Lyderis ir lyderiavimas. Charizmatinis lyderis

Lyderiai gali įgauti nepaprastai didelę galią, sužavėti daug žmonių, kurie pasitiki jų skelbiamomis idėjomis, neabejodami paklūsta, patiki jiems savo likimą ir pan. Be abejo, tai yra išskirtinai asmenys, kuriems apibūdinti vartojama „charizmatinio lyderio“ sąvoka. Prie tokių lyderių galima priskirti Dž. Dudajevą, Mahatmą Gandhį, Charkesą de Gaule‘į, Johną F. Kennedy‘į, Ayatollahą Khomeinį, Martiną Lutherį Kingą, J. V. Staliną, Mao Zedungą ir kt.

Charizmatiniams lyderiams būdingi tam tikri išskirtiniai ypatumai [Bass B.M., 1990]:
• Ekspresyvus elgesys. Šie lyderiai, išreikšdami savo idėjas, puikiai sugeba taikyti tiek veerbalines, tiek neverbalines išraiškos priemones (balso intonaciją, veido išraišką, gestus ir pan.).
• Pasitikėjimas savmi. Charizmatiniai lyderiai visiškai neabejoja savo unikaliais sugebėjimais, pasirinkto gyvenimo kelio teisingumu, taip pat yra įsitikinę, kad jiems pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą (dėl šio abejonių nekeliančio pasitikėjimo jiems nebūdingas gynybiškas elgesys).
• Apsisprendimas. Tokius lyderius nuo kitų žmonių skiria ryžtingas apsisprendimas vykdyti savo misiją (charizmatinis lyderis gali manyti, kad tik jis užtikrins šalies gerovę arba nepriklausomą ateitį). Tačiau kartais šis apsisprendimas gali lemti tai, kad lyderis tampa dogmatišku ir rigidišku, attmeta bet kokias naujas arba jo įsitikinimams prieštaraujančias idėjas.
• Nuojauta, arba įžvalga. Charizmatiniai lyderiai turi puikią nuojautą išreikšdami savo šalininkų pagrindinius poreikius bei lūkesčius, taip pat skelbdami tokias idėjas, kurioms jų šalininkai yra psichologiškai pasirengę. Be to, toks lyderis gali būti ne

epaprastai įžvalgus siūlydamas naujus, kartais radikalius iškilusių problemų sprendimo būdus.
• Vidinis suderinamumas. Šiems lyderiams nebūdingi vidiniai konfliktai. Kadangi jie yra tvirtai įsitikinę savo teisingumu, siūlomų įdėjų, misijos svarba ir pan., jiems nekyla jokių abejonių arba vidinių prieštaravimų.
• Energingumas. Charizmatiniai lyderiai išsiskiria didžiule energija ir aktyvumu siekiant užsibrėžtų tikslų. Savo optimizmu, didelėmis ir labai kryptingomis pastangomis jie gali sukelti aplinkinių žmonių susižavėjimą, lojalumą bei ištikimybę.

Kartu reikia pabrėžti, jog, nepaisant minėtų savybių, charizmatiniai lyderiai didžiulę galią bei įtaką gali įgyti tiktai šalininkų dėka. Tokiems lyderiams yra nepaprastai svarbu, kad šalininkai norėtų su jais identifikuotis, tikėtų, žavėtųsi jais, garbintų juos ir pan. Be to, daugelis autorių nurodo, kad charizmatiniai lyderiai dažniausiai atsiranda ne bet kokiomis, o tik ypatingomis salygomis – kai susidaro kritinė situacija, ir kai žmmonės stengiasi entuziastingai ją įveikti. Tokiais atvejais žmonėms reikalingi lyderiai, kuriais jie galėtų pasitikėti ir kurie sugebėtų įvesti tvarką bei išspręsti iškilusias problemas. Charizmatiniai lyderiai dažnai vadovauja dideliems politiniams arba socialiniams judėjimams, nors po to, kai pavyksta pasiekti norimų pokyčių, jie gali užimti ir formalaus lyderio pozicijas (pvz., tapti valstybės vadovu).

Leave a Comment