Malta

Malta yra viena iš 10 naujų narių, kuri įstojo į ES 2004 m. gegužės mėn.
Malta – tai lobių sala arba tiesiog muziejus po atviru dangumi. Nuo senų laikų savo įtaką čia stengėsi plėsti įvairios tautos, nes kontroliuoti Maltos salyną – tai valdyti visą Viduržiemio jūros regioną. Saloje šeimininkavo finikiečiai, romėnai, arabai, normandai,ispanai. XVI amžiuje saloje įsiviešpatavo Šv. Jono (Maltos) riterių ordinas, atnešęs į salą savo kultūrą bei tradicijas.
Gerokai prieš finikiečius Maltoje gyveno gentys, turėjusios savitą religiją. Jų statytos šventyklos yra senesnės net už Egipto piramides. Ši ių 5 – 6 tūkstančių metų senumo šventyklų griuvėsiai išlikę iki dabar. Kretos – Mikėnų kultūrą geriausiai atspindi gausūs keramikos ir metalo dirbiniai. Iš romėnų laikų išliko katakombų griuvėsiai, sarkofagai. Muziejų ekspozicijose gausu bizantinio stiliaus ir arabų taikomosios dailės dirbinių. Ordino laikus mena Valetos, šalies sostinės, inpozantiška bažnyčių ir rūmų architektūra. O dabartinė šalies tvarka, matyt, bus paveldėta iš anglų administravimo laikų.

Vienas išskirtinių salos bruožų – tai jos vietos gyventojų nuoširdus svetingumas ir draugiškumas. Savo sveiku humoro jausmu, prigimtiniu linksmumu jie užkrečia visus salos sv večius.Todėl, net ir būdami toli nuo namų, čia Jūs jausitės jaukiai ir maloniai. Laikas, regis, čia sulėtina savo žingsnį, gyvenimas teka ramia, lėta vaga. Apgaubti ramybės, plačiai šypsodamiesi, maltiečiai džiaugiasi gyvenimu, o besidžiaugdami kartu su jais, nors ir trumpam, jūs ti

ikrai pamiršite savo kasdienius rūpesčius.
POLITIKA IR EKONOMIKA

Politika
Nuo 1800 iki 1964 m. Malta buvo Britų Imperijos dalis. 1974 m., praėjus 10 metų nuo nepriklausomybės atgavimo, Malta buvo paskelbta respublika. Dabar Malta yra parlamentinė demokratinė respublika. Šešiasdešimt penki parlamento nariai renkami visuotine rinkimų teise kas penkeri metai. Prezidentą renka Atstovų rūmai penkeriems metams.
Pagrindinius veiksmus ir vyriausybės kontrolę atlieka Ministrų kabinetas, valdomas Ministro Pirmininko. Ministrą Pirmininką skiria Prezidentas ir juo paprastai tampa daugumą balsų gavusios partijos lyderis. Prezidentas atsižvelgdamas į Ministro Pirmininko rekomendacijas, formuoja Ministrų kabinetą.
Malta 1990 m. liepos 16 d. pareiškė norą tapti ES nare. Derybos prasidėjo 2000 m. vasarį. Malta taip pat yra Tautų sandraugos, Europos Tarybos, Jungtinių tautų, Pasaulinio banko, tarptautinio pinigų fondo, pasaulinės prekybos organizacijos ir kt. narė.
Valeta yra šalies sostinė.

Ekonomika
Šalies ekonomika per paskutinį de ešimtmetį smarkiai išaugo. Maltos piniginis vienetas yra lira (MTL), tai stabilus piniginis vienetas lyginant su kt. pagrindinėmis valiutomis. Maltos lira tiesiogiai susieta su trijų valiutų krepšeliu: euru (56.8 %), svarų sterlingų (21.6 %) ir JAV doleriu (21.6 %). Viena Maltos lira lygi 100 centų.
Šalies metinės vieno žmogaus pajamos sudaro apie 3,588 Maltos lirų (8,700 eurų). Turizmas yra viena iš labiausiai išvystytų ekonomikos sričių, gamybos sektorių sudaro elektros įrengimai, popierius ir spausdinimas, rūbai ir avalynė, maistas, gėrimai ir chemijos pramonė. Didžiausias koncernas yra tarptautinė kompanija, gaminanti moderniųjų technologijų mikroelektronikos detales. Pr

rie šalies ekonomikos taip pat prisideda laivų statyba ir remontas.
Turizmas sudaro apie 25% šalies BVP (bendrojo vidaus produkto). Strateginis salų išsidėstymas leido Maltai išvystyti svarbias prekybos pozicijas. Per paskutiniuosius 40 m. Malta pasikeitė nuo karinio iki pramoninio pagrindo. Šiandien šalis turi klestintį ir pelningą pramoninį sektorių, sudarantį 23% BVP. Maltoje dažniausiai užsienio investicijos suplaukia į inžineriją, elektronines detales ir jų surinkimą, plastikinius gaminius, farmaciją, programinę įrangą ir tekstilę.

