Kokius partnerius šiais laikais pasirenka jaunimas?

TURINYS
1. Turinys 2
2. Pratarmė 3
3. Dėstymo dalys: 4
3.1 Teorinė dalis 4
3.2 Praktinė dalis 13
4. Išvados ir pasiūlymai 19
5. Ateities vizija 21
6. Literatūra 22

PRATARMĖ
Mūsų pasirinkta tema „Kokius partnerius šiais laikais pasirenka jaunimas?“, mat, ko gero dažnai mes mielai pasakojame partnerės(-io) pasirinkimo istoriją. Kaip mes ją(-į) sutikome pirmą kartą? Ką ji(-is) pasakė, ką mes tuo metu jautėme, kaip viskas klostėsi toliau? Net praėjus keletai metų nuo šito lemtingo įvykio, mes prisimename ir pasakojame jas kitiems, nepriklausomai nuo to, ar meilė jau senai, užgesusi istorijos apie sutuoktinio pasirinkimą mus nuolat žavi. Nesvarbu, ar kalbame apie mus pačius, ar apie kiitus, mes visada stebimės, kaip du visiškai nepažįstami žmonės tampa artimais ir mylinčiais vienas kitą. Ne veltui tokio siužeto filmai sulaukia didelio pasisekimo, ne veltui mes džiaugiamės, kai du suranda vienas kitą. Atrodytų, kad kiekviena pora išgyvena skirtingą meilės istoriją. Tačiau keistos ir paslaptingos istorijos, nėra tokios nepakartojamos, kaip mes manome, ir galbūt patys trokštame kažką panašaus patirti. Turbūt visi esame įsitikinę, kažkur šioje žemėje yra ta(-s) vienintelė(-is) tinkanti(-s) tik mums, žmogus su kuriuo būtume nepaprastai laimingi.
„Širdis turi savo nuostatas, kuurių neįmanoma suprasti“, – šiandien vis dažniau mokslininkai pateikia mums protingus paaiškinimus, palikdami labai mažai erdvės romantikai. Atsakydami į klausimą, „širdis, protas ar paprasčiausiai hormonai nulemia tai, kad mes įsimylime konkretų asmenį“, mokslininkai „širdžiai“priskiria apgailėtiną šalutinį vaidmenį.
Šiuo darbu norėta atkreipti dėmesį į tai, ka

aip jauni žmonės dabar renkasi draugą (-ę). Kas įtakoja jų pasirinkimą, ar turi įtakos pašaliniai žmonės, ar tiesiog suveikia kažkas viduje ir nuo likimo niekur nepabėgsi. Taip pat atlikta praktinė dalis, kurios metu buvo padaryta anketa ir išdalinta jaunimui.Šiuo būdu sužinojome jaunųjų pasirinkimo strategija temos klausimu.

DĖSTYMO DALYS:
TEORINĖ DALIS
Anksčiau partnerio pasirinkimas buvo dažniau traktuojamas kaip biologinis, o ne kaip psichinis procesas. Remiantis gausių ir įspūdingų tyrimų rezultatais, sociologai ir antropologai pateikia tris esminius paaiškinimus:
• Partnerio pasirinkimui įtakos turi evoliucinis paveldas.
• Mus žavi į mus panašūs žmonės.
• Biologiniai ir harmoniniai procesai sukelia jausmą „aš įsimylėjau”.
Pagal evoliucijos teoriją, žmonijos istorijos bėgyje susiformavo tiksli partnerio pasirinkimo strategija. Vienas žymiausių šios teorijos atstovų – psichologas Davido Buss iš anketų, kurias užpildė daugiau nei 10000 žmonių 37 šalyse, nustatė tikslią partnerio pasirinkimo strategiją: moterys ieeško patikimo, užimančio geras pareigas vyro, kuris auginant vaikus nepaliks likimo valiai. Vyrai ieško moterų kurios galėtų pagimdyti sveikus vaikus. David Buss teigia, jog mes esame medžiotojų ir kolekcionierių palikuonys ir dar esame išsaugoję jų papročius. Daugiau nei per tūkstantį generacijų susiklostė taip, kad moterys vis daugiau teikia pirmenybę vyrams; kurie patys supranta, jog jau yra “subrendę” ilgalaikiams santykiams. O jeigu moteris pati užima aukštą poziciją visuomenėje? Tuomet jai nėra būtinybės ieškoti patikimo aprūpintojo? Tačiau kitas psichologas Karl Grammer, atsakydamas į

