Moksleivio charakteristika

MOKSLEIVIO CHARAKTERISTIKA
Bendrieji duomenys

Moksleivio vardas, pavardė, tėvo vardas: Krasauskaitė Sigita, Jono.

Gimimo data: 1995 05 12, lietuvė.

Gyvenamoji vieta: Tauragės raj. Anetiškės kaimas.

Mokymosi įstaiga: Turagės Žalgirių vid. mokykla, 5c klasė.

Tėvų duomenys: Jonas Krasauskas, gim.1964 12 02 Turagės raj.

Nijolė Krasauskienė, gim. 1966 08 12 Turagė.

ŠEIMA IR MOKSLEIVIS
Šeimos sudėtis: Sigita auga pilnoje šeimoje. Brolis Edgaras mokosi Tauragėje Žalgirių vidurinėje mokykloje 10-oje klasėje. Kartu gyvena senelė, mamos mama 84m. Prieš metus mirė senelis, kuris labai mylėjo vaikus ir vaikai buvo prie jo labai prisirišę.
Tėvų išsilavinimas, profesija: jos mama Krasauskienė Nijolė yra baigusi Ši

i
iaulių pedagoginį institutą ir dirba Tauragėje darželio auklėtoja. Tėtis yra baigęs žemės ūkio technikumą ir dirba gaisrinėje Gaurėje. Kadangi tėtis gaisrinėje dirba 3 dienas per savaitę, tai likusį laiką dirba savo ūkyje, kuris yra 8 kilometrai nuo Tauragės.
Šeimos santykiai: šeimoje santykiai šilti. Vaikai mylimi ir jais protingai rūpinamasi.
Šeimos socialinė padėtis: materialinės sąlygos geros. Turi savo gyvulius, tuo pačiu savo pieną, mėsą, kiaušinius, kuriuos patys ir naudoja.

VAIKO BUITINĖS SĄLYGOS SENIAU IR DABAR
Sigita skaudžiai pergyveno senelio netektį, kuris ją labai mylėjo ir le

e
epino. Iki mokyklos mergaitė, tėvams išėjus į darbą, pasilikdavo su seneliais, darželio nelankė. Kadangi mama dirba Tauragės vaikų darželyje, tai ir pirmą klasę mergaitė pradėjo lankyti Tauragėje. Mama, važiuodama į darbą, mergaitę veždavosi kartu, o ji grįždavo dažniausiai mokyklos autobusu kartu su br
r
roliu.

FIZINIO IŠSIVYSTYMO IR SVEIKATOS BŪKLĖ
Mergaitė atitinka savo amžiaus tarpsnio fizinį išsivystymą. Sigita aukšta, tamsūs tesūs, ilgi plaukai ir yra gražiai nuaugusi. Tačiau neskiria didelio dėmesio savo išvaizdai, jai nesvarbu kaip ji atrodo, kaip apsirengusi. Atrodo sveikai, tačiau prieš metus prasidėjo gydytojų neišaiškinami ligos požymiai. Beria kojas (tam tikrais tarpais) jas skauda. Mama labai rūpinasi Sigitos sveikata. Ne kartą gulėjo Klaipėdos ligoninėje. Ligos nenustato. Gydytojai teigia, kad kojų skausmas nuo didelio augimo. Mama atostogų metu ruošiasi vežti Sigitą į Vilniaus vaikų klinikas.

PSICHINĖS SAVYBĖS
Kalbos ypatybės: Sigita kalba sklandžiai. Jos kalba aiški. Teisingai taria garsus. Tačiau pradinėje klasėje, atėjusi į miestą iš kaimo aplinkos, klasėje kalbėdavo mažai arba visai nekalbėdavo. Tiktai trečioje klasėje normaliai pradėjo bendrauti su mokytojais ir klasės draugais. Dabar viskas normalu, be

e
et ji pati pirma neskuba pradėti kalbos.Kai vyksta įvairūs renginiai, Sigita atsisako būti lydere, vadovauti. Ji tiesiog priprato, kad dažniausiai vadovaujama jai.
Dėmesys, atmintis, mąstymas: Moksleivė lengvai sukaupia dėmesį ir išlaiko susikaupusi jį gana ilgai. Atmintis gera. Vyrauja regimoji ir mechaninė atmintis. Mąstymas sąmoningas. Sugeba palyginti aplinką, daiktus, žmones. Pojūčiai ryškūs, gerai suvokia visumą. Lengvai analizuoja, todėl jai labai patinka matematika.