Maltoje yra palyginti žemas nedarbo lygis. Nuo 1994 iki 1999 m., lygis kito nuo 4.1 iki 5.3%.

GEOGRAFIJA

Malta yra salynas, esantis Viduržemio jūroje, tarp pietų Europos ir šiaurės Afrikos. Salynas stūkso 96 km. į pietus nuo Sicilijos ir 290 km. nuo arčiausio Afrikos kranto.
Malta yra didžiausia salyno sala, užimanti 246 kv.km.. Kita sala Gozo yra mažesnė ir užima 67 kv.km. ir yra rečiau apgyvendinta.. Likusios salos yra mažos ir paprastai negyvenamos. Salos kranto linija yra giliai įrėžta, sudarydama natūralų uostą. Valeta, šalies sostinė, įsikūrusi kyšulyje tarp dviejų uostų. Nežiūrint tai, kad daugumoje salų dominuoja uolėtos pakrantės, yra keletas smėlėtų paplūdimių.
Maltai būdingas tipiškas Viduržemio jūros klimatas, su sausomis, šiltomis vasaromis ir švelniomis žiemomis. Vidutiniškai liūtys per metus krenta 559 milimetrų, iš kurių 521 milimetrų iškrenta vėlyvą rugsėjį ir kovą.

GYVENTOJAI

Maltoje gyvena apie 380,000 gyventojų, iš kurių 49.5 % sudaro vyrai ir 50.5 % moterys. Malta yra viena iš tankiausiai apgyvendintų šalių pa

asaulyje, kur gyvena 1,198 gyventojų kv.km., kuomet ES šalių vidurkis sudaro 117 gyventojų kv.km.
Valstybinė kalba yra maltiečių kalba (arabų ir italų kalbų sąmaiša). Tačiau kaip oficialios kalbos pripažįstamos abi: maltiečių ir anglų. Oficialios publikacijos, įskaitant įstatymus, leidžiamos maltiečių ir anglų kalbomis. Dauguma komercinių ir banko dokumentų yra rašoma anglų kalba. Praktiškai visi maltiečiai kalba dviejomis kalbomis, kai kurie iš jų vartoja ir italų kalbą.
Dauguma Maltos gyventojų yra Romos katalikai. Bažnyčia čia daro stiprią įtaką šalies kultūriniame ir socialiniame gyvenime, švietimo vystyme. 1997 m. raštingumo lygis buvo apie 97 % šalyje. 1998m. virš 6,000 studentų buvo paskutinio kurso ir antros pakopos studentai Maltos universitete.

GYVENIMO SĄLYGOS

Šventės
Kiekvienas miestas ar kaimas turi bent vieną dieną skirtą kuriam nors šventajam ir tai vadinama švente. Šventės čia yra religinės prigimties, su formaliomis bažnytinėmis apeigomis, per kurių kulminacija šventojo statula nešama per gatves minios žmonių. Tačiau tai panašu į tikrąsias šventes, kur dominuoja triukšmas ir daug spalvų, kur vakaras vainikuojamas fejerverkais, gatvės išpuošiamos dekoracijomis bei maisto stalais, organizuojamas audringas paradas.

Pasaulio vidurys
Maltos salos susiformavę Viduržemio jūros centre, kas literatūriškai vadinama “Pasaulio viduriu”. Visi didesni Europos istoriniai įvykiai paliko pėdsaką salų vystymesi. Romėnai, normandai, Napoleonas ir britų Imperija buvo susiję su Maltos salomis. Tai buvo karai, kurie kūrė istoriją, tačiau yr air taikos pu

uslapis, kuriuo buvo pabaigtas Šaltasis karas tarp Sovietų lyderio Gorbačiovo ir Amerikos prezidento Bušo. Sutartis buvo pasirašyta 1989 m. viename iš Maltos uostų.

Tradicijos
Per amžius bendraudami su kitų šalių žvejais maltiečiai įgijo gabumų įvairioms kalboms. Maltos lankytojams daro stiprų įspūdį maltiečių gebėjimas laisvai bendrauti su atvykėliais. Anglų ir maltiečių kalbos yra oficialios salose, tačiau mokyklose galima mokintis daugumos Europos kalbų. Todėl į Maltą atvyksta daug žmonių iš žemyno mokintis anglų ar kt. užsienio kalbų. Tai daugiausiai jauni ir pagyvenę žmonės.

