Prekybos moterimis aukų konsultavimas

Prekybos moterimis ir seksualinio išnaudojimo aukų konsultavimas

Šalia medicininės ir socialinės pagalbos, seksualinio išnaudojimo ir smurto aukai būtinai turi būti teikiama ir psichologinė pagalba. Labai svarbu aukai kuo greičiau suteikti saugumo jausmą, todėl pagrindiniai principai teikiant jai pagalbą turėtų būti empatija ir dėmesingumas. Šie dalykai padrąsiną auką kalbėti, atsiskleisti ir padėti įveikti sunkios traumos pasekmes. Gali būti naudojami įvairūs psichologinės pagalbos ir terapijos metodai, individualūs ir grupiniai užsiėmimai. Individualios konsultacijos leidžia aukai pasidalinti savo traumuojančia patirtimi privačioje ir saugioje aplinkoje. Rupinių užsiėmimų metu moterims suteikiama galimybė bendrauti ir pasidalinti patirtimi su kitomis aukomis, pagerinti bendravimo įgūdžius.
Individualus konsultavimas. Individualus konsultavimas yra labai svarbus gijimo procese ir pagrindas sėkmingai grupinei terapijai. Pagrindinis individualių konsultacijų tikslas – tiesioginė krizės intervencija, simptomų nustatymas ir specifinių problemų sprendimų ieškojimas. Paprastai individualus konsultavimas turi teigiamą efektą aukos būsenai. Individualių konsultacijų metu ypač efektyvūs gali būti žemiau aprašyti metodai.
Į klientą orientuotas požiūris. Šis metodas remiasi C. Rogers teorija, kur akcentuojama pozityvi asmenybės prigimtis. Šio požiūrio esmė – kurti tokią psichologinę atmosferą, kad žmogus galėtų jaustis suprastas, besąlygiškai priimtas ir vertinamas. Paprastai iš pradžių aukos nenoriai priima ir kalba apie savo praeities problemas. Kai auka, kalbėdama apie savo skausmingą patirtį, jaučia besąlygišką ir empatišką konsultanto reakciją, vidinis diskomfortas ir negatyvus požiūris į save mažėja. Tokioje terapinėje aplinkoje aukos pradeda jaustis laisviau, tampa atviresnės ir nuoširdesnės reikšdamos savo jausmus ir įsitikinimus, atviriau priima savo problemas ir pradeda ieškoti būdų joms spręsti.
Trumpalaikė į sprendimus orientuota terapija. Tai yra trumpalaikis, į ateitį orientuotas metodas, padedantis žmogui keistis nustatant tikslus ir ieškant sprendimų, o ne koncentruojantis ties pačia problema. Konsultavimo metu dirbama su paties žmogaus vidinėmis jėgomis, resursais, koncentruojantis į praktinį tikslų įgyvendinimą, stengiantis neįstrigti praeityje.
Prekybos ir seksualinio išnaudojimo aukos vertybės yra sutrikdytos taip, kad jos negali įsivaizduoti jokių pozityvių pokyčių savo gyvenime. Jos linkę kurti tik labai artimus planus ir tie planai dažniausiai būna susiję ne su tuo, ko pasiekti, o ko išvengti. Konsultvimo metu aukai galima padėti susikurti suprantamą ir nuoseklią sistemą, kaip praktiškai pasiekti savo tikslus, t.y. pirmiausia juos nusistatyti, susidaryti atitinkamą veiksmų planą ir suvokti tokio mąstymo ir veikimo būdo naudą. Taip moteris gauna teigiamą patvirtinimą savo iš anksto apgalvotam elgesiui ir iš naujo pajaučia pasitikėjimą savo galimybėmis. Šis procesas iš esmės nepakeičia aukos asmenybės, bet gali padėti jai pažvelgti į problemas ir sunkumus iš kitos perspektyvos, įgyti ar/ ir sustiprinti atsakomybės jausmą ir suaktyvinti naujus elgesio būdus.
Terapinės istorijos. Tai simboline forma pateiktos įvairios apimties ir sudėtingumo istorijos, pasakojimai apie įvairius reikšmingus žmogaus gyvenime dalykus, kurių tikslas padidinti jautrumą. Jos naudojamos kaip terapinė priemonė pakeisti žmogaus pasaulio suvokimo ir mąstymo būdą, yra universalios ir pagreitina pasąmoninį gydomąjį poveikį.
