsiasi.2. pagal prievartos laipsnį reikalinga normoms priimti.3. pagal jų paplitimo laipsnį

Arba tai idealios kultūros normos arba kaip męs jas suvokiame praktiškai (normos) Elgesio prisitaikymas prie normų:1. skatinimas arba 2. bausmėRašytinių normų laikomasi labiau.Socialinė diferencijasija. Kai asmenybė įsisąmonina ir išmoksta žinias.Asmenybė linksta išmokti tas normas tų grupių, kurioms pati priklauso. (Nekąsk duodančiam- lietuviams būdinga) požiūris į valstybę (lituviams)- neapykanta ir baimė.Mes organizuoti į subgrupes (kurios turi vienodas problemas, kurias bando spręsti), per kurias męs įeiname į visuomenę.Normos efektyvios yra subgrupėse. Jos reguliuoja mūsų elgesį. Pgal ką formuojasi normos:1. pagal rasę

2.pagal etnines šaknis3. pagal vertybes4. pagal religiją5. pagal politines partijas 6. pagal gyvenamąją vietą (nuo 4000 tūkstančių prasideda didelis miestas)7. pagal kultūrą8.pagal amžių (pimpas- suteneris lotyniškai)A.Kinsuf- biologas. Net lytinis gyvenimas priklauso nuo socialinio sluoksnio.ISVADOS1. Viduje kultūros turime skirtingų grupių normos, kurios stipriai skiriasi.2. Nusikaltimų, subgrupių, elgesį galima paaiškinti tokiu būdu kaip pvz. žemaitis tampa žemaičiu.3. Net kalbėdami apie šeimos normas apie kitos normasŽmogaus elgesio rūšys, prieš kurias nukrypstama: 1. Nusikaltimai prieš turtą, prieš asmenį2. Seksualiniai nukrypimai 3. Seksualiniai iškrypimai 4. Narkomanai 5. Alkoholikai6. ProstitucijaPagal Ameriką:1.Homoseksualai2.Narkomanai3. Alkoholikai4. Prostitucija5. Žmogžudystė 6. Nusikaltimas prieš turtą7. Lezbiizmas8. Nepilnamečių nusikaltimai 9. Protiniai negalavimai

Socialiniai nukrypstamas elgesys(Devintinis elgesys)

Aplinkinis pasaulis suvokiamas kaip tam tikra tvarka, kurią galima numatyti. Mūsų pasalio tikruma pradeda svyruoti, kai susiduriama su kitoniškumu. Socialinia tvarka palaikoma socialinės kontrolės forma:1. Vidinė kontrolė2. Išorinė kontrolė (sankcijų ir normų sistema)Nusikaltimas- bet kuris veiksmas, pažeidžiantis visuomenės normas ir yra visuomenės baudžiamas.Kodėl žmonės nusikalsta?1. Biocheminės teorijos- kai nusikalstamumas siejamas su paveldimumu. Reikia izoliuoti ir gydyti( Biologinės, morfologinės, genetinės ir antropologinės). E.Lambrosas. Nusikaltėliai yra nepilnaverčiai žmonės.2. Psichologinės teorijos- žemas intelektas psichopatinė elgsena arba stresas- nusikaltimo priežastis. Prevencija- gydymas, konsultacija, psichologinė terapija. (Psichopatinės, socialinės ir antisocialinės asmenybės)3. Ekologinės teorijos- susilpnėję bendruomeniniai ryšiai. Sprendimas- socialinių santykių, šeimyninių stiprinimas. Manoma, kad nusikaltimų priežastys aplinkoje.4. Anemijos (struktūrinių suvaržymų) teorija- priežastys: ekonominių siekių blokavimas. Sprendimas- ekonominių siekių realizacijos galimybių išplėtimas. Mertonas: nusikaltimas- visiškai normali amerikiečio asmenybės išdava. Sprendimas- sumažinti lūkesčių arba išplėsti jų patenkinimo galimybes.5. Išmokimo teorija- imitacija. Pirminės grupės normos sprendimas. Sprendimas- negatyvus pirminės grupės sprendimo vertinimas. Atstovas-Erikas Sutherland. Nusikalstamumas išauga paauglių bendraamžių grupėse. Reikia skaldyti tas grupes.