Charakterio bruožai: Mergaitė prieraiši prie tėvų ir draugių, bet turi jų nedaug. Dažniausiai bendrauja su bendrų pomėgių draugėmis. Iš to le
e
engva spręsti, kad Sigita yra prieraiši prie žmonių. Labai myli šunis. Jei tėvai leistu, tai laikytu jų 10 ir daugiau ir jais visais rūpintusi. Negali praeiti pro svetima šunį ir likti jam abejinga. Sigita gana švelni, pareiginga ir atkakli. Jautri kitų skausmui, draugiška, nuoširdi. Nors tarp svetimų atrodo santūri, bet visomoje vyrauja choleriški bruožai. Mokykloje labai drausminga, o namuose ne visada. Mėgsta ypač namuose vadovauti, komanduoti broliui, nors šis vyresnis. Jei brolis mėgsta techniką, žemės ūkio darbus, gyvulius, tai Sigita, išskyrus šunis, nesistengia atlikti kitų darbų. Mieliau pasėdi prie televizoriaus, kompiuterio arba skaito. Mama mano, kad viena iš to priežasčių yra kojų skaudėjimas. Šiaip mergaitė sąžininga, drausminga, linksma ir draugų mėgstama.
Teigiama Sigitos charakterio pusė yra jos stropums, nuoširdumas, draugiškumas, meilė gamtai, meilė namams, mokyklai, mokytojams, draugams, užjaučia kitus visada pasirengusi padėti.
Neigiama charakterio pusė jos nepakankama drąsa, vengimas sunkesnių ir atsakingesnių darbų.
MOKYMASIS
Mergaitė stengiasi mokytis, ji nenori gauti blogų pažymių, o tik gerus. Sigita labai mėgsta matematiką. Uždavinių sprendimas jai prilygsta žaidimui. Paklausta sako, kad tai mėgstamiausia jos pamoka. Per matematikos pamoką Sigita labai noriai dirba. Užduotus darbus atlieka kruopščiai, su dideliu entuziazmu. Pavyko išsiaiškinti, kad Sigitai taip pat patinka dailė, muzika ir lietuvių pamokos. Per šias pamokas ji stengiasi aktyviai dirbti ir, baigus mokyklą, toliau žada domėtis paminėtais dalykais. Kaip ir daugelis mokinių Sigita dar nemoka taupyti laiko ruošdama pamokas. Ji pati stebisi, kada jai parodama, kaip nesiblaškant pamokos paruošiamos daug greičiau ir lieka daugiau laisvo laiko. Mergaitės pažymiai geri. Parastai tai dešimtukai, devintukai ir rečiau aštuntukai. Sigitos pažymiai: lietuvių kalba – 9; anglų kalba – 9; istorija – 9; geografija – 8; biologija – 10; muzika – 10; matematika – 10; dailė – 10; kūno kultūra – 10. Prastesnis pažymys jos netenkina, nors kartais dėl ligos tenka padirbėti papildomai. Pradinėse klasėse Sigita nesirgo ir ji buvo viena iš geriausių klasės mokinių, todėl pagrindinių dalykų pagrindai padeda ir dabar gerai mokytis. Pamokų metu mergaitė yra santūri, nemėgsta labai reikštis, bet paklausta sugeba atsakyti ir visuomet padaro užduotus darbus. Per pamokas moksleivė bendrauja su bendraklasias, gal kiek labiau su mergaitėmis negu berniukais. Tačiau Sigita nėra drąsi. Jai gana sunku prieiti ir paprašyti draugų ar mokytojų pagalbos. Čia jai padeda mama. Ji pati pedagogė ir greitai pajunta, kas Sigitai sunkiau ir jei gali padėti pati arba prašo mokytojų pagalbos. Pamokoje Sigita dirba atydžiai, stropiai ir yra drausminga. Mergaitė sako, kad jai smagu eiti į mokyklą, sutikti savo mokytojus ir draugus, bet visada, kaip ir visi vaikai, ji laukia atostogų.
Interesai, polinkiai, gabumai: Sigitos senelė mėgsta megzti ir nerti. Tai domina ir Sigitą. Pradėtą darbelį stengiasi užbaigti ir juo labai džiaugiasi. Kadagi Sigita gyvena kaime, tai netoli jų namų yra upė Šešuvis ir miškas, kur mergaitė praleidžia nemažai laiko. Sigita labai mėgsta gamtą ir sako niekada nenorėtu gyventi mieste. Mėgsta skaityti, paskutinė perskaityta knyga – „Pepė ilgakojė“, kuri jai labai patiko. Kai atsiranda laiko mėgsta klausytis muzikos, mėgstamiausia muzikos grupė – Yva. Kadangi namuose turi kompiuterį ir internetą, tai nemažai laiko prie jo ir praleidžiama, o taip pat ir prie televizoriaus. Kadangi mergaitė gyvena kaime, tai neturi galimybių lankyti būrelių. Todėl stengiasi užsiimti kokia nors veikla namuose, kaip siuvinėjimu. Iš pokalbio su Sigiat matyti, kad kūrubiškumo ir fantazijos jai netrūksta. Moksleivią galima apibūdinti kaip meninės sielos žmogų, turintį įvairių minčių.

SANTYKIAI SU KLASĖS DRAUGAIS IR MOKYTOJAIS
Su mokytojais santykiai šilti, nuoširdūs. Sigita klasėje mėgstama. Ji su draugais pasidalins ir mokymo priemone ir saldainiu ar sausainiu. Klasėje turi vieną arba dvi tikras drauges su kuriomis ir bendrauja. Bendraudama su kitais ji niekada nrkreipia dėmesio, kaip žmogus atrodo, tiesiog laukia nuoširdumo iš tų, su kuo tenka bendrauti. Laiminga Sigita turėdama tokią vadovę, kuri žinodama Sigitos sveikatos būklę, suranda laiko perspėti įvairių dalykų mokytojus, kodėl Sigitos nėra klasėje, kokia jai reikalinga pagalba. Klasės vadovė randa laiko, jei reikia paskambinti Sigitos mamai, o taip pat pakalbėti su Sigitos klasės draugais. Pagal galimybes, mergaitė visada įtraukiama į klasės ir mokyklos visuomeninę veiklą. Klasės vadovė stengiasi bendrauti su Sigita, pasidžiaugia jos darbeliais, sėkme.

IŠVADOS
Iš pokalbio su mergaite, tėvais, klasės auklėtoja,galima teigti, kad Sigita noriai bendrauja su bendraamžiais, nieko neišskiria iš rato, padeda draugams, lengvai prisitaiko prie aplinkos, yra linksma ir džiugi.

Apibendrinant apie mergaitės charakterio bruožus galima kalbėti teigiama yra savikritiška, teisinga kitiems, nuoširdi, drausminga. Moksleivė visada kreipia dėmesį į pašalinių pastabas ir stengiasi jų paklausytis ir pasimokyti iš klaidų.