Jų tikslas – paskatinti moteris atrasti naują požiūrį ir pradėti spręsti savo problemas. Kai kurios gali būti priešiškai nusiteikusios gyvenimo pokyčiams. Kadangi šis metodas nėrėa skirtas tiesiogiai įtakoti sprendimų priėmimą, jis mažina jų vidinių gynybinių mechanizmų pasipriešinimą. Istorijos, pasakojimai pateikia aukai modelį, su kuriuo ji gali tapatintis. Klausydama šių istorijų auka gali atrasti asociacijų, panašumų su savo problemomis, nejausdama jokios grėsmės savo dabartinėmis vertybėmis ir/ ar įsitikinimais.
Atsipalaidavimo metodai. Daugumai aukų būdingi miego sutrikimai, nerimas, įtampa, galvos, širdies skausmai. Efektyvūs gali būti tokie atsipalaidavimo metodai: kūno raumenų relaksacija; relaksacinė vizualizacija; kvėpavimo pratimai.
– kūno raumenų relaksacijos metodas remiasi teiginiu, kad įtampa yra visiškai priešinga atsipalaidavimui būsena, o relaksacijos poveikis grindžiamas faktu, jog bet kokia emocinė įtampa įvairiose kūno vietose sukelia raumenų įsitempimą. Tai vienas iš būdų, padedančių sukurti pusiausvyros ir ramybės būseną, neleidžiantis plisti įtampai ir neigiamiems jausmams.
– relaksacinės vizualizacijos metodas grindžiamas idėja, kad dėmesio nukreipimas nuo savo minčių ir rūpesčių mažina psichinę įtampą.
– kvėpavimo pratimai (taisyklingas, gilus kvėpavimas) padeda greičiau grįžti į ramybės būseną.
Atsipalaidavimas suteikia galimybę kontroliuoti savo simptomus, skatina atrasti kitokias reakcijas į savo nerimą, daro žmogų imlesnį pozityviai informacijai.
Meno terapija. Dažnai taikoma gynybiškiems pacientams – visais tais atvejais, kai įprastas verbalinis kontaktas yra mažiau sėkmingas. Šis metodas leidžia sukurti saugesnį kontaktą, padeda įveikti gynybas, koreguoti pasipriešinimo mechanizmus. Smurto aukoms šis metodas padeda išreikšti save ir savo išgyvenimus, paslėptus slegiančius ir nepriimtinus jausmus neverbaliniu būdu. Pats piešimas veikia atpalaiduojančiai. Šis metodas atlieka ir diagnostinį vaidmenį – piešiniai dažnai praneša apie žmogaus gilesnes problemas, būdingus simptomus, jų dinamiką. Susidaro vaizdas apie asmenybės brandos lygį, piešiniai atspindi ir grėsmingus ribinius žmogaus išgyvenimus.
Grupiniai užsiėmimai. Šių užsiėmimų metu auka turi galimybę pasidalinti savo asmeniniu patyrimu su kitomis moterimis; jos gali laisvai kalbėtiapie save su žmonėmis, kurie jas supras ir nekaltins. Iš pradžių daugelis moterų jaučiasi „neadekvačiai“; jos kaltina save dėl savo kančių ir labai abejoja, kad jų gyvenimas kada nors klostysis sėkmingai. Grupėje kiekviena moteris gali patirti palaikymą ir švelnumą iš kitų pusės. Tokioje situacijoje jos greičiau išmoksta kontroliuoti priešiškumą ir nerimą, o, sumažėjus įtampai, gali daugiau dėmesio skirti savo tikslams ir laukimams. Grupinių užsiėmimų metu dalyviai gali patys siūlyti diskusijų temas; diskusijų metu moterys gali išgirsti patarimų ar užuominų iš kitų dalyvių, išgirsti pavyzdžių, kaip kažkas sėkmingai įveikė panašias problemas. Tip pat gali būti vedami užsiėmimai tarpasmeninio bendravimo ir/ ar konfliktų sprendimo įgūdžiams tobulinti.
Prekyba moterimis ir seksualinis išnaudojimas – sudėtingas reiškinys. Pagalba moterims turi apimti tiek psichologinius, tiek socialinius, tiek ekonominius aspektus.