Šeimos analizė

Turinys:
1. Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos..........3
2. Santykiai iki vedybų............................3
3. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai...............4
4. Šeimyninio gyvenimo stadijos........................4
5. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas...................4
6. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas....................5
7. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio užsiėmimai..............................5
8. Šeimos kaip socialinės grupės įvertinimas rekomendacijos šeimai....5

Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos.
Mano analizei pasirinkta šeima susideda iš keturių narių: tėvo, motinos ir dviejų vaikų(mergaitės ir berniuko). Tėvas – statybininkas, apdailininkas. Motina – siūvėja ir šiuo metu verslo vadybos IIk. studentė. Jų sūnus, Mangirdas, yra pirmos klasės moksleivis. Duktė, Karolina, yra penktokė.
Šeima laiko save viduriniojo sluoksnio atstovais. Jie visi gyvena nuuosavame name. Palyginus jų gyvenamą plotą su paprasto europiečio norma, kuri yra 12 kvadratinių metrų, visi turi net kelis kartus daugiau. Materialinė šeimos pusė yra gera, nes visų poreikiai patenkinami. Dėl finansų skundėsi tik tėvas, jis teigė, kad nepakanka pinigų susitvarkyti pilnai būstą. Šeimoje pinigų daugiausia uždirba tėvas, bet šeimos galva yra motina. Paklausti apie pinigų paskirstymą jie atsakė, kad tam tikrą sumą skiria maistui, komunaliniams patarnavimams, automobiliui, laisvalaikiui, drabužiams, vaikams ir kas lieka deda į kaupiamajį fondą.
Kaip jau minėjau vaikų šeimoje yrra du. Karolina yra vyriausia, jai – 13. Mangirdas yra šešiais metais jaunesnis už seserį, jam – 7. Mangirdas labai plepus berniukas, kaip sako jo sesuo, kartais per daug, turi vieną blogą įdą, nenori dalintis su kitais žaislais ar kuo kita. Karolina – truputį drovi ir

r begalo gili asmenybė, šiek tiek uždara. Kaip minėjo jos mama ji dažnai rašo raštelius, kuriuose išreiškia pyktį ar šiaip ko nors prašo. Mokykloje ji taip pat bijo kalbėti, nes galvoja, kad pasakysis neteisingai. Be to ji labai kūribinga ir lakios vaizduotės mergaitė, tai matyti is jos darbelių ant sienos jos kambaryje.
Šeimos laikas nėra kaip nors ypatingai suderintas. Po darbo ir po mokyklos jie visi stengiasi kartu pavalgyti vakarienę. Režimas priklauso nuo kiekvieno individualiai, kada kas nori tada tas ir eina miegoti, vaikų dažniausia nereikia varyti miegoti laiku, nes jie per dieną pavargsta ir atsigula anksti patys.

2. Ikivedybiniai santykiai.
Paklausti tėvai, apie tai sutiko kalbėti iš kart. Pasirodo, abiem tai buvo ne pirma draugysė. Jų nuomone tai buvo meilė iš pirmo žvvilgsnio ir kitokia nei kitos prieš tai. Santykiai buvo puikūs, kaip ir dabar, nors pykčių nebuvo išvengta, bet nai natūralus kiekvienos šeimos reiškinys. Tėvai prieš vestuves išdraugavo metus. Vestuves pastūmėjo žinia apie nėštumą, nors tai jau buvo suplanuota.

3. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai.
Kaip minėjau, šeima gyvena nuosavame. Čia apstu vietos šeimai ir atvykusiems giminaičiams ar svečiams. Kaip jie teigia svečių būna dažnai, tai rodo jų svetingumą, šiltumą ir polinkį bendrauti.
Šeima beveik visas šventes praleidžia pas mama, Papilėje. Vasaros atostogas leidžia di

irbdami Švedijoje, o vaikai tuo metu būna pas mamos mamą. Savo santykius už šeimos ribų ir šeimoje vertina labai palankiai. Sakosi, kad konfliktų tarp jų būna labai retai, nes jie mano kad konfliktai yra žemos kultūros ir žemo intelekto požymis.

4. Šeimyninio gyvenimo stadijos.
Ikivedybinis periodas praėjo labai gerai, todėl anot jų apsispręsti dėl vestuvių nebuvo sunku. Be to kaip minėjo vestuves pastūmėjo kūdikis. Jų vestuvės įvyko, kai mamai buvo 20, o tėvui 22 metai. Po metų gimė Mangirdas, dar po dviejų Karolina. Adaptacija prie pakitusių gyvenimo sąlygų ir padidėjusios atsakomybės vyko nelabai sklandžiai, nes buvo ne kokia materialinė padėtis. Daug padėjo tėvai, be to kelis metus jie gyveno pas žmonos tėvus. Problemos prasidėjo su vaikais tik mokykliniame amžiuje, kai Karolinai pradėjo sunkiai sektis mokslai. Bet vėliau viskas pasikeitė. Daugiau vaikų auginime didesnių problemų tėvai nepaminėjo.

5. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas.
Atlikus gyvenimo stiliaus testą su tėvais, gauti tokie duomenys. Mama surinko kontrolės skalėje 25 taškus, tai rodo, kad jos asmenybė linkusi į kontroliavimą. Galbūt, taip yra dėl to kad ji atsigimė į savo mama, kuri yra mokytoja ir taip pat labai valdinga asmenybė. Perfekcionizmo skalėje surinko 19, tai rodo, kad ji puikiai suderina savo realias galimybes su tuo ko siekia. Noro įtikti skalėje ji surinko 17, tai rodo, kad ji nesistengia niekam įtikti ir

r yra beveik atsiribojusi nuo aplinkinių nuomonių. Savęs vertinimo skalėje ji surinko 16, tai rodo jos stabilią nuomonę apie save. Ši nuomonė nuo aplinkos nepriklauso. Paskutinėje lūkesčių skalėje ji surinko 22, tai rodo jos gerą prioritetų skirstymą.
Tėvas surinko kontrolės skalėje 17 taškų, tai rodo, kad jo asmenybė nelinkusi kontroliuoti, galbūt net kartais nusileidžianti. Perfekcionizmo skalėje jis surinko 26, tai rodo, kad jis nevisada suderina savo realius gebėjimus su savo įsivaizduojamais. Noro įtikti skalėje jis surinko 27 taškus, tai rodo kad jis moka išklausyti kitus. Savęs vertinimo skalėje jis surinko 17, tai rodo jo stabilią nuomonę apie save. Lūkesčių skalėje jis surinko 19, tai rodo, kaip ir motinos skalėje, jo gerą prioritetų paskirstymą.

6. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas.
Paklausti ar yra patenkinti savo santuoka, jie ilgai negalvojo ir vos nevienu metu atsakė tvirtą taip. Paprašius patikslinti, tėvas prabilo taip: „Ji yra gera griežta ir teisinga motina mano vaikams, puiki kulinarė, begalo gera draugė ir kas svarbiausia ji yra mano mylima moteris“. Motina aiškino savo pasitenkinima šeima tokiu būdu: „Jis nuostabus vyras, kas rytą atneša į lovą kavą, malonus ir t.t kiekviena norėtų tokio. Nepiknaudžiauja alkoholiu. Moka padaryti mane laiminga“. Jų pasisakymai, man pasirodė, kiek dirbtini, bet sprendžiant iš visko manau, kad tai tiesa.
7. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio užsiėmimai.
Mano nuomone, svarbiausias dalykas šeimoje yr

ra jos vertybės. Būtent šeima ir yra visų svarbiausių vertybių saugotoja, tęsėja ir propoguotoja. Klausimas apie vertybes analizuojamoje šeimoje sukėlė šiokį tokį pasimetimą. Tėvas atsakė, kad niekada apie tai negalvojo. Visi likę šeimos nariai jam pritarė, tik motina papildė jo atsakymą, kad visos svarbiausios vertybės yra įgimtos jų šeimoje. Tada aš paprašiau išvardinti visas svarbiausias vertybes, kurios yra jų šeimos pagrindas. Svarbiausios vertybės kaip: meilė, darna , ištikimybė, abipusis supratingumas, dorovingumas ir tolerancija, buvo jų įvardintos 10 minučių bėgyje. Jų atsakymais likau patenkinta ir nieko daugiau negaliu pakomentuoti.
Laisvalaikio užsiemimai reti, nes šeima, kaip supratau, labai užsiėmusi. Tėvai sau kartais leidžia išeiti į kavinę.Mangirdas ir Karolina dažnai leidžia laisvalaikį kartu, nes turi bendrų draugų. Visa šeima kiekvieną vasarą važiuoja į Palangoje. Jei spręsti apie jų šeimą vien pagal jų praleidimą kartu. Mano nuomone jie per mažai laiko leidžia kartu. Laisvalaikio praleidimas tai tik patvirtina. Tai gali įtakoti jų vaikų charakterio savybes.

8. Šeimos kaip socialinės grupės įvertinimas rekomendacijos šeimai.
Tėvų abipusis suderinamumas yra ganėtinai geras. Aišku galėtu būti ir geresnis, nes jaučiamas šioks toks jų santykių atšalimas. Gal po daugelio bendro gyvenimo metų, tai yra normalu. Karolina ir Mangirdas dažnai nesutaria, tai dėl žaidimo ar televizijos programos, tai dėl Mangirdo pavydo. Tėvas daug bendrauja su sūnumi, nes jis domisi mašinomis ir labai idealizuoja tėvą. Karolina su Tėvu visada gerai sutarė nes labai daug ir nebendrauja. Motina su vaikais daug bendrauja, todėl retkarčiais iškyla konnfliktų, dėl tų pačių priežaščių kaip minėjau anksčiau. Šios šeimos narių stipriausia pusė – jų organizuotumas ir mokėjimas išspręsti problemas be didekių konfliktų. Šios šeimos silpnoji pusė – susikurti kuo geresnę materialinę padėtį, tačiau dėl šito nukenčia šeima, nes jie nedaug laiko praleidžia kartu.

Leave a Comment