6. Socialinės kontrolės lygmuo (aukštas savęs vertinimas, agresyvumas). Sprendimas- gera vaikų priežiūra ir socialinių ryšių tvirtinimas.7. Etikečių klijavimo teorija- identiteto įsisavinimas ir stigmatitacijos. Sprendimas- minimalus kišimasis ir asmens integracija į visuomenę. Nesikišti ir iš naujo šį žmogų integruoti į visuomenę. Sigma- atstūmimas.8. Konfliktų teorija- netolygus galios pasiskirstymas ir varžymas dėl jos. Sprendimas- lygybės teisingumo puoselėjimas.9. Radikalios teorijos- klasių kova ir kapitalistinės santvarka. Sprendimas- masių sąmoningumo žadinimas. Karlas Marksas. Dideli ekonominiai skirtumai sukuria sunkias egzistavimo sąlygas.10. Kairiojo realizavimo teorija- grobuoniški santykiai. Sprendimas- efektyvi policijos apsauga. 1980m.D.Britanijoje. Siekia didesnio policijos vaidmens ginant neturtingus žmones. Tuose rajonuose stengiamasi vengti didelio kišimosi.11. Taikioji kriminologija- vidinė kančia ir netvarka. Sprendimas- dvasinių jėgų nustatymas. 1990m. Skelbiama kova nusikalstamumui iššaukia negatyvų efektą, pablogina situaciją. Pvz. narkomanijos gaudynes. Sprendimas turi būti siejama su globėjišku elgesiu.12. Feministinė teorija- lyčių nelygybė ir patriarchatas. Sprendimas lyčių diskriminacijos pabaiga.13. Postmoderni kriminologija- hierarchiškos privilegijos. Sprendimas- neformali socialinė kontrolė. Nusikalstamumas- susvetimėjimo išraiška. Stiprinti neformalias grupes, vienyti žmones.Demonai:1. Asmodėjas- gali įgauti sukubo ir inkubo pavidalus.( sukubo- nepaprastai graži moteris, nkubo- vyras). Seksualumas, vaikų tvirkinimas, paleistuvystė.2. Belzebubas- žmogžudystė, kanibalizmas, nekrofilija3. Liuciferis- išdidumas4. Samuelis- žudikų demonasKlasikinė kriminologinė tradicijaČ.Baccaria- italas. Knyga: “Apie nusikaltimą ir bausmę (1964m.). Nauja prasideda kriminologija. Žmogus nusikalsta tada, kada jis siekia daugiau naudos, nei bijo bausmės.Č.Lambroso- nusikaltėliams būdingos unikalios fizinės išraiškos tipas. Yra keturi nusikaltėlio asmenybių tipai: gimęs, nesveikas, atsitiktinis ir emocialus. Ūgis neįprastai žemas arba aukštas. Nedidelė, nuožulni galva, retėjantys plaukai, kaulėtas veidas, didelės ausys, kaukolės gumbai, atsikišę skruostikauliai, tankūs, suaugę antakiai, kampuota arba priplota nosis, stiprus sukandimas, nenormalūs dantys, storos lūpos, ilgos ranko, pirštai, tatuiruotė…
E.Ferri- 1.yra gimę nusikaltėliai- bepročiai ir epileptikai 2.amocianalūs nusikaltelės- moterys yra vertinamos pagal žiaurumo ir impulsyvumo lygį 3.nesveiki nusikaltėliai- kleptomanai, nimfomanai, alkoholikai ir pedofilai. Jie turi smegenų defektą. Yra nepakaltinami 4. atsitiktiniai nusikaltėliai. B3 ir B6 vitaminų trūksta nusikaltėliams.Psichologinė asmenybė. Jai būdinga:1. Žavesys2. Intelektas3. Jaudulio trūkimas4. Nepatikimumas5. Nesąžiningumas6. Gėdos jausmo trūkumas7. Neadekvačiai motyvuota soc.8. Nemokėjimas priimti teisingo sprendimo 9. Nesugebėjimas10. Nemokėjimas mylėti11. Emocionaliai nejautrūs12. Įžvalgumo trūkumas13. Neatsakingumo tarpusavio santykiuose14. Patologiškas egocentrizmasPsih. asmenybė- atsiranda dėl fiziologinio arba smegenų nukrypimo, sutrikimo.Psichopato modelis.Serijinis žudikas- gauna malonumą žudant. Jie pavaldūs alkoholiui, sulėtėjusi reakcija, atsparūs skausmui. Turi padidėjusį kraujospūdį, neramūs, dažnai prakaituoja.Intelekto koeficiento teorijos- intelekto trūkumas, proto stoka. Nesugeba suprasti savo aplinkos, nesugeba atskirti gėrio nuo blogio, nesuvokia įstatymo.1907m.- intelekto nustatymo aparatas išrastas.Pirmasis buvo iš 54 klausimų.Kuo žemesnis intelektas, tuo didesnė tikimybė nusikalsti.Soldan- prostitutės yra protiškai neįgalios 90 %. Tinginiai ir kaliniai yra silpnapročiai. Nusikaltėliai blogai mokosi, asmenybės sutrikimas. Hipohondrikai- kuriems trūksta pasitikėjimo savimi, isterikai, depresantai, per daug savimi rūpinasi, paranoja, šizofrenija( keistas ekscentriškas mąstymas), hipomanija, L skalė( poreikis padaryti teigiamą įspūdį), F skalė ( patologiškas melas), K skalė ( gynybinė reakcija), FB skalė ( nedėmesingumas), VRIZ skalė ( atsakymo neatitinkamumas), TRIN skalė ( nuolankus atsakinėjimas)