Nėra problemų!
Maltiečiai niekur nemato problemų. Tradicinis svetingumas lankytojams peraugo į natūralų pasiryžimą padėti ir susidoroti su iškilusiais sunkumais. Netgi Briuselyje yra mažas restoranėlis, vardu Maltos sala, kur dominuoja antraštė: “kur praeiviai yra draugai”. Tai turbūt geriausias apibūdinimas vietos atmosferai. Bėgant laikui maltiečiai išmoko improvizuoti. Nuomotis būstą Maltoje reiškia ne tik vietą pernakvoti, bet tai daugiau yra gyvenimo filosofija, skatinanti užmegzti naujus ryšius, bendrauti.

Laikas: GMT(Grinvičo vidutinis laikas) + 1 žiemą, + 2 vasarą

Tarptautinis rinkimų kodas: + 356

ĮVAŽIAVIMAS,GYVENIMAS IR LEIDIMAI DIRBTI

Turistams iš ES šalių įvažiavimui į Maltą nereikia vizos, jei jų buvimas šalyje neviršija 3 mėnesių laikotarpio. Trečiųjų šalių piliečiams, norintiems pastoviai gyventi Maltoje, reikalaujama turėti ne mažiau kaip 150.000 LM arba metines pajamas – 10.000 LM. Norintiems laikinai gyventi šalyje reikalinga įvažiavimo viza, kuri gali būti atnaujinama pagal reikalavimus.

Dabar (nuo 2003m.) ketinantys dirbti Maltoje turi turėti leidimą dirbti prieš išvykdami į salas. Leidimą išima darbdavys, kuris turi parodyti šaliai, kad dėjo visas pastangas ieškant tinkamo darbuotojo pačioje Maltoje. Užsieniečiai ištekėję/vedę Maltos pilietį(ę) įgyja teisę dirbti be darbo leidimo.
Nuo 2004 gegužės mėn. JK, Airijos ir Norvegijos piliečiai turi teisę dirbti ir gyventi Maltoje, tačiau leidimas dirbti vis tiek yra reikalingas. Tų šalių piliečiai dirbantys Maltoje turi tokias pat teises kaip ir Maltos piliečiai mokesčių atžvilgiu, darbo, gyvenimo, mokslo sąlygomis, turi lygias teises į socialinę apsaugą, profesinės sąjungos narystę. Šeimos nariai ir kiti artimieji (išlaikytiniai) turi teisę į tokias pačias teises.

DARBO SĄLYGOS

Sąlygos
Normali darbo savaitė Maltoje sudaro 40 val. Atostogos susideda iš 25 dienų ir yra 13 valstybinių švenčių.
Yra nustatytas vidutinis darbo užmokestis, bet paprastai atlyginimas priklauso nuo susitarimo. Darbuotojų gaunamas metinis darbo užmokestis auga priklausomai nuo pragyvenimo lygio. Darbuotojai gaunantys minimalų darbo užmokestį, turi teisę į papildomas priemokas. Pagal įstatymą Nr. 135.64 minimalus darbo užmokestis Maltoje nuo 2002 m. sausio 1 d. yra:

Nuo 18 m. ir vyresniems 53,13 Lm per sav.
17 m. 50,22 Lm per sav.

Atleidimo iš darbo periodas Maltoje yra nuo vienos iki aštuonių savaičių, priklausomai nuo darbuotojo atliekamo darbo.

SOCIALINĖ APSAUGA

Malta yra pasirašiusi abipusį susitarimą su JK, kuriuo visi asmenys turi teisę į nemokamą gydymą iki 30 dienų viešosiose ligoninėse ar sveikatos centruose. Klientai patys apsimoka tik už prirašytus vaistus ar lankantis privačiuose sveikatos centruose. Tačiau, asmenys pasiliekantys šalyje ilgiau nei 30 dienų, privalo turėti sveikatos draudimą.
Socialinę apsaugą Maltoje vykdo Socialinės apsaugos departamentas. Socialinės apsaugos sistema išmoka ligos išmokas ir pensijas. Darbdavys ir dirbantysis prie šios sistemos prisideda lygiomis dalimis.
Jei tapote bedarbiu Maltoje, kreipkitės į Maltos užimtumo ir mokymo tarnybą arba apsilankykite viename iš Darbo centrų:

Užimtumo tarnyba
Hal Far
Malta
Tel: + 356 21654940
www.etc.org.mt

MOKESČIAI

Pajamų mokestis
Pajamos yra apskaičiuojamas kasmet. Mokesčių deklaracijos turi buti paruoštos iki birželio 30 d. kiekvienais metais. Atsakomybė deklaruoti pajamas Maltoje priklauso nuo pačio asmens ir jo gyvenimo lygio. Nuolat gyvenantys Maltoje ne Maltos piliečiai privalo deklaruoti pajamas nuo 15% būsto kainos (minimumas 1,000 LM per metus) nuo gautų pajamų pervedimo į Maltą. Ne nuolatinai gyvenantys Maltoje įmokas moka nuo pajamų, gautų Maltoje. Laikinai gyvenantys moka tokius pat mokesčius kaip ir nuolat gyvenantys (mokesčių dydis priklauso nuo pajamų dydžio ir nuo maksimumo ribos – 35%). Jiems netaikomos jokios mokesčių nuolaidos.
JK ir Norvegija yra pasirašiusios Dvigubą mokesčių susitarimą su Malta tam, kad išvengti dvigubo mokesčių mokėjimo, t.y. kad nebūtų mokami mokesčiai abiejose šalyse tuo pačiu laikotarpiu.

