Žalingi moksleivų įpročiai

ŠVIETIMO IŠTEKLIAI
UGDYTINIAI
63
ŽALINGI MOKSLEIVIŲ ĮPROČIAI
Narkotinių (tabako,alkoholio,narkotikų)bei psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvoje
tebeplinta.Rizikingiausias amžius žalingiems įpročiams formuotis – mokyklinis.Mokykla gali
atlikti labai svarbų narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vaidmenį
(švietimas;sveiko gyvenimo nuostatų ugdymas;moksleivių užimtumas po pamokų).Tačiau ji
yra ir ta paauglių bei jaunimo susibūrimo vieta,kurioje ar šalia kurios gali būti jos
platinamos ar net vartojamos.
Nuo 1999 m.pradėta įgyvendinti Nacionalinė 1999 –2003 metų narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos švietimo bei ugdymo įstaigose programa.
¾ Apklausos dėl rūkymo,alkoholio bei kitų
narkotikų vartojimo vyko daugumoje
(92,8%)ugdymo įstaigų.
¾ Labiausiai paplitęs ir labiausiai
pastebimas moksleivių žalingas įprotis –
rūkymas.Rūko 5 –10%pradinių klasių
moksleivių (kaime ir mieste šii dalis
panaši).5 –8 klasėse rūkančiųjų dalis
sudaro jau 55%.Aukštesnėse klasėse
kasdien rūko nuo 38%iki 77%
moksleivių (ypač jaunimo mokyklose),o
bandžiusiųjų rūkyti dalis sudaro 88 –95%.
¾ Berniukai vidutiniškai pradeda rūkyti 6 –7
klasėje,mergaitės – 8 –9 klasėje.
¾ Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo problemos aktualumas
vertinamas skirtingai:62%įstaigų vadovų
ją laiko aktualia,18%mano,kad
narkotinių medžiagų vartojimas dar
nelabai aktualus jų įstaigoje,o 20%
įstaigų vadovų atsakė,kad jų įstaigoje ši
problema nėra aktuali,nes vartojančiųjų
narkotines medžiagas mokykloje nėra,
akivaizdžių faktų nenustatyta ir pan.
¾ Dažniausiai moksleivių vartojamos
silpnos narkotinės medžiagos – „žolė “,
raminamieji bei migdomieji vaistai
(pastaruosius dažniau vartoja mergaitės)
ir inhaliantai (klijai;juos dažniau vartoja
berniukai).Daugėja moksleivių,
vartojančių alkoholį kartu su tabletėmis
(nurodoma net iki 12%,dažniau
mergaitės).
¾ Alkoholio vartojimas laabai paplitęs:
vidutiniškai 92 –95%moksleivių yra jo
ragavę,10 –31%vartoja dažnai.
¾ Mokyklos labai skiriasi alkoholio
vartojimo paplitimu:vienos nurodo,kad
alkoholinius gėrimus bandė vartoti 20%
6 –10 klasių moksleivių,o kitos,kad net
77%trylikamečių teigia girtaują dažnai.
¾ Moksleivių narkomanija nelaikoma
problema daugumoje globos namų,
internatinių mokyklų,kaimo pradinių
mokyklų.
¾
Dauguma apklausoje dalyvavusių
mokyklų nurodė,kad narkotikus išbandė
ar nereguliariai vartoja 2 –3%moksleivių,
kai kurios mokyklos pateikia,kad va

artoja
7 –9%moksleivių.Mokyklose,kur
narkotikai paplitę,juos vartoja iki 15%,o
atskirose (ypač jaunimo)mokyklose –net
28 –37,5%moksleivių (narkotikus vartoja
dažniau berniukai negu mergaitės).
Nustatyta,kad yra mokyklų,kuriose
nuolat narkotikus vartoja 1 –1,5%
moksleivių.
¾
Narkotinės medžiagos dažniausiai
vartojamos diskotekose,vakarėliuose,
naktiniuose klubuose,pramogų centruose.
Moksleiviai net ir kaimo vietovėse gerai
informuoti,kur jų galima gauti.Per
draugus jų įsigyjama kai kuriose
mokyklose.
Duomenų šaltinis:ŠMM

Leave a Comment