Heteroseksualiniai nukrypimai

Nei viena žmogaus gyvenimo sritis nėra toks tabu kaip seksualinis gyvenimas.Dėl naujos gyvybės pradėjimo žmonės sueina į lytinius santykius.Moralė labai neapibrėžtas žodis.Heterosekse dalyvauja du: vyras ir moteris. Santykiai tarp moters ir vyro turi būti reglamentuojami: apsaugoti moterį nuo vyro, apsaugoti vaiką nuo tėvų.Šeimos: Monogaminė- vyras ir žmona

Poligaminė- daug žmonų ( arabų)Poligaminė- daug vyrų TibetietiškaŽmonių lytinį gyvenimą stengiamasi organizuoti per šeimą.Seksualinio gyvenimo norma- normalus lytinis aktas šeimoje, kurio tikslas pradėti kūdikį.Kada prieštaraujama apibrėžtiems įstatymams arba kada negatyviai reaguoja visuomenė-nukrypstama:1. Lytinio akto metu prievarta negalima2. Objekto prigimtis (kitos lyties žmogus)3. Tinkamo amžiaus4. Reikalingas tam tikra distancija giminystėje5. Reikalingos vestuvės6. Seksualinių santykių prigimtis7. Seksualinių santykių atlikimo vietaNukrypimai:1. išprievartavimas 2. homoseksualizmas 1995 išimtas iš baudžiamojo kodekso3. seksualiniai santykiai giminystės rate- insestas4. seksualiniai santykiai tarp asmenų iki tam tikro amžiaus (įstatymiškai tai išprievartavimas)5. seksualinis kibimas prie vaikų- pedofilija6. neištikimybė- adulteris7. seksualiniai santykiai tarp nevedusių suaugusiųjų 8. grupinis seksas arba svingerizmas9. abortai ( Lietuva pirmoj vietoj )10. tyčinis savo organų rodymas11. žiūrėjimas į besimylinčias poras- pypingas ( vojerizmas )12. seksualiniai ryšiai su gyvuliais- zoofilija 13. pornografija- viešo kūno demonstravimasSeksualinis nukrypimas- veiksmas priešingas visuomenės seksualiniams lūkesčiams.Lietuvių visuomenė susideda iš daugeli subkultūrų.Bohema ( elitas )- žmonės laisvo elgesio:Trys grupės nukripimų:1. Nukrypimai į kuriuos visuomenė žiūri neigiamai bet jie apima didžiąją dalį.a. masturbacijab. oralinis ir analinis seksasc. ikivedybiniai2. Esminiai seksualiniai nukrypimai: insestas, seksualinė prievarta, seksualiniai santykiai su vaikaisi k.t.3. Lytiniai nukrypimai kuriuos visuomenė palaiko: prostitucija, homoseksualizmas.Nukrypimai priklauso nuo: išsilavinimo, rasės, religijos, regiono, socialinės klasės.Nuo vietos ir kultūros priklauso ir seksualinis auklėjimas.Socialiniai pasikeitimai: seksas tapo dominuojančia vertybe.1. Nuogų kūnų naudojimas įvairiuose renginiuose2. Visuomenės aplinkos erdizavimasVisuomenės reakcija:1. Entuziastingai palaiko2. Pasaulio pabaiga ( pedagogai, kunigai ir k.t ) žlunga visuomenė ir šeimos3. Tas pats. Manęs neliečia man neidomuKodėl atsitiko?:1. Labai pasaulietinė visuomenė2. Vyrų ir moterų teisės sulyginimas3. Revoliucija kontraceptikoje.

