Kairiarankiai

Turinys

1. Pratarmė..............................1p.
2. Kas yra kairiarankystė?..............................1p.
3. Kuri geresnė – dešinė ar kairė............................2p.
4. Ar reikia su tuo kovoti?..............................2p.
5. Kairiarankių sunkumai gyvenime..........................3p.
6. Didieji kairiarankiai..............................3p.
7. Kairiarankių „diskriminacija“............................4p.
8. Kairiarankių bėdos..............................4p.
9. Kaip nustatyti kairiarankiškumą?.........................4p.
10. Įdomioji statistika..............................
11. Tiriamasis darbas..............................
12. Priedai..............................
13. Literatūra..............................

Pratarmė

Mūsų žemėje gausu įvairovių : daug tautų, daug kalbų, kiekvienas žmogus vienas nuo kito skiriasi. O skiria juos ne tik gyvenamoji vieta, kalba, charakteris, temperamentas, bet kartais ir fiziologiniai nepanašumai. Kiekvienas žmogus yra individualus, nepakartojamas, savitas. Gal todėl taip įdomu yra stebėti, analizuoti, vertinti, tyrinėti viską kas susieta su žmogumi. Tarp visų įdomybių, neatitikimų, t. Y tarp to kas vis dėėlto būdinga pavieniams žmonėms, įsispraudžia gebėjimas rašyti kaire ranka.
Kairiarankystė turėtų būti sena kaip ir pats pasaulis, tačiau anksčiau tai gal sukeldavo aplinkiniams nuostabą. Viduramžiais, inkvizicijos laikais, tai galėjo būti traktuojama kaip raganavimo pasekmė ar bruožas. Pagal pirmykščio žmogaus piešinius ant urvų sienų ir jo naudotus įrankius matyti, kad mūsų protėviai nuo seniausių laikų teikė pirmenybę dešiniajai pusei. Ir dabar visose žmogaus sukurtose kultūrose vyrauja dešiniarankiškumas. Musulmonų kraštuose, kur kairiarankių nėra labai daug, tradicijos draudžia imti valgį arba praustis nelabąja raanka. 1921 metais išspausdintame psichologijos mokslo veikale buvo teigiama, kad žmonės, linkę kasdieninius darbus atlikti kairiąja ranka, dažniausiai yra silpnapročiai. Tik neseniai mokslininkai padarė išvadą, kad žmogaus kūno dalių funkcijų paskirstymas nelemia nei genialumo, nei silpnaprotystės.
Kairiarankystės tema mane sudomino todėl, ka

ad aš pati esu „ perauklėta“ kairiarankė ir įdomu buvo sužinoti, kaip į vaikus, turinčius gebėjimą rašyti kaire ranka žiūrima dabar. Mokykla – vaikų ugdymo kalvė. Čia prabėga didžioji žmogaus gyvenimo dalis. Tad kaip gyvena kairiarankiai šiuolaikinėje mokykloje?

Kas yra kairiarankystė?

Kairiarankystė- naudojimasis daugiau kaire ranka negu dešine.
Jau senovėje buvo pastebėta, kad vieni žmonės- dešiniarankiai, kiti – kairiarankiai. Beveik penktadalis mūsų planetos gyventojų- kairiarankiai arba linkę į kairiarankystę. Vieni kairiarankystę paveldi iš tėvų ar senelių kaip odos arba akių spalvą ( genetinė kairiarankystė ), kiti kairiarankiais tampa, kai už dešiniąją organizmo pusę atsakingo kairiojo smegenų pusrutulio veikla dėl kokių nors priežasčių sutrinka- kai kurias funkcijas perima dešinysis pusrutulis ( pataloginė kairiarankystė ) . Kadaise dešinės rankos traumą patyręs žmogus gali virsti priverstiniu kairiarankiu: bijodamas pakartotinai susižeisti, jis pradeda daugiau naudotis kairiąja raanka.
Kairiarankiškumas – ne yda , ne trūkumas ir ne liga, o dar vienas motulės gamtos pokštas. Mokslininkai įrodė, kad kiekvienas smegenų pusrutulis nerviniais ryšiais sujungtas su priešinga ranka: kairysis pusrutulis su dešiniąja, o dešinysis su kairiąja. Kuriai rankai bus atiduota pirmenybė, priklauso nuo to, kuris smegenų pusrutulis vyrauja. Jei vyrauja dešinysis pusrutulis, žmogus automatiškai viską darys kaire ranka. Polinkis pirmiau tiesti kairiąją arba dešiniąją ranką pasirodo yra įgimtas.
Ar kairiarankių ir dešiniarankių žmonių galvos smegenų struktūra yra skirtinga, taip pat parodo testų rezultatai: 95

