Savianalizė

SAVIANALIZĖ

Kiekvienas žmogus turi savo individualių savybių, charakterio bruožų, kurių net pats kartais nežino. Visa tai jis gali labai lengvai išsiaiškinti psichologinių testų pagalba. Dauguma testų yra sudaryti naudojantis ilgamete praktika, ir jų tesingumas apytiksliai yra 85% ir daugiau.Paskaitų metu man teko atlikti keleta testų ir pačiam įsitikinti, kad kai kurie testai ištikrųjų kartais gali klysti.Atliekant Aizeneko asmenybės nustatymo testą, aš buvau labai nustebęs, kad pagal asmenybės tipą (melancholikas, cholerikas, flegmatikas, sangvinikas) nustačiau, kad esu cholerikas. Cholerikas – nenustygstantis vietoje, agresyvus, inpulsyvus, aktyvus, optimistiškas it t.t. žmogus. Mano manymu tai truputėli neatitinka mano asmenybės. Aš save labiau piskirčiau melancholikui, nes tai ramesni santūresni žmonės. Nors galima sakyti, kad kartais tampu ir truputi choleriškas. Nors tokie protrūkiai manyčiau yra būdingi kiekvienam iš kantybės išvestam žmogui.Gal geriausia mane apibūdino M. Briks testas. Šis testas nustato koks yra žmogus: sprendžiantčio tipo (I) ar priimančio tipo (P). Šio testo pagalba sužinoję kito asmens tipą galime geriau suprasti, kaip bendrauti su tokiu žmogumi, kad išvengti konfliktų. Taigi šio testo pagalba sužinojau, kad esu sprendžiančio tipo žmogus. Trumpiau tariant esu introvertas. Tai – užsidaręs, ryšiai riboti, interesai pasižymi gilumu, kaupiantis energiją žmogus. Energiją ima iš savęs, o ne iš išorinio pasaulio, pirma galvoja, o paskui pasako.Be to pagal M. Briks žmonės gali būti sensorinio tipo (S), intuityvaus tipo (N), mąstančio tipo (T), jaučiančio tipo (F) ir priimančio tipo (P). Sprendžiančio tipo žmogus į laiką žiūri kaip į vienetą. Yra visa eilė kombinacijų kurių pagalba nustatomos žmogaus savybės. Mano atveju tai radės ISTJ. Tai reiškia, kad toks mogus yra – gyvenimo organizatorius, gyvas faktų rinkimo įrenginys. Išoriškai šaltoki, geri specialistai įvairiose srityse, apgaulinga išvaizda, ryžtingi, kruopštūs, patikimi, orentuojasi skaičiuose, moka veikti greitai ir tiksliai. Vadovaujasi šiais šūkias “nuo darbo nieks nemiršta” ir “ką darai, daryk gerai”, “centas litą taupo”. Stengiasi padaryti viską šiandien, nemėgsta žiūrėti į ateitį. Tarpasmeniai santykiai sudėtingi, mėgsta viską kontroliuoti. Sunkiasia kontaktuoti su jaučiančiu (F) tipu. Patinka tvarkingumas.

Atliekant gynybinių mechanizmų testą atsakimas taip pat atitiko mano būdą. Gavosi projekcija (E) tai reiškia – žmonės nesąmoningai perneša savo paties trūkumus kitiems žmonės. Apie kitus sprendžia pagal save. Tai turbūt didžiausia mano yda, kuria turiu. Saviaktualizacijos testas parodo žmogaus būdą. Testo pagalba yra sudaromas skalės iš kurių brėžiamas grafikas. Yra (L) laiko skalė, kuri parodo kiek žmogus sugeba prasmingai susieti praeitį ir dabartį, orientacijos į save ir kitus skalė (Os/k), save aktualizuojančių žmonių vertybių skalė (SAV), egzistencialumo skalė (E), jausmų reaktyvumo skalė (JR), spontaniškumo skalė (S), savigarbos skalė (S), savęs priėmimo skalė (Spa), žmogaus prigimties skalė (ŽP), sinergijos skalė (Sin), agresijos priėmimo skalė (AP), kontaktiškumo skalė (K). Visos šitos skalės yra atidėtos grafike, kuris prarodytas kitame puslapyje. Ir galiausia psichologinių krizių įveikimo testas, t.y. E. Eriksono testas. Šis testas parodo, kaip žmogus sugeba į veikti psichologines krizes. Taigi šio testo atsakymai: pasitikėjimas (saugumas) -15 balų, nepasitikėjimas (nesaugumas) – 17, autonomiškumas – 17, gėda ir abejonės – 11, iniciatyvumas – 22, kaltė – 16, darbštumas – 18, menkavertiškumas –15, identiškumas – 22, vaidmenų paniava, neaiškumas – 13, artimumas – 22, izoliacija – 16. Mano manymu visi šitie testai atitinka tikrovę, kai kurie gal būt klysta, galbūt į juos atsakant žiūrima nedėmesingai. Aš galvoju, kad kai kurių testų atsakymai labai daug priklauso nuo žmogaus nuotaikos, nuo išgyventų psichologinių krizių ir daugelio kitokių aplinkybių.