Vaiko ugdymas darzelyje

TURINYS

1. Įvadas....................2
2. Temų sistemos pagrindai...........2
3. Bendrieji uždaviniai.............3
4. Grupės veikla.................3-4
5. Veikla kampeliuose.............4-5
6. Šventės vaikų darželyje.............5-6
7. Pabaiga..................6
8. Naudota literatūra..............7

Vaiko ugdymas darželyje

Įvadas

Norint, kad iš mažo žmogučio išaugtų svarbi asmenybė, privalu jį tinkamai auginti, auklėti bei lavinti. Nuo pat mažų dienų vaiką reikia ugdyti, ruošti gyvenimo tikslams. Pirmas amžiaus tarpsnis – kūdikystė – yra gyvenimo pradžia. Šiame laikotarpyje ugdymas labiausiai taikomas fizinei gyvenimo pusei. Antras amžiaus tarpsnis prasideda antraisiais gyvenimo metais. Ankstyvesniojoje vaikystėje parenkamos priemonės, kurios tinkamos juslės lavinimui, jausmų auklėjimui bei polinkių tvarkymui. Yra dar keletas amžiaus tarpsnių, kuriuose atatinkamai ugdomas asmens intelektas. br />Ugdant naująją kartą svarbu pasirinkti tam tinkamas vertybes, tikslą, motyvą. Tačiau nereikėtų versti vaiką daryti tai, kam jis neturi potraukio. Galima tik padėti pasirinkti siekiamą idealą.
Tiek tėvų, tiek pedagogų uždavinys – padėti asmenybei pasiekti užsibrėžtą tikslą, pasisavinti ugdomąsias gėrybes bei įtraukti jį į kūrybinį darbą. Būtina nuolat sąmoningai ugdyti jaunąją kartą, ją skatinti, koreguoti, papildyti bei tinkamai ištobulinti.
Svarbų vaidmenį vaiko gyvenime turi darželis. Tai yra pirmas žingsnis mokymosi keliu. Nuo šio pirmo etapo pasirengimo priklauso dalis ateities. Vaiko pasiruošimas iš dalies priklauso nu uo auklėtojų. Jos privalo nukreipti vaiką tinkama linkme, ugdyti polinkius, lavinti sugebėjimus.

Temų sistemos pagrindai

Vaikų įdėjoms ir sumanymams vykdyti pasirenkamas kūrybinis šaltinis – tema. Ši gija jungia visą vaikų patyrimą, padedantį įprasminti atradimus, bandymus bei žaidimus, Tai būdas vaikams suvokti pasaulį kaip vi

isumą, kurioje viskas susiję tarpusavyje.

Temos darželyje parenkamos iš knygelių. Jos turi būti laisvai suprantamos ir kūrybiškai interpretuojamos. Temos sudaromos pagal šventes, įvairias progas. Jos turi atitikti vaikų interesus, poreikius, kūrybinę raišką. Taip pat parenkamos ir pramoginės temos.

Sudarant temų sistemą siekiama, kad būtų grindžiamos tradicinės kultūros vertybės, atsispindėtų gamtos ciklai, vyksmai, ritmai. Svarbu atsižvelgti į realias vaikų galimybes, išmokyti išlaikyti deramą santykį tarp rimtų, šventinių bei pramoginių temų.

Bendrieji uždaviniai

Kiekviena darželio auklėtoja numato ugdymo uždavinius. Grupėje vaikai mokomi būti draugiškais, rūpintis vienas kitu, viskuo dalintis. Siekiama, kad mažieji žmogučiai gerbtų, kurtų grupės, darželio tradicijas ir jų laikytųsi, žinotų ir pratintųsi, kaip elgtis, susidarius įvairioms situacijoms grupėje ir namuose. Jie mokomi savo darbu skleisti grožį ir gėrį, pajusti ir bandyti realizuoti savo sugebėjimus. Auklėtojos ai iškina vaikams, kad viskas, kuo jie naudojasi, yra kitų žmonių širdies, proto ir rankų kūrinys. Jaunoji karta ugdoma būti taupia, atsargia, dėkinga, paslaugia kitiems. Darželio pedagogai siekia, kad mažoji asmenybė nusiteiktų poilsiui, maloniems užsiėmimams, užsimiršimui, svajonėms, džiaugsmingiems išgyvenimams. Siekiama, kad vaikas, apžiūrėjęs įvairius pavekslus, nuotraukas, reklaminius bukletus, pats kurtų, pieštų, braižytų, konstruotų. Darželio darbuotojai pratina vaikučius pažinti gamtą, atkreipti dėmesį į augalų, lapelių, šakelių raštus liaudies mene, augalų apdainavimus, patarles, mįsles, orų pranašavimus, laiko spėjimus tautosakoje, augalus, simbolizuojančius šventes, apeigas, ritualus.

br />Kiekvienoje grupėje ugdoma pagarba duonai, kuri mus maitina, sieja su protėviais, žeme, supažindinama su duonos gimimo keliu: nuo rugių sėjos, javų auginimo, malimo, raugo ruošimo iki duonelės kepimo.
Yra begalė uždavinių, kurių visų išvardinti neįmanoma. Darželio auklėtojos siekia, kad iš vaikai įgytų gerą pasiruošimą mokyklai, noriai mokytųsi, mokėtų bendrauti su bendrakalasiais.