5% visų dešiniarankių kalbos centras yra kairiajame pusrutulyje. Kairiarankiai šiuo požiūriu įvairesni: daugiau negu pusės kairiarankių kalbos centras yra kairiajame pusrutulyje, vieno ketvirtadalio kairiarankių kalbą tvarko dešinysis pusrutulis, o dar vieno ketvirtadalio- abu pusrutuliai maždaug vienodai. Akivaizdu, kad pastariesiems kairiarankiams ypač svarbu, kad abu pusrutuliai darniai veiktų. Dėl šios priežasties 11% visų kairiarankių didžioji smegenų jungtis yra masyvesnė.

Kuri geresnė – dešinė ar kairė?

Apie kairiarankystės pranašumus ir trūkumus galima tik diskutuoti. Tą patį galima pasakyti ir apie dešiniarankystę. Tačiau jau nuo senų senovės į kairiarankius žiūrima neigiamai. Indų brahmanai kairiarankystę laikė nepadorumo ženklu, o žydų mistikai sakydavo, kad dešinioji ranka Dievo skirta naikinti. Netgi Šventajame Rašte sakoma, kad Jėzaus dešinėje nukryžiuotam vagiui buvo pažadėta dangaus karalystė, o nukryžiuotasis kairėje buvo prakeiktas.
Dėl „dešinės“ ir „kairės“ nesutariama nuo seno. Senovės mituose dešinioji pusė buvo laikoma vyriškąja, o kairioji – moteriškąja. Graikai motinos protėvių garbei ant kairiojo peties išsitatuiruodavo moteriškąjį, o ant dešiniojo – vyriškąjį simbolį. Egipte kairioji ranka reikšdavo deivę Maat, dešinioji – jos vyrą Thot.

Ar reikia su tuo kovoti?

Vaikų kairiarankystę pastebėti nėra sunku. Medikai linkę manyti, kad kairiarankiškumas išryškėja tik penktaisiais gyvenimo metais, tuomet jis jau mėgina rašyti. Tačiau psichologai tvirtina, kad atidžiai stebėdama trijų mėnesių kūdikėlį jau gali atpažinti šią savybę: jei vaikutis galvytę nuolat suka į kairę, gr

reičiausiai bus kairiarankis. George’as Michelis ( 1981 ) stebėjo 150 kūdikių dvi pirmąsias dienas po gimimo ir nustatė, kad du trečdaliai jų mėgsta gulėti pasukę galvutes į dešinę pusę. Kai po 5 mėnesių jis tuos vėl apžiūrėjo, tai beveik visi “dešiniagalviai” daiktų siekdavo dešiniąja rankute ir beveik visi “kairiagalviai” – kairiąja. Vyraujanti dešinioji pusė perša mintį, kad kairiarankiškumas turėtų priklausyti nuo genų.
Nuo vieno iš smegenų pusrutulio vyravimo priklauso ne tik judesiai, bet ir gabumai. Mokslininkai teigia, kad vyraujantis kairysis smegenų pusrutulis lemia analitinį, loginį mąstymą ir intelektą. Šis pusrutulis kontroliuoja ir kalbą. Dešinioji smegenų pusė labiau pasyvi, tačiau kai kuriose srityse aiškiai pranašesnė už kairiąją. Ji atsakinga už kompleksinį, vientisą mąstymą, intuiciją bei erdvinę, muzikinę atmintį ir sudėtingų nekalbinių ryšių suvokimą.
Vaikų kairiarankystę reikia stebėti žiūrint, kuria ranka jis valgo ar pagauna kamuoliuką. Taip pat galima atlikti keletą žaidybinių testų:
a) stebėti, kuria ranka vaikas valosi dantis.
b) Pasiūlyti iškirpti nupieštus skrituliukus ir kvadratus.
c) Ant siūlo suverti spalvotus karolius.
Klausimas, ar verta kairiarankį mokyti dirbti dešiniąja ranka, iškyla jau pradėjus lankyti mokyklą. Visais laikais buvo stengiamasi kairiarankius paversti dešiniarankiais, kad padėtų jiems prisitaikyti prie aplinkos: reikia tik įsivaizduoti, ką tekdavo išgyventi kairiarankiams vaikams, kai mokytojai ir tėvai drausdavo jiems piešti ir rašyti kairiąja ranka.
Vis dėlto tėvai, mėgindami paversti savo vaiką dešiniarankiu, tiesiog laužo jo pr
rigimtį. Pamėginkite patys nors vieną dieną viską atlikti kairiąja ranka- vakare greičiausiai nuotaika bus ne per geriausia. Lygiai taip pat jaučiasi ir kairiarankis, prievartaujamas dirbti dešiniąja ranka. Beje, nė vienas kairiarankis nenorėtų gimti dešiniarankiu- beveik visi jie didžiuojasi savo “ trūkumu” .