šį klausimą, teigia, jog kuo aukštesnis moters statusas, tuo aukštesnis turi būti vyro statusas. Atsakymą į klausimą kodėl moterys nesinaudoja savo finansine nepriklausomybe ir ieško įdomių ir patrauklių vyrų, K.Grammer rado atlikęs tyrimą. Pasirodo, vyrams, kuriems rūpi gerai ir įdomiai praleisti laiką, aplankyti įvairias vietas, patirti tai, ko nelabai drįstų, turėdamas įpareigojančius santykius, vaikų klausimas nėra toks aktualus. Apie palikuonius svajojančių vyrų santykiai dažniausiai nebūna tik flirtas, bet dažniau emocinis prisirišimas prie konkretaus žmogaus. Jų nebetraukia įvairūs nuotykiai, todėl jie nėra tokie įdomūs, o kartu ir ne tokie patrauklūs.
O jei moteris nenori turėti vaikų, jau turi vaiką iš ankstesnės santuokos arba yra vyresnio amžiaus, kai gimdyti jau nepatariama? Dėl ko tuomet moteris ieško partnerio? Psichologė Dagmer Luszyk iš Drezdeno domėjosi pažinčių skelbimais laikraštyje. Ji analizavo 150 moterų, kurių amžius nuo 20 iki 39 ir nuo 50 iki 69 metų, skelbimų. Jos spėjimas, kad vyresnės moterys turėtų mažiau dėmesio teikti vyro statusui ir kelti mažesnius reikalavimus dėl išvaizdos nei jaunesnės moterys, nepasitvirtino. Dėl svarbiausių kategorijų – išvaizdos, vyro statuso, išsilavinimo bei finansinių galimybių – skirtingų amžiaus moterų nesiskyrė. Svarbiausia abiejų lyčių atstovams renkantis partnerį yra tai, kaip kitas žmogus pasirengęs palaikyti tikrus santykius ir kiek yra supratingas. Vienintelis skirtumas, jog statusas yra svarbiau nei patrauklumas, o vyrams patrauklumas svarbiau nei st
tatusas.
Vyresniojo amžiaus moterys dažniausiai jau nebesvajoja apie vaikus, todėl ir iš partnerio mažiau tikisi ilgalaikių, įsipareigojančių santykių. Tai būtų pagrindinis skirtumas tarp vyresniojo ir jaunesniojo amžiaus moterų, renkantis partnerį.
Liaudies išmintis skirtingai byloja apie tai, kokie žmonės – skirtingi ar vienodi – labiau sutaria. Pasak vienos patarlės, “toks tokį pažino ir alaus pavadino”, pasak kitos – “priešingybės traukia viena kitą”. Tačiau mokslininkai turi gana vieningą nuomonę apie tai. Jie patvirtina tai, ką Šekspyras aukštino: “lygių sielų santuoka”. Mes įsimylime žmones, kurie kažkuo yra į mus panašūs, turi daugiau panašumų su abiem tėvais. Priešingu atveju, vaikas labiau panašus į viena iš tėvų.
Partnerių panašumas garantuoja ir santykių patvarumą. Naujausias tyrimas, kuris buvo pristatytas 1996 metais Amerikos psichologų asociacijos metiniame kongrese Toronte, patvirtino, jog dviejų panašių žmonių sukurta santuoka laimingesnė ir pastovesnė nei labai skirtingu žmonių, tyrinėtojai rado labai nedaug pavyzdžių, kada priešingybės laikui bėgant susiderina ir sugeba priimti abiem pusėms priimtinus sprendimus.
Kokie panašumai gali būti tarp dviejų žmonių:
Šeima (kilmė): Mes jaučiame simpatija tam žmogui, kurio šeima svarbiausiais aspektais panaši į mūsų, ir kurio psichologinė atmosfera ir socialinis vaidmuo šeimoje panašūs į mūsų (pvz.: jis turi brolių, seserų kaip ir mes, santykiai su tėvais panašūs, panašios šeimų istorijos).

Psichikos panašumas: Nors fizinis porų panašumas literatūroje akcentuojamas labiau – dažniausiai partneriai panašus kūno sudėjimu ir

