Motyvacinės ir skatinamosios sistemos

Motyvacinės ir skatinamosios sistemos

Psichologinių darbo dizaino komponentų aptarimas suteikia supratimą apie faktorius, kurie svarbūs pasitenkinimui darbu motyvacija. Taip pat psichologinių faktorių reikėtų pridėti ir piniginius faktorius. Pinigai dažnai tarnauja ir kaip psichologinis, ir kaip finansinis motyvatorius. Piniginiai apdovanojimai – tai premijos, pelno ir naudos pasidalijimas, skatinamosios sistemos.

Premijos, kurios paprastai būna grynųjų pinigų ar dovanų forma, dažnai suteikiamos vadovaujančiam organizacijos personalui. Pelno pasidalijimo sistemos – tai toks skatinimo būdas kai su visais darbuotojais pasidalinama dalimi pelno. Atskiras šios sistemos variantas yra na

a
audos pasidalinimas. Šie apdovanojimai yra suteikiami darbuotojams, kurie pagerino organizacijos veiklą. Populiariausias yra Scanlon projektas, kai išlaidų darbo užmokesčiui sumažėjimo suma padalinama tarp darbuotojų ir vadovaujančio personalo.

Naudos pasidalinimo metodas naudojamas Panhandle Eastern Corp. Hjustone (Teksaso valstijoje), kur darbuotojai gauna premiją 2 % nuo metinio atlyginimo, jei kompanijos uždirbti dividendai sudaro 2.00 $ akcijai. Jei dividendai sudaro 2.10$, tai premija yra 3% nuo metinio atlyginimo. Taigi darbuotojai yra suinteresuoti mažinti sąnaudas, kad metų gale gautų didesnę premiją.

Skatinamosios sistemos, kurios pagrįstos atskiro asmens ar grupės produktyvumu, na
a
audojamos nedidelėse Amerikos įmonėse ir taikomos, jei darbuotojas ar jų grupė pasiekia didesnį produktyvumą nei nustato standartas. Standartas gali būti laikas, reikalingas užduočiai atlikti arba reikalingas pagaminti detalių skaičius. Standartinės laiko sistemos dažnai vadinamos išmatuotu dienos laiku, kai darbuotojams yra mo
o
okamas atlyginimas priklausomai nuo to, kiek nustatyto laiko jie atidirbo. Pagamintų detalių skaičius sistemoje nustatyta, kiek reikia laiko kiekvienai detalei pagaminti, ir darbuotojui mokama priklausomai nuo pagamintų detalių skaičiaus.