konfliktai šeimoje

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Referatas

Tema: „KONFLIKTAI ŠEIMOJE“

Vilnius 2005 m.

Turinys

Įžanga;Psichologinis nesuderinamumas;Šeimos sąvokos turinys;Pareiga ir atsakomybė šeimoje;Meilė ir priešiškumas;Jaunos šeimos problemos – konfliktai;Jaunų šeimų skyrybos ir jų priežastys;Priežastys, kodėl išyra santuokos;Skyrybos.

Įžanga

Kiekvieną moterį bent sykį gyvenime apsėda vedybų karštligė. Ir dažniausiai tada, kai šalia nėra tinkamo vyro. Na, ir prasideda! Puola šen, bėga ten. Pagaliau horizonte pasirodo kažkoks panašus į vyrą. Santuokos ištroškusi mergina per daug nesigilina. Barzda želia, kelnes dėvi – sveiks valio! Griaučiau prie altoriaus! Tačiau ir iškyla klausymas:– ar jūs tekėsite iš meilės???Daugelis merginų tik dėl to ir teka. O gal jūs esate iš tų, kurios renkasi gyvenimo draugą dėl kokios kitos priežasties, pvz: Norėdamos turėti kompanioną ar jaustis saugiai? Jeigu taip, tuomet jūsų vedybos turėtų būti laimingos. Tarp merginų, kurios teka dėl saugumo ar pinigų, laimingų santuokų siekia 60%, tačiau laimingų santuokų, sukurtu iš meilės (ar to kas vadinama meile) yra daug mažiau – 46%.

Psichologinis nesuderinamumas

Šeimos santykius tiria įvairios mokslinės disciplinos:Sociologija;Demografija;Etika ir kt.Suprantama, kad kiekvieno iš jų duomeny, bei teorijos gali plėsti psichologinės paramos šeimai.

Šeimos sąvokos turinys

Šeimos apibrėžimų mokslinėje literatūroje tikrai daug. Kai kurie iš jų tiek paplitę, kad net būtu sunku nustatyti jų autorystę. Tačiau tokį apibrėžimą pateikia N. Solovjovas:– šeima gali būti suprantama kaip visuomenės raidos produktas, kaip maža grupė kartu gyvenančių ir turinčių bendrą biudžetą giminaičių grupė.

Pareiga ir atsakomybė šeimai

Pareiga šeimoje – tai toks atsakomybės jausmas, kurį turi turėti kiekvienas žmogus. Ištikimas savo šeimai žmogus atlieka savo pareigas, net jei jos būtu jam nemalonios ar dėl jų tektų paaukoti savo laimę, nes šeimos pareigos yra pirmoje vietoje. Jeigu žmogus yra susituokęs ir turi savo šeimą, prieš ką nors nusprendęs turi pagalvoti ar šis sprendimas nepakenks jo šeimai. Pareiga nurodo, koks turi būti ryšys su kitais žmonėmis, o ypač su savo šeimos nariais. Tai palaiko bendrą gyvenimo tvarką.

Taigi, šeima turi būti svarbi, jeigu vyras arba moteris nusprendė išsiskirti, jie turi pagalvoti apie pasekmes ir jeigu šeimoje yra vaikų apgalvoti jų tolesnį gyvenimo būdą ir auklėjimą.

Meilė ir priešiškumas

Aš turiu meilę! Tačiau mes įsitikime, kad dauguma žmonių turi meilės problemų su savimi ir su kitais. Kai tuokiamės esame laimingi, pilni vilties, išgalių, todėl , kad esame įsitikinę, jog mūsų meilės jėga viską nugalės. Tačiau dažniausiai taip nebūna.Meilė negali būti stebuklingas įvykis. Tai asmeninis sugebėjimas, psichinis ir dvasinis dviejų asmenų darbas.Konstruktyviame bendravime neturi būti:1. kaltinimas vienas kito;2. šaipomasi vienas iš kito;3. valdoma4. priekaištaujama5. smulkinamasi, kartojamas tas pats.Reikalingas atvirumas, palankumas, pasiruošimas pakeisti nuomonę.Bendravimu turime siekti ne atkeršyti, įžeisti ar nubausti,bet padrąsinti, eiti į tarpusavio supratimą ir dvasinį augimą.Kai tarp vyro ir žmonos atsiranda priešiškumas, priežastys galima ieškoti klaidingame partnerio suvokime.Pagrindines priešiškumo priežastys daugiausiai būna šios:IliuzijosPvz. Vyrai įsitikinę, kad kai moterys gerai nusiteikusios, trokšta šilumos, vadinasi jos nori mylėtis. Beje ,moterys pripratusios dirbti su vyrais, žino , kad jie netampa agresyvūs, kai su jais elgiamasi kaip su lygiais. Draugiškai.KaltinimaiDaug sutuoktinių stengiasi matyti savo trūkumus kitame. Kaltinimus, kuriuos nukreipiame į kitą tūrėtume nukreipti į save. Tikro bendravimo kliūtis Ji atsiranda tuomet, kai vienas iš sutuoktinių neigia tikrovę – dažniausiai kokį neigiamą savo asmenybės bruožą.Pasmerkimas vienas kitoKiekvienas žodis, kiekviena frazė, kiekvienas bandymas bendrauti yra kreipiami taip, kad kitas dėl ko nors jaustusi kaltas.Teisingumo reikalavimai taip pat galingai įsiskverbia į sutuoktinių bendravimą, kas galiausiai vienas iš jų ima emociškai priklausyti nuo kito, dėl daugybės draudimų, kaltinimų ir nesusipratimų.

Kaip išvengti daugelio šių problemų?