Grupės veikla

Kiekviena darželio grupė turi savo pavadinimą ir simboliką ( varpelis, žirniukas ir t.t.). Vaikai kuria įvairius savęs ir gyvūnų palyginimus, sugretinimus, pavyzdžiui, išmintingi kaip pelėdos, gudrūs kaip lapės, greiti kaip kiškiai. Esant galimybei apsilankoma etnografijos muziejuje, senovinėje sodyboje, bibliotekoje. Vaikai tariasi su auklėtoja, kaip susitvarkys grupę, ką nori pakeisti, siūlo idėjas, numato įgyvendinimo planą. Nuolat klausomasi muzikos, eilėraščių, skaitomų kūrinių, pasakų. Popieriuje išreiškiami įspūdžiai, nuotaikos, nutikimai. Vaikai stebi vienas kito piešinius, juos komentuoja. Aplankomos kaimyninės grupės. Bendraujant vartojami liaudiški pasisveikinimai, palinkėjimai, patarlės.

Vaikučiai apžiūri grupę, darželį, jo teritoriją, pajunta, kuo graži, jauki aplinka, kuo ji nuteikia darbui, kūrybai, poilsiui, pasvarsto ir susitaria, kaip ją saugoti, atnaujinti, papuošti. Žaidžiami įvairūs žaidimai, atliekami fizinio pasirengimo pratimai. Išbandomos įvairios medžiagos, išaiškinama, kad natūrali medžiaga yra šiltesnė, saugesnė, maloniasnė. Vaikai domisi įvairiais ženklais, rodyklėmis, pėdsakais, užrašais, pavekslėliais grupėje, rūbinėje, miegamajame, bando juos suprasti.

Grupėje vaikai žaisdami bando, mokosi, supranta eilę naujų, jiems dar nepažįstamų dalykų.

Veikla ka

ampeliuose

Visos darželio grupės yra suskirstytos į atskiras daleles, kurios vadinamos kampeliais. Kiekvienas kampelis turi savo pavadinimą ir idėją. Norėčiau apibūdinti keletą iš jų.

Bendravimo ir kalbos kampelis. Vaikai turi auklėtojos pavyzdžiu ieškoti liaudiškų pasveikinimų ir palinkėjimų, juos įsiminti, paprašyti užrašyti ant kortelės ir atnešti į “Kalbos skrynelę”. Vartant knygeles, paveikslėlius, nuotraukas mokomąsi kelti klausimus, pritaikyti palinkėjimus. Ugdomas gebėjimas suprasti perkeltinę iliustracijų prasmę. Vaikai mokomi sudaryti knygeles, žymėti sukauptą informaciją lentoje. Siekiama, kad kalbantis, aiškinantis, pasakojant, dalijantis įspūdžiais būtų panaudojami paveikslėliai, iliustracijos ir kitos vaizdinės priemonės. Viena iš bendravimo ir kalbos kampelio idėjų – “auginti” grupės medį. Jis auginamas iš vaikų pėdų, delnų ir pirštų antspaudų, juos ženklinant savo vardo kortelėmis, pajuntant, kad grupės vaikai visi drauge – lyg medis su savo šakomis ir lapais.

Šiame kampelyje siekiama atkreipti dėmesį į žmones įvairiose situacijose, pabandyti atspėti, ką jie jaučia, kas atsitiko, ką jie vienas kitam sako. Tai daroma knygelių, laikraščių, žurnalų pagalba. Vaikai turi išmokti komentuoti, iš kokių ženklų jie atspėja vieną ar kitą situaciją.
Kiekvieną savaitę sudaromas kalendorius, kuriame kiekvienei dienai planuojamas darbelis pažymimas pavekslėliu. Jis padeda suvokti savaitės trukmę ir jos seką.
Mažieji žmogučiai mokomi perteikti išgirstą ar savo sukurtą pasaką popieriaus lape. Lavinama vaikų vaizduotė. Žiūrint knygeles, pavekslėlius, nuotraukas apie vaikų gyvenimą, bandoma nuspėti kur yra va