r ūgiu: arba vienodai stori, tačiau partneriai būna proporcingi įdomūs arba neįdomūs.
Inteligentiškumas: Pasirodo, didelės reikšmės laimingai santuokai bei renkanti partnerį turi kognityviniai (pažintiniai) sugebėjimai bei poreikiai. Įvairūs tyrimai parodė, jog dažnai sutuoktiniai panašiai kalba, mąsto ir įsivaizduoja.
Asmenybės bruožai: Renkatės partnerį, dėmesys atkreipiamas ir asmenybės bruožų panašumą. Save kontroliuojantys žmonės sugeba savo elgesį ir bendravimą priderinti prie išorinių aplinkybių. Žmonės nepasižymintys šia savybe, labiau orientuoti į savo “AŠ”, kitaip tariant – egoistai. Jie vadovaujasi savo asmeniniais interesais ir poreikiais, nepaiso kitų žmonių ir socialinių grupių interesų. Dažnai žmogus dėl perdėto susikoncentravimo į savąjį “AŠ”, savimeilės ir visiško abejingumo kito žmogaus dvasiniam pasauliui gali susvetimėti, išgyventi vienatvę. Tyrimo metu paaiškėjo, kad aukštos savikontrolės žmonės ieško partnerių, kurie būtų taip pat labiau orientuoti į išorę, nei į savo vidų, nebūtų egoistiški. Jie vertina partnerio patrauklumą bei įdomumą. Egoistiški žmonės jaučiasi stiprūs ir galintys pritraukti partnerį savo vertybėmis.Vis dėl to klausimas, kaip atpažįsta vienas kitą “panašūs” žmonės, išlieka. Iš kur jie iš karto sužino, tas ar ta man tinka?
Čia kalbama ne apie prietaringą folklorą, bet mokslo pagrįstą bendravimą, kuris, renkantis partnerį, yra labiau svarbus. Kiekvienas žmogus turi savitą kvapą kurį (kaip rodo tyrimai) partneris gali atskirt iš daugelio kitų kvapų. Šis tipiškas kvapas perduoda tam tikrą pranešimą. Jei mums patinka kito žmogaus kvapas, mes instinktyviai suvokiame, jog mūsų imuninės sistemos tinka viena kitai. Priešingai jei mes negalime pakęsti kito žmogaus kvapo, greičiausiai ir imuninės sistemos nedera.
Bet negi mūsų partnerio parsirinkimą lemia vien genai, endokrininės liaukos ir molekulės? Ar turi įtakos mūsų evoliucinė kilmė ir biologinė struktūra tam, ką mes įsimylime. Net antropologai ir biologai neturi galutinio atsakymo į šį klausimą. Aišku tai, kad žmonių bendravimas gali susiklostyti labai įvairiai.
Kodėl gi, pasirinkdami partnerį, mes teikiam pirmenybę vieniems žmonėms, o ne kitiems? Yra keletas tarpasmeninį patrauklumą aiškinančių teorijų(pagal I. A. Horowitz ir K. S. Bordens, 1994):
Apdovanojimo teorijos. Kuo kiti gali mus apdovanoti? Ogi tuo, kad jie panašiai galvoja, padeda mums, patenkina mūsų poreikius, kad mes jiems patinkam ir pan. Tai sukelia mums teigiamus jausmus, ir mes mėgstame tuos žmonės.
Pastiprinimo – jausmų teorija teigia, kad žmonių patrauklumas gali padėti ar sumažėti priklausomai nuo to, kokias emocijas, teigiamas ar neigiamas, mes kartu su jais išgyvename tam tikromis situacijomis. Kiti, iš pradžių buvę neutralūs, tampa mums reikšmingi, kai jų buvimas siejamas su teigiamomis emocijomis, malonumu, pasitenkinimu, t. Y. Mes perkeliame jausmus, kuriuos išgyvename tomis aplinkybėmis, į jose dalyvaujančius asmenis. Todėl, kai jūs po sunkių darbų ilsitės prie židinio, skaniai pavalgę ir atsigėrę, tikėtina, kad jaučiant didesnį palankumą tiems, kurie šiuo metu yra su jumis.
Šiais laikais mes laisvai pasirenkame partnerius. Ir noras mums atrodo, kad mūsų pasirinkimas priklauso tik nuo mūsų valios, iš tikrųjų dažnai jis paklūsta tam tikriems dėsningumams, kurie yra bendri visiems žmonėms. Todėl gali būti, kad jūsų draugais ar mylimaisiais tapo tie asmenys, kurių patrauklumą jums padidino šie patrauklumo veiksniai:
Fizinis atstumas. Buvimas arti vienas kito sudaro galimybę dažniau sąveikauti, o tai leidžia geriau pažinti tuos žmones ir labiau pamėgti juos. Pasirodo, mes labiau linkę surasti patinkančius bruožus kituose ir pamėgti žmones, su kuriais dažniau kontaktuojame, negu nemėgti. Fizinis artumas leidžia dažniau matyti tam tikrus asmenis, ir tai sukelia taip vadinamą dažnesnio pasirodymo efektą. Jis reiškia, kad paprasčiausiai mums labiau patinka tai, ką mes dažniau matome ir geriau pažįstame. Mokslininkai šį efektą aiškina įgimta naujumo baime, kaip viena svarbiausių išgyvenimo strategijų. Įvairios epochos ir kultūros labai skirtingai vertina, kas yra fiziškai patrauklu,o kas – ne. Iš tikrųjų, atrodo, kad nėra tokio dalyko, kaip universalus grožis. Rubenso paveikslų moterys buvo laikomos gražuolėmis XVII amžiuje, bet pagal šiuolaikinius grožio standartus jos pernelyg storos. Šiuolaikiniai modeliai ateinančioms kartoms gali atrodyti bjaurūs ar keliantys juoką.
Panašumas. Kuo santykiai su kitu asmeniu artimesni, tuo daugiau panašumų mes ieškome įvairiose srityse.Daugybė tyrimų patvirtinta, kad kuo daugiau panašumų – kilmės, išsilavinimo , politinių, religijų, etninių, interesų, skonio, asmenybės savybių ir pan. Turi bendraujantys, tuo jie patrauklesni vienas kitam ir tuo sėkmingesnis jų bendravimas.
Kodėl panašumas didina patrauklumą? Nuostatų panašumas patenkina mūsų poreikį rasti savo pažiūrų teisingumo patvirtinimą. Kai mes sutinkame taip pat ir mes galvojančius žmones, įsitikiname, kad mąstome „teisingai“ ir todėl jaučiamės geriau.
Papildymas. Visi žino posakį „priešingybės traukia“. Kai kada kiti mus traukia, nes turi savybių, kurių mes neturime. Manoma, kad skirtingumas gali būti naudingas tuomet, kai bendraujantys gali papildyti vienas kitą, patenkindami vienas kito poreikius. Todėl asmuo su stipriu globos pradu ir trokštantis rūpintis kitu sudarys idealią porą su tuo, kuris nori, kad juo rūpintųsi.
Abipusiškumas. Mes mėgstame tuos, kurie mėgsta mus. Žinojimas, kad jūs patinkate kitam asmeniui, didina to asmens patrauklumą. O taip pat, jei mums patinka kas nors, mes norime, kad ir ji(s) mus mėgtų. Šios taisyklės negalioja turintiems žemą savivartę asmenims.
Fizinis patrauklumas. Iš tikrųjų, fizinis patrauklumas yra labai stiprus bendro žmogaus patrauklumo veiksnys, ypač pradinėmis bendravimo stadijomis. Tiems, kurie suvokiami kaip patrauklūs, priskiriama įvairios teigiamos savybės – įdomumas, socialumas, švelnumas, seksualumas, manoma, kad jie yra geriau prisitaikę, sąžiningesni, gyvena visavertį gyvenimą ir būna laimingesni santuokoje.
Kai žmogus įsimyli, didelį vaidmenį vaidina ne tik mūsų “marionetinė” biologija, bet ir psichologiniai procesai. Psichologinis partnerio pasirinkimo modelis gana aiškiai parodo, jog noras susilaukti sveikų palikuonių ir žmonių tarpusavio panašumas nepaaiškina, kodėl mes pasirenkame būtent tą ar aną žmogų. Anot garsaus šeimos terapeuto Jurga Willi, akivaizdu, kad nepaisant to, jog daugeliui žmonių mes jaučiame didelę simpatiją, su daugeliu žmonių mes labai mielai bendraujame, sugebame vieni kitus suprasti bei tinkame vieni kitiems, tarp mūsų neįsižiebia meilė. Kita vertus, mes kartais nesuvokiame, kaip galėjome, nepaisant tvirtų įsitikinimų ir proto balso, įsimylėti asmenį, neturėdami jokios vilties, kad tas santykis išsivystys į ilgalaikį ir artimą bendravimą.
Seksologas mokslininkas John Money teigia, kad žmogaus viduje yra išsiraizgęs “meilės žemėlapis”, todėl , kai mes sutinkame JĮ arba JĄ, atsiranda artumo (intymumo) jausmas. Mūsų “meilės žemėlapis” formuojasi nuo pat ankstyvos vaikystės. Jame atsispindi visa mūsų patirtis: motinos juokas, tėvo griežtumas, namų ramybė arba skubotumas šeimos taisyklės ir pomėgiai, ginčai su broliais ir seserimis. Laikui bėgant, formuojasi patyrimų ir atsiminimų stereotipai, tikslesnis darosi “meilės žemėlapis”. Jame tiksliai atsispindi idealaus partnerio veido bruožai, ūgis, plaukų spalva, temperamentas.
Mūsų “meilės žemėlapyje” išgraviruota labai daug ženklų, kurie nesąmoningai daro įtaką: “Vienus sujaudina oficialus kostiumas arba gydytojo chalatas, didelė krūtinė mažos pėdos arba žvalus juokas. akivaizdūs dalykai, bet taip pat mažyčiai nepastebimi elementai visumoje daro vieną žmogų patrauklesnį už kitus.
Teigiami ir neigiami vaikystės ir paauglystės patyrimai suformuoja atitinkamą idealą, kurio laikydamiesi mes tikriname, ar konkretus asmuo tiktų tolesniam bendram gyvenimui. Kuo didesnis supratimas tarp idealo ir realybės, tuo didesnė tikimybė, kad mes galime įsimylėti šį žmogų.
Tačiau Jurg Willi kitaip aiškina, kodėl mes iš kelių galimų partnerių išsirenkame būtent JĮ arba JĄ. Jis mano, kad partnerio pasirinkimą gali nulemti gyvenimo situacijos, įvykiai: “vienintelis ir nepakartojamas dviejų žmonių susitikimas konkrečioje situacijoje, su konkrečiais troškimais, neišsipildžiusiomis svajonėmis ir viltimis”. Partnerio pasirinkimo galimybės vis dėl to yra sąlyginai ribotos. Priklausomai no to, kur mes gimėme, gyvenome, kur studijavome, susipažinome su tam tikru skaičiumi žmonių. Kvaila būtų sakyti, jog jei mes gyvename mieste, kuriame yra 5000 netekėjusių moterų ar nevedusių vyrų, mes turime 5000 pasirinkimo galimybių. Na o meilė iš pirmo žvilgsnio yra absoliuti išimtis, nors mes tai aukštiname ir tikime tuo. Tačiau didžioji dalis žmonių pasirenka partnerį iš savo draugų rato, darbovietės pomėgių sferos.Nors atsitiktinumas taip pat egzistuoja.
“Meilės žemėlapio” siunčiami signalai ne visada užpildo tą erdvę, kurioje du partneriai nesugeba artimai bendrauti, jaučia, kad negali įgyvendinti savo svajonių, negali gauti to, ko taip ilgėjosi. Kartais atrodo, jog tiems žmonėms, kurie vaikystėje neturėjo artimų santykių su svarbiausiais aplinkos žmonėmis – motina, tėvu – gana sunkiai sekasi pasirinkti gyvenimo partnerį. Pasak Karl Grammer, iš principo visi pasirinkimai teisingi. Problema ta, kad daugelis žmonių nesuvokia, jog tariamas klaidingas pasirinkimas yra teisingas. Renkantis partnerį vienodai svarbūs abiejų žmonių lūkesčiai ir savęs pateikimas. Čia kaip turguje, kiekvienas puodas turi savo kainą, kurios dydis lemia pasiūlą ir paklausą. Dažniausiai renkamės tą partnerį, su kuriuo, mūsų nuomone, galėtume įgyvendinti savo svajones, o kartu ir partneris savo.
Daugelis žmonių rinkdamiesi partnerį pervertina save ir savo lūkesčius. Tam įtakos turi ir įvairūs žurnalai moterims ir vyrams, kuriuose rašoma, kaip teisingai pasirinkti idealų partnerį ar partnerę. Žinoma, labai sunku pripažinti, kad mūsų reikalavimai per aukšti, tačiau neįvardydami to mes apgaudinėjame ir save, ir savo partnerį.
Jurg Villi manymu, žmonės įsimyli vieni kitus, jeigu jie atpažįsta: su šitų vyru, su šita moterimi yra galimybė tobulėti. Atsiranda noras, kuris anksčiau nebuvo toks aktualus, su mylimu žmogumi dalytis džiaugsmais ir nuoskaudomis, susilaukti palikuonių, ir tik tada atsiranda meilė, kuri turi visas galimybes augti. Tikras partnerio pasirinkimas įvyksta tada, kai abudu partneriai vienodai pasirengę tobulinti savo bendravimą. Tada atsiskleidžia tai, ko labiausiai norisi ieškančiam partnerio ar partnerės žmogui: atsiranda pagrindas po kojomis ir už plūsta jėgų antplūdis. Kaip sako C. G. Jung: “Dviejų asmenybių susitikimas tolygus dviejų cheminių medžiagų susidūrimui; įvyksta reakcija, žmonės keičiasi”.
Rusijos filosofijos mokslų daktaras, profesorius Nazipas Chamitovas, visą gyvenimą paskyręs vyro ir moters santykių analizei, sukūrė originalią vyrų ir moterų seksualinės tipologijos teoriją. Mokslininkas tvirtina, kad poros galėtų išvengti daugelio konfliktų bei nesusipratimų, jei žinotų, kokio tipo yra jų išrinktasis. Pirmiausia būtina išaiškinti, koks tavo parterio seksualinis elgesys.
DON ŽUANAS. Šio tipo vyras visą gyvenimą ieško idealios moters. Žinoma, tai nėra blogai, tačiau Don Žuano geriau pasisaugoti. Jis gali būti švelnus ir išradingas meilužis, bet tik, deja, iki tos akimirkos, kol įtaria, kad jau surado idealią moterį. Tuomet jis sąmoningai pradeda ieškoti partnerės trūkumų, kad galėtų pateisinti savo bėgimą toliau ieškoti nuotykių. Don Žuanas beveik kiekvienai sako: „Tu – mano vienintelė, tikroji meilė!“ – todėl paliktosios labai skausmingai išgyvena išsiskyrimą.