PVM
Pridėtinės vertės mokestis norma yra 5% , standartinė prekių ir paslaugų norma yra 15%.

Gyvenimas
Maltoje yra plati nekilnojamojo turto pardavimo pasiūla. Ne Maltos tautybės piliečiai negali turėti nuosavybės teisių į daugiau nei vieną nuosavybę. Bet kuris jų įsigytas namas ar butas turi būti vertas mažiausiai £26,000 (mažiausiai butas kainuoja 30,000 LM ir namas 40,000 LM ). Maltos nekilnojamo turto agentūrų asociacija gali pateikti platų sąrašą nuomojamo ir parduodamo nekilnojamo turto.

ŠVIETIMAS

Privalomas mokslas Maltoje laikomas nuo penkerių iki šešiolikos metų. Tolesnis mokymasis skirstomas į profesinį ir prieš universitetinį. Vienintelis universitetas saloje yra Maltos universitetas.

Maltos lankomiausios vietos ir supažindinimas su jos didžiausiais miestais

Valeta. Šalies sostinė, miestas, ‘statytas džentelmenų džentelmenams’. Tai pirmasis ant braižybos lentos suplanuotas ir pastatytas Naujųjų laikų miestas – tvirtovė su Šv. Elnio fortu, miesto vartais, įtvirtinimais ir bastionais. Turtingą miesto architektūrą ženklina XVI amžiaus Šv. Jono katedra, didingi Ordino Didžiųjų magistrų rūmai, kuriuose šiandien dirba Maltos prezidentas ir parlamentas, Šv.Povilo bažnyčia, sauganti Šv. Povilo relikvijas.
Mdina dar vadinama ‘tyliuoju miestu’. Galima jį pavadinti ir ‘ramybės karalyste’. Eismas jame – vangus, žmonės – niekur neskuba. Apima jausmas, kad šiame mieste laikas jau seniai sustojo. Pasivaikščiojus siauromis gatvelėmis, galima atsikvėpti jaukioje kavinėje arba elegantiškame restorane. Egzotikos mėgėjams – netoli turgavietės stūksanti katedra ir po visą vietovę ‘išsimėtę’ pilys, daugelis iš jų yra paveldimos iš kartos į kartą ir jau šimtmečius priklauso vienai ar kitai šeimai.
Melieha. Pasinerkite į smulkaus smėlio glamones Meliehos paplūdimiuose! Juk čia yra pats ilgiausias Maltos smėlio paplūdimys. Meliehą – nedidelį kurortinį miestelį labai pamėgę ir patys maltiečiai. Tik čia – nuostabūs slėniai ir kvapą gniaužiantys jūros vaizdai. Vakare – malonūs pasisėdėjimai maltietiškuose restoranuose.
Cirkewa. Tai vietovė šiaurinėje salos dalyje. Ją pamėgo viso pasaulio nardymo mėgėjai. Juos čia atvilioja nepakartojami povandeninio pasaulio vaizdai: turtinga povandeninė flora ir spalvingos žuvys. Truputį povandeninės egzotikos – nėrimas prie nuskendusio laivo ar Mergelės Marijos statulos. Mėgstantiems riziką – povandeninės uolos, daugelis kurių yra ne didesniame kaip 38 m gylyje. Iš Cirkewos uosto yra puikus susisiekimas su Gozo ir Komino salomis, kurias tikrai verta aplankyti.

Maltos Respublika

Sostinė: Valeta
Plotas: 316 km2
Gyventojų skaičius: 396.85 tūkst.
Kalbos: Maltų, Anglų
Valiuta: Maltos lyra (MTL)
Laiko skirtumas palyginus su Lietuva: GMT +1 (-1 val pagal Lietuvos laiką)
Telefono kodas + 356
Aukščiausias taškas: Ta’Dmejrek 253 m
Etninė sudėtis: Maltiečiai
Religija: Katalikai 98%
Santvarka: Respublika
Artimiausios Lietuvos ambasados adresas:
Viale di Villa Grazioli 9
00198 Rome
ITALY
Tel.: (39 06) 855 90 52, (39 06) 854 04 82
Fax.: (39 06) 855 90 53
E-mail: amb.it@urm.lt

Leave a Comment