Jutimai

Proceso pavadinimas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Dėmesys
Savybes :

Dėmesio apimtis – matuojama objektu kiekiui, kurio gali būti suvoktas per trumpa jų rodymą.
Dėmesio paskirstymas – tai dėmesys gali būti nukreipiamas keliomis kryptimis.
Dėmesio perkėlimas – tai sąmonės nukreipimas nuo dėmesio objekto i foną arba iš vienos veiklos i kitą.
Dėmesio intensyvumas arba koncentracija – tai sutelktumas i objektą.
Dėmesio platumas – tai gebėjimas vienu metu suvokti keletą įvykių, objektų, paskirstyti dėmesį.
Dėmesio trukmė – tai sugebėjimas išlaikyti dėmesį i vieną objektą.

Pagal platumą dėmesys skirstomas į :

Selektyvų – kai sąmonė nukreipta i vienos rūšies veiklą ir perskirstyta.

Pagal pasireiškimo sritis į :

Sensorinį,
Motorinį,
Emocinį,
Intelektinį.

Pagal dėmesio objektą į :

Vidinį,
Išorinį.

Pagal asmenybės valios lygius į :

Valingas,
Nevalingas,
Savaiminis,
Individualus,
Grupinis,
Kolektyvinis.

Išryškėja nuo dėmesio koncentracijos ir išsiblaškymo.
Išskiriamos nuolatinis ir laikinas.
Nuolatinis – tai individuali savybe priklausanti nuo procesu paslankumo, stiprumo, jo savybių.
Laikinas – tai sukeltas nuovargio, mieguistumo, didelio emocinio susijaudinimo.
Priešingas , netikras
Netikras – pernelyg didelis dėmesio sutelkimas i vieną kuria nors veiklą.
Priešingas – dėmesingumas siejamas su jautrumu, pastabumu, atjauta.

Proceso pavadinimas Savybes ir ypatybės Klasifikacija
Individualūs skirtumai

Jutimai
Modalumas – priklauso nuo fizinės energijos rūšies.

Intensyvumas – ypatumas reaguoti i tam tikrą dirgiklį.

Absoliutus slenkstis – mažiausias dirginimas, kurio reikia konkrečiam dirgikliui.

Trukmė – Silpni dirgikliai sukelia silpnesnį atsaką, kartais net nereaguojama.
Rega :

Ilgis,
Šviesų spalva,
Amplitudė,
Grynumas.

Klausa :

Stiprumas,
Aukštis,
Tembras,
Bangų intensyvumas.

Uoslė

Skonis : liežuvyje

Galiuke – saldumas.
Šaknyje – kartumas.
Šonuose galiuko – sūrumas.
Šonuose šaknies – rūgštumas.

Lytėjimas :

Spaudimas, Temperatūra,
Skausmas
Dėl įgimtų organu savybių, gyvenimo sąlygų, kuriu nors sutrikusiu pojūčių kompensacijų.

Pažinimo procesas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Suvokimas
Suvokimo selektyvumas – tai organizmą veikia daug stimulų. Priklauso nuo organizmo jautrumo

Suvokimo daiktiškumas – tai žmogaus ypatumas priskirti daiktams realų egzistavimą.

Suvokimo visybiškumas – objektas suvokiamas kaip visuma

Suvokimo konstantiniškumas – tai objekto vaizdas išlaiko savo pagrindinius bruožus.
Artumas – objektai esantys vienas salia kito suvokiami kaip grupė

Panašumas – visi panašūs objektai yra suvokiami kaip grupė

Ištisumas – objektai suvokiami kaip linija.

Uždarumas

Susietumas

Gylio suvokimas – dvimačiai vaizdai pertvarkomi i trimačius.

Laiko suvokimas

Judėjimo suvokimas – objektai suvokiami kaip judantys. Suvokimo vystymasis: įgyjama daugiau žinių, labai svarbu suvokimo-motorikos treniravimas (akies-rankos koordinacija; be šito – dažnai iškreiptas suvokimas); aktyvus veikimas su objektais ir savarankiškas judėjimas

Proceso pavadinimas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Atmintis
Užmiršimas – negalėjimas prisiminti to, kas buvo įsiminta ir išmokta.

Atmintis – individų gebėjimas įsiminti, suterminti, išlaikyti tai, kas patirta ir prireikus vėl grąžinti i sąmonę, ja remtis mastant ir elgiantis.
Įsiminimas – jo metu medžiaga pertvarkoma i tokią, kuri galėtų būti saugoma atmintyje.
Saugojimas atmintyje – tai suvoktos informacijos ilgai trunkantys laikymas.
Atsiminimas – atmintyje laikomos informacijos paieškos procesas.

Atsiminimo rūšys :

Atpažinimas,
Atgaminimas,
Atkūrimas.

Atminties rūšys :

Motorinė,
Vaizdinė,
Emocinė,
Žodinė,
Mechaniška, loginė.

Atmintis neatsiejama nuo įvairiausių kitokių psichinių procesų. Turi įtakos nuostatos, motyvacija. Didelę reikšmę turi emociniai veiksniai.

Pažinimo procesas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Vaizduotė

Pertvarkymo budai :

Agliutinacija – skirtingų objektų, vaizdinių dalių sujungimas i naujas visumas.

Hiperbolizmas – vaizduojamo objekto arba jo dalių padidinimas, sumažinimas, pagausinimas

Akcentavimas – atskirų objekto dalių pabrėžimas, išryškinimas.

Schematizavimas – objektų grupėms būdingų bruožų išryškinimas, atmetant individualius skirtumus.

Įterpimas – vaizdinių perkėlimas i naują kontekstą.

Tipizavimas – sudėtingas vaizdinių pertvarkymas, išryškinant grupei būdingas ypatybes.

Vaizduotes rūsys :

Pasyvi

Aktyvi

Pagal naujų vaizdinių kūrimą :

Kuriamoji

Atkuriamoji

Svajonės

Sapnai

Produktyvumas

Tikroviškumas

Pažinimo procesas Savybės ir ypatybės Klasifikacija Individualūs skirtumai

Mąstymas
Išskiriamos operacijos:

Analizė

Sintezė

Lyginimas

Abstrahavimas

Apibendrinimas

Euristika – tai skaičiavimas iš akies, apytikris skaičiavimas arba ėjimas trumpiausiu keliu.
Trys euristinių samprotavimų būdai:
patvirtinanti euristika
reprezentatyvioji euristika
tinkamumo euristika

Sąvokos

Hierarchijos

Problemos

Problemų sprendimų etapai:
– problemos supratimas (diagnozavimas)
– plano problemos sprendimui sudarymas
– plano įvykdymas
– rezultatų įvertinimas.

Svarbiausios mąstymo formos – sąvokos, sprendimai ir samprotavimai.
Mąstymas apibrėžiamas kaip individo pažintinės veiklos procesas – apibendrintas ir netiesioginis tikrovės atspindėjimas