NARCIZAS. Tai subtilus ir moteriškas vyras, kuriam svarbiausias dalykas pasaulyje – kad juo visi žavėtųsi. Galimas dalykas, kad mama vaikystėje jį rengdavo mergaitiškais drabužiais, augino ilgas garbanas ir nuolat kartojo, koks gražuolis jos sūnelis. Didžiausias seksualinis dirgiklis Narcizui – jo paties kūnas.
KAZANOVA. Jis neieško idealo, užtat tiesiog dega troškimu pažinti, užkariauti vis kitą moterį – kuo daugiau, tuo geriau! Vienintelis dalykas, kurį Kazanova vertina, yra seksas. Šis vyras subtilus meilužis. Jis ne tok savanaudis kaip Don Žuanas, tačiau tegul tavęs neapgauna jo ugningas temperamentas, jausmingas atvirumas: po jais slypi šaltas ir racionalus protas. O jo ypatingas pasitikėjimas savimi – ne kas kita kaip skydas, už kurio slepiasi daugybė kompleksų. Išsiskyrimas su Kazanova – ne toks skausmingas: skirtingai nei Don Žuanas, savo santykių su moterimi jis nevadina „didžiąja meilė“, tik abipusiu malonumu.
MAMOS SŪNELIS. Jam partnerė pirmiausia – tai rūpestinga mamytė, Todėl intymių santykių šis vyras nesąmoningai vengia. Toli gražu ne kiekviena moteris gali suprasti tokią „jautrią sielą“ ir tapti jam tarsi mama.
PATRIARCHAS. Moteris ir šeima jam – didžiausia vertybė. Viskas būtų puiku, jei ne. Šis tipas taip bijo prarasti savo moterį, kad nusiramina tik tada, kai gali visiškai ją valdyti ją. Patriarchui ideali moteris – namų šeimininkė. Šis vyras nepasitiki savimi, baiminasi būti paliktas.
HERAKLIS. Jis nebijo moterų, žino savo vertę, privalumus. Heraklis supranta ir gerbi moteris, siekiančias karjeros. Jis nevaržo partnerės laisvės ir pats mėgsta būti nepriklausomas.
ORFĖJAS. Šis vyras – brandi asmenybė, gebanti suteikti partnerei dvasinės šilumos. Jis siekia kurti tobulus santykius su savo vienintele, net jei dėl to tektų patirti pragaro kančias. Meilė Orfėjui nėra laisvės praradimas. Jis dėmesingas, švelnus, sumanus, galintis suteikti malonumo bet kuriai moteriai partneris.
Neprotinga būtų manyti, kad kiekvienas vyras yra vieno konkretaus tipo. Dažniausiai jie turi kelių tipų bruožų. Tiesa nustatyti, kurio tipo bruožai dominuoja, vis dėlto galima. Ir dar. Neverta nutraukti santykių su infantilaus elgesio vyrais ir pulti ieškoti savojo Orfėjo. Narcizu ar Patriarchu ne gimstama, o tampama. Taigi viskas tavo rankose. Jeigu iš tikrųjų myli, tai sugebėsi vyrui padėti tapti brandžia, savimi pasitikinčia asmenybe.