Kairiarankių sunkumai gyvenime

Kairiarankiai gyvenime dažnai susiduria su sunkumais, nes beveik visi prietaisai, mašinos ir įrankiai suprojektuoti dešiniarankiams. Naudodamiesi konservų dėžučių atidarikliais, padažo samteliais ar siuvimo mašinomis, kairiarankiai jaučiasi taip, tarsi turėtų 2 kairiąsias rankas. Daug paprasčiau būtų naudotis tais reikmenimis, kurie skirti kairiajai rankai- jie turi ne tik pritaikytą rankeną, bet ir teisingą sukimosi kryptį.
Pastebėta, kad kairiarankiai yra labiau alergiški. Jie dažniau skundžiasi migrena, skaitymo sutrikimais. Kairiarankiai taip pat mažiau tikisi iš gyvenimo gal būt dėl to, kad gimstant patiria didesnį stresą ar jų silpnesnė imuninė sistema, kovojant su ligomis. Nors kairiarankiams tenka kentėti savo dešiniarankių kaimynų baksnojimą alkūnėmis per kviestinius pietus, sėdėti už dešiniarankiams pritaikytų darbo stalų, naudotis nepatogiomis žirklėmis, tačiau visi “už” ir “prieš” tiek už kairiarankius, tiek už dešiniarankius, atrodo pasiskirsto vienodai.
Užsienio šalyse yra specialių parduotuvių, kuriose kairiarankiai gali įsigyti daugiau nei 500 įvairių rašymo ir namų apyvokos reikmenų. JAV armijoje kairiarankiai aprūpinami specialiais ginklais.
Sunku kairiarankiams ir darbe. Būtent čia tyko dauguma pavojų. Daugelis įrengimų, pavyzdžiui, dantų gręžimo mašinų reguliavimo įtaisais kairiarankiai gali naudotis tik pakeitę įprastinę laikyseną. Tad argi nuostabu, kad kairiarankiai patiria daugiau gamybinių traumų ir dažniau susižeidžia nei dešiniarankiai. Be to yra profesijų, kurios visai netinka kairiarankiams.
Suaugusieji kairiarankiui vaikui privalo būti kantrūs ir atidūs. Galbūt mes bendraujame su būsimuoju žymiu verslininku ar mokslininku. Tad neslopinkime jo polinkių.
Kairiarankystė- ne defektas.

Didieji kairiarankiai

Kairiarankiai dažniausiai būna ryškios individualybės, turinčios didžiulį kūrybinį potencialą. Todėl nieko nuostabaus, kad daug garsiausių pasaulio žmonių buvo arba yra kairiarankiai.
Dailininkai: Leonardas Da Vinčis, Mikelandželas, Pablas Pikaso, Paulas Klee ir kt.
Karvedžiai: Aleksandras Makedonietis( beje, jis turėjo sukūręs “ kairių diviziją”, kurioje kovojo 700 rinktinių kairiarankių karių ), Julijus Gajus Cezaris, Napoleonas Bonapartas.

Mokslininkai bei menininkai: Liudvikas Van Bethovenas, Merilyn Monro, Džiulija Roberts, Silvestras Stalonė, Hansas Kristianas Andersonas, Deny Key, Čarlis Čaplinas ir kt.

Sportininkai: Rodas Lavelis, Maradona, Pele, Džonas Makenrojus ir kt.

