savianalize

Visų pirma norėčiau pasakyti, kad apie save labai sunku kalbėti, apie tai geriau žino mano šeima, draugai ir pažįstami. Iš šalies visada geriau stebėti žmogų.
Apie save galiu pasakyti, jog esu patenkinta savo gyvenimu – nežiūrint į tai, kad gal, kas nors mano kitaip. Remdamasi Aizingo testu esu CHOLERIKAS. Esu labai aktyvi, energinga, linksma,mėgstu bendrauti su žmonėmis. Mėgstu dominuoti: tarp draugų, šeimoje. Kartais būnu grubi, rūsti, šalta. Labai dažnai keičiasi nuotaika, bet niekada, netgi kai esu labai pikta ir be nuotaikos, nenoriu įskaudinti arrtimą žmogų: tėvus, draugus. Visi labai dažnai sako jog atrodau pikta, kažkuo nepatenkinta – būnu ir tokių minučių, bet dažniausiai tai tik apgaulingas vaizdas, viduj viskas gerai. Mėgstu gerai linksmintis ir linksminti kitus. Mano draugai ir pažįstami pasakė, jog dažnai reikėtų šypsotis ir būti su gerą nuotaiką.
Aš – žmogus “degtukas”, greitai užsidegu. Galiu kritikuoti kitus, bet negaliu pakeisti, kai kritikuoja mane.
Esu EKSTRAVERTAS. Kaip jau sakiau mėgstu bendrauti, gerai linksmintis, būti geroj kompanijoj ir visiškai nemėgstu sėdėti namie viena. Bet būna ir tokių miinučių, nors labai retai, kai reikia ką nors svarbaus apgalvoti, gerai apmąstyti ar paprastai norėsi pailsėti nuo visų. Tada išsijungiu telefoną, sakau tėvams, jog manęs, jeigu kas užeis, nėra. Draugai jau žino mano natūrą, dėl to ir nekreipia daug dėmesio. Tu

uriu daug draugų, labai gerų, jie visada sako tiesą į akis, todėl žinau kaip ir su kuo reikia bendrauti. Jie paprastai priima mane tokią, kokią aš esu su visom teigiamom ir neigiamom savybėmis. Esu toks žmogus, kuris turi du veidus. Aš tai taip suprantu: šeimoje, su draugais (t.y. su artimiausiais žmonėmis) elgiuosi kitaip negu su paprastais pažįstamais. Bet, kai tie pažįstami tampa draugais, pradedu irgi geriau bendrauti, kalbėti apie paslaptis ir t.t. Jie pažįsta mane, aš pažįstu juos- kodėl gi netapti draugais?
Atėjau į šią kolegija nieko nepažįstanti, bet pirmą dieną jau susipažinau su daugelių (su jais iki šiol labai gerai susišneku, netgi radau drauges).
Vertinu save, kaip parodė testas, adekvačiai. Aš priimu save tokią, kokia esu su visomis teigiamomis ir neigiamomis savybėmis. Paagal tyrimą galių pasakyti: bazinis savęs vertinimas yra aukštas, o išorinis – žemas, nes manimi pasitiki labiau kiti žmonės negu aš pati.
Kalbant apie savęs vertinimą galiu sakyti tiesiai, jog lyginant darau mažai, ką ištiktųjų galėčiau daryti. Jau kiek kartų galvojau: jeigu būčiau viską padariusi laiku, būčiau dabar dar geresnėje situacijoje. Turiu valią. Galiu pasakyti „Ne“ , jeigu to labai reikia.Visada padedu draugams ir pažįstamiems, galiu padaryti, taip sakant, viską, ko jie iš manęs laukia.
Svarbiausios vertybės yra:
 šeimos gyvenimas
 draugystė
 sveikata
 meilė
 grožis
 dėmesys
 turtas
 ekonominis saugumas
 ištikimybė
 pergalė
Manau,jog mano vertybių sistema ja
au susiformavusi, nes žinau kas ir ko man reikia šiame gyvenime, kokie tikslai, ko aš ištiktųjų laukiu. Įtakos vertybėms formavimui turiu visų pirma aš, o po to tik tai mano artimiausi žmonės.
Kokie mano mokymosi motyvai Vilniaus Kolegijoje? Dar prieš dvejus metus iki egzaminų ( 12 klasės pradžioje ) norėjau įstoti į šią kolegiją, nes iš įvairių šaltiniu girdėjau daug gerų atsiliepimų apie šią įstaigą. Žinojau, jog čia labai kvalifikuoti dėstytojai, kurie duoda gerą išsilavinimą ir baigus šią kolegiją, galima įstoti į Vilniaus universitetą ir pratęsti mokymą. Po 12 klasės bandžiau įstoti į Vilniaus kolegiją, ir įstojau. Kodėl įstojau į įstaigų administravimą? Nes dar vaikystėje galvojau apie profesiją, susijusią su bendravimu ir žmonėmis. Aš manau kad ši profesija jau dabar yra ir ateityje bus labai perspektyvi.
Turiu gerą humoro jausmą, esu linksma ir patenkinta savo gyvenimu. Mano gyvenimas yra pilnakraujis, nes pragyvenus beveik 20 metų pamačiau labai daug ( buvo ir blogo ir gero). Dabar dirbu ir mokausi tuo pačiu laiku. Būna dienų, kai kiekvienas žmogus, pažiūrėjęs į veidrodį, pasako: „O, koks aš šiandien gražus! “ arba „ Oi, kaip aš šiandien blogai atrodau!“. Taip pat būna ir su manim. Norėčiau, kad taip būtų ir ateityje.

Leave a Comment