AUKA. Šios moterys įsitikinusios, kad vyrai jomis naudojasi, nieko neduoda mainais, o vėliau atsikrato lyg nereikalingo daikto. Taip dažniausiai ir yra, bet dėl to daugeliu atvejų kalta pati moteris, kuri tarsi užsiprogramuoja būti auka. Ji kenčia, bet nieko negali pakeisti, nes. tiesiog nemoka būti kitokia.
SNIEGO KARALIENĖ. Dažniausiai sudirgusi, agresyvi, dėl to ji taip mėgsta manipuliuoti žmonėmis, regzti intrigas. Šio tipo moterų vyrai nemėgsta: jos šaltos, su jomis sunku bendrauti.
SADISTĖ. Ji jaučia malonumą, žemindama savo partnerį, teikdama jam psichologinį ir fizinį skausmą. Pasak Z> Freudo, tai iš pasąmonės kylantis kerštas už nuo9skaudas, kurias moteris praeityje patyrė iš stipriosios lyties atstovų.
VERGĖ. Šias moteris, regis, pati gamta sukūrė būti vergėmis. Jos mėgsta paklusti. Visą laiką daro tą, kas lėpta.
EURIDIKĖ. Ji švelni, moteriška, tačiau labai stipraus charakterio. Euridikė niekada neleis savęs žeminti ar dvasiškai palaužti. Ši moteris galėtų būti lyderė visose gyvenimo srityse, tačiau šį vaidmenį mielai atiduoda mylimajam. Tik tada ji jaučiasi tikra moterimi. Tik tada gali išrinktajam suteikti tai, apie ką svajoja kiekvienas vyras: nuoširdžią draugystę ir laukinę aistrą.
DIANA. Tai – stipri, energinga, dalykiška ir ryžtinga moteris. Tačiau savęs ji nekelia aukščiau vyro. Išmintinga ir siekianti tikslo Diana galėtų sėkmingai manipuliuoti vyrais, tačiau ji siekia sukurti su jais harmoningus santykius. Tiesa, ši moteris mėgsta rodyti iniciatyvą, žaisti pagal savo sukurtas taisykles.