SOCIALINIAI NUKRYPIMAI

1986-7 Emilijo Turgejevo knyga. Nuo to laiko sociologija pradėjo pretenduoti i mokslus. Pabandoma skaičiuoti kas lemia nukrypimus. 1927/32 Čikagos mokykla.Gėris, grožis, tiesa, gailestingumas per jas atsiskleidžia žmogus.Deviantinis – socialiai nukrypstantis; nukrypimas.Padeda suprasti apie socialine diferenciją.Visuomenes ir socialines normos.Žmogus priklauso nuo kito žmogaus būties. Žmogus yra priverstas pasitikėti kitais. Jis išmoksta gyventi su kitais.Visuomene, ar socialine grupe- žmones.Žmones grupuojasi, nes turi idėjų. Simbolis- kiekvienam svarbus. Bendrumo jausmas- pvz. lietuvis prie lietuvio. Kuriamos abipusio įsipareigojimo sistema. Turi įstatymus ir moralinius sprendimus. Gamtoj tai padės tai nepadės tai išlikti. Socialiniai ryšiai- tai nuolatos besikartojančios socialines sąveikos.Norma- bet kuri standartizuota taisykle.1. Mūsų kasdienines taisyklės gali skirtis nuo normų.2. Jei visuomenėj nebūtų kas verčia laikytis normų mes jų nesilaikytume.3. Visada yra galimybe interpretuoti normas.(teisėta, nemėgstama, baudžiama)4.Tie patys reiškiniai skirtingose visuomenes sluoksniuose kitaip suprantama.Priklauso nuo geografinės aplinkos ir nuo istorinio laiko.Lietuvoj nuo 18a. prostitutes sąvoka (beloglavka)Socialines normos yra išmokstamos ir perduodamos iš kartos į kartą per grupes ir kiekvienas individualiai įneša savo idėjas, mintis…Normos klasifikuojamos1. Į tai kiek jos tęsiasi.2. pagal prievartos laipsnį reikalinga normoms priimti.3. pagal jų paplitimo laipsnį

Arba tai idealios kultūros normos arba kaip męs jas suvokiame praktiškai (normos) Elgesio prisitaikymas prie normų:1. skatinimas arba 2. bausmėRašytinių normų laikomasi labiau.Socialinė diferencijasija. Kai asmenybė įsisąmonina ir išmoksta žinias.Asmenybė linksta išmokti tas normas tų grupių, kurioms pati priklauso. (Nekąsk duodančiam- lietuviams būdinga) požiūris į valstybę (lituviams)- neapykanta ir baimė.Mes organizuoti į subgrupes (kurios turi vienodas problemas, kurias bando spręsti), per kurias męs įeiname į visuomenę.Normos efektyvios yra subgrupėse. Jos reguliuoja mūsų elgesį. Pgal ką formuojasi normos:1. pagal rasę