Politikai: Karalienė Elžbieta antroji, Julijus Cezaris, Napoleonas Bonapartas, Aleksandras didysis, F. Jozefas Štrausas, Apelis, Haris Trumenas.

Trys paskutinieji JAV prezidentai: Ronaldas Reaganas, Džordžas Bušas, Bilas Klintonas.

Kairiarankių “diskriminacija”

Senų senovėje kairiarankiai aplinkiniams kėlė baimę ir nepasitikėjimą. Įvairių tautų kalbose žodis “kairys” turi dar ir kitą prasmę: anglų – “suktas, negeras” , prancūzų – “nerangus, negarbingas” , italų – “ydingas”. Atkreipkite dėmesį į šventuosius paveikslu: paskutinįjį teismą vaizduojančioje ikonoje Ganytojo dešinėje sėdi gerieji, o kairėje – nuodėmingieji. O liaudies prietarai? Daug kas iki šiol tiki, kad jei iš lovos išlipsi kairiąja koja, visą dieną viskas kris iš rankų, jei merginos kairįjį petį puošia apgamas, ji neištekės, arba jei žmogus tau tiesia kairę ranką, vadinasi, linki blogo. Netgi katė, ir ta stengiasi kelią perbėgti iš dešinės į kairę! Visais laikais buvo stengiamasi kairiarankius paversti dešiniarankiais: reikia tik įsivaizduoti, ką tekdavo išgyventi kairiarankiams vaikams, kai mokytojai ir tėvai drausdavo piešti ir rašyti kairiąja ranka! Ačiū Dievui, nugalėjo sveikas protas, ir kairiarankiai pagaliau buvo palikti ramybėje. Amerikos kairiarankiai už galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą gali dėkoti buvusiam savo prezidentui, saksofonistui, taip pat kairiarankiui, Bilui Klintonui, kuris inicijavo specialių kairiarankiams pritaikytų prekių parduotuvių atsiradimą.

Kairiarankių bėdos

Kairiarankių problemomis susidomėta 20 amžiaus pabaigoje. Tyrimų duomenimis, kairiarankiai kai kuriose srityse yra pažeidžiamesni nei dešiniarankiai.

 Dažnas į kairiarankystę linkęs vaikas palyginti vėlai pradeda vaikščioti ir kalbėti.
 Vaikai, prievartaujami tapti dešiniarankiais, gali patirti psichologinių traumų, turėsiančių įtakos ateityje.
 Kairiarankiai dažniau serga skrandžio ir žarnyno ligomis. Kitų tyrimų duomenimis, kairiarankius dažniau kamuoja astma, diabetas, migrena, autizmas.
 Daugeliui kairiarankių moterų menstruacijos daug anksčiau prasideda ir daug vėliau baigiasi.
 Kairiarankės moterys dažniau serga krūties vėžiu, todėl joms patartina reguliariai tikrintis.
 Britų mokslininkai paskelbė hipotezę, jog kairiarankystė ir transeksualizmas ( netinkamas savo lyties supratimas, savęs priskyrimas priešingai lyčiai ) gali turėti tas pačias šaknis. Kairiarankių transeksualų yra daug daugiau.
 Visas pasaulis labiau pritaikytas dešiniarankiams, todėl kairiarankiai dažniau pakliūva į nelaimingus atsitikimus, susižeidžia. Dėl šios priežasties kairiarankių gyvenimo statistika liūdnesnė – jie gyvena trumpiau.

Įdomioji statistika

 Pietų pusrutulyje kairiarankių gyvena nepalyginamai daugiau negu Šiaurės. Pavyzdžiui, net kas ketvirtas Australijos gyventojas – kairiarankis.
 Kairiarankiai gyvena 7 metais trumpiau, uždirba 10% mažiau ir dukart dažniau skiriasi nei dešiniarankiai.
 Kairiarankių moterų yra 1,5 karto mažiau negu vyrų.
 Daug kairiarankių gimsta iš dvynių, tačiau šią savybę retai turi abu – paprastai vienas kuris būna dešiniarankis. Jeigu dvyniai skirtingų lyčių, kairiarankiu dažniausiai tampa berniukas. Iš Siamo dvynių paprastai vienas būna kairiarankis, kitas – dešiniarankis, nepriklausomai nuo lyties.
 Kairiarankiai dažniausiai gimsta antrąją metų pusę ir labai retai – pavasarį.