AFRODITĖ. Ji mielai leidžia išrinktajam būti savo gyvenimo šeimininku, nors kai reikia, pati tampa lydere. Afroditės santykiai su vyrais – harmoningi: ji moka didžiuotis stipriosiomis mylimojo charakterio savybėmis ir būti tolerantiška jo silpnybėms.

PRAKTINĖ DALIS
Buvo sudaryta apklausa. Kurios metu buvo išdalintos anketos (1 priedas). Iš viso apklausta 26 respondentai.Iš jų 13 vyrų ir 13 moterų, amžiaus 18 – 20 metų (2 priedas). Ši anketa parodo kokį partnerį nori matyti jaunimas šalia savęs.Taigi gavome tokius rezultatus:

Vyrų nuomonė % Moterų nuomonė %
Amžius
Vyresnis 2 15% 10 77%
Jaunesnis 2 15% – –
Vienodo amžiaus 6 46% – –
Nesvarbu 3 23% 3 23%
Ūgis
Aukštesnis 1 8% 13 100%
Žemesnis 4 31% – –
Vienodo ūgio 5 39% – –
nesvarbu 3 23% – –
Kūno sandara
Apkūnus – – – –
Atletiškas 1 8% 5 39%
Normalus 9 69% 6 46%
Liesas, plonas – – – –
Nesvarbu, kad tik gero charakterio 3 23% 2 15%
Materialinė padėtis
Labai gera (nuo 2000Lt. iki .) – – 3 23%
Gera (nuo 1000Lt. iki 2000Lt.) – – 4 31%
Vidutinė(iki 1000Lt.) 1 8% 3 23%
Nesvarbu 12 92% 3 23%
Ar jums svarbus partnerio zodiako ženklas?
Taip – – – –
Ne 10 77% 3 23%
Kartais 2 15% 8 62%
Nesvarbu 1 8% 2 15%
Kokią plaukų spalvą pasirinktumėte?
Blondinas 4 31% 1 8%
Brunetas – – 3 23%
Šatenas – – 4 31%
Nesvarbu 9 69% 5 39%
Kokią akių spalvą pasirinktumėte?
Mėlynos 4 31% 5 39%
Juodos – – – –
Žalios – – 1 8%
Rudos 1 8% 1 8%
Nesvarbu 8 62% 6 46%
Ar jums svarbus jūsų partnerio rengimosi stilius?
Taip, labai svarbus 4 31% 7 54%
Ne, jis man visiškai nerūpi – – – –
Kartais atkreipiu į tai dėmesį 9 69% 6 46%

