Psichologine analize

Pamokos psichologinė analizė

Chronometražas Pedagogo veikla Mokinių veikla
9.00 Paskaita prasidėjusi, o pedagogo nėra Jie šnekasi tarpusavyje, klasėje
šurmulys
9.10 Pasirodo pedagogas ir atsiprašo už savo
pavėlavimą Mokiniai nutyla ir susikaupia būsimai pamokai. Tik kur ne kur pasigirsta sąsiuvinio ar knygų lapų šnarėjimas
9.15 – 9.45 Pedagogas pradeda vesti pamoką. Jis aiškina temą ir stebi moksleivius Kai kurie moksleiviai tarpusavyje šneka
9.45 Pedagogas nutyla, taip duodamas pastabą klasei Moksleiviai, tai pastebi tik po keletos sekundžių ir tik tada nutyla
9.48 – 10.30 Pedagogas tęsia pamoką. Aiškindamas temą, jis papasakoja tikrų įvykių, kurie jam nutiko, pritaikydamas tai, kaip mokomąjį metodą Moksleiviai klauso įdėmiai, kai kurie išsako savo nuomonę ir mintis
10.31 Pedagogas paskelbia pietų pertrauką ir susitaria su moksleiviais dėl susitikimo po jos Didžioji dalis moksleivių palieka klasę, likusieji užsiima savo veikla ( klauso muzikos, rašo, kalbasi)
10.32 – 10.50 Pietų pertrauka –
10.50 Pedagogo nėra Moksleiviai šurmuliuoja susirinkę po pietų pertraukos
11.05 – 11.40 Pedagogas pasirodo klasėje ir iš karto pradeda vesti pamoką Moksleiviai nuščiūva ir klauso vedamos pamokos. Tik gale sėdintys moksleiviai tarpusavyje kuždasi
11.41 Suskamba pedagogo mobilusis ir jis trumpam atsiprašęs, palieka klasę Moksleiviai pradeda kalbėti, juoktis, tartis dėl būsimos kelionės į moksleivių renginį.

11.50 Grįžęs pedagogas, kreipiasi į klasę ir praneša, jog pamoka baigiasi, nes jam atsirado neatidėliotinų reikalų. Jis užduoda moksleiviams namų užduotis ir leidžia jiems palikti klasę Klasėje pasigirsta džiaugsmo šūksniai, pradedamos stumdyti kėdės. Vos vienas kitas moksleivis pedagogą išklauso iki galo.
11.55 Pedagogas susirenka savo daiktus ir palieka klasę –
Pamoka stebėta Kauno kolegijoje 2011.03.17, kurią vedė V.K. stebėjau Specialios pedagogikos ir psichologijos pamoką.