Užuot puolę į pesimizmą ar ledinę tylą, sutuoktiniai turi žvelgti į tikrovę, priimti partnerį toki koks jis yra iš tikrųjų. Reikia sugalvoti naujus dalykus, interesus – keliauti, lankyti kursus, parodas, užmegzti naujas pažintis. Sutuoktiniai atras savo meilę tik tada jei pasikeis elgsena, o ne žodžiai. Būkit laisvi, išreikškite mintis garbingai ir nuosekliai. Sakykite tai kas jums atrodo. Viską priimkite natūraliai. Visada!!!

Jaunos šeimos problemos – konfliktai

Kuo skiriasi šių jaunų porų santuoka nuo ankstesniu?Mūsų šalyje kiekvienas turi teisę mylėti pasirinktą asmenį, kurti su juo šeimą. Meilei netrukdo nei kategoriškas tėvų draudimas, nacionaliniai – religiniai , nei kitokie skirtumai.Tačiau daugelis jaunavedžių visiškai nenutuokia vedybų gyvenimą, dažnai paaiškėja tuoj po vestuvių. Manoma, kad šito galėtume išvengti, jeigu žmonės iš anksto būtu mokomi bendrauti vienas su kitu, sugyventi, sukurti, jeigu stengtūsi geriau pažinti ir suprasti vienas kitą. Žmonos ir vyro santykiai, tiek sudarant šeimą, tiek vėliau jau auginant vaikus. Pagristi meilę, kurios esmę sudaro stiprūs emocinis prisirišimas, partnerio orumo gerbimas, abipusė pagarba.šeimos santykių pagrindas – meilė ir pareiga yra svarbus vaikų dorovinio auklėjimo veiksnys. Darnūs tėvų santykiai yra tiesioginis pavyzdys, jo elgesio etalonas.

Jaunų šeimų skyrybos ir jų priežastys

Kasmet išyra vis daugiau santykių. Svajonės kartu nugyventi gyvenimą sproginėja kaip muilo burbulai. Visi tiki iš šeimos ramybės ir džiaugsmo, deja, neretai ji tampa vieta, kur patiriama daugiausiai stresų, nesėkmių ir kančių.

Priežastys, kodėl išyra santuokos

1. buitis išsklaido svajones apie vienas kitą;2. vienas iš partnerių per daug paklūsta vienas kito valiai. Problemos kaupiasi, kol pagaliau pratrūksta;3. vienas iš partnerių jaučiasi kito spaudžiamas ir varžomas;4. partneriai pastebi, kad jie neturi bendrų interesų;

5. iš pradžių viskas sukasi apie pinigus, karjerą, vaikus, vėliau – tuštuma;6. kivirčai dėl pinigų;7. pavyduliavimas dėl partnerio karjeros, vienas jaučiasi kito išnaudojamas;8. švelnumo stoka, kai nebelieka laiko ir noro glaustyti, glamonėtis ir lytiškai santykiauti. Psichologų teigimu, dažniausiai sutuoktiniai skiriasi dėl seksualinių problemų. Seksologai šiai minčiai pritaria ir pararia norinčioms susituokti poroms pagyventi kartu neįteisinus savo santykių.;9. vienas iš partnerių nori ištrūkti, įsimyli kitą ir ima apgaudinėti;10. įvairios krizės, darbo praradimas, ligos, alkoholizmas ir kiti likimo smūgiai.

Tačiau paprastai visų šių priežasčių yra menki nesklandumai ir tuščiai įžeista ambicija, kuri neleidžia nei žmonai, nei vyrui daryti nuolaidų. Dėl kasdieninių barnių susidaro nenormali atmosfera, vyras ar žmona išeina iš namų, išgėrinėja, prasideda neištikimybė, o grižus – vėl barniai. Jeigu jauni žmonės iš pradžių neleistų įsiliepsnoti aistroms, išsiaiškintu kilusius smulkius nesklandumus, sugebėtu įveikti įžeista ambicija, išsiskyrusiu šeimų sumažėtu ne mažiau, kaip 50%.Kai nesantaika šeimoje pasiekia kulminaciją ir tarp sutuoktinių vietoj meilės išsiliepsnoja neapykanta, nieko kito nelieka tik SKYRYBOS………..

Skyrybos

„Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“

Lietuvoje kasmet išsiskiria apie 15 000 porų. Vienam šimtui santuokų dabar tenka 60 ištuokų. Trečdalis išsituokiančių drauge nėra pragyvenę nė 5 metų. Dažniausiai skiriasi 25-34 metų amž. Vyrai ir moterys. Yra daug priežasčių, dėl kurių žmonės skiriasi. Santuoka patiria įvairių išbandymų.

Finansiniai sunkumai- nedarbas, infliacija, brangus pragyvenimas, nuosavo būsto stoka gali sukelti nuolatinę įtampą.

Bendravimo stoka- dėl darbo, skirtingų laisvalaikio užsėmimų, vaikų priežiūros, sutuoktiniai beveik neskiria laiko vienas kitam ir ima tolti.

Draugystės, bičiulystės stoka- sutuoktiniai turėtu būti ir geriausi draugai, bet kai kuriems žmonėms atrodo, kad santuoka yra romantiškų ryšių pabaiga, todėl nebūtina ir toliau puoselėti meilę, pagarbą, paramą vienas kitam. Laikas, kuris gali tapti bičiulystė pradžia, suvokimas kaip pabaiga.

Žmogaus prigimties nepastovumas- mes keičiamės ir žmogus su kuriuo tuokėmės, būdami 21 m., gali būti gerokai pasikeitęs, sulaukęs 30 m.

Vaikai- gali sustiprinti net yrančią santuoką, bet kartais atsitinka atvirkščiai.

Literatūra

Žurnalas„vyras ir moteris“

Jonas Bikulčius„šeimyninio gyvenimo darna ir jos išsaugojimo paslaptys“Patarimai vedusiems…