Vyrų nuomonė % Moterų nuomonė %
Norėtumėte, kad jūsų partneris būtų:
Romantikas 3 23% 2 15%
Rimtas žmogus 1 8% 4 31%
Kolektyvo (kompanijos) žmogus 8 62% 7 54%
Nesubrendėlis 1 8% – –
Kokias partnerio vertybės jums yra svarbios:
Sąžiningumas 6 23% 1 5%
Ištikimybė 11 42% 11 42%
Atvirumas 5 19% 4 15%
Pakantumas – – – –
Supratingumas 4 15% 10 38%
Ar svarbi jūsų draugų, tėvų, giminių nuomonė apie partnerį?
Taip, ji labai svarbi – – 3 23%
Ne, jų nuomonė man visiškai nerūpi 5 39% 2 15%
Kartais 8 62% 8 62%

Taip pat mums sutiko papasakoti savo istorijas pažįstami žmonės. Taigi Tomo pasakojimas:
„Kai ji atsikėlė gyventi į mūsų namą, man buvo 10 metų. Nežinojau, kuriame bute ji gyvena, bet dažnai matydavau ją sėdinčią kieme ir skaitančią knygą. Ji nebuvo kokia nors išskirtinė – tokia rudaplaukė, aštriais keliais, – bet vos išvysdavau ją ant suoliuko, nejučiom pradėdavau garsiau šūkauti ir labai stengdavausi įmušti kamuolį į vartus. Taip ir neišdrįsau jos užkalbinti, nesužinojau, kuo ji vardu. Tačiau vos kelias dienas jos nematydamas, labai sunerimdavau. Bėgo laikas, o aš neišdrįsdavau jos užkalbinti. Turėjau daug merginų, ir visos jos buvo rudaplaukės. Ir štai vieną dieną radau pašto dėžutei radau laišką pasirašytą Kristina vardu. Tai buvo jos vardas. Atsitiktinai susipažinusi su mano draugu, sužinojo mano adresą ir man parašė. Tada kalbėjomės gana ilgai ir pradėjome draugauti.Draugaujame jau 2 metus.Tai mano gyvenimo meilė.“
Tomas, 21 metų, studentas

„Buvo pavasaris. Vieną dieną man buvo labai liūdna. Vaikino ilgą laiką jau neturėjau. Darže augo tulpės. Prisiskyniau visą krūvą ir išėjau į gatve dalint gėlių vaikinams. Kiekvienas kas šalia manęs praeidavo gaudavo po gėlę. Vienam daviau, o tas paklausė kam man ji reikalinga, nes neturiu kam padovanoti. Aš atsakiau merginai, bet jis atsakė, kad neturi. Pradėjome šnekėtis ir jis man pasiūlė susitikti kitą dieną. Tai jau mes susitinkame metus, o tulpės mūsų susipažinimo simbolis. Abudu esame labai laimingi. Gyvenimas tiesiog sušvito naujomis spalvomis.“
Greta, 23 metų, studentė
.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Jaunatviškos svajonės apie netikėtą susipažinimą ir romantišką meilę aplankė kiekvieną iš mūsų. Visi sutinka, kad MEILĖ – tai dovana, o gavę tokią dovaną mes būname pakylėti, viskas mums atrodo gražu ir paprasta. O staiga susimąstai, ką ir kaip reikia daryti, kad ir mus aplankytų, tas nepaprastas jausmas.
Norėdami tai išsiaiškinti mes apklausėme 26 respondentus: 13 vaikinų ir 13 merginų, kaip jie šiais laikais savo mylimąjį. Pagal anketos duomenis padarėme tokias išvadas, kad merginos labiausiai norėtų už save vyresnių, aukštesnių, atletiškų vaikinų. Kitoms svarbi jų materialinė padėtis (daugiausia merginos rinktųsi vaikinus, kurių materialinė padėtis gera (nuo1000Lt. iki 2000Lt.). Akių ir plaukų spalva merginoms nėra labai svarbi, jos dažniau atkreipia dėmesį į vaikino rengimosi stilių. Merginos beveik vienbalsiai nutarė, kad svarbiausios vaikinų vertybės turėtų būti ištikimybė ir supratingumas. Vaikinai neužmirškite, kad merginų draugų, tėvų ir giminių nuomonė apie jus kartais tikrai yra svarbi.
Moterys bijo godžių, vėjavaikių, sėdėjusių už grotų. Taip pat nemėgsta rūkorių ir alkoholikų. Daugeliui svarbiausia, kad vyras neturėtų žalingų įpročių.
Na, o dabar turėtų suklusti merginos, nes vaikinų nuomonė apie jas yra skirtinga. Vaikinai norėtų vienodo amžiaus ir vienodo ūgio merginų. Jos jokių būdu neturėtų būti liesos it šakaliukai, nes vaikinams patinka normalios, o ne sudžiuvusios nuo dietų merginos. Jūsų materialinė padėtis vaikinams visiškai nesvarbi. Į akių ir plaukų spalvą vaikinai nekreipia dėmesio, bet štai rengimosi stilius yra pakankamai svarbus. Tiek vaikinai, tiek merginos norėtų, kad jų partneris būtų kolektyvo (kompanijos) žmogus. Vaikinams svarbiausios merginų vertybės yra ištikimybė, sąžiningumas ir atvirumas.
Vyrai bijo savanaudžių, gobšuolių, alkoholikių. Taip pat vengia priekabių bambeklių bei tų, kurių vienintelis pomėgis – mezgimas ar siuvimas. Užtat kaip magnetas traukia inteligentiškos, Turinčios humoro jausmą ir mėgstančios keliauti. Kai kam iki visiškos laimės stinga „sportininkės“, galinčios drauge užkopti Everestą.
Su šiomis mintimis galime sutikti arba ne, taip pat galime jas papildyti savais teiginiais. Bet pamąstyti apie tai neabejotinai verta, nes mes renkamės partnerį visam likusiam gyvenimui, o ne vienos nakties malonumui.
Taigi ką galėtume pasiūlyti:
Kiekvienas iš mūsų yra skirtingas, kiekvieno keliami prioritetai ir vertybės taip pat nėra identiškos.Todėl mes negalime teigti, kad mūsų pasiūlyti būdai tiks kiekvienam iš jūsų.
Kaip atrodyti prieinamiems, kad susirastumėte antrąją pusę:

