subkulturos

2475 0

Subkultūros

Subkultūros

TIKSLAS: noriu klasę supažint su subkultūromis.

VOKOS:

1. Kultūra – tai žmogaus, kaip visuomenės nario, išmokos bei įgytos mastymo ir elgesio tradicijos, apimančios žinias, tikėjima, meną, moralę, tėisę, papročius.

2. Inkultūrizacija– gyvenant tarp žmonių, paveldėjimas pradedamas derinti su kultūra, kurią januoliui perduoda suaugusieji: jis išmoksta tinkamai maitintis, tinkamus žodžius sakyti tinkamoje vietoje, tinkamai dirbti, tinkamai elgtis pagal savo užimamą vietą visuomenėje.

3.Etnokultūra – kiekviena tauta turi tik jai būdinga kultūra , kuri apima idėjas , papročius , vertybės , normas , muzika ,mena ir tautos tradicijas.

4.Etnocentrizmas –  kurios nors etninės grupės siekimas išimtinės pagarbos, išskirtinumo; viena fanatizmo, raasizmo, nacionalizmo priežasčių. 

5.Tautine mažuma Įprastine prasme kalbant apie „mažumas“ turimos galvoje tautinės ir etninės mažumos, t.y. gyventojų grupės, kurios gyvena tokios valstybės teritorijoje, kurioje daugumą sudaro kitos tautinės grupės nariai, kurių rankose yra ir reali valdžia.

Su tautinėmis mažumomis susiję daugelis kontroversiškų klausimų, ypatingai dėl jų teisių. Kai kas teigia, kad mažumoms nesuteikiama pakankamai teisių, kai kas atvirkščiai tvirtina, kad mažumoms suteikiama per daug išskirtinių teisių, kas skatinaseparatizma. Ypatingai ginčytinas yra pozityvios diskriminacijos klausimas- idėja, kad mažumoms gali būti suteikiamos didesnės privilegijos nei daaugumos atstovams (pvz., palankesnės sąlygos priimant į universitetus ir pan.).

6.Subkultūra – kultūros variantas, būdingas tam tikrai grupei žmonių, kurią vienija pasaulėžiūra, pomėgiai, socialinė padėtis kiti ypatumai. Taip pat subkultūra vadinama žmonių visuma, kuri skiriasi nuo didžiosioskultūros kuriai priklauso, tam tikrais elgsenos ypatumais, tikėjimais, nuostatomis, po

omėgiais ir kt. Subkultūros nariai (nešėjai) paprastai atskiria vienas kitą pagal tam tikrus elgsenos, aprangos požymius, nors subkultūra gali neturėti jokių formalių (kaip draugijos, klubai asocijacijos ir kt.) ar neformalių (kaip gatvės gaujos ir pan.) struktūrų. Subkultūra, save priešpastatanti didžiajai ar oficialiajai kultūrai, vadinamakontrakultūra.

KOKIOS YRA SUBKULTŪROS:

1.Pankai

2.Hipiai

3.Gotai

4.Modai

5.Visual kei

MODAS

Modas (modenizmas arba modizmas) – jaunimo gyvenimo būdas, besisukantis apie madą ir muziką, išsivystęs Londone XX a. 6 deš. pab. ir pasiekęs piką 7 deš. pirmoje pusėje. Judėjimo nariai buvo vadinami modernistais (modais); dauguma jų gyveno Pietų Anglijoje.

Modizmas prasidėjo 1958-9 m. nuo k

. . .

Kita jaunimo subkultūra, rokeriai, kartais kovodavo su modais; 1964 m. pajūrio kurortuose (Braitone, Margeite ir Hastingse) kilo gatvės mūšiai. Po šių įvykių 7 deš. pr. Britanijoje kilo skausmingos diskusijos apie „šiuolaikinį jaaunimą“.

Join the Conversation

×
×