aikai: namuose, savo kambaryje, teatre, pasidalinti nuomone, iš ko, kas ir kaip tai suprato. Taip pat šiame kampelyje mokoma pažinti raides, sudaryti žodžius, skaityti.
Savęs ir kitų pažinimo kampelis. Čia vaikučiai aptaria švęstas šventes, apžiūrinėja nuotraukas, svarsto kokias šventes švęs, numato naujas (“pirmojo dantuko iškritimo”, “švaručio” ir kt.). Šventės pažymimos auklėtojos padarytame “Metų rate”. Grupėje vedamas metraštis. Jame įrašomas darželio adresas, nupiešiamas ar įklijuojamas grupės simbolis, auklėtojos ir vaikų nuotraukos, vardai, grupės dainelė, žaidimai, nutikimai.
Šiame kampelyje vaikai supažindinaqmi su įvairiomis profesijomis, kurios lyginamos tarpusavyje. Knygelėse, žurnaluose ieškomi draudžiamieji ženklai, išsiaiškinama jų svarba bei reikšmė žmogaus saugumui ir gyvybei darbo vietoje.
Viena iš daugelio idėjų – pasidalinti įspūdžiais apie savo globotinius. Atsinešti iš namų savo augintinių nuotraukas, jų piešinius bei grupėje esančius paveikslėlius, figūrėles, išskirstyti po jiems įprastas gyventi vietas, žmonių sodybas bei namus. Pasvarstyti, kaip jais rūpintis, kad neatsidurtų gatvėje, be stogo ir maisto. Žiūrint knygutes, albumus apie laukinius gyvūnus, pasitarti ir nuspręsti, kurių nereikia bijoti, o kurių reikia saugotis.
Vaikai mokomi taupiai naudoti popierių. Jo atliekos rūšiuojamos į dėžes: “Popieriaus atraižos”, “Įpakavimo dėžutės”, “Laikraščiai, žurnalai” ir t.t.. Surinktos atliekos pasveriamos, paženklinamos. Sugalvojama, kur ir kaip vėl galima panaudoti surinktą popierių. Aptariama, kas gaminama iš žmonių surinkto popieriaus.
Kartu su draugais apžiūrimi “nuotaikų paveikslėliai” ir mėgdžiojamos jų išraiškos stebint save mažame veidrodėlyje ir gretinant savo atvaizdą su paveikslėliu.
Išbandoma kuo galima matuotis, svertis. Sudaromas albumas “Apie mane kalba skaičiai”. Šiame albume surašomas vaikų svoris, ūgis, liemens, riešų, galvos apimtys, pėdų antspaudų ilgis ir kt.. Nustatoma, kurios kūno dalys tinka kam nors matuoti: pirštas, ranka, glėbys ir kt..
Yra dar daug įvairių veiklos kampelių: dailės ir rankų darbų kampelis; muzikos ir judėjimo kampelis; stalo žaidimų kampelis; gamtos kampelis ir kt.. Kiekviename iš jų vaikas mokomas susipažinti su nauja veikla, kūryba, idėjomis.

Šventės vaikų darželyje

Darželyje švenčiama daug įvairių švenčių: Kalėdos, Mamų diena, Vėlinės ir kt. Kiekvienas metų laikas turi savo šventę, pavyzdžiui, rudenį švenčiama Rudenėlio šventė.

Kiekvienai šventei kuriama aplinka: pasipuošiama, įrengiamos vietos svečiams, pakylos pasirodymams. Kiekvienas vaikas dalyvauja meniniuose pasirodymuose: deklamuoja eilėraštį, dainuoja dainelę, vaidina spektaklėlyje ar šoka.

Šventei gali būti paskirta visa savaitė. Šios savaitės bendros visam darželiui, todėl vaikų veikla organizuojama įvairiai: atskirose grupėse, susibūrus kelioms grupėms ar visam darželiui kartu. Šiuo metu darželinukų veikla plėtojama keliomis kryptimis, atsižvelgiama į vietinės bendruomenės ypatumus.

Šventinėje temoje vaikų veikla nesuskirstyta į visos grupės veiklą ir veiklą kampeliuose. Vaikų veiklos būdą parenka auklėtoja.

Pabaiga

Ugdymas turi svarbią reikšmę žmogaus gyvenime. Tinkamas ugdymas gali padėti susidaryti gyvenimo idealą.

Temą “Vaiko ugdymas darželyje” aš pasirinkau todėl, kad ji man labai aktuali. Aš auginu dukrą, kuri lanko vaikų darželį “Pumpurėlis”. Man yra be galo svarbu, kaip mano vaikas bus ugdomas, auklėjamas. Tai priklauso ne tik nuo manęs pačios, bet ir nuo darželio auklėtojų, kadangi mano dukra didesnę dienos dalį praleidžia grupėje.

Mūsų darželis turi savo simbolį “pumpurėlį”, kuris yra išsiuvinėtas drobėje ir pakabintas ant sienos prie įėjimo. Mano mergaitės grupė vadinasi “Varpeliai”. Kiekvieno vaiko spintelę puošia iš medžiagos iškirptas varpelis.

Aš esu patenkinta darželiu, kurį lanko mano dukra. Auklėtojos tinkamai ugdo mano atžalą. Į namus ji grįžta išmokusi naujų dainelių, eilėraštukų. Šventėms vaikai paruošiami puikiai, kad net kartais kyla klausimas – ar tikrai tai gali daryti mano vaikas? Nei vienas tėvelis ar mamytė nesiskundžia auklėtojų darbu. Reikia tik džiaugtis, kad mūsų vaikai vedami teisingu keliu į gyvenimą.

Naudota literatūra

1. S.Šalkauskis. Pedagoginiai raštai. Kaunas, “Šviesa”, 1991m.
2. O.Monkevičienė. Kompleksinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Kaunas, “Šviesa”, 1991m.
3. O.Monkevičienė. Vėrinėlis. Vaikų darželio programa. Vilnius, Leidybos centras, 1993m.

Leave a Comment