2.pagal etnines šaknis3. pagal vertybes4. pagal religiją5. pagal politines partijas 6. pagal gyvenamąją vietą (nuo 4000 tūkstančių prasideda didelis miestas)7. pagal kultūrą8.pagal amžių (pimpas- suteneris lotyniškai)A.Kinsuf- biologas. Net lytinis gyvenimas priklauso nuo socialinio sluoksnio.ISVADOS1. Viduje kultūros turime skirtingų grupių normos, kurios stipriai skiriasi.2. Nusikaltimų, subgrupių, elgesį galima paaiškinti tokiu būdu kaip pvz. žemaitis tampa žemaičiu.3. Net kalbėdami apie šeimos normas apie kitos normasŽmogaus elgesio rūšys, prieš kurias nukrypstama: 1. Nusikaltimai prieš turtą, prieš asmenį2. Seksualiniai nukrypimai 3. Seksualiniai iškrypimai 4. Narkomanai 5. Alkoholikai6. ProstitucijaPagal Ameriką:1.Homoseksualai2.Narkomanai3. Alkoholikai4. Prostitucija5. Žmogžudystė 6. Nusikaltimas prieš turtą7. Lezbiizmas8. Nepilnamečių nusikaltimai 9. Protiniai negalavimai

Socialiniai nukrypstamas elgesys(Devintinis elgesys)

Aplinkinis pasaulis suvokiamas kaip tam tikra tvarka, kurią galima numatyti. Mūsų pasalio tikruma pradeda svyruoti, kai susiduriama su kitoniškumu. Socialinia tvarka palaikoma socialinės kontrolės forma:1. Vidinė kontrolė2. Išorinė kontrolė (sankcijų ir normų sistema)Nusikaltimas- bet kuris veiksmas, pažeidžiantis visuomenės normas ir yra visuomenės baudžiamas.Kodėl žmonės nusikalsta?1. Biocheminės teorijos- kai nusikalstamumas siejamas su paveldimumu. Reikia izoliuoti ir gydyti( Biologinės, morfologinės, genetinės ir antropologinės). E.Lambrosas. Nusikaltėliai yra nepilnaverčiai žmonės.2. Psichologinės teorijos- žemas intelektas psichopatinė elgsena arba stresas- nusikaltimo priežastis. Prevencija- gydymas, konsultacija, psichologinė terapija. (Psichopatinės, socialinės ir antisocialinės asmenybės)3. Ekologinės teorijos- susilpnėję bendruomeniniai ryšiai. Sprendimas- socialinių santykių, šeimyninių stiprinimas. Manoma, kad nusikaltimų priežastys aplinkoje.4. Anemijos (struktūrinių suvaržymų) teorija- priežastys: ekonominių siekių blokavimas. Sprendimas- ekonominių siekių realizacijos galimybių išplėtimas. Mertonas: nusikaltimas- visiškai normali amerikiečio asmenybės išdava. Sprendimas- sumažinti lūkesčių arba išplėsti jų patenkinimo galimybes.5. Išmokimo teorija- imitacija. Pirminės grupės normos sprendimas. Sprendimas- negatyvus pirminės grupės sprendimo vertinimas. Atstovas-Erikas Sutherland. Nusikalstamumas išauga paauglių bendraamžių grupėse. Reikia skaldyti tas grupes.

