Žalingi moksleivų įpročiai

ŠVIETIMO IŠTEKLIAIUGDYTINIAI63ŽALINGI MOKSLEIVIŲ ĮPROČIAINarkotinių (tabako,alkoholio,narkotikų)bei psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvojetebeplinta.Rizikingiausias amžius žalingiems įpročiams formuotis – mokyklinis.Mokykla galiatlikti labai svarbų narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vaidmenį(švietimas;sveiko gyvenimo nuostatų ugdymas;moksleivių užimtumas po pamokų).Tačiau jiyra ir ta paauglių bei jaunimo susibūrimo vieta,kurioje ar šalia kurios gali būti josplatinamos ar net vartojamos.Nuo 1999 m.pradėta įgyvendinti Nacionalinė 1999 –2003 metų narkotikų kontrolės irnarkomanijos prevencijos švietimo bei ugdymo įstaigose programa.¾ Apklausos dėl rūkymo,alkoholio bei kitųnarkotikų vartojimo vyko daugumoje(92,8%)ugdymo įstaigų.¾ Labiausiai paplitęs ir labiausiaipastebimas moksleivių žalingas įprotis –rūkymas.Rūko 5 –10%pradinių klasiųmoksleivių (kaime ir mieste ši dalispanaši).5 –8 klasėse rūkančiųjų dalissudaro jau 55%.Aukštesnėse klasėsekasdien rūko nuo 38%iki 77%moksleivių (ypač jaunimo mokyklose),obandžiusiųjų rūkyti dalis sudaro 88 –95%.¾ Berniukai vidutiniškai pradeda rūkyti 6 –7klasėje,mergaitės – 8 –9 klasėje.¾ Narkotinių ir psichotropinių medžiagųvartojimo problemos aktualumasvertinamas skirtingai:62%įstaigų vadovųją laiko aktualia,18%mano,kadnarkotinių medžiagų vartojimas darnelabai aktualus jų įstaigoje,o 20%įstaigų vadovų atsakė,kad jų įstaigoje šiproblema nėra aktuali,nes vartojančiųjųnarkotines medžiagas mokykloje nėra,akivaizdžių faktų nenustatyta ir pan.¾ Dažniausiai moksleivių vartojamossilpnos narkotinės medžiagos – „žolė “,raminamieji bei migdomieji vaistai(pastaruosius dažniau vartoja mergaitės)ir inhaliantai (klijai;juos dažniau vartojaberniukai).Daugėja moksleivių,vartojančių alkoholį kartu su tabletėmis(nurodoma net iki 12%,dažniaumergaitės).¾ Alkoholio vartojimas labai paplitęs:vidutiniškai 92 –95%moksleivių yra joragavę,10 –31%vartoja dažnai.¾ Mokyklos labai skiriasi alkoholiovartojimo paplitimu:vienos nurodo,kadalkoholinius gėrimus bandė vartoti 20%6 –10 klasių moksleivių,o kitos,kad net

77%trylikamečių teigia girtaują dažnai.¾ Moksleivių narkomanija nelaikomaproblema daugumoje globos namų,internatinių mokyklų,kaimo pradiniųmokyklų.¾Dauguma apklausoje dalyvavusiųmokyklų nurodė,kad narkotikus išbandėar nereguliariai vartoja 2 –3%moksleivių,kai kurios mokyklos pateikia,kad vartoja7 –9%moksleivių.Mokyklose,kurnarkotikai paplitę,juos vartoja iki 15%,oatskirose (ypač jaunimo)mokyklose –net28 –37,5%moksleivių (narkotikus vartojadažniau berniukai negu mergaitės).Nustatyta,kad yra mokyklų,kuriosenuolat narkotikus vartoja 1 –1,5%moksleivių.¾Narkotinės medžiagos dažniausiaivartojamos diskotekose,vakarėliuose,naktiniuose klubuose,pramogų centruose.Moksleiviai net ir kaimo vietovėse geraiinformuoti,kur jų galima gauti.Perdraugus jų įsigyjama kai kuriosemokyklose.Duomenų šaltinis:ŠMM