Kaip nustatyti kairiarankystę?

Pripažinta, kad kairiarankiai labiau linkę į meną, o dešiniarankiai viską šaltai apskaičiuoja. Tačiau kiekvienas iš jų yra savito būdo! Šiuo nesudėtingu testu gali nustatyti savo ( ir savo draugų! ) charakterio tipą.

 Negalvodama sunerkite rankų pirštus. Katros rankos nykštys viršuje- kairiosios ( K ) ra dešiniosios ( D ) ?
 Nustatykite dominuojančią akį. Paimkite popieriaus lapą, pradurkite jame skylutę ir per ją abiem akimis pažiūrėkite į kokį nors pasirinktą objektą. Nekeisdama pozicijos pakaitomis uždenkite kairę ir dešinę akis. Pasirinktą objektą matysite tik viena- pagrindine akimi! Katra jūsų akis pagrindinė- kairioji ( K ) ar dešinioji ( D )?
 Negalvodama sukryžiuokite rankas ant krūtinės. Katra ranka viršuje- kairioji ( K ) ar dešinioji ( D )?
 Dabar suplokite delnais: katras viršuje- kairysis ( K ) ar dešinysis ( D )?

Gautas raides išdėliokite eilės tvarka – taip sudarysite asmenybės kodą:

DDDD- konservatyvaus mąstymo žmonės, besiorientuojantys į masinį skonį, stereotipus.
DDDK- konservatyvūs, bet neryžtingi žmonės. Labai nepasitiki savimi.
DDKK- labai retas charakterio tipas. Tokie žmonės yra savarankiški ir energingi, bet kartais jiems trūksta ryžto.
DDKD- šelmiai koketuotojai. Ryžtingi, turintys puikų humoro jausmą, temperamentingi, netgi artistiški. Nemėgsta silpnų žmonių.
DKDD- viską šaltai apskaičiuojantys analitikai, sunkiai įprantantys prie naujų žmonių.
DKKD- naujovių trokštantys ir jas lengvai priimantys žmonės. Visiškai nekonfliktiški, lėti, paprasti, lengvai prisitaikantys prie aplinkos.
DKKK- nepriklausomo ir nepastovaus charakterio žmonės. Geri analitikai.
KDDD- turbūt populiariausias charakterio tipas. Tokie žmonės lengvai bendrauja su visų kitų tipų žmonėmis. Emocionalūs ir užsispyrę.
KDDK- „ mažosios karalaitės“ tipas. „ Minkšti“ žmonės. Iš aplinkinių reikalauja ypatingo dėmesio, lengvai pasiduoda neagresyviai įtakai.
KDKD- sunkiai perkalbami užsispyrėliai. Norint jiems įrodyti savo tiesą reikia kalbėti argumentuotai, tvirtai ir ilgai.
KDKK- stipraus charakterio žmonės. Vidinį agresyvumą jie slepia po emocionalia išore. Pasirengę greitai veikti, bet ne greitai suprasti.
KKDD- draugiški ir paprasti žmonės. Truputėlį išsiblaškę ir sutrikę. Kartais griebiasi kelių darbų, tačiau nė vieno jų iki galo nebaigia.
KKDK- švelnaus charakterio, paprastos ir patiklios asmenybės.
KKKD- labai emocionalūs ir ryžtingi žmonės. Dažnai juos reikia tramdyti.
KKKK- šie žmonės geba net ir senus dalykus vertindami įžvelgti ką nors nauja. Dažnai būna labai užsispyrę, egoistai.

Literatūra

1. Tavo vaikas, 94 / 9 p. 14
2. Tavo vaikas, 99 / 1 p. 66
3. Tavo vaikas, 99 / 8 p. 75
4. Šeimos sveikata, 2000 / 2 p. 32- 33
5. Tautinė mokykla, 91 / 4
6. Žvirblių takas, 97 / 1
7. Šeima, 2002 / 5 p. 40
8. Cosmopolitan, 2002 / 9 p. 93- 95
9. Edita, 2003 / 3 p. 104- 105
10. D. G. Myers. Psichologija 2000
11. Medicinos enciklopedija A-M p. 380

Leave a Comment