6. Socialinės kontrolės lygmuo (aukštas savęs vertinimas, agresyvumas). Sprendimas- gera vaikų priežiūra ir socialinių ryšių tvirtinimas.7. Etikečių klijavimo teorija- identiteto įsisavinimas ir stigmatitacijos. Sprendimas- minimalus kišimasis ir asmens integracija į visuomenę. Nesikišti ir iš naujo šį žmogų integruoti į visuomenę. Sigma- atstūmimas.8. Konfliktų teorija- netolygus galios pasiskirstymas ir varžymas dėl jos. Sprendimas- lygybės teisingumo puoselėjimas.9. Radikalios teorijos- klasių kova ir kapitalistinės santvarka. Sprendimas- masių sąmoningumo žadinimas. Karlas Marksas. Dideli ekonominiai skirtumai sukuria sunkias egzistavimo sąlygas.10. Kairiojo realizavimo teorija- grobuoniški santykiai. Sprendimas- efektyvi policijos apsauga. 1980m.D.Britanijoje. Siekia didesnio policijos vaidmens ginant neturtingus žmones. Tuose rajonuose stengiamasi vengti didelio kišimosi.11. Taikioji kriminologija- vidinė kančia ir netvarka. Sprendimas- dvasinių jėgų nustatymas. 1990m. Skelbiama kova nusikalstamumui iššaukia negatyvų efektą, pablogina situaciją. Pvz. narkomanijos gaudynes. Sprendimas turi būti siejama su globėjišku elgesiu.12. Feministinė teorija- lyčių nelygybė ir patriarchatas. Sprendimas lyčių diskriminacijos pabaiga.13. Postmoderni kriminologija- hierarchiškos privilegijos. Sprendimas- neformali socialinė kontrolė. Nusikalstamumas- susvetimėjimo išraiška. Stiprinti neformalias grupes, vienyti žmones.Demonai:1. Asmodėjas- gali įgauti sukubo ir inkubo pavidalus.( sukubo- nepaprastai graži moteris, nkubo- vyras). Seksualumas, vaikų tvirkinimas, paleistuvystė.2. Belzebubas- žmogžudystė, kanibalizmas, nekrofilija3. Liuciferis- išdidumas4. Samuelis- žudikų demonasKlasikinė kriminologinė tradicijaČ.Baccaria- italas. Knyga: “Apie nusikaltimą ir bausmę (1964m.). Nauja prasideda kriminologija. Žmogus nusikalsta tada, kada jis siekia daugiau naudos, nei bijo bausmės.Č.Lambroso- nusikaltėliams būdingos unikalios fizinės išraiškos tipas. Yra keturi nusikaltėlio asmenybių tipai: gimęs, nesveikas, atsitiktinis ir emocialus. Ūgis neįprastai žemas arba aukštas. Nedidelė, nuožulni galva, retėjantys plaukai, kaulėtas veidas, didelės ausys, kaukolės gumbai, atsikišę skruostikauliai, tankūs, suaugę antakiai, kampuota arba priplota nosis, stiprus sukandimas, nenormalūs dantys, storos lūpos, ilgos ranko, pirštai, tatuiruotė…
E.Ferri- 1.yra gimę nusikaltėliai- bepročiai ir epileptikai 2.amocianalūs nusikaltelės- moterys yra vertinamos pagal žiaurumo ir impulsyvumo lygį 3.nesveiki nusikaltėliai- kleptomanai, nimfomanai, alkoholikai ir pedofilai. Jie turi smegenų defektą. Yra nepakaltinami 4. atsitiktiniai nusikaltėliai. B3 ir B6 vitaminų trūksta nusikaltėliams.Psichologinė asmenybė. Jai būdinga:1. Žavesys2. Intelektas3. Jaudulio trūkimas4. Nepatikimumas5. Nesąžiningumas6. Gėdos jausmo trūkumas7. Neadekvačiai motyvuota soc.8. Nemokėjimas priimti teisingo sprendimo 9. Nesugebėjimas10. Nemokėjimas mylėti11. Emocionaliai nejautrūs12. Įžvalgumo trūkumas13. Neatsakingumo tarpusavio santykiuose14. Patologiškas egocentrizmasPsih. asmenybė- atsiranda dėl fiziologinio arba smegenų nukrypimo, sutrikimo.Psichopato modelis.Serijinis žudikas- gauna malonumą žudant. Jie pavaldūs alkoholiui, sulėtėjusi reakcija, atsparūs skausmui. Turi padidėjusį kraujospūdį, neramūs, dažnai prakaituoja.Intelekto koeficiento teorijos- intelekto trūkumas, proto stoka. Nesugeba suprasti savo aplinkos, nesugeba atskirti gėrio nuo blogio, nesuvokia įstatymo.1907m.- intelekto nustatymo aparatas išrastas.Pirmasis buvo iš 54 klausimų.Kuo žemesnis intelektas, tuo didesnė tikimybė nusikalsti.Soldan- prostitutės yra protiškai neįgalios 90 %. Tinginiai ir kaliniai yra silpnapročiai. Nusikaltėliai blogai mokosi, asmenybės sutrikimas. Hipohondrikai- kuriems trūksta pasitikėjimo savimi, isterikai, depresantai, per daug savimi rūpinasi, paranoja, šizofrenija( keistas ekscentriškas mąstymas), hipomanija, L skalė( poreikis padaryti teigiamą įspūdį), F skalė ( patologiškas melas), K skalė ( gynybinė reakcija), FB skalė ( nedėmesingumas), VRIZ skalė ( atsakymo neatitinkamumas), TRIN skalė ( nuolankus atsakinėjimas)

