Draugo charakteristika

Draugo charakteristika

Visi mano darugai yra labai skirtingos asmenybės. Jos yra svarbios kaip individualybės, su savo jausmais, išgyvenimais, sugebėjimais ir motyvais. Žmogus jau gimsta su jam būdingomis savybėmis.

Žmogaus, kurio charakteristiką aš nusprendžiau parašyti man yra pati geriausia draugė ir kaimynė. Indrė yra žmogus, kurį aš pažįstu nuo pat gimimo. Visa mūsų vaikystė, paauglystė prabėgo kartu. Aišku kai buvome vaikai ne visuomet buvome geriausios draugės, atsirasdavo kitų draugų su kuriais iš pradžių būdavo linksmiau žaisti, bendrauti. Kai paaugome, mes viena be kitos ne egalėdavome būti. Tėvai pykdavo dėl mūsų tokios draugystės, vien dėl to, kad negalėdavau nei trupučio pabūti namuose.

Kai aš ją jau seniai pažįstu galiu teigti, kad mano geriausia draugė yra sangvinikė. Ji kaip ir visi sangvinikai yra linksma, nerūpestinga, optimistė, labai mėgsta bendrauti ir yra visų draugų mėgiama. Mėgsta kad ją girtų, visada pasirengusi padėti kitiems. Su Indre niekada nebūna nuododu, vis ką nors sugalvoja, nenustygsta vietoje. Mes su ja todėl gerai ir sutariame, aš esu šiek tiek į ją panaši taip pa at negaliu sėdėti vienoje vietoje turiu ką nors daryti. Abi esame linksmos ir užsispyrę. Kaip ir kiekvieno žmogaus, jos temperamente rasime visų temperamntų bruožų. Jai būdingas jautrumas, ji turi stiprų pareigos jausmą, o tai jau melancholiko savybės.

Jeigu temperamento savybių pa

ats žmogus pasirinkti negali, nes jos įgimtos, tai charakterį formuoja aplinka ir jo paties įdėtos pastangos.

Mano draugės charakterio bruožas, kuriuo aš žaviuosi labiausiai yra nuoširdumas. Tai draugė, kuri visada išklausys patars ir padės, viską ji padarys labai nuoširdžiai .

Kasdieniniame gyvenime aš matau kaip ji verkia, juokiasi, rodo švelnumą, liūdi, pyksta ir džiaugiasi. Tai jos emocinės būsenos. Jos yra labai svarbios, jos parodo tikruosius draugės išgyvenimus. Nors ji nemegsta, kad kas nors pastebėtų, kad jai kažkas ne taip, bet kai aš ją labai gerai pažįstu galiu iškart pasakyti, kad kažkas ne taip, tai matosi iš jos veido išraiškos ar pradėjus bendrauti, ji ne taip elgiasi kaip visuomet ir tai galima pasakyti, kad jai kažkas yra.

Didelė vertybė žmonių gygyvenime yra nuoširdi, tikra dr raugystė. Aš esu nepaprastai laiminga, kad turiu tokią gerą draugę, kuria galiu pasitikėti.

Leave a Comment