Jutimai

Proceso pavadinimas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Dėmesys Savybes :

Dėmesio apimtis – matuojama objektu kiekiui, kurio gali būti suvoktas per trumpa jų rodymą.Dėmesio paskirstymas – tai dėmesys gali būti nukreipiamas keliomis kryptimis.Dėmesio perkėlimas – tai sąmonės nukreipimas nuo dėmesio objekto i foną arba iš vienos veiklos i kitą.Dėmesio intensyvumas arba koncentracija – tai sutelktumas i objektą.Dėmesio platumas – tai gebėjimas vienu metu suvokti keletą įvykių, objektų, paskirstyti dėmesį.Dėmesio trukmė – tai sugebėjimas išlaikyti dėmesį i vieną objektą.

Pagal platumą dėmesys skirstomas į :

Selektyvų – kai sąmonė nukreipta i vienos rūšies veiklą ir perskirstyta.

Pagal pasireiškimo sritis į :

Sensorinį,Motorinį,Emocinį,Intelektinį.

Pagal dėmesio objektą į :

Vidinį,Išorinį.

Pagal asmenybės valios lygius į :

Valingas,Nevalingas,Savaiminis,Individualus,Grupinis,Kolektyvinis.

Išryškėja nuo dėmesio koncentracijos ir išsiblaškymo.Išskiriamos nuolatinis ir laikinas.Nuolatinis – tai individuali savybe priklausanti nuo procesu paslankumo, stiprumo, jo savybių.Laikinas – tai sukeltas nuovargio, mieguistumo, didelio emocinio susijaudinimo.Priešingas , netikrasNetikras – pernelyg didelis dėmesio sutelkimas i vieną kuria nors veiklą.Priešingas – dėmesingumas siejamas su jautrumu, pastabumu, atjauta.

Proceso pavadinimas Savybes ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Jutimai Modalumas – priklauso nuo fizinės energijos rūšies.

Intensyvumas – ypatumas reaguoti i tam tikrą dirgiklį.

Absoliutus slenkstis – mažiausias dirginimas, kurio reikia konkrečiam dirgikliui.

Trukmė – Silpni dirgikliai sukelia silpnesnį atsaką, kartais net nereaguojama. Rega :

Ilgis,Šviesų spalva,Amplitudė,Grynumas.

Klausa :

Stiprumas,Aukštis,Tembras,Bangų intensyvumas.

Uoslė

Skonis : liežuvyje

Galiuke – saldumas.Šaknyje – kartumas.Šonuose galiuko – sūrumas.Šonuose šaknies – rūgštumas.

Lytėjimas :

Spaudimas, Temperatūra,Skausmas Dėl įgimtų organu savybių, gyvenimo sąlygų, kuriu nors sutrikusiu pojūčių kompensacijų.

Pažinimo procesas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Suvokimas Suvokimo selektyvumas – tai organizmą veikia daug stimulų. Priklauso nuo organizmo jautrumo

Suvokimo daiktiškumas – tai žmogaus ypatumas priskirti daiktams realų egzistavimą.

Suvokimo visybiškumas – objektas suvokiamas kaip visuma

Suvokimo konstantiniškumas – tai objekto vaizdas išlaiko savo pagrindinius bruožus. Artumas – objektai esantys vienas salia kito suvokiami kaip grupė

Panašumas – visi panašūs objektai yra suvokiami kaip grupė

Ištisumas – objektai suvokiami kaip linija.

Uždarumas

Susietumas

Gylio suvokimas – dvimačiai vaizdai pertvarkomi i trimačius.

Laiko suvokimas

Judėjimo suvokimas – objektai suvokiami kaip judantys. Suvokimo vystymasis: įgyjama daugiau žinių, labai svarbu suvokimo-motorikos treniravimas (akies-rankos koordinacija; be šito – dažnai iškreiptas suvokimas); aktyvus veikimas su objektais ir savarankiškas judėjimas

Proceso pavadinimas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Atmintis Užmiršimas – negalėjimas prisiminti to, kas buvo įsiminta ir išmokta.

Atmintis – individų gebėjimas įsiminti, suterminti, išlaikyti tai, kas patirta ir prireikus vėl grąžinti i sąmonę, ja remtis mastant ir elgiantis. Įsiminimas – jo metu medžiaga pertvarkoma i tokią, kuri galėtų būti saugoma atmintyje.Saugojimas atmintyje – tai suvoktos informacijos ilgai trunkantys laikymas.Atsiminimas – atmintyje laikomos informacijos paieškos procesas.

Atsiminimo rūšys :

Atpažinimas,Atgaminimas,Atkūrimas.

Atminties rūšys :

Motorinė,Vaizdinė,Emocinė,Žodinė,Mechaniška, loginė.

Atmintis neatsiejama nuo įvairiausių kitokių psichinių procesų. Turi įtakos nuostatos, motyvacija. Didelę reikšmę turi emociniai veiksniai.

Pažinimo procesas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Vaizduotė

Pertvarkymo budai :

Agliutinacija – skirtingų objektų, vaizdinių dalių sujungimas i naujas visumas.

Hiperbolizmas – vaizduojamo objekto arba jo dalių padidinimas, sumažinimas, pagausinimas

Akcentavimas – atskirų objekto dalių pabrėžimas, išryškinimas.

Schematizavimas – objektų grupėms būdingų bruožų išryškinimas, atmetant individualius skirtumus.

Įterpimas – vaizdinių perkėlimas i naują kontekstą.

Tipizavimas – sudėtingas vaizdinių pertvarkymas, išryškinant grupei būdingas ypatybes.

Vaizduotes rūsys :

Pasyvi

Aktyvi

Pagal naujų vaizdinių kūrimą :

Kuriamoji

Atkuriamoji

Svajonės

Sapnai

Produktyvumas

Tikroviškumas

Pažinimo procesas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Mąstymas Išskiriamos operacijos:

Analizė

Sintezė

Lyginimas

Abstrahavimas

Apibendrinimas

Euristika – tai skaičiavimas iš akies, apytikris skaičiavimas arba ėjimas trumpiausiu keliu. Trys euristinių samprotavimų būdai:patvirtinanti euristikareprezentatyvioji euristikatinkamumo euristika

Sąvokos

Hierarchijos

Problemos

Problemų sprendimų etapai:– problemos supratimas (diagnozavimas)– plano problemos sprendimui sudarymas– plano įvykdymas– rezultatų įvertinimas.

Svarbiausios mąstymo formos – sąvokos, sprendimai ir samprotavimai.Mąstymas apibrėžiamas kaip individo pažintinės veiklos procesas – apibendrintas ir netiesioginis tikrovės atspindėjimas