Heteroseksualiniai nukrypimai

Nei viena žmogaus gyvenimo sritis nėra toks tabu kaip seksualinis gyvenimas.Dėl naujos gyvybės pradėjimo žmonės sueina į lytinius santykius.Moralė labai neapibrėžtas žodis.Heterosekse dalyvauja du: vyras ir moteris. Santykiai tarp moters ir vyro turi būti reglamentuojami: apsaugoti moterį nuo vyro, apsaugoti vaiką nuo tėvų.Šeimos: Monogaminė- vyras ir žmona

Poligaminė- daug žmonų ( arabų)Poligaminė- daug vyrų TibetietiškaŽmonių lytinį gyvenimą stengiamasi organizuoti per šeimą.Seksualinio gyvenimo norma- normalus lytinis aktas šeimoje, kurio tikslas pradėti kūdikį.Kada prieštaraujama apibrėžtiems įstatymams arba kada negatyviai reaguoja visuomenė-nukrypstama:1. Lytinio akto metu prievarta negalima2. Objekto prigimtis (kitos lyties žmogus)3. Tinkamo amžiaus4. Reikalingas tam tikra distancija giminystėje5. Reikalingos vestuvės6. Seksualinių santykių prigimtis7. Seksualinių santykių atlikimo vietaNukrypimai:1. išprievartavimas 2. homoseksualizmas 1995 išimtas iš baudžiamojo kodekso3. seksualiniai santykiai giminystės rate- insestas4. seksualiniai santykiai tarp asmenų iki tam tikro amžiaus (įstatymiškai tai išprievartavimas)5. seksualinis kibimas prie vaikų- pedofilija6. neištikimybė- adulteris7. seksualiniai santykiai tarp nevedusių suaugusiųjų 8. grupinis seksas arba svingerizmas9. abortai ( Lietuva pirmoj vietoj )10. tyčinis savo organų rodymas11. žiūrėjimas į besimylinčias poras- pypingas ( vojerizmas )12. seksualiniai ryšiai su gyvuliais- zoofilija 13. pornografija- viešo kūno demonstravimasSeksualinis nukrypimas- veiksmas priešingas visuomenės seksualiniams lūkesčiams.Lietuvių visuomenė susideda iš daugeli subkultūrų.Bohema ( elitas )- žmonės laisvo elgesio:Trys grupės nukripimų:1. Nukrypimai į kuriuos visuomenė žiūri neigiamai bet jie apima didžiąją dalį.a. masturbacijab. oralinis ir analinis seksasc. ikivedybiniai2. Esminiai seksualiniai nukrypimai: insestas, seksualinė prievarta, seksualiniai santykiai su vaikaisi k.t.3. Lytiniai nukrypimai kuriuos visuomenė palaiko: prostitucija, homoseksualizmas.Nukrypimai priklauso nuo: išsilavinimo, rasės, religijos, regiono, socialinės klasės.Nuo vietos ir kultūros priklauso ir seksualinis auklėjimas.Socialiniai pasikeitimai: seksas tapo dominuojančia vertybe.1. Nuogų kūnų naudojimas įvairiuose renginiuose2. Visuomenės aplinkos erdizavimasVisuomenės reakcija:1. Entuziastingai palaiko2. Pasaulio pabaiga ( pedagogai, kunigai ir k.t ) žlunga visuomenė ir šeimos3. Tas pats. Manęs neliečia man neidomuKodėl atsitiko?:1. Labai pasaulietinė visuomenė2. Vyrų ir moterų teisės sulyginimas3. Revoliucija kontraceptikoje.