Būkite vieni

Būkite pastebimi

Būkite lengvai prieinamoje vietoje(paprastai stovėkite)

Pažvelkite į akis ir nusišypsokite

Turėkite ką nors rankoje, kas pasiūlytų temą pokalbio pradžiai

Nemūvėkite žiedo ant to piršto, kur paprastai būna sutuoktuvių žiedas

Nesiklausykite muzikos su stereo ausinėmis
Visuomet, kai į mus žvilgteli koks nors žavus vaikinas ar miela mergina arba dar blogiau – pradeda kalbinti, išraustame kaip braškės, nežinome, ką atsakyti, kaip elgtis, visi suprakaituojame ir mieliausiai prasmegtume žemėn. Nedrąsumas tampa didžiule problema daugeliui porų susipažinti. Mes tikimės, kad šie keli patarimai padės įveikti jūsų baimę:

Būkite drąsūs ir nesijaudinkite

Pasitikėkite savimi

Nebijokite prieiti pirmi ir pradėti pokalbį

Prisiminkite, kad jūs ne vieni taip jaučiatės

Nebijokite apsijuokti, juk visada galėsite pabandyti antrą kartą

NEBIJOKITE RIZIKUOTI, juk kas nebando, negeria šampano.
Štai dar keli vertingi patarimai:

Neužmirškite, kad nuoširdumas ir atvirumas – svarbiausi meilės pamatai

Stenkitės kiek galima gyviau, betarpiškai reikšti savo mintis bei jausmus

Klausykite, ką sako artimi žmonės, bet venkite griežtų vertinimų.
Žinoma, pateikiamos rekomendacijos nėra dogma. Kiekvienas žmogus yra individualybė ir jei mes kurtume santykius su kitais žmonėmis remdamiesi kažkokiomis nuostatomis, nustotume buvę patys savimi.
Tačiau niekam nepakenktų išanalizuoti savo santykius su priešingos lyties atstovais, nustatyti klaidas ir padaryti atitinkamas išvadas.

ATEITIES VIZIJA
Laikai keičiasi, o su laiku keičiamės ir mes patys. Ir niekas negali pasakyti, kas bus po 10, 20 ar net 50 metų. Galbūt tuomet jaunimo keliamos vertybės ir prioritetai savo antrajai pusei bus visiškai kitokie, o galbūt ateityje norint pasirinkti partnerį niekas išvis nebebus jokių reikalavimų priešingos lyties atstovui. Gaila, bet niekas to nežino. Galime tik paspėlioti. Mes taip pat pabandėme tai padaryti:
 Mūsų nuomone, ateities jaunimui bus nebelabai svarbios žmogiškosios vertybės
 Jų pagrindinis prioritetas bus pinigai, nes jie pamažu užvaldo žmogų.
 Jie savo antrąją pusę rinksis pagal išvaizdą. Jiems nebebus svarbus žmogaus vidus
 O galbūt partnerius jiems parinks tėvai (taip kaip kadaise)
Bet visgi reikia gyventi šiandieną. Bet nuoširdžiai tikimės, jog ateityje jaunimas neiškeis žmogiškųjų vertybių į pinigus ir išorinį žmogaus vaizdą, nes tada jie nepatirs tikros meilės jausmo, vienintelio pasaulyje suteikiančio žmogui ir saugumo pojūtį, ir galimybę kurti save.

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI:
1. BALTRŪNIENĖ V. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Vilnius, 2003
2. Psichologijos atlasas I tomas. Vilnius, 2001. P. 36 – 37.
3. MARTIŠIUS V. Psichologijos metodai. Vilnius, 1999. P. 141 – 147.
4. BERESNEVIČIENĖ D. Jauno suaugusiojo psichologija. Presvika, 2003. P. 52 – 56
5. RETKLIFAS R. Kaip susirasti vienintelį?. Kaunas, 1997
6. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Bendravimo psichologija. Kaunas, 2001. P. 127 – 131
7. JI, 2001, balandis
8. EDITA, 2003, gegužė
9. EDITA, 2002, balandis
10. PSICHOLOGIJA TAU, 1991 – 1998 m.
11. DE ANGELS B. Kaip rasti sau tinkamą vyrą, Kaunas, 2002

Leave a Comment